REKLAMA

Aktywiści, aktywistki! Czemu Polacy nie angażują się w działania społeczne?!

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-20 22:40
Prowadzący:
Czas trwania:
20:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze rozebrać mówi Paweł Sulik, a teraz łączymy się z lubelskim studiu Radia TOK FM, w którym jest pani Jolanta Prochowicz koordynatorka akcji masz głos masz wybór, ale pani Anna to dobry wieczór pani Anna Magryta dobry wieczór w dobry wieczór i pani Elżbieta Wąs dobry wieczór z fundacji miasto obywatelskie Lubartów tak jest dobry wieczór dobry wieczór będzie mu przede wszystkim namawiali podczas tej rozmowy w różny sposób, by Rozwiń » namawiali i teraz pozwolę sobie na taką szeroką zapowiedź Otóż w lokalnych aktywistów różne grupy nieformalne sołectwa rady osiedlowe biblioteki szkoły praktycznie wszystkich, którzy chcą mnie namawiali do tego, żeby do końca tego miesiąca zgłosili się do kolejnych 1 edycji akcji masz głos ale gdyby ktoś pierwszy raz nasz słuchacz słuchaczka usłyszał w ogóle o tej akcji to poproszę pani Jolanta Prochowicz kilka słów na czym akcja polega akcja masz głos jest taką akcję, która pozwala aktywistką aktywistom lokalnym lub osobom, które jeszcze te nie aktywistami nie mają śmiałości się nazwać do realizowania działań na rzecz swoim swojego najbliższego otoczenia plusem tej akcji jest to, że to są bardzo bardzo szerokie działania i w zasadzie my nie ograniczamy Lynn aspektu zakresu tych działań, ale to może być, że zbudowanie ławeczki, ale osiedlowej może to być o organizację pracy świetlice dla dzieciaków mogą być te działania związane z troską o jawność w naszej gminie czy w naszej miejscowości mogą to być działania związane z inicjatywą uchwałodawczą będzie z inicjatywą lokalną także tutaj te działania które, które nasi uczestnicy uczestniczki podejmują mają naprawdę wiele kolorów wiele aspektów w UE i nie oczekujemy żadnej wiedzy wstępnej, żeby do nas do akcji się włączyć wejść my tak naprawdę oczekujemy LM i zapału do pracy na rzecz swojego właśnie najbliższego otoczenia takich emocji IR my nazywamy emocją wkurzenie na coś co nas irytuje się czegoś, czego nie ma w naszej okolicy czegoś co chcielibyśmy zmienić mamy jakąś taką pierwszą pierwotną emocję na podstawie tej emocji chcemy działać do końca nie wiemy jak i tutaj pojawia się akcja masz głos jesteśmy my zapisujemy się do tej akcji Enei to co dostajemy bardzo bardzo konkretne wsparcie ekspertek i ekspertów w trakcie trwania euro rocznego trwania akcji, ale współpracujemy ze z fundacją UE Stefana Batorego, a także ze lokalnymi partnerami partnerkami i staram się zrealizować ten cel wyspy na początku stawiamy udział w akcji daje nam uda im mniej przynajmniej zaspokaja bardzo podstawową potrzebę ono bardzo się na poczucie bycia we wspólnocie, a takie właśnie akcje jak masz głos zjazdy, które organizują nam w dużych, które zapewniają nam organizatorzy za po zawale spotykamy się raz do roku w talentach to jest nie za wyjeżdża z niesamowitą dawką energii w siebie tak naprawdę podglądamy małe to jest ciągła rozmowa o samorządzie dlatego w domu nie mam ja tego w samorządzie nie mam ja tego u siebie w domu nie mam to nie jest nasza akcja dla ludzi, którzy czują się samotni, którzy czują się samotnie ze swoją troską o to samorządy lokalne i ja myślę sobie, że powinni to traktować też radni trochę jako transakcję wiązaną, dlatego że my wybieramy, ale w momencie, kiedy on nawiązują współpracę z mieszkańcami, toteż czują wsparcie tych mieszkańców za plecami w i to te 3 jest wartość dodana, że może ktoś przyjść na sesje może przyjść 20 osób może przez 50 osób staną zatem radnymi ten burmistrz czy wójt widzi, że to on i jest grupa osób, tak więc którego naprzód krytykują przykład, więc masz głos daje taką możliwość burz myśli konserwatywnej krytyki oferuje także wsparcie i namawia do takiego współuczestniczenia właśnie z samorządowców, ale czasami rzeczywiście przeprowadza się różne projekty z samorządowcami i a nawet przeci w oraz ich głośnym i wyraźną fascynację rok temu, ale ja chciałbym podkreślić właśnie dla osób, które czują się też samotne właśnie w tym w swoim działaniu jak ktoś Piper z perspektywy wygląda remont jeśli Fundacja miasto obywatelskie Lubartów czy to jest także mając już doświadczenie w tym działaniu lokalnym ten samorząd, który najczęściej w tym powinien wyciągać rękę czy my powinniśmy być już do niego rękę to jest to kto to co, o co chodzi tu zwiedza świadomość tych samorządowców czy być może jakiś osobisty znajomości układy z pozytywnym tego słowa znaczeniu to znaczy osobiste kontakty jak najbardziej pomagają doświadczenie również, jeżeli chodzi o nas nasze sumienia pierwszy wpis akcji pojawił się w 2 20 1 1 roku to kawał czasu nagrodę dostaliśmy w ubiegłym roku z Super samorząd dostał statuetkę dostałyśmy zalała działania dostępny radni wymyśliła myśmy sobie przepraszam program p t. szara lista 50 plus, ponieważ doprowadziliśmy do tego, że mamy dane jawne na rejestr umów publikowane na stronach bibułą my mamy prowadzimy stronę Lubartów mam prawo wiedzieć, gdzie zamieszczamy informacje o radnych o samorządzie uchwały i trochę przemycały publicystyki i w oparciu o to FOT strony wymyśliłyśmy sobie krzyżówkę, ale cały sens tego działania jest podnoszenie tej świadomości Obywatelskiej hasłem było n p. co znajduje się pod pozycją auto i to w rejestrze umów także chciałyśmy, żeby to co zostało udostępnione, żeby żyło, żeby ludzie korzystali z tej wiedzy, którą m. in. dzięki nam została im udostępniona, bo nie rzecz w tym, żeby to sobie po prostu wieszało i tam kurzem zarastały do strony bił po miejskie czyta strony chociażby Lubartów mam prawo wiedzieć, na które bardzo zapraszamy, ale chodziło o to, żeby ludzie naprawdę wiedzieli co robią ich radni co robią ich na samorządowcy z jakiej uchwały, jakie decyzje podejmują w ich imieniu na półmetku właściwie kadencji nawet zorganizowałyśmy taką, a takie badanie i próbowałyśmy się dowiedzieć ilu ile osób zna swoich radnych bardzo kiepsko to wyszło, ponieważ przebadaliśmy około 40 0 osób i reżyser wyobrazić, że wiedza na temat samorządu na temat swego radnego tylko imiona nazwiska miało około 4 % mieszkańców także bez bardzo źle bardzo bardzo źle na prawej uważam, że to trzeba nad tym pracować, żeby to zmienić, a zaraz tu porządek nie powinien być inny towar najpier w sprawdzić co doskwiera temu podstawowemu obywatelskiemu systemowi, czyli jak głosujemy na radnego Joannie reprezentuje, a mnie z tego co pani mówi okazuje się, że nawet nie wiem, kto powinien być odpowiedzialny za to tak naprawdę, dlaczego my mamy zdejmować odpowiedzialność za obywatela to w zasadzie do gminy radny powinien zadbać o to, żeby być osobą znaną w tym środowisku, ale nie musi po wyborach ktoś inny niż właśnie tutaj pojawia się akcja masz głos, o której rozmawiamy to nasze działania związane ze współpracą UE radnych prezydentów burmistrzów wójtów sołtysów z mieszkańcami polega też na tym, żeby radnych ilu przedstawicieli władzy także aktywizować do tego, żeby po co prawda wybory są co 4 lata, ale taka demokratyczna postawa społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego trochę nie na tym polega na czym polega też takich codziennych kontaktach codziennemu w codziennym działaniu codziennej współpracy i przez to nagrody Super samorząd się udaje to znaczy mamy obserwujemy rzeczywiście wzrost zainteresowania także po stronie władz samorządowych tym co się dzieje w organizacjach, gdzie pani coś takiego, że nie radni chcą n p . informują o tym kiedy są udostępnia swoich dyżurach, że można się z nich podlega mogę odpowiedzieć, więc tak ja mogę powiedzieć ze względu na to właśnie, że prowadzimy tę stronę i montaż Pa m. in . w akcje sprawdzały się ma dyżur radnych u nas jest to tylko przewodniczący rady miasta na każdym dyżurze jest natomiast na strony są informacje kontaktowe do radnych oczywiście do tych, którzy nam ta informacja o udostępnienie A2 od strony zachodniej także ludzie są powinni być zainteresowani na co idą pieniądze ale kto podejmuje decyzję ale w jaki sposób ASA, ale osnową edukować to społeczeństwo wiele organizacji ma w swoich statutach wpisane w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a ja naprawdę zastanawiam się w jaki sposób działania, na które się dostaje dotacje lub, która się wpisuje jakieś tam projekty powinny być akurat w swojej w tej stwarza jak powinna wyglądać ewaluacja przegrywa z Albanii zacznę mówić trochę jak minister Gliński który, reklamując to nie jest zarzut nie tylko kremem tylko, mówi że reklamują Fundacja Narodowy Instytut wolności centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wskazywał na występ w piątek mieliśmy dyskusję w sejmie krótką oraz 2 3 ustawa przeszła w skrócie jesteśmy w rzeczywistości taki, że to co pani mówi to część słuchaczy słuchaczy może odebrać aha ostra krytyka trzeciego sektora oraz ZUS ministra Glińskiego była słuszna i generalnie to do nich to ta krytyka nie jest słuszna chodzi mi tylko o to, że osoba, która startuje do wyborów tak w dorastają do wyborów na radnego, zwłaszcza w, których jest rzeczywiście najbliżej mieszkańców jest jakby bezpośrednim przedstawicielem tej wspólnoty, która ma wpisaną w ustawę pełny kontakt z mieszkańcami no to powinna też, jakby za swoje strony też dbać o po ten kontakt pani dostać się przykładu następującego po jeśli organizacje pozarządowe chcą oni umieją to potrafią inne niż próbować interesować obywateli to jest ich radnym na kogo oni głosowali jak ci radni działają na co wydają pieniądze i t d. tak dalej tak dlatego trzeba mieć Nothing to pomysł pytanie, jaki ma związek z jak czytam prasy teraz związaną z ustawą o o trzecim sektorze, czyli o fundacji Narodowy Instytut wolności z tym, że wszyscy piszą, że to zeznania będą pieniądze przyznawane jak to w romans z perspektywy pani działa w taki mówienie o tym, że wiele rzeczy powinno wyglądać tak i tak, że wiele organizacji powinno w określony sposób działać społeczeństwo powinno się interesować i t d. byłby mamy tę wiedzę jak być powinno nad czym się organizacje pozarządowe uczą się jak co masz głos jest jednak ze sposobów takiej nauki, ale pewnie jest wiele innych takich sposobów same działania prof. Glińskiego noszą taką krytyką dość się ostrą i moim zdaniem niesprawiedliwą i tego nie zauważa niezauważalnie pewnego tego procesu, przez które też organizacje przechodzą i torze grupy nieformalne organizacje zaczynają swoje działania co nie oznacza, że wiedzą wszystko na samym początku, że mają świadomość, że nie popełniają błędów, że nie trafiają tzw. kulą w płot, ale oczywiście, że tak jest i znowu ostatni raz już powiem, że właśnie też po to, są takie akcje akta, żeby podnosić też świadomość organizacji, żeby podawać narzędzia do tego, żeby się uczyłem wiedzy z bardzo go w UE tak koło ataki mentoringu przez cały rok, bo to oferujemy jakieś takie małe mikro granty na to, żeby to działanie rozkręcić, żeby zbadać takie trochę laboratorium dość pozarządowych doświadczeń i tak bym określiła też o to, o czym masz głos jest, ale w preambule ustawy, o której mówimy można przeczytać, że państwo ma wspierać wolnościowe chrześcijańskie ideały obywateli społeczności lokalnych obejmujących tradycję polskiej inteligencji tradycję niepodległościową narodową religijną socjalistyczną oraz tradycji ruchu Ludowego dostrzegając w nich kontynuację wielowiekowej tradycji Rzeczypospolitej polskiej tym samym chronić bogate dziedzictwo wspólnoty i wolnych obywateli na żadną miarą z takiej preambuły takiej ustawy nie wynika, że dofinansują krzyżówkę, w której będą ludzie mogli się dowiedzieć więcej, aby przećwiczyć swoją wiedzą o tym jak kradnie lokalnych działań władz tradycja jeśli ktoś nas teraz słuchać taką myślą pesymistycznie, że chyba na takie projekty pieniędzy nie będzie to co się dalej stanie w trzecim sektorem ja jako osobę Zobacz jak się okaże, że tych pieniędzy albo znacząco mniej albo w ogóle nie ma to jest pomysł nienowy tylko o premier Gliński chce chyba to jakoś usystematyzować miała ze swojej perspektywy widzę, że widzimy i oceniamy to, że to przepis na sukces to znaczy jaki może być organizacja pozarządowa co jest nawiązała współpracę ze związkiem wyznaniowym to nie jest dziś to nie jest od tego momentu kiedy rządzi PiS sekcji, kiedy PiS ma przewagę prawo i sprawiedliwość przewagę w sejmie wiadomo było i my tak obserwujemy, że było jasne w myśl dlatego Mastodon rozbawiony, gdy my działamy my działamy to bez gwiazd dalej będę działamy dalej my działamy bez pieniędzy ma nie pozyskujemy dotacje, ponieważ ostatnio złożyłyśmy 2 wnioski i Indii i upadły, ale tak jak mówię to nam nie przeszkadza dalej będziemy robiły swoje tylko oczywiście, że to jest ograniczanie demokracji i oczywiście, że dane tutaj, ale związek między tymi organizacjami religijnymi i religijnymi bardzo szkodzi tak jak mówię to jest nie dzieje się od pierwszego roku udział tej kadencji Sejmu wg miasta jest bardzo szkodliwe nawet tutaj wywiązała się dyskusja przed pochopną, w które miało tutaj miejsce we wrześniu tego roku byłyśmy w Warszawie, a także rozwinąć skrót od ofiar i ogólnopolskie forum inicjaty w pozarządowych dokładny grafik tak samo i dyskusja wywiązała nagle się na grupie przed tym właśnie zjazdem, że te wnioski my działamy na rzecz jawności to wnioski wg nas powinna być jawna wnioski o dotacje, ponieważ jest to wtedy łatwiej łatwiej ocenić łatwiej organizacja między 1 2 oceni was, że punktacja powinna być jawna i pojazdy miały problemu, ale sama treść wniosku również powinna być jawna, ponieważ no, jakby nie ograniczajmy się, jeżeli ktoś ma fajny pomysł to podzielmy się nim i ich realizujemy go jakoś tak wspólnie, ale uważam, że to jest bardzo, ale rozumiem ktoś może budzić ten sposób, ale jeśli będzie mniej pieniędzy albo nie będzie w ogóle to i jak dalej działać przy naturalnym krokiem jest rozwinięcie wolontariatu w znanej dotąd nie wcześniej nieznaną skalę w jaki sposób uczyć myślenia o tym, że może zgłaszać takie projekty, żeby ono rzeczywiście dostawało finansowanie, czyli jak rozumiem dobrze jeśli dobrze panie razem to przymiotnik religijnych, gdzie stał się wstawiać zawsze do tych swoich propozycji tak niosą większe szanse na pewno na otrzymanie tej dotacji, a ja myślę też, że organizacje po, że finansowanie organizacji pozarządowych to jest bardzo szeroki temat, ale ten element wolontariat w ramach pracy społecznej prac obywatelski on jest rozwinięty na niespotykaną skalę już teraz oznaczone nie mamy świadomości tego jak znaczy my jako koordynatorki koordynatorzy akcji masz głos wiemy jak wiele czasu poświęcają aktywistki i aktywiści nieodpłatnie, żeby realizować swoje tak naprawdę marzenia, bo to bardzo tu bardzo bardzo mocno trza tak właśnie nazwać to są ludzie, którym po prostu zależy, żeby było odrobinę lepiej im inni to finansowanie, które w, jaki sposób na podróż etapie się pojawia ona takim bardzo podstawowym etapie jeszcze często nie jest potrzebna tak jak my obserwujemy dom jest ono później gdzieś tam te pieniądze jest, że te pieniądze są potrzebne no i oczywiście z z bólem, ale obserwujemy też to co się dzieje obecnie te dyskusje o organizacjach pozarządowych trzecim sektorze w Polsce, bo na pewno dużym organizacjom, które realizują swoje projekty od wielu lat mają ogromne doświadczenie mają też bazę ekspercką która, która była przez lata PS, gdy skumulowana czy ten kapitał mówiąc takim okropnym językiem kapitał ludzki, którego bardzo nie lubię jest jest naprawdę znaczące to jest duże niebezpieczeństwo, że to po prostu gdzieś umknie, że ci ludzie gdzieś umknął, że tego że, że to się gdzieś po prostu mu nogę wiezienie za i że nie cofnie to na pewno mu zatrzyma natomiast, widząc też plusy tej całej dość beznadziejnej mogłoby się wydawać sytuacji jest to, że tak jak na oficjele, czyli Nord na tym forum inicjatyw pozarządowych pan premier Gliński, który był obecny powiedział, że społeczeństwo obywatelskie za rządów PiS obudziło się tak rzeczywiście widzimy to, że rzeczy, że rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie się budzi organizuje im akcje masz głos ona jest też to bardzo mocno powiedziane jest apolityczny, a my współpracujemy z każdym nigdy nie pytamy naszych uczestników uczestniczki tego z jakim radnym z jakiej partii czy koalicji współpracuje z 1 2 nie obchodzi to znaczy na tym poziomie samorządowym ważne jest dla nas to współdziałanie, ale i to jak ktoś ma afiliacje polityczne jest naprawdę jak nigdy w swoim w swojej działalności czy dominując, choć do nagrody Super samorząd czy, podejmując współpracę czy, podejmując mediacje z radnymi nie zadawano w ogóle takiego pytania, ale i to też trzeba co powie, żeby zabrzmiało na poziomie samorządowym, czyli poziomy, które na razie jeszcze jest w miarę daleko od tej wielkiej polityki, bo to naprawdę nie ma aż tak ogromnego znaczenia i bardzo bym chciała też ale, żeby tak pozostało to znaczy, żeby niezależnie od naszych osobistych politycznych, gdyby wyborów czy sympatii, żebyśmy mogli ze sobą po prostu współpracować, bo budowanie takich ogromnych podziałów na poziomie rozmową świetlice dla dzieci w Ustrzykach dolnych n p. 3 naszych laureatów zeszłorocznej nagrody Super samorząd zupełnie niepotrzebne, bo te dzieciaki potrzebują świetlica i wydaje mi się, że każdy zdrowo myślący człowiek uzależnia swoje sympatie polityczne zastanowi się z nami jeśli odpowiednio do tego zachęcimy jak zrobić, żeby ta świetlica działała była jak najlepszym najbardziej przyjaznych najbardziej otwarty i dostępne miejsca drogowcy będą też nie przesadzał z firmy z tą wielką polityką w organizacjach pozarządowych wolą jest czasem niepotrzebne podgrzewanie sporu powoli musimy kończyć naszą rozmowę ja przypomnę wszystkim, którzy nas słuchają, że powinni się zainteresować stroną internetową w ww masz glos krupka pl jeśli interesuje ich włączenie się do do akcji są aktywni Obywatelską i chcą zmieniać rzeczywistość na lepsze, ale też jak rozumiem ten apel w kierunku samorządowców też wysłałem, bo jak rozumiem to bez 1 nie ma drugiego to znaczy trudno nie ma drugiego samorządowcy nie zapisują się do akcji, ale powinni się zainteresowani powinni znowu to niebezpieczne słowo, kto w ich okolicy możesz się zapis jest akcja, bo to już zapisał się i może jakoś do samorządowców wysyłamy taką informację, że osoba z ich regionu jest zapisana do akcji zapraszamy do tej współpracy i do tej współpracy tak ten apel kierujemy do samorządowców ze bardzo różnie, ale myślących o swoich wyborcach i wyborcze dniach i o tym, żeby właśnie ta ta współpraca ta obywatelskość partycypacja wymaga niestety na równi z obydwu stron dialogu musimy kończyć naszą rozmowę Jolanta Prochowicz koordynatorka masz głos masz wybór pani Anna Greta z fundacji miasto w tyskiej Bartek Elżbiety i Elżbieta Wąs fundacji miasto obywatelskie Lubartów były naszymi gośćmi łączyliśmy się ze studia w Lublinie bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA