REKLAMA

Polska szkoła menadżerów: czym nasi zarządzający różnią się od innych?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-09-14 12:40
Czas trwania:
12:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze, a dzisiaj gościem raportu gospodarczego jest pan Karol Czupryński z Boston Consulting Group dzień dobry, że nowelizacja weszła jeszcze z panem porozmawiać ci o tym czy jest coś takiego jak Polska szkoła zarządzania, bo przeglądamy państwa raporty i maszyn takich sił moją uwagę jak hondy Fin może zdefiniować czy w ogóle można zdefiniować polską szkołę zarządzania liczą się w Ghanie rozdzielnie polskiej taką tezę, że wjedziemy na postawie Rozwiń » naszej pracy z klientami tego też raportowi wiemy, że jak najbardziej możemy zdefiniować myślę, że jest też, aby takim kluczowym punktem jest ta szkoła bardzo w ostatnich czasach ewoluuje będzie ewoluowała jeszcze bardziej tak to co on wjedzie my jako o status na dzisiaj także jak historycznie nasza szkoła zarządzania to była bardzo mocno oparta na takim silnym przywództwie prezesa bardzo charyzmatyczna, ale i takie prowadzenie organizacji, zwłaszcza bardzo mocno z góry przez silną charyzmę prezesa i widzimy, że w tej chwili będzie powodowało tak naprawdę z 2 powodów także z 1 strony są są pewne wyzwania, które się pojawią na różne formy w kątach m. in . na froncie rekrutacyjnym i o tym, że za kilka powiemy i to wymaga ona dość dużej zmiany jeśli chodzi o myślenie też również liderów UE, a drugim wyzwaniem jest też to mamy coraz większy napływ też się nowego pokolenia pracowników, którzy mają też zupełnie inne oczekiwania w stosunku do tak jak ta firma powinna działać tak, że jest to zarówno w UE i to nie jest łatwa tak, bo zarówno oczekiwania co do charyzmy i do dołu do silnego lidera, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ta firma bardzo dobrze rozumiała moje potrzeby moje się na jej słabe strony i potrafiła się wpasować swoim podejściem również dostosować do tego, czego ja potrzebuję, tak więc tak nie jest to bynajmniej łatwy temat w Europę świat rzeczywiście dookoła biznesu się zmienia, więc w związku z tym też studenci, którzy zarządzają firmami też muszą dostrzegać te zmiany iście brali oni szybko dostosować nowość działaczy często nowe wyzwanie, które stoją przed tą polską szkołą gry poszliśmy różnią się o tym co się im jest nie polską nieletni kolega zagraniczną szkołą biznesu tak myślę, że myślę, że się mocno różowy ma stać takim że, że wyzwania, które się zaczyna pojawiać mają dość taką nagłą forma i są w niektórych przypadkach doszło po drastyczne takie takim kluczowe wyzwania, z którymi się borykam Polska firma jest oczka tak, by wyzwania w obszarze rekrutacji taki to jest tak, by po pierwsze bardzo bardzo nowy temat w Polsce tak z reguły, jaką mieliśmy problemy z zatrudnieniem to zawsze, bo w drugą stronę taka w tej chwili firmy zaczynają dostrzegać problemy w obszarze pozyskania i utrzymania pracowników zmontowania itd to jest jak coś co w bardzo krótkim okresie czasu przybrało bardzo mocno forma agenta, bo to jest moje pierwsze we wszystkim takie główne wyzwania, które widzimy i słyszymy od naszych aut o odpowiem karały udział w badaniu, a drugą rzeczą, która jest mocno również związana jest temat innowacyjności tak i dlatego jest powiązana, dlatego że w bardzo często słyszymy, że rekrutacja brak możliwości pozyskania do utrzymania pracowników właściwych kompetencjach jest w pewnym sensie hamulcem innowacji tak i myślę, że to są takie 2 kluczowe obszary, które bardzo mocno widać w tym w waszym badaniu ich trakcie procesu jest z polskimi menedżerami i przybrało to nabrało bardzo duże znaczenie bardzo krótkim czasie takiej to prowadzi do tego, że część firm, z którymi rozmawiamy niekoniecznie mają jeszcze dzisiaj TUI teraz odpowiecie sobie z tym poradzić Ano właśnie o to chciałem zapytać czy na moje, gdy mamy postawioną diagnozę, że coś jest problemem to pewnie trzeba szybko szukać jakichś odpowiedzi rzeczywiście zmieniło się do trochę w ostatnim czasie i firmy, które nawet mają nowe zamówienia nawet nie kryli, że są jakoś Super innowacyjne prosto mają swój rynek, który potrafi zagospodarować mają zamówienia nie mają kim my nie mają ludzi, żeby te zamówienia wykorzystali też stało rzeczywiście ostatnio problemem, czyli rozumiem kadry to jest 1 sprawa no ale może odpowiedzią n p. byłoby to, że firmy powinny brać na siebie trochę większy ciężar szkolenia nowych ludzi zatrudnić kogoś kogo ktoś, kto nie spełnia jeszcze oczekiwania, ale postawi na niego i właśnie spróbujmy nauczyliście sobie samemu wychować jakość kadry czym to jest takie myślenie w firmach widać, że tak myślę, że rzecz, że taka, a w bardziej świadoma polityka kadrowa, jakby zaczyna być widoczna w chrzcie w części firm na polskim rynku taśmy są bardzo dobry sygnał natomiast nie jest jeszcze z racji tego, że tak bardzo świeży temat, bo to nie jest to coś co jest bardzo popularny systematyczna tak i głównie takie duże interwencje w tym obszarze widzimy w przypadku głównie firm, które są prowadzone nazwali byśmy to przy takich prezesów wizjonerów aktorzy, którzy starają się to firma otrzyma zaś kilka kroków przed konkurencją przed rynkiem i tam właśnie widzimy zarówno większą otwartość na rekrutację talentu, a niekoniecznie konkretne umiejętności, ale i ze świadomością tego, że pracownik będzie mógł zostać przeszkolony i ważne jest, żeby miało ich chęć i ogólnie porodowym rozumiane talent, a niekoniecznie bardzo specyficzne wykształcenia trzecia to umiejętność w tym konkretnym obszarze myślę, że drugiemu, ale dużo obszarem, który zaczyna też mieć znaczenie to jest właśnie taka świadoma polityka regulacyjna również z punktu widzenia takiego Empoli rebranding czy Lwowa po prezesie tak to jest coś co w wielu firmach zaczyna się pojawiać jako temat, ale niekoniecznie wszyscy mamy na to znam odpowiedź gotowy plan tak dlatego, że to jest tak zupełnie nowa nowe wyzwanie, a myślę, że trzecim obszarem, który w najbliższym czasie szczególnie będzie miał bardzo duże znaczenie tego jeszcze nie widać tak na powierzchni, ale jest właśnie kwestia właściwego zmotywowanie utrzymania pracowników, którzy są już odbywać na poziomie eksperckim mają mają 50 lat plus bardzo duże doświadczenie ogromną wartość dla pracownika, a dla pracodawcy przepraszamy i w jaki sposób możemy utrzymać takich pracowników Ziobrze, że nie szukali nowych wyzwań czy Czeczena za Wilka Bojana przy tematach przecież emeryturę, ale myślę, że to jest tak tak i szczególnie obszar, który w przeciągu najbliższych lat będzie też narastał lekką nabierał znaczenia zarządzania talentami no właśnie to jest nasz radny wróćmy na chwilę do tych innowacji, który pan wspomniał, że to, że są problemy kadrowe to też hamuje innowacyjność, ale to czy polskie firmy chcą być taki innowacyjny kurs jest także polskie firmy czy innym tak tak można w trochę taką atmosferę poczuć, że są to też widać w badaniach n p. mniejsze firmy niekoniecznie chcą nagle rozrosnąć do większych firm to są inwestycje potrzebne pieniądze innej pracownicy więcej problemów oczywiście jest czy jest patriotą innowacyjność tam zdarza myślę, że rząd tak, gdy ogólnie rzecz biorąc myślę, że ma taki 1 odpowiedź tak pada też bardzo faktycznie różnie w zależności od wielkości firmy i stopnia dojrzałości także, że w przypadku firm, które są jak na początku swojej drogi tak, by wzrost organiczny jest czas na tyle duże, że nie ma aż tak potrzeby wydadzą szukania zupełnie nowych pomysłów z drugiej strony w przypadku małych firm ta innowacja w pewien sposób jest wpisana domyślnie w dna takiego jesteśmy na początku drogi jako jako start-up jako młoda firma więcej, by ta innowacyjność jest, aby takim chlebem powszednim tak jest to zupełnie inna kwestia z kolei w przypadku dużych firm, które się, jakby już mocno rozrosły i w pewien sposób dojrzałe, ale i poszyciem wzmagają to jest wasze dynamika takiego wolniejszego wzrostu spowolnienia wzrostu i ta innowacja nabiera znaczenia pod kątem jako pomysł na na przyspieszenie tak na poszukanie daszek Krzyżaka dostarczania wyników i myślę, że to w przypadku takich firm szczególnie jak ten temat innowacyjności zaczyna nabierać znaczenia w domowe trochę zdefiniowane jak szef firmy ma sobie radzić z problemami, które no są prostą u niego w przedsiębiorstwie, a teraz my byśmy na ten szczebel wyżej, czyli in, dlaczego właśnie od szefów poza umiejętnością reagowania na te wyzwania, które już powiedzieliśmy, czego od szefów firm wymagają menedżerom czy też są jeszcze wyżej, a posiada w bardzo ciekawy temat również pod tym kątem, że widzimy, że to jest dość spore spore rozjazd oczekiwań pomiędzy tym, czego od prezesa oczekują pracownicy a czego oczekuje właściciel chyba stąd takie programy stażowe wręcz tak naprawdę, jakie takie jak ogień woda może taksy za słowa dlatego zaraz widzimy, że pracownicy bardzo mocno sugerują et oczekują właśnie takiego bardzo mocnego przywództwa charyzmy szukanie niestandardowych rozwiązań odwagi do podejmowania ryzyka tak, bo wiedzą i to są takie obszary, które wynikają z tego, że jeśli chcemy zrobić krok milowy do przodu i rosnąć szybciej niższy niż inflacja to potrzebujemy być bardziej niestandardowe i otwarci na ryzyko AK z kolei jest to zupełne przeciwieństwo tego jak jak myślą o tym, że szefowie rad nadzorczych czy inwestorze może nie taka była aż tak mocno, że zupełne przeciwieństwo Adamek jest dużo większe dużo większe skupienie na lata na przewidywalność, a na dostarczaniu systematycznie wyników co w wielu przypadkach tak mocno stoję w konflikcie z gry z kolei bycie innowacyjnym przełomowym szukaniem bardzo bardzo rewolucyjnych rozwiązań tak myślę tutaj, ale taki ma spółką prezes ze sztuką dobrego prezesa jest właściwe zbilansowanie z 1 strony takie przewidywalności dostarczania oczekiwania, ale jednocześnie nie totalnie, zasypując czas w 2 zasypiają, jeżeli chodzi o Fund innowacji w akcie czy jak wasze, zapominając o tym z powodu potrzeby bycia przewidywanymi dostarczania wyników tak, dlatego że tata zagryzają są z tego sprawę, że to jest droga donikąd tak jest w Lipsku mysz wykonana na raportowanie wyników woda nie będzie w tej chwili mocy przerobowych, żebyśmy byli bardziej innowacyjni doczekają byłoby zderzenie właśnie tych inwestorów z tym pracownikiem danej firmy, żeby nie spotkali są rozmawiali woda w notesie potem skanalizować w samym zarządzie firmy no rzeczywiście jest dobrze jest wezwanie tak dokładnie na jeszcze 1 rzecz, bo trochę jest taką polską cechą takie narzekania malkontentów, jeżeli chodzi o takie spojrzenie makro generalnie żyje no ogólnie zwanych najlepiej to nie jest ale kiedy spojrzy się trochę bliżej siebie z bliska ciału koszula no to Anielę do ogólnie może nie jest najlepiej, ale ja sobie jakoś radzono się to też, gdyż w badaniach no to po to, co to jak oceniają przedstawiciele firm swoją kondycję swojej firmy brzmi trochę lepiej niż jak oceniają ogólną całość tak myślę, że to jest także właściwa również poza tym przypadku tak to było proste pewne zaskoczenie dla nas pod kątem wasze tego, że to jest aż tak czarno-biała czas tak widoczne tak, dlatego że spodziewaliśmy się, że w badaniu zobaczymy pewne odchylenia tak to pewne obszary, w których firmy oceniają się dużo dużo gorzej niż średnia w razie natomiast myślę, że ogólniejsze lokalna szeroka konkluzja jest taka, że faktycznie w próbce, którą chcą mieć okazję pracować ta percepcja mojej organizacji pod kątem gotowości na pewne wyzwania jest powyżej powyżej branż takie oczywiście wynika to na pewno z 1 strony z tego, że zapracowaliśmy z firmami, które chcą są większe być może sam Badia przygotowane na wyzwania rozwinięta natomiast na pewno dasz to jest jednak taki wątek też pewnego optymizmu aktor, który chory jest, gdy jest pewny sposób wpisane ma charakter także, że zabił widzimy to w zasadzie być może niesiono faktycznie sąd czy niekoniecznie zawsze będziemy sobie dajmy się z tego, bo bez wezwań, które są przed nami tak, bo komuś, że są często właśnie bardzo nowe wyzwania i one nie zawsze są, jakby tak, jakby stół głowy jeśli chodzi o naszą świadomość w kolorze kończyny, że czas na rozmowę, ale chciałbym jeszcze 1 rzecz tylko doprecyzować wolą mówić o badaniach, które prowadziliśmy firmy z Izby czekaliśmy czyli kto tak zaciekle mieliśmy okazję pracować z blisko 80 ma spółkami i głównie na poziomie członka zarządu i i tuż poniżej to są poze w w polskie firmy działające w Polsce dłuższego czasu z, tak więc że bośmy się szeroka reprezentatywna próba, która nam dość fajnie przybliżyła profil zarówno polskiego menedżera, ale też co ciekawe myślę wyzwań, które są przednimi i otyłości wyzwaniach o tym jak ci na zdrowie w Polsce sobie radzą kim w ogóle są dziś rozmawialiśmy w raporcie gospodarczym bardzo podziękuję za spotkanie z rozmowy pan Karol Czupryński z Boston Consulting Group było ich państwa gościem Jacka wzrosła w końcu raport gospodarczy parę chwil do informacji Radia TOK FM, a po nich Jakub Janiszewski i połączenie raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA