REKLAMA

Homoseksulaność a Kościół [ZNAK]

OFF Czarek
Data emisji:
2017-09-25 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie w inny, w którym jest dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak dzień dobry witam serdecznie pani doktor dany dzień dobry witam serdecznie tematem miesiąca czy tematem numeru najnowszego miesięcznika znak wrześniowego wiara bez uprzedzeń homoseksualności, a kościół nijak z we wstępie do tego wydania pisze redaktor naczelna to jest temat, do którego znak powraca 10 lat temu w 20 0 7 roku ukazał się tekst czy Rozwiń » numer to właśnie zatytułowany homoseksualista mój bliźni i do tego tematu nie redakcja powraca, obserwując zna zmiany zmiany na lepsze i zmiany na gorsze wyrazem red tak wypowiadają się osoby z różnych stron można aż zbierze zagadnienia jednakowoż z wdaje się, że konstatacje są raczej minorowe powiedziałbym, że w natężeniu jezuita Marek Glaza pisze w kościele polskim w praktyce nie rozróżnia się grzechu od grzesznika innymi słowy duszpasterz osób homoseksualnych traktowanych nieraz tak jakby popierał i promował tę postawę, a to tak jakby zarzucić obrońcy, że skoro broni mordercy w sądzie to znaczy, że popiera zabijanie ludzi na w oczy zdradza w podkreśla to, że problemem jest także do kościoła jest moralnie za to swą za dużo za bony mówi się o aborcji homoseksualizmie eutanazji rozwodnika ach, a za mało o Ewangelii nie wypowiada się także inny dominikanin Andrzej Kuśmierski ne, który mówi, że w obecnym nauczaniem kościoła brak jest jakiegokolwiek pozytywnego spojrzenia na Homo seksualność rozumiano w innym aspekcie niż tylko egoistyczne zaspokojenie pragnień seksualnych niezgodnych z naturą albo poza kontekstem złączenia z ofiarą krzyża pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji i wydają się, że pomimo takich choćby pozytywnych głosów z od US księży zakonników, którzy pojawiają się na łamach wrześniowego wydania to wszyscy, a poziom oficjele przedstawiciele urzędnicy kościoła bez zmian daty jak blisko próbują podejść do zmierzenia się z tą kwestią tą dochodzą do muru mówiono Dariusz, niemniej nie możemy zaproponować takiego rozwiązania, jakie wydaje się ludzkie jednakowoż teologia czy to jest prawodawstwo wiąże nam ręce, a właściwie już we wszystkich UMP oddział lub FF możemy zakończyć ten szczyt jest wiele wątków mu, więc może zacznijmy od tego jak pan powiedział w tym wstępie także rozpoznanie jest takie, że z 1 strony jest lepiej z drugiej strony nie jest lepiej, więc może parę parę słów o tym, dlatego żem mógł rzeczywiście patrząc z takiej perspektywy zajmowania się przybycia w tym temacie czy też po prostu o pewnych kontaktów czy towarzyszenia środowiskom LGBT szczególnie o wierze i Tęczy, która skupia chrześcijan LGBT co jest już w ogóle mniejszością mniejszości, dlatego że pewnie większość słuchaczy Radia TOK FM pewnie pewnie ma tę świadomość, że w no właśnie w społeczności osób LGBT osób wierzących jakość też im szukających takiego sposobu pogodzenia swojej wiary czy swojego chrześcijaństwa z jednoczesną, jakby afirmacją przynależności do kościoła jest po prostu bardzo niewiele są osoby, które deklarują autorzy są ludzie mniej duchowy duchownymi uduchowiony mi jakoś poszukującymi duchowości, ale jednocześnie poza jakimikolwiek granicami prawda, którego się z kościołów czy wspólnot religijnych to jest częstszy wybór bądź po prostu o w deklaracjach one być osobą niewierzącą ten wybór bycia osobą wierzącą ołów i jednocześnie nie hetero normatywną jest wyborem zdecydowanie Żak 3 i kiedy jak i jakie na te wybory patrzę też bardzo dużym podziwem i od tak mi się takim osobistym szacunkiem, bo zdaje sobie sprawę właśnie was tego co pan powiedział jak trudno być wierzącą lesbijką czy gejem jednocześnie firmują swoją przynależność do kościoła, a nie ukrywając się gdzieś tam prawda zupełnie na obrzeżach i z tej perspektywy patrząc na pewno można powiedzieć, że jest lepiej to znaczy że, przykładając ten numer miesięcznika znak sprzed 10 lat, który jeszcze tworzony był przez zespół, który też nikt nie działał pod moim kierownictwem, więc ja też nie brałam udział w pracy nad numerem, ale muszę powiedzieć John był bardzo zróżnicowany i są tam również głosy jest tam teksty 1 księdza jak, w który niejedno dla mnie na poziomie języka jest bardzo trudne do przyjęcia to muszę powiedzieć, dlatego że on, jakby tak bardzo odgórnie bardzo hierarchicznie właściwie w, łapiąc tylko to co negatywne no właśnie powtarza, że prawda że, o ile sama homoseksualności no może nie jest kwestią wyboru, ale właściwie, żeby stwarza pewną pewną już predyspozycje do życia w grzechu no powtarza wszystko to co co, łapiąc tylko te negatywne wątki dziś obecne rozsiane po nauczaniu kościoła to znaczy po wypowiedziach papieży czy biskupów czy dokumentach można, by powtarzać ja też dla mnie osobiście to jest to jest taki punkt wyjścia, który pokazuje pewien typowy w jakie to określam to typowy zestaw przeświadczeniu na temat homoseksualności w kontekście religijności, ale w tym drugi, ale w tym samym numerze sprzed 1 0 lat jest zarazem głos Haliny Bortnowskiej, która też jakoś współtworzyła tamten numer, który z głosem właśnie zupełnie innym głosem, jakby inna, który jest nakierowany na to, żeby poszukiwać takich sposobów przezwyciężenia napięcia między tym co można wyczytać z dokumentów kościoła, a tym co po prostu podsuwa chrześcijańska vel wrażliwość i wyobraźnia czyli jakby szukania, aby za wszelką cenę sposobów, żeby te takie osoby przyjąć, żeby one we wspólnocie kościoła mogły funkcjonować właściwie to napięcie w bardzo różnych proporcjach jest cały czas obecne przy czym ja uważam, że to, że on przez 1 0 lat wspólnota wierzących osób niestety norm nie hetero normatywnych stała się widoczna i widoczna i el coraz częściej właśnie afirmatywny mówi się od naturalności tego że, że także takie osoby także mają swoje właściwe sobie miejsce w kościele jako właśnie osoby nie hetero normatywne są chrześcijanami, a nie jak by pomimo tego to sam fakt uwidocznienia tego jest już pewnego rodzaju postępem tak to znaczy w 1 z tekstów, którym inni, który w miesięczniku znak się ukazał w pisane na podstawie raportu zbadań prowadzonych przez fundację przestrzeń kobiet ten raport ma tytuł niewidoczne dla społeczności i w tym jak w ujęciu coś dopóki jest niewidoczne to właściwie jest podwójnie spychane tak osoby homoseksualne były niewidoczne w kościele jeszcze 10 lat temu tak naprawdę 10 lat temu dopiero zaczęto mówić o tym, że homoseksualność to nie jest abstrakcyjny temat tylko to jest temat odnoszący się do konkretnych ludzi i w ogóle Homo seksualność była patrząc tak wstecznie widoczna to, że stała się widoczna poprzez różne działania mam również działania w przestrzeni kościoła jest, by tak jak mówię o jakimś postępem, ale to nie rozwiązuje nam tego drugiego problemu, który pan zarysował, cytując wypowiedzi książek to znaczy pewnego dość oczywistego napięcia pomiędzy pomiędzy praktykami, które w kościele się pojawiają czy w kościołach chrześcijańskich się pojawiają takimi powiedzmy przyjmującymi afirmatywny ni praktykami, a pewnym na pewno oficjalną doktryną albo taką, jakby albo pewnym Cook utartym sposobem interpretowania oficjalnej doktryny i to napięcie rzeczywiście było tym pytaniem masz pytanie o to co zrobić z tym napięciem z tym pytaniem zwróciliśmy się do cytowanych już przez pana się że, chociaż tu ostatnie zdanie właściwie się, że rzadko pojawiają się na łamach miesięcznika znak, ale tutaj właśnie było zabiegiem celowym mu też zaprosić ich właśnie na oczy ze względu na sprawowane funkcje prawda osób, które z urzędu niejako re, jakby dalszy reprezentują uczy 3 3 3 czy mówią głosem kościoła instytucjonalnego właśnie z tego powodu też zaprosiliśmy do współtworzenia tego numeru, jaki żart brzmią niemal z wyjątkiem myli się za Prusaka droższy jest tego akurat w tym numerze nie na wyjątkowo chyba z hotelowego wyjątkowy z 2 powodów z powrócimy pani redaktor do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM studio Radia TOK FM w Krakowie jest dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak wrześniowe wydanie wiara bez uprzedzeń homoseksualność, a kościół po 1 0 latach miesięcznik znak powraca do kwestii wierzących osób homoseksualnych informacje już zalała kilka minut za 3 minuty o godzinie 11 2 0 po informacjach wracamy do programu off czarek z studio Radia TOK FM w Krakowie jest dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak wrześniowe wydanie miesięcznika wiara bez uprzedzeń homoseksualność się, a kościół skłania pani o tym, że pojawiał się do zenitu po nietypowo na pewne że, choć ich liczbę na łamach tego wydania księża różne denominacja różne spojrzenia wyobrażenie, że to, że takie trochę typowe jednak w tym podejściu kościoła do wyzwań współczesnego świata, czyli jedno, którego ta akurat nie ma czy z najmniej to jest taki, że takie potępianie w czambuł, gdyż dobrze w i mówią o różnych wyzwań tak nie tylko o kwestii homoseksualizmu wierzących, a drugie to jest takie dobrze dobre słowo po głaskanie po główce zapewnienie o wsparciu no ale jednakowoż dziennie ustosunkowanie się żaden sposób inne do wyzwania, jakim mamy do czynienia, czyli tak przyjmiemy i przynajmniej w warstwie teoretycznej warstwie werbalnej, ale nic poza tym za 3 dni moja perspektywa chyba troszeczkę inna to to jest ten nie pozna panią trudne Eli z zajęć popęd jedno sprostowanie w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił przed informacjami, że po 1 0 latach miesięcznik znak wraca do tematu, by ten temat się pojawiało prawda wielokrotnie na łamach w międzyczasie był taki numer homoseksualista idzie do nieba 6 lat temu także ten numer pojawia się w rok po kampanii społecznej przekażmy sobie znak pokoju, w której miesięcznik znak był 1 z zapasem Asada ruch w tej kampanii skierowanej do katolików i ta kampania miała na celu właśnie budowaniem większej tolerancji otwartości przyjaźni wobec osób LGBT w kościołach chrześcijańskich, ale to tak tylko, nawiązując do tego przed informacjami może do tych wątków wróćmy jeszcze natomiast teraz jeśli chodzi o pańską koło pańskie rozpoznanie, gdyż głosy można powiedzieć takie jak ja patrzę na ten temat z takiej perspektywy, że jednak gminy w kościół to jest wspólnota wolnych ludzi i osoby LGBT są US takim samym stopniu podmiotami jej na tak, by sprawczym w tym kościele czy w kościołach chrześcijańskich takim samym stopniu podmiotami sprawczym jak każda inna osoba niezależnie na jej orientację czy czy ulokowanie głosy się, że są głosami istotnymi, ponieważ to są głosy liderów, którzy mogą pewne zmiany wspierać bądź mogą pewne zmiany hamować tak i oczywiście, jakby kościoły zmieniają się pod wpływem tego co dzieje się oddolnie, ale jak każdej zmianie, czyli zmieniają się również pod wpływem pewnych ruchów emancypacyjne ech, tak to nazwijmy nie tylko ruchów ARM gdzieś tam związanych z dyskusjami dotyczącymi osób LGBT, ale także innych ruchów dotyczących innych osób, które rozpoznają się jako o brak prezentami to w pewnych typowych sytuacji nie wiem, ale właśnie przez kobiecy prawda też, że inicjujących dyskusję o miejscu i rolach kobiet we wspólnotach religijnych czy inną twarz nie wiem byłych księży tak no takich powiedzmy grup rozpoznawalnych się jest bardzo wiele i każda z nich poprzez inicjację też pewnej dyskusji pokazuje pewne napięcia istniejące w jak różne napięcia funkcjonujące w różnych wspólnotach chrześcijańskich natomiast głosy księży są o tyle istotne, że księża są ołów lub MOPS pełnią tak czy siak role pewnego rodzaju liderów czy autorytetów nie tylko oni rzecz jasna no ale oni ze względu na pewną myśl o określoną, jakby określony też sposób organizowania wspólnot chrześcijańskich także we wspólnotach nie nie rzymskokatolickich także w innych kościołach no mają pewną określoną można powiedzieć wyróżnioną pozycję stąd ten ich głos, jakby nie raz nieraz więcej waży tak w dyskusjach, ale z drugiej strony tak naprawdę ich głosy, jakby właśnie nieraz jest dużo bardziej obciążony różnego rodzaju prawda zobowiązaniami wynikającymi z tego, że właśnie też przemawiał w imieniu instytucji ale, żebym biegł, by pokazać to w pewnym kontra Szcze tak to znaczy mnie te tematy też interesują go w takiej perspektywie, bo oczywiście interesują mnie jako osobę zaangażowaną i działającą również na rzecz tego, żeby były osoby, żeby każdy, kto czuje się członkiem kościoła czuł się w tej przestrzeni wspólnoty kościoła przyjęty akceptowany i funkcjonując na takich samych prawach jak inni, żeby znosić pewne niezdrowe uprzywilejowania, ale także oczywiście ten temat nie interesuje w takiej perspektywie my żyjemy bardzo naszą łup tak, by klimatem naszych polskich dyskusji i nieraz wydaje nam się, że to jest cały świat, tak więc warto nieraz też na te tematy czy te dyskusje, które toczą się w kościołach chrześcijańskich patrzeć przez pryzmat innych kościołów czy innych krajów jakiś czas temu był dosyć też dyskutowany w Polsce im dyskutowany w Polsce takie wystąpienie końca Jamesa Martiniego również jezuitę te, które od niedawna jest konsultantem sekretariatu d s. komunikacji 1 z Kastylii watykańskich natomiast tenże jezuita najpierw napisał taką książkę p t. Jezus nie znaczy on w ogóle jest w stanach Zjednoczonych bardzo znanym kaznodzieją takim co w dni w Polsce mało popularnym kaznodzieją, który ma takie też wystąpienia w telewizji albo publiczne realistą takim takim tak bardzo charyzmatycznym i popularnym niezwykle tele Ewangelista u im 2 lata temu wydał taką książkę, która również w Polsce była bestsellerem książka p t. Jezus natomiast w zeszłym roku wydał zupełnie inną książkę książkę zatytułowaną budujący most jak katolicy tym i właśnie wspólnota LGBT mogą budować relację opartą na miłości szacunku i oddaniu i ta książka właściwie wzbudziła bardzo dużą dyskusję, ale w wyniku tej dyskusji można godzić dzień z Martini został awansowany to znaczy został właśnie tym konsultantem sekretariatu d s. komunikacji tę książkę zresztą też poparłoby go poparło kilku kardynałów biskupów, którzy tam dali Blair były my właściwie ta książka jest czymś bez precedensu można powiedzieć, dlatego że właściwie po raz pierwszy od początku znaczą twarz 30 lat od początku dyskusji o miejscu osób LGBT w kościele pewien pozytywny afirmatywny głos 1 właśnie w grach postaci książki napisanej i ogłoszonej przez księdza katolickiego LO nie spotkał się właśnie z jakimiś działaniami cenzorskich mini ze strony prawda w odpowiedni, gdy kastet i watykańskich wręcz przeciwnie, więc to jest w pewnym sensie, składając to wydarzenie razem ze i działaniami jednak afirmatywny mi podjętymi przez papieża Franciszka jak chociażby włączeniem do tej pierwszej przecena zdalnej ankiety dotyczącej wyzwanie stojących przed rodziną pytań odnośnie do homoseksualnych rodzin wychowujących dzieci takiego pytania też nigdy nie było, jakby wcześniej stawianego jakichkolwiek nie wiem analizach prawda dotyczących sytuacji współczesnej rodziny, jakby te rodziny rodziny tęczowe były jakoś zupełnie niebrany pod uwagę w tym jak w ogólnym rozpoznaniu więc, jakby z tej odgórnej perspektywy można powiedzieć, że drogowcy coś ciekawego się dzieje Black nie wiemy co z tego co prawda wyniknie natomiast patrząc na to z takiej perspektywy pytania o to jak właściwie pewne zmiany w kościele mogą być przeprowadzane no to wydaje się, że chyba najlepszą właśnie metodą jest pokazywanie tego napięcia to znacznie rozmywa na niego nie ukrywa ani nie mówienie, że tu nie ma żadnych nie wiem sprzeczności, że nie ma żadnego rozdźwięku, że nie ma wiele głosu może właśnie warto mówić o tym, że jest może warto te głosy jakoś opisywać i zastanawiać się, jakby z jakich one wychodzą pozycji, jakim służą celom racjom, jakiej wizji i tam wierzę, że zmiany w kościele w ich rzymskokatolickim pomimo porażki Soboru Watykańskiego drugiego, a więc co to znaczy pomimo porażki dorocznej, ale co to znaczy co ma pan namyśli punkt jednakowo z zacieśnienia byłby kursu o o tych ideach, które pojawiały się za to, że wyjście do ludzi jednak innym spojrzeniu w dziesiątkę ratunku zniknięcie tych idei, że jej spojrzy pani na głosy pojawiające się szczególnie mocno niedawno, kiedy mieliśmy rocznicę okrągłą taka taktyka rozwiązano trochę w ideę drugiego Soboru zniknęły bezpowrotnie właściwym po zakończeniu ferii w 2 Benson inni chętni i nie wiem czy przed informacjami zdążymy jeszcze tknięty kochać tylko kwestia drugiego Soboru, bo to, by jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że moje spojrzenie na drugi Sobol jest chyba troszkę odmienne od tak tego spojrzenia, które w tych dyskusjach jak pan mówi jej w pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia obrad Soboru soborowych wybrzmiewały, dlatego że moim zdaniem sobór watykański drugi tak naprawdę kończył i podsumowywał zamykał pewną epokę w kościele ani otwierał biegł bardzo często na sobór watykański drugi patrzy się jako na pewnego rodzaju otwarcie natomiast moim zdaniem to było właściwie podsumowanie zamknięcie i też próba rozliczenia się z tym takim, by poprzedzającym go stuleciem kościoła, gdzie właściwie dokonywało się właśnie w bardzo dużych bólach przejście od bardzo hierarchicznej bardzo klerykalne struktury, która też w dno, jakby skutkowała nadużyciami władzy i też myślę, że sobór watykański drugi był również moralny rozliczeniem z okresem drugiej wojny światowej i pewnym podsumowaniem tej, jakby trudnych 2 dekad i coś zmienia w Polsce w Czeladzi, jeżeli chodzi o LM konieczność mówi pan bardzo łatwo jest boksować i jej po prostu wytykać miał zbierać aniołowi pani doktor tez pytanie do pani co przez ostatnie lata od przez ostatnie 5 0 lat tak podczas drugiego Soboru zmieniło skoro to pierwsze było podsumowaniem, a to drugie a, a od tego jest nowe czy co jest nowego z hierarchiczną ości kręcono w gębie ani ja ani pan tak naprawdę nie nie pamiętamy w jaki sposób wyglądało życie codzienne katolików przed drugim Soborem w Polsce na pewno zmieniło się to, że właściwie no tak dużo rzeczy tak na czym sianie sprawowana po łacinie prawda i z funkcjonuje o UE swobodnie różnego rodzaju również oddolne grupy religijne, które swoje miejsce w kościele prawda znajdują znajdują swoich duszpasterzy jednak uważam, że zmienił się autorytet i pozycja biskupów, którzy mu, do których głos już tak, by inaczej waży i jednak wydaje mi się, że emancypacja osób świeckich we wspólnocie polskich również katolików jest pewnym procesem postępującym to znaczy ludzie mówiąc językiem Franciszka coraz bardziej mają swój rozum mają swój zmysł ci, którzy się chcą kształcić religijnie się kształcą i pogłębiają swoją wiedzę czytają pismo święte i komentują je w małych wspólnotach napisz, chociaż takie procesy emancypacyjne presja, by świadomość w prasie protestancki wspólnota może tak nie tylko protestanckich, jakbym w sektorze mają swój rozum to pokazują te badania jak z udziału w mszach niedzielnych i przystępowanie do komunikatu to ze światem pani mój nauczyciel pan myśleć przystępowanie do komunii to w akurat tak, by to jest to jest taki czynnik, który pokazuje, że liczba osób religijnych świadomie religijnych wzrasta to znaczy ci, którzy są katolikami z wyboru rzeczywiście częściej praktykują religijnie natomiast następuje moim zdaniem proces zupełnie naturalne i typowy dla wszystkich innych krajów, w których religijność po prostu staje się przedmiotem wyboru ani przedmiotem nakazu ARM i to właśnie pokazują to dane statystyczne tak, że po prostu religijność również ta nominacja rzymskokatolicka jest coraz częściej przedmiotem świadomego wyboru, ale także ci, którzy w kościele z własnego wyboru pozostają brak oczek, jakby właśnie przyznają sobie dużo większą podmiotowość uznają dużo większą swoją podmiotowość niższy miało to miejsce w takim et w tej epoce właśnie przed soborowe, gdzie właściwie, jakby ci ludzie w kościele aktywni twórczy poza właśnie księżmi, którzy bardzo hierarchicznie pojmowali swoją rolę to była debata co lud na mniejszość prawda mówię to też z perspektywy środowiska, które wywodzi się właśnie dzisiaj głębszymi korzeniami sięga okresu drugiej RP, kiedy właściwie dopiero rodziły się pod koniec dziewiętnastego na początku rundy w pierwszej połowie dwudziestego wieku właśnie jakiś ruchy świeckich którzy, jakby szukali przestrzeni do działania, a teraz to jest coś zupełnie naturalnego tylko wie pan takiej syntezy to są, jakby gigantyczny syntezy historycznej, kiedy porównujemy stan sprzed 100 lat i stan obecny tak to będę broniła tezy, że zmiana się dokonuje natomiast nie zmienia faktu tego rozpoznania, do którego się odwołuje, że jest mnóstwo problemów ta, której również dostrzegam nie zamierzam tutaj też był dawać ich nie dostrzegam dlatego to wrócimy numer o osobach homoseksualnych to wrócimy do naszej rozmowy po informacjach dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak studia w Krakowie studia w Krakowie dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak wrześniowe wydanie to wiara bez uprzedzeń homoseksualność jak kościół nie powrócę jeszcze do wypowiedzi księży na łamach tego wrześniowego w inny trochę nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy jej nasze oceny Soboru Watykańskiego drugiego trochę się różnią pani mówi o tym, jako pewnym podsumowaniem tego co było wcześniej być może otwarcie nowego rozdziału, ale raczej jako podsumowanie poprzedniego męża jednak dostrzegam, że w 5 0 lat po soborze my raczej nie krok wstecz kościół uczynił i wielu komentatorów z okazji okrągłej rocznicy jakże, by troszeczkę, by wy we Franciszku w papieżu Franciszku upatrywało szansy na jednakowoż jakichś were zwrócenie się w kierunku tych idei, które pojawiło się w czasie trwania, bo nie wszystkie znalazły ujście, by w dokumentach Soboru w czasie trwania i dyrektor pojawi się w czasie trwania Soboru i działa ten głos, jakby też słyszy poprzez cytat z papieża Franciszka, który pojawia się kilkukrotnie autorów, czyli w wypowiedź papieża Franciszka na temat osób LGBT kimś ja jestem, aby ich oceniać, czyli wyczuwam trochę jak gdyby mnie też, że to zrezygnowanie z kapłanów, którzy piszą, że właściwie ani w innych słowach mówią, że ta instytucja kościoła polskiego jest tym będą one w 1 cała nadzieja tylko w papieżu Franciszku, który pomimo, że tak blisko to jednakowoż tak daleko w tym, a może 2 rzeczy tak w nawiązaniu do tego co co pan powiedział to znaczy w ni w jakości myślę sobie tak go od tych zmianach w oczywiście bębnach to co mówi papież Franciszek to jest to jest ważne i to ma jakąś siłę kuszą kusiły inicjowania pewnych zmian, ale czy nawet przełamywania języka tak to jest już duża wartość, ale moim zdaniem pytanie od drugiej szansy trwałości tych zmian, zwłaszcza dla polskim podwórku zależą tak naprawdę od tego właśnie w jaki sposób zmiany, jakie zachodzą oddolnie przemiany społeczne w Polskim społeczeństwie tak im bliżej mi do Pańskiego pesymizmu, jakby z perspektywy w pasie bardziej, przyglądając się temu kierunkowi oddolnych zmian, które zachodzą w Polskim społeczeństwie bo, gdybyśmy jeszcze rozmawiali o tym, rok temu pan właściwie, kiedy też inicjowali Szmyd kampanie społeczne przekażmy sobie znak pokoju to właściwie rok temu MEN miałam taką świadomość, że mentalność katolików zmienia się tak samo jak mentalność pozostałych grup społecznych pamiętam moment pani kryzysu i w tym sensie dokonuje się zmiana tak to znaczy, jeżeli popatrzymy stole akt wstecz jak był traktowana jak była traktowana Homo seksualność jak Jagła 5 0 zlotemu, jakie dzisiaj to właściwie we wszelkich dużych też badaniach społecznych n p. robionych regularnie przez CBOS na temat postrzegania rodziny w związku z tym, że w ogóle zmieniają się rodziny także coraz więcej jest związków rekonstruowane ich patchworkowe tych związków partnerskich bardzo dużo małżeństw rozpada to to naturalny sposób wpływa także na postrzeganie związków nie hetero normatywnych tak to wychodzi we wszelkich dużych badaniach społecznych, więc w tym sensie, kiedy rozmawiamy o tym, nowa co zmieniło, bo już nie zmienił sobór i kiedy ja mówię, że to było też podsumowanie pewnej epoki to dla mnie cywilizacyjnie żyjemy obecnie innym momencie dziejowym, owszem w takim momencie lektury sobór watykański drugi EFG rozpoznawał także właściwie druga wojna światowa uświadomiła nam, że żyjemy w jakiś już epoce globalizacji żona była też światowa z tego względu, że coś co się działo w Afryce miało wpływ na to co się dzieje w Europie właściwie cały rozpad kolonialnego porządku ma wpływ również na kondycję kościołów chrześcijańskich i t d . i t d. na stan tego co się dzieje nie wiem w Europie, więc tym sensie oczywiście sobór dziś tamto łapał, że musi być inaczej tylko, że dzisiaj naprawdę żyjemy już innych warunkach społecznych też myślę, że stan, jakby świadomości upodmiotowienia ludzi jest zupełnie inny niż był 50 lat temu, kiedy czy ponad 50 lat temu kiedyś odbywał sobór jest w ogóle inny poziom rozwoju technologii w inny stopień, jakby właśnie tych powiązań globalnych i inna świadomość tych powiązań także tu jest jak bardzo duża różnica natomiast z drugiej strony patrząc na to zmiany w takiej krótkiej perspektywie co się n p. zmieniło w Polskim społeczeństwie rok temu no to rok temu w prawie, że za chwilę o tej porze mieliśmy czarne protesty, które by właściwie były jakimś fenomenem w skali społecznej i które w nogę organizowały się wokół postulatu równych praw dla kobiet, ale myślę, że tam wiele innych też właśnie takich takich postulatów dziś emancypacji niesie się łączyło, a teraz jesteśmy rok później no właściwie w takim momencie, że prawda tę inicjatywę, a które mają charakter reaktywny i konserwatywny zyskują jakąś większą siłę społeczną niż właśnie te postulaty, które by oddawały ludziom więcej wolności taki więcej prawa do decydowania, więc gnał z tej perspektywy właśnie ten temat homoseksualności, a kościół dziś podejmowane dzisiaj i rok temu non właściwie nie wiemy czy w tej śpiącej jest więcej czy mniej prawda tego co tam jest tej szklance z reguły w tej anegdocie wody tak więcej czym jest do połowy pusta czy jest do połowy pełnej sama nie wiem w jakim w, jakim momencie jesteśmy i też tak na nią nie do końca ja mam jasny obraz 3 jest w ludziach tak w ludziach więcej czy mniej dzisiaj jest jakby potrzeby wolności równości sprawstwa czy też właśnie jest taki moment, że gniewem ludu ludzie nagle są gotowi to oddawać imienne lub jakiś innych innych wartości i ile tego jest w kościele tak bo, bo właściwie ma pan rację, że te przemiany, które zachodzą w kościele to jest jakiś taki bardzo bardzo duże dzisiaj jej oczyszczenie i oczyszczenie w tym znaczeniu, że rzecz, że ludzie się czują ulżyć czują, że muszą wybierać także muszą wybierać postawę wobec biskupów, że muszą wybierać, jaką postawę zajmują wobec bycia katolikiem czynie bycia katolikiem, że przez ten rok mam wrażenie to bardzo przyśpieszyło również poprzez te działania czy takie gesty w niektórych niektórych biskupów, gdyby związane z jakim siły upolitycznieniem tak do kościoła to kto to wierzby ma też to pozytywne konsekwencje, że ludzie nagle czują, że muszą wybierać muszą świadomie kształtować swoje postawy pani redaktor A 3 jest pytanie my, gdy do tego numeru zwraca się też pani do hierarchów i n p . nie zdecydowali się czy świadomie się pani nie zwracała czy zwracała się pani mnie nic nie zwracaliśmy się zależało nam zależało nam na tym, żeby połapać Rosz głosy różne i może nie takie bardzo oczywiste to znaczy dlatego właśnie w Cieszynie w beczce po mnie zjechało się prawda, że dlatego się Jacek Prusak nie pojawiał tylko raczej zależało nam na tym, żeby połapać to perspektywę o, zupełnie jakby księży prawda szeregowych i tutaj klucz doboru osób był jednoznaczny to znaczy chodziło o takich księży, którzy mają jakieś doświadczenia w doświadczenia spotkania z osobami homoseksualnymi i tak by interesowało nas pytanie w jaki sposób to doświadczenie spotkania z homoseksualnymi katolikami zmieniło ich perspektywy rozumienia też doktrynę to to było to co nas interesowało plus druga rzecz, która nas interesowała ich to interesowała nas sytuacja osób homoseksualnych z małych miejscowościach i na wsi gdzie by powiedzmy socjologicznie rzecz ujmując po pierwsze, chodzi, ale wchodzą pewne mechanizmy związane z funkcjonowaniem w małej społeczności, w której to małe społeczności często kościół pełni silniejszą funkcje jest ważniejszym aktorem społecznym niż w dużych miastach tak i to są te 2 perspektywy, które akurat w tym temacie były dla nas kluczowe, bo oni pisaliśmy nie dyskutowaliśmy o tym, poprzednich numerach i w poprzednich odsłonach podejścia do tych do tych tematów, a też z moich osobistych spotkań udziału w dyskusjach także po kampanii społecznej przekażmy sobie znak pokoju gasili wyłoniło się jasne było wyłoniło się, że właśnie to pytanie o osoby homoseksualne w mniejszych miejscowościach jest właściwie dzisiaj dużo ważniejsze niż pytanie o parady prawda równości w tych największych polskich miastach się odbywającej przyszłość tych inicjaty w w miłości gotowe szkoda, bo przydałby się głos z biskupa albo nie daj Boże arcybiskupa albo może być masa kardynałów, ale co chciał pan usłyszeć, czego chciałby się pan dowiedzieć czy właśnie ma jakiś czas, ale i one pięknie czy wciąż jest tak samo twardy jak przez te ostatnie kilkaset lat i stara jest taka anegdota, o którą usłyszałam od pewnej amerykańskiej zakonnicy, która pracuje na rzecz osób homoseksualnych że, choć zdarzyło jej się kiedyś leci samolotem z papieżem Benedyktem XVI, kiedy pełnił jeszcze właśnie urząd papieża no i w związku z tym, że znaleźli się na pokładzie samolotu mogą zadać pytanie, a była wtedy tam odrobinę na na tapecie jakiś tam prawda badani przez watykańskich dykasterii my zapytała Benedykta XVI innym ile osób homoseksualnych spotkało w swoim życiu, jakie miał doświadczenia, żeby tak, by zrozumieć właśnie ten związek między tym co papież głosi jako o właśnie w swoim oficjalnym bądź prywatnym nauczaniu, a tym jak to godzi z doświadczeniem tak spotkania homoseksualnych braci czy szósta na co papież odpowiedział, że nie spotkał żadnego, więc niesie też sprawa kluczowa po prostu to znaczy nie spotkał żadnego, dlatego że nie, dlatego że niema osób homoseksualnych w jego otoczeniu, bo są chociażby homoseksualni księża myślę, że z pewną prawdopodobieństwo statystyczne można tak domniemywać, ale z jakichś powodów nie ma przestrzeni, w której oni mogliby ze swoją homoseksualność czoło za funkcjonować tak bardzo jest podstawowe źródło problemów nie sądzę bardzo pani dziękuję pani doktor dziękuję serdecznie dr Dominika Kozłowska ze studia w Krakowie redaktor naczelna miesięcznika znak wrześniowy wydanie miesięcznika wiara bez uprzedzeń homoseksualność się, a kościół informację Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej my czekamy na wystąpienie oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie projektów ustaw dotyczących tzw . tzw. ważne reformy sądownictwa wystąpienie prezydenta zaplanowany jest na godzinę dwunastą jak tylko się rozpocznie będziemy je dla państwa transmitować na antenie Radia TOK FM informacje już za 3 minuty o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Kamil Wróbel Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA