REKLAMA

Ostatnie dni Powstania Warszawskiego - gra na wyniszczenie stolicy

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-10-02 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:36 min.
Udostępnij:

Karolina Lewicka i dr Karol Mazur zapraszają na niecodzienna lekcję historii. Tym razem opowiadają o Powstaniu Warszawskim., przypominając jego ostatnie dni. Rok 1944. O godzinie dwudziestej pierwszej czasu polskiego ustają działania wojenne między polskimi oddziałami wojskowymi walczącymi na obszarze miasta Warszawy, a oddziałami niemieckimi. Żołnierze polskich oddziałów składają broń. Z chwilą złożenia broni żołnierze AK korzystają ze wszystkich praw konwencji genewskiej dotyczących traktowania jeńców wojennych. Jak potoczyły się ich dalsze losy?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
O godzinie dwudziestej pierwszej czasu polskiego ustają działania wojenne między polskimi oddziałami wojskowymi walczącymi na obszarze miasta Warszawy, a oddziałami niemieckimi. Żołnierze polskich oddziałów składają broń. Z chwilą złożenia broni żołnierze AK korzystają ze wszystkich praw konwencji genewskiej dotyczących traktowania jeńców wojennych, prawa jeńców wojennych przysługują także osobom nie walczącym, towarzyszącym AK. W szczególności dotyczy to pracowniczek sztabów łączności, zaopatrzenia i pomocy, żołnierzy służby informacyjno-prasowej, korespondentów wojennych. Osoby będące jeńcami wojennymi nie będą ścigane za swoją działalność wojskową ani polityczną, tak w czasie walk w Warszawie jak w okresie poprzednim. W stosunku do ludności cywilnej znajdującej się w okresie walk w mieście Warszawie nie będzie stosowana odpowiedzialność zbiorowa. Rozwiń »
Ewakuacja ludności cywilnej miasta Warszawy zostanie przeprowadzona w czasie ich w sposób oszczędzający ludności zbędnych cierpień, a dowództwo niemieckie dołoży starań, by zabezpieczyć pozostały w mieście mienie prywatnej publiczne szczegóły ewakuacji uregulowane będą w osobnym porozumieniem dowództwo AK zobowiązuje się usuwać barykady przede wszystkim leżące najbliżej niemieckich a gdyby usuwaniu barykad nie zostało rozpoczęte na czas niemieckie dowództwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszego układu żołnierza AK poznaje się po biało-czerwonej opasce naramiennej lub proporczyka ach, względnie Orzełku polskim niezależnie od tego czy noszą jakikolwiek mundur czy też ubranie cywilne w niniejszym układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie wchodzi w życie jest 2 października 19 4 4 roku Radia TOK FM nikt z nami jest już dr Karol Mazur kierownik działu edukacyjnego muzeum powstania Warszawskiego dobry wieczór panie doktorze dobry wieczór będziemy mówić o końcu powstanie o tym co nastąpiło po powstaniu już na początku sierpnia Hitler wydał ustne rozkaz każdego mieszkańca należy zabić nie wolno brać żadnych jeńców Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy, jeżeli chodzi o drugą część tego rozkazu to się udało to Warszawa została zrównana z ziemią ten pierwszy na szczęście nie doszedł do skutku, ale los los ludności stolicy był strasznym oglądały te ostatnie dni września początku października w bardzo szybko już parę słów o tym, rozkaz żyło w oczywiście my o tym, rozkładzie dowiadujemy się dopiero po zakończeniu powstania list z Chin w listopadzie 19 3 4 roku, kiedy Himmler na odprawie oficerów ze wzrostu pochwalił się o domu są te prawie powiedział, że tylko wybuchło powstanie to on przekonał Hitlera, żeby oddziały SS na początku tłumił powstanie w i pierwsza część jego rozkaz zabić każdego mieszkańca, bo na początku dokonywana dość gruntownie mam oczywiście Wedel na myśli wydarzenia te, które odbywały się w dzielnicy, w którym znajduje się muzeum powstania Warszawskiego rodzice wolą tutaj ten rozkaz był stosowany prawda on został zaprzestały z prostego względu nie ze względów humanitarnych, jakby się wydawało, że rząd tutaj mordowanie w u dzieci starców może powodować jakiś powiedzmy o zgodę czy powstrzymanie tych tych tych mors możemy mogą być jakieś powody humanitarne nie dochodziło prosto w o to, żeby go brakowało amunicji, a generalny gubernator Hans frank 3 i gubernatora generalnego Gubernatorstwa po prostu przekonał tutaj i Hitlera i dowódców niemieckich, że potrzebuje post taniej siły roboczej do do produkcji stąd zaprzestano te masowe mordy o w druga część tych rozkazów faktycznie jest już w trakcie powstania oczywiście się szacuje, że Warszawa została zniszczona w jednych czwartek 2 0 parę procent nie ten, ale oczywiście to systematyczne niszczenie stolicy nastąpiło po powstaniu o Jasiu i 1 dzielnica Warszawy został już kompletnie zniszczona po powstaniu w getcie też o tym trzeba pamiętać, że to najbardziej zniszczona część Warszawy to właśnie to jest dzielnica getta Warszawskiego, gdzie powstanie druga ciupagą maj 03 03 . roku i ich Niemcy mieli cały rok, żeby zrobić tam porządek to znaczy po prostu wywieźć gruz i pozostawić go kościół Świętego Augustyna jako magazyn Nature i zdjęcia są takie symboliczne pokazujące po prostu całą zniszczoną dzielnicę gruz oczywiście Cieślar biskup w kółko, wołając tylko 1 kościół nie jest wzniesionym, a teraz wracamy do pytania w tych wydatkach czy jest coś w dziejach w ostatnich dniach w ostatnich dniach powstania oczywiście, bo wiadomo było, że rząd postara się przedłużyło dowódcy postaci, kiedy podejmowali decyzje o wybuchu powstania zakłada, iż powstanie będzie trwało kilka dni może do tygodnia no bo zakładano oczywiście, że rząd będzie podobna sytuacja kilka naście czy kim jest w nim wcześniej w winie prawda że, że tam realizowano akcję burza, czyli podejmujemy działania militarne albo wszczynamy ramy współpracy jakąś czarną czerwoną zmuszamy Niemców do wycofania się na ujawniają się mówiąc jesteśmy gospodarzami tego miejsca jak gdyby to się kończyło zawsze, że pomyśli Sobieski, czyli oczywiście współpraca wojskowa nastąpiło i we Lwowie i widziałem w Aleppo to oczywiście dowództwo armii krajowej była aresztowana i wysyłano oczywiście w głąb związku sowieckiego, a tu, a szeregowi żołnierze byli postu siłą wcielali do w pierwszy armii wojska polskiego 30 do armii i armii gen. Berlinga i tak wyglądał występ przewidywał taki sam scenariusz prawda rozpocznie się do działania prawa pokażemy, że chcemy zademonstruje emerytom naszą chęć odzyskania niepodległości i wolności i armia czerwona wejdzie nie wszystko, więc zostali wypędzeni i wg PFRON -u i ocenimy też aresztowani tak zakładała zakładała Komenda główna armii krajowej, a tak się nie stało teraz już wie może, że armia czerwona zatrzymała się szczerze w pierwszych dniach to było spowodowane jakiś czas na militarnym oto faktycznie front poszedł trzeba było dociągnąć dociągnąć zaplecza no ale od 2 miesiące interesów większość historyków, chociaż dokumentacja na papierze tego nie mamy, bo to dziś jest w archiwach rosyjskich, a do tego do tych do tych archiwów my historycy nie mają dostępu w numerze, ale wszystko okoliczności wskazujące, że Stalin po prostu rozkaz wstrzymać wstrzymać armie i mniej i w ten sposób pozwolił w swojemu teraz z tego 8 przecinkowi 3 ha wykończyć powstanie w ten sposób mieć problem z polskim ruchem niepodległościowym niż to problem rozwiązany pilot stąd te ostanie się przedłużało oczywiście przełożyło się 2 miesiące nadzieją na coś indyjska oczywiście cały czas nadzieję na pomoc jeszcze w ostatnich dniach właśnie jeszcze przed upadkiem Żoliborza mniej więcej właśnie w ostatnim z tego 9 września dobrze pamiętam Komorowski w suchych przekaz wysłał depeszę do dowódcy w od frontu frontu białoruskiego do Rokossowskiego z prośbą o pomoc, że jeżeli w ciągu 3 dni minie pomożesz taki nawet ci, którzy stracą spostrzegają jako ultimatum takie Pomóż im Bojara wodne czy złoży broni w czymś co powiedzieliby obok odpowiedzi dziś nie mogło ze względów politycznych i wtedy faktycznie po zapadła decyzja o o zakończeniu powstaje to rokowania oczywiście był już wcześniej, bo już wiadomo po miesiącu można było się zorientować 6 kroków mówi no i aż po miesiącu widzisz, że tej pomocy raczej nie będzie albo pytanie co robić prawda nie ma praw kombatanckich Niemcy traktują dostęp statkom bandytów czyli jakby złożenie w tym momencie broni byłoby go skazali się na zagładę Nate pytania oczywiście co z lubością cywilnoprawna, czyli czynie rozpoczęli, by ponownie tego co było wbrew woli dla woli, ale pociesza też, choć debata o dochodach, choć okres dochodziło do do grabieży gwałtów jest tutaj jakby jakaś odpowiedzialność i też taka sytuacja robi to trochę patowa prawda nieco oczywiście warunkiem kapitulacji, chociaż tutaj słusznie pani redaktor czy państwo wstępie dokument nie ma to słowo kapitulacja jest agent zaprzestanie działań militarnych i tutaj powstać honorowo bardzo nas traktowali, żeby tego słowa takiego powiedział Dudek artystycznego i i przykrego nie było więc, więc tutaj mamy, a o zaprzestaniu działań wojennych, ale te negocjacje były prowadzone na już na początku września o dostęp po to, oczywiście były pewne wypadki, które spowodowały, że ta nadzieja wzrosła to przede wszystkim wkroczenie armii czerwonej na brak to jest 1 2 września 500 czwartego roku, kiedy już jest duża nadzieja, bo tylko linia Wisły oddziela prawda wojska armii czerwonej w łącznie z oddziałami pierwsze armii wojska polskiego, czyli z oddziałami polskimi walczącymi u boku armii do armii czerwonej ta pomoc zastępuje go niewystarczająca wiemy do sądu ligowców, ale w 2 miejscach na Żoliborzu nieudany szybko zepchnięty na Czerniakowie udane, ale oczywiście po części udany, bo większość z nich zginęło na da na noże co wystrzelona przez Niemców w trakcie w trakcie przeprawy, ale kilkuset udało się dotrzeć ich i włączyli się w akcji powstańczej walczyli razem w ramię w ramię z powstańcami na Czerniakowie mój drugi jeszcze ważny element, który przedłużył to 17 wrzesień też takie bardzo ciekawe wydarzenie mianowicie masowy zrzut jedyny chyba dzienny żołd, który z nas zastąpił aliancki zrzut na pomoc powstaniu mianowicie w ponad 100 lat dając fortec to było coś niesamowitego to 3 każdy powstające pamięta co mówisz to było takie jest ważniejszy przeżyć taki dając ogromną dawkę nadziei idziemy w ponad 100 maszyn zrzucać spadochrony na początku w ogóle go zabito spadochron to się żaden sąd wojskowy sprawdzało, bo taka nadzieja że, że nawet w oddział gen. Sosabowskiego trop, bo wtedy we wrześniu został ułożony w operacji market Garden na froncie zachodnim, że oni przyjadą prawda oni nam pomogło oczywiście ze względów militarnych politycznych, bo to nie było to niemożliwe, ale to oczywiście pomoc pomoc materialna, czyli zasobniki z amunicją żywnością lekarstwami ne i budową raczej też o tym fakcie czerwonych goździków kontakty ze stroną niemiecką uważano, że to, że rząd jest nadzieja prawda w pomoc, że alianci zrzucają tyle no to znaczy, że jest to jakieś nos oczywiście to był tylko jednostkowy przypadek wiadomo było, że rzeź, że ta pomoc nie nastąpi dopiero kiedy zacząć dbać o kolejne kolejne dzielnice z 2 7 września Mokotów 30 września Żoliborz to, bo to można powiedzieć, że te 2 wydarzenia decydował o tym, że powstanie skurczą się tylko do centrum do samego centrum proszę pamiętać oczywiście sami jesteśmy w aurze, że właśnie październik to taki Chudy przychodzą to też miało ogromny takie centrum ten czynnik też powodował, że Brzezie dowódcą powstańczym zdawać sprawę, że ludność cywilna pozbawiona mieszkań ogrzewania w noc już w trudno będzie z nich takie warunki jej brakowało oczywiście lekarstwo żywności i jedno i uczy się tej pomocy, bo wiadomo było, że jesteśmy już oderwanie od Wisły z fiskusem centrum ofensywa sowiecka nie przychodzi klient nie ma nie ma nie ma sensu na szczęście Niemcy też uznali, że cię poza gość no i tym warunkiem sine qua non można powiedzieć, że Niemcy uznali po prostu prawa kombatanckie postać to błąd Nate najważniejsze, że się prawda czy traktujemy was Seco dżinsów będziemy startować w końcu wyjętych z prawdą i to w wpłynęło na przyśpieszenie negocjacji i faktycznie drugiego dnia października też to ten układ pozostają często podpisany tam było oczywiście różne detale też o VAT, choć nie wiadomo tutaj Bór-Komorowski bardzo chciał, żeby prawa chińskiego na całą armię krajową siódemką bezbłędnie tylko na Warszawę prawda w tu von dem Bach czy dowódca armii niski poziom żony nie jest odpowiedzialny za to z całością tylko w PUP kieruje operacją warszawską służy tylko zapewnić prawa kombatanckie żołnierzom armii krajowej oczywiście Chopin też o tym, że w powstaniu walczył jest armia krajowa walczyły też siły, kto nie wchodziły w skład polskiego państwa podziemnego zarówno z lewej strony armia ludowa, która jak wiemy reprezentował 3 rzuty interesy komunistyczne ni i sowieckie no i narodowe siły zbrojne, które w inny oczywiście z drugiej strony, czyli tutaj w czynnik Narodowy bardzo krytyczny wobec polskiego rządu na uchodźstwie do polityki też w proteście wobec powstania Weisz przyłączyli bo jakby byli w Warszawie uważali, że nie można stać się z założonymi tej rękoma i ciała i trzeba walczyć, ale obydwie formacje trzymały legitymacjami krajów prawda warzono znane już na zachód za ne kombatantów, żeby ich nie spotkały represje prawne, bo w 2 i 2 krzyże roztańczony wojny mamy tylko mowa o żołnierzach armii krajowej nie ma tam innych formacji nie ma ogólnie powiedziane, że żołnierze nie polskiego podziemia 3 3 czy ten tylko Army armia krajowa pada nazwa formacji, więc ci żołnierze też zostali włączeni 4 października w Londynie rada ministrów uchwala dwutygodniową żałobę ostatnie oddziały AK opuszczają miasto 8 października no i dochodzi do ewakuacji ludności w lodowy okład żużlowe było to co też to w wielokrotnie w relacjach to co widzimy prawda jest już przygnębienie ogromne przygnębienie z 1 strony mam oczywiście żołnierze, którzy wiedzą, że muszą pozbyć się swoją broń broń, którą prawda czasami zdobywali w okolicznościach, która była takim skarbem w trakcie powstania, bo wiemy, że przed tym gronie było było niewiele, więc jak reszta świata broni teraz ma się oddać bywały relacji, że są kupowane niesiono to czy gdzieś tam umieszczano zakopywano w gruzach i niszczono wrogowi oddać tej broni tej broni i oczywiście to wyjście żołnierzy armii krajowej odbyło się to kup taką, jakby paradą prawda i to oni ci pokazać prawda, że są dumą wychodzimy z podniesioną twarzą zaprzestaliśmy działania ale jest to klęska ale w jaki sposób oparliśmy się prawda nie zostaliśmy zniszczeni należeli jest tak taka dość chwała zwyciężonym to widać na zdjęciach są takie piękne zdjęcia zaś polską polską jak w 6 w kobiety wychodzą uśmiechnięte nawet kosztom poprawił swoją ulotkę, żeby pokazać, że żal, że żołnierze, że jesteśmy przygnębieni i faktycznie stojący Niemcy z podziwem naprawdę widać na twarzach tych oddziałów niemieckich jakąś taką taki podziw 2 miesiące od tak ciężkich bojów w taką bieżącą naszą przewagą w, a tutaj odważni powstańcy odważniej odważne kobiety prawda stawiały nam czoła, ale oczywiście mamy ten obraz wyjścia ludności cywilnej kruszeje był takim taką defiladą można powiedzieć, że jest to też widzimy na zdjęciach tak jeść ciężkich ludzi idących i to tutaj faktycznie ten obraz już był mniej krzepiące to są ludzie potwornie zmęczeni zniszczeni wyjeżdżający za późno i walizkami czy z jakimś tylko takim skromnym dobytkiem zostawiających dorobek swojego życia na miejscu może już nawet 6 osób już nie miał tego dorobku został zniszczony w trakcie działań działań powstańczych na pewno Niemcy nie zamierzali dotrzymywać postanowień układu o zakończeniu działań wojennych to znaczy i nikt nie miał zamiaru oszczędzać ludności cywilnej dodatkowych cierpień nikt się tym nie przejmował nie znaczy na początku to w odwrocie być może to pierwsze dni te mogą też nie wygląda to źle prawda, że Niemcy chcieli stwarzać wrażenie, że dotrzymują to prawda, że stworzą tutaj bardzo zależało na na zakończeniu powstania listy wyjścia tak oczywiście są oczywiście krzyki domów czy słyszał takie relacje rzeczywiście wziął oficerowie niemieccy krzyczeli macie godzinę wyjścia, bo inaczej spalimy was, że chcemy stać oczywiście inne zdanie zdania zdania padały mogło oczywiście obóz przejściowy w Pruszkowie i w Ursusie w Pruszkowie był największy i ta, chociaż było chyba około 40 występ to było 2 główne główna jest najwięcej osób przychodziło właśnie przez to obozy przejściowe w Pruszkowie w Ursusie jestem oczywiście były też podobozu, które na początku 2 latek podobał dopiero potem głównie do Pruszkowa po zakończeniu powstania to głównie do Pruszkowa i mam rację oczywiście jest to czerwony krzyż są organizacje humanitarne, które stają się wszystkim zadbać o jedzenie prawda, ale już warunki higieniczne to były są porażające, toteż wiele relacji rzezie umyć się 3 łazienki wyglądały tam na sposób zostaliśmy w no ale coś tam tyle osób było, że już, że trudno było to Otto Otto w pełni zadbać my oczywiście potem wywózki to jest jak jesteśmy przy liczbach to mówimy o około pół 1 000 00 0 osób zamieszkujących Warszawę przed powstaniem tak inni, a druga część obejmowała ewakuacji miejscowości podwarszawskie szacuje się, że to około 5 3 osób w tak i to ich interesują po wydaniu mniej więcej przez obozy leżały aż o ponad 200  000 prawda no szacuje się, że w trakcie powstania zginęło to też oczywiście są bardzo duże szacunki, bo nie mamy dokumentację tej dokumentacji nie prowadził prawda to też jest taka, że sztolni będą uroczyście będzie z wydziału w stanie precyzyjnie określić 1 3 0 do 1 80  00 0 ofiar cywilnych się podaje + 20 parę tysięcy powstańców, więc możemy tam około 200  000 przyjąć 1 10 0 2 50  000 musi gdzieś rozlokowane prawdach, które przeżyło przeżyło powstanie ono prawie 300  00 0 i wiemy, że oczywiście tutaj Bush trudno byłoby go z obozu przejściowego to już były różne losy pra w do większości osób zostało wgrane Gubernatorstwa Niemcy nie byli w stanie przewieźć wszystkich do roboty do trzeciej rzeszy około diewięćdziesięciu tysięcy trafiło w różne miejsca do pracy przymusowej w trzeciej rzeszy, ale 3 6  000 to bardzo duża liczba też obozów koncentracyjnych prawda jest i a zakładano raczej, że po powstaniu do obozu koncentracyjnego kot oczywiście w to był też obozy pracy przymusowej więc, ale do tych takich głównych obozów koncentracyjnych jak Dachau Ravensbrück alei róż pot z podobozu tych tych głównych obozów koncentracyjnych tyle osób trafiło 6 000 to jest bardzo dużej liczby ci, którzy przeżyli wywózkę do trzeciej rzeszy wspominają, że uczestniczyli w takich dwudziesto wiecznych targach niewolników, a że byli prezentowani na targach przedsiębiorcom niemieckim, którzy oglądali ich jak bydło wręcz zaglądanie za tak też z taką relację spotkałem nigdy nawet bardzo młode osoby w wieku mniej więcej tam nastolatkowie już taką relację czytaj na Bielanach to się też grosz takie porównanie miała rzuciła czuła się taktycznie jak jak jak leki starożytnym państwie czy Czech Grecji 3 czy Rzymie, że taki był to taki był, jakby w przegląd prawda czy ktoś zadaje jakieś prace, ale faktycznie po prostu traktowano to w tak pragmatycznie prawda mamy w tanią siłę roboczą prawda Niemcy są oczywiście też zniszczone zbombardowane większość młodych osób jest na frontach jeszcze Walczak burzy zginęło, a więc ktoś musi na to co jeszcze fabrykę machinę wojenną pracować dłużej też przedsiębiorstwa muszą jakoś jakoś funkcjonować stąd brano oczywiście osoby z powstania do taniej siły roboczej, ale też do różnych forach fabryk zakładów jest ostatnio dość ośrodek karta do nas takie miejsce, które rok temu wydali broszurę dla mnie było zupełnie odkrywcze, a w domu moczy się z kupuj z skupiamy się koncentrujemy na przebiegu powstańców Alta losy powstańcze to trochę umykają i tak gehenna ludzka remontu na myśli oczywiście 1 spot i obozów w we Frankfurcie nad Menem to jest część Frankfurtu nad Menem do kas papierosy 2 to był obóz stworzony w trakcie powstania Warszawskiego 80 % osób, które trafiło tam to byli powstańcy albo osoby warszawiacy prawda, czyli osoby z Warszawą śmiertelność ogromną to była fabryka jakiś transporterów transporterów niemieckich, choć przecież przed wojną maszyn do maszyn do pisania o ne machina taka powiedziałbym wykorzystywanie praw do dołu do prac, a więc taką niesamowitą relację 1 z osób przeżyła żona opowiadał, że 2 młodych chłopców pracowały lampy przy przypalaniu wszedł oficer jakiś tam strażnik miejski PiS już są korzyści powieszono ich po prostu nie było żadnej dyskusji zresztą była awaria po prostu pozwalam się zużyła pękła oskarżonych zapadły co sobota się powieszono wszystkich na miejscu, żeby pokazać po prostu w no jak to wyglądało, ale też trzeba też pamiętać o tym, że żona wielu rasy przejawia się też takie takiej nitki na motorze, że został doświadczył też jakieś dobra ze strony ludności niemieckiej, bo wszyscy w tym kas dochód lub opowiadam 1 z rynków pojęcia, że był tam pracownik niemiecki zostawił w ukryciu Mladić kropeczki nie mógł tego oficjalnie lub został oczywiście pociągnięty do odpowiedzialności, ale dziś to zostawiał jakiś tam miał ukryte miejsca i oni widzieli, że będą mieć dodatkowe dowody dodatkowe środki takie względy też też w dół doświadczane prawda w powstaniu, o czym też doszło warto pamiętać jak długo trwała ewakuacja to znaczy, kiedy miasto było niemalże wolną od ludności cywilnej za chwilę na pewno powiemy o tych, którzy postanowili w gruzach przeczekać się do wejścia armii czerwonej no i spora kilka zrywa się do ósmego do 8 października największa to już 04 05. szósty to była największa masa moich żołnierzy żołnierz czynnej no właśnie o ten oddział osłonowy armii krajowej trwa chodzi o to by choć już z tego miasta czyli jakby dokonał w ewakuacji i i miasto zostało spustoszone, ale oczywiście pani redaktor ma rację nie wszyscy opuścili Warszawę od 50 0 do nawet może 2 tysięcy osób tak się szacuje to oczywiście mowa jest co robi w sądach warszawskich to jest też PKO BP taka to 1 robi swoje to usłyszał cały świat oraz jeśli rzeczywiście wesoła Szpilmana dzięki oscarowego filmowi Romana Polańskiego z 20 0 2 roku ów czy trzeciego trzecim roku dostał Oscara w ten film i ten film oczywiście pokazuje sytuację tego mieszkańca Warszawy w polskiego Żyda Leon rubis gros przypadków po prostu ukrywał się w Bushkill w oczy kiosk to ukrywał się dostaniemy już ostali się zakończyło, bo nikt nie poinformował i przestał, ale większość Robinson to była to osoby, które świadomie podjęły decyzję wiedząc, że już, że nie jest już po powstaniu o zaprzestaniu działań wojennych, że jest taki rozkaz użycia opuścić tor Warszawę, a nie prostuje, czyli że armia czerwona to jest kwestia tygodni prawda oni musieli sobie kokainę to już powstanie upadło nie po Sorosa niszczyły domy i politycznych motywacji, żeby nie wejść prawda zakładano, że to w ciągu miesiąca, więc warto przez ten miesiąc jeszcze przed przełomem sieć, a to to ponad 3 miesiące prawda trwało cały październik listopad grudzień do połowy stycznia 17 stycznia czterdziestego piątego roku armia czerwona wkroczyła do dołu do stolicy Polski i to są też piękne mamy mamy szereg relacji osób oczywiście też trzeba pamiętać, że rzecz, że to duże skupisko było w jaki sposób w pewnym momencie odkrywane Leigh to osoby z czego osób w Oslo, bo to tutaj one były rozstrzeliwano chyba niezła sukcesywnie przeszukiwali miasto orzekł iż, realizując psy tropiące tak już w problem, zwłaszcza że pojadą w zimie, kiedy już śnieg spadł już w grudniu trzeba było wiadomo, że to osoby po prostu w nocy dochodziły szukały pożywienia w Deutsche bank BOŚ nie było niczego nie było wody przyrody członkini już działało od bardzo dawna wodę można było znaleźć się w studni dzięki starej wannie w gęsto, bo przeczesywanie oczyścić dno część tych osób już coś coś ktoś coś tam znajdowało jest 1 taką relację długu Robinsona będą wstrząsającą, bo przeżył wybuch w budynku to co się stało coś jest autem na strychu proszę zobaczyć inne na strychu przeżył eksplozję całej kamienicy w Śródmieściu to to też pokazuje jak solidny były budowle lub po prostu na strychu stanął dziś przy ścianie nośnej przy 1 z kontry podtrzymywała, jakby cały budynek o seksie budowa za mało to ten główny, jakby ściany nośne zostały już w ten sposób się uratował, więc z donosami opowiada że, że zdający niemiecki dwukrotnie słyszał w odezwać nikogo tam nie ma albo wysłać tam prawda i podjął ryzyko podjął ryzyka i ocalało prognozy też niesamowita historia są też relacje 2 Robinson z Żoliborza, którzy opowiadali, że dziś przewoźnik przy przy torach kolejowych znaleźli skrytkę Niemcy przychodzili tam wielokrotnie oni po prostu wstrzymywali oddech prawda dobytek staniemy się zainteresował już zaglądała ktoś go tam w jakby krzyknął, że rzeź, że ma pójść dalej prawda, więc takie historie naprawdę z trzymające napięcie i takie, powodując ogromne ogromne emocje z tym są też z piękna karta i staramy się pamiętać, zwłaszcza tych osobach, które podjęły takie ryzyko prawda ich cały chciał przede wszystkim, jakby tutaj ty robisz synowie mają dosyć takiego ducha prawda, że rząd martwe miasto woli chcą w nich zostać chcą, żeby był używa poprzez ich obecny szef Atlanty stykam, a i Wola normalnego życia w nienormalnym świecie w nienormalnych warunkach i też oczywiście przywiozła je wodą prawda mnie nie nie wyjdziemy stąd to jest coś co prawda nikt nas tego nie zmusi teraz też susza much owca pra w do Syrii, toteż zawsze podziwiam to osoby, które mówią nie my zostaniemy prawda w tu na miejscu mimo trudnych warunków bytowych w te warunki rzeczywiście były na tyle dramatyczna, ale chciałam zapytać co się naprawdę mówiłam o tych woli normalnego życia w normalnych warunkach albo gdy czyta się wspomnienia ludzi, którzy przeżyli tych kilkanaście tygodni FOT w Rzeczpospolitej gruzów po tak na stolicę wówczas mówiono n p. kwitło czytelnictwo Roth to osoby muszą jakoś sobie czas prawda, więc staram się oczywiście to osoby, które podejmowały decyzji zostanie jakoś przygotował do tego oni zdawali sprawę, że po pierwsze trzeba jakoś przygotować skrytkę, a także Bonobo próbą odnalezienia na jakiś tam są one oczywiście czas i czym zabijać czas, zwłaszcza dzieje, bo w gminie nie można było wychodzić, więc starano się tutaj też w magazynować książki po prostu lektura, która ocalały z powstaniami i na pewno czytano w wydawano 2 czasopisma Reid punkrockowej dziennik Szatan to muszą być o tym, słyszałem, że ziemia zabierała Wilsonowi wdowa lub w trakcie powstania to wiem to faszysta Olga Łoś o powstaniu przeczytałam o, a w dodatku w historycznym powstanie warszawskie pomocnik historyczny polityki to też dla mnie było nie są także, że rzeź to to muszę powiedzieć, że w tym spotkaniu to bardzo też ciekawa rzecz jest, że faktycznie w trakcie z tym, że czas w dworze robi synowie prawda starali się tutaj jeszcze utrzymywać się w jakiś informację czy proste, gdyż maszyny powstaje zostały ich i ministra sposób zabijano przez prawo też dzielą się informacjami prawda w między poszczególnymi mówi pan piękna karta Mann, ale jest też ta strona straż związana z warunkami bytowymi nocny tryb życia, o czym już mówiliśmy obowiązkowa cisza problemy z dziećmi z małymi dziećmi, które płaczą nie zważając na to co się dzieje w inny szczury wszy pchły Muchy brak jedzenia picia, o czym też już mówiliśmy o niemożności dopełnienia higieny osobistej wypadki podczas kadrowania no i w końcu zima i temperatura poniżej zera, bo wszystko, by raty w ludziach Instytut higieny komentować to faktycznie tak to tak to wyglądało w w tym życie robi co faktycznie było życiem w napięciu no i igrzysk i Idy znak zapytania prawda kiedyś skończyć, kiedy się skończy, że już zupełnie nieświadomości a kiedy tą przeszkodą tak tak hard rock znów trwa dłużej w powstaniu warszawskim prawda łysy wyobrażam 2 miesiące walki skomasowanej w skonsumowanych działań skosów skomasowanej przeżyć, a tutaj robi stanowi w noc czy ponad 3 miesiące prawda, czyli o miesiąc od 1,5 miesiąca dłużej niż powstanie musieli wytrzymać i zawsze zostawia się właśnie, że jakoś się gracze są wszystkie próbny najważniejszymi potrzebami, czyli żywnością praw do pustego w i wody prawda, więc tt to poszukiwanie chodzenie na inny w ciemnościach i wydobywaniu umiejętność zdobycia tych tych cech tych najważniejszych elementów do życia jest dla mnie właśnie te zdumiewające w druga część rozkazu Hitlera, a jak już wypędzono wszystkich ludzi to zaczęto burzyć to co po powstaniu zostało 3 i pół miesiąca zajęło to Niemcom tak to czy to było czytamy toczyliśmy Rambo tworzono specjalne komanda, który był odpowiedzialny za za, jakby zaraz za poszczególne front działań z byłych oczywiście specjalne formacje, które zrobiły, czyli wciągał coś się dało różne kosztowności wyrywano nawet kable ze ścian krawężniki zabierano lampy z ulgi złoto szyszki czy może przydać to kilkanaście kilka, a kilkaset wagonów różnych dóbr w nędzy wywieziono z Warszawy, a potem oczywiście, tak więc palono i w 4 5  000, jeżeli chodzi o 4 5  00 0 wagonów kilka groszy 100 0 pociągów tak tak istotą to jest to jest od nowa potężna grabież w no i oczywiście potem komanda, które palą, a potem wysadzać do to jest to jest faktycznie jest pewne gorliwość je w najbardziej pojęciom zapowiedział w pamięci to co robimy z archiwaliami polskich równo w GKP Jasiński jest też Suite, czyli budynek, który istnieje do dziś lokuje NIK-u tam, bo to też biblioteka rękopisy starodruki i bibliotekarze wiedzą, że powstanie upchnięto wszystko do piwnic obu hoteli bardzo ściśle do księgi różne co zrobili Niemcy, a więc wydrążyć korytarzy powiedzieli, że musi bowiem trzeba, żeby to spłonęło wdrożono specjalne korytarze w tej wsi w zbiorach, żeby odpowiednio od spalić zasoby dobro Polski to jest takie właśnie zdumiewające można ukryć barbarzyństwo prawda że, że w takcie wydaje działaniem Target spalimy to co na zewnątrz uciekamy prawda tutaj systematyczna regularne przemyślane działania, żeby to wszystko zniszczyć wyzwala niesamowite, że w tych zadaniach z wodą kark najlepiej była trzecia rzesza czterdziestym czwartym roku jeszcze poświęcano siły środki na to żeby, żeby niszczyć ich Town czy mamy tu prosto pełno machiny państwa solidarnego, który nie liczysz, jakby z z przeciwnikiem niczym się z rozwiązań humanitarnymi pewien mechanizm zostanie na naszych piłkarzy z własnymi zasobami dużych firm z osobami wzrostu jest rozkaz trzeba wykonać wykonujemy prawda i ich prawda i Intel i ten jeszcze w już padło jedno zdanie inna sprawa, że to jest doskonała okazja, by w rocznych mówi oczywiście o dialogu między ich kibolem gangsterem raz na początku powstania zaraz po wybuchu, kiedy on powiedział jeszcze dostaje też znakomita okazja żeby, żeby właśnie zniszczyć to miasto dostało nam zawsze na drodze pra w do naszego marszu na wschód na OIOM i to i to ta okazja została ich w pełni spełnić te wykorzystane do mieliśmy już doświadczenie w powstaniu w getcie w część roku w błąd uważa, żeby ryby to wydłużyć jeszcze 3 miesiące to pewnie Warszawa wyglądała tak jak dzielnice getta, bo niby jeszcze pewnie minie czas, żeby gruzy po nowości czynów tego czasu nie mieli, więc jeszcze co prawda tt tt szkielety wypalonych domów zostało, więc można było przejść odbudować albo rozebrać postawić coś nowego to w system ale, ale go tutaj mamy faktycznie do do taką inżynierię machiny państwa solidarnego w pełni wcielona w życie właśnie ich w akcjach lub do budżetu i w trakcie powstania i fakcie o tym, szczegółowo te materialne i podczas tych 3 ponad miesięcy cały czas prowadzono bardzo rzetelną dokumentację fotograficzną, żeby potem specjalne sprawozdanie władzom niemieckim przedstawić, bo wiem, o co toczy się po to, spisywali, bo to co ten kto, bo państwo biurokratyczne, więc ich regenerować rok, bo dokumentacja fotograficzna, ale też na szczęście dołek dokumentacja wygra rząd wprowadzi astma Polska już po już po z 17 w 19 4 5 roku tych zdjęć jest bardzo dużo pokazujący skalę skalę zniszczeń przede wszystkim mamy zdjęcia pokazujące no to dobra naszej kultury w oczy mu monotonnych oczywiście budynki związane z polską historią, bo te to spotkało oczywiście smutny los z żoną przez zamek królewski to wszyscy dobrze wiemy, że została tylko 1 ściana zręcznościowa Żeromskiego i dopiero w latach siedemdziesiątych same klęski został on został odbudowany, ale to była właśnie ten symbol polskości Polski, więc oczywiście te jej budynki Pałacu zostały w szczególności zrujnowane jako jako pamiątki po w po historii po kulturze polskiej podczas powstania Penn post podczas powstania zniszczeniu uległo około 2 5 % lewobrzeżnej zabudowy Warszawa Niemcy celowo zniszczyli po powstaniu jeszcze około 30 % budynków z pierwotnej zabudowy miasta no i uratowała się Praga, która była już zajęta takich panów mówił przez armie czerwoną tam powstanie się nie toczyło o 1 7 stycznia 19 4 5 roku, czyli o tym, momencie wkroczenia oddziałów pierwszy armii wojska polskiego i potem też armii czerwonej, gdy mówiliśmy potem była defilada, a wśród ruin a kiedy ludzie zaczęli wracać błyskawicznie rozważy już mamy raz już, że rząd zaraz po 17 już pojawiają osoby, które mieszkały na część osób w ubiegało się wywieźć przyczynił, bo taki szczupły uciekała z obozów przejściowych mieszkali w podwarszawskim Milanówku spotów w Podkowie leśnej po prostu wracaj wracaj i winnych oczywiście miejscowość oraz, skąd się wracali szukali swoich mieszkań sprawdza swoich dóbr z Rzeszowa Grozer odbudowywać miasto mamy taką spontaniczną oczywiście odbudowy no i Miłosz na cmentarzu w no la w ruinach prawda można pójść na cmentarzu w w stolic, ale co chcą to co budować oczywiście to, bo miasto grobów, bo w ww w trakcie postoju Czyż nie było czasu może przewozić zwłoki do ne na cmentarze, więc oczywiście tych grobów było ono we wszystkich prawie podwórza skwerach przy ulicach tt groby były spotu akcja ekshumacji w New budowa prawda odbudował odbudowa stolicy to oczywiście mamy w MON państwo komunistyczne, które wykorzystuje sytuację i część obiektów którymi możemy odbudować niszczy po to, żeby tworzyć, jakby nową architekturę architekturę to błąd odpowiadałaby w inny nowemu systemowi praw to stąd mamy IMGW impas kultury dołki, bo państwo wiecie, że rozważa tam były piękne kamienice przed wojną molo trend ten cały areał został czas, żeby dokończyć zniszczenie z tego areału został dokończony już w już po wojnie o to, żeby stworzyć od kultury i dołki w Trieście to warstwa symboliczna, bo nowe władze usiłowały armie krajową z Ochli czcić albo zamilczeć i dopiero wiele lat po wojnie zaczął się zmieniać tych to tak oczywiście nad morzem wiadomo było duże, że cały aparat tutaj i Anny i rząd z tymczasowy, który rząd tym samym komunistyczny, o czym jeszcze z 1 300 piątego roku przeniósł się do Warszawy i pamiętam też właśnie, że już 17 stycznia każdy też NKWD wydana patrzysz na elementy wywrotowe prawdy czy wiemy już cały aparat drugiego państwa solidarnego został skupiony na tym, żeby przygotować grunt pod instalacje władzy władzy komunistycznej i wiadomo było oczywiście, że już, że powstańcy jurorzy ocenili oni byli w obozach jenieckich ci, którzy przyszli wyszli jako jako żołnierze oni też wracać do prac raczej zostanę na emigracji, ale większy z nich wróciła wróciła do do kraju chciał odbudowywać i większość powstańców trzeba po prostu już normalnie żyć nawet nawet Nikos kierować się przeciwko władzy ludowej w aż takim pojęciem, by tworzyć tworzyć ruch konspiracyjny w militarnym prawda w domu żołnierze wyklęci to 3 oddziały leśne o powstańcy powstańcy byli w formacją łączącą w mieście, więc oni oni oni wracali chcieli po prostu w 2 i pracować studiować zakładać rodziny, ale ten ten system komunistyczny nie pozwala, chyba że ktoś z nimi współpracę pełną jasność, że boks to one albo musiał wpływów to bardzo cichutko siedzieć jakoś tak, żeby cena, ale też ta kariera zawodowa była utrudniona Więcek już wolę komuniści przejęli pełną władzę to jest Żor krajowa była to formacja rock for w po trzeciego roku formacja atrakcyjna oferta w taki był piękny plakat propagandowy żołnierz armii krajowej Kozak Kluth zakaże mu zarzutach, że za luty karzeł reakcji prawda i tak i tak propagandę komunistyczną aż się traktowała tutaj tutaj, bo armia krajowa oczyściła tą formacją niepodległościową poległo podlega podległa polskiemu rządowi na uchodźstwie, więc do Polski żadną hostie było oczywiście przeciwnikiem politycznym i było obiektem oczywiście i drwiny i zwalczania przez system komunistyczny a kiedy w przestrzeni publicznej zawisło to pytanie, które towarzyszy nam po dziś dzień bić się czy nie bić dyskusja debata wciąż dość wcześnie ruszy już już już zaraz po powstaniu w zasadzie w w zaczęto rozważać dyskutować o tym jak tylko tygodnik powszechny świat typowo w Krakowie tam pierwsze teksty publicystyczne był w Polsce 4 0 publikowane dyskusyjne właśnie czy to czy to miało sens czy powstanie miało sens no ita debata oczyszczony z czasów czasów dzisiejszy, bo tak SN, by nasze doświadczenie historyczne i tutaj faktycznie powstanie warszawskie pokazuje także, bo nie ma historii bardzo często jest chory nie ma rzeczy jednoznacznie, że bardzo bardzo trudno podejmować decyzje, a też trudno przewidzieć skutki prawne to dla mnie powstanie warszawskie są 3 czy są tragedią grecką każde rozwiązanie może przynieść swoje negatywne konsekwencje nie ma nikogo nie ma dobrego rozwiązania problemów i i zapadła taka decyzja zapadła i teraz oczywiście mamy ogromne zniszczenia i zawsze czuje się zadaj pytanie czy może, by było tego nikt się, jeżeli faktycznie zdaje sobie sprawę, że człowiek zdaje sprawę, że 1 80  00 0 osób z cywili zginęło plus plus żołnierze no to każdy sensowny człowiek oraz jakość wrażliwość Lotosu pytanie czy mąż czy poczta miała sesję 3 3 uważaj, bo tego uniknąć ciąży, bo to widać i to już dyskusja się tworzy prawda jest już mamy obozy część osób uważa, że rząd można było uniknąć chaosu uważa tak czy owak w walce z tak też lubi się w przewinęły po Warszawie prawda cieczy w Niemcy stworzyli fortecę i w wyniku działań wolnej Warszawy ucierpiało, a komuniści we właściwym mordowali bez w żołnierzy armii krajowej czy po wsadzali do kazamatów w 2 jeśli nie zginęli w działaniach zdjęcia jeśli bardzo dziękuję panie doktorze za te rozmowy dr Karol Mazur kierownik działu edukacyjnego muzeum powstania Warszawskiego nasz gość przed dwudziestą trzecią dziękuję dziękuję bardzo państwa zaproszone informacji Radia TOK FM i oczywiście wracamy po informacjach z ostatnią godziną naszego poniedziałkowego wieczoru w radiu tokfm itp
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA