REKLAMA

Czy aptekarze mają prawo powoływać się na klauzulę sumienia? Prof. Agnieszka Grzelak w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-10-02 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie x Lublin Olsztyn Igor trzynasta 4 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i dobre kino bandzior państwo Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się klauzulą sumienia aptekarzy tzw. klauzulę sumienia, dlaczego w UE w marcu tego roku pojawił się lód niż rok artykuły prasowe doniesienia medialne o tym, że powstają apteki, w których farmaceuci nie wydają leków antykoncepcyjnych, wskazując 3 mogą Rozwiń » powoływać się na klauzulę sumienia wspomni pan z tego korzystać z apteki te są nieoznakowane nie ma na ten temat żadnej informacji także ma pacjent, który przychodzi do apteki czy osoba, która przychodzi z receptą do apteki no nie otrzyma leku, który jest przepisane jej Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zająć się tą sprawą, ponieważ uznaliśmy, że możliwość powołania się na klauzulę sumienia nie wynika z przepisów prawa dlatego zwróciliśmy się do głównego inspektora farmaceutycznego najpier w o stanowisko w tej sprawie i główny inspektor farmaceutyczny przedstawił takie stanowisko w świetle obowiązującego prawa farmaceuta nie ma prawa do dnia do odmowy sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na klauzulę sumienia tak to znaczy mnie to stanowisko, o które pan teraz przedstawił zostało wyrażone jasno przez głównego inspektora farmaceutycznego już w 20 1 2 roku później było ponowione podczas prac parlamentarnego zespołu na rzecz prawa do życia, ale my dostaliśmy dosyć dziwną odpowiedź od głównego inspektora farmaceutycznego, ponieważ wskazał nam na przepisy prawa farmaceutycznego, z których jasno wynika, że nie ma takiego przepisu, gdzie możliwość powołania na klauzulę sumienia, ale jednocześnie wskazał, że jest konstytucja jest art. 50 trzeci 50 czwarty konstytucji w związku z tym uważa, że istnieje możliwość powołania się na klauzulę sumienia przecież zaraz następnym zdaniu dodał że, jednakże no widzi pewne problemy, ponieważ przecież farmaceuta nie wie w jakim celu, lecz został wydany przez leki antykoncepcyjne mają różne różne cele niekoniecznie służącą do antykoncepcji w związku z tym podał również przepisy, z których wynika, kiedy farmaceuta może odmówić sprzedaży leków tam nie ma przesłanki klauzuli sumienia, więc podjęliśmy ten temat kontynuujemy ten temat dalej i zwróciliśmy się do ministra zdrowia o stanowisko w tej sprawie teraz we wrześniu w ostatnich dniach września ciekawa sytuacja jest taka, że na interpelację posłów nowoczesnej w ostatnich dniach wiceminister zdrowia jasno odpowiedział z my też w ostatnich dniach to w końcu września, że nie ma przepisów, które umożliwiałyby farmaceutom powołanie się na klauzulę sumienia jak to w ogóle jest z klauzulą sumienia, bo one jak rozumiem przysługuje tylko lekarz, a lekarzom pielęgniarkom to wynika z przepisów ustawy o innym stoimy na stanowisku, że klauzula sumienia no Name mamy wolność sumienia zagwarantowaną w konstytucji prawa mamy również inne prawa zagwarantowane w konstytucji w związku z tym prawodawca, jeżeli chce przyznać prawo do powołania się na klauzulę sumienia powinien uregulować w konstytucji w ustawie przesłanki stosowania, kiedy można powołać na klauzulę sumienia, jakie alternatywne możliwości dla skorzystania ze swojego prawa ma inna osoba ma osoba która, której odmówiono takiego świadczenia no i tak jest w przypadku ustawy o o zawodzie lekarza lekarza dentysty jak również w przypadku pielęgniarek, a teraz nie ma tego w przypadku farmaceutów, a czy można jakoś zrozumieć jak i jaka jest właściwie i jaka jest racjonalistą chętnie bym tego prawa do klauzuli sumienia co to właściwie jest z czego to wyrasta no to jest klauzula sumienia to jest pewna pewna norma wskazującą na to, że możemy zachować zgodnie z tym jak uważamy, iż jest to mam pełne prawo do zachowania naszej integralności zachowania z naszymi poglądami tak to jest, bo jest prawo człowieka prawo do wolności sumienia to jest prawo człowieka i to nie ma co do tego wątpliwości natomiast prawo musi być zostawione z innymi prawami człowieka n p. sprawę do ochrony zdrowia w alei tutaj w tym momencie prawodawca musi dokonać ingerencji wyważyć 2 wartości wskazać nam, gdzie leży granica wolności sumienia, na którą możemy się powołać, a czy ta jest powszechnie stosowany zapis tylko Polska strona ma takie prawo, które daje lekarzom właśnie prawo odwołania się na klauzulę sumienia szczerze powiem, że nie wiem nie badaliśmy tego jakoś szczegółowo istnieją takie możliwości konwencja o ochronie praw człowieka podstawowych wolności przewiduje możliwość powołania się na klauzulę sumienia, ale tu dodam ciekawostkę, że była taka sprawa w 20 0 1 roku innym europejskim Trybunale praw człowieka Francuzka, której badano możliwość odmowy wydania leku przez farmaceutę we Francji w alei Trybunał wyraźnie powiedział, że dopóki leki są dopuszczone do obrotu dopóki leki są wydawane na receptę przepisaną przez lekarza farmaceuta nie ma możliwości powołania się na klauzulę sumienia, więc orzecznictwo Trybunału człowieka w tej sprawie Trybunał praw człowieka w tej sprawie też jest jasna i mniej klarowne karta praw podstawowych Unii Europejskiej z kolei wskazuje, że wolność sumienia zagwarantowano zgodnie z ustawodawstwem krajowym, czyli pozostawia państwom członkowskim prawo do uregulowania tej kwestii czy rozumiem, że w zasadzie można powiedzieć, że ten fenomen powoływania się z farmaceutów na klauzulę sumienia to nie jest tylko Polska specjalność prawdopodobnie nie jest to Polska specjalność byłem, ale proszę pamiętać, że ta klauzula sumienia ona pojawia się również w innych aspektach nie tak dawno mieliśmy dyskusję na temat tego czy fizjoterapeuci mogą się powoływać na klauzulę sumienia no był taki projekt w sejmie była taka poprawka zgłoszona w sejmie, o ile mi wiadomo ona ostatecznie nie została uchwalona klauzula sumienia też pojawia się w innych aspektach no chociażby służba wojskowa tak niż kiedyś obowiązkową służbę wojskową służbę zastępczą mówiliśmy teraz niedawno możliwości w przypadku prawa łowieckiego o możliwości niewyrażenia zgody na polowanie na własnym terenie ze względu właśnie na pewne wartości moralne, które mi przyświecają, tak więc ta klauzula sumienia w różnych aspektach się pojawią natomiast tutaj w tym przypadku jest to o tyle istotne, że możemy doprowadzić do sytuacji w przypadku aptek, że jeżeli w danym okręgu w danym rejonie wszystkie wszyscy farmaceuci powołają się na klauzulę sumienia no to osoba nie będzie mogła wykupić przepisanej recepty no tak nie jest takie sytuacje się pojawiają w przypadku lekarzy nie tak dawno mieliśmy sygnały o tym, że nawet na Podkarpaciu nie można przeprowadzić legalnego zabiegu aborcji, ponieważ wszyscy lekarze na Podkarpaciu powołali już powołują się na klauzulę sumienia sprawę skierowaliśmy do rzecznika praw pacjenta, który prowadzi postępowanie wyjaśniające i zdaje się, że stwierdził faktycznie chętnie problemy w tym zakresie na Podkarpaciu zwrócił się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia czekamy na wyjaśnienia dalsze no ale faktem jest ono to jest bardzo bardzo poważny problem, gdyby się zastanowić na tym właściwie, skąd w ogóle przyszło, że taka farmaceutę do głowy, że mogą się powoływać na klauzulę sumienia to chyba tylko bliskość tych zawodów medycznych to uzasadnienie tak to znaczy bez wątpienia to od mamy taki niewiążące dokumenty międzynarodowe, gdzie wzywa się do tego, by zagwarantować przedstawicielom zawodów medycznych prawo do realizacji wolności sumienia, więc prawdopodobnie z tego też w Zielonej w związku z tym co Stowarzyszenie farmaceutów katolickich to jest ta organizacja, która naciska na to, żeby uregulować kwestie, a i, o ile mi wiadomo z doniesień medialnych również również w tej sprawie wystąpiła w ostatnich dniach do ministra zdrowia i w związku z tym czekamy na odpowiedź ministra zdrowia czy też potwierdzi stanowisko wyrażone wcześniej przez swojego wiceministra czy też być może MF zajmie jakieś nowe stanowisko w momencie zderzenia ja rozumiem, że to co usłyszeliśmy do tej pory od głównego inspektora farmaceutycznego to jest właściwie takiej taka będzie wyjaśnienie, że farmaceuta de facto nie zajmuje się leczeniem tak farmaceuta jest zobowiązany do wydania leku, który został przepisany na receptę zgodnie z prawem farmaceutycznym apteki mają obowiązek posiadania leków, które go, które powinny nie powinny sprzedawać, jeżeli tych leków niema w danym momencie w aptece nocą muszą uzgodnić z pacjentem możliwość sprowadzenia danego leku, więc inny farmaceuta nie może ingerować w tym to co lekarz zapisuje pacjentowi na receptę farmaceuta to powiedział główny inspektor farmaceutyczny wyraźnie nie docenia tego w jakim celu jak został wydany w Boniewie też jakie, jaki jest kontekst oczywiście jak bestii, jaki jest powód, jaki jest oczywiście tak to jest ta ingerencja w dziejach zbyt daleko tak farmaceuci roszczących prawa do decydowania o sprawach, do których właściwy nie mógł nie powinni mieć dostępu w ich tak, tym bardziej sprawa jest trudna ważne, ponieważ te apteki mąż tak powiedział na początku one nie są oznakowane my nie wiemy na jej osoba zostaje po prostu mu pozostawiona sytuacja ta niespodzianka taka niespodzianka, jeżeli następna taka jest parę kilometrów dalej no to pojawia się problem w dziękuję bardzo prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich basenu stoją rankiem 13 5 5 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA