REKLAMA

Warszawskie place - co pozostało z wizji? Cezary Łasiczka rozmawia z Grzegorzem Buczkiem

Studio Plac
Data emisji:
2017-09-20 12:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka dla studio plac czy w studio Grzegorz Buczek architekt urbanista wydział architektury Politechniki warszawskiej dzień dobry dzień dobry w nazwie programu jest praca, więc myślę, że o płacach można porozmawiać konkurs trwa na plac centralny, ale oprócz placu centralnego szczególnie dla tych z naszych słuchaczy, którzy urzekł komunikacji miejskiej metra ten plac centralny plac Defilad i okolice na pewno jest doskonale znany na lokum przy placu centralnego jest Rozwiń » jeszcze wiele innych miejsc re i na te place Warszawy zwykle narzekamy, bo same banki, bo same samochody, bo plac tylko z nazwy, a właściwie nie ma no to co robić no i oczywiście z punktu widzenia mieszkańców to wygląda troszeczkę inaczej, bo każdy ma jakąś wizję tego miejsca zaś się od tego czy mieszka niedaleko przybywa leczy się bawić pracuje my no ale przecież płacę niektóre przynajmniej warszawskie place znajdują się także w oficjalnych dokumentach miasta stołecznego Warszawy znajdują się tam nie tylko jako miejsca adresem znajdują tam się jako miejsca, z którymi władze Warszawy zamierzały pytanie czy wciąż zamierzają coś robić, ale mój gość z czasopiśmie stolica napisał świetny tekst jeszcze placach Warszawy wtorek podsumowuje net to co się powinno było stać i to co się dzieje my z placami niektórymi oczywiście place miasta raczej nie dzieje w sumie, chociaż coś się nie dzieje w tej chwili zapowiedziano jednak pewną akcję dotyczącą psami niektórych prac dziękuję panie ratusz za wspomnienie tego tekstu o tym, jego geneza jest specyficzna, dlatego że ten tekst jest właściwie odwołaniem do poważniejszego może w tym sensie, że ukazał się dużej publikacji Towarzystwo urbanistów książki o krajobrazie Warszawy końca dwudziestego wieku i ja się koncentrował wtedy na obrazie takich historycznych placów, które tworzą pewien system 7 placów, ale też wspomniano o pracach innych i one wtedy mniej w jedno na początku na przełomie wieków wydawały się być szczególnie atrakcyjnym miejscem, ponieważ zgodnie z mottem cytowany przeze mnie Zaproś z nami Biegański Zachwatowicz ciem z puszki można zrobić wszystko jak pan ze rozpoczynamy naszą rozmowę to usłyszałem w głosie wahanie, bo chciał pan powiedział placach, ale powiedział pan o miejscach woda urbanistów plac nie jest wtedy, kiedy jest po prostu placem nazwany plac musi mieć mnie swoją formę i swoją funkcję nie wystarczy czasem urządzić porządnie posadzkę placu plac musi być obudowę zgodnie z taką zionie podstawą dla polskich urbanistów teoria elementu stabilizującego profesorowej Wejcherta plazma tzw. zamknięcia otwarcia, czyli ściany elewacje, które do tego powinny się atrakcyjne i oczywiście otwarcia to znaczy takie miejsca, które z tego na ten plac się wchodzi wychodzi prawda, jeżeli suma zamknięć, czyli elewacji ścian placu jest większa znacząco większa niż suma otwarcia tempa jeszcze zdefiniowane oczywiście jest jeszcze kwestia skali prawda implant jest większy tym ta zabudowa powinna być wyższa 8 jest takim kontem środkowy do Soczi wszystko bardzo fachowe elementy, a jak to odbierają tzw. zwykli ludzie mieszkańcy turyści, a przede wszystkim prace są też ważne dla przyjezdnych, bo Polacy najczęściej przez co wiemy one definiują na miasto tożsamość miasta postrzegana jest przez jego przestrzenie publiczne najczęściej przez te wszystkie słynne place no ja nie chcę tutaj zarzucać słuchaczy nazwami tych wszystkich pasów historycznych miast europejskich przede wszystkim Europejski, bo to klasyczna, ale coś jeszcze wiąże, która jest tradycji no starożytnej Agora grecka jak wiadomo, jakie funkcje pełniła tam głównie mówimy o funkcjach społecznych politycznych później to ewoluowało place rynki pełniły ważną funkcję handlową, ale przecież ten nasz obraz placów rynków to zawsze wiąże się z kształtem i formą zabudowy i funkcjami tej zabudowy nie tylko otaczający plac, ale czasem także jeśli skala pracuje duża znajdujące się na placu i z tymi historycznymi nie tylko historycznymi placami Warszawy no jak napisałem jest gorszy, bo przez 2 0 lat na tych placach opisanych przeze mnie z pewnym optymizmem niewiele się wydarzyło właściwie tak w pełni został ukształtowany, chociaż nadal tamta funkcja komunikacyjna powoduje, że on jest nieprzyjazne, ale dla dużych zdarzeń byliśmy świadkiem ostatnio plac Krasińskich wydaje się jest już w pełni ukształtowanej blaszak trasy jest relacja do ogrodu Krasińskich w wspomnę tylko o placach, żebyśmy wiedzieli też, o czym mówimy tak, żeby plac Saski, czyli plac Piłsudskiego oraz niezdefiniowane w porównaniu z tym, jaki miał kształt historyczny on jest fenomenem lat co prawda ze względu na to relacja także do ogrodu Saskiego plac teatralny co ciekawe, jeżeli spojrzymy na historyczne jakieś obrazki to przypomina nam plac teatralny zeszłoroczne plac teatralny w czasie trwania ne szalonych dni muzyki, gdzie ogrodem była ich tematem, bo natura i praca tam został zwolniony w taki wielki ogrodowy właśnie czasami zdarzają się jakieś krótkie wydarzenia i widać jak znakomitą funkcję społeczną kulturową kulturotwórczą może mieć taka przestrzeń miejska, a ona potem ZUK dzień zamienia się w mało atrakcyjny parking mamy plac bankowy plac żelaznej bramy Grzybowski bas Dąbrowskiego Małachowskiego i Krasiński to jest ten to jest ten system pasów ja, opisując je dodam do nich jest, że z różnych względów plac 3 krzyży i jej wspomniany przez pana placem Defilad, który coraz częściej nazywany bywa placem centralnym i dlaczego od tych pracach szczególnie mówię nie tylko, dlatego że one są, tworząc ten system pasów historyczne, ale właśnie, dlatego że pan wspomniał o tym, podstawowym dokumencie polityki przestrzennej studium uwarunkowań kierunków zakochania przestrzennego władze miasta w 20 06 roku podjąłem pewne zobowiązania dotyczące jedno sposobu kształtowania tych placów mogą, po które wynikają nie tylko z historycznej roli, ale także, dlatego że one właśnie tworzą pewien system i ten system wydawał się być tak znaczący dla obrazu miasta, że priorytet zagospodarowanie tych placów został nadany w dokumencie polityki przestrzennej tymczasem większość placu właściwie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego te plany się bardzo długo sporządza bardzo często podejmowane, w jakich punktowe interwencje były znaczące 11 lat neonowych byłem wolnym Cheek to co widać też dużo czyta jest mało prawda no wiadomo, że miasta kształtują się w dłuższych procesach historycznych, ale te place mają to do siebie żonę właściwie już w jakim sensie są zakorzenione w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta w związku z tym ich dalsze kształtowanie się kończy ukończenie ich kształtowania czasami wymaga tylko działań no cóż można będzie stosunkowo proste prawda zresztą one były już zatrzymane tak bardzo charakterystycznym i znaczącym niesłychanie działaniem było swego czasu przesunięcie Pałacu Lubomirskich na placu żelaznej bramy to jedno z poważniejszych działań tego rodzaju jeszcze w okresie PRL -u przed przesunięcie tego placu spowodował, że plan żelazna brama nabrał oczywiście inny kształt, ale jednocześnie została wzmocniona o ciastka i wydawałoby się, że dalej ten pas będzie jakoś ewoluował tymczasem praktycznie co tam się wydarzyło najpier w w okresie PRL-u Anna wzniesiono jeszcze ten pomnik tzw. utrwalać, na który został już o rozebranej w MEN, o ile pamiętamy, że zaraz na początku trzeciej RP w latach dziewięćdziesiątych, ale tam wstawiono kopię pozwu waszyngtońskiego pomnika Tadeusza Kościuszki podany właściwie nic się nie stało, ale co jest charakterystyczne zwroty placach oprócz oficjalnych dokumentów odbywała się dyskusja Elby zwraca uwagę, że na można różne rzeczy zrobić bardzo ciekawe były pomysły dotyczące zastosowania placu teatralnego mnie tam był pomysł zrealizowania bardzo szczególnego parkingu podziemnego, które polegały na tym, że on zaraz pod posadzką placu miał jednak poziom użytkowy, który sam plac teatralny ze względów funkcjonalnych to funkcja budynków run nie jest niekoniecznie żyłby tak jak wiele innych placów miejskich i o ile pani tamto arch. Czesław Bielecki miał wtedy taki pomysł, żeby parking pod tym placem zaczyna się zaraz na poziomie - 1 od tej funkcji czysto techniczny ale, żeby tak jak bardzo wiele placów tego rodzaju Barcelonie w Monachium mówią w ostatnią przypomniał sobie to wszystko funkcjonuje w pełni funkcję użytkową prawda one dodatkową atrakcją co więcej ta była mowa też od obudowaniu odbudowaniu takiej kamienicy na rogu ulicy mniej bielańskiej i Moniuszki, która by dom na ten plac w narożniku północno zachodnim, bo przecież ten plac został domknięty prawda plac teatralny po przeniesieniu pomnika nikt jej dno ma coś rodzaju historycznej zabudowy, chociaż funkcja się zmieniły jej krytykowano odbudowę tego tzw. ratusza, który miał być przed wojną rozebrano zaś nie ma tam taras ratusza tylko bank ma troszeczkę architektonicznie, że mówiąc obraz jakiż makiety, bo tam są takie niezbyt fortunne rozwiązanie architektoniczne, ale jednak tempa ma kształt, ale brakuje funkcji brakuje posadzki ma ona jest parking i to dotyczy podobnie plac bankowy to bardzo reprezentacyjny prawda kiedyś takich dowcip funkcjonował pewnie warszawiacy pamiętają, kiedy w tramwaju pasażer pyta drugiego czy to już plac bankowy i słyszał odpowiedź nie to jeszcze plac Dzierżyńskiego prawda, więc to już od dawna nie jest plac Dzierżyńskiego plac bankowy, ale raczej należałoby mówić parking bankowych prawda, a tam mówiono również o zamknięciu jego północnej pierzei to był pomysł burmistrza ówczesnego burmistrza Śródmieścia urbanistę arch. Jan Rutkiewicz, który mówi, że na razie północną pierzeję placu domknąć podążyła miał wyrazić szybsza niż takiego się za pomysł była masa, by pomysły na uzupełnienie północnej pierzei placu Dąbrowskiego opancerzonego, który z takim spokojnym klasykiem stale jarmarcznym poniżej rangi, którą mógł mieć ten plac bądź może on tam zaspakaja potrzeby okolicznych mieszkańców ja chcę zwrócić uwagę na to co się n p. stało ciekawego z placem Grzybowskim tutaj nastąpiła pewna ewolucja to był plac historycznie ukształtowany i tam o architekturze i zmianach te, które można, by dużo mówić głównie jeśli chodzi o te dominanty, ale tu plac właściwie, który jest nos spełnia pewne potrzeby lokalnych mieszkańców potem tam była pewna akcja artystyczna ten słynny doceniać Jan Rekowski potem był konkurs, który troszeczkę pociągną, ale nieco bardziej sformalizowane to idee docenia 3 co się okazało, że to co zrealizowano po konkursie, chociaż początkowo budziło kontrowersje jest bardzo ciekawym kompromisem, dlatego że ten plac służy teraz to zarówno lokalnym mieszkańcom jak i przepraszam wszystkich jeśli się pociąg marzeń tzw. korpus szczurom, bo tam oprócz mieszkańców pojawiła się spore grono nowych stałych użytkowników pracownicy sąsiednich biurowców, których tam całkiem sporo zbudowano i teraz widać, że w Śródmieściu Warszawy trudno jest, żeby tego rodzaju przestrzeń była wyłącznie przestrzenią półprywatnych to znaczy się to uważam obsługującą jakąś wspólnotę lokalną mieszkania oznacza, że ta wspólnota mieszkaniowa nie funkcjonowała w jakimś kwartale zamkniętym rada ta przestrzeń była tam być dużym stopniu Odry otwarta i okazało się, że można zrobić coś takiego co zadowala jednych drugich myślę, że specyficzna symbioza pewnych integracja pewnych grup społecznych zaczął jak sądzę to jest właśnie coś co jest solą przestrzeni publicznej, ale muszą być akceptowane w nich muszą, a przebywać ludzie i ludzie muszą przestrzeń uznawać za swoją byłoby niedobrze, gdyby u nas była zawłaszczana przez pewne grupy jak tłumaczy swoją zarówno przez tych, którzy tam pracują od dziewiątej do 14, jaki tych, którzy tam są również grają, a że mamy takich, którzy tam przychodzą z ciekawości tam sporo turystów ze względów też na otoczenie tego placu natomiast dużo mówić można krytykować formy zabudowy, która powstaje, bo dominanta historyczna tego placu kościół został zdecydowanie zdegradowany poprzez sąsiednią zabudowę wysokościową Altus to fajny temat na dno gorzej gdy, czyli dla pan trochę tak wy czuwam uważa, że to 11 lat, które upłynęło tego dokumentu, który coś się z tymi planami miały pracę miał stać to nie jest taki ruch zbyt długi okres, gdzie możemy powiedzieć o gwałt tureccy nic Sienie dzieje, ale w urbanistyce to jest dopuszczalne w pewnym sensie tak, ale jednocześnie ten w sumie MEN dość krytyczna mój tekst najem dlatego ma ten wymiar krytyczny, ponieważ dla tych placówek uważam, że to jest jednak gdy długi okres, że można było w stosunku do nich wykonać pewne działania zresztą w stosunku do niektórych działań zostały podjęte przez konkurs n p. na zagospodarowanie placu Małachowskiego w on nie jest realizowany co więcej w projekcie planu obejmującego ten plac właściwie nie uwzględniono wyników tego konkursu co było przedmiotem krytyki oddział Warszawskiego stowarzyszenia architektów polskich podobnie zresztą stało się z placem 3 krzyży 3 był konkurs, ale jednocześnie realizacji nie ma, więc dlatego dlatego oczekiwania w stosunku do tych baców do tej placówki są może większe i my dekada to jest jednak okres, w którym można do miejsc, które już są wyznaczone mają pewną tradycję i mają już pewną formę, która jest niepełną formą pewnie największy problem jest placem Saskim placem Piłsudskiego tam dyskusja trwa też w klasie ciągnie ostatecznie żyrandol, ale marzec będzie odbudowana grupa zachodnia pierzeja trzyma zostać ten pomnik właściwie jest formalna decyzja, która nigdy nie została uchylona rady Warszawy już nie pamiętam, z którego roku, że ta zachodnia pierzeja ma być odbudowana jej, że ma tam się znaleźć ratusz warszawski, bo wiadomo, że funkcje urzędu miasta Warszawy są rozproszone w kilku miejscach w tej chwili problem polega na tym, że właściwie teraz już nie mówi o tej budowie ta uchwała rady Warszawy nadal funkcjonuje i ja rozumiem, że one n p. wiążąca dla projektantów planu miejscowego, ale nie mogą ignorować takiej decyzji jednocześnie wiemy także z ta jest wynikiem pewnych analiz, a także publiczne dyskusje serii seminariów organizowanych na początku lat początku tego wieku, że plac Saski właściwie nie ma także docelowych północnej Południowej pierzei, bo uważają fachowcy, że zarówno fasada Południowa Metropolitalna, a jak i Północna fasada hotelu dzisiaj Sofitel ktoś nie rządowy nowe elewacje tego placu, czyli właściwie pas Piłsudskiego być może 1 z najważniejszych jest, więc nie najważniejszy plac w Polsce, bo on pełni tylko nie funkcje społeczne proszę pamiętać ze względu na AIDS i grup naniesionego wyznał żołnierza i pewne wydarzenia historyczne mam tu namyśli w szczególności mszę papieską, ale także inne wydarzenia to jest taki plac, który inną osobą, do którego pewne emocje pozytywne zakładam mają nie tylko mieszkańcy Warszawy, a prawda to jest miejsce wydarzeń międzynarodowych z resztą ten plac akurat był klasyfikowany podczas tych naszych SARP szkopuł polskich seminariów jako coś co nazywamy sacrum prawda i myśmy wtedy formowali taką tezę o opozycji placu Defilad bliżej placu centralnego i a Profanum brak jest także zakładaliśmy, że na placu Defilad tereny na placu centralnym mogą się odbywać wszystkie wydarzenia publiczne, których charakter nie pasowałby do placu Saskiego przypominam, że na placu Saskim odbywały się na przed grobem nieznanego odbywał się turniej piłki plażowej okres co prawda jakieś wyścigi motocyklowe prawda, więc uważam, że jednak ten plac nie będzie płace takim, który będzie na co dzień żywym placem spełniającym wszystkie funkcje takie miejskie rząd mieszkańców okolicy praktycznie nie ma, bo on ma inną rangę mandat także wydarzeń międzynarodowych o charakterze reprezentacyjnym składanie wieńców defilady uroczystości o charakterze państwowym religijnie raz kolejny plac zaba w grubasem kultury inny nie wyczuwamy, że tam jest tego rodzaju napięcie emocjonalne prawda, który predestynuje tę przestrzeń do wydarzeń tego typu, ale swoją drogą myślę sobie, że to jest interesujący pomysł, bo tak właśnie wspomina pan o sacrum Profanum o pewnej też antytezy INI i właśnie wynajmują się, że jeżeli mamy do czynienia z placem, gdzie jest grób nieznanego żołnierza, gdzie składamy więcej, gdzie odbywają się oficjalne uroczystości to nijak nie ma miejsca na taki godził się lekcje czy frywolne funkcje jak nie wiemy wizyta Odry czy przy czym po posiedzeniu przekaz ze znajomymi, ale reżyser Paul to pojedziemy polecimy do Hiroszimy oto mamy ten pomnik poległych i muzeum w 1 części placu i to nie przeszkadza jak gdyby temu, żeby życie toczyło się dalej to znaczy rzeczy się toczy na tym samym placu przed tym samym przed sezonem przestrzeń, a z drugiej strony można uczcić można jak sądzę pogodzić coś co mieści się w sferze sacrum z pewnymi elementami życia codziennego ja zresztą sądzę, że to ja powiedziałem nie są tylko ma subiektywną opinią to jest pewien wniosek w Serie jak poziom tych dyskusji fachowych seminariów konferencji natomiast w tej chwili mamy sytuację taką, że ten plac objęty jest procedurą planistyczną procedura planistyczna ma do siebie to, że ona umożliwia padną debatę publiczną nad ustaleniami, które potem kształtują przestrzenie publiczne i jeśliby pogląd uczestników tej procedury był nieco inny no to prawdopodobnie ten plac mógłby nabrać inny charakter może mnożenie może bardziej ludyczny prawda przecież mamy takie miejsce, które w pewnym sensie jest sacrum mam namyśli tutaj okolice 1 gdyńskiej hali w Berlinie, które żyją prawda tam się urządza kiermasze i funkcjonowania takiego placu zależy także od tego jakie są funkcje zabudowy są nie tylko kształt, który tempa ostatecznie tworzono je skoro nie mamy 3 elewacji pracuje mamy tylko na stosunkowo martwą tą część Zachodu ze względu na funkcje wojskowe Pavla słynny dom bez kantów oczywiście odbudowany hotel Europejski prawdopodobnie będzie się otwierał na ten plac tak jak dawny hotel Europejski, ale też jeszcze za mało metropolitalny jest dosyć introwertyczny prawda więcej się dzieje wewnątrz tego tak, ale budynku niż na zewnątrz, ale jak Pudzian odpraw do mnie nie powinien być ostatecznie elewacją północno hotel Victoria jest ogrodzony dosyć ruchliwą ulicą i on też prawdopodobnie nie będzie przestrzenie publiczne pytanie, jakie funkcje jako forma zabudowy kształtowałaby ten plac, żeby on ostatecznie, by miał ten charakter sacrum Profanum no bo grób nieznanego żołnierza krzyż papieski pewna tradycja historyczna wydarzeń na tym placu w mojej ocenie przesądza, że tam powinne być miejsce dla zdarzeń szczególnych nawet kosztem pewnej pewnego spokoju czy braku takiego życia codziennego o tym, bardziej że ważna jest wiele innych miejscach znad, a co zrobić czy jest jakaś prosta recepta na to, żeby te prace, które dzisiaj są parkingami parkingami, by przestały, bo rozumiem, że koncepcja zamiany placów w coś innego o nadanie mu charakteru stworzenie już dokumentu urbanistycznego to są często lata, a jest prosta recepta na to, żeby plac przestał być parkingiem no miał się, że to się wiąże jeszcze 1 sferą to znaczy się jakimiś decyzjami związanymi ze sferą transportu publicznego z tzw. polityką transportową miasta w Warszawie czy w tej dziedzinie sporo się robi ja myślę, że dom zaczyna bardzo znaczący głos w być tych użytkowników miasta, którzy uważają, że powinna dominować w Śródmieściu i przestrzeniach publicznych raczej komunikacja publiczna, że ten samochód indywidualny powinien zniknąć z pewnym kompromisem być może nawet stosunkowo trochę sprzecznym z taką bardziej ortodoksyjną bardziej ortodoksyjnych obrona sfery polityki jest realizowanie pod tymi pracami parkingu prawda bo, choć generalnie o to, że i, kiedy mówimy o ograniczeniu ruchu samochodów indywidualnych w Śródmieściu co to ma również umożliwić poprawę jakości przestrzeni publicznej w ogóle trzeba ograniczyć wjazd samochodów i dywany do Śródmieścia realizowanie dużych parkingów dla samochodów indywidualnych no powoduje w Śródmieściu żony nadal będą do tego Śródmieścia muszą wjechać wyjechać, ale jednak bardzo wiele placów w miastach europejskich jest realizowanych na stropie mniej parking parkingu podziemnego co więcej bardzo często tak jak wspomniałem była taka idea w stosunku do placu teatralnego pierwszy poziom podziemny nie jest nawet parkingiem tylko wzbogaca funkcjonalnie plac to jest szczególnie ważne dla takich placów, które są budowane obiektami, których dostępność nie jest taka oczywista, bo czasem sam tam instytucje takie, których nie widzi nie odwiedzamy zbyt często prawda albo takie, które dostępne są ograniczone z różnych innych względów niekoniecznie są to w sklepie niekoniecznie są kawiarnie i wtedy okazuje się, że życie na tym placu może gwarantować ten poziom podziemny, a jeszcze wchodzi w grę wtedy pewna suma otwarć na ten poziom - 1 zejść, który może on tektonika placu ustosunkował się w Warszawie place są płaskie mamy pewną ciekawą sytuację z placem centralnym, gdzie jest ich spadek, który może uatrakcyjnić jego ukształtowanie także to jest podstawowa kwestia jak te place, które chcemy przekształcać się nadawać im wyższą jakość jako przestrzenią publicznym funkcjonować mają w systemie transportowym miasta czczono są na nich dane na ulice, których ranga, ale nie może być obniżona Note mamy problem dla Krasińskiego, który jest właściwie prawidłowo ukształtowany, ale generalnie ta funkcja transportowanie parkingowa proszę zwrócić uwagę, że tam jest parking MEN nie do Unii i podziemne miasto niezbyt fortunnie rozwiązany wjazd na niego, ale generalnie nie jest to najgorsze, ale ta ulica, która łączy Śródmieście z Żoliborzem musi jakoś funkcjonować prawda, jeżeli tam się odbywa duże zgromadzenie publiczne to występują pewne perturbacje w wyczynowym nawet w funkcjonowaniu komunikacji publicznej uważam, że płace my właściwie funkcjonujące powinny być takie, których godzi się w jakim sensie funkcjonowanie komunikacji publicznej z ich użytkowaniem przede wszystkim przyspieszy, a dano i to jest oczywiście wyzwanie zawsze dla planistów architektów urbanistów inżynierów ruchu i czasami wymagane są dla prawidłowych rozwiązań decyzja na tzw . wyższym szczeblu decyzja Google ogólnomiejskie prawda to jest dylemat patyczek, żeby pomysł, żeby w ogóle praktycznie ograniczyć ruch na placu 3 krzyży i takie propozycje dominowały rozwiązania konkursowych na prawo dowolnie dlatego nic z tego konkursu nie wyszło nie robi się tego, bo jednak patrzeć krzyż jest elementem drogi królewskiej on pełni rolę węzła komunikacyjnego nawet niestety pętli autobusowej i to wszystko razem nie do pogodzenia z pasją tak reprezentacyjnym jest Anne dobrej myśli czy jest pan pesymistą, jeżeli chodzi o przyszłość widzimy, ale jeśli chodzi o przyszłość generalnie jestem optymistą, dlatego że znaczenie przestrzeni publicznej w miastach wzrasta to jak mówimy o jakości miast jakości życia atrakcyjność życia miasta w kontaktach społecznych, a jej po oczekiwanie w stosunku do rozwoju Miejskiego, o czym będziemy dyskutować na takie konferencje i nazwany festiwalem tekst o przyszłości miasto jest jakość nie ilość właśnie jakość, a jakość oznacza przede wszystkim jakość przestrzeni publicznej, a tą podstawową przestrzenią publiczną w Warszawie w większym stopniu są place nadanie ulicy, chociaż ulice niektóre też mają szczególne znaczenie, zwłaszcza te ulice, które prace wiążą, więc ta presja społeczna na urządzanie placów miejskich będzie narastać zresztą ta dyskusja w tej chwili się znowu rozkręca no są organizowane konkursy i co więcej sam optymistą również, dlatego że jak państwo na początku nauczy na wydziale architektury Politechniki warszawskiej ma takie seminarium, które student regularnie zadaje pytania, które wiadomo o nich talerz przebywał tej przestrzeni wirtualnej, a ile przestrzeń wirtualna, która też ma pewne aspekty społeczne wygrywa z przestrzenią naziemnie analogowo tradycyjnie rozumianą okazuje się, że do dosta w dosyć zaskakująca odpowiedź, że młodzi ludzie to lubią bardzo często przebywają przestrzeni wirtualnej, ale to nie znaczy, że oni nie mogą tej przestrzeni łączyć, a Adam myślę, że 1 z elementów nowego sposobu użytkowania przestrzeni społecznych przestrzeni publicznych w tym tradycyjnym sensie jest również, a po surfowanie w internecie prawda być może 2 sposoby użytkowania 2 różnych przestrzeni będą się na siebie nakładać zazębiać i zasiąść widzimy, że ludzie przechodzą do kawiarni często ich nie rozmawiają o mnie siedzą przy stoliku i jednocześnie załatwia sprawy przez internet, ale chcą przebywać w przestrzeni, gdzie są także inni ludzie płace są takim teatru miejskim i myślę, że ten spektakl jest spektaklem żywym atrakcyjnym i potrzeba uczestniczenia w tym spektaklu będzie narastać i wydaje się, że tym optymistycznym akcentem możemy, by podsumować tę rozmowę i Grzegorz Buczek architekt urbanista z wydziału architektury Politechniki warszawskiej był państwo moim gościem Cezary łasiczka dla studio plac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA