REKLAMA

Poprawność polityczna odchodzi do lamusa?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-26 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w TOK FM Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie w studiu ze mną Maciej Nowicki prawnik Helsińska Fundacja praw człowieka dobry wieczór wieczór i Radosław Korzycki publicysta tygodnika powszechnego dobry wieczór dobry wieczór państwu w dal Donald Tramp, ale nie tylko Donald Tramp w bardzo często w sposób niezwykle negatywny wypowiada się na temat tzw. politycznej poprawności to jest również coś co w polskich mediach prawicowych w Polskim prawicowym dyskursie funkcjonuje jako Rozwiń » inwektywami no ale także wewnątrz środowisk liberalnych różnego rodzaju i polskich zagranicznych można go słyszeć takie takie głosy, które opowiadają, że być może rzeczywiście ten projekt politycznej poprawności jest projektem w jakim sensie już niewydolnym, a być może nawet doprowadził do tego co się nazywa zwrotem populistycznym czynie, czyli m. in. do tego, że właśnie Donald Tramp jest dzisiaj u władzy i różne postacie wyznające podobne poglądy w sondażach opinii publicznej czy poparcie opinii publicznej osiągają wysokie wyniki na zwycięstwo takiej populistycznej prawicowej partii niedawnych zwycięstwo gaz będzie wysoki można, więc wysoki wynik tej partii w wyborach niemieckich tego rodzaju jest jakimś sensie potwierdzeniem tego trendu zacznijmy może od definicji, bo właśnie polityczna poprawność będzie przedmiotem naszego zainteresowania w tej rozmowie, z czym tak naprawdę jest polityczna poprawność, skąd się ten termin wziął i co to jest ten tak odmieniane na wszelkie możliwe sposoby projekt politycznej poprawności błędów cesarstwo Gorzyc zacznijmy od tego, że jest to związek frazeologiczny generalnie zarezerwowany dla do publicystyki nie jest to pojęcia ani naukowe ani takie, które może mieć odzwierciedlenie w prawie i w ZUS, żeby to dokładnie zrekonstruować to ów współczesne pojęcie politycznej poprawności to ono się wzięła od sarkazmu to znaczy mniej więcej 30 lat temu po publikacji przez konserwatywnego filozofa bardzo kochanego wplata niem Allana Blooma z komisją w sosie FOT uniwersytetów Chicago książki pod tym zamknięty umysł generalnie upadku dyskursu, ale też przede wszystkim o kryzysie Uniwersytetu on z ZAK zaczął się wypowiadać w ten sposób, że Uniwersytet współczesny jest we władzy dyskursu lewicy, która jest z kolei skrępowana tzw. polityczną poprawnością nowej lewicy nowej lewicy tak to i tak nieźle w PRL i wychodziło generalnie o to, że on stwierdzał, że absurdalną rzeczą jest m. in. równouprawnienie Szekspira z jakimś, któremu w ramach systemu kwotowego czy jakieś tam akcje afirmatywne jej miejscowemu poecie z peruwiańskim mieście z Dębicy z jakimś tam etnicznym bagażem dawać tyle samo miejsce co Szekspir owi on ważny jest absurdalne, że to jest nie tylko atak na wolność słowa, ale przede wszystkim na zdrowy rozsądek i w tym pojęciu polityczna poprawność konserwatywni krytycy zaczęli mieścić wszy w 2 każdy znać wszystkie pojęcia, które nowa lewica używała do tego, żeby nie powiem górnolotnie społeczeństwo uzdrowić właśnie tam w szczególności w tej książce Blooma jest taka teza, że pewien projekt polityczny związany z emancypacją n p. dyskryminowanych mniejszości w jakim sensie został rozciągnięty na całą sferę kultury i że de facto ta tradycyjna struktura hierarchii kulturowej dla Zachodu na będąca takim wyznacznikiem tego co istotne nieistotne ważne nieważna została tym samym zamienią ma jakieś takie pole politycznej manipulacji i że te wszystkie hierarchie zostały wywrócone do góry nogami wyłącznie wartość merytoryczna jakichś dzieł nie kategoria prawdy filozoficzna jako relacji pomiędzy zdanie ma rzeczywistością to są te kategorie te wartości, które są istotne tylko właśnie pewna polityczna rozstrzygnięcia zastępujące itp te kwestie tak to właśnie marzną może warto powiedzieć czy rozszerzyć ten trend przedmiot ataku, zwłaszcza w Polsce, gdzie pojęcie lewicy jest oczywiście inne niż w stanach Zjednoczonych tez bardzo silny atak przeciwko również stronie liberalnej, więc lewicowo liberalnej i przeciwko relatywizm mowy szeroko pojęte mu można wręcz powiedzieć w ogóle temu co nazywamy szeroko pojętym postmodernizm, czyli współczesnej przeciwko współczesnym właściwym stanie jest przeciwko współczesnym stanowi kultury intelektualnej tak naprawdę Zachodu stąd jest to rzeczywiście atak par excellence konserwatywny, ale wydają się, że jego jakość taka intelektualna nie była aż tak wielka, żeby wpłynąć na nowszy powszechną polityka, że tak naprawdę to ogromna kariera tego on, a terminu wzięła się stąd, że prawicowe Ching Tang te, które wniosły Georgea w Busha do władzy zrozumiałe jak wspaniałe właśnie te inwektywy, bo zgadzam się jest to oczywiście inwektywami jak wspaniałą bronią propagandową będzie, a wydaje mi się, że oni odnieśli ogromny sukces, dlatego że jeśli analizujemy w tej chwili użycie tego pojęcia, a także przez n p . w Polsce chociażby przez ludzi, którzy utożsamiają się z feminizmem atakiem obiektem ataku właśnie Blooma ranny, ale ludzi, którzy utożsamia się zmyśleniem liberalnym lewicowym ani zawsze używają tego pojęcia w sposób pejoratywny, czyli na oczy, jakby przyjęli na no jakiś element narracji drugiej strony nie mówią n p . o tym, że na poprawę, a że nic, bo inaczej poprawność polityczna w dużym stopniu, a mogłaby oznaczać pozostawanie wiernemu wiernym swoim własnym wartościom natomiast oznacza, iż jest tak właśnie nazwane ME konformizm Teresę coś co bardzo charakteryzują się społeczeństwa tego się oczywiście bardzo wstydzimy się na wydatek taki bon na trochę infantylne przeciwko wszelkiemu konformizm owi, który jest cechą kultury Zachodu właśnie ten Bóg daje siłę pojęciu apolityczne poprawności, jeżeli my szukać czegoś takiego pozytywnego co tak naprawdę za zjawiskami, które są w ten sposób AM opisane i właściwie zdyskredytował Annę stoi to oczywiście można mówić to na próbie używania i propagowanie języka nie wykluczającego jeśli przy tak mówiła to oczywiście nie jest to nic, a wtedy już kompromitującego prawda tak, bo w tych zarzutach, które się formułuje pod adresem politycznej poprawności nazywane niekiedy policją weszli przez konserwatywnych krytyków w stanach Zjednoczonych w pewnym momencie w latach dziewięćdziesiątych rozważa zakup mężach często często właśnie używano tego tego określenia policja myśli rodem z Orłem la, więc pewnego rodzaju istotą tych założeń politycznej czy projektu politycznej poprawności nie pamiętajmy, że mówimy tutaj cały czas jak Radosław Korzycki zauważył na początku czymś z poziomu potocznej mowy bardziej aniżeli dyskursu naukowego w tym założeniem jest to, że język jest pewnym innym istotnym sposobem oddziaływania kształtowania rzeczywistości społecznej, a nie tylko o sposobem na odzwierciedlanie różne myśli, które mamy chcemy sobie przekazać te myśli także czy to w jaki sposób mówimy naszą rzeczywistość kształtuje mnie, że w związku z tym w momencie, kiedy przyglądamy się językowi Noto odnajdujemy w języku cały szereg zaklętych w hierarchii przesądów stereotypy Mau upraszczając po prostu ocen ani przemocy i przemocy zarazem w związku z tym, że u nas wynikającej z tej czynności w momencie, kiedy słowo staje się, jakby w związku z tym w momencie, kiedy przez formujemy swój sposób mówienia to rzeczywistość społeczna też zacznie zmieniać rzeczywistość, która jest nacechowana trzymał przemocą nierównością dyskryminacją język jest jakimś sensie zarazem odzwierciedleniem, jaki czynnikiem kształtującym rzeczywistość, kiedy zmienimy języki będziemy mówić inaczej to będziemy też inaczej ze sobą obcować, a czy to nie utopia Radosław korzeń bardzo trudno jest 1 zdaniem na to odpowiedzieć ja cały czas bym bronił stanowiska, że to nie jest utopia, dlatego że Ameryka przez te kilkadziesiąt ponad 30 lat od wychodzenia z języka, przy którym za termin za za każdym tym terminem oprócz opisu stała stała również dewaluacja ta Ameryka się zmieniła, jakby podstawowe podstawowe słowo jak jest na antenie trudno trudno przywoływać z Słowak uchodzące dzisiaj za obraźliwe, ale całe pojęcie strasznie o przemianach w Polsce, czyli afroamerykanin no w mózg, skracając całą historię mocno równouprawnieniu pomogło, dlatego że słowo, które wydaje mi się jak powinna być też powoli eliminowane z polskiego języka czy słowo Murzyn które, które w swoją angielską brzmiącej wersji i jest dzisiaj potwornie obraźliwe po pierwsze, że przypominało to bardzo złe czasy dla tej etnicznej mniejszości były pozycjonowane dalej tą etniczną mniejszość i jako gorszą, że powiela się nic nie zmieniło, więc jedno słowa afroamerykanin miało jej pomóc wejść na pełnych prawach do do społeczeństwa i to się w bardzo dużym stopniu udało coś się skończyło wyborem Baracka Obamy na prezydenta ja też krzyż to nie jest panaceum oczywiście natomiast to nie jest utopia, bo tak jak pan zauważył jest oczywiście kształtuje rzeczywistości co więcej nowe w tej chwili wydają się, że wręcz realny i żyjemy w erze, w której język kształtują przede wszystkim marketing i propaganda i ten problem mam politycznej poprawności jako rzekomej cenzury naprawdę wydaje mi się problemem na GPW wydają się, że są to złe intencje drugiej strony, że to nie jest fair dyskusja tak naprawdę to jest właściwie chwyty retoryczne służące do dyskredytacji drugiej strony, że to jest także rzeczywiście tak jak tak jak tutaj BOŚ powiedziane, jeżeli słowo o języku na poziomie już słownika czyli zanim cokolwiek się o nim orzeknie ma już, że po wartością cenną, chociaż pozornie nie jest tylko słowem opisowym to takie słowo już ustawia dyskusje w sposób, który zdecydowanie de faworyzuje tych, którzy nie są autorami pisanej historii jest oczywiste wydają się, że również polszczyźnie mamy oczywiste przykłady zmiany, że w tej chwili Ves jesteśmy często wyśmiewani także jako Fundacja Helsińska musimy używać musimy to powiedziałem wyraźnie, ale również chcemy używać tych sformułowań, które mają właśnie służyć usuwaniu usuwaniu takich ram uprzedzeń powiedz mi już poziom słownika n p. mówimy o osobach z niepełnosprawnościami zgodnie z językiem ONZ-etu a, ale jeśli porównamy ten termin n p. terminu kaleka, który będziemy już nikt nie użył chyba nikt tego nie żałuje na to widzimy, że na tej drodze języka dokonuje się również postęp może tego słowa, a od biją nas młotkiem po głowie politycy powiedział nowy prawicowego wyjdzie nad prawicowej skrajności, którzy od czasu do czasu w taki Janusz Korwin-Mikke, wprowadzając te słowa z powrotem do dyskursu przypominają nam o tym jak ostatnio nabyła cenne, gdy im radykalnie dewaluuje Arce no właśnie, bo to są te ewidentne korzyści takie korzyści, które można też prześledzić w praktyce społecznej historii, o których mówicie to skądinąd rzeczywiście tak jest, że na nie wiem lat temu mnie w latach dziewięćdziesiątych w Polskim języku politycznym też funkcjonowało mnóstwo takich sformułowań, które na, które dzisiaj, by żaden polityk nawet z prawicowym może nie z takiego totalnego klinczu jak powiedziałeś, ale one względnie z takiego cywilizowanego prawicowego tendencja jest mu do zrobienia pozwoli do powrotu pewnych pewnych słów, ale to już jest z kolei tran to wszystko co się wiąże powiedziałbym z kryzysem populistycznym chyba, bo ludzie, którzy się odwołują bezpośrednio do tradycji przez polityczną poprawność jakoś zmodyfikowanych nagle dochodzą do władzy i tu się pojawia pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy być może nie jest tak, że pewna racjonalna krytyka tego myślenia w kategoriach politycznej poprawności jest konieczna dla samego obozu liberalnego do tego, żeby właśnie zobaczyć co takiego się nie udało co się stało co złego się stało, że akurat ten cały liberalny projekt jest teraz w kryzysie poważnym, gdzie indziej nie sądzę, żeby liberalny projekt był w kryzysie przez przez polityczną poprawność Chin natomiast sama ta rzeczywiście krytyka politycznej poprawności, a jest wręcz ranny, ale można pokazać nam momenty, w których jest doprowadzona do absurdu 1 z popularniejszych teorii spiskowych w tej chwili, jeżeli popatrzymy na internet jest właśnie teoria o tym jak to polityczna poprawność zabiera nam wolność jest nową formą cenzury i stąd ważne jest to cała co było powiedziane na początku, że nie jest to termin, który w jakikolwiek sposób kształtuje prawo ani polskie nie europejskie nie międzynarodowe, że koncepcje związane z tym językiem, który może też być szkodliwy siać nienawiść prowadzi do przemocy są zupełnie inne prawnej powstały w całkowitym oderwaniu od tego pojęcia już takie pojęcie jak mowa nienawiści czy jak nawoływanie do przemocy oczywiście mają swoje znaczenie prawne natomiast my natomiast mówienie o tym, że kogoś polityczna poprawność krępuje i jest absurdem, dlatego że go krępuje to krępuje go tak samo jak głośne westchnięcia w towarzystwie i wolność do głośnego brnięcie w towarzystwie każdy ma natomiast to co się stanie potem to jest jakby Rataj, a tutaj właśnie problematyczne to co zdefiniujemy jako analogię Beck śnięcia ostatecznie może być także w momencie, kiedy wprowadzamy jakąś bardzo restrykcyjną etykietę i zachowań nawet w tym studiu jak ja Uznam, że odpowiednikiem pęknięcie jest położenie nogi na nogę i będę eliminował takie osoby z takich, które siedzą nie zna go namawiano do jedno to jest ten problem to znaczy co definiujemy jako właśnie to co nikt go zgodnie z VAT definiuje też właśnie no właśnie, bo jeśli nie władza to ja specjalnego problemu nie widza zgodnie z jaja oraz do Gorzyc trochę z Jagiellonią do pozwolę sobie zrekonstruować to pojęcie tego wytłumaczyć jak jest jednak, żeby to, jaką stronę iść, żeby zdefiniować to pęknięcie czy położenie nagina nogę wraca do samego rana Bluma, który w bloku BRICS w Syrii zwraca uwagę przede wszystkim na rynkom sen sny czy na nas na na kocu w uproszczeniu można nazwać zdrowym rozsądkiem mówiąc o otwarcie i też, eliminując rozmowy w swoich adwersarzy, że obsceniczny gest nie zastąpi argumentów dyskusji, a to co jest tym obsceniczny gest ten jest jakby w domniemaniu oczywiste w ramach zachodniej kultury, w której w, której wyrośliśmy, więc tutaj Noteć zdaje się na nas znana nie tylko w kwestii etycznej sumienia, ale też estetyczny że, że jednak możemy tutaj oddzielić jak argument do absurdów na dobro od zła, szukając tego co może być ekwiwalentem tego tego pęknięcia tłoczy się pewnym pewnym znowu argumentem, który się, który się w tych krytykach przewija jest taki argument z wypowiedziami żony jest bardziej taki głębinowe aniżeli taki prosto w urządzenia, które wynikają z umiłowania tradycji albo przekonania, że to co kiedyś było to takie powinno zostać jak jak było mianowicie argument, który mówi, że niekiedy i to w pewnych szczególnych środowiskach no bo ostatecznie ten język, o których mówimy język tzw. politycznej poprawności to na początku jest język kampusów uniwersyteckich w stanach Zjednoczonych i tego dotyczy przede wszystkim krytyka Allana Blooma późniejsze staje językiem czegoś co zapewne polscy konserwatywni publicyści określiłbym mianem salonu ma przykładem takiego salonu między swe Międzynarodowego i oczywiście zaczyna przenikać do domowy potocznej coraz bardziej, ale pewnym argumentem, którym się wydaje na ciekawy i wart zastanowienia argument, który opowiada niekiedy tego typu założenie, że mu mamy się zawsze posługiwać takim językiem, który unika oceny, które właśnie jest niezwykle wyczulone na wszelkie elementy nie wiem opresji albo albo zhierarchizowana Ania masujemy te n p. realna antagonizmy społeczne masujemy pewne nierówno siedzibę albo pewna po prostu na rzeczy, które w innych okolicznościach byśmy zdefiniowali jako jako negatywne i w ten sposób właściwą jakość omijamy to na zasadzie negacji i dlatego później wedle starej psychoanalityczne zasady, że co w za represjonowanych to powracało no i konfrontujemy się z bolesnymi skutkami tego co żeśmy zepchnęli dzieje się pod dywan za taki Jedwabne eleganccy Jelenia Góra i 2 wzrosła bardziej zbyć bym byśmy zrekonstruowali, jakby znaczy, że jak przypomniałby słowa profesor, który pisał o tym z gry czak w partii ikona liberalnego pragmatyzmu co co twórcy, jakby jest jest kalką języka angielskiego jest generalnie filozof lewicy, który nie żyje od 1 0 lat bez wody w dziewięćdziesiątym ósmym roku z to też jest odpowiedź na to 3 czy polityczna poprawność jest utopią on punktował wady właśnie w tym komputer powiedziałeś to znaczy w tym, gdzie tu filozofia w swoich, jakby wielki dok terenach również jakby, tworząc nowy język odeszła od całego, by linearnie czy chronologicznie patrząc procesu emancypacji innego to znaczy od wielkiej koalicji intelektualistów i związków zawodowych to znaczy uniwersytetów i niebieskich kołnierzyków w Ameryce która, jakby doprowadziła do do tej wielkiej społecznej transgresji to znaczy tam odziedziczenia ze zmianą Malepszy, że w pewnym momencie te uniwersytety, które się skupiły na emancypację kwestie genderowe w tej kwestii etnicznych czy również osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zapomniały o swoim głównym sojuszników w tym w tej koalicji, czyli o robotniku i worki projektował w 2 19 lat temu, że to pewno będzie pęknie i wracamy do do dodała do do dna do tego to tego rozerwania, od którego zaczął się kryzys mianowicie lewica zapomniała o tym, że również w tym wielkim językowym w projekcie należy dobrze mówić o ludziach wykluczonych z powodów ekonomicznych nie przewidziała również elementarnego postępu, że robotyzacja automatyzacja pracy wyrzucił wielu ludzi poza nawiązać z z wielkiego przemysłu czy ze względu na również objęta polityczną poprawnością politykę szukania odnawialnych źródeł energii, czyli po prostu znał od walki z zanieczyszczeniem środowiska wyrzuci poza nawiasem ludzi ciężko pracujących zatrudnionych w w nowe w przemyśle wydobywczym i lewica o nich zapomniała i lewica o nich zapomina bardzo długo to znaczy on wokół wokół trochę innych względnej nas tego września 2 Greta odejść od wolności w stronę bezpieczeństwa tych kampaniach wyborczych na początku 20 01 . wieku, gdy te podstawowe sprawy zostały, jakby pominięto również w tamtych czasach przez prawicę, bo prawica się, jakby organizowała wokół tych tych tych spraw bezpieczeństwa i one teraz właśnie rykoszetem rykoszetem wróciły mu w święte słowa myślę, że to jest rzeczywiście jest nim właśnie jak i klubu to znaczy i jeżeli mówimy o zjawiskach nie wiem psychologii społecznej to oczywiście z taką dystrybucja szacunku co jest wielokrotnie mówione chociażby cały kryzys współczesny się z tą pewnością wiąże, więc ten projekt ma afirmatywny akcji powietrzne ma takie koszty w pewnym sensie społeczne i jeżeli o tym, mówimy to on na tak głębokim poziomie to co to jakby jest pełna zgoda ja tylko mam takie gumę taką taki wielki sprzeciw przeciwko mówieniu, że to on, że to polityczna poprawność do tego doprowadziła, bo tak jak powiedziałem to nie jest idea normatywna w związku z tym, że one również nie ogranicza rzeczywistej dyskusji merytorycznej na żadnym poziomie jest interaktywna, a nie nie jest normatywne w tym meczu, bo chciał być mniej sprawna nie narzuca się, że jest normatywny w tym też, że ustawia co jest społecznie akceptowane co nie znaczy to się i przepisuje Broda natomiast chodzi o to, że nie wiem może Piter Slaughter daje prawda opisać różnice antropologiczne i w gruncie rzeczy podobnie jak to zrobił Bloom atakować samą podstawę myśli lokat, czyli równość praw notabene podstawy praw człowieka i być uważany za 1 z czołowych chwilowo zawód współczesnych nie wykluczany przez lewicę na tym poziomie polityczna poprawność dokonała żadnej szkody znaczy wydają się, że bunt przeciwko politycznej poprawności na takim płytkim poziomie, który chciałby wrócić, bo to jest pojęcie propagandowe aha inie inie nie róbmy z niego czegoś więcej tak naprawdę to to jest błąd właśnie człowieka, który chciałby, aby tak jak było jedno z jej buzi tak to kiedyś wyraziła kolegi, który chciałby trochę podręcznik słabszego kolegę no w gruncie rzeczy tak myślę, że jak tutaj rozmawiamy o politycznej poprawności to mamy namyśli nie tylko głaszcze po coś się ściśle pod tym terminem mówi syn rozumie wraz z jego historią konkretną i t d. ale w ogóle jakiś zespół języków dyskursów miażdżycowych emancypacyjne, o których zresztą w podobnym tonie co raporty cytowane przez Radosława Różyckiego roboty przed 1 5 laty pisał całkiem niedawno Mark Lilla też taki liberalny filozof z pewnym takim odchyleniem konserwatywnym jeśli można tak powiedzieć bardzo ciekawa amerykański nie jest takim tekście, który miał tutaj parę tygodni temu rozmawiałem na antenie Radia TOK FM z prof. Małgorzatą Jacyno można sobie znaleźć stan ten trend Popka stołu w kryzysie indywidualizmu domniemanym kryzysie indywidualizmu rano rozmawialiśmy, ale Lila pisze trochę podobnym duchu po zwycięstwie trampa to jest esej napisany stawia nam taką tezę, że w jakimś sensie amerykański kampus, bo on tam amerykańskie kompozytora, który jako taki inkubator różnych posta w jako taką przestrzeń, która wychowuje ludzi, którzy potem idą życie społeczne i w jakim sensie to życie społeczne kształtują, ale zarazem jako też coś co jest mocnym oderwaniu od tej rzeczywistości, w której żyje przeciętny amerykański wyborca, że mianowicie języki obecnej perspektywy obecna w amerykańskich kampusach co najmniej od lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych tak głęboko poszły w generacji o mniejszościach tak bardzo się za to skoncentrowały na no właśnie różnych perspektywach akcentujących odmienności różnorodności ról różnorodność różnice, że wreszcie zatraciły poczucie jakiegokolwiek elementu wspólnego, który miałby u nas wytwarzać poczucie, że jest jakaś wartość, która jest wspólna poza moją wąską partykularne mniejszościową grupą, do której na morze należę i stąd w jakim sensie kryzys posta w demokratycznych prezes takiej postawy, która w wychodzi od przekonania, że n p . z nie wiem kraj Ameryka jest jakąś wartością, którą wszyscy powinniśmy walczyć, bo mówi dla ostatecznie dowiedzieliśmy się tak dużo o tym, właśnie tylko o tym, się na tych uniwersytetach dowiadujemy, że nasz kraj dyskryminował jego historia grzmi, że Stal jechała bez wina albo innych historyków jest właśnie historią tak straszliwą, że na dobrą sprawę no to, z czym duża zidentyfikować do tego dodajmy jeszcze kryzys taki klasyczny kategorii prawdy w ramach tego postmodernistycznego projektów, które zresztą, który zdefiniował w ogromnym stopniu czas zwrotu właśnie dokument ze swoją kategorią liberalny ironista i trochę przechadza po dyskusjach finalnych słownikach finalnych, ale żadnego zaś finalne nie uznaje no właśnie związał się do filozofii bardziej się skupiamy na procesie tym właśnie mówi Lila w takiej sytuacji przychodzą po prostu silniejsi goście, którzy biorą to wszystko załatwi tak jak trampki i wyborcy mieli potem, maszerując tymi sztandarami, na których mają dla nas, całując syn bardzo doniosła korzystne cyklicznego kontekstu historycznego to znaczy nie zapominajmy że to wtedy też ciekawe czy czy gdyby n p. upadek Lehman Brothers i cały kryzys ekonomiczny zdarzyły się nie nie samym finale kampanii, które jednak nawet różne hasła emancypacyjne wygrywał Barack Obama i się do zmiany nieważne, kto się skończyło ale gdyby n p. zdarzył się rok wcześniej to czy w tym celu z mechanizmie prawyborów nie zdarzył się ktoś tak jak Donald Tramp, który by wówczas ten silniejszy po upadku tych wszystkich dyskursów to po prostu, że władze tutaj jest jakby w cash and Local wrócił to znaczy budynek elementarny powrót do prawa do rodowodu dostaną natury bobrom moim zdaniem do pewnego stopnia mieliśmy z tym ostatnio kampanie wyborcze przynajmniej na poziomie języka do czynienia teraz swoje nie użyje słowa polityczna poprawność, ale swoje mechanizmy PN nazywania rzeczy jedno dość obrzydliwych władny zawoalowany sposób miałby przez 30 lat idąc z jakby swoją swoją ścieżką neoliberalizm i n p . polskie dyskusje o układ jest uelastycznianie rynku pracy to znaczy kodeksu pracy tak naprawdę sprowadzał się do pozbawiania praw pracowniczych i pracobiorców absolutnie tuż po 1 z Malczewskiego języka, używając Nanovo eliminowały człowieka pracy od od od 1 miejsca pracy od społeczeństwa, a w ogóle nikt się nie zastanawiał nad nad przemocą, zwłaszcza tego języka w stanach Zjednoczonych to też oczywiście było i czy i skąd się pojawił ten resentyment rozmawiałem ostatnio na kanwie jego wydanej przed 2 tygodniami książki oprawcy co się stało z pracą z Rafałem Wosiem i próbowaliśmy zrekonstruować to jakby się stało w stanach Zjednoczonych były tak wielkie dyskurs nie chcą wystawiać im rację, kto ty związane n p. akcje afirmatywne, które temu białemu, który ciężko pracował na American Dream stał sobie w kolejce do tego, że rzezie, że on też kiedyś dojdzie do tego stanu klasy średniej ze spokojnym domem z ogródkiem na siłę wsadzając mu mniejszości w tym wypadku etniczne do tej kolejki i to przez jakiś czas działało jedno w akcje afirmatywne w ogóle w warunkach amerykańskich uważam, że jest wielkim sukcesem, a goście z powodu neoliberalizmu i razem znaczy eliminowanie regulacji w gospodarce i t d . w jakimś momencie zawaliło i ten sfrustrowany jak niebieski kołnierzyk sentymencie zbudował, jakby pan poszedł w lot jak sama na zawsze prawda jak jak jest nad dlatego też resentyment nad pasem w stronę tego czarnego, który nagle gdzieś tam znalazł udało mu się udało mu się marnować takich metod pracy czy 3 czy coś takiego i ta niechęć się znaczy została naczep aktor poszedł w stronę tego czarnego zamiast winowajcę tego, który jak z regulował gospodarkę co coś co się zakończyło monstrualnym kryzysem no i właśnie przyszedł taki Donald bramki Sobiech znany z tego skorzystał, więc w tym jest duża przy godność czy niesie wydaje, że pierwsze trochę to jest także to jest nowa era w ogóle, kiedy odkryliśmy właśnie, a w jakimś sensie relatywizm tak naprawdę to znaczy zauważy na żonę dla nowo albo tak głębokiej w formie znaczy zauważyliśmy rzeczy dla nas już obecnie oczywistą, że wszystko można powiedzieć inaczej, żeby dopowiedzieć najprościej prawda i że jakby trochę się tego nie da to uniknąć to znaczy troszeczkę taki bunt przeciwko temu jest troszeczkę jak buncie artystów przeciwko maszynom to znaczy nie da się wrócić do świata na prawdy objawionej w świecie z wysp zróżnicowanych narracji tak samo jak historia, która zawsze była pisana jednak jakiegoś tam punktu widzenia apotem rozpadła się w dużym stopniu też na historię mniejszości to jest jakby nowe wydarzenie, które musi wybrzmieć, a ma pewne swoje również konsekwencje właśnie społeczne, o których tutaj była mowa natomiast Annę próba cofnięcia się do tego co było wcześniej jest próbą wydaje mi się skazaną na porażkę co nie znaczy, że właśnie przed prawami człowieka dokładnie nie stoi w tej chwili po gigantyczne wyzwanie polegające na tym, żeby pokazać, że tak jak próbował to pokazać chociażby Republika francuska wtedy, kiedy powstawała, że prawa człowieka są wartością wspólną czy mogą być wartością tworzącą wspólnotę wydają się, że w tej chwili u boku PN jak gdyby pełna intelektualne mobilizacja jest przeciwko takiemu myśleniu, dlatego że właśnie także, jaki spowodowane są antagonizm mówiąc one są one są uważane za formalne antagonizuje łące one są również bardzo to jest akurat z wdaniem się rozwój sytuacji politycznej spychany jest do 1 strony, jakby sporu politycznego, czyli przestają być właśnie tym czym miały czym w wyobrażeniu twórców powszechnej deklaracji były zaraz po tragedii drugiej wojny światowej prawda obecnie nie ma wątpliwości uniwersalne deklaracja praw człowieka nie mogli mogłaby powstać, by nie było woli politycznej wydaje się, że to jest podstawa, żeby prawa człowieka defektu, bo w jakimś czasie powiedziane, że były w stanie naprawdę w taki czy innej formie zgodzić się z ideą równości, a także to jest czy to nie znaczy, że ci, którzy proponują i propagują prawa człowieka czy to nie znaczy, że ci, którzy mają na uwadze takie wartości jak nie wiem wolność osobista wolność światopoglądowa emancypacja grup dyskryminowanych i t d . i t d . prawo do aborcji na prawo do in vitro et Cetera czy to nie oznaczała, że ci, którzy z tego rodzaju postulatami wychodzą powinni właśnie porzucić relatywizm i zakończyć, jakby te historie o relatywistycznym narracjach, w których głaszcze wszystko jest równorzędne, dlatego że jeśli się zupełnie nie, ale jest jak go chronić się, jeżeli tak jest nie ma żadnego powodu, żeby przyjąć akurat narracja o prawach człowieka, dlaczego dlatego, że w 1 tylko z wielu równoprawnych narracji, ale to jest istotą, że właśnie różne narracje mają prawo i sale i że nie ma żadnego powodu, dla którego pana powieść będzie ważniejszy od mojej opowieści to jest w gruncie rzeczy istota idei praw człowieka, że tak naprawdę to jest idea formalna taki czas na jaw, że demokracja to mówimy jednak kometa poziomie to znaczy mówimy o tym, dniu stosuje graczy wchodzimy na meta poziom w tym sensie, że moja opowieść może być to pewnego stopnia równoważna pana opowieści Radka opowieści tak dalej natomiast musi być jakieś meta prawo, które powie moja opowieść jest równoważna pana opowieści Radka opowieści jeśli ktoś powie co może mówić, że twoja opowieść jest równoważna czyjejś opowieści jest tylko 1 zapowiedź ale gdy z końcem gdyby, chociaż to też spory filozoficzne, które jakoś tam oczywiście siłą rzeczy z płyt w Hanowerze pokazanie, że w razie ich znamy jeszcze 1 myśl dokończę moim zdaniem w momencie kiedy, kiedy lewica się jednak wycofuje z takiego powiedziałbym post oświecenia owego podejścia w dzisiejszych warunkach nazwał wujem post oświeceniowej, która jest jakoś obecne w takich strojów takich w takich postawach nie wiem takich oświeconych Racjonalistów trybu życia dołki jest prawda Daniel Dennett sam Harris et Cetera, którzy bywają często przez lewicowe środowiska krytykowania, kiedy lewica się z tego wycofuje na to w istocie okazuje się, że w momencie jak wygrane wybory zostają przez kogoś innego to ktoś inny przychodził do USA to co chce no bo jeśli wszystkie narracje są jednakowe na to przychodzą ci, którzy mają akurat taką narracja tamtą wyrzucają do śmietnika rakiet ziemia to, że w momencie, kiedy może rzeczywiście ta złapał gumę właśnie za słowa, że wszystkie narracje są jednakowe, ale w pewnym sensie tak, choć miał też, że na takim odkryciem w jakimś nowej kultury jest to, że ostatecznie o tym jak wygląda prawda to znaczy na poziomie faktów, ale na poziomie interpretacji decyduje ten, kto mówi że, gdyby niema czegoś takiego, że z góry wiemy, że 1 ktoś powie coś się więc, że inaczej, mówiąc że że te i że jest to podstawa jakiejś formalnej równości ludzi, dlatego że nie ma żadnego powodu, żeby uznać, że ktoś jest naturalnie, a właśnie mądrzejszy jest przechowuje skarbnicy tradycji czy coś takiego i wydają się, że to, że to jest jakaś mocna podstawa właśnie do tego, żeby starać się tej tej równości praw bronić jej nie naruszać tak naprawdę dlatego, że to jest jedyna idea, która zapewnia właśnie taką wizję ludzkości, w której co do praw podstawowych nie ma tego konfliktu pean w jakim sensie konfliktu na walki o szacunek, bo każdy jest uprawniony do podobnego ratunku na jakiej podstawie ataki na takiej podstawie, że nie ma dobierać, żeby było inaczej, że chodzi o to w godność osobową załóżmy to też ma łączy przecież różne sposoby myślenia to w ogóle to pojęcie prawda godność osobowa jego podstawę praw człowieka w siódmej tematy w ogóle katolicki nurty, ale akurat na tym poziomie można się było zgodzić wydają się, że warto przypominać nam jak powiedział tak pełna zgoda oczywiście, niemniej istnieją pewne kryteria, dzięki którym jesteśmy w stanie postawić takie tezy powiedziałbym też więcej to, że dziś nie ma niewolnictwa w krajach Zachodu, że kobiety mają równe prawa tak tak samo lub takie same prawa jak mężczyźni, że nie wiem nie ma pracy dzieci i t d. tak jeszcze wiele różnych takich można, by przytoczyć zmian społecznych zawdzięczamy w ogromnym stopniu także temu, żebyśmy się dowiedzieli też pewne rzeczy o sobie to znaczy nabyliśmy w pewnej konkretnej wiedzy wg pewnych procedur postępując każdy to jest idea NovoTek co najmniej z ówczesnej nauki nowych jak każdy dojdzie do tych samych wniosków niezależnie od tego kto mówi prawda czy da prawda adekwatności jakaś w każdym razie tych twierdzeń czy wiedza może użyć takiego określenia jest czymś co się buduje no właśnie w niezależności od, ale ma wartość rynkowa budują na podstawie oto dowód, że przywoła go z bieżnią, jakby w cele i wartości ich analiza naukowa tak powiem nie jest w stanie określić no ale Tomek jest także więcej że, że dzięki temu m. in. że zrozumieliśmy, że kolor skóry nie przekłada się na rozmaite dyspozycję o charakterze intelektualnym moralnym i t d. wiemy to mamy na to twarde badania nad dziś nie mamy problemu z klasyfikacją wypowiedzi rasistowskich, które są zwyczajnymi bałamutne tymi bzdurami jak zeznawał, jako że z NATO co do głowy przychodzi czas może zabrzmieć potwornie górnolotnie, ale tych z może też wiara w człowieka, realizując się czy projekt antropologiczne, które zakładały 3 wyzwolenia to znaczy, zaczynając od lokalu, że jeżeli wyeliminuje się to podstawowe sprawy rywalizację Mark woski dyskurs czyli, jeżeli wyeliminuje się albo wejdziesz na drogę eliminacji różnic ekonomicznych Adam Brodowski to znaczy, jeżeli wyciągnie się człowieka psychicznie presji no to potem człowiek będzie dobry no i wydaje się, że jakoś wszystko złoży jesteśmy na tej drodze w Bayreuth jednak był mocnym pesymista może w zasadzie wszystko jest beznadziejna psychoanaliza może mobilna trwać przez całe życie, ale był synem oświecenia wojnę był trochę dopisało nie trafią do oświecenia, ale jest dalej filozofem polityki, gdyby w nurcie wskazano, że w ich dotąd tej interpretacji w rajdach nie znosimy raczej Herve, ale rzeczywiście dodano tylko, że ja mam takie wrażenie, że te projekty muszą być na czym ufundowane to znaczy muszą czytać, bo pozycja UE i poz . Ma rek Soska i pozycja blokowiska i pozycja roi Dow ska niech nie będzie reform nie są pozycje postmodernistyczna to nie jest powiedzenie, że wszystkie dyskusje są równorzędne to jest powiedzenie nie odkryliśmy coś ważnego zobaczyliśmy, że jest inaczej i teraz to są argumenty przypominał sobie taki tekst Petera Sommera Sawa to jest bardzo ciekawe autor takich m. in. książki po polsku wydanej jądro dziwności o Rosji się nazywa nie on napisał niedawno taki tekst sam jest lekiem lewicy liberałem tekst został przedrukowany przez gazetę wyborczą Ewy rok od 1,5 roku temu jakoś tak też ukazało już po Trumpie w każdym razie jak, w którym to no coś podobnego pisał pisał, że być może policzmy zrewidować te itd to te założenia postmodernizmu podstawowe żelaza pędziło jakiś kozi róg to przekonanie, że mamy to równorzędne narracje masowości wszystkie na równym poziomie i że właściwie Quake newsy postprawda te z prostej linii realizacja snuł postmodernistycznego tylko, że potem się okazuje, że w tej przestrzeni tak naprawdę rządzi siła to znaczy, że jak zrezygnujemy z kategorii prawdy wiedzy adekwatności pochodzą goście, którzy są najsilniejsi mają największe pistolety i tam, że nie przejmują niczym w Braniewie do mnie to przemawia w taki trochę chłodniej, a po PSL obalenie zarządzanie na bieżąco też właśnie znów nie potrafi złapać tego momentu czy 3 czy 3 3 czy ten cel całe uniwersum efekt newsów z powrotem do stanu natury i to też, wedle której definicji to znaczy czy tylko Soski czy czy czytać na lokacie czy idziemy jeszcze dalej, gdzie dochód Soski czy to, że duże, że tak naprawdę jedyną reakcją społeczną strach niż to jest teraz to do nas nasz mistrz strasznie trudno powiedzieć nie na każdym nie wiem też wydają się, że jednak czy jest rzeczywiście czymś takim na, ale to tam się wydaje, że to suczka po Pirelli będzie mu może nocować na poziomie popularnym coś takiego, że z właśnie tej tezy, która tak dzbanek z 2 maksymalnie, że wszystko można powiedzieć inaczej będzie ona rzeczywiście oczywista należy z niej ludzie wyciągają czasem tak imponujące radykalnej dramatycznie błędne powiedzmy wnioski wnuczka aktorzy nie istnieje coś takiego jak fakt no, jakby albo to, aby teraz kogoś uderza mnie uderza to jest fakt jednak jestem też prawnikiem, a to ona powiedzieć inaczej to można powiedzieć inaczej natomiast można z przypisać temu wartość prawdy lub nieprawdy, więc jak na tym poziomie prawda istnieje natomiast przynajmniej w potocznym doświadczeniem ludzkim natomiast na poziomie interpretacji czy to było, czyja to czy to było pobicie ze skutkiem takim owa kim tak dalej to już kwestia rzeczywiście, którą można być bardzo różnie no i można, by też bardzo różnie opowie dystans się właśnie w tej chwili dzieje, ale jedyną opowieścią, jaka przychodzi mi do głowy jest taka, że niestety skończył się trasy są już przewidziany na naszą rozmowę chciałbym, żeby było inaczej, ale tutaj niestety relatywizm nie działa przy NRA jeszcze nie mamy takich metod w bardzo dziękuję Marcie Maciej Nowicki Helsińska Fundacja praw człowieka dziękuję bardzo dziękuję bardzo i Radosław Korzycki tygodnik powszechny dziękuję bardzo państwu też, że dziękuje serdecznie kończymy wieczór Radia TOK FM Mateusz Luft wydawał ten program jest nazwa Tomasz Stawiszyński do usłyszenia dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA