REKLAMA

Przedstawiciele NGO wyproszeni z obrad Senatu. Ile wolności NOG-som zostawi Narodowy Instytut Wolności?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-30 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Senat bez poprawek przyjął ustawę o Narodowym Instytucie wolności centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to nowa instytucja, która ma być cytuje organem właściwym w sprawach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz użytku publicznego i wolontariatu ustawę firmuje wicepremier Piotr Gliński studio Katarzyna Batko z sieci Watchdog Polska dzień dobry dzień dobry jest natury Jasiem Bułhak z fundacji wspomagania wsi dzień dobry dzień na obie panie śledziły to w jaki Rozwiń » sposób ustawa przechodziła przez parlament pani Justyna z perspektywy sejmowej komisji pani Katarzyna szczególnie sprawy w Senacie chciał zapytać jak wyglądało to zamieszanie z tym nie przez wydłużenie obrad wpuszczeniem niewpuszczenie przedstawicieli ING i osób to nam pani powiedziała nikt z pierwszej ręki na wydłużenie obrad to akurat się cieszyć się wydarzyło, ponieważ obrady trwały 8 godzin i uważam, że drugiego dnia były dużo lepsze noty zebrał już dawno przeszła tak ale by wnętrze w terenie nie mógł jednak takim lekkim tonem tak hura tylko, że jakby to w zasadzie była przesądzona od początku, że tych poprawek nie będzie ta ustawa w tym kształcie w jakim wyszła Sejm po prostu została przegłosowana i to było wiadomo, że tak będzie pani w komisjach nie było zmian ani później na plenarnym było oczywiste, że nie będzie zmian były bardzo dobre przemówienia po prostu drugiego dnia, a to zawsze jednak podbudowuje natomiast jeśli chodzi o tę sytuację z pierwszego dnia to ona jest o tyle nie jest jednak dużym nieporozumieniem co do przejrzystości tworzenia prawa i w ogóle tego co powinno siedzieć w parlamencie i pomimo takich osób, która jak napisał później marszałek Karczewski na stronie Sejmu Senatu została wprowadzona tylnymi drzwiami takie jak los może zacytuję tereny komunikat w sprawie obecności przedstawicieli na sali obrad 20 07 . mogą państwo znaleźć go na stronach Senatu przedstawiciele ngo zostali wprowadzeni na salę obrad przez wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza tylnymi drzwiami z pominięciem regulaminowych procedur obowiązujących w Senacie każdy obywatel ma prawo przysłuchiwać się debatą w Senacie wymaga to jednak wcześniejszego zgłoszenia i zgadzam się tylko w ostatnim zdaniem pana marszałka, który mówi, że każdy obywatel ma prawo przysłuchiwać obradom jest to zapisane w art. 6 1 konstytucji, że mamy prawo takie mam prawo wejść na radę gminy tak mamy prawo wejść do Sejmu Senatu na obrady plenarne to była obrady plenarne w zasadzie Sejm Senat może to musimy tylko to tak zorganizować, że nie miał z tym problemu natomiast wewnętrzne procedury Senatu są takie rzeczy na 2 4 godziny wcześniej zgłosić się po przepustkę jak się matą przepustkę też można swobodnie poruszać do pewnego stopnia, a jak się nie ma tego jest się na liście, a my zostaliśmy byliśmy na liście to niemożna wejść na samą salę można siedzieć w kawiarni przylegającej do sali oglądać w telewizorze to jest naprawdę bardzo duże nieporozumienie, dlatego że tak to nawet ze względów praktycznych ta komisja miała być chyba 2 dni wcześniej, że miałeś nas albo dzień wcześniej następnego dnia miał być rano była ostatecznie o szesnastej koło szesnastej zaczął się tego dnia jak mam zgłosić się 2 4 godziny wcześniej, ale to w ogóle nie powinno mieć miejsca takie myślenie nie stanowiliśmy żadnego zagrożenia nie były podjęte żadne środki po prostu wyszliśmy, a tylnymi drzwiami, dlatego że między kawiarnią, a Senatem dosłownym tego słowa znaczeniu są drzwi którymi weszliśmy, ponieważ normalnie byśmy unieważnili, ponieważ straż Marszałkowska broniła dostępu i porozmawiajmy o samej ustawie, która wzbudza wiele emocji ustawą o Narodowym Instytucie wolności jest bardzo dobrą i potrzebną ustawą tak podkreślił w piątek wicepremier minister kultury Piotr Gliński mówił także nie ma społeczeńst w obywatelskich dobrze funkcjonującej bessy z lepiej ścian Narodowego byłoby się wszystko rozsypało to jest cytat, który znalazł na wiadomości będzie krótka warto mieć więcej nie cytatów zarówno śledzie zwolenników jak i przeciwników tej ustawy pani z tym zwracam się do Justyny, który aż bucha kre w jak pani ocenia tę ustawę w nauce nie oceniam jej dobrze, ale wiem, że nie jest to jedyna ocena tak to prawda co mówi premier Gliński, że złe rządy narodowe jest potrzebne nie zrobiliście narodowe Niewiem czy nie jest tak naprawdę jest to jakiś chyba teraz nowy termin, który będzie funkcjonował rozumiem w naszej debacie publicznej jest wiele społeczeństw, które są wielonarodowe i jakoś funkcjonują w tym to co w tej ustawie budzi nasze zaniepokojenie i nie chcę mówić mimo wszystkich, ale jednoczenie części środowiska pozarządowego to jest właśnie ta część aksjologiczna tak preambuła, która dosyć została dodana już w zasadzie na etapie po konsultacyjnym państwo lasem wspiera wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywateli społeczności lokalnych obejmujące tradycję polskiej inteligencji tradycje niepodległościową narodową religijną socjalistyczną oraz tradycję ruchu Ludowego dostrzegając w nich kontynuację wielowiekowej tradycji Rzeczypospolitej polskiej tym samym, chroniąc bogate dziedzictwo wspólnoty i wolnych obywateli no pięknie brzmi pięknie brzmi środowisko pozarządowe postulowało wykreślenie w ogóle tej preambuły skoro jest cała ustawa jak mówiono nam techniczna kompetencyjna, a nie ustawa ustrojowa mam inny bardzo rzadko w ogóle pojedyncze akty prawne mają te preambuły zarasta przywołuje skojarzenie z konstytucją skoro nikt nie zmienia to nie odrzucać tej preambuły tam nasz postulat był taki, żeby jeśli chodzi o te wartości powtórzyć zapisy, które są w preambule konstytucyjnej, która wyraźnie mówią o źródłach wartości wartości, która przez wieki przyświecające wspólnocie, ale one nie muszą być wywiezione wywiedzione ze źródeł religijnych to pierwsza sprawa druga są tam wymienione enumeratywnie pewne tradycje i 1 z naszych postulatów było w takim razie dopisanie tradycji solidarnościowej, bo wydaje się to aż nieprawdopodobne, że kiedy piszemy prawodawca szykuje taką ustawę w dosyć krótko po tym, kiedy dzięki aktywności Solidarności Polska odzyskała wolność od tej tradycji się zapomina także to jeśli chodzi o preambułę, a jeśli chodzi o szczegółowe zapisy ustawy, a to co przede wszystkim niepokoi to wprowadzenie pewnej dowolności w dysponowaniu pieniędzmi do tej pory to jak państwo pieniądze podatników przekazywał organizacjom pozarządowym była przede wszystkim regulowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która powstawała wiele lat z bliskich konsultacjach ze środowiskiem pozarządowym i opisywana bardzo dokładnie nie mówimy, że idealnie tak zawsze prawa można poprawić i była ona wielokrotnie poprawiane natomiast tutaj zafundowano zupełnie nowe przepisy tu chodzi zdaje się art. 30, gdzie możemy przeczytać Narodowy Instytut realizuje programy, o których mowa tam odniesienia do kolejnych artykułów samodzielnie lub w drodze otwartego konkursu ofert przy czym to dyrektor ustala regulamin konkursu, który zatwierdza rada czyli o co tu chodzi, jakie są interpretacje, ale nasz napastnik interpretacje są takie oczywiście, że niepokojące jest to słowo samodzielnie dyrektor Kaczmarczyk z sir Craig w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tłumaczył to, że to przecież nie jest zupełnie pozbawionym myśmy mówili, że to będzie pozbawione kontroli wpływu organizacjom będą wątłe należy uznać brak, ale będą bronili, które są w mniejszości narada w zasadzie nie ma żadnego wpływu, ale jeszcze, zanim ta rada to no oni jakby dyrektor Kaczmarzyk tłumaczy tak to będzie wszystko i tak szło przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów będzie normalnie konsultowany jak wszystkie programy rządowe i to rzeczywiście jest także skansen w regulaminie Prezesa Rady Ministrów jest przepraszam rady ministrów jest napisane, że takie dokumenty podlegają konsultacjom, ale te dokumenty są zawsze bardzo ogólne już tego doświadczyliśmy przy poprzednim rządzie Buźka poprzedni rząd zapisał, że będzie wspierał organizacje strażnicze ten rząd też to mówi on był tzw. łączy drogi no i dokładnie co się później kończy na tym, że jak jest regulamin to w tym regulaminie można zapisać nałożyli w całej Polsce 500  00 0 tak zapisał poprzedni rząd jeszcze z tego 5 5 0 na administrowanie ten rząd może po prostu powiedzieć mamy duży program, ale w tym roku dajemy tylko wg zgodnie z regulaminem dajemy na konkretny priorytet Jateż nie wiem, gdzie łączy do dziś mieszczą w tych wymienionych w ideałach w preambule połączy drogi są od tego, żeby po prostu patrzeć władzom na ręce i domagać się transparentności i t d. tak dalej nie wiem szczerze mówiąc czy to są chrześcijańskie ideały czy narodowe czy niepodległościowe socjalistyczne czy związane z tradycją ruchu Ludowego jest bardzo dobra w gruncie rzeczy pytanie, ale myślę, że nie chodziło o wykluczenie buldogów pod nogi się w tym zmieszczą natomiast zostało bardzo wyraźnie powiedziane co zostanie wykluczony 1 ze senatorów powiedział przecież nie można z pieniędzy publicznych wspierać teorii, że ziemia jest płaska i w związku z tym nie będziemy wspierać żony żadnych dziwnych seksualnych obyczajów i myślę, że ta odpowiedź co zresztą jest bardziej lub mniej oczywiste od początku byli i co jest, by regularnie temu zaprzecza ona właśnie im dłuższa jest debata, tym bardziej dowiadujemy się te pozwalały się od rodzimych malarzy mówiła i wtedy otrzymujemy bardziej szczegółowe informacje, bo oczywiście, jeżeli ktoś chce obronić jakąś tezę, że do końca nie chce powiedzieć to w pierwszym momencie tego nie usłyszymy, ale im więcej będzie mówił tym prędzej czy ta informacja do nas dojdzie pani Katarzyna Batko i pani Katarzyna Duraj Jasiek Bułhak rozmawiamy o ustawie o Narodowym Instytucie wolności to zresztą nazwa, która budzi je mieć szereg emocji powiemy więcej po skrócie informacji Radia TOK FM gwiazdy był szefem zaprasza Karolina Głowacka rozmawiamy w ustawie o Narodowym Instytucie wolności centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to jest taki organ, który ma się zajmować się na gruncie rzeczy po prostu przyjętym przyznawaniem pieniędzy organizacjom pozarządowym ta ustawa przeszła przez Senat bez poprawek teraz czeka na podpis albo weto albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego pana prezydenta przez pana prezydenta Andrzeja Dudę studia goście pani Katarzyna Batko z sieci Watchdog Polska dzień dobry jeszcze raz w dobrym kata Justyna przepraszamy dużo jeść bułkę z fundacji wspomagania wsi dzień dobry raz jeszcze tych spójrzmy na ustawę i przyjrzymy się jej kolejnym zapisom czytam jest coś co panie widzą jako literalne wprost zagrożenie wolności właśnie instytucji pozarządowych czy to są nerki czy ten opór, który jak rozumiem krytyka z pań strony wynika bardziej z czegoś co zapisane między wierszami jeśli tak notek można krytykować coś co nie zapisano wprost chodzi nie tylko o to co jest zapisane między wierszami dogodny mamy art. 3 1, który pozwala nowej instytucji tamę Narodowemu instytutami przyznawać środki na tzw. rozwój instytucjonalny zresztą jest to coś co organizacje postulowały przez długie lata, że to są środki, które są organizacją potrzebne, ale ustawa w ogóle nie definiuje co to znaczy nie precyzuje też w jaki sposób środki te będą dystrybuowane także to co jest w tej ustawie zagrażające tak naprawdę to jest duża doza uznaniowości w dysponowaniu pieniędzmi to zawsze rodzi poczucie, że pieniądze mogą być rozdawane nie fair, a wcześniej nie było tej uznaniowości, dlatego że im prawa konserwatywna strona sceny politycznej często, mówi że za czasów rządów PO-PSL to lewicowo-liberalne organizacje były promowane, ale to nie jest prawda ta znajduje potwierdzenia w faktach, jeżeli weźmiemy bardzo ważne fundusz dla organizacji pozarządowych państwowy fundusz fundusz inicjatyw obywatelskich, którym poprzednio zarządzanie była ulokowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wszystkie dni dane z tego funduszu są jawne i można przeczytać, jakiego typu organizacje i Nike Nike tego typu projekty otrzymywały wsparcie także mamy to co jest niepokojące przy okazji tej ustawy to jest cała ta opowieść, która dzieli środowisko organizacji na prawicowe lewicowe chrześcijańskie niechrześcijańskie małe duże to co mnie wyjątkowo, jakby denerwuje jak osoby, która pracuje w dużej organizacji, która 3 0 lat wspiera małe organizacje i działaczy lokalnych to jest ten właśnie używanie jako wytrych cha i czy tworzenie takiej na antagonizmy można wręcz powiedzieć między małymi dużymi mnóstwo małych organizacji było do finansowanych z tego funduszu inicjaty w obywatelskich wręcz tam były co najmniej 2 mechanizmy, które ułatwiały tym organizacjom dostęp a w jakim sensie blokowały dostęp takim organizacjom jak moja albo były to zarówno mechanizmy re g kingu, czyli przekazywania części środków do organizacji średniej wielkości, które potem dystrybuował lokalnie te pieniądze plus jak były takie dodatkowe punkty, które można było je ocenie otrzyma za to, że się nie było, jakby dużym tak niektórzy duzi tak jak my w ogóle się nie starali o te środki wiedząc, że one, jakby od definicji nie powinny do nas trafiać tylko właśnie do tych, którzy nas są mniej zasobni pani Katarzyna Bad to Ania będą jeszcze pociągnęła, dlatego że właśnie w tej ustawie nie ma w ogóle żadnej zapowiedzi tego, że będzie też rozdawane lokalnie i pójdzie w dół czy to co Justyna opowiada to jest efekt wielu lat pracy i właśnie takiego wiecznego dyskutowania środowiska wewnątrz też czasami w wyniku tego, że właśnie ktoś zgłasza jakieś postulaty teraz nie wiemy, jakie postulaty, kto będzie zgłaszał, jakie będą tego konsekwencje ale jakbym miał odpowiedzieć na pani pytanie oczywiście to jest taki zarzut jestem war z organizacji typu Watchdog ja zawsze wolę poczekać niech się wydarzy, a później będziemy komentować, ale nie jesteśmy w takiej sytuacji nic nie wskazuje na to, że możemy zaufać, że będzie dobrze, zwłaszcza jeżeli opowiada nam się opowiedzieli się nas, a jeść opowiada nam się powie, że będzie więcej wolności kiedyś, ale może wysłać go literalnie ogranie ustawę firmuje wicepremier Piotr Gliński, który zna się na organizacjach pozarządowych pisało o tym, artykuł jako socjolog sam był zaangażowany to jest przecież wasz człowiek trzeba powiedzieć, że jest wiele teorii socjologicznych i wiele szkół, które różnie widzą umiejscowienie tych organizacji jak w całej strukturze społeczeństwa czy państwa i różnie też widzą rolę państwa wobec tych organizacji najwyraźniej premier Gliński nie wiem czy od początku nie miał takiego wrażenia, że kiedy organizm, kiedy było seminarium, które on prowadził nie wiem 2 0 parę lat temu 15 lat temu rządu zwolennikiem aż tak dużej ich sprawczej roli państwa, ale teraz to co on mówi to nie tylko tezy zawarte w tej ustawie kota co słyszymy od niego w różnych wypowiedziach to jest to, że jakby ten ciężar spoczywa na państwie i w jaki sposób te organizacje będą tylko wykonawcą pewnych decyzji państwa tak będą im powierzone w tych drugich imion złożonych w ramach, których celem dla zbudowania tego lepiej ścian i robienia tego, iż w taki sposób co państwo uzna za inne najważniejsze to co mnie też bardzo dziwi to premier Gliński bardzo często mówi o słabości tego środowiska środowisko organizacji dojrzały wzmocnić trzeba je wzmocnić tylko nie mówi o 1 rzeczy, że my przy wszystkich słabościach wielką siłą tego środowiska tak jak Jana nie patrzą, obserwując nie tylko to te warszawskie czy w dużych miastach, ale właśnie te środowiska lokalne jest wielka różnorodność wielka różnorodność i niemożliwość przypisania w gruncie rzeczy Tychy organizacji nadania im łatek tak tak jak się nadaje w polityce partyjnej i to od czegoś wydaje się dąży obecna władza to jest właśnie tak jest zaszufladkowania włożenie w pewne tory i zabicie tej różnorodności to jest prawdziwe zagrożenie pani Katarzyna Bad, a w retoryce mówi się tak ze społeczeństwa jest słaba niemało dogów, jaki jest pomysł na wsparcie, choć do głów będzie specjalny fundusz damy pieniądze w ramach tego funduszu, czyli będą już także opłacane przez państwo na poziomie lokalnym na poziomie lokalnym też są partie polityczne związku życzymy, więc nie ma także nie ma konfliktu interesów, czyli nie ma pomysłu na łodzianki druga rzecz rozwój instytucjonalny, żeby sektor był właśnie się, że organizacje były silne powinny być silnymi organizmami nie tylko realizować projekty tego po prostu umieć przetrwać w trudnych czasach, jaki jest pomysł, bo to akurat wybrzmiało Sejmu, by jak mówi 1 z naszych członków pozwólmy im mówić no, więc powiedzieliśmy, że pomysł na rozwój instytucjonalny to jest przetrwanie między grantami to nie jest pomysł na rozwój instytucjonalny to jest właśnie osłabianie społeczeństwa i z tego pomysłu nie ma to jest jakby to to co się mówi nie pasuje do tych środków, które są przekazywane w ustawie są jakieś rozwiązania, które panie mąż uznają za takie, które mogą faktycznie pomóc środowisku społeczeństwa obywatelskiego spocie im NGO-sów organizacji pozarządowych, bo zapewne jakieś problemy przecież, zanim wy w swoim środowisku diagnozuje cieczy absolutnie wróciłyby szczytu do kosza ja bym wyrzuciła do Jasia wyrzuciła, że tutaj trudno oczywiście te problemy są, ale tak jak mówię no one ustawowej żaden sposób nie rozwiązuje ta ustawa rzeczywiście z ustawą techniczną z preambułą, która technicznie przesuwa pieniądze, jeżeli z ministerstwa dowiedzą się na ziemi oraz Instytut rozwoju retorycznie podjęte w tkance chodzi o pieniądze prawda to jak będą, kto będzie dostawał ile pieniędzy, dlaczego organizacje pozarządowe są tak bardzo zależna od rządowych pieniędzy, a oto jest dłuższa z Szachtarem głębsza dobrze wiemy, że ona także nabierze są różne wymieniała je nieco inne atuty Justyna powiesz, a jak chce być tak organizacje pozarządowe są bardzo różnej ten ogólny termin nie jest on nie oddaje tego, o co chodzi taka organizacja mają właśnie może drogowa nie jest zależna od takich pieniędzy ponieważ, gdy była zależna nie mogłaby wykonywać swojej pracy i w pewnym sensie mówienie o swoim problemie Telekom nie masz RO mać niezła korzystania ze społeczeństwem, jakie są źródłem finansowania różne prywatne fundacje w tej chwili tak naprawdę najważniejsze i to zwracam się do słuchaczy TOK FM, czyli wspieranie organizacji, które uważają za ważne dlatego, że to jest tak naprawdę nasza legitymacja można też próbować prowadzić jakiś jakąś ideą działalności gospodarczej przeznaczać zysk na cele statutowe można robić zbiórki na różne sposoby można zabrać pieniądze Enion SA lobbysta i zwolennicy pieniądze z zagranicy również i to, ale to co buduje siłę organizacji to jest właśnie to ile dostaniemy pieniędzy od ludzi z 1 % trojga ile zarobimy, bo to są pieniądze niezależne i wszystkie organizacje powinny to robić, ale teraz, jeżeli ktoś zajmuje się bardzo niepopularnym tematem albo po prostu potrzebuje tych pieniędzy jest dobrym wykonawcą usług publicznych no to dlaczego państwo ma powiedzieć nas to nie obchodzi to są obowiązki państwa i w związku z tym takie organizacje one są w jakimś sensie zależna od państwa, ale cudownie było, gdyby państwo rozumiało, że skoro powierza komuś, kto się na tym zna się nie wtrąca, a w tej chwili o tym, była przez lata dyskusja, że państwo, że organizacje trochę za za bardzo są kształtowane przez państwo, ale to jak były, a to jak zapowiada się, że będą to jest ogromna różnica także zamiast pójść do przodu ten proces był jak myśmy go zawsze krytykowali, że za długi, że za dużo zależności, ale teraz się cofamy nie wiem, do którego roku, ale na pewno bardzo bardzo mocno do lat dziewięćdziesiątych tyle jest zimna możesz ewentualnie w Chełmie Janowie ewentualnie się nie zgodzić na jaw, że jest źle ja się zgadza ja powiem tak, że Bieszczad wzmacniają z tą toby to co powiedziała Kasia w tym zakresie w jakim organizacje realizują zadania, które są zadaniami albo państwa na poziomie ogólnokrajowym albo zadania samorządów tak, kiedy im są zlecane zadania typu prowadzenie, lecz należy zasada pomocniczości faktem jest prowadzenie schroniska dla zwierząt zajmowanie się dziećmi prowadzenie kolonii prowadzenie placówek wsparcia osób w kryzysie bezdomności nie ma żadnego powodu, żeby państwo nie opłacało tego z pieniędzy naszych danych chodzi o broni, żeby państwo nie zajmował się wszystkim najdrobniejszym na świecie, bo się po prostu nie da tego zrobić tylko w oddawało kompetencji gminom ngo są właśnie organizacje pozarządowe mniejszym podmiotom i taki jest taka idea na tym polega i dlatego też te pieniądze z państwa powinny do tych organizacji iść tak było do tej fazy no, więc właśnie czy ta ustawa w takim razie, że tak powiem dokonuje tej centralizacji ponownie jeśli chodzi właśnie o od spraw nie to jest nie wiemy, czego tak naprawdę tak to się dopiero okaże w trakcie stosowania tej ustawy, ale ja chciałem jeszcze wrócić do pani poprzedniego pytania o te z konta organizacji albo mają pieniądze od czego są zależne od czego są niezależne ja akurat reprezentuje organizację, która na polskim zakupem na rynku jest stara, bo w tym roku obchodzimy teraz dosłownie jesienią 3 0 lat od dnia rejestracji i to jest organizacja wtedy nazywała się Fundacja wspomagającej zaopatrzenie wsi w Boga miał tylko ten 1 cel powstała tylko dzięki pieniądzom z zagranicznym i wieloletnim negocjacjom Episkopatu Polski z władzami na ciężką walkę z końcówki komunistycznej Polski i mówienie teraz, że zagraniczne pieniądze są złe na scenie, ale w Oslo złodzieje komunistycznej korzenny aromat handlarzy właśnie Alice in Heaven w krajach także jest trochę organizatorów, że wszystko na tym nam, że Episkopat założycielem formalnie fundatorem był ksiądz prymas Józef Glemp i nadal, jakby ta, która jest linek naszym w naszym statucie natomiast jest jeszcze trochę takich organizacji, które w, jakim sensie są z bardzo dużym stopniu niezależne finansowo tak nasze przetrwanie nie zależy od tego czy wygramy konkurs na 50 czy nawet 2 50  00 0 oczywiście my otrzymujemy pieniądze publiczne przeważnie unijne znowu po to, żeby realizować zadania, do których te pieniądze są przypisane chcę właśnie zapytać i pociągnąć trochę panią za język jak wyglądają inne organizacje pozarządowe i przeróżni aktywiści właśnie w obszarach wiejskich, dlatego że teraz mamy taki obraz w dużym stopniu wykreowany medialnie, że o to organizacje pozarządowe to są jacyś młodzi najczęściej hipsterzy, którym się nudzi albo są ludzie z wielkich miast absolutnie albo ludzie opłacani właśnie głównie z zagranicy, którzy po prostu na cudze interesem nie wykonuje po pierwsze trzeba sobie uświadomić, że organizacje pozarządowe są właśnie mówił jeszcze niezwykle różnorodna, ale nie tylko wielkomiejskie przecież Fundacja wspomagania wsi jak to działa w fundacji działa tylko dzięki temu, pomijając kwestię pieniędzy, że Polska ta Polska wiejska umownie powiedzmy spadają na lokalnych aktywistów, jakbym miała powiedzieć przeciętny wiek aktywisty wiejskiego 50 plus aktywisty ciekawi last Vegas, czyli 50 7 5 % są to kobiety Lynn także obraz, który jest tworzony w mediach absolutnie nie przystaje do tego z kim my współpracujemy i ludzie zajmują się najbardziej i odległymi od tych wyobrażeń, które tutaj są kreowane są w narracji partii rządzącej rzeczami tak proste rzeczy budowa placu zaba w grupa wsparcia matek upiększanie wsi działanie ze strażakami z kołami gospodyń wiejskich to co i jest bardzo cenny istotne w tej działalności to to, że ludzie robią wspólnie różne rzeczy, które tam lokalni uważają za ważne, a nie tak, której ktoś im powie z góry że, że one są dla nich ważne robią to najczęściej absolutnie wysiłkiem społecznym z minimalnymi pieniędzmi z jakimikolwiek i nie pytają się nawzajem o to, skąd przychodzą ideowo tego do tej pory tego nie było nie było tego zarówno tutaj nam na poziomie nagminnie organizacji dużych ról w dużych miastach, ale przede wszystkim nie było tego w tych organizacjach wiejskich, gdzie mógł właśnie młody kogoś tak byśmy nazwali hipstera ze starszą panią bardzo pobożna działającą też w kółku różańcowym wspólnie coś zrobić dla dobra wspólnoty lokalnej tak jak oni to w dyskutowali tak jak widzieli tę wspólnotę interesów, a teraz te podziały zarysowują trudno powiedzieć tak one tak łatwo, jakby nie podzielam tego środowiska, ale na pewno ta opowieść taka opowieść, przeciwstawiając jednych drugim, bo to nie jest tylko ta opowieść o organizacjach to jest to jest opowieść o całym społeczeństwie ona tam dociera i ludzie się zniechęcają też są powie znowu elitach tych organizacji wielkomiejskie też mają być tą formą takich elit, które dbają o swoje tylko interesy tak jest przynajmniej przynajmniej narracji słownej nie ma nic złego w byciu elitą chciałam powiedzieć każde 8 zlotemu wydały rzeki, a na to, że elity i dorosłych wiele lat i narzeka na elity to jest co najmniej dziwne i te organizacje lokalne z planowanym na koniec już jest to tylko chciano ukryć, że zieloni razem z lokalną elitę własnej niszy nie należy tego traktować jako słowa pejoratywnego wręcz przeciwnie jest to powód do dumy będziemy śledzić co się wydarzy z ustawą jest teraz w rękach prezydenta Andrzeja Dudy z czegoś państwu siłę w organizacji będą apelować z tego co wiem o weto, ale będziemy się spodziewamy się spodziewamy będą w nie wiemy, a potraw żywność lub czerwone niespodzianek właśnie ich także spodziewajmy się dobrego tak Katarzyna Batko sieć Watchdog Polska dziękuję bardzo dziękuję bardzo scena dobija się Bułhak z fundacji wspomagania wsi bardzo dziękuję dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA