REKLAMA

Adwokaci pozytywnie o skardze nadzwyczajnej. O prezydenckiej ustawie o SN rozmawiają mec. Rafał Dębowski i Agata Kowalska

Analizy
Data emisji:
2017-09-26 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami w studiu mecenas Rafał Dębowski sekretarz Naczelnej rady Adwokackiej dzień dobry dzień po lewicę na nim tematów nam się nazbierało panie mecenasie, dlatego że w u pozostałych upublicznione na portalu 300 polityka PL w obydwie ustawy obydwa projekty prezydenckie ustawy o krajowej radzie sądownictwa ją i ustawy o Sądzie Najwyższym w UE oraz państwu państwo uprzedzam, że dopiero co to projekt się pojawiły, więc pełna Rozwiń » analiza będzie możliwa dopiero w randze troszeczkę czasu uzyskamy, chociaż one już też trafiły do Sejmu, więc chwili możemy to zgodnie z dość dobrze przeanalizować żonę staną się prawem, ale róbmy co w naszej mocy, zwłaszcza że podejrzewa, że naczelna rada Adwokacka podobnie jak Sąd Najwyższy krajowa rada sądownictwa nie brały udział w przygotowaniu tych projektów nikt nie brać udziału w przygotowaniu tych projektów, chociaż była deklaracja z naszej strony, że jesteśmy gotowi służyć swoją wiedzą doświadczeniem natomiast mało nie skorzystano z tej propozycji pan prezydent mnie nie skorzystał z naszej pomocy z naszych usług z naszych doświadczeń, ale może słuchał trochę, ponieważ mnie i zauważam 1 poważną zmianę, która może ucieszyć adwokatów Otóż izba dyscyplinarna nowa izba w Sądzie Najwyższym nie będzie się jednak zajmować waszymi sprawami tak zakładał projekt Zbigniewa Ziobry tutaj prezydent pozostawił jednak tylko sprawy sędziów w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego bez pozostałych zawodów prawniczych to chyba dobrze mi wiodącym tego zastrzeżenia wątpliwości, bo trzeba dokładnie przeanalizować treść nowych w ustawie, którą miałem okazję pobieżnie tylko przeczytać znajduje się zapis, że izba dyscyplinarna jest właściwa w sprawach, które w innych łzy innych ustaw wynika, że Sąd Najwyższy zajmuje się nią odpowiedzialność dyscyplinarną, a z naszej ustawy prawo adwokaturze właśnie to wynika, iż odwołanie od orzeczenia wyższego sądu dyscyplinarnego przysługuje do Sądu Najwyższego w związku z tym może się okazać, że izba dyscyplinarna dotyczy również adwokatów wprowadza w Starym systemie, a nie decyzję, o którym chyba myślą Zbigniew Ziobro, kiedy chciał wszystko przenieść do Izby dyscyplinarnej ona też w tym Starym projekcie miała taki charakter, by na nią meta charakter dominowała nad pozostałymi izbami miała spec jest o wiele więcej sędziów miał też swój specjalny budżet z anteny prezes tej Izby był był praktycznie równy pieszemu prezesowi Sądu Najwyższego tutaj tego wszystkiego nie ma, więc można się spodziewać, że przynajmniej struktura Sądu Najwyższego nie zostanie wstrząśnięta posła w posadach w ale jest sprawa, która wstrząśnie przynajmniej obecnym składem Sądu Najwyższego, ponieważ zgodnie z przewidywaniami Anny zakończyć mają się kadencje tych sędziów, którzy ukończą 60 piąty rok życia, chyba że prezydent i będą oni musieli przejść stan spoczynku w, chyba że prezydent zgodzi się na ich dalsze trwanie jakiś komentarz do tego oczywiście lata to jest kwestia, która budzi poważny niepokój czy musi budzić pewne zastrzeżenia przede wszystkim trzeba zadać pytanie, dlaczego wiek 6 5 lat wymiar sprawiedliwości to sprawują sędziowie i inny człowiek bardziej doświadczonym również życiowo i posiada większą wiedzę doświadczenie w tym lepiej wywiązuje się ze swoich obowiązków w szczególności niepokój budzi kwestia wieku 6 5 lat dla pani pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bo tutaj w tym zakresie konstytucja mówi jasno kadencji, którą pani prezes piastuje i wydaje się, że wprowadzenie tego zapisu tego tego też cezury wiekowej może być poczytywane jako próba właśnie doprowadzenie do sytuacji, w której pani prezes zostanie nowy tak naprawdę odwołana no tak, ale przez przedstawiciela kancelarii tłumaczyli, że chodziło o ujednolicenie sędziów sądów powszechnych obowiązują takie zasady to dlaczego nie sędziów Sądu Najwyższego myślę, że Sąd Najwyższy jest inną instytucją i to jest właśnie ta Korona zawodu sędziowskiego no trudno oczekiwać, żeby sędzia Sądu Najwyższego rozpoczynał swoją karierę w wieku odpowiadającym wiekowi sędziego Sądu Rejonowego prawda i w związku z tym no jest pewna logika w tym, że osoby doświadczone osoby o pewnym wieku, zasiadając w Sądzie Najwyższym i dla mnie budzi zastanowienie budzi pytanie, dlaczego 6 5 lat, ale to nie jest przymus powiedzmy jasno pan prezydent będzie mógł sam rozważyć czy taki wniosek o to, żeby pozostać sędzia Sądu Najwyższego jest zasadny to znaczy czy zdrowie lub inne warunki nam sędzia go nie uniemożliwiają mu dalszej pracy i pozwolić mu temu sędziemu na dalszy sprawowanie swoich funkcji, więc cała wiara w mądrość prezydenta w oczach tylko, że to właśnie jest chyba ten element, który ustawodawca ustala, uchwalając konstytucję przewidziano trójpodział władzy trochę źle wygląda, jeżeli robi się pewną ocenę sędziego Otóż z odnajduje się poleci pokusa do tego, żeby ocena sił tylko przez pryzmat wieku i zdolności, ale przez pryzmat wcześniejszych orzeczeń, a to może wpływać na niezawisłość niezależność sędziego w szczególności tego sędziego, któremu będzie zależało, aby pan prezydent życzy pani prezydent przyszłości, bo przecież te przepisy mają obowiązywać przez długi okres czasu jak rozumiem, że prezydent ocenił taką osobę pozytywnie i zezwolił na kontynuowanie sprawowania funkcji, ale wspomniał pan o podziale władzy wczoraj prezydent wskazywał na swojej pierwszej chyba z 2 konferencji, że przecież to on powołuje sędziów Sądu Najwyższego to on logicznie powinny odwoływać w, czyli właśnie w tym momencie przekroczenia wieku emerytalnego no właśnie, o czym innym jest powołanie na funkcję sędziego, a czym innym jest odwołanie z funkcji sędziego no nie można odwoływać sędziego, bo czymże jest nieusuwalny z wyjątkiem pewnych oczywiście okoliczności, których można sędziego złożyć inny ze sprawowanej funkcji, ale Tonim nie może być żadnej mierze instrumentem politycznym pewnych nacisków politycznych, ale panie mecenasie od lipca już można usunąć sędziego sądu powszechnego w tym, że sposób minister sprawiedliwości wydaje zgodę na dalsze sprawowanie urzędu po przekroczeniu tego wieku jest to jest tylko pewne domknięcie dopełnienia bowiem tak ja się z takim zamknięciem list w chciałam zapytać jeszcze on sprawy, które zapowiadał prezydent i one stały się faktem w tym wreszcie opublikowanym projekcie w LO w jest to pomysł na skargę nadzwyczajną posłuchajmy jak prezydent wczoraj omawiał ten trend ten, że nową instytucję ona rzeczywiście w tej nowej ustawie Sąd Najwyższy się pojawiła możliwość wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia, jeżeli to będzie nawet orzeczenie Sądu Rejonowego w Okręgowego czy apelacyjnego czy Sądu Najwyższego, jeżeli ktoś czuje się skrzywdzony tym orzeczeniem będzie mógł ubiegać się o wniesienie takiej skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego po to, żeby właśnie trudne sprawy ludzkie tych, którzy mają głębokie poczucie krzywdy na skutek orzeczeń polskich sądów mogły być jeszcze raz rozpoznane tak mówił wczoraj prezydent to chyba dobra informacja dla Naczelnej rady Adwokackiej dla wszystkich zrzeszonych w izbie w izbach adwokackich, bo będą mogli praktycznie Pa mieć kolejną instancję do walki o interesy swoich klientów myślę, że akurat w tym obszarze ten pomysł nie jest złym rozwiązaniem oczywiście pod warunkiem, że w szczegółach nie spowoduje pewnego paraliżu niestety trzeba powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, w których wymiar sprawiedliwości popełnił pomyłkę, a i zdarzają się sytuacje, w których pozostaje w obrocie prawnym prawomocne orzeczenie, którego nie można zmienić, ale może wnieść kasację oczywiście na siebie w bankach parę lat temu ładnych ograniczono zakres tej podstawy kasacyjne ograniczono możliwość wnoszenia skarg kasacyjnych co to zrobiono, dlatego że wymiar sprawiedliwości Sąd Najwyższy nie był w stanie przerobić mówiąc kolokwialnie ilości spraw, które do niego wpłynęło już każdy, kto przegrywa sprawę czuje się straszliwie skrzywdzonego orzeczeniem sądu rzadko kiedy klient może się pogodzić z tym, że przegrał sprawę w szczególności jeśli to sprawa jest z wizją bardzo mocno emocjonalna, ale za błędny sposób ograniczono te wnioski kasacyjne, ale moim zdaniem zawężono to w sposób bardzo istotne możliwość oceny i doprowadzono do tego, że rzeczywiście skarga kasacyjna jest instrumentem trudnym do wniesienia bardzo często zdarzają się mu nos jest przedsąd prawda w sprawach cywilnych, gdzie badane jest czy spełnia skarga kasacyjna podstawy do wniesienia bardzo często zdarza się, że z inną oczywistą, że rządzą nie żal brak podsta w kasacyjnych, które miały rozkaz kasacji nie są przymus moim zdaniem brzmi sensownie to tak jak wnioski do Trybunału Konstytucyjnego też są ciasto rzucone już na wstępie i to brzmi szansą może to brzmi sensownie, ale to powoduje ograniczenie możliwości kontroli przez Sąd Najwyższy prawidłowości orzeczeń i pointach nie będę tutaj nie mogę być tutaj osobą, która krytykuje totalnie koszt pomysłu prezydenta, bo on zasługuje na racjonalną przyjrzenie się, o co walczyć jasne jest, że nasz nie rozumie nie wyobrażam sobie, żeby każdy z nas nie chciał zaskarżyć w tym z nadzwyczajnym trybie tego jeść no no tak tutaj prezes jest chyba szalenie łaskawy 1 0 lat wstecz sprawy są objęte tą ustawą, czyli jeśli ktoś z państwa w po 1 7 października 10 07. znalazł się w sądzie i Błot czuje się skrzywdzony to może te sprawy właśnie będzie 8 właśnie zgodnie z o na czym polegać na tym mechanicznym mechanizm ma polegać na składaniu wniosków o to, aby uprawnione instytucje wyniosły taką skargę nadzwyczajną, czyli nie obywatel sam będzie składał skargę nadzwyczajną tylko uprawnione podmioty dobrze skonstruowane sito powiem tak to wymaga chwili refleksji zastanowienia prokurator generalny Rzecznik Praw Obywatelskich grupa co najmniej 3 0 posłów lub 20 senatorów no i jeszcze niektórzy rzecznicy osobnik, którzy w zakresie swojej właściwości no właśnie i ja powiem tak widzę może raczej nie widzę problemu z tym, że instytucje określone instytucje będą mogły się przyjrzeć czy sprawa została prawidłowo osądzona mężczyzny wcześniej już mogą dorobić na etapie od od prokuratury aż po po ostateczny wyrok prawda jest taka, że doświadczenie pokazuje, że czasem sędziowie jak każdy człowiek potrafią popełnić pomógł i chodzi o to, żeby sobie wyeliminować możliwość wniesienia takiej pomyłki czy spory orzech od pozostawienia nieprawidłowego wyroku dlatego ważne są zasady na jakich może być wniesiona taka skarga nadzwyczajna natomiast faktem jest, że but do czego to ma prowadzić do wyeliminowania złego orzeczenia przesłanki wniesienia skargi nadzwyczajnej są bardzo wymagające osoby, które mogą jej skargę nadzwyczajną to nie wszyscy obywatele tylko już poszczególne podmioty właśnie przesłanki są bardzo szerokie to tylko ten tylko ten, kto się do prośby i się zagęszcza przez to, że są pewne podmioty, które nas tej mają reprezentować, ale tośmy na koniec tej części rozmowy się podsumować, że w przy rozpatrywaniu skarg nadzwyczajnych też można popełnić błędy w informacje wrócimy i porozmawiamy o pomyśle na ławników w Sądzie Najwyższym no i Rozprzy patrzymy się losom krajowej rady sądownictwa i analiz audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie można powiedzieć od wczoraj organizujemy takie w równoległym konsultacje do pana prezydenta, ponieważ Kancelaria prezydenta nie skorzystała ze bez możliwości wysłuchania on Sądu Najwyższego krajowej rady sądownictwa ani Naczelnej rady Adwokackiej w trakcie przygotowań do ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o krajowej radzie sądownictwa, więc my w zastępstwie z ciekawością wsłuchujemy się w te głosy za mną studia mecenas Rafał Dębowski sekretarz Naczelnej rady Adwokackiej w ich dyskutujemy właśnie od tych projektach, które dziś pojawił się za za pośrednictwem portalu czysta polityka PL niestety nie opublikował wczoraj prezydent na stronach prezydenckich ani nie opublikował wciąż jeszcze marszałek na stronach sejmowych, więc posługujemy się w LG pracą kolegów dziennikarzy z czystej polityki pozdrawiam serdecznie z turystyczną wspaniały czas, kiedy wszyscy wstrzymują się w projekty ustaw kiedyś tak nie było w panie mecenasie po chciałam, żebyśmy się przez chwilę nie skupili na tym MLS, o czym mogliśmy tuż przed informacjami powiedział, że skarga nadzwyczajna może mieć sens, a ze względu na to, że pojawiają się błędy w orzecznictwie sądowym i obywatel AM Mar mą możemy taką dodatkową możliwość, żeby jednak próbować walczyć o swoje w nogę mam taką wątpliwość to jednak jest tak, że każdy z nas będzie chciał walczyć i pan wskazywał, że nikt też w wymyślone przez prezydenta grupy, czyli prokurator generalny Rzecznik Praw Obywatelskich albo 30 posłów senatorów będą otwierać te skargi jest na tyle uzasadnione i te mniej uzasadnione może, że to może w rzeczywistości zadziałali, żeby tak wydaje mi się, że pomysł, aby grupa 20 czy mam 30 posłów czy senatorów, bo uprawniona do wnoszenia tego typu instrumentu jest chybiony, ponieważ inna rola zadaniem posłów jest zupełnie inne oni nie mają instrumentarium do tego, żeby można było, żeby mogli obsłużyć takie takie sprawy ocenić, ale tak naprawdę to jest to by było swego rodzaju upublicznić upolitycznienie tego instrumentu dlatego mówię, że przyjmuje pewne rozwiązania kierunkową natomiast w szczegółach oczywiście można mieć tutaj pewne zastrzeżenie wątpliwości zrywamy boja myślę zarządza rzeczników praw obywatelskich pamiętam jego wystąpienie przed Sejmem i pamiętam jego rekomendacje dla zmian w wymiarze sprawiedliwości i tam nie pojawił się taki pomysł, że rzecznik mógłby lepiej bronić naszych praw przed sądami i walczyć o sprzeczne z niesprawiedliwymi wyrokami, gdyby miał prawo do takiej nadzwyczajnej skargi powiem tak no zakłada pani, by pewne sytuacje związaną też pewnie z politycznym rozwoju układem sił i sytuacją polityczną w naszym kraju, ale wyobraź sobie prawomocne orzeczenie, które nie zostało zaskarżone Janina uczy się szczegółów tej tak po tej ustawy, ale czy nie byłoby pro obywatelskich, gdyby można było w takim nadzwyczajnym trybie zmienić orzeczenie, które wcześniej, które się uprawomocni aktor, którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy, a który jest ewidentnie niesprawiedliwe i dać n p . Rzecznikowi Praw Obywatelskich nadzwyczajne środki nadzwyczajne uprawnienia po to, żeby porządek prawny czy wyroki odpowiadało porządkowi prawnemu działanie może Burgos raz do Strasburga, choć występuje też Strasburg nie jest to się czuć się można pójść może zaskarżyć to korzystne Strasburg nie eliminuje czy wyrusza z Bogu i eliminuje prawomocnych orzeczeń będących w obrocie prawnym w Polsce w prawnikom to jakoś mogły pomóc, ale samym ich klientom niekoniecznie, dlatego że jednostka jest ta kolejna instancja Trybunału europejskie dialog szukanie na sprawiedliwość Trybunał Europejski europejskim nie jest ona kolejną instancją tylko rozstrzyga jak grzyby czy Polska zastosowała się do Przymorza dostać lub odszkodowanie to chyba głównie o to chodzi oczywiście nasze misie wydaje, że wymiar sprawiedliwości chodzi o sprawiedliwość schudłam ale, ale to jest już zupełnie inne zagadnienie jak bowiem tak dajmy czas na przemyślenia wzięto to bardzo ładnym zapowiedział teraz, ale to absolutnie nie sprawdzić ile czasu raczej nie będzie wolno w ZUS zobaczymy, żeby to pokaże kalendarz my pewnie polityczny natomiast się wydaje, że trzeba dać sobie czas i chwile na spokojną refleksję i ocenę tych projektów i otrzeć to co jest dobre od tego co jest mało inspirowane politycznie, a ja powiem przede wszystkim o 1 najważniejszej rzeczy wymiar sprawiedliwości reforma, która dotyczy wymiaru sprawiedliwości też są zupełnie inne obszary niż to, o czym dzisiaj rozmawiamy obywatele oczekują zupełnie czegoś ważnego mi też choćbyście znałyśmy tej samej stronie pan mówi może skargę zwyczajne wesprą obywatelski pomysł, a bardziej pro obywatelski byłoby w pomysł usprawnienia wymiaru sprawiedliwości jest i n p. umożliwienia sędziom, że mieli dłuższy dłuższy czas na przygotowanie się do Włoch rozegrany ponownie pomyłek informatyzacja wymiaru sprawiedliwości to jest kierunek, od którego nie uciekniemy i proszę wyobrazić 30 sierpnia, o ile dobrze pamiętam nastrój rząd na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia znoszącego funkcję pełnomocnika rządu d s. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości zadanie naprawdę gigantyczne zapytani, o które przesunęło, by Polski wymiar sprawiedliwości w inne obszary nowe dajmy się, że trudne zadanie to trzeba jasno powiedzieć natomiast no to jest ten kierunek oszczędzanie nie będzie realizowana, a proste zadanie tak jak przyzwala na wydajną nie będzie, ale wymagające tego, aby skoordynować w wielu obszarach wymagające tego, żeby był rzeczywiście pełnomocnik rządu, bo to zadanie dla całego rządu nie tylko dla ministra sprawiedliwości mówi pan pro obywatelskich rozwiązaniach to jeszcze jedno się pojawiło chodzi o ławników wprowadzenie do UE Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych w sprawach o dotyczących właśnie owej skargi nadzwyczajnej posłuchajmy jak uzasadniał to wczoraj prezydent Andrzej Duda chcę, żeby został wprowadzony do Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i sprawa właśnie tych tych skarg nadzwyczajnych przy orzekaniu element społeczny to znaczy ławnicy tak, żeby byli obecni przedstawiciele społeczeństwa i widzieli w jaki sposób załatwia się sprawy dyscyplinarne uczestniczyli w tym i żeby uczestniczyli w załatwianiu tych skarg nadzwyczajnych temu się trzeba bacznie przyglądać, więc ten czynnik społeczny uważam je tutaj potrzebny w tak mówił prezydent Andrzej Duda zajrzyj do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym to okazuje się, że bardzo wiele zasad będzie przeniesiony z obecnej rzeczywistości ławników w sądach powszechnych dobre rozwiązanie pamiętam czasy, gdy inne w naczelna rada Adwokacka była jedynym organem i jedynym podmiotem, który protestował przeciwko likwidacji praktycznej likwidacji ławników sądów powszechnych nie było wtedy żadnej burzy politycznej nie było żadnej sporu chyba wszyscy posłowie są to, że 1 mąż woli pamiętam wyników głosowań, ale wszyscy się zgodzić nie budziło to najmniejszych emocji, gdzie inne w przy procedurach z zlikwidowano praktycznie Malta faktyczna likwidacja jak wygląda co do Elbląga rola ławnika nie jest istota polega na tym, że ławnicy dzisiaj występują w bardzo ograniczonym ilości spra w kategorii spra w zawyżono tą funkcję, dlaczego dlatego, że ono się o nich sprawdzała i sprawdzała się, dlatego że ławnicy zdaniem oczy się tym tych, którzy tak głosowali wówczas, dlatego że ławnicy byli znudzeni śpiący przychodzili dla drobnej gratyfikacji nie byli zorientowani w sprawach i i w zasadzie było to jedynie kosztem źródłem kosztów dla skarbu państwa istotnych tak, ale nie wiemy, dlaczego przecież leczyć ja widziałam to we wszystkich serialach amerykańskich jak tam ławnicy to są najbardziej skupieni najbardziej zapracowani ludzie w sądzie, dlaczego Polacy nie sądzę Amerykanie serialach na myśl, że w ogóle serial z Sochą euro są świetnym źródłem informacji o świecie, ale tak serio może za mało się opłaciło ich nie nieostrożnie szkoliło ja myślę, że były błędy oczywiście w tej w tej instytucji ławnika natomiast chcę powiedzieć co innego na dzisiaj wracamy z pomysłem ławników do instytucji, która wymaga tak naprawdę wierzy w specjalnej, ale co ma rację w tym wszystkim to jest instytucja jak ci rolnicy mieli być Polakiem, kto miałby obowiązywać górników ja wiem 0 2 proc do projektu sen tak, czyli politycy, którzy będą decydowali, kto będzie ławnikiem w sprawach dyscyplinarnych na jej kryteria powoli, kto będzie położony w dzisiejszym układzie politycznym i Senatu wiadomo, kto ma większość wiadomo dlaczego w pana zdaniem pomysł, żeby to politycy mieli wpły w n p . na obsadę czy to ławników w Sądzie Najwyższym czy to prezesów wiceprezesów sądów powszechnych to jest błędne pomysłu wyborca obywatel może pomyśleć jak ci politycy Senatu źle obsadzą Sąd Najwyższy w następnym razem ja w wyborach już swego głosu na nich wiodącą pod pełną kontrolą już nawet Monteskiusz wytłumaczył, dlaczego powinna być niezależność władz od siebie i dlaczego 1 władza nie powinna ingerować w drugą, że to dla nas obywateli leży w naszym najlepiej pojętym interesie, aby władza wykonawcza władza ustawodawcza nie chodził swoimi kompetencjami wkład we władzę sądowniczą, gdy do sądów, choć polityka oknem drzwiami okno wychodzi sprawiedliwość i myślę, że to oddaje wszystko miał się obawiam sytuacji, w której co prawda wg projektu jeśli dobrze pamiętam 3 sędziów mogą orzekać jako sędziów zawodowych i 2 ławników, ale wydaje mi się że, gdy ławnicy wybierani do Sądu Najwyższego Izby dyscyplinarnej no przez polityków może zdarzyć tak, że będą po prostu przedstawicielami partii politycznych będą realizowali ich Arnold dni wizje polityczne wsi no może tak być zobaczymy, bo to w pełni niechybnie ten pomysł na wolność spodoba wszystkim stronom sprawa i sprawiedliwości i w i pewnie znajdzie poparcie, a propos udziału partii IAM polityków wżyciu wymiaru sprawiedliwości w jest też ustawa uwaga ciekawe nie nowa cała ustawa o krajowej radzie sądownictwa tylko prezydent przedstawił ustawę nowelizującą dotychczasową, więc jest to ogromny projekt i tutaj dochodzi do pełnej wymiany krajowa rada sądownictwa jest traktowana jako inny organ, który ma wspólną kadencję, czyli członkowie są razem odwoływani razem powoływani w i projekt przewiduje, że Edmund nowym ciasta stary skład sędziowski ta część sędziowska krajowej rady będzie odwołana, a na jej na jej miejsce tych sędziów powołani będą nowi i tu jest ciekawostka zgłaszani kandydaci będą przez 2 2 000 obywateli lub 2 5 sędziów co pan NATO w bazach programów w procedurze wyboru to oczywiście w sejmie szewską będzie działo, ale co pan na to, żeby kandydatów zgłaszali obywatele lub sędziowie mnie aż zacznę od od samego początku nie bardzo niepokoi pomysł związany z wymianą składu KRS bardzo niepokoi mnie, dlatego że KRS zgodnie z konstytucją jest organem, który ma stać stać na straży niezawisłości i niezawisłości sądów niezależności sędziowskiej w związku z tym pomysłem czy rozwiązania, które my przerywają kadencję de facto obecnego składu krajowej rady sądownictwa są inne konstytucyjnie pomysłami i niebezpiecznym Trybunał Konstytucyjny w czerwcu uznał, że ten ta kadencja jest właśnie mnie wspólna dla członków krajowej rady, a nie jest traktowana indywidualnie nie rozumie ustawa prezydencka ma ten incydent orzeczenie realizować pojęciach dał mi wszyscy wiemy istnieją inne, w jakich okolicznościach zapadło orzeczenie w mojej ocenie no może pan tak nie zgadzam się z tym orzeczeniem, choć wiem, że takie orzeczenie zapadło wiele rzeczy nam pan konstytucję w mojej ocenie kadencja kadencja dotyczy każdego członka krajowej rady sądowniczej osobno i oczywiście tak jak między prawnikami każdy ma prawo do różnej oceny tych samych przepisów, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że intencją przepisów konstytucyjnych było to, aby przedstawiciele sądów wybierali sędziowie proszę zwrócić uwagę, że w konstytucji jest napisane jak i lód i sery członków KRS-u wybiera Sejm, a ilu Senat nie ma natomiast wskazane, kto wybiera tych przedstawicieli sędziów w mojej ocenie to są przedstawiciele sędziów dlatego sędziowie powinni wybierać spośród swoich członków RL spośród swojego grona przedstawicieli swoich drukarek wysunął prezydent jako prawnik ma inne zdanie uważa, że to powinien robić Sejm w, a jeśli z no ale właśnie z tym czynnikiem społecznym, czyli zgłaszaniem przez obywateli to policzyłam, że państwo jak ustawa wejdzie w życie to będziemy mieli wszyscy my 2 8 dni, żeby zebrać 2 00 0 podpisów pod nim kandydaturą naszego naszego ulubieńca do KRS więc, jakby co to trzeba się będzie wspinać się, że partie sobie poradzą z tym problem zbierania 2 tysiące podpisów lepiej niż pojedynczy obywatele w UE to tak, a propos udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w NN nie będą już pytać o ten system 1 poseł Anna oddaje głos on ma sprawić, że będzie multi partyjna krajowa rada, ale rozumiem, że skoro pan mówi to w ogóle nie politycy powinni wybrać tę część krajowej rady z tytoniem to żadna różnica, jaką metodą wybierzemy metodę głosowania to prezent mecenas Rafał Dębowski sekretarz Naczelnej rady Adwokackiej dziękuję za spotkaniem z ciasnej formacje, bo o nich kultura osobista Patrycja Wanat Wanat prosto z kolejnego jesiennego festiwalu filmowego tym razem Warszawskiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA