REKLAMA

Aktywista, doradca ministra, uczeń - szasnastolatek walczy o podmiotowość małoletnich

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-10-01 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
18:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym studiu pan Tymon Radzik dzień dobry dzień dobry uczeń aktywista w zakresie praw dziecka doradcę wolontariusze minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej z dziedziny e-usług państwa dla osób niepełnoletnich czy mogę zapytać w tym kontekście ile pan ma lat, żeby nasi słuchacze rozdzielić na 1 6 lat 1 6 lat ma pan Tymon Radzik i właśnie podkreślmy, że to mnie doradca wolontariuszem roku mówi o tym, bowiem, że pan też to podkreśla Rozwiń » właśnie, chociaż ta współpraca z ministerstwem cyfryzacji zdaje się, że pan wytknął pewne uwagi dotyczące niedoskonałej działalności ePUAP jak to było dokładnie, kiedy ówczesnej praktycznej trwają wiele takich sfer działań administracji po prostu był niedostępny dla osób niepełnoletnich mówi samo tyle co na to uwagę na moim profilu na Facebooku moje wnioski do ministerstwa cyfryzacji i po pewnym czasie, kiedy tu wniosków było trochę pani minister Streżyńska element okresie miał konsultacje i oto pisała sama osobiście tak tak głośny przez przednią osobiście bym i później takich konsultacji z pomalowanymi właśnie sformalizowanie tej współpracy tak, żeby ten czas rzeczywiście było prostsze, żeby można było łatwiej prowadzić dialog między mną, a ministerstwem, że bez nich na bosaka, żeby tylko test tego formalnego trybu składania wniosków, a wszelkie tego typu uwagi można było wnieść w sposób bezpośredni a jakie były w takim razie czy jakie są cały czas problemem dla osób niepełnoletnich skorzystania z ePUAP czy zignorowanie prawa tych osób jak to wygląda ich choćby ePUAP jest szczególnie kwestia braku procedur in obowiązujące prawo zabrania wprost osobom niepełnoletnim korzystania z tego pułapu, a celowościowo wydaje się wręcz powinni oni tego pułapu korzystać to jest praktyka część urzędów chce takie konta potwierdza tytuły w letnim natomiast inna część odmawia wykonywania tego, by jakieś konkretne podstawy prawnej co ciekawe bardzo właśnie boks to oczywiście czym się pan zajmuje na co zwraca uwagę podmiotom władzy to sprawa właśnie podmiotowości osób niepełnoletnich ich praw czy nawet możliwości stowarzyszania się i mnie, żebyśmy mieli świadomość bardzo niewielu młodych ludzi jak sądzę stara się osobiście kontaktować z urzędami pan zaczął robić, jakie są te doświadczenia przede wszystkim doświadczenia mojej jest też w dużej mierze pozytywne dać nam tego pani rzeczywiście udało mi się protesty kontaktu się wydaje dużo zmienić wpłynąć na swój sposób na jakieś działanie dla administracji wolno było korzystniejsze oraz innych niepełnoletnich nadkoli oczywiście też przyznać, że już też spore dużo problemów po prostu nie powinny się pojawić w normalnych relacjach obywatel państwa, gdy w wyniku właśnie tylko włącznie z mojego wieku były różnego rodzaju odmowy to nie choćby prostych spra w wezwania to druga część wy stęp ne drogę sądową zdaje się też, że angażowanie pana prawnych opiekunów bez pana wiedzy n p. zjadać 1 100 moich elastycznej są na nim moi opiekunowie prawni bez mojej wiedzy o znanym jako dalszego udziału w sprawie czasem mianem, gdy do akt sprawy czy też rodzaj ignorowania właśnie osób poniżej osiemnastego roku życia nie zgadza się jest to swoisty rodzaj ignorancji osób niepełnoletnich przede wszystkim właśnie takiego traktowania w sposób wzywani nierówny, a przede wszystkim jest niezgodne z prawem, bo nie można n p. w razie sytuacji, w których pismo od niepełnoletnich jest nawet włączenie do akt sprawy w właśnie, bo tego pan rozwinął i na ile to jest zachowanie urzędników ma swoje umocowanie wprawie no bo jednak pełni praw obywatelskich jak rozumiem nabieramy w wieku lat 1 8, ale więcej decyzji ma swoje umocowanie prawne ana ile to jest takie, a tutaj jakiś młodzian coś pisze, więc jeśli nie będę tym interesować e-maile to sprawa twardych przepisów ana ile sprawa podejścia w jak pan ocenia oczywiście najwyższe z parku przepisy na źródło ich oceniać daną konkretną sytuację osoby niepełnoletnie do nich wniosek wbrew pozorom osoby niepełnoletnie Mendy szeroki zakres uprawnień, choć działanie z administracją mogą działać we wszystkich sprawach, gdzie czynna wstanie prowadzić do jakiejś dziedzinie zobowiązania albo bezpośrednio swoim prawem w związku, z czym czerpać pewność prawa tych dodatkowych jest w dużej części sytuacji także chodzi dodaje, w jakich przyzwyczajenia jakieś przekonania urzędników, którzy uważają z góry n p. że osoby niepełnoletnie nie mają prawa dostępu do administracji powinny długo się z nią kontaktować po to, się wobec MPEC kontaktują pozwani przez te wnioski o bardzo bym się z różnego rodzaju aluzje, że pewnie i tak wnioski, że za nich rodzice byłbym panu udało się swoją działalnością doprowadzić do pewnych zmian w przepisach zgadza się była to forma tradycyjna cenie petycji do Sejmu Senatu do parlamentu w tyle całość badania list doskonałości przede wszystkim nie obowiązują te zmiany wprawie postępowanie przed sądami administracyjnymi w kodeksie postępowania cywilnego, który umożliwił osobom niepełnoletnim obserwowanie za zgodą sędziego przewodniczącego rozpraw sąd Administracyjny w sądach cywilnych czas nie było takiej możliwości można w błąd w postępowaniu karnym Rumun czy nie wiadomo dlaczego bo takie rozróżnienie tak nie wiadomo dlaczego było ono od wpłat kilkunastu lat teraz tego od rodzaju zmiana spowodowała, że osoby pełnoletnie nie bierzemy mogły czerpać edukacyjny udział w postępowaniach sądowych Beatrice jest pewien walor edukacyjny temat funkcjonowania sądu dodatkowo jest tym bardziej więc prawo do wolności opinii po i uzyskiwania informacji, by właśnie tym do wspólnego śpiewania spra w sądowych, a też zwraca uwagę na to, że krytykuje się młode osoby Zrzeszenie stowarzyszeń nie działają nie funkcjonują tymczasem by, o ile dobrze rozumie w Polskim prawie nie ma nawet możliwości, żeby osoby niepełnoletnie zakładały własne Stowarzyszenie tak to prawda jest oświadczenie, że osoby niepełnoletnie bardzo często proszą osoby dorosłe ryby jako tako swojskich figuranci Gozdek Zaj mu leczenia dokładnie tylko do tego z lat ubiegłych nie mają takiej możliwości, aby warto testować nie są zarządzane przez osoby niepełnoletnie wyniki raportu z braku ram prawnych z braku jakiekolwiek unormowania kwestii zrzeszania się osób niepełnoletnich osoby niepełnoletnie mogą założyć żadnej prawnie uznawanej formy zrzeszania choćby nawet w spółdzielni uczniowskiej realny zasięg mówiły o propagowaniu również spółdzielczość uczniowska samorządność ucznia słabnie im wypełnić ma partia żadnego wprawie i udało się panu zainteresować się któryś organ nadzoru sprawą aktualnie jest tam, gdzie w cenach petycji do parlamentu tak, żeby jakoś nie zarysować ramy prawne tego zagadnięty naga oczywiście kompleksowego podejścia, aczkolwiek liczę, że będzie ich Artest rządzących, że będzie tych debat na ten temat co myśli pan, że wśród pana rówieśników faktycznie jest duża grupa osób, która chce się towarzyszyć, która chce funkcjonować, dlatego że on jest taki jak zwykle powszechne przekonanie, że ta dzisiejsza młodzież zawsze jest jak dzisiejsza młodzież, ale zawsze w dzisiejszy jest najgorsza rzecz tylko gry komputerowe internet Snapchat tego typu rzeczy i że społecznikom wania, iż nie interesuje czy oczywiście zawsze jest tak, że tego osobiście angażuje działania społeczne jest niższa niż ogół 1 grupy, a my spadku osób dorosłych, aczkolwiek dostrzegam dużą część osób niepełnoletnich dzieci chciałyby zmienić i zaangażować w życie społeczne pokazałby oczywiście mogący zmienić przede wszystkim zmienić coś na czym zależy od umowy albo też wyrazić swój pogląd ten temat mojej córki Song Festival najbardziej błahych n p. działanie w szkole nawet swoich pra w na rzecz jakiejś zmiany uregulują zmiany już byśmy w takiej sytuacji swojej jak tak, że działania władz może być na szczeblu ogólnopolskim w zakresie zmiany prawa powszechnie obowiązującego i gdy jest kwestia indywidualnej osoby niepełnoletniej, aczkolwiek taka Wola tych osób chorych w Chinach oczywiście istnieje, ale jeżeli taka Wola istnieje państwo powinno umożliwić osobom działacz Amgen czy tego rodzaju ograniczenia są tylko polską przypadłością może interesował się pan jak to wygląda w innych krajach to znamienne jednak sytuacje jak wygląda w Polsce, aczkolwiek ostatnio zainteresowałem się w genach to tylko do informacji w innych krajach i skierowałem wnioski do ministerstw w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej na temat sytuacji wstęp dyplomacji publicznej i osób niepełnoletnich Euskaltel m. in . z Finlandii, gdzie zapewniono mnie osoby pełnoletnie, korzystając z tego prawa do jutra będziemy osoby dorosłe pisze pan też skargę do Strasbourga tak ostatnio złożę skargę do Strasburga na naruszenie prawa do informacji MEN niestety postępowanie w Polsce skończyło się już prawomocny i negatywnie dla mojej sprawy odmowę wstępu do informacji ms ms tam jest dniem nie zasadnie stwierdził, że osoby niepełnoletnie takie prawa nie powinny mieć w robieniu z niego samodzielnie korzystać myśli pan, że wiek 7 i możliwości głosowania powinien zostać obniżony mam w tym zakresie mieszane uczucia z 1 strony na pewno to budziłoby to jakiś społeczny działania społeczne zainteresowanie osób młodych, które zainteresują się życiem publicznym polityką, aczkolwiek obawiam się, że z drugiej strony mogły być też pole do tego celu wykorzystania przez partie polityczne to po prostu osobiście przez ten niedoświadczony Ben nieświadomy tego, że będą one oraz do głosowania wykorzystać to co jakiś manipulacyjne do oddania głosu na tę opcję zrobiło się panu głośno kilka miesięcy temu, kiedy właśnie okazało się, że został pan doradcą wolontariusze minister Anny Streżyńskiej czy teraz, kiedy się pan wzywa do urzędów to się pan postrach w swoją zdolnością pisania skutecznych pisma 3 czy nadal jest pan traktowany właśnie jako szesnastoletni zaskakujący patent wart mam nadzieję, że moje pisma i nie będę, bo wokół nich o strachu będzie DJ Majki emerytowanych pisma każdego innego obywatela, żeby powtórzyła ten w sposób normalny sposób przewidziany procedurami IT byłaby opcja najlepsza zarówno dla mnie dla wszystkich innych celów urzędników też innych obywateli diler skody z tym rozróżnieniem, że w części sprawcą dorośli i właściwie Vettela i dzieci czystkach powinny być czyste, ale rzeczywiście dla wszystkich definicją za pełny jakość i realizację przepisów, żeby je wybierały nie wszystkim o umorzeniu tej umowy to oczywista konsekwencja tego, że jeszcze jest na okres dojrzewania z wysp oświadczenia o życiu władzy rodzicielskiej, aczkolwiek w miarę możliwości powinny się przygotowywali do samodzielnego ujdzie, ale jak to właśnie rozgraniczyć, bo co jeśli dziesięcioletnie dziecko napisze pismo, które będzie najzwyczajniej w świecie bez sensu to znaczy może wytycznymi z PiS bez sensu jest częścią wyrażania jest teraz w swej własnej opinii tor Stettin nikt z my dorośli pewnie też być uczciwym firmom zdarzają się inne dla szkolnych tego typu pisma należy potraktować jako nafciarz należytą powagą i jeżeli ona oczywiście stawia się w jakikolwiek sens należałoby w myśl tego sensu przeanalizować pismo i dalej z nim postępować czasem oczywiście możesz mieć interwencja osoby niepełnoletnie rodzica tak, żeby lepiej zagwarantować możliwość ochrony prawa tego dziecka oczywiście ochrona praw dziecka statku najważniejsza w niemal tyle, żeby dziecko swym działaniem samo w sobie szkodziło, czyli jednak pan się zgadza z tym, że władza rodzicielska pod tym względem jest kluczowa żyj tak można założyć, że dziecko ze względu na brak swą doświadczenia życiowego może sobie szkodzić to znaczy, że trudna kwestia to jest kwestia to raczej nie zgadzam się z tym, że władza rodzicielska jest potrzebna i rzeczywiście mógłby uchronić dzieci przed częścią nagłówek Stuart w tym oczywiście, by im zaszkodziły, aczkolwiek również prawo i ustawodawca wprowadził jasne dla nich 5 13 i ja sam dokonać samodzielnie uznając, że w tym wieku osoby na ogół posiadają wystarczające rozeznanie, by dokonywać tych kwestii samodzielnie się z tym zgadzam to jest to jest organicznie bez czytelnej oczywiście po te konstrukcje te, mówi że niema wydobyć żadne zobowiązania z danych błędnie prawem podjęły oczywiście tego typu czynności za ten w sferze majątkowej mogą dziecku wyrządzić szkody teraz kosztują uważam, by rzeczywiście nawet respektować prawo, by dość dobrze określiła ramy samodzielnego działania osób niepełnoletnich, jeżeli po były przestrzegane nie powinna, a nie widzi on ponieść szkody, a tak być powinny samodzielnie możesz zrealizować to to jest dla nich istotne w inny mówimy cały czas pana zainteresowanie sprawami prawnymi przepisów jednocześnie z pan doradcą w ministerstwie cyfryzacji czy dostrzega pan istotny związek między prawem nowymi technologiami przyjaznymi i w obozie w nowe technologie umożliwiają większą komunikaty w oczywisty jest banałem ubytek bezprawnej też komunikację z urzędami to jest Mispol wielkie działania społecznego BM każdego rodzaju działania może być teraz bardzo szybko rozpowszechnione wśród wielkiej grupy odbiorców jest to zmienia oczywiście rzeczywistość publiczną, aczkolwiek prawo jej chodzi o prawo i bezpośredni związek z prawa z meczu z nowoczesnymi technologiami przede wszystkim duże pole do unormowania, by mieć prawo nadąża z tymi nowymi technologiami oczywiście wymagałoby aktualizacji stawek dostępu do aktualnych jak reguł życia już społecznego jest jeszcze sprawa języka, bo kiedyś mówi nieletni to jest skojarzenie niemalże od razu z nieletnim przestępcom jak pan określa osoby poniżej osiemnastego roku życia czy jak siebie głównie jako osoby małoletnie pełnoletnie dzieci, gdyż ten tytuł dziecko niezbadany do soboty rzeczywiście się kojarzy z brakiem możliwości działania uważam, że to jest takie skakanie z obronnością z 1 1 AZS brakiem samodzielności ciemne skąd, więc jest tego typu rozumieniem tego słowa oczywiście wiem, że sam i cofnęły Wisła, aczkolwiek należałoby w tym zakresie również działać to wielkość tych wiadomości bowiem to jak mówimy jest bardzo ważny rzeczywiście często bardzo realna stosunek czasem początku do przedmioty, jakie omawiany w Skórczu Rz uwagę na słowa były już raz dla nieletnich, który związany ściśle z postępowaniem o demoralizację, po czym karalne, a należy używać nomenklatury to rzeczywiście jest neutralna NKW oczywiście pozwala w pełni wyrazić pogląd na temat, a jeśli mogę zapytać pana osobiście z ryb, kiedy pan się zaczął interesować się tymi sprawami i skąd w tak młodym wieku pozwolę chcę przypomnieć się do lat 16 pana tak specjalistyczny język, od którego jak sądzę, że sam Adam Bodnar, bo to już mu ktoś depcze po piętach drużynie pana Bodnara wyraźnie, by konkurenci Bonner wykonuje świetną robotę głosił Petelskich, aczkolwiek moje zainteresowanie wynikło na swój sposób swoistego przymusu mianowicie zainteresowane genealogią historia mojej rodziny chciał uzyskać informacje o akcie zgonu mojego dziadka, aczkolwiek z uwagi na bocznym nie jest białe tygrysie oko, a głównym tego dostępu do tych dokumentów jako zainteresowała się prawnego BDO w tym zakresie, żeby zobaczyć z czego wynika tego typu decyzja o niej postu z czasem to nie jagody uważam ten tryb systemowy, że nic nie ta jednak kwestia to inny urząd to 1 sprawa dosiada się właściwie całego aparatu państwa wyskoczył taka osoba, która nie lubi stawiać niedokończonych postawię działa w tym zakresie i rzeczywiście zniwelować tego typu tego typu skutki test domyślnie z niczego, a często złego prawa inspirowała pana rodzina środowisko czy to absolutnie pana zainteresowania jako Tymon Radzik z ogólną jakość oddolne zainteresowanie w wyniku arie z pasji do genealogii oczywiście melina częstymi w tym wspierała również moich działaniach tak po prostu psychicznie mentalnie, aczkolwiek przyznam, że w dużej mierze w wyniku Torres organicznie to co dalej polityka organizacja pozarządowa, jakie ma pan plany na przyszłość myślę przede wszystkim jednak, choć plany na przyszłość to iż, choć karierę z naukami ścisłymi Szymany interesowały albo informatyka albo nauki jazdy po przyrodnicze jak biologia chemia zaśnie tylko pójdę, aczkolwiek uważam, że niezależnie od tego z której tylko pójdę będę dalej działał w tym zakresie chodzi o prawach dziecka prawa człowieka to może czynić każdy niezależnie od tego jakie wykonuje zawód, a więc powinien dzielić każdy, bo społeczeństwo obywatelskie ty takie społeczeństwo obywatele rzeczywiście interesują się rosyjskiego państwa i jeżeli tak jest powiedz mi się w Polsce osiągnęli to oczywiście obywatele byliby zaangażowani relacje władzom egipskim władze, by wspierali, a ze strony władzy byłoby, gdyby dialogu w tym wiedział, że partia robi dużo lepiej wicepremier Piotr Gliński mówi o tym, że społeczeństwo obywatelskie mamy w Polsce słaba jak pan oceni te słowa znaczy ciężko ocenić w ten sposób całość środowiska sportowe tyski oboje to nie jest mało środowisko to jest to setki ludzi stąd setki indywidualności, by każdy ma coś swojego do wniesienia oczywiście zawsze narzeka, że powiem aktywność społeczna jest niski recydywiście czemu wyższe byłoby lepiej odkryty rzeczywiście są lata budowania tego społeczeństwa to nie jest także spore ubytki powstanie w 1 chwili będzie tak bardzo mocne i jeżeli oczywiście spore możliwości działania tego społecznego rzeczywiście ludzie będą tu nie mogąc działać zmienić to sporo z nich sama rozwijało przy odpowiedniej polityce też państwa pan Tymon Radzik uczenia aktywista w zakresie praw dziecka doradcy wolontariusz minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej z dziedziny e-usług państwa dla osób niepełnoletnich także nominowany przez Rzecznika Praw Dziecka do międzynarodowej nagrody w inny międzynarodowej dziecięcej nagrody pokojowej jeszcze raz dziękuję, że znalazł pan dla nas czas ten niedzielny poranek, a za państwo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA