REKLAMA

Praworządność a społeczeństwo i gospodarka

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-18 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
finał naszego spotkania i kolejni goście są nimi w pani Małgorzata Kusiak była prezes Sądu Okręgowego w Warszawie i sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie nadal dzień dobry dzień dobry i Michał Wawrykiewicz 3 adwokat Cyryl współtwórca inicjatywy wolne sąd w dzień dobry Szanowni państwo mylne podejście drugie poprawione do reformy wymiaru sprawiedliwości oczekujemy na inne wersje projektów ustaw autorstwa pana prezydenta współpracujących z nim ekspertów to prawdopodobnie Rozwiń » już za tydzień w poniedziałek 20 05 . do września będziemy mieli okazję poznać mnie i chcemy porozmawiać się ma przed tą bardzo gorącą debatą to z pewnością będzie miała miejsce w Polskim Sejmie mam nic o tym jakie mamy problemy z polskim wymiarze sprawiedliwości już sobie nie radzimy co rzeczywiście powinno być zreformowany na AC działa dobrze to może zacznijmy od uderzenia się w pierś zapewne to pytanie skierowane do mnie ja mogę inny rzeczywiście powiedzieć wiele na temat tego jak sądy funkcjonują i nie, ale w mojej ocenie należy może nie zaczynać od duszenia się w pierś tylko do powiedzenia także sąd jednak funkcjonując coraz lepiej z roku na rok funkcjonują lepiej i byłoby rzeczywiście całkiem nieźle, gdyby n p . nie zablokowane etaty i obsadzony etat wszystkie w sądownictwie, których jest jak pokazywał KRS ostatnio około 600, ale w okręgu, w którym ja pracowałam misji ponad stan niepracujących etatów 7 4 zablokowane etaty 2 8 z Nielsena już równa się mniej rozpatrywanych spraw albo też większe obciążenie tych sędziów, którzy pracują w drogach i one to obciążenie jest największe właśnie w takich dużych aglomeracjach Warszawa jak Gdańsk jak Kraków już jest bardzo dużo nam dane z 20 15 roku do sądu wpłynęło 15  000 00 0 spraw i ich liczba z roku na rok rośnie tak i to jest, ale ta ilość, która niestety przytłacza sędziów i sądy natomiast my byśmy sobie z tym lepiej radzili, żeby właśnie było obsadzone daty i bo od strony organizacyjnej powiedziała sędzia jest zrozumienie, że muszą dokonać pewnych zmian organizacyjnych coś działo być bardziej przyjaznymi dla interesantów otwarcie powstawała biura obsługi interesantów powstawały systemy informatyczne do ich obsługi natomiast jest taka ilość spraw, którego w, których żaden wymiar sprawiedliwości, a jeszcze takiej wykładni nowoczesny w sferze proceduralnej nie udźwignie stąd jest cel ten problem natomiast jest to problem obiektywne natomiast pewne subiektywne problemy wynikają także z tego co leży po stronie sądów i sędziów troszeczkę zawiodła komunikacja z obywatelami ze społeczeństwem, ale muszę powiedzieć, że to trochę jest też efektem pewnego rodzaju naszej mentalności mnie n p . uczono, że ja się wypowiadam na sali rozpraw oraz wypowiadam się w swoim uzasadnieniu i na sali za drzwiami sali rozpra w nie wychodzę nie komunikuje się ze społeczeństwem to się zmieniło od 2 3 lat w tej chwili zmienia się to stąd moja obecność chociażby tutaj, żeby wyjaśnić pewne przypadłości i pewne problemy, a test przypadłość wielu grup zawodowych taki sam problem mają lekarze, którzy są teraz uczeni tego są nawet takie postulaty, żeby na studiach też przyszłych medyków kształcić jak rozmawiać z pacjentem, żeby ten pomnik był taki naukowy, żeby był bardziej empatyczny, żeby można było dotrzeć do pacjenta i to słuszna droga, dlatego że społeczeństwo staje się społeczeństwem obywatelskim ludzie żądają podmiotowości i stąd żądają informacji i żądają informacji tym samym żądają informacji pełnej informacji, a jeszcze przekazanej takim prostym językiem, bo wszyscy nie mamy w tej chwili czasu na to, żeby wgłębiać się w te zawiłości tych języków fachowych i jej myśli bardzo hermetyczne tam zresztą myśmy trochę chyba zaniedbali ten sposób komunikacji i to różnymi ścieżkami, ponieważ szef komunikowali się tylko poprzez pisemne uzasadnienie w tej chwili wszyscy się otwierało na to społeczeństwo poprzez właśnie internet poprzez komunikację przez media przez media społecznościowe także tego sędziom tej wyobraźni zabrakło mu było to myślenie o nadzwyczajnej kaście jak tego tak nie traktuje, żebyśmy byli nadzwyczajną kastą ja uważam, że to jest bardzo błędne wypowiedzi też powinniśmy się z tym zmierzyć się tak nie powinna taka wypowiedź nie powinna paść natomiast uważam, że bardzo ciężko pracujemy w swojej całej masie, ale nie umieliśmy tego przekazać, a ostatnio na jakimś spotkaniu czy na konferencji wypowiadała się pani ad adwokat Kierzkowska, która zajmuje się ochroną zdrowia zajmuje się sporami w ochronie zdrowia takiej mszy w szerokim takim obszarze i ona opowiadała o przypadkach, kiedy ona walczy z państwem o dofinansowanie bardzo ciężko chorych dzieci i sądy traktują te sprawy jak każdą typową sprawę podczas gdy te dzieci n p. po 2 latach, nawet jeżeli osiągną wynik taki ten pełnomocnik dzieci osiągnie wynik zadowalający to już jest tak naprawdę po sprawie z uwagi na to, że te dzieci mają zaawansowaną chorobę znacznie dalej i zrozumiałam wtedy, jaki wysłuchałam, że ludzie także potrzebują zrozumienia i wsparcia, czyli tego samego cud i to jaki Dudu lekarza potrzebują od lekarza zrozumienia wsparci pewnej empatii czy nie tylko zakomunikowanie stan chorych na to inna tam to będziemy pana leczyć takich uwag, ale też no być ciasno pacjenta tej trudnej chwili tak wysłuchania i pewnej uważności tego nam też zabrakło jeszcze może powierzyć zwykle bardzo trudna rola z uwagi na to, że to my przecież mamy rozstrzygnąć spór my nie zawsze ktoś będzie niezadowolony z najczęściej będzie ktoś niezadowolony z nawet trochę trudniejsze niż lekarza, bo właśnie my musimy tutaj sprawiedliwie i zgodnie z prawym orzec o danej sytuacji oddanym w trudnym problemie im tego czasu na dotrzymanie na za rękę tak jak lekarze tak jak powiedziałam na to wsparcie w razie niema, a poza tym nie rozumiem, że to jest potrzebne, a powinniśmy chyba rzeczywiście czasami podzielić sprawę na takie, które są pilne i ważnej wymagał natychmiastowego rozstrzygnięcia i zrozumienia tego drugiego człowieka tego chyba nam troszeczkę zabrakło w całej naszej ma się oczywiście są sędziowie, którzy tak się zachowują, ale w Zdunowie świat lub, jeżeli mówimy o tym, biciu się w piersi i o tym, braku komunikacji o tym jak wygląda państwa praca jak ona powinna wyglądać obiekt ten komunikat powinien do obywateli trafiać to myślę sobie co jeszcze poszło nie tak albo gdzie był błąd mylny skoro tak łatwo prawu i sprawiedliwości udało się wykorzystać się gnie w społeczny przeciwko sądom sędziom, bo skoro 80 % społeczeństwa chce reformy wymiaru sprawiedliwości pewnie nie do końca zdając sobie sprawę, a co za tym hasłem reforma wymiaru sprawiedliwości stoi no to padło tu na jakiś podatny grunt, a przecież nie wszyscy Polacy byli w sądach nie wszyscy mieli do czynienia z sędziami niewielu miało do czynienia ze złymi sędziami pan mecenas to właśnie to jest kwintesencja tego to co pani, o co pani dyrektor pytała, czyli czy ludzie mają świadomość na czym polega reforma na czym ma polegać reforma skoro 80 % społeczeństwa jest za reformowanie sądownictwa i ja zastanawiam się wtedy, o czym oni myślą, gdy mówią reforma są właśnie jedno w najprostszy takie przełożenie słowa reformowanie to jest polepszanie funkcjonowania usprawnianie przybliżanie tego sądu obywatelom tak, aby sprawy toczyły się szybciej prościej, by była właśnie lepsza komunikacja czy pani sędzia mówiła pomiędzy sądem obywatele mamy z obywatel na końcu procesu także w trakcie jego wiedział, o co chodzi, żeby zrozumiał wyrok, żeby wiedział lub nie pytał się swojego adwokata czy wygrają czy przegrałem sprawę to jest właśnie reformowanie jako adwokat praktyk na co dzień w sądach często odbywający z wielką radością witał, by rzeczywiste chęci reformowania wymiaru sprawiedliwości w tym właściwym tego słowa znaczeniu, bo na jej jest wiele sposobów którymi moglibyśmy usprawnić pracę sądów moglibyśmy dać sędziom asystentów dać sędziom asystentów to z 1 strony, czyli od tej strony takiej infrastrukturalne z prognoz aż za uncję właśnie informatyzację sądów moglibyśmy w końcu pracować nad procedurami procedurą cywilną procedurą karną dosypać pieniędzy, ale nie jest popularne, ale sprawdziłam także, że na sąd wydaje stosunkowo mało, bo tylko 50 EUR na mieszkańca rocznie więcej wydaje mi Belgia Francja Hiszpania Słoweńcy właśnie na, ale to się strona ministra sprawiedliwości, aby zadbał o to by budżet wymiaru sprawiedliwości był jak największy oczywistej ogólnej sakiewki, żeby jak najwięcej zostało do wymiaru sprawiedliwości na zasypane i aby te pieniądze były jak najlepiej rozdysponowane tymczasem nie jest w wymiarze tym, o którym teraz mówimy reforma wymiaru sprawiedliwości ma znaczyć zupełnie coś innego to nie mam być usprawnienie funkcjonowania sądów, a jedynie przejęcie politycznej kontroli nad sądami i nad sędziami po to, aby te sądy wydawały wyroki takie jakich spodziewa się władza wykonawcza i tutaj mamy oczywiste zaburzenie rzeczywistego znaczenia słowa reformowanie sądownictwa kadry są najważniejsze mówił Włodzimierz to jest maksymalną aktualna pod każdą szerokością geograficzną w każdej epoce, gdy jest przykre smutne dla mnie niepojęte winiarz, rozpoczynając studia w akurat w momencie, kiedy ale, kiedy Polska przeżywała transformację i te 2 7 ostatnich lat to był czas wolnej Polski, kiedy mnie, której towarzyszyły też, że wolne sądy niezależne od nacisków władzy być może w ich funkcjonowaniu UE były i są pewne niedociągnięcia toi owo na pewno można poprawiać tylko i gdyby politycy skupili się na tym, aby poprawiać funkcjonowanie sądu to wszystko byłoby wspaniale i myślę, że właśnie tego od 80 % społeczeństwa oczekuje my jako inicjatywa wolne sądy, którą założyliśmy z kolegami koleżankami i adwokatami i prawnikami z organizacji pozarządowych m. in. z panią mecenas Kieszkowska, o której pani sędzia wspominała staramy się zwrócić uwagę czy też przekazać w prostych słowach winę na podstawie filmów które, którą umieszczamy w w internecie prostych słowach na czym ta niezależność sądów polega i dlaczego ona jest taka ważna przede wszystkim tę istotę możemy dostrzec w sporach pomiędzy państwem obywatelem, kiedy po 1 stronie stoi mały obywatela po drugiej stronie ogromna machina państwa, a pośrodku stoi sąd niezależny sąd niezawisły sędzia to nie interes tego obywatela może być sprawiedliwy sposób osądzony tylko wtedy jeśli ten sąd będzie całkowicie niezależny od machiny państwa to zapytam panią sędzię czy pani światła i niezależne niezawisłe przez wszystkie lata praktykowania w UE przez te wszystkie lata absolutnie czułam się niezależna inie zawisła i nie dostrzegałam wokół siebie żadnego takiego klimatu, który by temu zagraża w przeciwieństwie do tego co żeśmy mieli, jeżeli chodzi o te zaproponowane reformy w tej chwili zarówno dotyczące sądów powszechnych jak i KRS jak i Sądu Najwyższego, ponieważ nie zostało określone w jaki sposób ma to rzeczywiście poprawić los tych obywateli, o których którzy oczekują tego, ale należy też pamiętać o tym, że właśnie państwo zostawiło część obywateli z boku i ci ludzie, którzy nie umieli sobie poradzić w tej skomplikowanej rzeczywistości tylko prawnej, by gospodarczej publicznej oni my obwiniają o to by sądy i sędziów, a tak naprawdę to wydaje mi się, że klasa polityczna zawiodła w tej sprawie w normalnych cywilizowanych krajach jest tak, że ci ludzie są wspierani mają pomoc prawną państwo im to zapewnia, żeby oni mogli pójść do sądu uzbrojeni właśnie w tą pomoc natomiast państwo polskie trochę o tym, zapomniał i to co w tej chwili wszędzie niczego też nie zmienia w tym obszarze ci ludzie nadal będą zdani na to, żeby sobie zapewnić sami prawnika proszę popatrzeć na tekst jest rozwiązywany w normalnym kraju są specjalne biura powołane do tego trochę zostało zrobione z poprzednich latach, że powstały przy Błoniach ośrodki pomocy prawnej, ale one mają bardzo wąskiej zakres krąży możliwości korzystania ze nich podmiotowy zakres i nadal ci ludzie zostaną pozostawieni sami sobie i tylko rzeczywiście tak jak ten lekarz oczekiwany będzie, że sędzia mu pomoże to nie jest dobra droga to państwo powinno się zdobyć na to, żeby rozwiązać ten problem w dobrym przykładem jest ten przykład, który podaje pan prof. Matczak znany konstytucjonalista on mówi o tym, kogo ludzie obwiniają, jeżeli są chorzy i czekają rok czy 2 lata na inne w kolejce na operacje nie obwiniają lekarza nie wyróżniają tej pielęgniarki, która zapisuje go na ten zabieg oni obwiniają cały system i mamy też do czynienia z niewydolnym systemem sędziowie trakt także zaniedbali chyba o to, żeby o tym, głośno mówić i przyjedź przygotowywać jasne MON rozwiązania, ale też trudno, żebyśmy mieli zastąpić polityków, bo może się to spotkać z całkowitą, że tak powiem obstrukcję z jej strony, jeżeli to będzie dla nich niewygodne wiemy już o tym, że powinny z góry zmieni się procedury one powinny być prostsze mowa jest o tym, że koszty sądowe powinny być niższe, że właśnie ten dostęp do wymiaru sprawiedliwości powinien być bardziej Demokratycznej poprzez chociażby obniżenie kosztów i i takie ułatwienie prowadzenia tych spraw, gdy byłam w Anglii widziałam jak toczy się proces angielski, a on jest jasne klarowne nawet takie proste sprawy są załatwiane 1 pociągnięciem pióra i toteż urzędnika sądowego jak przyznanie kosztów biegłym w Polsce to urobione uruchamiany jest cała machina sądowa, która też przed przedłuża to całe postępowanie i zbędna jest tutaj angażowanie sędziego nikt nie ma pretensji dobrze to się odbywa, bo są ścisłe ustandaryzowany stawki dla biegłych u nas nie dość, że ich nie ma jeszcze na dodatek są tak niskie dla biegłych, że sąd, posiłkując się biegłymi ma wielki problem, żeby uzyskać taką pomoc w okręgu warszawskim, gdzie jest około 1 000 00 0 spra w rocznie z tego procesowych sprawcy dużo mniej jest tylko 1 biegły ortopeda, które ma pomóc sędziom w rozstrzyganiu wielu wielu trudnych spra w chociażby związanych z wypadkami drogowymi to są takie rzeczy, o których nie wiemy, ale mówię ludzie nie obwiniają tutaj systemu sądowego tylko obwiniają sędziów i ja mówię nie zwalniamy się z tej oto podział w rodzinie słusznie zauważyła finiszu w służbie zdrowia i powinniśmy włączyć się w ten system naprawy myśmy jako sędziowie mi jeszcze w czasie pełnienia przeze mnie funkcji prezesa wysłali ministrowi sprawiedliwości i reszta 12 propozycji związanych z usprawnieniem pracy sądów żadna z nich nie znalazła się w tej proponowanej reformie padła odpowiedź w ogóle z nich nie zrywa wykryła no właśnie my, a Sąd Okręgowy też, gdy pani mu przewodniczyła prowadził badania, pytając obywateli o to jak postrzegają wymiar sprawiedliwości nic nie być ciekawy był ten wynik mówiący o tym, że aż 7 2 % przebadanych stwierdziło, że sędziowie są bezstronni niezawiśli, czyli bardzo dobry wynik cały czas się zastanawiam jak to pogodzić z tymi 8 10 %, które chcą reformy wymiaru sprawiedliwości ETS 70 parę procent tak postrzegał Sand dla nich była to najważniejsza cecha, która powinna występować w sądzie ci ludzie rozumieją, że ten sąd powinien być bezstronny niezawisły niezależny to, o czym mówi pan mecenas powinien być pod butem żadnej władzy żadnej naprawdę żadnej władzy niezależnie jak ogólna ma pochodzenie jak to pogodzić sami powinniśmy jako społeczeństwo rzeczywiście na ten temat dogłębnie ze sobą rozmawiać prowadzić jakiś dialog na ten temat co powinniśmy zmienić w trakcie naszej wspólnej współpracy zorganizowaliśmy taką debatę poznański sąd sąd bliżej ludzi bardzo ciekawe były rozmowy, która toczyła w kuluarach z obywatelami, którzy przyszli do NATO w NATO spotkanie, ale ta debata o dziwo, cieszyła się dosyć sporym powodzeniem może on dogodna zarówno w ubiegłym tygodniu może tych ludzi nie było dużo, ale było parę osób nawet paręnaście parędziesiąt, które przyszły zainteresowane tym jak wygląda sąd od kulis i toczyły się takie rozmowy dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ci ludzie mówili, że oni chcieliby uczestniczyć w pełni w życiu tego sądu n p. chętnie, by uczestniczyli w jakiejś radzie społecznej, która oglądała, by ją oceniała pracę sądu i powiem, że to są bardzo ciekawe projekty nawet niezależnie od takich projektów dotyczący przekazania części spraw my jako sędziowie jesteśmy bardzo na to otwarci chętnie byśmy przekazali to właśnie tym sędziom pokoju jakich nazwiemy czy ławnikom część spra w, żeby zrozumieli, jaka toczy się całe dochodzenie do tej sprawiedliwości jak trudno jest wyważyć tę prawdę i do niej dojść, żeby też właśnie ten czynnik obywatelski był zaangażowany w tym wymiar sprawiedliwości i w to, żeby obywatel mógł uczestniczyć w wymierzaniu sprawiedliwości innemu obywatelowi to buduje takie poczucie wspólnoty i poczucie sprawiedliwości wygra z Trybunałem Ludowym ery nie, ponieważ to na pewno musiałoby być od określonych ramach tak jest kraj Hans anglosaskich prawda, że są pewne określone ramy tam sędzia pilnuje, żeby to się po odbywało zgodnie z procedurą ale, żeby ten głos tak naprawdę sprawiedliwości społecznej były słyszane jeszcze też słyszałam takie głosy o czymś co się tak nazywa bardzo fachowo sprawiedliwością proceduralną ludzie oczekują chociażby tego, żeby sędzia przywitał się z nimi na sali, żeby się do nich do niej uśmiechnął, żeby powiedział jak pan jest zmęczony proszę usiąść mnisi to zdarza i ja nie widzę w tym żadnego problemu jako sędziemu na sali im kontakt nawiązywać z ludźmi, ale nie każdy, bo często sędziowie też ubierał się w te formy proceduralnych taki pewnego rodzaju mundur funkcjonariusza publicznego, bo tak jest bezpieczniej i nie będzie podejrzewało pewną stronniczość, a ludzie oczekują pewnej właśnie takiej normalnej ludzkiej on pracę w taki sławny życzliwości prawda takiej pełnej otwartości i mówił sędzia tak wchodzi tak mówiąc prosto Zawisza Adamek zaś oznacza zauważmy, że zwolnienia łańcuch ze zmianami tras są ze sobą drzwi ja chodzę na salę inni nie traktuje człowieka się do mnie nie uśmiechnie i od razu jest tak dosyć groźnie sama byłam w roli świadka a, że to jest deprymujące sytuacja, więc naszej strony trzeba trochę otworzyć się na tych wszystkich ludzi, zwłaszcza że świadkowie są nam bardzo niezbędni w tym procesie dochodzenia sprawiedliwości, bo oni świadczą o prawdzie zastanawia się czy nie za późno to wszystko sędzia powinien być jak to pan prof. Kardas ładnie określa empatyczny rozjemców i powinien starać się tym tej roli trzymać, żeby rzeczywiście odnajdować emocje także stron procesu, bo często rzeczywiście strony są potwornie zestresowanego nos po raz pierwszy w sądzie to jest ciekawe zjawisko nawet ja jako prawnik będąc w sądzie w charakterze świadka zupełnie inaczej czuje się aniżeli my jako adwokat reprezentujący stronę, kiedy na, kiedy jest się pozbawiony tych cech tych codziennych emocje jeszcze wrócę do tego gti w tej debaty podłożyć się niezwykle ciekawy doświadczenie myślę, że takie pionierskie, czyli zaproszenie ludzi do sądu i pokazanie im jak jak wygląda sąd od środka tym celem tej tej debaty tego spotkania było od brązowi nie tego nadszarpniętego ostatnio mocno wizerunku sądów i pokazanie, że nie nie taki diabeł straszny jak go malują, że sąd, że ludzie zobaczyli na własne oczy jak wygląda rozprawa sądowa Wolf organizowaliśmy inne symulacje tej sprawy z rzeczywistymi stronami pełnomocnikami przesłuchań świadków rozstrzygali i ciekawym elementem, a mianowicie zaproszeniem ludzi do bycia ławnikami w postępowaniu to oczywiście było pewnego rodzaju na finale naciągnięcie procedury, bo w procesie cywilnym ławnicy w takim postępowaniu o zapłatę nie występują, ale chodziło u uatrakcyjnienie ich ściągnięcie widzów do udziału w tym procesje i było specyficzne 1 z pań, która wcześniej, siedząc po stronie publiczności bardzo często zabierała głos z takim dosyć nowa pretensjonalnym tonem in w, kiedy widziała togę i usiadła po stronie stołu sędziowskiego razem z sędzią prowadzącym proces zaczął się zupełnie inaczej zachowywać zaczęła dostrzegać jak trudno będzie w roli sędziego jak trudno jest rozstrzygać trudne spór, w którym rzeczywiście argumenty wahają się to na 1 to na drugą stronę przesłuchanie świadków są niejednoznaczne i realne i czasów warto jest tym pomyśleć jak trudną rolą jest jest rola sędziego, bo naprawdę nie jest nie jest łatwa i są bardzo fajnej inicjatywy tylko zastanawia się, dlaczego one zostały pojawiło się może były takie inicjatywy, kiedy szczyt dopiero ta dyskusja o Neill Moore pojawiła się wtedy, kiedy był Hannibal ante Portas stać, kiedy pojawił się ustały zagrażające wymiarowi sprawiedliwości, próbując odwrócić wszystko do góry nogami właśnie wtedy przyszła też taka refleksja, że dno gminy, a właściwie, że z, że sędziowie, że wymiar sprawiedliwości obywatele nieco się zbliżyli to było też widoczne podczas tych protestów innemu niektórzy sędziowie nie wierzyli w polskie społeczeństwo żoną stanie murem za inne zasobami oczyszczenie całe społeczeństwo protestowała pokazują teraz ostatnie badania AC bus duża część społeczeństwa popierała te protesty nawet, że nie wszyscy brali w nich udział w Camera to chyba 4 % było zaangażowanych obywateli w czyny protestowanie wyjście na na ulicach, lecz to wszystko gdzieś nie zostało zaniedbane przez ostatnie 2 7 lat to jest właśnie to co ja powiedziałem, że zaniedbaliśmy tę sferę komunikacji Trail to my, dlaczego milczy deptak jest też w innych krajach czy państwo nie wyciągali wniosków z tego jak pracuje się i komunikuje z obywatelami, gdzie indziej czy tak to po prostu Manning tak się jakoś ukształtowało po osiemdziesiątym dziewiątym roku tak się toczyło proszę popatrzeć też na to jak się rozwijają chociażby wszystkie inne kontakty chociażby polityków ze społeczeństwem oni, ponieważ muszą zabiegać o to poparcie i wiedzą, że muszą rzeczywiście się komunikować muszą być 3 1 000 000 dostępny nie muszą być oni robią to regularnie co 4 lata jest od końca kampania wyborcza to Niemcy mają dokładne określenie man silny człowiek ciecz to wtedy właśnie w polityce człowiek z czołówką tak Amer to jest chyba rzeczywiście nasza wina, że nie dostrzegliśmy tego, że potrzebowała potrzebują tego obywatele, żebyśmy się uczłowieczyć i żebyśmy w nich zobaczyli też ludzi, jeżeli 1 strona nie odkleiła się od zgody drugiej tak natomiast jak te protesty odczytuje właśnie jako dobry znak i odczytuje jako taką pewnego rodzaju cezury dla sędziów, żeby sędziowie są refleksją obdarzyli to co robili i rzeczywiście dostrzegli swoje własne problemy swoje własne wady zaczęli nad nimi pracować, a domy są też mam świadomość tego to fantastyczne, że w mojej ocenie ludzie nie broni i sądów ludzie bronili swojego prawa do niezawisłego sądu i na tym należy budować właśnie społeczeństwo obywatelskie ludzie i my jako społeczeństwo mamy prawo nie tylko do niezawisłego niezależnego sądu my mamy prawo do każdej władzy, która jest transparentna myślą o interesie obywatela i buduje wspólnotę i to jest taka lekcja obywatelskości nie tylko dla sędziów, ale dla nas wszystkich i Elton ważny właśnie taki kamień milowy, jeżeli się chodzi o to odkryli niszę nasze to mówi nam jest tak było nam może tak wygodniej myśleć, bo i żyj my jesteśmy tylko w tej roli sędziego to mówi nie narażaliśmy się na takie zarzuty dotyczące braku bezstronności w tej ocenie zamknęliśmy się trochę szklanej wieży myśląc, że to nam zapewnić gwarancję i zawsze będziemy traktowani trochę Jaco jako bezstronne osoby prawda wchodzę na salę ubrana w mundurach tak jak powiedziałam jestem skupiona tylko na tej sprawie nie jestem osobą żadną publiczną nikomu nie występuje nikt tego nie zarzuci prawda skupia się tylko na swojej pracy i to okazało się błędem powinniśmy rzeczywiście tłumaczyć znaleźć jakieś środki wyrazu i przekazuje dotarcia i komunikowania się z ludźmi, żeby oni mogli czuć, że my to robimy dla nich natomiast od w naszym środowisku odbywały się wielokrotnie takie dyskusje proszę sobie wyobrazić, że są dosyć otwartą osobą natomiast czy też pewnie inną niż inne osoby, które mają więcej do czynienia z taką komunikację społeczną, że toczyła dyskusje szło im środowisku, że jak to my będziemy komunikować się przez Facebooka przez jakiś intranet przez internet nie jesteśmy ani celebrytami ani nie jesteśmy osobami publicznymi ani nie chcemy nimi być, więc to jest taka dyskusja, którą musimy odbyć, jeżeli chodzi o naszą mentalność naszą wewnętrzną potrzebę rzeczywiście, ale także potrzeba porozumienia się ze społeczeństwem, jeżeli dana raz takiego jak dni otwarte w sądzie były one były organizowane od paru lat natomiast także trzeba pamiętać, że nie było też takiego zainteresowania zrobiliśmy wiele dni otwartych prawie co roku robiliśmy i otwarte robiliśmy dni otwartej radziliśmy we współpracy chociażby z Izbą adwokacką warszawską ludziom w potrzebie robiliśmy takie dni, kiedy można było przyjść do nas otrzymać poradę od adwokatów doborową zaznaczają, że ten Facebook Twitter byłby doskonały właśnie do promowania takich wydarzeń też, ale każdej pracy naszych właśnie w każdym aspekcie robiliśmy lekcje z uczniami, ale to wszystko jest mało to chyba rzeczywiście każdy sędzia powinien oraz złożą się tak i wykonać taką pracę u podstaw innych gdzie, obchodząc każdego dnia na salę, że to jest jak jestem odbierany i ja daję świadectwo prawda jako społeczeństwu, jaki jestem, jaki jest sąd i zmienić tą postawę właśnie pewnego rodzaju takiego formalizmu przekształcić się w postawę kontaktu z reżyserem wyobrazić, że to też nie spotyka się z wielkim zainteresowaniem na co dzień nawet mediów też nieprawda, bo pamiętamy takie doniesienia medialne, kiedy rzeczywiście było zupełnie to jakby marginalnym zainteresowaniem mediów sąd, bo funkcjonowały jak funkcjonowały nie było większych ekscesów i t d. miasto nie było przedmiotem zainteresowania mediów, ale takie tygodnie tego typu dni otwarte zainteresowaniem cieszyły się jakiś na takie wyjątkowo ciekawy proces co się tam, gdzie jest prawda jeszcze, jeżeli sędzia jakieś orzeczenie wydał nietypowe to tym lepiej to tzw. newsy prawda potrzeba newsów, a nie taka potrzeba codziennej pracy tłumaczyliśmy w trakcie tej debaty to ja chyba zacznę od tego, że sąd jest otwarty dla wszystkich codziennie każdy może przyjść na rozprawę i zobaczyć jak sędzia pracuje się ciesz się zwrócić uwagę na to, że TP i pewne zaniedbania czy dysfunkcje w ramach działania sądów to nie jest wina sędziów kod to jest wina głównie polityków bo kto zmienia po pierwsze, ustawodawstwo dotyczące sędziów dotyczące sądu zmienia to parlament, czyli politycy z drugiej strony władza wykonawcza, czyli minister sprawiedliwości czuwam nad zebraniem jak najliczniejszego budżetu na funkcjonowanie tego wymiaru składek zdrowotnych i zawsze są ludzie można wymyślić fantastyczny system fantastyczne prawo przepisy procedury, ale jeżeli człowiek będzie kiepski to oczywiście Zhang natomiast o to, aby usprawnić funkcjonowanie sądów potrzebne jest przyjmowanie dobrych rozwiązań legislacyjnych takich rozwiązań legislacyjnych w tej chwili jest już kilka pomysłów jak można było sprawnie się bardzo prosty sposób sądownictwo teraz mniej niedawna kilka dni temu były w było spotkanie zespołu parlamentarnego d s. reformy sądownictwa nie, podczas którego były dyskutowane konkretne rozwiązania legislacyjne pod kątem ograniczenia tzw. kognicji sądów, czyli tego czym sądy się zajmują, aby część spra w n p. przenieść do notariatu, aby notariusz mógł wydać powiedzmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i w ten sposób odciążyć sądy oczywiście fakultatywnie, czyli obywatel nadal mógłby się zwrócić albo do sądu albo do notariusza to samo jeśli chodzi o numer wpisu do ksiąg wieczystych mógł dorobić notariusz kończąc akt notarialny jednocześnie wpisując je do systemu i to wszystko co w akcie notarialnym znalazłoby się od razu byłoby w księdze wieczystej, czyli w ten sposób sądy byłyby odciążone praca sędziów, że umowa zmniejszyłaby się i mogłyby funkcjonować szybciej i w tym kierunku należy zmierzać w tym kierunku należy podążać ich w tym kierunku politycy, czyli właśnie ustawodawca nie powinien pracować, aby sądy pracowały szybciej sprawniej i dla ludzi, a dostęp do niej, czyli właśnie, aby się odbyła ta reforma, której oczekuje 80 % społeczeństwa dużo mówimy o komunikowaniu się na razie bardzo skutecznie komunikuje się może nawet jedno może nie może nieskutecznie, bo o tym jeszcze nie wiem, ale na pewno za duże pieniądze komunikuje się partia rządząca za pomocą billboardów, które zawisły na ulicach polskich miast i za pomocą spotów państwo oglądają czytają i co, jakie wrażenia no i jak to jestem bardzo urażona tymi spotami rannym, bo uważam, że te w 19  000 000 powinno zostać wydanych na znacznie pożyteczniejszy cel na kolejne dzieci, które mają problemy prawda jeszcze dodatkowo można byłoby przeznaczyć te pieniądze na leczenie dzieci, które tak jak mówiła pani mecenas Kieszkowska są w potrzebie muszą walczyć o te swoje dofinansowania, a nie na propagowanie tego typu haseł tak naprawdę niszczących instytucje państwa to są hasła rewolucyjne zdaniem pani niedosłuch hasła przede wszystkim nieprawdziwe ich nie do KRS klasyfikuje tak tak poszczególne to są złe albo przynajmniej mam przykłady nieprawdziwe, ale w ogóle to jest niszczące dla instytucji państwowych jako takich dezawuować nie w ogóle nie jest sądów, bo to jest instytucja Państwowa i w każdym kraju demokratycznym i w każdym kraju cywilizowanym sądy niezależne niezawisłe są niezbędne dla funkcjonowania cywilizowanego kraju na budynku, w którym pracuje jest przedwojenna maksyma, że sprawiedliwość jest ostoją mocy trwałości Rzeczpospolitej tegoż należy trzymać tylko dezawuowanie tutaj instytucji państwowych jest z gruntu widzenia mnie jako państwowca, więc wysoce szkodliwe, bo Mariusz instytucje mają swoją definicję mówiącą o tym, że to są normy i reguły życia społecznego, czyli tak naprawdę godziwe życie społeczne jest w naszą wspólną walkę z naszą wspólnotę, bo ja rozumiem, że trzeba potępić to co jest złe i powinniśmy to potępiać mówić o środowisku, że rzeczywiście tego sędziego czy tamtego powinna skody spotka zasłużona kara za ataki ani inne czyny niegodne tej służby natomiast nie dość, że to jest właśnie mówię o zrujnowanie tej wspólnoty podstaw cywilizacyjnych to jeszcze są to przykłady nieprawdziwe z tego co słyszymy go nie badamy, ale słyszałam, że dokładnie tak jak pani powiedziała odkładał jedno KRS i pokazuje, gdzie jest to nieprawda to jest zadziwiające, że państwo może posługiwać się takimi prawdziwymi narzędziami do osiągnięcia swoich celów nie jest tak dodam tylko jeszcze jedno, że cel uświęca środki, a powiedziała pani, że ci, którzy sprzeniewierzenia się zasadom wartościom etycznym wartościom, które przyświecają temu zawodowi powinni być ukarani 1 z tych spotów 1 z pań, mówi że koledzy sądzą u kolegów już tak w ogóle nie powinno być wraca ta kwestia Izby dyscyplinarnej, którą wymyślił Zbigniew Ziobro, o ile ten zarzut taki Castor gości ten zarzut pięść do każdej grupy zawodowej także w stosunku do lekarzy, że jeżeli lekarz popełni jakiś błąd podczas operacji czy leczenia pacjenta to potem koledzy go ukryją to znaczy żaden nie powierzą popełnił błąd może są takie jednostkowe przypadki natomiast wiem, że orzecznictwo sądów dyscyplinarnych jest nierzadko surowe i myślę, że też sędziowie zrozumieli, że to nie jest potrzebne czy też potrzebne sprawiedliwej takiej właściwy osądzenie takich konkretnych przypadków i nawet chyba KRS im pokazywał też takie przypadki sędziów, którzy zostali wydaleni z zawodu, bo za bardzo zimnego można je no ale z gazetą to, dlatego że 10  00 0 sędziów pracuje tak doskonale to znaczy, że były tylko tyle przypadków, które zasługiwały na taką karę w mojej ocenie ja nie mogę inaczej powiedzieć z uwagi na to, że jestem sędzią i naprawdę musiałbym stać dokładnie każdą z tych spra w, żebyś mogła faktycznie na ten temat wypowiedzieć natomiast, jeżeli to wskazuje na to, że takich przypadków akurat na to zasługujących było tyle razy tyle kiedyś pan minister chyba Warchoł powiedział na konferencji w Katowicach, że sędziowie holenderscy odchodzą z zawodu jak popełnią tego typu czyny i tak też było n p. w 1 z tych przypadków, w których mówił Ks dokładnie tak samo też jest w Polsce zdarzają się takie przypadki jeśli chodzi o sądownictwo dyscyplinarne to ona oczywiście funkcjonuje w każdych zawodów prawniczych czy w adwokaturze czy radców prawnych sygnatariuszy również sędziów i ono dlatego musi być niezależny od państwa sądownictwem, aby utrzymać tę niezależność zarówno sędziów, jaki n p. adwokatury, gdyby państwo mogło wpływać na sądownictwo dyscyplinarne w sposób taki istotny to mogłoby sobie wybierać niewygodnych sędziów czy też niewygodnych adwokatów sędziów NSA takich, którzy wydają wyroki, które są dla władzy na niekorzystne nie takie jakich władza się spodziewa, a z drugiej strony adwokatów, którzy bronią i liczy też wypowiadają się na forum publicznym w sposób władzy niemiły poprzez sądownictwo dyscyplinarne, na które władza wykonawcza miałaby wpły w mogliby eliminować takie jednostki to jest absolutnie niedopuszczalne dlatego trzeba się ewentualnie skupiać na tym, aby sądownictwo dyscyplinarne pracowało jeszcze lepiej jeszcze sprawni, choć pracuje naprawdę sprawnie ja mogę się wypowiadać się chodzi o sądownictwo w ramach adwokatury u nas funkcjonuje naprawdę sprawnie i trzeba pamiętać o tym, że ta izba dyscyplinarna jest ciekawy był twór, który powstał mnie to też znana na osoby 2 na dłuższą rozmowę analiza tego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym natomiast trzeba pamiętać, że w obecnym stanie prawnym sądownictwo dyscyplinarne w ramach poszczególnych zawodów prawniczych podlega kontroli również Sądu Najwyższego w wolnym w postaci kasacji można złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego sąd może uchylić niewłaściwe orzeczenia sądów dyscyplinarnych także ta kontrola Sądu Najwyższego istnieje i o tym trzeba pamiętać, bo oczywiście w takim przekazie społecznym o tym, się nie mówi natomiast nie wrócę do tej kampanii, bo to jest dla mnie absolutnie zatrważająca sytuacja, w której 1 władza w ramach tego samego państwa w wyższych władz mamy władzę ustawodawczą wykonawczą sądowniczą 1 władza ma jeszcze czwartą media w bankach, bo to bardzo się za chwilę wejdzie do gry, ponieważ z tego co wiemy to ustawa dekoncentracyjna raz już gotowa przygotowana także pewnie niedługo będziemy o tym, rozmawiać ne w Durbanie jest natomiast wracając do kampanii sprawiedliwe sądy 1 władza atakuje długą w ramach tego samego państwa w niewyobrażalnym wyobraźcie sobie państwo, żeby parlament atakował rząd albo rząd atakował parlament, bo mamy dokładnie taką samą sytuacją do czynienia, czyli dezawuuje my ustrój dezawuuje my władzy jako taką jej majestat właśnie ten, który jest tych słowach Andrzeja Frycza Modrzewskiego na inne w Sądzie Okręgowym w Warszawie, czyli spotykamy się z sytuacją Hannie niewiarygodną, a jeśli chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby sądy były sprawiedliwe i aby inne orzekały tak jak tego obyśmy się spodziewali to przede wszystkim musimy dbać o ich majestat dbać o ich poważanie i przestrzeganie prawa WWF przestrzeni publicznej jeśli mamy do czynienia w ciągu ostatnich 2 lat z notorycznym nieprzestrzeganiem KO łamaniem konstytucji na każdym szczeblu do Najwyższego szczebla to jest to przerażające i to wpływa na ogólne poczucie obywateli, że łamanie prawa nie jest niczym takim nagannym skoro minister środowiska może powiedzieć, że on nie wykona postanowienia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ uważa, że to jest postanowienie, którego nie należy wykonywać, czyli pokazuje społeczeństwu nieprzestrzeganie prawa nie jest niczym nagannym możecie to robić i ja nie realizowali ja dostrzegam już nad Gangesem służbom na wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie nie realizowała i to zarówno wyrok ten nieopublikowany jest realizowany, jaki wyroki, które były w grudniu 20 1 5 roku opublikowany w Dz. U. również nie są realizowane jest dzisiaj mamy tylko przykład, czyli zaprzysiężenie kogoś, kto został wybrany na miejsce już nieprawidłowo wybranego dnia sędziego czy dublera dublera zaprzysiężeniu dzisiaj pan prezydent w ten sposób na nie stosują się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 20 15 roku, który z rokiem niepodważalnym i nie ma takiego takiego organu w Polsce, który mógłby tenże wyrok Trybunału Konstytucyjnego podważy czy mamy do czynienia z permanentnym w ciągu ostatnich 2 lat inny taką praktyką udało im tego włamania czegoś co Anglicy nazywają ról są aktywa mogą państwo zapytać o to, czego państwo się spodziewają, czego oczekują od tych projektów, które powstają w kancelarii prezydenta pewne okruchy docierają do opinii publicznej prof. Królikowski udzielił kilku wywiadów, z których można coś niecoś złoży się, by także kluby parlamentarne były z wizytą w Pałacu Prezydenckim także co nieco się dowiedziały inny, czego państwo oczekują czegoś obawiają, a druga rzecz to panie sędzio chciałabym poprosić powoływani na na własnym organizmie swoich współpracowników przetestowała działalność ustawa o ustroju sądów powszechnych, które nie została zawetowana przez Andrzeja Guta ja powiem w ten sposób piesze spodziewam zgodności z konstytucją tych ustaw i zawsze jestem optymistką i spodziewam się, że pan prezydent jednak przedstawić takiej ustawy, które będą zgodne z konstytucją zresztą tak zapowiedziała spodziewałabym się także jeszcze debaty jednak powinno się odbyć debata chociażby z obywatelami właśnie, czego chcą oni, a to się nie tak odbywa także, iż konsultacje mają żyć mówił o tym, rzecznik Łapiński nikt go pytanie, kiedy i jak szybko trafią te projekty do Sejmu jak szybko zostanie uruchomiona ścieżka legislacyjna czym mamy reformować tak ważny obszar państwa właśnie szybko nagle ich tak błyskawicznie po to, żeby były one zreformowane czy powinniśmy to zrobić dobrze właśnie ku dobru Rzeczpospolitej zmierzając, bo tego oczekujemy jako obywatele i myślę, że tego oczekiwaliśmy wszyscy, którzy byliśmy w trakcie protestów lipcowych obywatele wyraźnie powiedzieli nic o nas bez nas chcemy jednak być wysłuchani ja się tego spodziewam natomiast wymóg, przechodząc pani drugiego pytania to cenne powiem, że dokładnie tak jak przewidywaliśmy i jak powiedziała prof. Łętowska, jeżeli wisi w pierwszym akcie strzelba na ścianie to znaczy żona wypali i ona wypaliła dzień po moim zakończeniu kadencji co rzeczywiście nie jest dla mnie sytuacją komfortową, ponieważ zostały spośród 5 wiceprezesów odwołane 3 osoby z funkcji wiceprezesa w sposób niesprawiedliwy niesłuszny i niezasłużone i właśnie nie transparentne, czyli dokładnie takie inne mechanizmy są duże powstają i istnieją, że tak naprawdę nie znamy przyczyn nie znamy uzasadnienie i robimy sobie to tak jak chcemy czy nie, a jak chce minister sprawiedliwości, który niemal jak rozumiem takie właśnie minister za tę pełniłem najwyraźniej wiedzy na temat wszystkich sądów wszystkich prezesów wiceprezesów i swoim złotym palcem będzie wskazywał odpowiednią osobę na dane stanowisko przenikający jej zalety duchowe wszelkie inne no myślę, że nikt z nas nie chce takiej sytuacji nikt tego nie rozumie, kto rzeczywiście myśli w sposób taki zgodny z państwem prawa zasadami, które obowiązują w jakiejkolwiek organizacji spodziewamy się, że będziemy potraktowani poważnie podmiotowo tak samo i tutaj pan minister powinien go traktować to organizacja poważniej podmiotowo z ludźmi pracujących ludzi, którzy będą w niej pracować nadal pracują i powinny być wskazane przyczyny, dla których odwołuje, a poza tym i dla których powołuje danej osoby niezależnie od tego co uważa czy ma w tym jej remont zresztą i złotym palcem wskaże czy też nie ty złoty palec czy też inne nie ma żadnych kryteriów zarówno, jeżeli chodzi o odwołanie tych osób, jakie powołanie nowych osób nie wiemy, jakimi kryteriami się kierował minister sprawiedliwości i mojej ocenie jest to rozwiązanie niedopuszczalne niedobre niesprawiedliwe ustawową minister nie musi tłumaczyć powodów, dla których odwołuje prezesa, czyli wiceprezesa sądu liczbę powodów, dla których wskazuje kogoś innego, ale ta ustawa jest niedobra ustawa jest niedobre nie znaczy, że to co jest zapisane w ustawie jest dobre dla nas i powinniśmy to przyjmować zaprawdę, objawioną nie do żony jest niedobre tony jest jeszcze niekonstytucyjna, bo w 20 1 3 roku z gry Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat właśnie uprawnień ministra żony nie mogą tak daleko sięgać i nie mogą być nadmierne i powinien minister tutaj być wstrzemięźliwy i konsultować ze środowiskiem sędziowskim zarzuty takie, że ta ustawa dzięki tej ustawie rozbijemy kliki sędziowskie, a że do stanowisk wiceprezesów prezesów dochodzili, lecz ci, którzy mieli odpowiednie układy towarzyskie w sądzie i Janie rozumiem tych zarzutów, ponieważ się w rynnie dostrzegam takiej motywacji chociażby przy swoim hobby Haniu ja bodajże w trakcie tej debaty powiedział, że jestem sędzią w pierwszym pokoleniu prawnikiem w pierwszym go pokolenie jest z małego miasta przeprowadziłem się do Warszawy wiele lat temu jak każdy człowiek, który poszukiwał pracy i rozwiązania na lepsze życie nie znałam tutejszego Towarzystwa sędziowskiego jestem osobą, która to co prawda pracuje 1 8 lat, ale może po prostu dał się pani przebić szklany sufit Bonnie and nie po pierwsze, tonie tak było tylko tak naprawdę widziałam rzeczywiście jest, skąd jest decyzja ministra sprawiedliwości, który powoływał mnie na to stanowisko, jakie rzeczy zdecydowały, a po drugie, moja kandydatura była konsultowana ze środowiskiem sędziowskim i uzyskała poparcie tego środowiska i co tutaj 2 równoważą się siły i 2 równoważą też interesy zarówno interes społeczności sędziowskiej, która w swojej masie jestem przekonana chce dobrze i służy sprawiedliwości i interes pewnego rodzaju władzy wykonawczej, czyli ministra, który wykonuje nadzór Administracyjny stąd też uważam, że to niebyły takie ani inne argumenty tylko argumenty rzeczowe, które przemawiały za wyborem kandydatów w poprzednim systemie nie tylko mojej kandydatury ja rozumiem, że Anna minister jest takim demiurgiem, który posiadł umysły wszystkich sędziów wszystkich 30 0 sądach, gdzie nie będzie w stanie ocenić, który z tych sędziów jest najwłaściwszą osobą do pełnienia funkcji prezesa czy wiceprezesa, a jednocześnie posiada taki kamień filozoficzny, który będzie mu wskazywał ten sprawiedliwości która, która pozwoli, aby nie powstawały te kliki, bo przecież Comenius wszak koterie układy ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nie mogą powstawać z definicji oczywiście być może będzie służył układ tak tak jest natomiast wracając do zapowiadanych tych 2 ustaw innych pisany w kancelarii prezydenta to dość tych doniesień i wywiadów z panem Czesławem Królikowskim inny można bardzo łatwo odczytać, że będą to nadal projekt i niekonstytucyjnej w przeciwieństwie do pani sędzi nie mam złudzeń, że będą to projekty, które nie będą zgodne z obowiązującą konstytucją musi ponieść zapowiedzi mówią o tym, że n p. krem kadencja krajowej rady sądownictwa ma zostać skrócona cieka w jestem jak leci prezydencji konstytucjonaliści chcą nas wyprowadzić wykładnie art. 1 8 7 szóstym trzeci konstytucji, która mówi o tym, Milena traka ile trwa kadencja to samo jeśli chodzi o art. 1 8 3, której mówi o kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czy artykuły z lat 8 0 prowadzi także inne wytłumaczenie tego artykułu brzmienie tego artykułu, który zakłada ile trwać będzie kadencja pana prezydenta mówi jeśli będziemy podążać właśnie praktyką permanentnego łamania prawa to za chwilę może być coś ugrać kilka opisów dodatek do takiego samego absurdu, bo skoro no ja ja naprawdę się zastanawiamy, którym trzeba, by jak w myśl wybitnego nie teoretyka prawa, który potrafiłby przeprowadzić na UZ jakąś racjonalną wykładnię tych przepisów, o których wspomniałem, żeby uzasadnić jak można skrócić kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, która trwa 6 lat nie można tego po prostu zrobić to jest niekonstytucyjne zasady i każdy ruch w tym kierunku ataki są zapowiadane będzie niekonstytucyjny to samo jeśli chodzi o wybór krajowej rady sądownictwa przepis art. 1 8 7 ust. 1 pkt 2 mówi wyraźnie o tym, że 1 5 sędziów będących członkami krajowej rady sądownictwa jest wybieranych przez grono sędziowskie i to nie wynika wprost losy tego przepisu jak dość prymitywnie próbuje się interpretować ten przepis przez przez obecnie rządzących tylko systemowej historycznej i funkcjonalnej wykładni konstytucji no cóż czekamy niewiele czasu zostało nasza niecierpliwość zostanie tutaj wystawione na próba bardzo państwu dziękuję za wizytę w naszym studiu Małgorzata król jak sędzia Sądu Okręgowego była prezes tejże placówki Michał Wawrykiewicz adwokat współtwórca inicjatywy wolne są te dziękuję dziękujemy bardzo dziękuję państwu również za wspólny wieczór wszystkiego dobrego na wtorek na tę noc kolorowych snó Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA