REKLAMA

Jeśli nie PKW, to kto mógłby skontrolować Polską Fundację Narodową?

Analizy
Data emisji:
2017-09-18 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie po osiemnastej 4 0 zajmiemy się nieobecnością posłów w sejmie zapraszam państwa do słuchania pisania analizy małpa to klub KSM co państwo na to czy poseł ma prawo do dłuższego weekendu czy też wręcz przeciwnie ktoś powinien wreszcie zacząć ich kontrolować sprawdzać listę obecności, a już teraz zajmiemy się w Państwową Komisją Wyborczą, która powiedziała nic nie możemy zrobić chodzi o kampanii polskiej fundacji Rozwiń » narodowej i zarzuty partii nowoczesna, która twierdzi, że należy zbadać czy wolno wydawać pieniądze spółek skarbu państwa na kampanie dotyczącą 1 z reform UE rządu reform rządu prawa i sprawiedliwości chodzi o reformę sądownictwa i kampanię sprawiedliwe sądy Państwowa Komisja Wyborcza mówi na tym etapie nie mamy narzędzi do zbadania tej kampanii co na to ekspert prof. Piotr Uziębło z wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie gdańskim już pytam gościmy pana profesora telefonicznie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dobre państwo nie mają narzędzi to prawda dobrze powiedział dzisiaj pan sędzia szefem PSL komisji wyborczej Wojciech Hermeliński niestety muszę przyznać rację panu przewodniczącemu, bo rzeczywiście regulacjach finansowania polityki w Polsce jest mocno niedoskonała i KUL w tym, który został stworzony on ma pewne wentyle bezpieczeństwa, ale niestety nie przewiduje sytuację i tego co się dzieje okresie pomiędzy kampaniami wyborczymi Ano właśnie do posłuchamy fragmentów dzisiejszej konferencji prasowej i szczegółów Józef ME można być tłumaczeń uzasadnień, które przedstawił dziennikarzom sędzia Wojciech Hermeliński droga dla Państwowej komisji wyborczych tworzy się w momencie, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, czyli w sierpniu bądź lipcu przyszłego roku dopiero wtedy otworzy się do Państwowej komisji drogę do badania czy ta kampania billboardowa mieściła się w ramach kampanii wyborczej, ale praktycznie dopiero kiedy otrzymamy sprawozdania wszystkich partii będziemy mogli sprawdzić skontrolować czy kampania billboardowa miała jakiś wpły w przysporzyła jakichś korzyści z tak powiem w partii jeśli chodzi o wynik wyborczy w OLT z nami jest prof . Piotr Żemło, który przed chwilą powiedział jeśli to nie jest tak w ramach kampanii wyborczej to niema komu tego kontrolować, ale panie profesorze no no trudno powiedzieć to jest kampania wyborcza to jest kampania wyborcza to jest po to, żeby ludzie popierali rząd to są 2 zupełnie inne sprawy niż przed czekając na głosowanie choćby w wyborach samorządowych tak oczywiście pokoi, a do tego nie ma wątpliwości ten format możemy pomalować ich dumą pre kampanię wyborczą, która ma przysporzyć tak jak ja fronton zwolenników jakich marki w przyszłości natomiast też problem nieregulowanych przez polskie prawo oczywiście można badać finanse fundacji, poprzez którą jest dofinansowane, ale tutaj nie znajdziemy jakieś nieprawidłowości natomiast nasz ustawodawca nie zdecydował się na bardzo daleko idące ograniczenia w zakresie finansowania i wydatkowania partie polityczne oczywiście są tutaj źródłach, których partie mogą pozyskiwać środki finansowe, ale po środki, które wydatkuje bezpośrednio parki oto nasz utworzenie takich podmiotów zaprzyjaźnionych fundacji notowano daleko idącą hobby nie tych wszystkich zakazów, które tutaj funkcjonują, a imię, czego panie profesorze, bo jak tworzy się prawo to zawsze, jakiej wartości się ze sobą ścierają i zawsze no cóż któraś musi przeważyć tutaj pan wie pan nie podjęto dostatecznie nie ma szerokiej kontroli nad tymi finansami w zimie jakieś wartości, jakiej znaczy tutaj wartością jest wolność informacji tutaj niestety w liście, na których nie ma wolności przekazu informacji kwestiami dotyczącymi n p. wolności politycznych przede wszystkim równości szans wśród partii politycznych moi my wybraliśmy wybrali moim zdaniem bowiem nie, dlatego że są mechanizmy, które pozwalają na ograniczenie wydatków partyjnych i korzystanie ze wsparcia zewnętrznego są też możliwości ratowania wsparcia dla danej partii udzielanej przez podmioty zewnętrzne, ale tutaj w Polskim prawie wyborczym szerzej prawnych regulujących finansowanie partii politycznych tego typu mechanizm nie został wprowadzony w, a na czym miałaby polegać ta równość partii, bo mówimy teraz o rządzie zbytnio partii politycznej tylko konkretnie reformie przeprowadzonej przez rząd rząd tłumaczy w UE, a przynajmniej część członków PiS wrażliwości, bo tutaj są odmienne zdania, że to jest kampania informacyjna po to, żeby obywatele lepiej zrozumieli mnie co rząd robi, ale jest realizowany przez specjalną fundację z nie sam nie SA przez same resorty natomiast znów to Fundacja z kolei jest finansowana przez spółki z skarbu państwa, więc można być jakieś powiązania są i pieczone z gruntu są nieprawidłowe czyn czy jakoś negatywne, a może to właśnie jest właściwa droga Legia nie ma wątpliwości, że to należy ocenić negatywnie, bo jest to wykorzystywanie środków publicznych w celu promocji, jakie będą dalej upierał pani redaktor partii politycznych oczywiście jest to jakieś kampania, która ma przekonać do pewnej reformy prawdopodobnie przekonać i tak tych, które są do tego przekonani nadmiar skóry to od umów o umocnieniu pozycji politycznej 1 partii politycznej do tego nie mamy wątpliwości po bezpośrednim beneficjentem tej kampanii będzie określony ugrupowań politycznych prawdopodobnie odniesie jakich korzyści polityczne no bo nie oszukujmy się, że rynek polityczny jest podobny do rynku komercyjnego, gdzie środki, które są wydatkowane na reklamy w jakimś stopniu zwracają się w przyszłości, więc to jest ona element natomiast wydaje mi się, że możemy czerpać rozwiązań n p. rozwiązywane w Ameryce Południowej, gdzie wprowadza się stałe rozliczanie partii politycznych w okresie pomiędzy wyborami, ale broni profesorze nawet gdyby prawo i sprawiedliwość złożyło sprawozdania z tego okresu między wyborczego to tam nie pojawiłyby się wydatki te Palestyny po polskiej fundacji narodowej, bo to niema ona teoretycznie nie jest w ogóle powiązana z byłym spisem, a rywalem była jeszcze kampania wspierająca określoną partię n p. Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby być wyposażona w możliwość ratowania wydatków poniesionych w celu promowania danej partii politycznych podam przykład Wielkiej Brytanii w wielkiej Brytanii małych sytuację taką, że partia przedstawia swoje wydatki natomiast one są weryfikowane pod kątem rzeczywistej wartości rynkowej i nie ma możliwości w partiach wykupi billboard tak nie złotych lub on będzie oszacowanych takiej wartości, jakie ta wartość rynkowa jeśli to samo dotyczy wsparcia zewnętrznego oto mamy klasyczny przykład pośredniego finansowania partii politycznej w dodatku przez podmioty będące podmiotami spółkami skarbu państwa w boju z punku widzenia ustawy o partiach politycznych jest niedopuszczalne natomiast tutaj to powiedział przewodniczący RMN niż Państwowa Komisja Wyborcza nie ma możliwości działania, bo ona dotknąć kontroluje jedynie wydatki partyjnej to wydatki wyłącznie pod kątem poprawności oraz już teraz lampy będą panu profesorowi ba jeszcze bardziej utrudniać, bo nie chodzi zaraz filozofię tego pomysłu kontroli partii jeśli partie polityczne zdobywają dużo głosów w wyborach dostają większą subwencję za budżetu państwa na swoją działalność w, a ta z partii, która zdobędzie wyjątkowo dużo głosów otrzymuje mandat do sprawowania rządów w tym przypadku obsady n p. resortów w związku z tym za element może to być kładzie rękę na 2 w wielu ośrodkach w różnego rodzaju dostępu do mediów dom, a urzędników do domów też do funduszy skoro nasz system wyborczy mówi o tym, dostaniesz finansową gratyfikację za swój wysiłek wyborczy i poparcie obywatelskie to dlaczego w takim razie nie zgodzić się na to, że ta partia, która wyjątkowo jest popierana przez obywateli zostaje jeszcze większe wsparcie n p. z funduszy skup spółek skarbu państwa i dlatego rząd naruszamy tym samym równowagę polityczną ja też dodał, że wielu państw takie rozwiązanie takie przy finansowaniu partii politycznych ugrupowania opozycyjne mają lepszy przelicznik finansowe i dostają do środka niech rządzący właśnie dlatego rządzący mają inne mechanizmy, które pozwalają na to ich nie w październiku po stałych niedoskonałości w górnym głównych elementach finansowania polityki w Polsce, który prowadzi do takich patologii lub ze środków publicznych stosuje się ewidentnie kampanię polityczną, a nie kampanię informacyjną dlatego kampania informacyjna powinna być natury rzeczy obiektywna NATO natomiast tutaj mamy ewidentnie wściekać o charakterze subiektywnym prezentującym jedno i zresztą jak pokazują doniesienia medialne często oparte są fałszywe przesłanki, bo informacje, które pojawiają się na tych wodach nie są godne wielbić my to akurat kampanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze też bardzo często są fałszywe jakoś nie robimy to awantury ale, ale jest jeszcze 1 rzecz o pana sędzia Wojciech Hermeliński szef Państwowej Komisji Wyborczej powiedział my wprawdzie nic nie możemy zrobić, ale są wina narzędzia m. in. w miniony, lecz o właściwe resort, który kontroluje fundacje zależnie od jej Anno pola działalności i okazuje się sprawia to dla nas Karolina Lewicka, że Polska Fundacja narodowa w jest czy podlega resortowi rozwoju, czyli my panu wicepremierowi Morawieckiemu my mamy kłopot na obozach byli Fundacja działa na rzecz polityki rządowej, a jednocześnie jest ma być przestronne konkretny resort i to wicepremiera kontrolowana to jak to u mamy problem mamy problem to jest właśnie mówię kolejna niedoskonałość tego naszego systemu, bo pozwala na cały szereg różnych możliwości obchodzenia ograniczeń finansowania sfery politycznej właśnie poprzez fundacje oraz niekiedy tak jak pani redaktor apeluje nadzorowane przez inne podmioty polityczne nie przez podmioty niezależne od lądu Super byłoby tutaj Jaros po rozwiązaniu skazany na PL tam problem jest i być może nawet wystąpi jeśli pojawi się referendum, o którym było mówi prezydent Duda to tam treści uchwały o mechanizm, który poległ pozwalają na obchodzenie różnego rodzaju ograniczeń poprzez wydatkowanie środków po ośrodku nauki, o czym mówi ponoć do kampanii referendalnej tak o kampanii referendalnej pękały w sumie w LM, które ma bardzo duża i było mówiąc językiem kolokwialnym ich jury pozwalają na różnego rodzaju działania 1 z tych układów jest właśnie kampania billboardowa, bo w tej chwili ROM o doznali miałam taką nadzieję, że ta kampania jest tak silnym przykładem na to, że ten system nie działa, że zmusi to partia, która rządzi mimo wszystko do uporządkowania sprawy no trudno, żeby opozycja to zmieniła, kiedy nie ma dostępu do większości sejmowej, więc co liczyć na tę partię, która jednocześnie te konfitury w EMA do nich akurat największy dostęp dziękuję za analizę prof. Piotr Uziębło był państwa i moim gościem konstytucjonalista z uniwersytetu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA