REKLAMA

Jak Kurdowie przygotowują się przed referendum niepodległościowym? Krzysztof Strachota w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-09-15 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR-U i 5 Olsztyn Igor trzynasta 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Krzysztof Strachota z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry, a nie mówić o referendum w sprawie utworzenia Kurdystanu w sprawie niepodległości kurdyjskiej teraz właśnie będzie pytania, które nasuwa się po ostatnich wypadkach czy to referendum ostatecznie w Iraku się odbędzie, dlatego że zdaje się, że nie we wszystkich prowincjach czy jednak we wszystkich Rozwiń » referendum ma się odbyć we wszystkich prowincjach kontrolowanych obecnie przez Kurdów i tu jest tak skomplikowana sprawa, bo Kurdowie administrowali częścią Kurdystanu na podstawie konstytucji z 20 04 czwartego roku oprócz tego w ostatnich latach zajęli terytoria, które były spornym terytorium między Kurdystan, a Bagdadem n p. Kirkuk, a oprócz tego w walce z państwem islamskim zajmie również terytoria, które nie były częścią Kurdystanu i do których Kurdowie wcześniej nie mnie nie aspirowali na wszystkich tych terenach ma się odbyć referendum w i teraz pytanie czy to będzie po tak będą po bożemu, czyli 2 5 września ta data we wszystkich prowincjach odbywa się głosowanie i tak jak w tym, że to dzieje w krajach europejskich czy też można się spodziewać jakichś niespodzianek tor w świetle deklaracji władz kurdyjskich ma się ono odbyć 2 5 września na całym terytorium kontrolowanym przez Kurdów natomiast możemy się jak najbardziej spodziewać niespodzianek, ponieważ referendum jest kwestionowane przede wszystkim przez Bagdad, a także przez inne to państwa jest można się spodziewać, że będą próby zakłócenia czy niedopuszczenie do reform to zresztą zapowiedział parlament iracki jak to wygląda system kwestionowaniem referendum znaczy coś się tutaj podkreśla, dlaczego referendum miałoby się odbyć bezprawnie, dlaczego ten projekt miał być bezprawie referendum jest jednostronną decyzją Kurdów bez konsultacji i wbrew stanowisku od Bagdadu i dlatego z perspektywy jest Bagdadu jest ono nieprawne również społeczność międzynarodowa, czyli w górach większość pań z wyjątkiem Izraela czy przeczucia ONZ jest przeciwna temu referendum uważa żona nie jest to dobry czas na to referendum zostało ono dobrze przygotowane jest duża obawa, żeby popierać referendum, które odbywa się na terytorium państwa albo ty i ty ca całość terytorialną się, jakby uznaje auta stolica się nie zgadza na to referendum jest na kwestie takie pryncypialne decydują o tym, że, że nie ma zrozumienia dlatego referendum za granicą ktoś jest przeciwna najgłośniej najgłośniej oczywiście sprzeciwia się w Bagdad bardzo kategorycznie sprzeciwia się Iran wszystkie inne państwa w mniejszym lub większym stopniu ciekawe czy stanowisku Turcji na rewanż werbalnie jest przeciwna temu referendum, ale jednocześnie w licznych i ani razu nie padła wypowiedź popierający referendum czy popierające niepodległość, ale jednocześnie, by były wypowiedzi ze strony władz tureckich że, jakkolwiek o nich nie zgadzają na referendum i tak by nie zamierzają zamykać granice między Turcją, a Kurdystanem co oznacza tak naprawdę gotowość do kontynuacji współpracy z Kurdystanem po referendum czy w przypadku procesu uzyskiwania niepodległości przez Kurdystan, dlaczego teraz przy czym jest kilka królowie wielokrotnie zbierali się do tego, żeby swoją kwestię słoni poległo niepodległości pchnąć do przodu na ten rok przyniósł istotne zmiany właściwie zostało rozbite państwo islamskie w jego takiej widocznej w formule ono oczywiście, by odrodzić się pewnie w jakiś tam nie rzecz, ale w tym momencie zginęli nie znika znika bufor, który organizował politykę bliskowschodnią przez ostatnie 3 lata w przypadku Iraku oznacza to absolutną dominację szyitów rządu w Bagdadzie opartego głównie na naszych torach jednocześnie likwidację sunnitów irackich jako typ czynnika politycznego i radców w dużym uproszczeniu to dotąd bliższy arabscy szyici i arabscy sunnici Kurdowie, którzy tworzyli w miarę zrównoważony system państwo islamskie, które w kolejnym elementem takiej degradacji sunnitów arabskich, którzy się dodatkowo skompromitowali częściowo współpracą z państwem islamskim, którzy Stali przy prze Trzebienia w wyniku wojny w wyniku tam ostrzeliwania elity i t d . tak jak oni wypadli z Rosji, by cały ten system, który tworzył względną równowagę przestał istnieć Kurdowie uznali, że w tej sytuacji jest ostatni moment, żeby zawalczyć, o którym o niepodległość, zanim zostaną postawieni stał sam raz sam ZUS szyitami tych gmin grecki mit i próbują właśnie w błąd uciekać do przodu w niepodległość jest o tyle ciekawe to pytanie, dlaczego teraz, że o Kurdystanie okres terytoriach, które są kontrolowane przez Kurdów po interwencji amerykańskiej w wyroku mówiono, że są najbardziej stabilna czy można powiedzieć, że to się potwierdzą to znaczy, że ten dla stabilności jest w pewnym sensie, że może można ją wykazać historycznie można powiedzieć, że to wpływ na zasadzie prowadziło do takiego ruchu jak referendum w sprawie niepodległości tak jest w Kurowie przy wszystkich swoich silnych podziałach wewnętrznych utrzymywali nie porównywano go z otoczeniem stabilność u siebie i dołożyli w Łęczy do tego, żeby po podkreśla że, gdyby referenda niż ich wysiłki nie po głosie mają długą tradycję wśród Kurdów w tym wśród Kurdów irackich sił co sprawa wisiała reform nie pal głosił zarzut jest pierwsze referendum niepodległościowe wśród Kurdów irackich teraz jest moment, że test mają duży, że ostatni dzwonek a dlaczego nie autonomia tylko właśnie niepodległość, dlaczego nie są w stanie go w wchodzić w dalszą kooperację z rządem w Bagdadzie zgodnie z oficjalną retoryką, którym kurdyjską jest także Bagdad nie wy w nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pod adres sam autonomicznie się zmienia z reguły kilka rzeczy status prowincji spornych takich n p . jak kilku miał być rozstrzygnięty do bodajże 20 0 8 roku Bagdad to uniemożliwił wjazd w dół taki stan zawieszenia jak Kurdowie to zajęli połowę po inwazji, a państwa islamskiego Nana na Irak innym elementem jest to, że nie mogli się dogadać w sprawie przepływów finansowych między autonomią, a w 2 Bagdad z perspektywy Kurdystanu wygląda to tak, że Bagdad niewypłacalna i 17 % dochodów z ropy naftowej na utrzymanie Kurdystanu co oznacza, że oni walczyli z państwem islamskim za własne pieniądze, a nie za pieniądze ty irackie wreszcie to taki element historyczny bodajże dwukrotnie pojawiała się przyjmowana autonomia dla Kurdystanu irackiego w historii tych Republiki irackiej do nas za każdym razem byłam złamana w związku z tym Kurdowie raz uważają, że już dosyć tych eksperymentów dosyć nierównego traktowania nie zamierzają uciekać, kiedy Bagdad wzmocni się na tyle, żeby tradycyjnie siłą to Toli autonomię jak zlikwidować tylko trzeba brać sprawy swoją pracą są już dojrzałym narodem z dużą instytucję i t d . i t d. mówi to jest narracja władz kurdyjskich, a narracja Bagdadu narracja Bagdadu jest taka, że oni zachowują Urban walczył o utrzymanie integralności kraju zgodnie z konstytucją zgodnie ze wszystkimi tymi zewnętrznymi jak uwarunkowaniami, że w zapewnieniu Kurdom niezbędne prawa, które w, którym mowa mogą oni mogli czuć powinni mieć i nie mogą pozostać obojętna próby rozbicia jedności państwa czy takie prawdopodobieństwo, że mimo tak, że referendum zostanie ogłoszony ono może zostać niż wygrane przez zwolenników niepodległości nie ma takiej możliwości wydaje się, że poparcie dla niepodległości jest wystarczająco dużo nauczył się w różnych częściach Kurdystanu jest mniejszy lub większe, ale wg wszelkich szacunków, ale jest zdecydowanie naj najbardziej wątpi, w jakich wątpliwych, jakby Mission i tak przekracza 50 % natomiast będą się pojawiały głosy, że obroniło przeprowadzone demokratycznie, że nie zostały spełnione wszystkie warunki, które w w Europie czy w unii Europejskiej powinny być przeprowadzone dla w przypadku takiego referendum zakładam, że ono będzie kwestionowane i jej obecne napięcie, które Bagdad wywołuje ma potwierdzić, jakby to teza raczej to bardzo zależy na tym, żeby zerwać to po referendum, żeby do niego nie doszło, żeby pokazać, że toczą się walki z biesiad tak jest lepiej się rozmaite rzeczy, które unieważniają auto pod referendum aspirujących wyobrazić co się może wydarzyć 2 6 września, jeżeli rzeczywiście władze Kurdystanu odtrąbiono sukces znaczy coś zacznie działać to być już jest przygotowane też mapa drogowa po stronie autonomii w jaki sposób ma się odbywać to wychodzenie z Iraku tworzenia własnej państwowości jest takich nieoficjalnych wypowiedziach kurdyjskich jest mowa o tym, że referendum będzie początkiem do dołu do procesu uzyskiwania niepodległości rząd sobie dają 1,5 roku, który czasu na to, żeby wynegocjować z Bagdadem warunki, na których staną się niepodległym państwem jest deklaratywnych oznaczałoby to proces polityczny między Lidlem a, a Bagdadem w praktyce raczej należałoby się spodziewać, że prędzej czy później, jeżeli dojdzie do tego przed samym referendum będzie dochodziło do dostać na między Kurdami, a siłami irackimi przy czym ja bym się spodziewał osobiście, że byłyby to hasło szabli, czyli milicje szyickie formalnie nie niepodlegający armii irackiej w założeniu o takich niezdyscyplinowanych trochę i samodzielną obywatelskie w ten sposób spodziewałbym się incydentów na 1 punktach styku między Kurdami i szynkę zresztą ma miejsce to w ostatnich miesiącach z czego wynika to niepokoi Teheranu, dlaczego Iran nie jest tak przeciwny referendum, zważywszy na to, że w zasadzie to nie jest wcale jasne czy nawet gdyby Kurdystan ostatecznie powstało nawet gdyby państwo kurdyjskie rzeczywiście zaistniała na mapie to nie jest samo jednoznaczne, że będzie próbował poszerzać swoje terytorium o terytoria sąsiadów to to nie jest takie proste myślę, że z perspektywy Iranu najważniejszym problemem jest kwestia destabilizacji jego bezpośredniej granicy faktu, że jedynym państwem, które już tradycyjnie popiera aspiracje kurdyjski jest Izrael to zaś dla Iranu to jest pewnik, że ten Kurdystan stanie się to jest Radzieckim lotniskowcem przez samych granicach irańskich i zagrozi interesom bezpieczeństwa lub irańskiego kolejną sprawą jest to, że Iran się broszurkę poczuwa do dowodu do patronatu nad całym Irakiem, gdyż wśród Kurdów irackich też ma swoje wpływy z nie uważa za stosowne rezygnować, by z tego ciociu co w życiu co uważa za swoje w sobie podległe wreszcie Kurdystan iracki jest najmocniej związanym z Turcją to znaczy, gdyby płynnie dochodziło do niepodległości Kurdystanu z dużym prawdopodobieństwem byłoby to państwo związane z Turcji, o ile nie państwo satelickie wobec Turcji, więc znowu tutaj elementy do równowagi regionalnej czy w rywalizacji między Iranem, a w Teheranie, a Turcją od odbywał się na niekorzyść Iran dlatego niszowego przeciw przeciwni, a zastanawiające jest jednak to w gruncie rzeczy takie bardzo skromne skromny opór po stronie tureckiej to jest jednak dość zagadkowe, bo Turcja do tej pory uchodziła za zasadzie można powiedzieć lidera walki z niepodległościowymi dążeniami Kurdów Turcja ma przede wszystkim problem z TKK i ich z organizacjami, które spółka kasową związaną z jednoznacznie anty tureckie, jeżeli chodzi o Kurdów irackich, zwłaszcza oparcie w prezydenta, by za niego oni mieli dobre relacje z Turkami i Turcy w różnym momencie w ostatnim czasie szczególnie wykorzystywali tych Kurdów irackich jako przeciwwagę dla TKK rozgrywali napięcia wewnątrz kurdyjskie dodatkowym elementem jest to, że autonomia kurdyjska pod rządami baza nie umożliwiła nam realizację całej masy interesów tureckich w drzwiach gospodarczych politycznych wszelkich innych i logika jest taka, że państwo bardzo nie go siłą rzeczy byłoby skazane na bliską współpracę z Turcją poniekąd byłoby uzależnione od Turcji, a po drugie, stanowiłoby bardzo ważną przeciwwagę dla tak taka n p . na terenie irackiego Kurdystanu znajdują się główne bazy TKK w górach śnieg kanclerz bardzo znani z rozmaitych powodów ich nie próbował likwidować można byłoby oczekiwać że, gdyby zdobył niepodległości był błąd w Turcji uzależnione Turcy mogliby od niego oczekiwać, że wreszcie zlikwiduje tak AK na terytorium Iraku ma takie hipotecznego bez scenariusza, czyli przed tym wszystkim przy całej Gdyni i niejednoznaczności, by w sytuacji bardzo ani jego projekt jest na rękę drugą dziękuję bardzo Krzysztof Strachota z ośrodka studiów wschodnich głów państwa w moim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA