REKLAMA

Bodnar: Końcowy efekt będzie taki, że SN i KRS będą podporządkowane politykom

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-27 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa gościem Radia TOK FM jest dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie doktorze dzień dobry serial Cleaner państwu czy uważa pan, że jest jakaś fundamentalna różnica między projektami PiS odrzuconymi wcześniej przez prezydenta, a tym, który właśnie teraz Andrzej Duda zgłosił czy też obydwa projekty de facto prowadzą do przyjęcia przez partię rządzącą najważniejszych instytucji sądowniczych moim Rozwiń » zdaniem końcowy efekt będzie taki, że Sąd Najwyższy oraz krajowa rada sądownictwa zostanie podporządkowana politykom oczywiście są różnice dotyczące politykom partii rządzącej czy to będzie im szerszy konsensus, czyli brak OC to jednak PiS będzie przyjmował wszystko oczywiście zobaczymy jak będzie wyglądało to rozwiązanie dotyczące tych 3 5 jeśli chodzi o powoływanie członków krajowej rady sądownictwa, bo to jest, że taką kwestia wątpliwa jak ta procedura zostanie ostatecznie ukształtowana zamiast od początku stoją na stanowisko początku całej debaty to było przedmiotem moich wystąpień w sejmie, że z członków sędziów krajowej rady sądownictwa powinni powoływać sędziowie i czuliśmy się zastanawiać nad metodami można być zwiększenie transparentności wyboru puli kandydatów przeglądu ich kwalifikacji przygotowania do pełnienia tej funkcji właściwej reprezentacji sądów rejonowych czy sędziów rejonowych natomiast nie przekazywać w ręce polityków natomiast taka myśl, że fundamentalna różnica mam, która tam jest między oboma projektami, które niespecjalnie poszerzająca to jest taka, że poprzedni przewidywał relegowania tak jak pan prezydent użył tego słowa wszystkich sędziów Sądu Najwyższego następnie wybierani przez ministra sprawiedliwości tych, którzy zostaną, a ten przewiduje delegowania tych, którzy osiągnęli wiek 6 5 lat oczywiście to spowoduje, że część składu Sądu Najwyższego pozostanie natomiast ta zmiana obejmie aż 3 8 % sędziów Sądu Najwyższego, a także, ponieważ do ustawy są ze sobą powiązane także obejmie pewnie część składu Naczelnego Sądu Administracyjnego od jesieni zauważa, że status służbowy sędziów sądów administracyjnych jest w sensie powiązany ze statusem Sąd Najwyższy sędzia Sądu Najwyższego i nie ma jakiś czas nie ma racjonalnego powodu, dla którego jeżeli te wprowadzamy wiek emerytalny 6 5 lat, żeby w przypadku NSA to było 7 0 lat także i to jest myślę, że bardzo poważna zmiana, a druga rzecz, która nie myślę, że nie jest dostrzegana jeszcze wyżej wystarczająco mocno przez opinię publiczną to jest zmiana struktury organizacyjnej nie Sądu Najwyższego zauważmy, że poprzednia zmiana przewidywała tylko dorzucenie tej Izby dyscyplinarnej, a ta wprowadza nową izbę izbę kontroli nadzwyczajnej oraz spraw publicznych i ta izba przyjmuje część kompetencji Izby pracy ubezpieczeń społecznych i spraw jak liczą na znaczenie i domach myślę, że ustrojowo fundamentalne znaczenie dlaczego, ponieważ izba pracy ubezpieczeń i spra w publicznych to zajmuje się nie tylko typowymi sprawami zusowskich mi sprawami z zakresu zatrudnienia emeryturami i t d. ale ma też ten człon spra w publicznych, jakie to są sprawy protesty wyborcze ważność wyborów ważności referendów to są sprawy dotyczące energetyki Telekomunikacji, ale także odwołania od decyzji krajowej rady Radiofonii telewizji, czyli n p. koncesje czy różnego rodzaju kary, które mogą być nakładane przez krajową radę Radiofonii i żołnierzy i 3 szykuje do zmian na rynku medialnym no tak i teraz spójrzmy jak to będzie w praktyce przeprowadzone, a mianowicie tak ci sędziowie, którzy są obecnie w izbie pracy ubezpieczeń społecznych spra w publicznych zostaną przeniesieni z automatu do Izby pracy i ubezpieczeń społecznych, czyli oczywiście pomijam tych, którzy przejdą na emerytury, ale tak grupa, która zostanie zostanie przeniesiona do Izby pracy ubezpieczeń społecznych, a izbę kontroli nadzwyczajnej i spra w publicznych co będzie stworzyć odnowa prezydent będzie miał tutaj wraz z krową losach meczu można mianować dokładnie takie osoby, które odpowiadają partii rządzącej jak rozumiem no i taka techniczna możliwość technicznie jest to wynik robi zawsze jest tak, jeżeli jest coś odnowa tworzone po to, niema osób, które tam zostały tylko powołuje się na newralgicznych sprawach będą decydowali wszyscy ci, którzy zostali wskazani przez partię rządzącą po wszyscy sędziowie, którzy trafią, którzy albo są w Sądzie Najwyższym już zostaną do tych przesunięć silnie albo ci, którzy zostaną powołani w wyniku procedury i trafią do Sądu Najwyższego i trafił właśnie do tej do tej Izby i uważam, że naj wyż n p. taką 1 rzecz, jeżeli spojrzymy do kodeksu wyborczego kodeks wyborczy posługuje się nazwą, że w różnych sprawach orzeka właśnie izba pracy ubezpieczeń społecznych spra w publicznych cała ta nazwa nawet używana i orzeka na wkład w tym składem całej Izby o ważności wyborów art. 2 4 4 kodeksu wyborczego, a tutaj ustawa o Sądzie Najwyższym mówi ilekroć ustawy o jakiejkolwiek innej ustawie mowa o izbie pracy ubezpieczeń społecznych spra w publicznych rozumie się poprzez to odpowiednio albo iść do pracy albo izbę kontroli nadzwyczajnej stopy to spra w publicznych, czyli ta nowa izba nowo powołana będzie wkraczał we wszystkie sprawy w wyborach czy Żydzi także orzekało Janiny będzie aktywność oznacza ubytek naprawdę ty te różnice między 2 projektami fundamentalne nie są i ma miejsc, które projekt prezydenta umożliwia pisali realizację wszystkich tych zamierzeń, które zostają wszyscy razem z początku tego procesu jak rozumiem z alei innym niż panie rzeczniku, bo chciałam też zwrócić uwagę NATO na jaki przepis, by mnie się powołuje się mówiąc o tym, że jednak to Sejm może powoływać się z sędziów zasiadających krajowej radzie sądownictwa, a mianowicie w art. 1 8 7 konstytucji napisane, iż o tylko i wyłącznie, że krajowa rada sądownictwa składa się z 1 5 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego sądów powszechnych sądów administracyjnych i sądów wojskowych i tutaj w tym punkcie nie ma precyzyjnej informacji, że ci członkowie tych 1 5 członków wybierają sami sędziowie i na tym, że PiS opiera się, że to jest nieprecyzyjne, a ja powiem także ostatnie 1,5 roku nas nauczyły, że każda nieprecyzyjne sformułowanie w konstytucji jest wykorzystywane w taki sposób, aby powiększyć imperium władzy i centralizacji władzy przypomnimy sobie ten słynny przepis, który mówił o tym, że sposób działania Trybunał KON kur Konstytucyjnego określa ustawa jak to było interpretowane szeroko i jak można już ustawodawca próbował wkroczyć kompetencje Trybunału i niezależność Trybunału Konstytucyjnego, jaki mamy teraz obecnie tego efekt musimy patrząc na konstytucję nie możemy brać 1 przepisu tylko musimy się zastanawiać, jakimi w, jakiej oni całości ustrojowej i skoro krajowa rada sądownictwa została stworzona jako organ, który ma strzec niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów to ma być w pewnej równowadze z innymi organami władzy to nie możemy dawać przewagi 1 władzy nad tym co się tej krajowej radzie sądownictwa żonę, że w innych punktach jest mowa o tym, że 1 przedstawiciela ma prezydent, a 4 członków Sejm i 2 Senat tak jest, jeżeli spojrzymy do wszystkich dokumentów ustrojowych, które dotyczyły tworzenia instytucji krajowej rady sądownictwa jeszcze 100 osiemdziesiątego dziewiątego roku jak również prac nad konstytucją dziesiątym siódmego roku to było oczywiste, że tutaj chodzi o to, żeby to sędziowie mieli swoją reprezentację to, żeby mieli wpły w na powoływanie członków tak samo, jeżeli spojrzymy na dokumenty międzynarodowe, które wskazują w jaki sposób kształtować tego typu organy jak właśnie krajowa rada sądownictwa to wyraźnie wskazane, że większość składu powinni powoływać sędziowie nasza rekomendacja pozwól, że w Niemczech robi to minister sprawiedliwości nic się nie było tak, nawet jeżeli idziemy w tym kierunku niem Niemiec co to może powiedzieć, że wiek emerytalny w Niemczech często razem z ustawą o Sądzie Najwyższym tej z lat 6 8 tak otoczył my wprowadzamy należy się uznanie należy się tylko co może być taki standard, że to jednak politycy powierzają je protestują przeciwko 1 rzeczy, że rada sąd nie możemy wybierać argumentów z debaty argumentów porównawczych na zasadzie wybieramy te, które nam pasują i w ten sposób uzasadnia my zmiany konstytucyjne musimy patrzeć na naszą własną konstytucję i na to, że jeżeli krajowa rada sądownictwa jest organem równoważenia innych władz to jej wybór nie jest obojętny nie jest obojętne w jaki sposób nawet po jak rozumiem natomiast to jest jakby osobne albumy dalej innym argumentem PiS-u jest to, że właśnie takie oburzenie, że to straszne, że politycy zrobią not US Navy rozmnożyły, że to nie jest tak, że to jest zaprzeczenie zasad praworządności w Europie, bo w Europie to się zdarza, że minister z wrażliwości czy politycy powołują takie instytucje krajowa rada zgodnie z ochotą tylko cały czas pod pamiętajmy o tym kto to wszystko służy także nie analizujemy tych wszystkich instytucji w oderwaniu tylko zastanówmy się na to, że jeżeli mamy większy wpły w polityków na krajową radę sądownictwa, a następnie to właśnie tak krajowa rada sądownictwa ma wpływ na obsadę sędziów, a następnie tak powiedział wcześniej chociażby ta izba kontroli nadzwyczajnej i i spra w publicznych będzie powoływana we współpracy krajowej rady sądownictwa z prezydentem to jaki będzie mi konsekwencji tak samo weźmy ten przykład, który się pojawia jeśli chodzi o ławników tak długi, czyli ta izba kontroli nadzwyczajnej będzie rozpatrywała skargi nadzwyczajne i tam składy są określone w ten sposób, że to będzie 2 sędziów zawodowych oraz 1 ławnik i ten skład władz i ławnicy ten korpus ławników będzie powoływany przez Senat i teoretycznie można, by powiedzieć świetnie dlaczego, dlaczego nie tylko, że jeżeli sobie wyobrazić, że teraz w Senacie mamy zdecydowaną reprezentację tylko 1 partii politycznej i nie ma w tej w projekcie ustawy przewidzianych w ich nawet formę konsultacji tak, żeby zrobić szeroką reprezentację już większość 2 3 też wóz to obawiam, że tych 2 sędziów będzie miało obok siebie ławnika, który w pewnym sensie będzie kontrolował co oni robią nie tyle będzie reprezentował społeczeństwo co będzie reprezentował interes interes polityczny, a jeszcze jak sobie wyobrażał, że 3 0 posłów będzie mogło skierować skargę nadzwyczajną, czyli ten nadzwyczajny środek zaskarżenia i następnie będzie orzekał o tym, skład dwu 2 sędziów + 1 ławnik no to niestety obawiam się, że tych 2 sędziów może być bardzo trudnej sytuacji, iż w sytuacji bardzo poważnej presji geopolitycznej na osiągnięcie takiego unijnego rozstrzygnięcia daje dr. Lis odpowiada, że krytyka dotycząca wysyłania stan spoczynku sądu sędziów, którzy skończą 6 5 lat jest nieuzasadniona, bo w konstytucji czytamy wzywamy wrażenie, że cytuję tutaj w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia ja bym powiedział mam wrażenie źle z sędziów Sądu Najwyższego stan spoczynku ja powiem, choć w ten sposób, że wiek 6 5 lat jest oczywiście z punktu widzenia Konstytucyjnego dopuszczalne w nowo w sądach oraz na owrzodzenie taki, a tylko muszę pamiętać o tym, że każda osoba, która była powoływana do pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego miała zagwarantowany miała wiek określony w ustawie o 7 0 lat i teraz, jeżeli dokonujemy tego typu zmian ustrojowych to muszą się zastanowić czy państwo działa na zasadzie fair play tak czy po zdaniu fair play byłoby tak wprowadzam 6 5 lat, ale to dotyczy wszystkich sędziów nowych, którzy są powoływani natomiast ci, którzy są są w stanie dociągnąć do kina Iluzjon działał już dziś od szeregowego słyszałem, że jeżeli robimy to taki sposób, że z automatu w pewnym sensie wciągu kilku miesięcy pozbawia to stanowisk aż ponad 1 3 składu sądu no to się zastanawiam czy chodzi faktycznie o kwestie naprawienia funkcjonowania Sądu Najwyższego wprowadzenie nowych regulacji uporządkowanie pewnych sytuacji i dostosowanie jej do standardu w sądach powszechnych czy też po prostu celem jest jest tylko są kadry jest wymiana kadr w Sądzie Najwyższym prezydent proponuje skargę nadzwyczajną, która mogłaby znaleźć się w Sądzie Najwyższym, ale nie także obywatel może każdy przyjść tylko za pośrednictwem prokuratora generalnego, ale także właśnie za pośrednictwem pana czy pan jest krytyczny wobec tego pomysłu, by te, choć oczywiście takie sytuacje, że ktoś po II instancji stwierdza, że naprawdę został sprawiedliwie niesprawiedliwie potraktowany idzie do pana mówi panie rzeczniku proszę mnie reprezentować w Sądzie Najwyższym obawiał się 1 sytuacji, że stworzenie tego typu instytucji jak skarga nadzwyczajna i nawet, zakładając dobre intencje spowoduje wielkie oczekiwania obywateli, że można wzruszyć wiele wyroków w ich sprawach i te osoby zaczną adresować swoje prośby do różnych instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich polityków i t d . tak ale jakby się okaże, że ja mam na biurku to jest kilkadziesiąt tysięcy tego typu wniosków jednocześnie moje biuro w żaden sposób niż my znamy przerażony to przerobić będzie frustracje po stronie obywateli no jak to dlaczego rzecznik nie działa naszej w naszej sprawie znowu to jest rozwiązanie poważne ustrojowe, które musi być przemyślane także pod kątem budżetowymi i organizacyjnym, żeby dobrze działało nie tworzyło fałszywej iluzji po stronie obywateli dziękuję bardzo Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem Radia TOK FM za chwilę informacje po informacjach Agata Diduszko-Zyglewska Rafał Kalukin i Agaton Koziński poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA