REKLAMA

Streżyńska: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest porównywalna z 500 plus. To inwestycja w dzieci w newralgicznym punkcie - kompetencji

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-09-13 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazynu EKG jest dziewiąta 5 Maciej Głogowski dzień dobry naszym gościem jest dziś pani Anna Streżyńska minister cyfryzacji czy gdyby pani minister będzie nabór ile będzie kosztowała ogólnopolska sieć edukacyjna, bo wczoraj rada ministra rada ministrów przyjęła projekt ustawy o ogólnopolski sieci edukacyjnej jak rozumiem chodzi o 2 8  00 0 szkół 19 2 tysięcy lokalizacji 3 lata ta ma się pojawić internet wszystko się zgadzamy to jest Rozwiń » część naszego wysiłku nie mówię tylko o wysiłku rządowym, który będzie rzeczywiście kosztowny rozłożony na raty najbliższe 1 0 lat jeśli chodzi o zarówno podłączanie szkół im coś zamkniemy w okresie dwuletnim, ale rząd podjął decyzję o finansowaniu utrzymania internetu w szkołach oto, żeby ta usługa nabrała pewnego rodzaju ciężaru gatunkowego rozpędu, żeby się zaczęła, ale rzeczywiście dobrze kształtować i będzie u nas w Toruniu łącznie kosztowało w tym dziesięcioletnim okresie ponad miliarda złotych być może jeśli szerzej podejdziemy do zagadnienia się czuwanie szkół, czyli zapewnienia z dobrej sieci wewnątrz budynku szkolnego to jeszcze nawet trochę więcej, aby twoje oczywiście też liczymy na włodarzy szkolnych czy gmina organy prowadzące gminy, że również wezmą udział w tym wielkim przedsięwzięciu to jest przedsięwzięcie porównywalne do 500 plus inwestycja w dzieci naraz w tym najbardziej newralgicznym punkcie kompetencji, a myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, a raczej zdziwienie może budzić skala nieobecności internetu w takim w takim założenia, jakim byśmy chcieli sfer polskich szkołach to są Temidy to są pieniądze budżetowe unijny unijne większości, więc my około 300  000 000 będzie wkład, którzy nie są im z budżetu państwa planowany jak najwięcej próbujemy przerzucać na środki unijne oboje mamy w tej chwili mniej dedykowane środki na redukcję białych plam i sieci edukacyjne są dostępne, więc trzeba korzystać powiedziała pani szkołę Titus sieciowania takim ten internet w 2 lata chcecie zamknąć to, że zrozumiałem połączenie rutyny dobrze nam oczy na to nakłada panie ewentualne wszystkie ograniczenia związane z tą reformą, która weszła w życie listem, że budynki się zmieniają no tak trochę ta infrastruktura nam teraz się pozmieniało czy to w ogóle nie ma znaczenia, kto ma niewielkie znaczenie, bo z reguły budynki szkolne pozostaną budynkami szkolnymi a zanim my w ogóle wbijemy pierwszą w zamieszaniu trochę więcej oczywiście zawsze przy reformach jest zamieszanie przy naszych zresztą przecież też będzie bonu to jest cały proces inwestycyjny, który jest w skomplikowanym budowlany proces inwestycyjny, zanim wbijemy pierwszą łopatę to już będzie górą była głęboka wiosną przyszłego roku, ale na koniec Jesienin przyszłego roku chcielibyśmy mieć już pierwsze takie efekty, które pokażą, że to stulecie niepodległości nie możemy świętować również jako wielką zmianę edukacyjną im dostępu dzieci do nowoczesnych metod edukacyjnych to jeszcze 1 z krową powiedziała pani także w samorządach, czyli rozumiem, że samorządowcy mają w perspektywie potrzebne do ułożenia się do tego projektu utrzymania później tej sieci Tent nie mają takiego obowiązku ją będziemy bardzo liczyli na to, że na, jaką organy prowadzące szkoły i odpowiedzialne za wspólnotę lokalną również są odpowiedzialne za los dzieciaków, które mieszkają na ich terenie autobus jak konsultowana oczywiście jest uzgodniona ustawa z komisją wspólną rządu i samorządu niż, żyjąc tak jak w wielu przypadkach w dług gminy miasta dorzucają się ponad dolną i 2 subwencje szkolną do funkcjonowania szkół taki wezmą udział również w tym wspólnym przedsięwzięciu Motor Lublin to tyle jeśli chodzi o współpracę ministerstwa cyfryzacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a teraz chciał chwilę popytać o współpracę z molem proszę mi poprawić jeśli się pomylę ale o ile dobrze rozumiem gdzieś do końca października tego roku ministerstwo cyfryzacji powinno zaprezentować rządowi pierwszą informację o realizacji krajowych ram polityki cyberbezpieczeństwa czym jest w pani w rozumieniu cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo dzieli się na wiele obszarów, bo mamy do czynienia zarówno z tym cyberbezpieczeństwa celem takim powszechnym, który dotyczy każdego użytkownika sieci wizją jest najważniejszym graczem, ponieważ zarówno nie korzysta z tej sieci jakich niczym swą zamieszcza różne informacje może także obyć się bezwiednie nosicielem rozmaitych szkód dla innych użytkowników sieci z bardzo ważna jest świadomość, że masowo w jaki sposób korzystamy z internetu w naszych osobistych urządzeń podłączonych do sieci, ale cyberbezpieczeństwo w tym wymiarze strategicznym istotnym dla państwa to oczywiście jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej infrastruktury finansowej państwa zasobów informacyjnych państwa tam, gdzie są naprawdę takie punkty newralgiczne, w które uderzenie celowo lub niecelowe może doprowadzić do wielkich szkód dla kraju, a my jesteśmy bezpieczni my jesteśmy dobrze oceniani ani dostatecznie bezpieczni, żeby jak widać do tej pory chronią dostatecznie dobrze się bronić nie wyższą jest długa tradycja rano prace m. in . w lasku którymi podlega, ale także koncertów wolno znajdujących się w innych już bardziej siłowych organach państwa długa tradycja budowy zabezpieczeń brzegowych lan routera w sieci, które powodują, że aresztowanie przed nadchodzącymi jakimikolwiek i z incydentami czy zagrożeniami jest dość skuteczne oczywiście się nie tylko obrony jest ważna, bo obrony cyberprzestępcy z reguły prędzej czy później przełamują, ale wyższa sprawność wstawania, kiedy ta odnosi się zostanie zaatakowany przez stronę internetową zostaniesz pakowana mówimy tylko w wymiarze publicznym to znaczy zdrowie publiczne nową halę w systemach publicznych niekomercyjnych, bo to jest w mojej gestii leży w tej części obronnej to są kompetencje innych organów bardzo silni silna jest też obecność silnych innych organów ABW w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa infrastruktury krytycznych nową sieć może być także miejscem ataków terrorystycznych Chin uregulowaniu tych kwestii pierwsze takie porządne regulacja antygen terrorystyczne przeciwko terroryzmowi sieciowe lub zostały wprowadzone ustawą terminie antyterrorystyczną i my musimy uzupełnić oczywiście te regulacje o tym, świat komercyjny cywilny zwykłej administracji rządowej no bo pomimo jej zwykłość jest ona dysponuje bazami danych o nas samych też może w nich coś boli albo chińszczyznę, bo może być przedmiotem dumy ataku, ale Czyż nie należy lekceważyć takiej zwykłej drobnej przestępczości w sieci, która również muszą powodować duże szkody, a ja nie bez przyczyny innym tak często prowadzi ten temat mówiąc o tym, Monia, bo zastanawiam się czy cyberbezpieczeństwo to jest tylko pani dziedzina czy to jest w ogóle dziedzina związana właśnie z obronnością i być może tutaj jakaś, gdyż współdziałanie i ja bym się nie ma tego powiedzieć uczestnictwo w wielkim budżecie MON kwalifikowałoby się do cyberobrony nowości bezpieczeństwo zgodnie z chwilą w ogóle cyfryzacja tak cyberbezpieczeństwo jest silnie uwarunkowany współpracą z PiS nie może być żadnych wysp, ale oni własnych interesów, więc musimy współpracować taka jest zresztą też koncepcją budżetową pana premiera Morawieckiego, który ten budżet na cyberbezpieczeństwo skomasowaną do UE w ramach budżetu MON -u i w ramach porozumieniem będziemy również my jako ministerstwo cyfryzacji korzystać się z czego zasilenia ich członkowie czym jest profil zaufany dla przedsiębiorców jest podpisem specyficzną podpisem łatwym w użyciu w administracji do czynności związanych z prowadzeniem firmy Atari czy praktyka to już jest coraz bardziej praktykę, bo w ciągu ostatniego roku podwoiliśmy liczbę właścicieli odpisu na profilu zaufanego, czyli mamy ponad 1 000 00 0 takich podpisów to ich mniej niż ryzyko dajemy kolejne usługi cyfrowe do użytku co na to zainteresowanie rośnie mamy nadzieję oczywiście na znacznie większą masowość, bo z bankowości elektronicznej korzysta 1 3 do 16  000 000 obywateli i potencjalnie oni wszyscy mają możliwość łatwego założenia profilu zaufanego za pośrednictwem swojego banku i później korzystanie z całego wielkiego obszaru e-administracji mówimy tak, że przedsiębiorca przede wszystkim o przedsiębiorcach, gdyż dla nich, ale takich, którzy także prowadzą jednoosobową działalność ta szczególnie o nich było odejście z prawie 3  000 000 EUR ich częstość kontaktu z administracją jest nieporównywalna nawet z wielkimi firmami oni cały czas coś załatwiają są bardzo dynamicznie ciągle zmieniają coś w ewidencjach w podatkach dla nich to jest podstawowe narzędzie w imię też wśród nich się bardzo dobrze ten podpis zaufany profil zaufany propaguje mamy jakiś cel n p. innym w 2  000 00 0 przedsiębiorstw z Unią wolności oraz innych rdzeniem urodzony w Rzymie oczywiście nie mamy celu 2  000 000 czy mnie na 80 0 mamy cel powszechność powszechność, ale powszechność podpisują jest uwarunkowana powszechnością usług e-administracji, a to oznacza, że każdy z resortów swoje usługi musi przenieść do sieci nie są oczywiście takie organy wyspecjalizowane minister rozwoju, który prowadzi instalują serwis biznes gov PL oraz słynny centralną ewidencję działalności gospodarczej to są najczęściej łącznie z podatkowymi odwiedzany portal co z tym Facebookiem pani minister zwleka ani nie zamyka jak to w rodzinie to nie jest zabawne, bo to jest poważna sprawa ta część i to jest bardzo poważna sprawa, bo mówimy o wolności Szczecin i bardzo poważne obawy o ożywieniu w ograniczonej wyłącznie z przepisami prawa, które obowiązuje tak samo w świecie analogowym, jaki w świecie wirtualnym, czyli stawiają granice tej wolności tam, gdzie ktoś inny może doznać krzywdy przepisy nad nią przepisów tych rozszerzających w jakikolwiek sposób ochrony człowieka przed nadużyciami wolności wypowiedzi nie rozszerzamy absolutnie zostawią w ogóle obywatelowi prawo inicjatywy nie konstruujemy żadnego nowego organu ani żadnych nowych restrykcji tylko prawo inicjatywy skargi do mu serwisu norę subiektywnie pojętą, ale 1 bank ocenioną przez serwis w świetle obowiązujących przepisów o swobody wypowiedzi Ewę, ale też UW własny poczuć się integralności zagrożenia zniesławienia wszystkie te kwestie, które są regulowane prawem stanowionym nie jest jakiś konkret, bo o nim ostatnio posługiwała się takim sformułowaniem, że ten projekt ustaw, które można było oglądać i o których dyskutowaliśmy to były brudne pisała jakiś tonie w nie mówiłam mu trudno pisać tylko o koncepcjach, które powstaje z żywą w ścisłym my w ścisłej współpracy z samymi serwisami inny z przedsiębiorcami zrzeszonymi w izbach gospodarczych mają oczywiście one formę uporządkowaną, żeby łatwiej było odnieść się do nich czytać natomiast to jest jeszcze bardzo daleki od ostatecznej możliwe, że ostateczna, kiedy ta wersja ostateczna i trzeba pamiętać, że to jest na razie cały czas nasz dokument wewnętrzny nie ma jeszcze zgody rządu na procedowanie tej ustawy o wersję ostateczną myślę, że to jest kwestia miesięcy, ale wyłonić przyszłego tego roku tego roku natomiast mają tu trzeba podkreślić, że realny mówimy o swej newsach, czyli fałszywych informacjach prawie do oznaczania ani ich tak jak dzisiaj dziękujemy albo inaczej się ustosunkowuje my do informacji o mowie nienawiści, która może czasami przynosić naprawdę poważne szkody krzywdy szczególnie w przypadku młodzieży dzieci i oprawie do dysponowania swoim kontem na serwisach w granicach chronionych prawem i ustalają czy projekt ustawy w tym roku bardzo dziękuję pani Anna Streżyńska minister cyfryzacji dziękuję bardzo dziękuję informacji druga część magazynu EKG państwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA