REKLAMA

Aktywiści walczący o Puszczę przed sądem

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-09-23 08:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósmy 2 1 w czwartek odbyła się rozprawa w sprawie aktywistów sprzeciwiających się cięciom w Puszczy Białowieskiej chodzi o trzecią blokadę wycinki jeszcze z czerwca, podczas której to blokady aktywiści uniemożliwiali działanie ciężkiego sprzętu w studiu mecenas Paweł osik dzień dobry dzień dobry partner kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy obrońcy aktywistów jest wyraźnie podkreślmy, że pan mecenas wypowiada się jako strona w tej sprawie łącznie w gminnym w Rozwiń » związku z wydarzeniami z 8 czerwca kilkanaście osób zostało oskarżonych wśród nich znane nazwiska tak jak Michał książek pisarz i Leśnik z wykształcenia Katarzyna Jagiełło wiele też moc Greenpeace czy Zenon Kruczyński z inicjatywy lokalsi przeciwko wycince Puszczy zresztą też znany aktywista krytykujący innych myśliwych, jaki mamy oskarżenia chodzi o to, że z dnia 8 czerwca 20 1 7 roku w miejscowości Czerwionka-Leszczyny gmina Hajnówka zakłócił oskarżony o spokój i porządek publiczny w ten sposób, że wspólnie z innymi poprzez blokowanie sprzętu do prac leśnych uniemożliwia wykonywanie prac uprawnionym pracownikom firmy leśnej co wywoła wywołało uczucie oburzenia pracowników i mieszkańców to jest wykroczenie za art. 50 tego pierwszego kodeksu wykroczeń, a pan w jaki sposób bronić swych klientów panie mecenasie ja bronię w taki sposób, jaki może bronić ich adwokat w inny skuteczny w tym wszystkim skutecznie liczymy na to wszystkie zasoby tego, że ta sprawa wszystkim obrazuje to co nam są niezależne niezawisłe sądy, bo sędzia w tej sprawie właściwie 2 sędziów po to, sprawa została podzielona na 1 2 stoi przed dużym dylematem każdy z każdym z tych sędziów stoi przed dużym dylematem, bo mamy sprawę, która ma jakieś tło polityczne mamy sprawę, którą się interesuje chwili obecnej kroi interesują się organy Unii Europejskiej komisja Europejska zainicjowała postępowanie przed przed 2 szkodliwości Unii Europejskiej media interesują media interesują tak media, bo było bardzo dużo jestem też tu pod dużym wrażeniem tego jak ja jak sąd procedował ich mniej jak sprawnie wszystko wszystko przeprowadził niż i musimy zbadać mamy sytuację taką, że prowadzona jest w Puszczy wycinka jest grupa osób którzy, kierując się określonymi ideami chcieli zablokować w ramach sprzeciwu obywatelskiego chcieli zablokować wycinkę drzew wcześniej podejmowane były przez nich różnego rodzaju działania podejmowali działania poziom taki miękkie, które polegały na kierowaniu apeli petycji do organów państwa to okazało się nieskuteczne do Puszczy wjechały i pracowały ciężkie sprzęty Harvest reform ordery tzw. kombajn leśne, które właściwie mają wydajność taką jak jak tradycyjny bal w w ciągu miesiąca ton w ciągu 1 dnia są w stanie nie tyle drze w wyciąć mało tego tak sprawa była też wcześniej i dla mniej dla nich i dla wszystkich którzy, którzy tam byli zbuntowani, którzy śledzili relacje w mediach okazją, żeby naprawdę jest uzyskać spory zasób wiedzy na temat tego co się dzieje w Puszczy na temat tego wiedzy czy opinii ich suma jednak wierzy, bo to uda się zweryfikować w kategoriach prawda fałsz to n p. że wycinka jest prowadzona była prowadzona w okresie lęgowym ptaków to, że opuszcza podlega ochronie jako jako obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO i to, że jest generalny moratorium na wycinkę wprowadzone genialne moratorium na wycinkę drzewostanu ponad stuletniego torze taka maszyna jak western została chyba pierwszy raz wprowadzona do do Puszczy Białowieskiej celem prowadzenia tej wysiłki wycinki i ona naprawdę w nosie jest spustoszenie w kolejnym tak pozostaje tylko, że po pierwsze z tego co ja wiem jedno byli tam, gdzie odbywa się już wycinka ten nie może być osób postronnych, bo to jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczne, więc lasy państwowe mogą w ten sposób argumentować na dużym stopniu będą miały tutaj rację 2 lata scenie znów parku Narodowym minister wedle wiedzy przedstawicieli lasów państwowych te wycinki mają na celu to, żeby mnie nie było kornika noży w okresie lęgowym trudno, ale tutaj jest wyższe dobro zdaniem lasów państwowych jest przedstawiane w związku z tym mniej nic dziwnego, że oskarżają owych oskarżonych, którzy najzwyczajniej w świecie stawiali jest stanowili zagrożenie w pewnym sensie, kiedy się pojawili na dzikim terenie wycinki drzew no tak tej siły, by policja przyjęła taką kwalifikację, że to osoby dopuściły się takiego wykroczenia, który polegał na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego to miał oddziaływać na nas do takiego spokoju mieszkańców i gminy i tych pracowników, którzy mieli, którzy tę wycinkę mieli prowadzić, a którym w tym dniu, w którym tę godzinkę uniemożliwiono to miało wywołać u nich uczucie oburzenia natomiast w jasne jest, że te osoby podjęły jakieś działania, które mogą być ocenione jako takie czy inne wykroczenie też też na sali rozpraw, ale sędzia też to wyjaśnia uczony wiedziały czy miał świadomość, że mogą się jednak wskutek swojego działania narazić na konkretne konsekwencje prawne jeśli na konsekwencje to na samo wszczęcie postępowania czy to karnego czy do postępowań w sprawach o wykroczenia przeciwko nim to osoby powiedział jasno tak liczyliśmy się z tym i na tym właśnie polega działanie w stanie wyższej konieczności poświęca się jedno dobro spokój porządek naruszenie zakazu wejścia w konkretne miejsce przy czym akurat w tym przypadku tam nie było żadnego zakazu to była Leśna polana przy leśniczówce, na której ten sprzęt był zablokowany tam nie było żadnego niebezpieczeństwa nie można do zakazu wjazdu żadnego zakazu wejścia PiS-u to akurat w tym w tym w odniesieniu do sprawy takie takie okoliczności mnie nie zachodzą do nas to była świadoma decyzja zostanie na postronnych klientów, żeby ratować sytuację takiego takiego podziału nawet aktu desperacji oni wziąć zadecydowali wybrali niekonwencjonalną metodą działania, ale ludzie dniówki potracili w taki jest odezwało poświęcenie dobra i 1, ale nie ma jej celem ratowania dobra cudzego dobra może trochę samolubne może trochę samolubne, a może stanowiące konsekwencję pewnej oceny znowu poświęcamy dobro mniejszej wartości, żeby ratować dobro wyższej wartości jak można stawiać w przyszłości postawienia na marne na 2 szalach 1 wagi z 1 strony dniówka osób, które obsługują z ciężki sprzęt i z pełną świadomością Czech do jakiego miejsca zwierzają mi jak te sprzęty działa z drugiej strony mamy ochrony obiektu, który został wpisany na światową listę czy na listę światowego dziedzictwa naturalnego obiektu w związku z wycinką, którego zostało uruchomione przez komisję Europejską postępowanie przed Trybunałem sprawdzić prawdziwości Unii Europejskiej, a jak spojrzymy na kalendarz to w czerwcu już to, bo uruchomionych było uruchomione postępowanie przed komisją Europejską wtedy jeszcze nie było uruchomionego postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej na pewno nie było jeszcze tego postanowienia tymczasowego nakazującego ligę postanawia tymczasowego Trybunału nakazującego wstrzymanie wycinki z, a proszę powiedzieć tak mam przepraszam bardzo pana zdaniem to jest faktycznie sprawa, która na sposób, wobec której sąd musi rozważyć czy w zasadzie taką kwestię czy wycinka jest dobra czy nie dobra, bo pan tu ustawy w tym kontekście czy może to znak bardzo prozaiczna sprawa dotycząca tego, że jedni wchodzą drugim w drogę i sprawa, kto ma rację nie ma tutaj znaczenia przyszli byśmy się ograniczać do Legii płaszczyzny rzeźby czy ktoś wszedł czynie wszedł i czy miał do tego prawo czy nie na to wydają się, że niepotrzebny byłby nam sąd, żeby Ziobro rozstrzygnąć taką kwestię sąd musi zbadać sprawę całościowo mamy w toku postępowania przed 2 przed 2 sędziami w drugim postępowaniu sąd podjął działania, żeby całościowo wyjaśnić sprawę zwrócił się informacje dokumenty im tylko do lasów państwowych, ale też zwrócił się takie informacje i materiały do polskiego komitetu d s. UNESCO w Warszawie i do przedstawicielstwa komisji Europejskiej w Polsce po to, właśnie żeby, żeby to ustalić i w tym drugim procesie tak samo są podnoszone okoliczności związane z legalnością dopuszczalność tej wycinki no niestety nie nie uciekniemy od tego kto jest istotny element i tak samo w zarówno w kodeksie karnym, jaki w kodeksie postępowania, jaki w kodeksie wykroczeń są prowadzone tak instytucje jak obrona konieczna jak stan wyższej konieczności czy w ogóle z definicji przestępstwo czy wykroczenie musi się cechować się jakimkolwiek znamieniem szkodliwości społecznej jeśliby sąd doszedł do wniosku, że to działanie nie było społecznie szkodliwe, a być może społecznie pożądane, ale nie z perspektywy oceniany czynienie, oceniając perspektywy konkretnych osób prowadzących wycinkę trzeciej czy konkretnego nadleśniczego czy czy z perspektywy takiej takiego podmiotu, jakim są lasy państwowe, ale z generalnej perspektywy z perspektywy interesu wspólnoty czy to czy to czy to na poziomie ocenianego na poziomie naszego kraju czy na poziomie Europy czy na poziomie netto na poziomie ogólnoświatowym z tego względu, że mamy tutaj do czynienia także z ochroną ze strony UNESCO, więc organu organizacji narodów Zjednoczonych być może są dojdzie do wniosku moneta na pewno będzie to musiał to zbadać czy mamy do czynienia z jakąkolwiek szkodliwością społeczną i czy tutaj nie mamy z drugiej strony działania w tych ramach tego stanu wyższej konieczności, ale to skoro inni to sprawa de facto ma rozstrzygnąć czy wycinka Puszczy Białowieskiej jest dobre czynienie dobra, jakim nam Kosek konsekwencje tego wyroku konsekwencją może być herb uniewinnienie moich klientów od zarzutu popełnienia tego tego wykroczenia zakłócania spokoju i porządku nienależnego wie, o co tutaj ci oskarżeni działali w ramach wyższej konieczności w zimie dobra społeczeństwa, czyli de facto n p. jeśli tak powiem ani na nich działa ich przekonaniu że, że robią to miłe chwile tak powiem, bo może powie, że zupełnie nie mają jasno lub wiedzą że, a jeśli nie będzie wycinki to kornik zwiedzą Puszczę może tak również odpowiedzieć, ale to przecież mieć jakieś konsekwencje za sobą sąd w Polsce wypowie się jednoznacznie, że wycinka jest dobra, bo nie dobrano tak jest no ale to znowu jest kwestia takich taka, jaką Jachym rozgrywania adwokaci no i jakie konsekwencje może ponieść za sobą orzeczenie takiego co innego sądu my na pewno sąd rozpoznający sprawę o wykroczenie nie jest w stanie uniewinniający osoby obwinionej o blokowanie tej wycinki nie jest w stanie jednocześnie zdaje wycinki zatrzymać to może służyć to może obrazować rzeczywiście jest istotny problem z tą wycinką to może być taki sposób ujęte przez mam nadzieję, że jeśli taka sytuacja zaistnieje to co to to tu zostaniemy przyjęte przez lasy państwo pod uwagę przy decyzji o ewentualnych dalszych odcinkach to może być zmieniony przez przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i to może być też też się pod uwagę przez ewentualnie jakiś inny sąd w innym postępowaniu który, który mógłby n p. można byłoby spróbować znaleźć taką procedurę Wasiluk w tej chwili nie ma takiej procedury wprost idzie unormowanie nad morzem jest w stanie sobie wyobrazić poszukiwanie jakichś środków zastępczych, które miałyby doprowadzić na miałby doprowadzić do dotrzymania tych wycinki można było się też zastanawiać czy ewentualnie osoby, które podejmują decyzję o tym, by prowadzić wycinkę, bo się wstrzymać takich ani innych okolicznościach takich ani innych warunkach czy one są funkcjonariuszami publicznymi i czy, podejmując taką unijną decyzję nie przekraczają one swoich uprawnień i czy sprawa nie powinna być badana w w postępowaniu właściwym i jakie nastroje na klientów nastroje są wydaje się bardzo bardzo dobre postanowiliśmy w w bardzo otwarty sposób czy my klienci zdecydowali, że bardzo otwarty sposób będą mówili o tym jakie były ich, jakie były powody, jakie były pobudki przy blokowaniu tego tego sprzętu większość tych osób ma wyższe wykształcenie takie wykształcenie sprofilowane właśnie w kierunku w kierunku tego co co dzieje się w Puszczy wykształcenie leśniczy wykształcenie ornitologiczne, więc oni przedstawiali sądowi swoje racje ich nie robili to w sposób wolny w bardzo zaangażowany całymi grupami podział transz należy, że całym sobą opowiadali o tym dlaczego tam byli po co tam byli, więc nastroje są bardzo dobre nastroje są powiedziałbym bojowej walczymy o uniewinnienie tak mówi Paweł osik partner kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy obrońca aktywistów przypomnijmy chodzi o sprawę SM blokadę wycinki jeszcze z czerwca w tej sprawie policja oskarżyła kilkanaście osób o zakłócanie porządku co wywołało także cytuję uczucie oburzenia pracowników i mieszkańców sprawa została podzielona na 2 postępowania zdaje się, że kolejna rozprawa inny i w 1 postępowaniu w październiku pod koniec druga, bo na początku listopada 2 tysiące czwarty 20 05. z tego co pamiętam jest kontynuacja tego postępowania, które trybu w czwartek, a w listopadzie naczynko do łatwego pieszego mecenas Paweł osik bardzo dziękuję dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA