REKLAMA

Plan numer sześć - o pomysłach Junckera na przyszłość Unii Europejskiej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-09-13 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podglądu kart w 2 Unia Europejska ma być silniejsza bardziej zjednoczona i bardziej demokratyczna tak, by chciał przewodniczący komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który wygłosił dziś jak państwo opowiadaliśmy orędzie o stanie Unii Europejskiej i on ma poczucie, że Unia odzyskuje siły dlatego powinna się bardziej, że właśnie demokratyzować jednoczyć i wzmacniać oprócz tych wątków w tym jego orędzie było bardzo wiele i bardzo mi zależy, żeby Rozwiń » państwu przedstawić jak najwięcej, bo to taka okazja może, żebyśmy trochę zorientowali się w grę tych dyskusjach, które toczą się z Unii Europejskiej, a niekoniecznie dotyczą naszej praworządności, a więc w związku z tym on wśród priorytetów n p. wymieniło kolejne umowy handlowe co oczywiście jest kontrowersyjny dla tych, którzy sprzeciwiali się takim porozumieniem handlowym inny jak TTIP ze Stanami Zjednoczonymi czy z Kanadą tymczasem on zapowiedział, że będą jeszcze z Australią i z nową Zelandią, jeżeli chodzi o przemysłu to mówił z 1 strony krytykował przemysł motoryzacyjny za wprowadzanie w błąd konsumentów, ale z drugiej strony zapowiedział, jaką strategię przemysłową oczywiście było o mnie walka ze zmianami klimatu też o powstaniu zapowiedział powstanie Europejskiej agencji d s. bezpieczeństwa i Cybernetyki CBA etycznego, bo mówią, że większość przedsiębiorstw w Polsce z Unii Europejskiej nie jest chyba takie ataki przygotowana oczywiście pojawiła się również kwestia migracji teraz państwo usłyszycie tłumaczenie tego inny co mówił Jean-Claude Juncker ustami oficjalnego tłumacza komisji i AZS skończyła szczęśliwe, a euro po jezdni musi pozostać kontynentem Solidarności, gdzie schronienie mogą znaleźć ci, którzy uciekają przed prześladowaniami płyty z tej tęsknoty nie chcę iść ewentualne odbicie w kafejce Piła jesiennej mocno ile stylem mamy wzdłuż granicy, lecz państwo członkowskie, które są na pierwszej ligi nie mogą zostać same by je chronić wspólne granice i wspólna ochrona granicy muszą iść ze sobą w parze drukować na wrzesień uznać hotel pomieści tyle nie mogę mówić o emigracji nie wyrażają wielkiego uznania dla Włoch za ich niestrudzone ich szlachetne wysiłki Włochy ratują honor Europy w regionie morza Śródziemnego Jean-Claude Juncker przerodzi się w 3 językach angielskim francuskim niemieckim to były tłumaczone na wszystkie języki narodowe państ w członkowskich, jeżeli chodzi o migracji zapowiedział, że zwiększy się liczba tych osób u tych imigrantów starających się o status uchodźcy tutaj rannych, którzy tego statusu nie dostaną, więc będą one po prostu z Unii Europejskiej wydalania, ale z drugiej strony apelował o większą pomoc dla Afryki mówił o tym, że to jest po prostu bardzo niebezpieczne co się w niektórych krajach, gdzie i Unia musi nie tylko Unia, ale świat więcej uwagi czy pieniędzy przeznaczyć żeby, żeby w te kraje się nie zdestabilizowało skok kolejnych wątkach i w ogóle o tym jeszcze raz, kto inny Jean-Claude Juncker mówił porozmawiam wraz z dr Anną Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych Brukseli stron połączyliśmy się przez Skype, a dzień dobry z kinem pani redaktor dzień dobry państwo wyznaczyć takie ogólną ocenę tego orędzia i tego optymizmu, który miał Jean-Claude Junckerem, że Unia Anną teraz jest do przodu będzie szła już pani redaktor, ale ta dzisiejsza orędzie było niezwykle interesujące ponieważ, że w porównaniu z poprzednimi zgłoszonymi przez tego samego przewodniczącego komisji Jean-Claude Junckera było to najbardziej pragmatyczne inne bardziej zorientowane na działanie orędzie jako takie właściwie ani jakakolwiek była w nim pełno poetyckich metafor wynajmowano, że zaczęliśmy naprawiać dach i skoro pogoda trwa powinniśmy kontynuować nasze wysiłki, niemniej jednak proszę zauważyć, że przewodniczący komisji podkreślił bardzo wyraźnie, że 1 6 miesięcy wyborcy Unii Europejskiej pójdą do urn i zadaniem komisji Europejskiej jak też wszystkich polityków jest wywiązanie się z zadań, a które powiedzieli, że będą w stanie a w jaki sposób rozwiązać, kiedy wybory odbywały się w 2000 czternastym roku 3 rzeczywiście przewodniczący komisji brzmiała optymistycznie, kiedy mówił o wzroście gospodarczym, ale myślę, że to co było niezwykle ciekawe to o jego bardzo konkretna wizja Unii Europejskiej, która szczególnie w kontekście dyskusji polskich na temat tego czy Europa wielu prędkości czy Europa 1 prędkości wniosły bardzo wiele Nowak on także powiedzieć pierwsza tak bardzo ciekawym punktem była kwestiach postrzegania Europy jako jedności jedności 12 7 Max wschód zachód, bo mianował 2 płucach, ale proszę zauważyć, że przewodniczący komisji mówił o tym, że wszyscy szefowie państw 2 7 państ w członkowskich odnowili swoją chęć 3 czy swoje ślubowanie wobec Unii Europejskiej przy czym jednak zaznaczył bardzo wyraźnie, że nie oznacza to miejsca na jakiekolwiek kompromisy jeśli chodzi o przestrzeganie rządów prawa czy też przestrzeganie wyznawanie wartości europejskich te bardzo dużą duży nacisk położył na kwestie równości równego traktowania społeczeństwo obywatelskie i na chwilę zatrzymać, bo on mówił o równości w euro jako tej w filarze czy fundamencie Unii Europejskiej równości państ w pracowników i konsumentów to równość konsumentów też z perspektywy Polski jest o tyle istotna, że wiąże się z tym poczuciem nie tylko poczuciem m. in. czeskie raporty to potwierdzają, że na polskie rynki trafiają gorsze jak i gorszej jakości produkty w ale ciekawe jest to równość pracowników, bo on zapowiedział powołanie takiego urzędu d s. pracy i to jest ciekawe jak pan Bóg rozumie komentuje ełczanie relaks oczywiście ja pracuję w organizacji, która zajmuje się polityką nastawioną na pracowników ich aż 9 lat dla tego rodzaju deklaracje zawsze byłoby zbyt mało, niemniej jednak, że zauważycie jest to pierwszy raz, kiedy przewodniczący komisji Europejskiej od czasu kryzysu gospodarczego mówi o społecznym wymiarze unijni i zarówno agencja jak i również nawoływanie do kompromisu w kwestii tego jak dalej postępować z europejskim filarem praw socjalnych kwestia równego traktowania pracowników niezależnie, skąd pochodzą, na którym rynku pracują jest zapowiedź oczywiście wielu zmian legislacji Europejskiej myślę, że tutaj my, że możemy się spodziewać się sporego pakietu, który po szczycie w Szwecji na jesieni tego roku prawdopodobnie będzie miał szansę wejściem w życie wciąż bronią się nim plasuje się, że ten filar były socjalne czy społeczne i inne zasygnalizowane tak jak pani mówi on w tym orędziu Junckera teraz będzie 1 z priorytetów musi stać 1 z priorytetów, ponieważ inaczej tu zarówno strategia inwestycji, której mówił przewodniczący Junga i gra była 1 z jego filarów planu działania na obecną kadencję, jakie również zrównoważony rozwój młodzieży integracja n p. strefy euro Truck zaznaczył, że strefa euro nie może być jedynie trzonem, ale powinna się rozszerzać i powinna być CSR w euro powinno być więcej niż tylko wspólną walutą, ale również symbolem, ale tego nie da się wykonać bez dopełnienia tego wymiarem czy społecznym inaczej będziemy mieli do czynienia z podobnymi napięciami społecznymi, jakie doprowadziły do głosowania w wielkiej Brytanii na nie bez członkostwa Unii Europejskiej będzie mieć do czynienia z zyskiem pracowniku będzie mieć do czynienia z pracownikami 2 albo wielka inwazja on być absurdalne wydaje się, że istnieje urząd nadzoru bankowego, który pilnuje przestrzegania standardów bankowości, lecz nie ma wspólnego organu d s. pracy, aby zapewnić sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku taki organ utworzymy japońskiego wyobraża, bo rozumie taki Europejski urząd d s. pracy chodzi o kompetencje, bo to jest z tym rozszerzanie, kto to jest wspólna kawiarnie czy rozpoczęcie wspólnota ja nie wiem jak to pani określić w kolejnej polityki oczywiście z tym, że do tej pory było także polityka gospodarcza polityka finansowa należał do tzw. twardego jądra polityk Europejskiej przy tym polityki pracy i polityki socjalnej należały do tzw. miękkich polityk, który obowiązywał wyłącznie standardy natomiast wykonanie przepisy należały do gestii państ w członkowskich, ale dzisiaj ta mówiąca o tym, że ten filar społeczny i ta agencja powinna być powołana, a myślę, że przewodniczący junkers mówi o zrównanie obu tych omówił filarów Unii Europejskiej jest niezwykle istotne, aby się wszyscy ekonomiści mówią, że mierzenie sytuacji gospodarczej wyłącznie na podstawie wzrostu gospodarczego nie daje obrazu rzeczywistości w Polsce stąd dyskusja jest taka sama mówi się wzrost gospodarczy, owszem, Polska była 1 z czołowych państ w, które przetrwały kryzys gospodarczy w sposób fantastyczny przynajmniej zgodnie z tym co opublikował Newsweek na świecie, niemniej jednak trudno powiedzieć, że przeniosły się NATO na poprawę warunków pracy i dobrobyt całego społeczeństwa, a pan to jeszcze na koniec nie mam na co pani zwróciłaby uwagę pan sam może to co z pań perspektywy i jakość jest ciekawa istotna, a może kontrowersyjny, bo to są pomysły kolejnych umów handlowych międzynarodowych 1, który z Kanadą ze Stanami Zjednoczonymi wywoływały ogromne kontrowersje tak naprawdę to ze Stanami chyba upadła tak należałoby powiedzieć no Jung mówił, że będą kolejne tylko bardziej transparentne ludzie obywatele Unii będą wiedzieli co pan się negocjuje mandaty mają być ujawnione i t d . tak dalej, ale nikt nie żal można to 3 krótkie Tonga rzeczywiście umowa na park były ciekawym były ciekawym momentem w przemówieniu orędziu przewodniczącego Junckera, tym bardziej że rozważy czy rzeczywiście stany Zjednoczone nie zostały wymienione, niemniej jednak w kontekście tego co zostało dzisiaj powiedziane przewodniczący MKZ zdawanie przyznał, że cała procedura w ataku od umowy transatlantyckiej nie była idealnym ale jaki również, że cała procedura zupełnie nie spełnia warunków, które przejrzystości i nie sprostała celom, które zostały postawione przed tą umową, czyli eksportu tego co jest dobre standardów europejskich, a z drugiej strony wykorzystania tego jako szansę odbudowy gospodarki Europejskiej sądzimy, że ona o umowach handlowych w unii Europejskiej w umowach handlowych nowego typu ich druga rzecz, a była niezwykle istotna to cały filar związany z demokracją oczywiście jest w kontekście zbliżających się wyborów europejskich, ale Jean-Claude Junckerem, że nie zawahał się, żeby zasugerować się kwestie takie jak ponadnarodowe listy wyborcze do parlamentu Europejskiego, które nawet 3 punktu widzenia matematyki, jaki również, że proporcjonalności reprezentatywności są zdecydowanie tej zgody na końcu się, że przegraliśmy, ale czy pani uważa, że to ma szansę to znaczy, przyglądając się o orędziu z poprzednich lat czy to on ma o czym mówił kard należną mu przyglądać ludziom realne projekty, które mają realne szanse jakiś poparcie to jest takie bla bla bla raz do roku to nie jest gra dla miast drogo nawet z perspektywy porównywania go o rencie rok po roku, ale widać dosyć oraz zmianę widać, że przewodniczący komisji czuje się dziś silny, ale widać, że wierzy, że Unia Europejska reprezentuje sobą, ale nie tylko wartości, ale również sposób zarządzania i władzę i myślę, że szczególnie z perspektywy polskiej, ale która właściwie poprzez swoje działania staje się nieco na marginesie całej dyskusji Europejskiej szkoda, że mówisz o tym, tak niewiele od osób ciekawe impulsem nie tylko jeśli chodzi o nowoczesne podejście do polityki gospodarczej społecznej, ale również do tego co dziś oznacza demokracja, a brąz dobre nastroje wokół demokracji wokół umowy społecznej rozumianej jako państwo to myślę, że ta dzisiejsza dzisiejsze orędzie przewodniczącego Junckera były niezwykle instruktażowe bardzo dziękuję dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych Brukseli była państwa gościem przez Skype, a jeszcze dodam, że po szesnastej wrócimy do orędzia Marek Borowski m. in. skomentuje te plany wobec strefy euro i będzie więcej komentarzy adres informacje, aby tak, a świat lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NULL
Array