REKLAMA

"Żydokomuna" Czy mit kulturowy jest wciąż żywy?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-14 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu gość pan prof. Paweł Śpiewak Instytut filozofii socjologii Uniwersytetu Warszawskiego żydowski Instytut historyczny autor wielu książek i prac naukowych, ale my dziś będziemy rozmawiać o książce żydokomuna interpretacje historyczne wydawnictwa czerwony czarny dobry wieczór panie profesorze, gdyby wyczerpany zdobyczy państwa wczoraj jadący do pracy w autobusie czytałam pana książkę po raz drugi zresztą należy się przygotować do Rozwiń » rozmowy i zwrócił uwagę, że kilka osób w autobusie patrząc na mnie dawał mi jasny sygnał komunikat swoją mimiką i ideą in, że robię coś dziwnego, a chodzi o okładkę książki czerwony czerwone tło i czarne litery żydokomuna żydokomuna i nie ma utrudnień w cudzysłów nie funkcjonuje na skórze czym ci ludzie byli przekonani, że czytam jakąś antysemicką literatura i pytanie do pana profesora jak i czemu nie matura nie w uczciwie rzecz biorąc współpraca z wydawnictwem była bardzo zła moja i to byłoby takie próby przekonywania, że okładka musi być inna, że wartość nie może być tak pana na taką łatwą sensację i od strony redakcyjnej też była bardzo zła współpraca i myślę, że nikomu tego wydawnictwa nie poleciał jako po prostu wydawnictwa nastawionego bardzo komercyjnie natomiast termin żydokomuna nie funkcjonuje w cudzysłowie w tym część w ogóle to znaczy to jest termin, który powstał tak naprawdę po drugiej wojnie światowej zaczął być używane wcześniej były różne słowa na określenie tej sytuacji to znaczy związku między Żyda Żydami czy judaizmem i a to co się nazywało nie tylko komuną, ale i bolszewizmem sowieccy z sowieckim systemem prawda, więc ta ta zbitka ona ma bardzo wiele imion i ma swoją bardzo długą historię prawda, czyli innymi słowy pojawienie się tego ty też tego słowa żydokomuna było poprzedzone bardzo wieloma takimi próbami nazwania tego fenomenu, o którym w tej książce smog nad klifem zaczyna się zaczyna się w pewnym sensie wydajnych twierdze w Polskiej tradycji w każdym razie zaczyna się od niej Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego w latach czy też początek całej tej historii w i pewnie są w Polskim piśmiennictwie oczywiście wcześniej się również test na wsi ojciec Zygmunta Krasińskiego był takim bardzo będziemy przykładem bardzo hotel jego powiedziałem twardego antysemity nauczyciel Zygmunta Krasińskiego był tak samo i aluzję do bliskiego następuje połączenie czegoś, czego w Polskiej literaturze wyręcza się, by nie liczy też Novum, ale karibu coś co jest bardzo znaczące to znaczy pewni, że tzw. kategorii przez sztukę, czyli kategorii Żydów, którzy są z punktu widzenia narratora cię do książki z Żydami, nawet jeżeli zmienia religię prawda i którzy nie zmienia to religie niejako po to, żeby przyjąć nową via rei wybrać prawdę z perspektywy oczywiście, a że uda się jeszcze go tylko o to, żeby eliminować kulturę Europejską, ponieważ kulturę polską w związku z tym pojawia się wątek, który przy tej zimy przy wątku żydokomuny pojazd będzie, więc też się pojawią stany to znaczy tego destrukcyjnego negatywnego wpływu osób wywodzących się z tradycji żydowskiej dla kultury polskiej kultury chrześcijańskiej kulturowych i są różne etykiety też kosze na nadziejach wgryza oczy zobaczył żółte liście jego też obecne u takiego autora przykładowo, który uchodzi za tych wyjątkowo otwartego, czyli Bolesława Prusa, ale potem to się rozszerza i przelewy zmienia się wywiąże się w takiej bardzo mocny język w okresie międzywojennym przede wszystkim na sam termin w tym okresie w namierzeniu właściwie nie i dopiero po dyżurze będzie wojny w czasie wojny i po wojnie bardzo takim była bardzo aktywnie rozgrywanym pojęcie, które tak w dotarłem do recenzji Szymona Rudnickiego, który pisze tak podobnie jak Stanisław Krajewski uważam za błąd użycie w tytule określenia żydokomuna bez cudzysłowu po pierwsze, tytuł zakłada istnienie rzeczonego zjawiska, a nie stereotypu czy mitu po drugie nie należy używać bez cudzysłowu terminu, którym posługiwano się dla dochodzenia nie tylko ruchu komunistycznego, ale po prostu Żydów jako zbiorowość jakoś nie jestem przywiązany do 1 4 Schumanna Szymona Rudnickiego gen Marian ja służyłem w autobusie właśnie pojęli, że jego adopcji, ale akcje dodał, że narysowanej cudzysłów to i tak wszyscy zobaczą żydokomuny jak dotąd wyeksploatowane to słowo czy i wydaje się, że to jest może ten podtytuł jest za mało wybity w sensie drukarskim rzuty z interpretacją myślenie o zjawisku tak to nie jest przybył tu też takie prób poprosiłbym dosyć nieprzyjemne importowanie mi Th czy tezy, którą trzeba odróżnić, gdyby był używany uwarzyć żyją uważa, że to było zjawisko tak był problem z całą pewnością taki, że były duże odłamy osób szczególnie wczasach w związanych czy wywodzących się z rodzin żydowskich, którzy z różnych powodów to można analizować przyłączali się do ruchów lewicowych na terenie Europy wschodniej Środkowej to było bardzo często zjawiska nie tylko w Polsce, ale było bardzo częstym zjawiskiem w Rosji w Rumunii n p . na Węgrzech, więc to nie to jest fenomen, jakby w ogóle socjologicznie niesłychanie ciekawy to znaczy takiego powiedziałbym o pewnej aktywności i światopoglądowych, ale i politycznej tych takiej grupy ludzi mamy prawo czy jemu uważam, że mamy prawo jako naukowcy badać tego typu fenomeny jak i nie udawać, że czegoś takiego nie było mam wrażenie, że to jest bardzo kłopotliwe dla różnic jest historykiem polityki żydowskiej w ulepić bardzo dobrą książkę o Żydach w Polskim parlamencie, ale charakterystyczne niż poważnie nie zajął się tym fenomenem, czyli fenomenem właśnie takiego powiedziałbym tego połączenia tradycji żydowskiej korzeni żydowskich zakorzenienia i obecności w ruchach skrajnie lewicowe ale kiedy zniszczony Krajewski napisał z tego co PRL to był taki będzie będą małe esej, w którym był zresztą teza wydaje się, że całkowicie błędne czy powiedziałbym stroszek moralnie nie zgadzam bardzo głęboko taka teza, że Polacy powinni przeprosić za antysemityzm i aż powinni przepraszać ze Stali niż do ja to jakoś nie bardzo widzę, dlaczego Żydzi mają przybysze ze stalinizmu jakoś się fundamentalnie z tym nie zgadzam się przy założeniu, że istniało życie dla wierzycieli i tu, bo tutaj ten problem pytanie o tożsamość Reda to znaczy mamy przykład bardzo dobrą książkę na ten temat napisał największy pewnie po historyk okresu powojnie, czyli Andrzej Paczkowski, a jednak się do Boga niesłychanie fascynującą książkę modowy biografie świat, który to była wielka postać trwającej wiele historii Polski nie do przecenienia, a wtedy był to wyższy oficer służb bezpieczeństwa, który pracował w departamencie politycznym brał udział będzie im aresztowaniu Władysława Gomułki i osadzeniu go wtedy w takim areszcie, gdy więzieniu PE a, a potem był uciekły na zachód 50 3 roku i złożył zeznania, lecz poziom i Amerykanom i ich i byłyby ta audycja jego czyjego tak po opowieści o tym jak funkcjonuje PRL miał wielki wpły w na historie polskiego stalinizmu w ogóle nawet na sygnale historyk z systemu komunistycznego jedne piszą coś bardzo niszowa nieciekawego to znaczy taką książkę, która opowiada jakiś sposób młody chłopak z do żydowskiej rodziny trafia do takiego ruchu Kimem niż w tym roku jakoś się dzień funkcjonuje i co się dzieje z nim po wojnie leczy co się dzieje ziem po wojnie to wojny spędził w Rosji sowieckiej i potem to było takie pytanie dla mnie ciekawe czy w tej książce jest jak może być wciąż zachował poczucie tożsamości w związku z tą kulturą prawda żydowską jakiś sposób zachował no to jest oczywiście taka próba przybliżenia bardzo ciekawe, bo przez 1 minę miał biografię oczywiście powstają też książki były też książki o człowieku Biederman nieprawda, że o o jego bracie jego krewnym Fideszu pomiar Jerzy Borejsza prawda Ronaldo jest bardzo dużo próby takiego przybliżenia się, gdy po tych niedawno ten wyższy po tym, jak kto o tym, że dokonuje się pojawię się książka o Romanie zambrowskim, ale to były takie książki w pewnym sensie euro, które są, jakby elementem studiów obecnych nad ruchem komunistycznym prawda i niechęcią, ale miały na celu studia w ogóle tych żydowską antykomunistyczne czy raczej po prostu historie działaczy komunistyczna 1 rzeczą proszę wygrywa wznosi się zatrzymał i powiat opowiedział trochę więcej naszym słuchaczom słuchaczką trudno to jest w w próbie analizy takiego ową stereotypy, jakimi żydokomuna to jest chyba najbardziej zaskakująca rzecz, która nie może nie do końca w jest jasny to znaczy w PiS-ie Pachciarz z tak w 19 0 5 roku wielki żydowski historyk Szymon syn miał podobno zarzucał żydowskim rewolucjonistą, że zmienili narodowość z kolei w artykule niewolnictwo rewolucja pisał tak tak liczna armia żydowskiej młodzieży, która zajmuje tak widoczne miejsce w szeregach rosyjskiej socjaldemokratycznej partii i tam też winduje w górę swoich przywódców formalnie zerwała wszelkie związki żydostwa, bo nie ma żydokomuny jeśli okazuje się, że ci, którzy zostali komunistami przestali być Żydami tylko czy rzeczywiście tak było w jakiej skali tak tak to znaczy do mówimy o rolniku 900 piątym to, więc jest to słynna anegdota, której przytaczana jako taka zabawna, że policja rosyjska aresztowała wczoraj w Łodzi w 19 0 5 roku tam diewięćdziesięciu rewolucjonistów w tym 15 Żydów, ale też więcej tego typu myślenie tak czy 1 strony się wzmacnia ten obraz, że to właściwie za rewolucją Stali Żydzi i za tym szły oczywiście i ogromne zniszczenia, ale drugą rzeczą, która wymaga jakiś taki ciekawy i weryfikacji to znaczy o roli w obie partie żydowskiej partii politycznych wtedy prawda wie, gdzie piąte roku największą partią polityczną Rosji carskiej to byłoby to był bunt nie Socjaldemokracja Misiewicz swetry bolszewicka komornik ranga i czystością moment, w którym te żydowskie partie nagle zacznę być istotnym bardzo go aktorem życia publicznego i jego środowisku żydowskim, ale również generalny i wiele z tych osób, które należały do tej partii potem jest w przechodzi w radykalizmie, bijąc się na czy czy też, dlatego że dokonuje ich wyborów i makijaż w wieloboju przechodzi do partii, gdy będzie brzydoty bolszewickiej n p. we jest dosyć duża działaczy bolszewickich, którzy wywodzą się z Bundu prawda już szóstym pytanie, które zapewne tak jak 3 światy uważa, że mecze to pytanie czy te osoby dokonał jakiś konwersję tożsamościowych pytała jak głęboka była konwersja czy jest możliwe tego typu konwersja my możemy tutaj tylko bazować na dokumentach osobistych prawda, czyli na pamiętnikach listach na jakiś świadectwach świadectwa, które ktoś sobie pozostawił, bo trudno wyrokować czy on dokonać takiej konwersji na podstawie nie wiemy oskarżenia antysemityzm to dlaczego Wachowski był bardzo dużą skłonność mamy zresztą mało dokumentów na ten temat Ruda mamy wywiady jeszcze takie socjologiczne buntu i serwisy czeladnicy filmy w sieci, że wszak z tym zrobi tego badania na temat Żydów komunistów, którzy znaleźli się na emigrację nie badał ich biografii bardzo ciekawa książka, więc w tym sensie nam bardzo pośredni źródła mamy w gruncie rzeczy, żeby to powiedzieć co się z tymi ludźmi dzieje to co jest ważne w teorii spiskowej, która mówi, że jest żal nie jest taki związek będzie, że Żydami, którzy zostali komunistami wyciąć siebie wspierają jeśli chodzi o 1 taki jest tajny plan zawładnięcia światem czy większą część świata na pewno Europą dzięki temu, że oni są właśnie Adam myślę, że Żydzi, gdy 1 z nie wyklucza się wzajemnie to znaczy, że ja nie bardzo wierzyć mogą zmienić także pełni też sam w większości wypadków oczywiście są ludzie, których nie można powiedzieć w ogóle nic, ale w le czasami można pojeździć desek, o ile im, że jakoś się zostają przykładowo jestem ten element świat, którego księgozbiorze powojenny był duży bar do książek po żydowsku w obu jego język, dlaczego ja innym językiem się posługiwać, jaki miał wyrzucić wszystko zapomnieli, że znał ten język udawać, że nie wie, że także swoją tak jakby na obecność związek z tą kulturą podkreślał co nie znaczy, że nie niedzielni, że nie przestawał być komunistą natomiast konflikt między nim podejrzewam, a tym tradycyjnymi Żydami byłby podejrzewam, że to było, choć ich po prostu fundamentalne leczy ich deblowa ten to kategoria co to znaczy być Żydem prawda to jest jakby not to się, zupełnie jakby Kate jest zupełnie nie wiadomo czy trudno bardzo doznali dlatego jakakolwiek technika tego definicję, ale myślę, że tutaj m. in . bardzo tradycyjnymi Żydami, a Żydami młodymi Żydami komunistami to po prostu były dni nie do przejścia w Halden czynnikiem głównym była religia jak rozmieścić w dużej mierze była religia, ale też takie powiedziałbym pije i to słowo religię, bo jeżeli rozumiemy to dobrze jak com PL przestrzeganie pewnych praw obyczajów w dal to znaczy no ale zawsze rozróżniane zawsze interpretowane, jeżeli miał takiego znajomego komunista żydowskiego, który przychodził na Jelonki poczytać, jakie największe święta, żeby jeść szynkę kanapki sianko pod synagogą, gdy z 1 strony łagodzić to było dziecinne tak jak wcześniej chodził do kościoła i czapce w kapeluszu i choć powie niejedna jednak bez Żydów chamstwo, a jej nie, ale jest to rodzaj buntu tak, a nie i małe dzieci czy Bóg jest wyrazem łączności może tak tak interpretować prezesa innego dzieje się był ktoś się buduje wobec swojego swojej koronacji swoich 1 czy dla niego dość ciągle ważnym punktem odniesienia, ale to on prawdopodobnie oznacza też podział na dramatyczne rozejście się losów prawda dramatyczne rozejście się osób firm zasiada trudne i dlatego potwornie ciekawe treści trudno też czekamy wróciłem do tej teorii spiskowej, ponieważ wydaje mi się, że w warto podążyć naszym słuchaczom, że to nie jest także nie termin, ale i nie określa nie tylko zjawisko inny i uruchomi połączenia gminy żywiołu żydowskiego takim żywiołem czy socjalistycznych czy komunistycznym to jest, by w umysłach ludzi on się zaczną się rozum na początku dwudziestego wieku czy wręcz pod koniec dziewiętnastego wieku aż żal mi dane wskaźniki żydostwo Otóż nie lada pierwsza połowa 4 0 30 40 latach dziewiętnastego wieku, więc kiedy, a i jak to było dawno sprawę natomiast to się wiąże w dużej mierze tzw. też procesami z milicyjnymi to znaczy pojawi się bardzo znacząca bardzo wpływowa w sensie znaczenia dla kultury Europejskiej grupa powiedziałbym uczonych pisarzy filozofów pochodzenia żydowskiego Ruda i IT i młodzieży mają jakiś związek z kulturą żydowską albo go odcinają się od niego albo budują mnie coś do Wróbla jest każdy z nich każdy przypadek strajk, ale też czegoś bardzo wyraziste i myślę, że w bardzo wiele osób z zewnątrz patrzy na to znaki z niepokojem to znaczy tak jak z PiS sprawa, gdy taka, by być liderem dramatyczna przy sprawach w końcu dziewiętnastego wieku we Francji, ale u siebie tam bardzo dużym wyczuciem świecie to jest sprawa oskarżenia oficera sztabu generalnego Dreyfusa oficera sztabu generalnego we Francji o szpiegostwo na rzecz Niemiec wartość ta teoria spiskowa, że Żydzi tutaj z Niemcami przeciwko Francji bardzo łatwo to uogólnić bardzo łatwo to nazwać pewne i tego typu oskarżenia rodzą wtedy na początku na przełomie wieku dziewiętnastego dwudziestego coście się nazywa w takim języku fachowym tzw. żółty socjaliści, czyli że on jest powiedziałbym oparty na skrajnie szowinistyczne hasła w ale zarazem odwołujących się do takiego populistycznej ideologii prawda masy społeczne masy ludowe prawda stąd ta nazwa takiego dziwnego, bo właśnie mnie nic nie socjalizmu lądowania na takim rasistowskim podłożu walki klas tylko na takim byłby walki poziom 2 żywiołów etnicznych co jest pod po po po podtrzymywane na poziomie na poziomie klasowe i to jest fenomen, który też się pojawia w całej Europie pełna potem w Rosji i 900 piątym, gdy wcześniej już jest, ale 900 piątym zaczyna być coraz bardziej popularny tzw. protokoły mędrców Syjonu prawda, czyli dokument, który nie rosyjską ochranę używa do walki z żydowskimi rewolucjonistami czy wobec rewolucjonistami Real i jej jako taką teorię, że jakiś spisek Żydów, którzy za pomocą różnych środków, próbując wysadzić świat lub opanować świat prawda w byśmy zrobili taką żydowskim Instytucie historii historycznym wystawę poświęconą wysoko Matysiewicz przed wojną równie paskudnych rzeczy to trudno sobie pisać, ale 1 z tych rysunków przedstawia właśnie jak wynagrodzić takiego komunistę Żyda po po Dawidzie zdarzają się Żydzi zbudowane na takim prostym chwycie powiedziałbym kompozycyjnym to znaczy krzywe nosy i takie było piasty oczy kabarety, żeby to pokazać, że to jest jedyne takie kręcone włosy kręcone włosy i tu 10 1 to jest właśnie ten Żyd komunista drugi test Pluto krata żydowskie i strasznie bogaty połączeń taką rurą, choć dzisiaj byśmy nazwali jako rurą, która jest w komórkami niech nikt karetek i metalowa rura taka, że oni są jedynie w gruncie rzeczy samej testem pokazanie tak naprawdę tanim, a to do nich spiskują przeciwko nam leczy z różnych pozycji wydawałoby się bał kompletnie inne interesy polityczne w innej gminnej do tożsamości, a tak naprawdę do niej są w zmowie przeciwko nam zarzuci nam najczęściej chrześcijańska kultura prawna, czyli to, że teraz rząd węgierski jakiś czas temu plakaty George Soros szansa, by nie wywiesił w miastach na Węgrzech, gdzie wyraźnie nawiązuje się do wiedzy, że on jest Żydem, a po drugie, podpisuje się pod zdjęciem jego hasłem, że nie pozwólmy, żeby się śmiał jako ostatni jest powrót do Hawru do gestu wszystkich stron w 20 01. wieku na ja w jak profesor to wytłumaczyć czym można tak no to nie powiedziałbym, że ten fenomen węgierski rzeczywiście dramatyczny prawda, od którego nie ma czegoś dla mnie dramatyczne, ale dziwniejsze jest, chyba że w tym wszystkim, że ambasada izraelska protestuje została zaprotestowała, ale potem rząd izraelskiego i bardzo niechętnie odniesie 2 ambasady izraelskiej z kolei do swojej ambasady oba nie miał Orbán i Netanjahu dzielą tę samą niechęć do dużych roszad w Lesku z tym wyciszać konflikty pełne lata będziemy się wtrącać to wszystko jest tak jak dziś powiedziałbym z 1 strony mamy ten jawny obraz antysemityzm nikt na to nie reaguję w pewnym sensie czy bardzo słabo jest na to, że reakcja widocznie na Węgrzech jednak ten antysemityzm jest istotnym elementem do tej pory takie mam poczucie o nim w 2 być może bardzo podskórne i bardzo to powiedziałbym im z misji wykopany w dacie niż ukrywany wypady innymi pseudonimami po uderzeniu używa słowa, że tylko mówi się w tomie postępowej inteligencji budapeszteńskiej, by wiadomo, że wiadomo, o co chodzi prawda to znaczy te i wtedy się używa tego w tych różnych pseudonimów dla określenia istoty politycznego w 2 walki w Polsce jak byłem w sejmie na szczęście krótko to do takich osób, które miały złe pochodzenie się mówili mówiła krewni wujka Bronka, bo w krewni wujka Bronka, choć dobra, ale czy Geremka, czyli o pokazanie, że on, że to są wszystko staje to jest ten sam krąg, ale do, jeżeli ktoś nie jest prowadzony więzy powiedziałbym po to, polityczny, gdyby nie wiedział co dziś, choć tak to znaczy jaki Bronek, jaki wujek, jaki krewni tak walczył tak, a on dać, bo ten wygrywanie tego antysemickiego stereotypu w Polsce ono rzeczywiście w tej chwili nie jest taki silny wbrew pozorom też działają te organizacje nacjonalistyczne czy podziemne faszystowskiego ONR i są takie konto Palej są takie jak dowiedzieliśmy palenie kukły Żyda, czyli ciągle ten, ale wiemy jednak prawda to znaczy że, choć 1 3 społeczeństwa na podstawie badań socjologicznych możemy powiedzieć jest dotknięta uprzedzeniami antysemici czy też duże czy mało niewiele, ale to zależy co przeznaczona jest dotknięta uprzedzeniami entuzjastom używam tego określenia bardzo delikatnie, ale to znaczy, że zarzuty się tworzy pewien rodzaj takiego badacze w taką miarę prawdę, mówiąc że antysemityzm fakt, że za antysemicki może uchodzić pogląd, że wszyscy Żydzi Żydzi rządzą światem problem, bo Żydzi rządzą mediami prawda albo taki ukryty stereotyp, że zima pieniądze wydać takie, że te wszystkie wrzucanie takich stereotypów prawda, które mają bardzo silne zabarwienie powiedziałbym emocjonalny w darze dziś natury mają przewagę, by mieć oko, żeby to zawsze mówił, że ma najlepsze mieszkania w Warszawie, ale jestem działaczką feministyczną, ale ich bardzo lewicowa, ale chcieli pamiętam ten tt był nie może być ktoś może i inteligentny wykształcony takie, z którymi zgadywać, a do bardzo prosty jeśli ktoś się do pana książki zobaczy, że tak po pierwsze, istniał żydokomuna, czyli takim tu tego nie z dnia widać Radia, ale używam cudzysłowu słowa zło, ale tu jest tak, iż każda komuna, czyli istotny związek pomiędzy Żydami, a komunizmem był w ciało taki związek, który miał doprowadzić do tego, że w tej wersji najwęższe jej, że dzisiaj wspierają nawzajem w opanowaniu aparatu władzy aparatu bezpieczeństwa w PRL -u po prostu wszystkiego co co wpływa na jego jak rozumiem my jako Polacy jesteśmy na pewno zwozili pozycje od Odry, ale wszystkim wolni od firmy komunizm tak przecież to nie myśmy ten trend ten straszny ustrój tutaj wspierali tylko Żydzi czy to nie jest takie paliwo nr 1 no pewnie tak lecz, jeżeli bierzemy pod uwagę Dziennikiem Marii dąbrowskiej, która w końcu chodzi tylko bardzo oświeconego osoby, które przed wojną była nim bardzo powiedziałbym osobą otwartą walczyła z kartami ławką wymienia Uniwersytet Radom po prostu pewien dziennikarz śledczy 4 6 3 7 na le co takie teksty zapisane w sposób powiedziałbym przejmująco powiedziałbym bezwstydne i Merazet jest pytanie, dlaczego ktoś kto wtedy, kiedy trap ery, kiedy kiedy to naprawdę bratać się mogą też odwagi powiedzenia, że antysemityzm życiowe jedno 4 7 Legia temu stereotypowi, że coś takiego z nimi co się dzieje z tymi ludźmi, szczególnie że mamy sytuację po wojnie tam, gdzie ma 1 Polska mogła być świadkiem musiała być świadkiem w śmierć 3 minionych 3  000 00 0 Żydów w Polsce niezależnymi niepojęte i wbre w takiemu stereotypowe myślenie, że po wojnie tak nie mam już miejsca na mówieniu poproś o Holokauście nie ma miejsca na mówienie, jakoby 10 zloty dziś, gdy będzie tak uważamy, ale po wojnie powiedziałbym antysemityzm w Polsce takiego się mierzy bardzo prosty sposób ilościami zabójst w n p . agresji słownej wymuszanie emigracji myślę, że to był z punktu widzenia ich historii polskiego antysemityzmu 1 z najbardziej ponurych okresów, a to dopiero teraz się odkrywa, gdy książki się pisze dopiero za chwilę to trochę jest także był kiedyś miał się za PRL-u nie powstawały książki były na czele były bardzo takie powiedziałbym poza programem heca właściwie mało co co można było wiedzieć wtedy pewne jej dopiero po dziewięćdziesiątym roku zaczyna się, jakby to histeryk teraz kalekich i jest skala tak powiem badanie byli bardzo się rozszerza wymusił musimy wrócić jeszcze do tego co pewnie słuchaczom wśród naszych słuchaczy prawdopodobnie, bo statystyka jest nieubłagana sąd również zwolennicy teorii spiskowych, a odpukać być może też jacyś antysemici nie wiem co rusz musimy wrócić do tej kwestii postawę, którą się żywi ten etat teoria mówiąca o tym, że żydokomuna Verdun była pewną formą na reprezentacji pampersów czasy pisze, że raczej nie dominacja lat w reprezentacji Żydów w aparacie no choćby w aparacie bezpieczeństwa to jest pewien problem to znaczy właśnie uważam, że decydentem regał problem, że uważam, że takich rzeczach powinno się pisać nie należy udawać, że takiego czegoś takiego fenomenu nie było to znaczy można powiedzieć tak, posługując się informacjami czy danymi, które opublikował w inny obecnej wicemarszałek Sejmu Terlecki spisu, a mówi o tym, że w aparacie bezpieczeństwa po wojnie ci teoria mówi powojnie to prawdopodobnie mówimy o latach 4 4 5 3, bo tutaj nie było jakiś wielkich zmian to było około 1 % udziały jednoprocentowy ni więcej, bo wielu osób pochodzenia żydowskiego, który miauczy wspólnego z bezpieczeństwem legł w Twitterze statystycznie czy po i 6 niezauważalne, ale jeżeli popatrzymy na to samo osy lub PSP z innej perspektywy to znaczy z perspektywy, kto w tym okresie pełnił funkcje kierownicze w służbie w Center w wojewódzkich lub też centralnych ośrodkach służby bezpieczeństwa NATO dom, gdy pędziły tam dochodzi do 30 mniej więcej 30 kilku procent osób pochodzenia żydowskiego pełniących funkcje istotne w punkcie z punktu widzenia władz czy też duża, czyli proporcjonalnie trudno wymagać, żeby świat był proporcjonalny we wszystkim prawda decyzję wiem, że krzyże powinny być nie wiem 50 % w Chłopskich 40 miejskich, bo taka jest model przyjmie też byłby to czy tak się nie da myśleć, ale też istotne role teraz jest pytanie, dlaczego tak się stało nie odpowiedział to moim zdaniem jest w gruncie rzeczy 1 prosta, choć pewnie można spekulować Otóż najwięcej osób wywodzących się ukryć przed wojną należał do komunistycznej partii po Porsche PLK KPP, czyli drugiej partii Polski lub do tych partii, które były wokół niej, czyli kawa komisje partii zachodniej Ukrainy zachodniej Białorusi lub dyskoncie barki Niemiec, bo ona obejmowała w zachodniej części Polski było właśnie ministerstwo bezpieczeństwa to znaczy, że do ministerstwa bezpieczeństwa werbowano osoby, które przeszły już tak bowiem taką komunistyczna edukację powiedziałbym nota jest bardzo skomplikowany proces zmiany umysłu nauczeni lojalności wobec władzy byli sprawdzeni w tej swojej misji rolnikom jako jako komuniści żali się sprawdzili, że lojalności wobec władzy i w związku z tym nowy aparat nowy system się buduje potrzebuje sprawdzonych towarzyszy do wykonywania najbardziej delikatnych misji rogale ktoś nas słucha może dalej mieć to samo pytanie, dlaczego w tych partiach zachodniej Białorusi zachodniej nie było, bo taka nadreprezentacja Żydów była nad i zaraz dochodzimy do HS i teraz w zaparte oni są włączani do tego aparatu bezpieczeństwa no bo mamy do nich zaufanie i ani wypełnią tę swoją funkcję w sposób szczególny i teraz możemy powiedzieć, że osoby, które należały do ruchu komunistycznego przed wojną my tego nie możemy z całą pewnością powiedzieć jak wyglądały te proporcje, ale w wersji w partii komunistycznej przed w tych partiach 3 partiach komunistycznych, które były w Polsce, że ilość komunistów sięgała 2 0 paru procent pochodzenia żydowskiego rady miast w związku był też młodzieżowym w związku z Moniką mistycznym było to reprezentanci około 4 0 kilku procent, ale to byli młodzi ludzie pod koniec lat trzydziestych, gdzie następuje gwałtowna radykalizacja w ogóle postaw politycznych w całej Polsce to czy na wszystkich stron i żydowskiej na polskiej ulicy wszędzie wiele zasług 1 koniec i w związku z tym bardzo dużo osób u młodzieży żydowskiej przyłączyła się do komunistów, bo po prostu nie widziała się perspektywy w Polskim porcie polskim już w Polsce po prostu ma możliwość pracy brak było bezrobocie niemożliwość ucieczki z tego to są jakieś dramatyczne losy ludzkie ludzkie losy i oczywiście większość z nich 3 będzie, by zginęła w czasie zagłady natomiast część ocalała w związku Radzieckim nie przyszli też związku Radzieckiego co dodatkowo wzmacnia element, że ich lojalności ani na wstępie też zachować jak trzeba w zasadzie w debatach też było przechodzić ciężkie próby atutem ten moment ich struktury być może przed wojną był o wiele bardziej najczęściej występował ten czy ten czynnik który, w których istotne to dupa zawczasu przeczytałem ciekawą rzecz mianowicie, że bolszewicki mesjanizm, czyli ten, który mówi o nadejściu sprawiedliwego społeczeństwa i żydowskich mesjańskich ma podłoże religijne żonę dziś po remoncie mogły się spotkać w i to też ktoś może powiedzieć to jest właśnie czynnik, który by prawdy sterował Żydów do tego, żeby myśleć w takich kategoriach właśnie historycznej w końcu świata takiego, ale wierny mechaniki takiej dziejów i trzeba po prostu się wskoczyć do tego, bo to sprawdzian Chanuka założenie, że też bardzo możliwe pewne rzeczy, że już dokumenty, które mam osobiste pyta przed pamiętnika takiego strasznego odchodzi, choć jest Łukasz Ganowicz butem w Rosji stalinowskiej taki potwór w gruncie rzeczy jedyny jak obozu PiS opisywał Rosiak był młodym człowiekiem bieg wstępował do tej partii, że jak mówił o tej sprawiedliwości społecznej media po 6 0 cytuje lekcje z Biblii, które przerabiał w chederze fakt, że on nagle mówi Izajasz mi w ogóle ten język, jakby naturalny sposób mu się w to w głowie w głowie układa, więc oczywiście taki rodzaj mesjanizmu, gdyby występował być może, że to jest związane, że w środowisku żydowskim to oczywiście zastawił bowiem, że za bardzo tych posłusznych, ale problemy idei problemy z właściwej wiary w słup dobrej wiary sporów o to też temperatura była bardzo wysoka to część to znaczy mógłby ich poziom zaangażowania politycznego, a i poziom sporów przed religijnych te społeczności żydowskiej był po prostu niewiarygodnie wysoki i powiedziałbym na szóstym ten wybór właściwej idei to była naprawdę coś takiego strasznie ważnego dla tego środowiska większość ludzi się przez 1 z 3 w tle tych ludzi, bo to niezwykle cieszy panie prezesie czy to pan taką książkę Szczepana Twardocha król nie to to jest Warszawa 30 08. 30 10 . roku, która pokazuje świat, który kompletnie inna od tego, który był dołączony jasność co znaczy są bojówki robotnicza socjalistyczne są Żydzi ze świata kryminalnego, ale też życie właśnie z Bundu albo z innych organizacji tych organizacji żydowskich jest nie człowiekiem z wyspami Touch to już, skąd to wszystko wre są tam wtyczki policyjne jest to kto można odczytać jako literatura beletrystykę ale kiedy popatrzy się jak na historię to moim zdaniem trudno uwierzyć, że tak, bo tak niesamowity farmy w społeczeństwie takie przekonanie, że tu, że tak wiele osób musi robić rzeczy radykalny, bo nie ma innego wyjścia dla posłów wypchnięci po prostu znormalizowane Mutual wstęp na mecze wtedy dla szyby szerzej w obrazie kim by było, gdybym nie dochodzi do dorosłości w końcu lat trzydziestych tak jak mój ojciec Lech, który jakoś był bardzo lewicowej sympatyzował z takimi być radykalną lewicą, choć zawsze podkreślał, że on nigdy nie mógł wstąpić do komunisty, bo niby Lisek ciężarami używał bardzo świadomie tego ucznia, ale budżet publikował takich prac po pismach jednolite frontowe, które były bardzo wpływowe nabył miecz czy komuniści Kamili decydujące znaczenie, gdyby ta próba legalizacji mowy komunistycznych przestrzeni publicznej bardzo był aktywny jak i myślę, żeby tak Motor Lublin ci, którzy bacznie mogli studiować albo kończyli studia i właściwie nie mieli żadnej możliwości znalezienia pracy adekwatnej do siebie i do swoich wymagań nie chcieli emigrować nie mogli wyemigrować ze i byli wyżej wyrzuceni zarazem z tego naturalnego żywiołu żydowskiego, bo się już z nim utożsamiali z butów im obce prawda, ale też nie zostali zaakceptowani żywiole Polski jedyni byli w Cieszynie, gdzie w PIT rozumie się na Żoliborzu rzesze znaleźli się w takiej sytuacji powiedziałbym próżni społecznej i tworzyli własne środowiska w związku z tym, które były żyły własnymi wartościami prawda miały, jakby też swoją własną taką powiedziałbym mechanika i tam było się bardzo dużo tej lewicowej młodzieży żydowskiej takich liberalnego lewicowej młodzieży żydowskiej we różnie można nazwać żydowską bucha Justyna oderwała się, ale który nie pozwalało czuć się w pełni Polakami prawda w Chodzieży byli to pisarze, którzy pisali po polsku malarze, którzy w ME malowali trudno nazwać po żydowsku czy Polska ale aby być częścią polskiej kultury prawda, ale co uda się mówiono, by nie jesteście nasi prawda teczek z Tuwimem do końca życia, a dostawą telefon, że to nie jest pudła jednak, bo też określenie najbardziej Kret negatywne Żyda chciałem wrócić do tego co pan na początku naszej rozmowy powiedział w inny o protokołach mędrców Syjonu odcięli od takiej wizji, na które mówili, że oto, iż istnieją jakieś tajne siły, które chcą zawładnąć albo już władają światem chciałem zapytać czy pan profesor czasami nie ma takiego wrażenia, że mamy 20 01. wiek 10 0 lat później, ale okazuje się, że może nas w usłyszeć w przestrzeni publicznej gminy bardzo podobne idee n p. 1 z takich mówi ciało mówi tak oto jakieś ciemne siły, a może niczemu nie nawet do końca, ale z ciemnymi intencjami niejawnymi funkcjonują w Brukseli i teraz Sęk w tym, że nasz kraj jest jakimś sensie wykorzystywany, a na pewno nie jest suwerenny i Otóż ta Bruksela ona maty niejawne cele związane z wykorzystaniem naszego kraju zawodnicze naszym krajem inny sposób na różne sposoby te polityczne czy ekonomiczny, ale jakoś tutaj wpływać, która do tego stopnia, że trzeba dokonać wręcz, jakbyśmy byli pod rozbiorami czas dokonać czegoś takiego wyzwolenia i chyba nie ma wrażenia, że źle, gdy pobrzmiewają bardzo podobne wątki jak w przypadku takich klasycznych teorii spiskowych i innych dotarł do mety tam jest oczywiście taka próba rzeczywiście powiedzenia że część działa ze złymi intencjami prawda to znaczy żony był tak jak teraz sondaże mówią praworządności mówią o konieczności nie wiem, żeby zatrzymać wycinkę Puszczy Białowieskiej czy coś tam odwołał się do Durbanu Trybunał sprawiedliwości czy 2 się do idei rządu prawa w gruncie rzeczy to jest język niemiecki użytym poprzez Niemców po to, żeby zdominować Polski na dno jest coś takiego no ale to powiedziałbym my my nie da ręce opadają oczywiście pod jego firmy do naniesienia w niej nie lenistwo ja nie mam siły NATO, że taki wynik nie mogę wyobrazić, że może ruszyć jego wygadywać, ale oczywiście to znajduje posłuch to znajduje posłuch prawda i że to jest karmienie powiedziałbym najbardziej prymitywną demagogiczne owe demagogiczne językiem być może, że w Gniewie uroczystości z naszym umysłem rzymską nie jesteśmy, ale co dla Steve, a wcześniej, bo dziś smacznego takiej potrawie dziwacznej dla niektórych dziwaczne, że oto auto będąc na 1 i niezależnym krajem my sami część społeczeństwa mówi faktycznie to trzeba jednak dbać o naszą suwerenność, bo Bruksela na nią czyha co tak w co w co w tej idei takiej rzeczy czy czy jest PCT jest przede wszystkim dla mnie to jest jakiś taki rzeczywiście tak jak dziś nieprawdopodobne, że budynek to dla Niemiec najbardziej prawda takie rzeczywiste, że ona ani czyhają na nasze tereny na naszą suwerenność, ale majorem płacisz opowiedzieć za tym kryje się przekonanie, że w IT doboru i z tego obowiązku ich zniknie nie zwalnia prawda, ale zarazem mają płacić i nie pytacie jak my te pieniądze zużywamy i nie pytać się czy i przestrzegamy powiedziałbym, by takich europejskich zasad prawa i to jest dla mnie najbardziej zadziwiające prawda to znaczy w tym w tej retoryce jakiś rodzaj takiego w latach jakiś rodzaj kłamstwa, a jedynie o to, aby jak pani w życiu nie chodzi o to, że jakaś straszliwa metafizyczną niesprawiedliwość funkcjonują na świecie nierównowaga, która mówi tak my Polacy cierpieliśmy straszliwie dumę my jesteśmy w absolutnie 1 z największych ofiar i cała reszta świata powinny nam bardzo współczuć, a ci, którzy są autorami tych naszych nieszczęść powinni za to płacić, że żyjemy w takiej nie równowadze trochę metafizyczny, że Niemcy mają dobrze są zamożni i wszystko się udaje, a my mamy źle, ale trudno mi, że właśnie przez Niemców notach tak stoi tylko ja boję tak znaczy, że to jest oczywiście, ale to się, by je miał takie poczucie, kiedy myśmy wstępowali do Unii Europejskiej, że ta metafora 2 płuc Europy ONS prawdziwe jakość do pewnego stopnia, że inne jest prawdą trochę tak, że my żyjemy w Siedlcach ciągle innego kalendarza niż zachodnie kraje europejskie i że dla nich rok 9 1 4 środkiem wydźwięk początku z największych nieszczęść, gdyż ta cywilizacja zachodnia bardzo głęboko się rozwaliła pewna dla nas 9 14 tys do początku powiedziałbym wyzwala od odtworzenia Polski prawda on dla nich rok 90 0 czterdziesty piąty to jest rok końca wojny autentycznego końca wojny w na dobre inna dla Niemców powiedziałbym też, jakby w, jakim sensie pozbyli część ciężaru pewne zachód, jakby odetchnął prawda Remes w dla Polski 900 czterdziesty piąty nie jest wcale tą datą po będzie datą spokoju, ale nie do końca pewnym czasie konfliktu, który nadal istniał w szóstym powiedziałbym nawet okupację były inne każda inna okupacja niemiecka we Francji była okupacja niemiecka w Polsce prawda to są zupełnie dziś nieporównywalne rzeczy i ja bym powiedział tak to znaczy w takim języku powiedziałbym wykraczającym trochę poza tym językowym konfliktu, że to jest jakiś spotkanie w przestrzeni Europejskiej 2 w biografii historycznych kulturowych w tym część tych 2 części kontynentu po uderzeniu w Wielkopolsce mówię też o innych krajach europejskich, które nie Rumunię i nie wiem innych lektur, dla których są też Grzegorz Kennedy oni mogli odczuwać to duży i teraz ten strona powiedziałbym rządząca obecnie używa tego napięcia do ataku na tamtych spraw w tym, że oni rozumieją, że nic nie doceniają, że nie nie potrafią naszych krzywd wyrównać prawda, bo mamy te krzywdy dymisja uważam, że ta różnica klas autentyczna, że to, że rzeczywistą różnicę w pamięci, że wielu drzwi są różnice doświadczeń powiedział mu kulturowych społecznych jest taką różnicą, o której należy mówić, ale też aneks pokazuje jak bardzo ten kontynent jest bogaty szczęście doświadczyć, by powiedziałbym różnych różnych różnych losów to nie jest rząd nie może to być źródłem konfliktu tylko źródłem powiedziałbym takiego wzajemnego uczenia się tych 2 światów prawda, a i, ale ta różnica i gdzieś głęboko kulturowo moim zdaniem jest w sensie to znaczy że ona oczywiście derby życie teraz na szczęście te byłyby różne czasy ten chronologia zachodnioeuropejskich chronologia środkowoeuropejska, ale się powoli, spotykając coraz bardziej prawda, ale on jest, ale ta różnica pozostaje w nas to moim zdaniem to jego stosunek nie do sześćdziesiątego dziewiątego roku dla świata Zachodniego to jest początek w budżecie Unii Europejskiej vide traktat z Maastricht dla nas to jest koniec dopiero tak naprawdę drugiej wojny światowej czy skutków drugiej wojny światowej to zupełnie co jakoś i że my żyjemy w innych przestrzeniach oddechu im w porze testach niesłychanie poziomym twórcze tej niesłychanie ciekawe w gruncie rzeczy ja to mówię z głębokiego przekonanie po części znajduje to potwierdzenie oczywiście w książkach autora tego wielkiego dzieła blat element, czyli Skrwawione ziemie prawda klimatyczna wielki 2 tys lidera, ale to jest jakaś jak też jakieś doświadczenia, którym prawdziwe doświadczenie, które my musimy im musimy pamiętać to znaczy czy i czasami jakiem poruszam się po Polsce oczywiście to jest wynik jest mistyczne doświadczenie doświadczenie bardzo realne to znaczy, jeżeli przyjeżdżamy do tych małych miasteczek szczególnie na Białostocczyźnie czy na Lubelszczyźnie ja wiem, że te miasteczka 60 70 % miasteczkami żydowskim, gdzie jak nie ma tego Teresa miasteczka, które wielbił Boga się nigdy nie budowały bazę nie stanęły na nogi, ale baner funkcjonował dzięki większym takiej niezręczności płytek i ciągle nie jest w Rzymie, gdzie jak jadę na Białorusi i mam wrażenie na Białorusi estakad cofnięto cywilizację ten taki poczciwy przecież siła tej cywilizacji zachodniej Białorusi zachodniej części Białorusi części z technologii zbliży się ich nie ma to czy te kultury straciły w pewien rodzaj powiedziałbym takiego siły swojego krwiobiegu i co będziemy udawali, że to nie jest jakaś bardzo swoista historia odmienna niż historie innych części Europy, a wszyscy wszystkie części świata mato swą odmienność historyczną nie ma powodu do tego, żeby o nich zapominać nawet podwinie hasła p t. że wszyscy jesteśmy Europejczykami jesteśmy Europejczykami to znaczy każdy z baśni i różnymi drogami dochodzi do wspólnoty norm do tego, że wszystkich szyb jest w sensie ten starożytny Rzym, a wtedy to 10 0 miejsc tam się spotykamy tam, bo tam, skąd się wywodzimy przepraszam to jest hit Wisły filozofuje czy dziś taki ten Alleluja i sposób żydokomuny, bo i tak czas kończyć naszą rozmowę z lekturą panie profesorze bardzo panu dziękuję w imieniu słuchaczy słuchaczek prof. Paweł Śpiewak Instytut filozofii socjologii za to Warszawskiego żydowski Instytut historyczny, ale dziś rozmawialiśmy, że na początku książce żydokomuna interpretacje historyczne wydawnictwa przewodniczący dziękuję panie profesorze z lat 2 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA