REKLAMA

Upadłość konsumencka - dla kogo, jakie są zasady, dlaczego przybywa wniosków?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-09-23 13:40
Czas trwania:
15:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka dzień dobry witam państwa ponownie w drugiej części programu na mój adres mailowy problemy małpa to krok KFM przychodzą maile w różnych sprawach, a dziś problem opisany przez pana, który prosi o niepodawanie jego danych słuchaczy chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką, bo ma bardzo duże długi, ale ma z tym ogromny problem bowiem pieniądze winien jest wielu instytucjom i sam już tak naprawdę nie wie ile i komu jest Rozwiń » winien zapraszam państwa na rozmowę dotyczącą właśnie upadłości konsumenckiej swój problem moja sprawa Katarzyna Sacharuk sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Sąd Rejonowy ma wydział szósty krajowego rejestru sądowego, który z tego przewodniczącym iskrzy wydział dziewiąty gospodarczy, który zajmuje się upadłością m. in. konsumenckimi tam również narzekam pisać właśnie upadłości konsumenckiej rozmawiamy po mailu od słuchacza, ale zacznijmy od tego jakie są zasady tej upadłości liczy każdy, kto ma olbrzymie długi może się dostać starać może się każdy, ale sąd taki wniosek musi rozpoznać jej wtedy bada przesłanki pozytywne negatywne tego czy może ogłosić upadłość konsumencką przesłanką negatywną jest praktyka zwanej moralności płatniczej czy, jeżeli ktoś umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził się do niewypłacalności bądź zwiększał stopień swojej niewypłacalności to wtedy upadłość muszę po prostu nie należy co to oznacza w praktyce to moralność płatnicza sąd bada czy osoba, która zaciągnęła dług miała pieniądze na jego spłatę czyli, jeżeli ktoś zaciąga dług, a powinien wiedzieć policzyć przez swoje pieniądze i że nie będzie miał pieniędzy na to, żeby zapłacić w terminie raty kredytu to wówczas tej moralności płatniczej nie ma podobnie, jeżeli zaciąga dług po to, żeby spłacić inne długi, bo wie, że inaczej nie będzie mógł pokryć swojego zobowiązania no dobrze moralność płatnicza to jest 1 rzecz co dalej, jeżeli prowadzona w stosunku do dłużnika postępowanie upadłościowe wg przepisów postępowania o upadłości osób fizycznych, czyli konsumentów i takie postępowanie zostało umorzone to również nie może się taka osoba GM znowu ubiegać o upadłość konsumencką podobnie, jeżeli dłużnik w Polsce w postępowaniu o upał w upadłości konsumenckiej miał już ogłoszony plan spłaty i tego planu nie zrealizował to również jest przesłanka negatywna i kolejna, którą bardzo często Sand stosuje to wtedy, kiedy dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, a to ma miejsce wtedy, kiedy dłużnik prowadził działalność gospodarczą z tej działalności gospodarczej wygenerował w długim i w terminach określonych w postępowaniu upadłościowym nie złożył wniosku o ogłoszenie swojej upadłości jako przedsiębiorca nic, jeżeli tego nie zrobił to nawet już po zamknięciu tej działalności gospodarczej nie ma prawa ubiegać się mecz może się ubiegać, ale sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej tak pani doświadczenia kilkuletniego te sprawy o upadłość konsumencką to są sprawy, które wnoszą wnosi, kto to są młodzi ludzie starsi bywają dłużnicy po osiemdziesiątce, którzy nie chcą dzieciom zostawić długów bywają bardzo młodzi ludzie, którzy popadli w tarapaty z różnych bardzo względów często mamy do czynienia z ludźmi chorymi inni tacy takimi, którzy wpadli w tarapaty, bo dopadła choroba no i wtedy najczęściej tacy takie osoby mają po prostu ogłoszoną upadłość konsumencką mamy też takich dłużników którym, ogłaszając upadłość zawiadamiamy prokuraturę Okręgową o konieczności wszczęcia wniosku o ubezwłasnowolnienie, ponieważ są to ludzie dotknięci różnymi chorobami psychicznymi, którzy uważają, że jak jest reklama chwilówki i mówią za darmo to jest za darmo się okazuje, że najczęściej nie są to ludzie, którzy mają kredyty we frankach też mamy takich takich klientów, jeżeli wykażą, że nie mogli przewidzieć takiego wzrostu wartości waluty filii tej waloryzacji na prąd też paru takich mamy co mają ogłoszone ogłoszoną upadłość konsumencką, ale co sprawa to po to, oddzielna historia często mówię moim koleżankom, że ten nie powinien tego robić sąd gospodarczy tylko chyba sąd rodzinny i kuratorzy rodzinni powinni mieć pieczę nad tymi ludźmi, bo to już nie jest to już nie jest liczenie pieniędzy to są naprawdę oddzielne się ludzkie historie bardzo równy ludzie są oszukiwani często ne przez rodzinę przez wspólników przez kolegów nader często po prostu biorą pieniądze na konsumpcję, a okazuje się, że życie weryfikuje bardzo ich możliwości zarobkowe taka beztroska w jakimś sensie pani sędzio pani powiedziała, że są takie osoby starsza, które chcą spłacić długi macie długi nie chcą zostawiać swoich długów dzieciom co to oznacza w praktyce, jakie to są sytuacje ludzi naprawdę wiekowych, którzy mają niewielkie renty, bo waloryzacja rent w naszym kraju jest na niezbyt odpowiadające warunkom życia ci ludzie posiłkowali się właśnie różnym różnego rodzaju kredytami, bo potrzebowali na leczenie albo na wyjazd do sanatorium albo, żeby pomóc dzieciom no i okazuje się, że z 800 zł renty ciężko się spłaca oni często nie mają zaległości w spłatach tylko i widzą już, że po grze, że nie są w stanie przeżyć za za takie małe pieniądze my naszą upadłość konsumencką po to, żeby jak odejdą im ich dzieci odziedziczą majątek to, żeby ten majątek nie było obciążone dnia był obciążony długami przy czym majątek w upadłościach konsumenckich syndyk sprzedaje wszystko co ma jakąkolwiek wartość pieniężną, ale to pewnie często chodzi też o to, żeby po prostu dzieci nie były obchodzone przez komorników 5 0 zloty daniny są słuchacza, który pisze także on ma bardzo dużo długów już nad nimi nie panuje, a sąd nie może ogłosić do upadłości konsumenckiej, ponieważ on nie jest w stanie wskazać swoich wierzycieli, bo skazuje jednych, a po kilku miesiącach nagle się okazuje, że są kolejni kolejni kolejni po tym, długim ktoś handluje czy pani ma takie przypadki co wtedy ta bardzo często mamy te fundusze sekurytyzacyjne które, które są Kol kolejnymi już, że wierzycielami no bo jak firma nie jest w stanie wyegzekwować swojego długu tego woli sprzedać za za niewielkie pieniądze co wtedy no tak chcemy, żeby dłużnik pokazał to co wie przecież my, jeżeli nam nic nie pokaże na to będzie miał oddalony wniosek, jeżeli pokaże to co 2, a później okaże się, że jednak ktoś tym długiem handlował NATO nie będzie to miało aż takiego znaczenia nam chodzi przede wszystkim te pierwotne umowy, żeby zbadać czy w momencie, kiedy dłużnik zaciągał dług miał pieniądze na jego spłatę to, że ktoś go później kupił jest dla nas mniej istotne, kto będzie musiał wykazać wierzyciel zgłaszający wierzytelność, że była cesja i że teraz to on jest wierzycielem, a zamiast pierwotnie przy ogłaszaniu upadłości nas interesuje wierzyciel dłużnik ten przed sesjami pani sędzio u was widziałem tę sprawę to są sprawy na rozprawie rozpatrywane na posiedzeniu niejawnym, że dłużnik się pojawia zasadą w postępowaniu upadłościowym powinno być rozpatrywanie spra w na posiedzeniu niejawnym do tego staramy się dążyć, przygotowując tę sprawę jak najbardziej się da w miastach od nas dokumentów nie wszystko się nawet czytać dłużnicy często co innego piszą we wniosku co innego okazuje się na rozprawie dopiero po zadaniu pytań szczegółowych i w wytłumaczeniu temu dłużnikowi, o co tak naprawdę sądowi chodzi mi się dowiadujemy tego co chcemy no niestety mamy pewnie problem z komunikacją, bo sąd tym w pismach pyta sądowym prawniczym językiem, a ludzie tego zapewne nie rozumieją na sali jesteśmy w stanie ze zobaczyć ski mamy do czynienia i dostosować przekaz tak, żebyśmy uzyskali to czego, czego chcemy tak to co nam jest potrzebne do do orzeczenia często okazuje się, że nawet że, gdyby sugerujemy dłużnika, jeżeli sam nie jest w stanie sporządzić wniosku taki sposób, który nagminnie nie zawiera braków formalnych to potrzeba złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu też sąd do tej to robi bardzo dużo jest takich wniosków, które są przez pełnomocników z urzędu przygotowywane właśnie, dlatego że chociażby, że dłużnik nie stanie ze zgromadzić dokumentacji 1 z takich pełnomocników skarżył się, że właśnie dostał wezwania sądu, żeby wszystkie umowy kredytowe pożyczki złożyć w odpisach dłużnik nie ma tego bo jak by się przyznał miał tego tyle, że to wszystko spalin w związku z tym ten pełnomocnik w tej chwili wystosował pisma do wszystkich banków, o których i parabanków, o których powiedział dłużnik może, by przesłali odpisy umów to niestety trwa jest bardzo pracochłonne pani sędzia zdarzają się takie sytuacje że, widząc taki wniosek widzi pani że, że po prostu to jest taki sztampowe wniosek, który jest powielamy ileś tam na zasadzie kopiuj-wklej, a tak naprawdę nie jest napisane konkretną historię niestety jest tego sporo są takie firmy prawnicze bądź pseudo prawnicze, które się inne specjalizują we sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką my już nawet po ściance rozpoznajemy te te wnioski później na rozprawie okazuje się, że zupełnie co innego jest we wniosku o zupełnie inną historię opowiada dłużnik ne na pytanie czy to on sporządzał pisze mówi nam, że nie było, że to zrobiła to jakaś firma spółka Kancelaria na badania dodatkowe niestety okazuje się, że to, że Kancelaria zrobiła to kompletnie nie, robiąc żadnego wywiadu z dłużnikiem ci ludzie to, podpisując bez żadnej refleksji także tak zdarza się niestety powiedzmy jeszcze, jakiego rzędu są wg tych osób, które na was przychodzą ogromne czasami czasami całkiem niewielkie wnętrze to są rzędu powiedzmy od 20 30  000 zł w górę przy czym na nie ma limitu Górnego nie jestem w stanie bym parę milionów niektórzy mają długów i to wcale nie są przedsiębiorcy n p . tylko zwykli konsumenci też już pani orzekać o upadłość co pani bierze pod uwagę co jest najistotniejsze i w jakich sytuacjach najistotniejsze przy ogłoszeniu upadłości jest to, że dłużnik nie zawinił temu, że znalazł się w sytuacji, w której nie może zrealizować swoich wymagalnych zobowiązań, czyli co się wydarzyło takiego w jego życiu, że stracił płynność finansową to mogą być zdarzenia dotyczące jego samego dłużnika jego pracy jego sytuacji osobistej rodzinnej, ale też zupełnie obiektywne takie kurs franka tak nie można było przewidzieć w 20 11, jaki będzie kurs franka 20 17 jak się w związku z tym będą zachowywać banki, więc takie rzeczy również to naprawdę trudno opowiedzieć się Nwaogu w takim w tak tak ogólnie, ponieważ co sprawa to nas bardzo indywidualnie przez nas rozpatrywana co to dla dłużnika oznacza, że sąd ogłasza upadłość w ogłoszeniu upadłości oznacza, że syndyk przejmuje zarząd majątkiem dłużnika, jeżeli jest mieszkanie to syndyk przejmuje zarząd majątkiem przy czym przy upadłości konsumenckiej jest możliwość zamieszkiwania w tym mieszkaniu przez jakiś czas na zasadach, które określa sędzia-komisarz, ale tylko do sprzedaży w momencie sprzedaży przed sprzedażą czy przy przygotowywaniu majątku do sprzedaży dłużnik musi mieć świadomość, że będzie musiał swoją nieruchomość po prostu puścić samochody również są sprzedawane wszystkie ruchomości nieruchomości, które przedstawiają wartość rynkową za wyjątkiem tego co jest wyłączone z ego spod egzekucji, czyli tych rzeczy osobistych łącznie sprzedawanych jest przejmowana przez syndyka sprzedane po ogłoszeniu upadłości postanowienie to jest obwieszcza na monitorze sądowym i gospodarcze i w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd za wyznacza termin 3 0 dni dla wierzycieli, żeby składali zgłoszenia wierzytelności na podstawie zgłoszeń wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności, która również jest obwieszcza na monitorze sądowym gospodarczo od listy mogą być sprzeciwy, jeżeli dłużnik bank wierzyciel nie zgadzają się z treścią listy po rozpoznaniu tych sprzeciwów można listę zatwierdzić zatwierdzona lista jest podstawą do tego, że sędzia-komisarz pyta syndykat trzyma jakiś majątek, który spieniężył bądź może spieniężyć będzie w plan podziału w postępowaniu przeprowadzane, jeżeli tak na to czekamy aż syndyk sprzeda, a co nie jest czasami łatwa i te pieniądze idą na wierzycieli tych, którzy zostali ujawnieni na liście wierzytelności proporcjonalnie wg kategorii zaspokojenia, jeżeli natomiast nie ma planów podziału Atlas to jest większość naszych upadłości czy ludzie zgłaszają upadłość konsumencką wtedy, kiedy już nie posiadają żadnego majątku i wtedy pytamy dłużnika upadłego czy jest w stanie jakieś pieniądze przeznaczyć dla swoich wierzycieli na jej najczęściej nasi dłużnicy nie chcą planu spłat tylko chcą, żeby im sąd umorzył zobowiązania bez ustalania planu spłat jednak, że to jest bardzo wyjątkowa sytuacja to naprawdę sytuacje biedy skrajnej powodują, że sąd umarza zobowiązanie ten wniosek upadłego o umorzenie bądź ustalenia planu spłat jest skierowany do sądu czy nie sędzia-komisarz temat rzeka tylko od wad odrębnie sąd na rozprawie najczęściej u nas i na tej rozprawie sąd pyta dłużnika, jakie ma dochody, jakie ma wydatki kogo ma na utrzymaniu szyciem naprawdę bierze pod uwagę minimum egzystencjalne, a nie nawet nie minimalną pensję krajową z za ile dłużnik jest w stanie przeżyć plan spłat jest ustalany na 3 6 miesięcy to jest maksymalnie po wykonaniu planu spłaty dopiero wtedy wszystkie inne zobowiązania dłużnika mogą zostać umorzone przez sąd jeszcze będzie badał ten plan spłat, bo dłużnik ma dłużnik upadły ma co roku w kwietniu złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłat i dopiero jak go wykona to zobowiązania będą umorzone wszystkie pozostałe proszę państwa to ostatni temat na dziś mój mail problem małpa, a to kropkę FM jestem również na Facebooku i tutaj państwo zapraszam na profil twój problem moja sprawa, a już teraz informacje Radia TOK FM, a po nich Karolina Głowacka i goście swój problem moja sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA