REKLAMA

Skarga nadzwyczajna - czyli co proponuje prezydent

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-09-30 13:40
Czas trwania:
15:01 min.
Udostępnij:

Skarga nadzwyczajna - czyli co proponuje prezydent. W rozmowie z adwokatami, Bartoszem Przeciechowskim i Krzysztofem Sokołowskim. Rozwiń »
Na koniec również o problemach lub. Hospicjum dla Dzieci, które na szczęście udało się przezwyciężyć. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Gmiterek Zabłocka witam państwa ponownie w tej chwili u mnie skarga nadzwyczajna, czyli coś co pojawiło się ostatnio w projektach prezydenckich, a na co zwracają uwagę prawnicy m. in . ci, którzy ze mną się kontaktują dodaje przypomnę, że mój adres to problem małpa TOK kropkę FM skarga nadzwyczajna jest przedstawiana jako coś co pomoże podważać niesprawiedliwe wyroki były właśnie ja o tej skardze rozmawiałam z 2 adwokatami w tym z mecenasem Bartoszem prze Ciechowski Rozwiń » zapraszam do wysłuchania twój problem moja sprawa w tym, obserwując praktyki sytuacje sądowe nierzadko adwokaci stykają się z orzeczeniem, które budzą wątpliwości I instancji odwołują się w II instancji także, a dalej niż nie mają ścieżki Odwoławczej przykład w sprawach karnych nie mogą wnieść kasacji jeśli nie skazano na karę bezwzględnego pozbawienia wolności w sprawach cywilnych wartości często przeszkadzają i pojawi się taka wątpliwość czasami, ale w mojej ocenie ścieżką do tego, by taką wątpliwość usuwać czy, żeby wprowadzić w dna, jaką ścieżkę weryfikacji takie orzeczenia chyba niekoniecznie jest stworzenie całkiem nowej instytucji, która nam ile wywracał co tworzy jakiś realny świat w stosunku do do rzeczywistości trybów procedur sądowych i ja bym chyba patrząc znad na tę propozycję przede wszystkim znów się nad tym czy nie łatwiej nie prościej byłoby wprowadzić pewne elementy takie słuszności owe ocenne w procedurach, które już istnieją rozszerzyć w sprawach karnych możliwość zarzutów weryfikowanych przez Sąd Najwyższy nie tylko do rażącego naruszenia prawa, ale także do innych podsta w tzw . Apelacyjny, który dzisiaj Sąd II instancji ocenia pomysł z zastrzeżeniem jakie by wynikało z oceny takiej czy orzeczenie to dowód, który zaskarża my spowodowało skutki szczególnie rażące i niesprawiedliwe to nie jest oczywiście pomysł, który tutaj, a Vista wymyślam, ale w tym, że taki pomysł zgłaszali sędziowie doświadczeni sędziowie z drugiej strony, gdy patrzy na procedurę cywilną wydaje mi się, że jest możliwość do tego, żeby w ramach istniejącej procedury umożliwić specjalną cieczy szerszą weryfikację przez Sąd Najwyższy wydaje mi się, że lekiem na patologie w wymiarze sprawiedliwości jeśli takie są dziś można takiego pojęcia użyć nie jest ta ścieżka, którą przedstawił pan prezydent nie chodzi o zmianę w ustawie o krajowej radzie sądownictwa przymusowej i nie chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym to nie jest ścieżka łatwiejszą sprawniejszą ścieżką byłoby uproszczenie procedur zwiększenie możliwości pomocy prawnej z urzędu przekazanie szeregu spra w sądów na zewnątrz n p. ocena czy ktoś kwalifikuje do pomocy prawnej z rzędu w sądzie mogłoby to robić gminy można, by spokojnie z sądów dużą część spra w wieczystoksięgowych, które na ten będą liczbę podanych przeze mnie spra w składają się wokoło 20 30 % to są duże liczby w związku z tym można, by te sprawy wieczystoksięgowe wpisów w księgach wieczystych przenieść poza sądy, zostawiając oczywiście Kościuszkę do weryfikacji wątpliwych decyzji jeśli spór, ale zwykle tam nie ma sporu wielu adwokatów mówi jak jest jednak jakiś system proceduralny dzisiaj przyjęty w ramach niego się poruszamy i tworzenie równoległego świata skargi nadzwyczajnej po prostu reguluje raz reguluje ten system to znaczy jeśli rozstrzyganiem skarg nadzwyczajnych mają zająć się sędziowie zupełnie nowej Izby, czyli nowi sędziowie Sądu Najwyższego, bo w propozycji o Sądzie Najwyższym nie jest napisane, że dotychczasowi sędziowie Izby pracy spraw publicznych przechodzą do Izby, która rozstrzyga kwestie związane ze skargą nadzwyczajną artystek żona liczba spraw nadzwyczajnych izba kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych czy są nowi sędziowie, ale i 1 ławnik 2 sędziów 1 ławnik terenu tu pojawia się poważna wątpliwość czy jeśli będziemy analizowali sprawę, w której Sąd Apelacyjny rozstrzygnął na niekorzyść jakiegoś człowieka, a z uwagi na to, że rozumienie prawa i zasad prawa został pewien sposób utrwalone i ono jest niekorzystne w danej sytuacji dla do tego człowieka czy się czuje bardzo tym urażony zwraca się do posłów, żeby wnieść taką skargę posłowie skargę wnoszą i izba kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych się tą sprawą zajmuje i rozstrzygają to w takiej sytuacji na przyjście udział ławnika może dojść do takiego rozregulowane nie troszkę zasad i utrwalonego orzecznictwa przyjętych powiedzmy sposobu rozumienia pewnych przepisów pamiętajmy o tym, że na inne normy prawne składa się nie tylko suche przepisy, ale jego wykładnia to znaczy jak rozumieć go, stosując pewnych sprawach i tym w dużej części zajmuje się Sąd Najwyższy może doprowadzić do House to znaczy będziemy będzie mieć taką sytuację, że jeśli w pełnym pewnym rodzaju spra w przyjęto, że rozstrzyga się w taki sposób pani inne wątpliwe zagadnienie prawne nie mówiąc nie faktycznie zagadnienie prawne nagle równolegle pojawiają się takie wrzutki, jeżeli zda skarga nadzwyczajna powoduje zmianę tego podejścia do jak to się przełoży na orzekanie za jakiś czas przez sądy Nadole wyznaczona przez sądy rejonowe Okręgowe jak mają one podejść do tej sytuacji czy będą brały pod uwagę nową wykładnię, jaka wynika z takiej oceny słuszności owej strony właśnie tej Izby kontroli nadzwyczajnej czy też nie to nie jest rozwiązanie systemowe tego się obawiamy się i uważamy, że chyba nie tędy droga do załatwienia spraw trudnych i wątpliwy, bo przecież mamy do czynienia z takimi twój problem moja sprawa w tym adwokat Krzysztof Sokołowski, żeby sobie uświadomić, o co chodzi trzeba niestety cofnąć się troszkę w przeszłość Otóż obecnie rządząca większość kilkanaście miesięcy temu jak wiemy sparaliżowała funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego wówczas sędziowie Sądu Najwyższego na przeróżnych konferencjach sympozjach naukowych podnosili, iż należy powrócić do stosowania konstytucji wprost przez sądy powszechne podnoszono, iż również to co jest oczkiem w głowie pana ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro, a więc wprowadzenie do sądów asesorów, czyli takich sędziów na próbę jest również zagadnienie niezgodnie z konstytucją, ponieważ są to sędziowie w całości czy sędziowie są do osoby, które uzyskują status do orzekania tak jak każdy sędzia, ale będący w pełni zależni od ministra sprawiedliwości, a więc nie dysponując atrybutem niezależności niezawisłości w konsekwencji rządzące stanęli jak sądzę przed dylematem, iż oto po co im chodziło, a więc uniknięcie jakiejkolwiek kontroli swojej działalności spod kontroli dotychczas funkcjonujących organów w postaci Trybunału Konstytucyjnego sądów jest zagrożone, bo mimo sparaliżowani ja Trybunału Konstytucyjnego nadal ta kontrola może być prowadzona przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy w szczególności dzisiaj ten projekt zmierza wyłącznie do tego, aby uniemożliwić realizację idei stosowania konstytucji wprost przez sądy powszechne jest wręcz zapis, iż w przypadku rozpatrywania skargi nadzwyczajnej, jeżeli pojawi się wątpliwość co do tego czy naruszone zostały prawa i wolności konstytucyjne określone w konstytucji Rzeczypospolitej polskiej tenże Sąd Najwyższy nie ma uprawnienia do samodzielnego orzeczenia, że zostało naruszone tylko musi wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego w ten sposób ustawowo rujnuje się z obrotu prawnego możliwość samodzielnego powoływania się w swoim orzecznictwie przez sąd powszechny Sąd Najwyższy na konstytucję jedynym organem uprawnionym do wykładni przepisów z punktu widzenia zgodności z konstytucją staje się Trybunał Konstytucyjny, który jak funkcjonuje widzimy, że mamy sytuację, w której n p. zostaje naruszone prawo do wolności zgromadzeń odwołujemy się do Sądu Okręgowego, bo wojewoda nam zabronił zgody organizacji tego zgromadzenia Sąd Okręgowy, powołując się na wolności nasze wynikające wprost konstytucji mówi wolno nam to to zgromadzenie zorganizować wojewoda odwołuje się do Sądu Apelacyjnego Sąd Apelacyjny potwierdza tak wolno powołać się wprost na konstytucję, bo mamy takie niezbywalne nasze prawo tak, aby się gromadzić wyraża swoje poglądy w sposób nieskrępowany od tego orzeczenia nie ma skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego co robią rządzący w tej chwili ten projekt właśnie do takich spra w się odnosi on pozwała oczywiście to by to co się do tej pory działa pozwala na to, żeby takich sędziów potem wobec takich sędziów wszczynać postępowanie dyscyplinarne, które wprost, że wprost stosują konstytucję zamiast wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, ale postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego niczego nie daje poza pewną sankcją wobec tego sędziego, jeżeli sędzia ma zbudowany swój kręgosłup i tu mam przekonanie głębokie, iż przepis jest absolutnie niezgodne z konstytucją nie nie tylko ma prawa ma obowiązek zastosować wprost z konstytucją powiedzieć my takie uprawnienie do gromadzenia się z nieskrępowanego wyrażania poglądów istnieje w tej sytuacji tym projektem ustawy o ustroju projektodawca nie tylko chce mieć możliwość karania takich sędziów, ale chce również mieć możliwość wzruszenia takiego orzeczenia tak naprawdę skarga nadzwyczajna skarga, która się przewiduje to przewiduje pan prezydent w tej chwili moim zdaniem nie służy w ruszaniu orzeczeń sprzed lat 20 nie o to chodzi to jest coś co tylko działać ma pod publikę w rzeczywistości chodzi o to, żeby mieć możliwość wzruszania dzisiaj wydawanych orzeczeń przez sądy powszechne sądy Okręgowe sądy apelacyjne od, których nie przysługuje skarga kasacyjna do sądu o najwyższe go to nie jest wojna w tej chwili to nie jest walka o wolne sądy to jest walka o wolne wybory wolność mediów o demokratyczne państwo państwo prawa to jest to jest zespół instytucji, które pozwalają rządzić większości, ale z poszanowaniem prawa mniejszości dzisiaj stajemy w sytuacji takiej, w której ta większość, tworząc tego rodzaju instrumenty prawne niestety chce pozbawić nas prawa do zrealizowania w sposób absolutnie legalny skorzystania ze swoich praw konstytucyjnych i to jest dzisiaj klub tego programu, która przed dzisiejszym problemem, przed którym stajemy jest umożliwienie władzy wykonawczej reprezentowanej przez zarówno rząd jak i prezydenta, jaki władze ustawodawczą, które są zdominowane przez 1 formację polityczną i umożliwienie nieskrępowanej nieskrępowanego realizowania swoich koncepcji wolno im to robić w granicach prawa zgodnie z prawem dzisiaj to co obserwujemy niestety prowadzi do sytuacji, w której przeciętny obywatel w niektórych sytuacjach nie będzie w stanie skorzystać swoich praw nie będzie w stanie skutecznie pójść do sądu i zawalczyć o swoje sprawa być może czeka nas również taka sytuacja, że będą nam ograniczone prawo do takiej bardzo podstawowe prawo do wyboru co oglądamy co czytamy, czego nie oglądamy, czego nie czytamy o dzisiejsza konstrukcja tej ustawy jest taka, że de facto w izbie kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych będą również rozpatrywane sprawy związane z rynkiem mediów, a jeżeli zostanie nałożona kara na określone medium, jeżeli zostanie określony medium pozbawiony licencji koncesji przepraszam do wykonywania tej działalności to kontrola prawidłowości tego postępowania gen Błasik właśnie w tej izbie w całości wybranej przez ciało polityczne dzisiaj, jakim będzie Sejm Senat, którzy w taki model jak taki model w jakim zaproponował prezydent będą mieli wyłączne prawo do powoływania tej Izby celnej w konsekwencji gwarancja tego, że prawa mniejszości są zachowane w sytuacji, kiedy większość dokonała tego typu wyborów no niestety są ograniczone z naszych stron projekt proszę państwa są w sejmie zobaczymy co z nich ostatecznie pozostanie i czy pozostanie skarga nadzwyczajna, o których rozmawialiśmy twój problem moja sprawa w tym, a na koniec mnie jeszcze o 1 problemie, na którym między nimi państwo zwracali się moją uwagę chodzi o brak kontraktu dla lubelskiego hospicjum małego księcia na usługi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym, czyli takie zabiegi wykonywane m. in. niepełnosprawnym dzieciom kontraktu nie była, ale na szczęście już jest Małgorzata Borowska kierownik poradni stomatologicznej w lubelskim hospicjum dla dzieci imienia małego księcia okazało się, że będziemy mieli ponownie kontrakt na leczenie pacjentów niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym, a także dostaliśmy też kontrakty na leczenie dzieci młodzieży do osiemnastego roku życia przede wszystkim oznacza to dla nas, że ci wszyscy pacjenci, którzy byli do tej pory przez nas leczeni, którzy zresztą większość czekała na na wyjaśnienie tej sprawy grzecznie przez cały cały okres wakacji, bo przerwa w kontrakcie była od 1 lipca oznacza to właśnie rzeź będziemy mogli się nimi zająć będziemy mogli kontynuować tę opiekę przyjęło się, że znieczulenie ogólne stosuje się do bardziej poważnych zabiegów chirurgicznych natomiast jest taka taka opinia, że to są tylko zęby, ale znieczulenie ogólne obecnych warunkach jest bardzo bezpieczna jest tutaj idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy nie współpracują, zwłaszcza u dzieci dzieci, których próchnica ma charakter bardzo ostry bardzo szybko przebiega także nie możemy bez końca czekać, że dziecko się przekonać do stomatologa, ponieważ po zbyt długim czasie czekania okazuje się, że aż zęby są bardzo złym stanie najwięcej mamy pacjentów z porażeniem mózgowym jest też dużo pacjentów cierpiących na epilepsję na schorzenia genetyczne duże z pacjentów z zespołem Downa, którzy mnie nie współpracują w czasie normalnego leczenia dzieci się przyzwyczaiły tutaj i bardzo często cieszy tyle na dziś proszę państwa ja zapraszam za tydzień, a już teraz informacje Radia TOK FM, a po nich Karolina głowa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA