REKLAMA

Reforma sądownictwa. Co zaproponował prezydent? Dr Barbara Grabowska-Moroz w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-09-25 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR-U i 5 Olsztyn Igor czternasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi dr Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzienny obrót winogron, a będziemy mówić o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym zaproponowanej przez prezydenta oraz o zmianie konstytucji, którą też prezydent tak jakby przy okazji rzucił w oczach rodzi się rzucił, dlatego że niema żadnego opisu na stronach kancelarii prezydenta miasta, jeżeli zmiany to wydaje się Rozwiń » takie trochę mnie nie przygotował nieprzygotowane na korzyść tego słowa też takie zaprezentował na zasadzie aha jeszcze w ten może jednak zaczniemy odwrotnie, czyli od tej zmiany konstytucji co to ma być aha i jeszcze MTO aha jeszcze mówić konsekwencją projektu ustawy okaże się zmianie ustawy okaże się fundusz zaproponował imprezy, ale też nie jest dostępna non -li ne i na stronach przewidują nam i czas jako w kierunku zaproponowanym w lipcu ma proponować możliwość wybierania członków KRS sędziów członków GM przez parlament też większością kwalifikowaną 3 5, czyli taką, która będzie wymaga dogadania się ME rządu z opozycją w sytuacji, w której do tego dogadania się miałby nie dość kompetencji Jan wnęk był przekazywana prezydentowi to prezydent wskazałby, kto był członkiem MKS -u, który zaproponowanych sędziów mogło to stanowisko pełnić tych osób w kasie z 15 2 5 i tak większość ma w zasadzie w dużej mierze morzem wpływać na to kto będzie potem sędziom sądów powszechnych Sądzie Najwyższym i ten element, z którym przekazywana jest dodatkowo mam in kompetencję prezydentowi ma być tym elementem wątpliwości prezydent stwierdził że, gdyby się okazało, że jednak co może być niekonstytucyjna to ja właśnie aha przy okazji AMD proponuje zmianę konstytucji taki sposób, która umożliwi tego typu element zmiany w ciągu znał on też nie mamy tak suchej między propozycji trudno się odnieść jakiś rozwiązań bardziej bardziej szczegółowych sytuacja wygląda także prezydent proponuje rozwiązanie, które sam czuję, że będzie prawdopodobnie zgrzytał konstytucyjnie w związku, z czym warto, by zmienić konstytucję gdzieś tam mogli jeszcze w, tyle że troszkę to jest ważne, żeby te słowa takie działanie proponuje też niekonstytucyjnego, ale o tym, wiem i zaznaczam, że tak konstytucję zmienić, gdyby ten element świadomości, że może coś być nie tak jest to nowy element jeśli chodzi o proces legislacyjny, bo w lipcu wszyscy zarzekali się, że tamto bowiem w pełni sił w porządku z 1 strony być może to jest pani, że prezent jest świadom, że coś jest 1 z halą, ale z drugiej strony proponować rozwiązania ustawowe, które w ogóle w tak w tych ramach konstytucji się nie mieści, bo konstrukcja przywiezie prezenty, a 1 przedstawiciela w Karaczi swego człowieka nie musi być cenioną może być inny prawnik roboczy, który przyznano w wymiarze sprawiedliwości, a to powoduje to test pewna nowa jakość, w których wydaje się, że bardziej deprecjonuje rangę konstytucja, a już na pewno nikt nie wie, jaki mam usiąść to taki skutek podziemiem politycznym, bo wszyscy dobrze wiem, że póki co nie ma atmosfery do zmiany konstytucji, tym bardziej większości gmin tak czysto matematycznie patrząc w parlamencie, która pozwoliła zmienić konstytucję ze strony to jest rozmowa na zasadzie strategii, tudzież tak wielkiej czachy nie wiadomo w zasadzie szum czemu to ma służyć, toteż zaś zajmijmy się może raczej projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli tym projektem, który jak został obiecany przy okazji weta, które na, które prezydent zdecydował, by prezydent wetując sem oby tę ustawę o pożarze przygotuje swój pakiet reform wymiaru sprawiedliwości przy czym są poszedł on w ślady, które były zaproponowane w lipcu, czyli uznał, że zapewne własne projekty tych samych ustaw i faktycznie zaproponował ustawę o Sądzie Najwyższym, w czym wydaje się, że nie można go nazwać reformą wymiaru sprawiedliwości, bo chyba nie o to by ten wymiar sprawiedliwości i problemy z Rosą zupełnie innych miejscach Noll prezent postawił się skoncentrować na tych elementach najwyższy szczyt KRS Sąd Najwyższy w tym Sądzie Najwyższym nie ma cech takich najbardziej groźnych elementów, które było w poprzednim, a ustawy, czyli element, w którym wygaszono kadencję wszystkich sędziów niezależnie od ich wieku, a potem wybiera nastrój tych, których lubimy albo robimy trochę mniej nie ma też element wyraźnie w skręcającego kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pani prof. Gersdorf, ale są te elementy takie kadrowe poziom Monsanto faktycznym dość mocno widoczna jest czas od wieku emerytalnego, czyli obniżony wiek emerytalny 6 0 tego piątego roku życia może on zostać przedłużony o 3 i potem kolejne 3 lata jeśli zgodę wyrazi prezydent trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie ma sens, ale ma w tym prezent może wyrazić, ale nie musi wyrazić zgodę na na przedłużenie kadencji Wenger sędziego powoduje, że mamy wpły w władzy wykonawczej na to kto sędziom będzie jak długo tym sędziom pozostanie istotą niezależności sędziowskiej stażem sędzia raz powołany, pozostając umorzyć przemy do do osiągnięcia wieku emerytalnego to rozwiązanie jest kalką tego co wprowadzono w w lipcu w ustroju w sądach o ustroju sądów powszechnych RM ceniona jest niezgodne z konstytucją, o czym Trybunał wielokrotnie orzekał sędzia musi być niezależna od władzy wykonawczej również w zakresie właśnie możliwości wykonywania tego zawodu jedynym obiektywnym czynnikiem, który możemy być brany pod uwagę jest jego stan ten stan zdrowia i Maciek, gdy stan pozwala na wykonywanie tej funkcji prezydent powinien być zobligowany do wyrażenia takiej zgody co, więc i pokazuje się żal, że prawdopodobnie będzie jakiś margines uznania dla prezydenta w tym sensie to sensu się to może nie jest weryfikacja sędziego, ale ci sędziowie, którzy w wieku 2 0 w moczu wejścia w życie tej ustawy mają osiągnie też tysiące piąta i co rok życia oni muszą przedstawić zaświadczenie w ciągu miesiąca od 1 prezes zdecyduje, więc może to nie jest weryfikacja, ale skutek może być tak naprawdę ten sam może się okazać, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego mimo swej kadencji już nie będzie sąd sędzia Sądu Najwyższego jego kadencja jest w ten sposób przerwana, więc to jest inne rozwiązanie, ale boją się, że efekt może być ten sam wynik po, żeby nie było też tak, że zupełnie się wycofujemy z tego co w zawetowanych ustawach w przepadło dalej mają powstać nowe Izby, czyli izba kontroli nadzwyczajnej i spra w publicznych oraz izba dyscyplinarna tak czy zmianom cen tak jak wewnętrznego my rozkładu organizacji pracy, aczkolwiek zostałem nadal jest izba cywilna karna imprez ubezpieczeń społecznych jest trochę mniej radykalna zmiana niż tam remont lipcowa izba dyscyplinarna Cyklon kontynuacją myśli o lipcowej im mapę imprez spośród sędziów Sądu Najwyższego część z tych sędziów ma orzekać tylko w sprawach dyscyplinarnych jest też nowy element mają się pojawić ławnicy z tego typu run PL mim rozstrzygnięcia w LM z listy notatki im dostępny na stronie sądu jest mowa o tym, że pewne elementy mają zwiększyć udział w GM czynnika społecznego czy społeczeństwo obywatelskie w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale znam ich życiu ławnicy w Sądzie Najwyższym są chyba jednak to nam ważną rolę grą w ławnicy najczęściej występują w I instancji w sprawach min nie najpoważniejszych, aczkolwiek oni często faktycznie są, o czym świeżym powiewem dla dla sędziów, którzy głównie orzeka na podstawie prowincji są bardzo często przydatne przy ocenie materiału dowodowego, gdy jest na etat już od rozstrzygania o operacjach czy odwołania, z czym tak w okresach kwalifikowanych tam świadczeń najczęściej rozstrzyga pewnych wątpliwościach prawnych czy kopnięta przez Rosję prawa i obawiam się, że człowiek, który nie jest prawnikiem nie mam mocnego doświadczenia w tym zakresie może nie osiągnął szczyty więcej pracy merytorycznie, ale także do woli ten element tego tego społecznego dostępu czy społecznego w Krośnie kontroli wygląd wymiar sprawiedliwości tego, że w tym komunikacie takie zdanie nic, że jest taki założeń, które przed kontrolą społeczną jest najlepszym gwarantem prawidłowego funkcjonowania sądów w tym 6 jest do triumf raz, gdy myśli zmusi pomysł na ławników w Sądzie Najwyższym nie ma ich sądach okręgowych i ich sądach apelacyjnych jest on, żeby pojawi się w Sądzie Najwyższym jest ich klubach jednak mylne no dobrze, a teraz zastanówmy się nad takim dużym dużą propozycją zwrotu została zawarta, czyli wprowadzenia instytucji korygujących prawomocne orzeczenie sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej co to jest w komisie Kossaka ekstra kasacja w UE, która ma przysługiwać od każdego orzeczenia kończącego sprawę to musi być postem nie szło orzeczenie II instancji może być orzeczenie I instancji, który nikt nie zaskarżył Moss po pewnym czasie ktoś uzna, że jest niesprawiedliwa Mono trafić do Sądu Najwyższego będzie częściowo rozpatrywano również w tym składzie ławniczym, a nie będzie rozpatrywany przez izbę kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych tak, ale tam dziś mają się pojawić Woźnica, a więc również mają orzekać w tych w tych sprawach, czyli z 1 strony mamy coś zupełnie zwyczajnego mam ten element społeczny w rozpatrywaniu tych mniej tych spra w i znowu ze względu na to, że te sprawy będą miały charakter nadzwyczajny nie wiem czy ktoś, kto nie jest prawnikiem z doświadczeniem sędziowskim trudno będzie w stanie udźwignąć tego typu kaliber sprawy tam nic w tym wystąpieniu dzisiejszym prezydenta było dużo sprawiedliwości społecznej takim poczuciu, że to co skargę nadzwyczajną mocą sprawiedliwość społeczną rem umocnić, zapominając o drugiej stronie medalu, czyli Maciek, gdy wzruszamy jakieś orzeczenie to druga strona tego postępowania może na tym traci wolność miała stanąć i ustabilizowane życie nie było prawomocne podjął pewne decyzje pewne inwestycje zwracamy się okazuje, że ten stan może być wznowione, ponieważ nie mam projektu nie mam tego przed sobą i to n p. nie wiemy czy sprawy, które normalnie są wyjęte spod kasacji czy też środka nadzwyczajnego co nam jak mogły trafić pod tą skargę nadzwyczajną jak n p. rozwody także sprawa, w której ewentualne wznowienie po paru latach może się okazać się naprawdę dużym problemem, zwłaszcza fakt, że społecznym 14 17 za chwilę wrócić do rozmowy czternasta 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu do twarzy i Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy o propozycji nowej ustawy o Sądzie Najwyższym propozycji przedstawionej dzisiaj przez prezydenta w zasadzie jeżeliby się zastanowić nad tym co jest tutaj największą nowością nota 1 to jest wprowadzenie ławników grożą teraz służy temu taki największe elementy też czym zaskoczy tak plus lidze to otrzymają łącznie rozpatrywać one pomocne stworzenie nowej instytucji procesowej, jaką jest skarga nadzwyczajna pościł we wszystkich możliwych mnie sprawa czy to cywilnych czy karnych, ale nie rozpatrywana w ramach poszczególnych izb cywilnej karnego właśnie w tej nadzwyczajnej Izby kontroli zazwyczaj w ASO powiedziała przed chwilą, czyli ta nadzwyczajna skarga we wszystkich sprawach czas wytłumaczyć co co to może oznaczać, że go są do tej pory sprawy wyłączono z rzymskie 2 z takich możliwości skargi kasacyjnej, tak więc było po pierwsze, skarga nadzwyczajna jako taka istnieje ono formy właśnie albo kasacja do skargi kasacyjnej w odpowiednim postępowaniu są jeszcze skargi o stwierdzenie nieważności danego postanowienia o bardzo rzadko przychodzą tam taki test faktycznie nadzwyczajnej nielegalności, ale tego typu mechanizmy funkcjonują one też już należą im przysługują do domu i znoszenia również podmiotom, które są wskazane, czyli Rzecznikowi Praw Obywatelskich czy prokuratorowi generalnemu, a także w myśl tej tych skarg nadzwyczajnych jest taka, że na wynos składane za pośrednictwem poszczególnych wymienionych podmiotów prokurator generalny Rzecznik Praw Obywatelskich i test, kto to jest nowość grupa 3 0 posłów wróżą sztandarów z wysoką kalką trochę inne rozwiązanie, które z funkcją w Trybunale Konstytucyjnym jeśli im ktoś, kto jest złożyć wniosek o niezgodność przepisów ZUS z konstytucją to dość mocną grupę na polityków, którzy mogą uczynić tylko, że tak mato uzasadnienie tak bardzo Kongres Kong TUZ Izolator, którym jest wniosek o zbadanie pewnej abstrakcyjnej normy prowadzi nas wyzwanie dla czasami milionów osób w tym wypadku mamy konkretne rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie bez dozorcy 1 człowieka najczęściej dwugłos to są 2 strony tego postępowania, czyli faktycznie nocną może się poskarżyła się do grupy 3 0 posłów znaleźć temat co to za podpisy, żeby VI jako skargę nadzwyczajną to druga co może to nigdy nie dziś sprowadź sprzed 10 lat już dawno ten efekt prawomocności ma pewne konsekwencje przyszły budynek na życiowe decyzje RN in te przesłanki, które miały pozwolić na skargę nadzwyczajną ze szkód ruszenie praw wolności im Glenn konstytucyjnych orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną wykładnię czy też mniej więcej po powtórzeń tego co wynika z samej kasacji czy błędna interpretacja prawa zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego czy i okazało się, że zleconych przez Sąd Najwyższy będzie oceniał stan faktyczny co cieszy się zale w w kasa zasili też jest podejrzany 1 z tych elementów z opłat na zwyczajną i z żadnego elementu tej instytucji imbirem i prawnych Sądowi Najwyższemu ciężko jest jednak prowadzi postępowanie dowodowe, aby coś jest zupełnie inny etap postępowania co innego weryfikujemy młodym tutaj jest jednak pewien element w taki poziom trochę zdumiewający, bo stwierdzenie oczywistej sprzeczności z LO pod osąd sądu niższej instancji tak rzucono nie są w stanie oczywistej sprzeczności dostrzec, a to w Nysie to element owym materiale dowodowymi doc. Manfreda woda go dowodowego pokazuje, że celem cała ustawa nie jest reformą wymiaru sprawiedliwości, ponieważ nie rozstrzyga 1 z podstawowych problemów, jakim jest n p. dostępność pomocy prawnej na etapie właśnie 01 02 . też II instancji na etapie Sądu Najwyższego może być najwyżej pomarzyć takich kasacji walczy o uchyleniu wszystkiego przekazem do ponownego rozpoznania, żeby znowu ktoś na nowo mógł ocenić, więc zamiast szukać, że mam powodu choroby i przeciwdziałać tej diety chorobie nie zawsze przewlekłość postępowania tworzysz pewną instytucją fasadową nadbudować tego co już jest nim oczyszczono zaplecza Oskar Inkaso nadzwyczajne można się nią skarga nadzwyczajna też złożyć tak mi jeszcze bardziej tworzą piętrowe konstrukcje, a nie rozstrzygamy problem to, że nie jest jeszcze tych skarg nadzwyczajnych z tak szerokimi przesłankami będzie dużo w Sądzie Najwyższym Sąd Najwyższy jest blokowany za przewlekłość zostanie zredukowana tylko jeszcze bardziej powiększona i zdają się, że jeśli chcemy mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości to musimy zejść do rejonu i ewentualnie do okrągłego tak od stanu Grzegorz Piesio instancji rozpoznaje, a w tym wypadku tak jak mówię prezentowali podstawowy błąd idąc tymi samymi ścieżkami wytyczonymi przez Sejm w lipcu to nie jest reforma tego, o czym czy Donieck rozmaitych branż wymaga reform Deng szerzenia jego sposób procedowania jest coraz mniej się coraz bardziej Equisse i sprawność w ministerialnych z wieloma roszczeniami można się nie zgadzać, ale nie z taką mebli w takiej formie, tworząc jeszcze 1 skargę jakoś tak zupełnie nadzwyczajną, żywiąc przekonanie, że jak stwierdził, że coś jest oczywiście sprzeczne Boys oczywiście niesprawiedliwa i to spowoduje, że spali już będzie większa w ramach tych instytucji, które mamy też jest szansa na to, że to sprawiedliwość zapewnić przy założeniu, że człowiek będzie w jeziorze mogącego prawo będzie o instrumenty, które mu na to pozwolą n p. właśnie dostęp do pomocy prawnej zresztą, jeżeli się zastanowimy na poważnie nad takim projektem skargi nadzwyczajnej, która obejmuje będzie obejmować wszystkie sprawy nocą musimy sobie w nim uruchomić wyobraźnię Noska powierzyć jak to będzie wyglądało w przypadku spra w, które rozpatrują sądy rodzinne tu przywołać rozwodu, ale tak dużo więcej innych dramatycznych przypadków i decyzji i to może być naprawdę bolesne dla ludzi, którzy w tych sprawach będą brali udział dla obu stron to jeśli mam tego projektu, więc my możemy jedynie bazować na my na komunikacie być może za tydzień się okaże, że ten projekt jednak wyłącza sprawy rodzinne jak, w których typową rzeczą jest to, że każda ma karze sąd ma swój interes dla każdej z tych stron ten interes jest najważniejsze najbardziej obiektywny i sąd będzie musiał to to wyważyć po remisie sądy rejonowe w członie Okręgowe są do tego przygotowane, żeby tego typu sprawy faktycznie rangi na poziomie tych pierwszych czynności zauważyć, ale Sąd Najwyższy się takimi sprawami nigdy nie sejmową robotę nie było bublem magnat i były takie potrzeby sądy wykwalifikowani sędziowie są setek tego typu rzeczy neon rozstrzygać wchodzenie na poziom Sądu Najwyższego, gdy się, że ani nie post nie przyspieszy tych postępowań ani podniesie jakości tej mąż też sprawiali wrażenie prawda co znaczy nie bez powodu Sąder rodzinne są jednoinstancyjne to nie jest to nie jest jakiś taki absurdalny pomysł, który ma kogoś ograniczy czyjeś prawa poza tym nawet nie tylko w sprawach rodzinnych, ale piesi kolekcję cywilnych karnych wchodzenie z jakąś nadzwyczajną zmianą po kilku latach, kiedy ktoś już sobie ułożą życie nawet jeśli wyrobu niesprawiedliwe i Grad zalanie osoby to przewracanie tego wszystkiego możemy mieć bowiem negatywne konsekwencje podejrzeń, że ta druga strona tej ceny tego postępowania skargi nadzwyczajnej tej skargi na życzenie prawdopodobnie nie nie złoży też da się w nie jest tu jest problem i tuż obok nich rozstrzygnięcie jakiegoś postulatu o niesprawiedliwości sądów i powiedzieliśmy przed chwilą, że być może za chwilę się okaże, że sąd rodzinny będą z tego włączamy się bowiem, że nie, ponieważ tym co możemy znaleźć na stronach, które w kancelarii prezydenta czytamy, że skarga nadzwyczajna będzie mógł wnieść prokurator generalny Rzecznik Praw Obywatelskich grupa co najmniej 3 0 posłów lub 2 0 senatorów, ale także w zakresie swojej właściwości n p . Rzecznik Praw Dziecka rzecznik praw pacjenta, że prezes Prokuratorii generalnej Rzeczypospolitej polskiej przewodniczący komisji nadzoru finansowego rzecznik finansowy, czyli bardzo dużo podmiotów, tak więc to jest jak zresztą jak rozum ten mechanizm miał wystąpić pewne takie sito weryfikacji tych skarg może się okazać, że samo hasło, że mecz może coś nadzwyczajnie zweryfikować spowoduje jednak jakaś liczba tych skarg nawet zupełnie niezasadnych zaś do Sądu Najwyższego na trafne efekt za to w odwrotnym bok, bo potem skręci będzie się merytorycznie zająć także przy udziale ławników, którzy mogą się okazać, że on mnie nie być prawnikami to się może zdarzyć my im w związku z tym także rozstrzygnięcie takie sprawdzenie więcej czasu niż inne niż powinno, ale to jest realizacja obietnic prawa i sprawiedliwości odnośnie reformy sądownictwa, ale nie jest realizacja wytycznych konstytucji jeśli chodzi o sprawność postępowania przed sądami postępowanie musi przede wszystkim sprawna, a sam fakt, że wyrok prędzej czy później lepiej prędzej niż później jest w końcu prawomocny to jest pewna wartość obywatel ma prawo im przewidywać, że jeśli powiem organ też ostatecznie postanowił im ma na to, że łupem podstawę do obywatel ma prawo podejmować pewnych decyzji na przyszłość instrumenty, które powodują, że za owoce czuje się niepewnie na zagrożenie dla samych praw wolności kożuszek tego nie będzie skargi nadzwyczajnej od od poczucia niepewności co do własnego stanu prawnego w podstawowym błędem wdał się to podrzucać konsul jest trochę mnie nikt nie poważny jest właśnie brak dostępu do tego talent tego aktu pan prezent mówił, iż on o tym od tych potrzeb konsultacji, kiedy będą tworzące projekty projekty jak rozum jest przygotowany o godzinie 16 mają być konsultacje z przedstawicielami partii parlamentarnych jak duża część tych parkingi pojawi się na raty konsultacjach liczyłbym na dosyć tego projektu w grze o awans do jakich konsulatach możemy mówić, że mówimy w tej chwili w konsultacjach odnośnie projektu zmiany w konstytucji także, by uzyskać te 3 5 przy wyborze KRS-u tak, bo to jest jakby ten trend ten główny postulat prezydenta, ale tego projektu nie mamy mamy tylko jakiś ogólną koncepcję projektu ustawy o Sądzie Najwyższym nie mamy tych 3 projektów są takie sprawy w Sądzie Najwyższym okaże się oraz będące konsekwencją tego projekt zmian ustawy zasadniczej, czyli 3 konstytucji są naprawdę poważnym ustawy ustrojowej da się, że na tym etapie po pierwsze, te konsultacje muszą być n p . za tydzień po po pierwszych jakich ekspertyzach co do zgodności z konstytucją i możliwości w ogóle zmiana konstytucji to w takim kierunku na przybyszy z zielonym sami parlamentarzyści w ogóle wiedzieli na czym ewentualnie będą będą dyskutować w także trochę to jest absurdalna sytuacja ewidentnie widać, że w prawie sprawiedliwości niezależnie od tego czy patrzymy na rok obóz prezydencki czy patrzymy na jak psu przysłowiowa Nowogrodzką cokolwiek to oznacza cena Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednak takie dążenie do tego, żeby zrealizować ten postulat czegoś takiego w od tak ułożyć ją na nowe słowo wymyślać, czyli od prawniczej miał prawa, żeby to niebyła tak, że tylko sami prawnicy są w stanie w poprawia się wypowiedzieć tylko właśnie ławnicy jakieś takie instytucje obok ta ewidentnie jest próba była o odzyskaniu prawa tego co jest trochę gorąca, jakby próbować przekonać lekarzy do tego, że wszystko się wyleczyć witaminą c, a tak się może okazać, że nie jest także są dość, że pacjent powie lepiej chyba tak też prawo i skomplikowana, bo życie staje się coraz bardziej skomplikowanych wszystko trzeba ubrać w lepiej lub Woźny same normy prawne jeśli prawo będzie się szybko zmieniało to obywatel nawet ze skargą nadzwyczajną będzie czuł się nie tak inni nawet najlepsza izba kontroli nadzwyczajnej tego nie po poprawi, ale zwrócił uwagę na to, że się ludziom strasznie podoba takie hasło ograniczyć władzę prawników podobasz momentu, gdy nisza pójść do sądu faktyczną wysokość tego serdecznego Werner w wyroku z bardzo często bez pomocy prawnika będzie to po prostu nierealne, bo to ustawy, który już obowiązują one w dalszym ciągu będą obowiązywały w momencie skierowania sprawy do omdleń do sądu oczywiście możemy przedstawiać prawników w ZUS w superlatywach salon o 7 proc czy później panom po prostu potrzebni do do tego, żeby uzyskać jakąś pomoc w taki zupełnie życiowej sprawie chociażby w sprawie rozwodu w dziękuję bardzo dr Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną w studiu program przygotowała Agata Andrzejewska realizował Kamil Wróblewski jest 1 4 3 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA