REKLAMA

Renty, zdrowie, ogromne inwestycje - jakie są prawdziwe koszty polskiego węgla?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-20 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
34:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM 2 4 minuty po godzinie dwudziestej pierwszej słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM w studiu zapowiadani goście Anna Ogniewska Greenpeace dobry wieczór dobrych rękach państwa Aleksander Śniegocki WiseEuropa do wieczora dobry wieczór spotkam się zakazy publikacji raportu ukryty rachunek za węgiel 2 0 1 7 wsparcie górnictwa energetyki Węglowej w Polsce wczoraj dziś jutro chciałem zapytać się kwoty, która pojawia się w mediach, a mianowicie 2 3 0 miliardów Rozwiń » złotych tu chodzi o czas od 19 90 roku do 20 1 6 roku w 2 30 miliardów to robi wrażenie to czy z tego co pamiętam jak mijam koło mojego domu jest Budka lot to w podanym na wystawionych takich plakatach są różne kwoty do wygrania pomnik w 2 2 3 0 miliardów tejże powiem szczerze mi moim sąsiadom jednak na konta kasa ma rzeczywiście otwiera w głowie różne różne obrazki, ale te 2 30 miliardów w tak długim czasie zostały przeznaczone przez kogo i na co o to zapytam o to sformułowanie ogólne, że dopłaty do do węgla no i dla większości z nas jest dość enigmatyczna, że bardzo Aleksander Śniegocki, tak więc tutaj można powiedzieć, że były 2 takie kluczowy okres wspierania najpierw, że w latach dziewięćdziesiątych głównie dopłaty szły na restrukturyzację górnictwa natomiast w ostatnich kilkunastu latach coraz więcej środków idzie na elektroenergetykę węglową i jakby 1 takim, a składnikiem dotacji, które pozostaje w miarę stały cały czas z nami jest to są dopłaty subsydia do emerytur i rent górniczych coś co się zmienia już cłem od ćwierć wieku gdy, ale i tak jeśli zbierze się wszystkie te kwoty, czyli z 1 strony jawne dotacje subsydia opłacone przez DM IDM minister Stefan kolejne Ministerstwa Gospodarki czy to z czasem to szybko skarbu państwa w bluzce ukryte dotacje emerytalne plus wszelkiego rodzaju systemy wsparcia ukryta jawna dla energetyki Węglowej to w sumie wychodzi właśnie taka kwota około 2 3 0 miliardów złotych, a te renty emerytury to ile dokładnie pieniędzy na tutaj szacujemy to na poziomie z tego w swoim domku 4 miliardów złotych rocznie rocznie tak i to jestem taki szacunek, który uwzględnia tę wierząc, że bieżący wzrost deficytu, czyli związane z tym mam ile będziemy musieli dopłacać w przyszłości do do emerytur, które dla pracujących dzisiaj górników, czyli nie liczymy deficytu między tym, a ile dzisiejsi emeryci górniczy dostają, a tym co płacą sektor tylko faktycznie koszty bieżącego funkcjonowania sektora, czyli to jest cel, gdybyśmy je od jutra zmieni ten system na bardziej sprawiedliwy bardziej, włączając się wszystkich górników do takich samych zasad, jakie obowiązują w innych sektorach to te koszty przestałoby rosnąć rozumem, a czy to jest najwyższa pozycja w tym corocznym budżecie nakładów na energetykę na nasze emerytury renty za 4 miliard USD jeśli chodzi o tak jeśli chodzi o Górnictwo to faktycznie w ciągu ostatnich kilkunastu lat z was jest fakt tego, że stare emerytury są dotowane stabilnie co roku sprawił, że one przekroczyły już wysokość się dotacji jawnych, czyli w latach dziewięćdziesiątych pod na początku poprzedniej dekady też mieliśmy wysokie dotacje jawna m. in. właśnie albo subsydia pieniężna albo umarzanie długów na rzecz 3 czy do podatkowych czy tom Pure na rzecz ZUS -u natomiast przez ostatnie kilkanaście lat stabilnie dosyć pływano środki do emerytur górniczych, więc ta kwota jest tym momencie już wyższa przy tak dla porównania, ale te dopłaty do emerytury rent górniczych wyniosłem z 8 6 i pół miliarda złotych natomiast dotacje subwencje jawne to były 8 1 miliard złotych, ale go zamieść i na ten raport stworzony przez wyżej Greenpeace nałożymy takie długofalowe trendy związane z zatrudnieniem w Polskim górnictwie to ktoś może prowadzić od 19 9 0 roku do 20 1 6 akurat liczba osób zatrudnionych w Górnictwo się zmniejsza rozgoszczą konsekwentnie liczba emerytów rencistów również miasto wydatki będą w przyszłości mniejsze do co prawda zmniejsza się liczba pracujących natomiast ich i płace rosną tak samo rocznie rośnie dotacja do przyszłej emerytury przyszłe emerytury, bo one są tak naprawdę powiązane w ślad, więc jak przywitaliśmy sobie dotacje w ciągu ostatnich 2 6 z 7 lat to wyszło nam, że faktycznie, ale z czasem jednak rozpatrzyli, a on tak naprawdę jest pomimo tego, że mamy coraz mniej górników to jednak te płace w niczym dotacje wcale nie spadają i dr, chociaż to też jest istotny element przy szacowaniu przyszłych żon kosztów korzyści nie sanacji górnictwa czy jak wiemy jeśli chodzi o Górnictwo dzisiaj mamy problem ze niską wydajnością, które tak naprawdę sprawdza się do nadmiernego zatrudnienia w sektorze tutaj jest cały czas brak woli, żeby zredukować zatrudnienie i skala wydobycia, a do ekonomicznego racjonalnego poziomu i oprócz tego, że będziemy musieli dopłacać też w przyszłości do tego, żeby utrzymać to nie rentowne wydobycie mamy też ten ukryty składnik zdobyła z, czyli utrzymanie przyszłych dotacji do emerytur górniczych wątek płynny gracz rozważa zmniejszenie skali wydobycia i jeśli chodzi o o skalę zatrudnienia na morze jeśli efektywność mamy 9 oczek z mniejszą liczbą osób będzie wydobywała tyle samo albo nawet więcej też złoty, choć minimalizmu organizację dużo mniejsza liczba osób będzie wydobywała znacznie mniej węgla to działa w ten sposób, że część się część kopalni po prostu nie da się już w FM fizycznie ME zrobić bardziej wydajnymi, aby przynajmniej w takim stopniu, żeby udały się zostać na rynku szczególnie w dłuższym okresie, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że płace też nie stoją w miejscu i takie płace, które dzisiaj mogą usatysfakcjonować górników za 10 15 2 0 lat po prostu nie będą już atrakcyjne dziś kopalnia będzie chciała przyciągać nowych pracowników albo utrzymać, a obecnych to będzie musiała liczyć z kosztem wzrostem kosztów o kilka procent rocznie koszt płac prezes nie będzie poprawią swojej wydajności to deficyt wydobycia będzie rósł ciekawe jest to, że duża część słuchaczy może mieć takie wrażenie, że jeśli, chociaż mówiono ostatnio to wcale nie od tych płacach i rentach emeryturach, ale mówiono o tym, że za węgiel 3 więcej płacić z tego prostego względu, że no to jest paliwo brudne tak tanie ekologiczne paliwo rząd jak jest pani taki węgiel to 3, a później płacić za emisję dwutlenku węgla i t d . i t d . a ten element podstawowy, który od Łodzi 19 10 roku jest zawsze taki sam też starzy ludzie pracujący w kopalniach może dostawać pieniądze, a później muszą mieć zabezpieczenie emerytalno-rentowe także myślałem, że wyskoczą jest myślę, że to będzie to główny i główny czynnik tak, czyli skoro mamy taką gospodarkę węglową to płacimy za to, że emitujemy dwutlenku węgla w szeroko zjeść tu klasyczne emerytury renty nie wyróżnia to tego sektora no tutaj warto też pamiętać o tym, że MF w przypadku opłat za emisję dwutlenku węgla no to przychody z tego systemu te zasilają Polski budżet i spożywania przeznaczyć czy to na finansowanie ogólnych wydatków czy to na inwestycje, które n p. mogą nam pomóc w walce ze smogiem do tego też poza poza emisją dwutlenku węgla to energetyka Węglowa emituje też inne substancje, które są szkodliwe lokalnie, czyli to są efekty zewnętrzne koszty zewnętrzne, a płacimy też część to przez większość gry tego rachunku za nie płacimy tak naprawdę naszym zdrowiem, ale zaraz, ale dziś jest to środek jest olbrzymia fabryka typowo nie wiem Puławy Azoty tak, że tam, gdzie są kominy też coś emitują co pewnie niezbyt zdrowe na to analogiczna sytuacja prezentem taka fabryka nawozów sztucznych dajmy na to też nie płaci przecież pieniędzy za to, że wysyła atmosferę jakież to jakieś trucizny tak naprawdę system uprawnień, ale do emisji co 2 będzie obejmował obejmuje też inne instalacje przemysłowe często jest tak czy najwięksi truciciele muszą płacić, ale tutaj wychodzę gdzieś się już mówić o tych kosztach zewnętrznych i my mówimy o tej kwocie 2 30 miliardów do tej pory cały czas gdy, która jest tak naprawdę podstawowym rachunkiem dopłat takim ekonomicznym policzalne oczyszczeniu niestety tutaj nie udało się wyliczyć pewnych też dodatkowych jeszcze kosztów, które mogłoby być liczone, jeżeli byłyby odpowiednio policzalne w tej chwili byłyby wszystkie dane takich n p. fundusze na rekultywację szkody górnicze też środowiskowe społeczne koszty górnictwa węgla brunatnego odrębnie skalkulowany w tym raporty z uwagi na to, że te dane nie mogły nie były byłby taki sam sposób wiarygodne, które można znaleźć jeszcze pozostało, ale jeżeli dodamy koszty zewnętrzne, czyli te, które pana Aleksandra czynnik ludzki mówił, że Płock płacimy naszym zdrowiem tak naprawdę i koszty degradacji środowiska związane ze spalaniem węgla w Polsce dotąd rachunek do to dopiero pan redaktor, by się zastanawiał ile można wygrać lot to, bo to jest prawie 2 biliony złotych czy to jest 1 bilion 9 7 3 miliardy złotych w ciągu ostatnich 2 7 lat nocny przejazd słuchaczom słodką prężna stronę internetową z Europy można znaleźć tenora podczas krótkiego do przeczytania jeśli ktoś nie chce się w nim zagłębiać się oddać lekturze z tego, że nie ma słów istotną wartością muzycy na ile płacili za nim, ale z drugiej strony ktoś może też coś powiedzieć no dobrze jak co z tego wnioski o utracie władzy w 3 8 milionowy kraj, który musi mieć energię elektryczną tradycyjnie ma kopalnie ma dużą ilość elektrowni to oczywiście dramatyczne zwroty akcji, bo w czytam, że minister Krzysztof Tchórzewski oznajmił podczas forum ekonomicznym w końcu, że obiecana przez Beatę Szydło Elektrim w Ostrołęce będzie ostatnią taką inwestycją w Polsce, a on, ale w ktoś może podziemne Otóż tyle miasto kosztuje być może jakiś inny kraj na świecie produkują energię elektryczną z węgla nie nie oni nie mają tak olbrzymich kosztów 2 3 0 miliardów, ale widocznie takie mamy czy któryś z tych kosztów są do ograniczenia no właśnie tutaj bardzo dobre pytanie czy te koszty sądowe ograniczenia, jeżeli rząd w tej chwili próbuje narzucić kolejne podatki do węgla i tak naprawdę może mówić jest drogie, a tutaj jest szósty projekt ustawy o rynku mocy, które dzięki, któremu będziemy dalej dopłacać sen przez kolejne lata do tego nie ekonomicznego przestarzałego węgla i niemieckiej określa bowiem minister Tchórzewski mówił, że ta Ostrołęka będzie ostatnią elektrownię węglową, ale to cały czas jest tylko deklaracja tego nie ma nic napisanego nie ma tak naprawdę stwierdzono tego, że rzeczywisty atak bank centralny w polityce energetycznej jeszcze i teraz spójrzmy, że znowu dochodzą nowe opłaty tzw. już przez media abonament węglowe, ale jest akurat informacji radnych, dlatego że dzięki temu, że będzie więcej płacić za prąd to będziemy mnóstwo zalet tych niejawnych wszelkich kosztach, czego dotyczy raport, w którym zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę i będzie zyskają, więc myśl przychodzą dla energetyki Węglowej silne słońce jest świat idzie w stronę odnawialnych źródeł energii, które są bandy nie bardzo innowacyjne konkurencyjnej coraz tańsze będą dużo tańsze już niedługo do lutego jak Mel i próbujemy realizować naszą politykę energetyczną i dodatkowo to nasz węgiel, który właśnie konkurencyjnym będzie coraz droższe, więc będziemy musieli teraz więcej importować węgla n p . w Rosji tak naprawdę pieniądze nasze będą szły w stronę tego kraju, a nie na nasze bezpieczeństwo energetyczne to jest po stronie pozytywów Paula zapisuje, dlatego że chodzi, o którym muzycy tak po stronie pozytywów będziemy płacić nie 8 pół miliarda średniorocznie do tej pory bez ważnych zewnętrzne, bo tutaj trzeba powiedzieć, że teraz za chwilę pan Aleksander Śniegocki na pewno powie o całość to jego przyszłość rachunku, który będzie zapłaty kar będzie wyższy będzie wyższa będzie to 1 1 miliardów i jak złoty względem euro rocznie gminy wraz ze złodziejami okazali skruchę i mocy jak to w klasie to jest to jest koszt wdrożenia z głównych pomysłów zarówno jeśli chodzi o Górnictwo jak i energetykę węglową na kolejnych kilkanaście lat, czyli tak naprawdę z 1 strony jeśli chcemy utrzymywać się zbliżone do obecnego stanu górnictwa z to ona tych poprzednich 3 miliardach gotowca dofinansowania górnictwa się skończą trzeba będzie dokładać coraz więcej, chociaż ostatnio mieliśmy odbicie cen węgla co jednak długookresowe prognozy wskazują, że znowu będzie na rynkach globalnych hymn ten węgiel tani, więc miasto przyczynia się skończyć się Gierek w skali globalnej się nie kończy właśnie w skali globalnej węgla jest całkiem duże to jest na rowerze, gdy ktoś wydobyła z niezłą odetchnęli z 2 rosyjski będzie tak, że Rosja ma bardzo dużo węgla i chętnie nam go sprzeda, więc jeśli wybudujemy sobie nowe elektrownie węglowe będziemy bardzo atrakcyjnym klientem, a w, więc jeśli chodzi o dopłaty do elektroenergetyki z kolejną to właśnie w obecnym kształcie pomysł na rynek mocy tak naprawdę służy sfinansowaniu właśnie inwestycji w energetykę węglową jawnym sfinansowania elektryzuje Emu jawne każdy z nas ma prawo się udział w Eryniach Mocka pozytywnej, która w urządzonej na tegoroczny i na basen oranżeria na następną raport nie będzie nas ukryty rachunek za węgiel Cracovia, ale równie groźne dla mówimy, że to jest jawna, jeżeli n p. decydenci bardzo wielu decydentów, mówi że ten rynek mocy jest potrzebny, dlatego że mamy coraz więcej czy mamy już dużo energetyki odnawialnej, a to absolutnie nieprawda, bo energetyka odnawialna i rozwój wcale nie potrzebuje do funkcjonowania zielonego rynku mocy potrzebuje, bo po prostu odpowiedniego planowania i odpowiedniego wdrażania nie należy tego terenu oraz znalezione w Chinach paneli fotowoltaicznych nie produkuje prądu teraz o dwudziesty bierze 4 0 tak jak to się dzień wpływu żaden wiatr wieje nie wszędzie, ale na drodze zawartym w koncie zaledwie o gaz, ale możemy wdrożyć są inteligentne sposoby zarządzania energią mamy elektrownie szczytowo korytarzami olbrzymie pieniądze, ale jeszcze więcej będzie nas kosztowała tak naprawdę polityka pozostania przy węglu tutaj niedawno jazda na ślad cały czas powołuje, bo to jest 10 1 z ostatnich informacji takich ciekawych, które życiowo czuć jednak raporty opublikowane całkiem niedawnych na początku września przez Stanford University, który mówi o tym, że 1 3 0 9 może 100 % uzyskać czystą energią w roku 2 20 10 to bardzo ambitne wyzwanie drożna oczywiście będzie kosztować skale, ale nie wiem nie sprawdziłam, ale muszę powiedzieć, że jest po śląskich, a więc koszt przejść cały koszt przez ca ne SA Gd 100 % poza UE będzie stanowił 1 4 kosztów utrzymania obecnego systemu biorąc pod uwagę długofalowe skutki zmian klimatu i skutki, gdy trenerem rozumowanie to się spotkanie z 1 w dosyć dotkliwe logicznie punkt mianowicie, kto może powiedzieć ale jakie skutki klimatu ani ja ani moja rodzina nie żyje w Bangladeszu, który spod Lady Bangladesz w tej chwili co się dzieje w okolicach Elbląga, ale co się działo w sierpniu na Pomorzu, o ile drzew zostało zniszczonych przez zarząd nie okłamujmy się że, rezygnując z elektrowni atomowych w ciągu ostatnich 5 lat uniknęlibyśmy tych tragedii z Borów Tucholskich czujący czy Elbląga, bo zmiany klimatu to nie jest działanie 5 lat tak naprawdę tylko zmiany klimatu tworzymy, wzywając paliwa kopalne od czasów rewolucji przemysłowej taka wybory są co 4 lata, więc siłą rzeczy bardzo ciężko z takiej perspektywy zastanawiać się nad zmianami ja rozumiem, że odnawialne źródła energii są realne tylko tu dzwonią do nas słuchaczy pytanie czy ktoś to polityk ma namyśli patent ma namyśli pewnie słodką transformację w odnawialne źródła energii czy mamy jakiekolwiek dane aż w warunkach polskich ktoś to policzył powiedział tak tutaj 3 średniej wielkości elektrownie węglowe równa się w rękach i pół kraju WOS LO w szwach w zasadzie już Alexandr Noel już od wciągu ostatnich kilku kilkunastu lat kilkunastu lat pojawiały się kolejne raporty pokazujące jak można przynajmniej zdywersyfikować energetykę z bywały też było parę raportów, które pokazywały staruszek, gdzie można osiągnąć nawet bliski 100 % udziału OZE w miksie energetycznym to nasz Instytut w regularnie współtworzy z tego rodzaju prognozę może nie 100 % natomiast, że sięgające 70 80 % i to jest realne przy obecnych technologiach, czyli nie rozważamy nawet zaawansowanych metod magazynowania energii, a czegoś, czego gra dużą skalę jeszcze dzisiaj nie wdrażamy tylko to co jest na rynku, czyli nie polskie technologie po to, relatywnie polskie w Polsce mamy już ponad 20 0 firm, które produkują elementy urządzenia dla na rzecz energetyki odnawialnej najwięcej z nich z nich jest zlokalizowanych na Śląsku oraz jak gdyby gdyby jeszcze polityka energetyczna była bardziej stabilna to byłoby tych firm znacznie więcej opowiada pan, mówi że jest niestabilna to mamy namyśli n p. takie dyskusje jak tam między dużym koncernie szefem dużego koncernu energetycznego, a farmami wiatrowymi żartował afera związana z wiatrakami rozmowę flotę po tym, wyższym tak to kto to jest bardzo istotne tematy, które w zasadzie jest jakoś się często pomijanym właśnie w rozmowach na temat tego czy energia będzie dania czy droga, bo jest tak to nowe technologie energetyczne czy odnawialna są wszelkie technologie niskoemisyjne są kapitałochłonne i 3 jest istotne to 3 inwestor, kiedy inwestuje w taką technologię 3 wieże z reguły gry są stabilne czy może pan czy może przewidywać przyszłość na 15 2 0 lat 3, jaką dzisiaj państwo, mówi że będzie opłaciło x złotych to faktycznie za 3 lata się z tego nie wycofa no i działaczy wzywała społeczeństwo tworzą zgraną mówi jasno, dlaczego mamy ten komu wpłacić pieniądze w LO, zwłaszcza że krytykują partnerzy po to, 2 30 miliardów przez kilkanaście lat wydało się na niczym z Węgrowa teraz mówicie o tym, żeby komuś dopłacać z kimś innym ludziom inne pieniądze sama tak wyglądać natomiast w przypadku OZE przez pierwsze kilka lat mieliśmy do czynienia z inwestycjami w nas nowe źródła jej faktycznie było widać, że koszty spadły, czyli koszt inwestycji koszty inwestycyjne OFE spadły one są w tym momencie już porównywalne do energetyki Węglowej czy gazowej, gdyby państwo zapewniało stabilne warunki regulacyjne to już dzisiaj chociażby energetyka wiatrowa mogłaby konkurować z energetyką węglową, ale jak to w czasach właśnie afery Wiatrakowej, kiedy się, mówi że firmy podpisywały z farmami wiatrowymi im takie kontrakty, które były szkodliwe dla, dlatego że firmy firmy skarbu państwa mówiony, którą jak to w ogóle możliwe to jest afera wiatrakowa i tak też krążek po meczu, że afera wiatrakowa park są bardzo bardzo dobry temat może powiedzieć, że spółki energetyczne te, które same zakupy bez farmy wiatrowe od inwestorów, którzy wzywali oni mieli stabilne halę warunków, a raczej ze swoimi własnymi farmami wiatrowymi kontraktów nie zrywają Enea, choć może nie miały także podejrzany o roślinach bazuje poradziła z takim samym problemem bez żadnego zrywania kolejnych usta w, a teraz spójrzmy jeszcze na to do kogo my mamy dopłacać czy to on energetyki Węglowej do tych 4 koncernów i paru zagranicznych inwestorów, którzy jeszcze są na tym rynku chowali nie tak jak Vattenfall zawinęli swoje manatki i wolności za granicę, bo dla nich również była nieprzewidywalna sytuacja na rynku, więc czasem dopłacać do tych 4 koncernów, które zbudowaliśmy jeszcze za czasów większość elektrowni węglowych za czasów PRL -u legalność spłaciły 1 to też dopłaciliśmy tego w ogóle tutaj nie ma policzone Gajda tak naprawdę sporo dopłaciliśmy do energetyki Węglowej netto zainwestowaliśmy tak naprawdę z naszych pieniędzy w rachunkach za energię i Keith potrzebowaliśmy energii, ale teraz musimy zastanowić czy chcemy te 50 parę elektrowni, z których większość jest zlokalizowana na Śląsku dalej łożyć ogromne pieniądze na to, żebyśmy dalej inwestowali w paliwa, które niedługo większość będzie rozprowadzać zagranica przede wszystkim z Rosji czy chcemy mieć taki system pro, który będzie systemami rozproszonymi zdecentralizowane, który będzie Ros urząd na terenie całego kraju, gdy ja będę mogła produkować energię ze swoich paneli słonecznych do dachu, a mój sąsiad, który jest rolnikiem będę mógł przetwarzać odpady z produkcji rolnej nie słowa n p . na dywidendę będzie przekazywał dalej do kolejnego sąsiada, który ma z kolei swoją biogazownia imię i będzie można zyskać też energia z biogazu to jest przyszłość i tutaj my, jeżeli dopłacamy na początku dopłacamy, bo więcej, bo oczywiście energetyka odnawialna coraz bardziej tanieje i już w niektórych częściach świata energia wiatru słońca bez problemu może konkurować energetyka wraz z Eneą w jaki sposób opowiedzieć tak, żeby ktoś pomyślał rzeczywiście z tym węglem to być może to jest coś co przechodzi do przeszłości tylko, że to jest przeszłość, ale rozpuszczona w innej perspektywy bezpieczeństwo kraju, jeżeli mamy zagrożenie znoszą n p . n p. wschodnią granicą to w jaki sposób można pozbawić kraj możliwość obrony niszczącego systemy energetyczne metr wyżej maty książę Harry ego w nowym centralizacji VAT, jeżeli mamy 6 0 par elektrownię, a w pojeździe dodatkowe na elektrownię atomową, a mamy kilkaset tysięcy małych mniejszych większych źródeł w rublach Tatr, gdzie od Rzymu, gdzie w takim razie jest ten klucz do wielkiej zmiany można patrzeć na przykładna społeczeństwa które, gdzie nie wiem gdzie kto jest dokonana przed dniem są takie Energie Wende i powiedz proszę bardzo im się to udało w jakimś sensie dużo to społeczeństwo jest przekonana, że to jest dobry kierunek tylko, że pomimo tego rzeczywiście w znał się pojawiają głosy trzeba spojrzeć na to ile węgla brunatnego wydobywają spalają go w elektrowniach swoich, ale jednak jakiś kierunek myślenia to co się musi w Polsce stać czy też nie dzieje naszych oczach skoro rząd, który mówił bronimy węgla niepodległości zdjęcie stolarza n p. na naszych oczach przestaje tak mówić tak być może coś się właśnie teraz na dnie wydarza skoro okazuje się, że nie będziemy, więc budowali nam tanie Nisko prócz jarzyn na papierze czy warto zobaczyć nie tylko w deklaracjach słownych tak nie będziemy, więc budowanie elektrowni to być może to teraz się właśnie dzieje bez względu NATO rozmowa o tym co się opłaca się nie opłaca się uda techniczny czy nie nie uda się technicznie coś takiego musi stać, bo się wydaje, że mówienie o tym, że gdzieś są jakieś wielkie zmiany klimatu to dla dla większości z nas nie to to nie działa to nie jest powód, żeby zastanawiać nad tym czy są w trakcie zamontują na dachu w Top Aleksander Śniegocki faktycznie, kiedy z podstawowych błędów w krajowej polityce energetycznej właśnie to, że traktuje zmiany klimatu nie do końca poważnie brzmi w praktyce są też o tym, ostatnio pisaliśmy przez ostatnie 10 lat Polska próbowała w różny sposób blokować inną politykę klimatyczną go postrzegano to jak po prostu taki sposób ta polityka przemysłowa tutaj nam Niemcy Francuzi chcą narzucić jakieś technologie, więc cieszmy się temu sprzeciwi im wystarczająco głośno to sobie odpuszczą to naród nie mamy nowego sojusznika Bułgarii, która też ma dużo kopaniny elektrowni węglowych tak naprawdę bardzo często razem z ich krajem, gdzie Rzym palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o jakość powietrza zanieczyszczenia powtarza tak z pewnością Bułgaria z o pozostanie z nami w koalicji wprowadzamy do samego końca nie da się przekonać, że żadne argumenty natomiast jeśli chodzi o właśnie podejście zarówno społeczeństwo jak i elit politycznych Europy zachodniej to tam jest już głęboko zindywidualizowane fakt, że zmiany klimatu są na serio i stanowią bardzo poważne zagrożenia nawet nie tyle dla przyszłego rozwoju nawet utrzymania obecnego dobrobytu w Europie to nawet nie chodzi tylko o bezpośrednie koszty, ale też po prostu destabilizacji globalną faktem wpły w Donalda Trumpa, których będzie za bardzo wierzy w globalnym ociepleniu się nie rozprzestrzenia, gdyż w niektórych miejscach w Europie zbyt szybko w w zasadzie się tak spojrzy na nowe wyzwania makro wynika tak odradzam to taki patriarchalny, ale ostatnio w ciągu ostatnich kilku dni cały czas płyną bardzo niejasne sygnały z białego domu, więc tutaj Europa trzcinę tak bardzo wyraźnie mówią, że będą redukowały emisja co jest w interesie zarówno europejskich im, więc tutaj nie ma żadnego sygnału, żeby cokolwiek się miało zmienić w tym względzie w Europie i myślę, że też czasem polscy decydenci nas widzą coraz wyraźniej, że zarówno polityka klimatyczna jest na serio jak i wszelkie limity emisyjne są na serio, że to nie jest tylko jej dostać w ogóle to nie jest kwestia do negocjacji tylko to się raczej mówić w jaki sposób redukujemy emisji w jaki sposób zmieniamy energetyka, a nie czy w ogóle coś należy zmieniać Anna Ogniewska, a jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych odwiedza to co mówi prezydent Tramp jest też równoznaczne z politykami poszczególnych Stanów, ponieważ wiele Stanów powiedziała, że niezależnie od tego jakie padną deklaracje ze strony białego domu to one dalej będą realizowały bardzo ambitną politykę zmianę systemu magazynowania energii rocznie rynek w Kalifornii, która tak, ale duża część firm wydobywczych z radością powitała prezydentury Crumpa i nie ma jakichś większych problemów z realizacją swoich planów wydobywczych i spalania później kopalin dlatego, że to jest prezydent, który po prostu układ kilka razy powiedział wyraźnie, że w Środzie globalne ocieplenie to nie wierzy w to nie jest kwestia wiary to jest kwestia faktów globalne ocieplenie istnieje tak samo jak zmiany klimatu, więc za ile możemy zatem uwięzione są gdzieś daleko w Bangladeszu uczą na Portoryko, które w tej chwili nowo bez czeka albo już tak naprawdę Huragan uderzył w Portoryko w Polsce chociażby spływ można nie mówmy o tym co się stało w sierpniu wpły w na Ullevi w Warszawie, ale niech okaże, że zaprojektowane systemy kanalizacyjne, ale z drugiej strony zupełnie inny system, bo drużyna nie rozumie nie wyobrażali, że nie 3 × większa pojemność tych grup każda jego występy w 10 20 × to jest jak dzieci się rozmawiało o zimie w środku lata mi się wydaje, że problemem jest to, że część ulg trzeba mieć system edukacji, która o tym, mówi pokazuje jako kompleks pewne zjawiska, które mamy pośrednio lub bezpośredni wpływ tymczasem w większości przypadków nie wykonujemy jako konsumenci, bo jednak, zanim ktoś jest prosument jest głównie konsumentem nigdy nie mieć kolejnego konsumenci w oparciu o poparciu takiej wizji wyborów znaczy dla nas jak rozumiem jako społeczeństwo ważniejsze jest to, że my dostajemy rachunek i ktoś nam zacznie mówić w mediach w chacie zwrócił uwagę na takiej taki punkt na rachunku za prąd tak to nie musi tak wyglądać to jest element może spowodować zmianę, a nie sytuacja albo ktoś pokaże wielką dziurę w ziemi powie tak wygląda miejsce po kopalni węgla brunatnego odkrywkowych tak to wtedy nie powiem aha to mamy problem, a to, o czym teraz rozmawiamy, czyli próba powiązania zmian klimatu z tym w jaki sposób i gospodarki wielu krajów prowadzą politykę energetyczną moim zdaniem jest dosyć monet z Miedzianej sztuczne większość z nas raczej Fiona była bardziej optymistyczne jeśli chodzi o społeczeństwo polskie nie może pan pesymistycznego optymisty źle, a jednak w ów major moim zdaniem patrząc chociażby na Europę zachodnią, ale też na wiele innych państ w NATO tam faktycznie bardzo istotną kwestią jest kwestia ochrony środowiska stabilizacji zmian klimatu zresztą w Polsce mam wrażenie, że też po trochu nawet celom partii konserwatywnej części społeczeństwa powoli zaczyna być, jakby dawka powiązanie między kwestią migracji masowych zmian klimatu, by ktoś sobie zobaczą, jakie są prognozy demograficzne dla Afryki dla bliskiego Wschodu Indii, gdzie najbardziej uderzą zmiany klimatu to może sobie skojarzyć jedno drugiemu jest tak naprawdę polityka klimatyczna Unii Europejskiej nawet nie jest kwestia wyboru czy nam się podoba czy nie tylko tak naprawdę kwestia stabilizacji naszego otoczenia i procedur tak jak co został złożony z takim wątku, który nie pojawi się dziś rozmawiać może być bardzo ważny są tacy, którzy mówią i jest krótsza droga do tego, żebyśmy zaczęli myśleć intensywnie i bardziej świadomie o tym, skąd bierze na energię i coś z tym wiąże mianowicie energooszczędność tak sąd jest taki stary, powracając lejtmoty w, który mówi w krajach, gdzie naprawdę droga energia elektryczna ludzie mają naprawdę inny stosunek do użytkowania są oszczędniejsze i potrafią duże kwoty inwestować w ścianie w oszczędzanie energii tak od żarówek po 30 1 zbudowane domy i t d . i t d. skręci z relatywnie tani prąd już ta tendencja jest mniejsza w kraju, gdzie poszły duże transfery socjalne tak jak 500 plus tak dalej tak, by to w budżecie domowym cena prądu paradoksalnie ostatnio spadła na cel ten dzień takiej do tego jest utrzymywana na Starym sztywnym poziomie, bo nie mam konkurencyjnych cenach nerki dla gospodarki, jakie mamy motywację, żeby oszczędzać nie mamy motywacji, żeby wprowadzać efektywność energetyczną od bardzo długiego czasu, bo wszyscy politycy mówią tak świetnie oszczędzajmy, ale z drugiej strony mówią też o tym, że powinniśmy się zrównać z krajami Europy zachodniej zużywa 2 i pół raza tyle energii tak przynajmniej mówić jeszcze niedawno obecni decydenci, ale niedługo właśnie, jeżeli rząd przyjmie ten projekt ustawy o rynku mocy, który jest kolejnym podatkiem na energetykę węglową gospodarstwo domowe to tylko do 20 2 7 roku wg oceny skutków regulacji, którą samo ministerstwo energii przygotowało dopłacą 7 miliardów złotych w roku 20 2 7 małe średnie przedsiębiorstwa dopłacą około 15 miliardów złotych to wpłynie znacząco na ich konkurencyjność, a także w takim razie na ich produkty, więc za produkty będą coraz droższe chociaż, jakby wiadomo, że nasza gospodarka w ogóle się dopiero przede wszystkim nam o średnich przedsiębiorstwach, więc jeżeli ich usługi produkty będą coraz droższe Polacy będą musieli 500 plus wydawać na te produkty dodatkowo my będziemy powtarzać, że jeżeli nakład zostanie wprowadzony, że to z tego powodu tak naprawdę rachunki za energię są droższe czy też produkty są droższe, a tu nie trzeba chyba nie tworzy rektor w dodatku dość nerwowo Matejek rozum to naturalne jest to kobieta może wreszcie zacznie być zauważone i naturalnego wiele słynie z osób, które posłużą teraz mówi no dobrze to trudno taki skoro mamy mieć tak póki zapas mocy i rząd z chce zadbać o to właśnie w ten sposób po to, trzeba płacić nie taki zapas mocy na te pieniądze przede wszystkim dopłacamy do istniejących w tej chwili elektrowni, które są przestarzałe, który przy, którym trzeba przedłużyć zrzuca ścieki dystans rzadki czy rząd uważa, że trzeba tak naprawdę nie powinno się tego robić to są pieniądze wyrzucone w błoto bez żadnej przyszłości co nie możemy się doczekać końca roku, gdzie zapowiedziano na koniec roku z strategię politykę energetyczną polską taki strategiczny dokument do końca roku ma powstać już są sygnały, że może ona się przesunąć może pierwszy kwartał przyszłego roku to to niestety jest to, że też takie świadectwo bardzo głębokie różnice wśród tych barier polskiej polityce energetycznej go chciałaby w zasadzie zostaje wszystko tak jak jest to znaczy w ogóle zignorować n p. właśnie politykę klimatyczną odnawialne źródła energii natomiast w momencie, kiedy przychodzi już do praktycznego wdrożenia no to w dnie morza tak do końca na papierze rozpisać konkretnych ofertach w parze idzie zupełnie przeciwko Unii Europejskiej z tego powodu bić czekam na kolejny kwartał kolejny rok na jakąkolwiek konkretną deklarację Aleksander Śniegocki Visy Europe i Anna Ogniewska Greenpeace bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy dziękuję bardzo dziękuję za mienie tego, że inwestor druga informacja Radia TOK FM w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA