REKLAMA

Krytyczna analiza dyskursu Jarosława Kaczyńskiego

OFF Czarek
Data emisji:
2017-10-03 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia goście dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca i filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dobre państwo z doktorem dobro sielski niedawno rozmawialiśmy o percepcji i dzieło Glassa i raz w rozmowie z Jana Tomasza g Jana Tomasza Grossa się, żeby temu w koncercie land 2 i 2 kotły normy jest DAF PE Phillip Tobias Rapp na pewno można doktorat napisać, by osoba i pomyślałem sobie, żebym przetestuje pana doktora, Rozwiń » zmuszając go dałem się dało zawiązał się nie zbliża się kolejna miesięcznica 10 października to będzie 9 0 9 okrągła okrągła dziesiąta rocznica miesięcznica Jezierzyc ale to co przed Jarosław Kaczyński prezes Jarosław Kaczyński mówi w czasie tych miesięcznic zaś się tego co mówi to trafia także do ne do innych informacji z prawa zlewa niektórzy zastanawiają komentują monetę słowa jest w zasadzie wie co to może znaczyć i poprosiłem pana dr. Pawła od wszystkiego aby, aby wysłuchał, a ja wraz z nim czy oddzielnie razem, a codziennie przemówienie w czasie 8 dziewiąty miesięcznice, czyli miesiąc temu 10 września Anny i przeanalizował na chłodno właśnie bez żadnych sympatii ani antypatii politycznych ani innym jest bez zastanawiania się co poeta miał namyśli tylko taka analiza naukowa na tego tekstu ten tekst we fragmentach znajdą państwo różnego rodzaju cytatach, które były po 10 września się pojawiały w prasie z lewej z prawej i ze środka, a także bodaj w 1 z serwisów i w propagujących treści wideo Anny to przemówienie tego przemówienia może sobie wysłuchać w całości to państwo nie będziemy emitować, bo dziś można to zrobić we własnym zakresie tylko ja sam decydował, więc obszerniejsze smakowicie fragment do interpretacji także z na bieżąco, czyli wskakujemy od razu niezrealizowane różnice w wodę analizować Polska polską historię i polskie społeczeństwo zaś bada, kto tego, że to właśnie te miesięcznice są bardzo często Comme bardzo szeroko komentowana sprawa jest lewa i że są przedrukowywane fragmenty, że poszczególne sformułowania są komentowane przez polityków przez dziennikarzy i przez różnych innych uczestników życia społecznego w tym zaś wyspiarze znajdą się zwrócić uwagę na trzymiesięcznej zeznał stały się pewnym rytuałem społecznym, jakie będzie wiadomo, że Jarosław Kaczyński co miesiąc będzie brał udział w pochodzie i co miesiąc coś powie i za to co powie będzie ważna i że to będzie wyznaczało jakiś punkt odniesienia będzie można wobec tego budować swoją politykę albo swoją pozycję ideologiczna i t d . tym podobne z tego punktu widzenia każda miesięcznica jest istotna dla polskiego dyskursu publicznego istotne jest też historyczny rozwój istotny jest też horyzont i o tym wszystkim chciałbym, żebyśmy dzisiaj dzisiaj porozmawiali, ale właśnie tak jak pan redaktor zarząd na chłodno, ale i tutaj na początku chciałbym poczynić pewne takie zastrzeżenie metodologiczne na pewno słuchaczy wszyscy i pan i ja też doskonale świetnie pamiętamy jak w szkole analizowaliśmy różne teksty literackie, zwłaszcza prozatorskie i właśnie mówiliśmy sobie słabo zielone to symbol nadziei, a zachodzące słońce to symbol końca i t d. tym oknie i wtedy się w uczniach rodzi takie pytanie no dobrze czy wśród bogactwa tej symboliki wśród bogactwa tej metafory tych nawiązań czy ten autor to wszystko robi świadomie instrumentalnie czy myśli w każdym zdaniu na tym co ten symbol ma oznaczać i jak go w jakiej konfiguracji ciągle wychodzi po prostu Vadera z punktu widzenia czegoś co z funduszu starter prezentować właśnie chłodno z punktu widzenia krytycznej analizy dyskursu to pytanie trochę źle postawione to znaczy z 1 strony oczywiście jest także my przystępujemy do aktu komunikację z jakimiś intencjami z jakimi motywacjami czy chcemy przekazać, ale z drugiej strony jak mawiają francuscy filozofowie dwudziestego wieku to język nami mówi tak to znaczy język nam podsuwa gotowe sformułowania my stajemy się z pewnego punktu widzenia Peszko takimi szczegółami takimi głośnikami dla języka na sformułowanie, które mają swoją historię, które są większe od nas tylko gdy wchodzimy w dyskusji i teraz trzeba brać co brać narasta te 2 perspekty w tak to znaczy perspektywę intencjonalne tego co chcemy opowiedzieć perspektywę tego co nam język oferuje co nam dyskurs oferuje takie sformułowania w tym sensie roboczym cienie zastrzeżenie, żeby powiedzieć, że nie interesuje nas tutaj Jarosław Kaczyński jako osoba to znaczy tym się antropologią różni od innych od innych nauk humanistycznych, że nie wchodzi udział w głowę nie zastanawia się co oni myślą jak oni są naprawdę tylko bada to co osiągnąłem historie dzieciństwa w maratonie jak również jako człowiek wobec nas nie interesuje interesuje nas tylko to jaki produkuje dyskusji są w związku z tym z tego wynika z dnia dla dla polskiego życia społeczno-politycznego pod numer konta, bo tak jak pan podkreślił to są comiesięczne wydarzenia, do których odnoszą się różne ośrodki polityczne społeczne kulturalne nadzoruje mnie byśmy nie oceniali zarówno samych miesięcznice i tych przemówień ich treści uczestników przeciwników jakakolwiek by nie była nasza pozycja polityczna to jest coś do czego trzeba się odnieść prawda to jest istotne wydarzenie polskiego życia publicznego polskiego życia społecznego jako takie i ja jako akademik naukowiec humanista je je traktuje jednak, żeby nie nie przedłużać tych tych różnych zastrzeżeń skoro sam środek 10 września wieczorem osiemdziesiąte dziewiąte miesięcznica na początek należy zwrócić uwagę na taki sztafaż otaczający te miesięcznice się na takiej nagminne natowską co się dzieje wokół najpier w msza święta potem pochód i ta figura pochodu jestem bardzo ważna wydanie jeszcze dojdziemy w naszej rozmowie, ale ważne jest coś ten pochód się odbywa również fizycznie to znaczy jest przejście z archikatedry pod pałac prezydencki potem następuje odegranie opuszczenie hymnu państwowego odśpiewania wspólnie z tłumem i potem na podest wchodzi Jarosław Kaczyński to jest cały taki rytuał prawda rusza pochód hymn podest 10 września 20 17 roku akurat na tym podejście był portret prezydenta Lecha Kaczyńskiego z takąż szarfą żałobną pani nie zawsze tak było to podwyższa podkreślić Jarosław Kaczyński wchodzi wygłasza przemówienie bardzo krótkie przemówienie tym razem, bo tylko 3 i pół tylko 3 pomioty dlatego będzie mieć czas żeby, żeby na różne szczegóły to zwrócić uwagę i rozpoczyna podziękować to też jest takie bardzo charakterystyczne wchodzi na ten podest pośród okrzyków Jarosław Jarosław dziękuje zgromadzonym za wsparcie dziękuję zrodzone za przybycie dziękuję zgromadzonym za aplauz dziękują zgromadzonym za transparenty po od razu wywołuje taką atmosferę familiarnie gościmy tu swoi swoja obcych i razem wszyscy dobrze się dobrze rozumie i zaczyna taką narrację nie cytuję dokładnie teraz mam tutaj mam tutaj spisanego co ważniejsze sformowania rozpoczyna racji mówiąc przypomniałem sobie jak wtedy w 7 lat temu byliśmy daleko od momentu, w którym jesteśmy dziś w Polsce taki 01 01 . akapit jego jego przemówień wywołuje w słuchaczach coś co ja sobie nazwałam tutaj roboczy taką emocjonalną retrospekcję tak zanurz się teraz nasze uczucia pomyślmy sobie jak długa droga już za nami 7 lat i przez to 7 lat ciągle byliśmy razem byliśmy daleko, iż zbliżaliśmy zbliżyliśmy zbliżyliśmy to jest stan ciągle ta figura pochodną tutaj mam tutaj pielgrzymki pewny i ów pielgrzymki pochodów tutaj jakby przez przestało przez całe to przemówienie będzie badana też zwraca uwagę bardzo istotne jest kontekst religijny czy para religijna struktura religijna pielgrzymki pochodu trochę pogrzebu czy takiego konduktu żałobnego natomiast ona ta para religijna struktura jest zawsze nasycona bardzo świeckimi bardzo politycznej bardzo doraźnymi treściami jeszcze je jeszcze będą temu no i teraz mówi Jarosław Kaczyński dalej tak byliśmy tak daleko od tego momentu wtedy tak przypomniałem sobie dzisiaj natomiast nasz marsz zarówno ten dzisiejszy jak te kolejne też do poprzednio 8 8 jak cały marsz naszego ruchu naszego naszej partii naszego narodu przybliżą nas do zwycięstwa w naj teraz już tai pojawiają się pierwsze pytania dobrze to gdzie byliśmy wtedy a gdzie jesteśmy teraz i co to znaczy zwycięstwo to oczywiście nie zostaje wyjaśniona, ponieważ Jarosław Kaczyński z punktu widzenia naukowe analizy dyskursu jest mistrzem posługiwania się ze insynuacji o taką insynuacją pojęciowo to znaczy mówi kiedyś mówi teraz mówi zwycięstwo mógł i nie wiadomo co do słowa miały znaczyć, ale są niejako pustą treściowo dla nas natomiast dla słuchaczy one są nasycone treścią emocjonalną w tym sensie że, choć ma sobie dopowiedzieć wtedy byliśmy w żałobie wielkiej tragedii jeszcze rządzili ci źli no teraz to już wszystko inaczej teraz już jesteśmy bliżej zwycięstwa będzie wtedy, kiedy obejmiemy w posiadanie całą sferę emocjonalną polityczną w tym sensie za pomocą takich pustych pojęć, które w, których jest tylko, w których są tylko uczucia Jarosław Kaczyński buduje pewną wspólnotę wiec i wspólnota emocji w taki sposób zaczyna zaczyna swoje to swoje przemówi taka jednocześnie z jak rozumiem pokazuje, że na końcu tej Tęczy jest złoty potok go stek to znaczy, że ta ten kondukt ta pielgrzymka ta wędrówka, a może i długa, ale jesteśmy coraz bliżej nagrody, czyli zwycięstwo jawi się tu jako pewnego rodzaju nagroda zadośćuczynienie czy też być może cel tej wędrówki wrócimy do naszej oraz analizy my przemówienie Jarosława Kaczyńskiego 10 września, czyli miesiąc temu dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozofa z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego studio informacje o 1 1 2 0 po informacje wracamy w 3 dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozofii Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest on państwa i moim gościem analizujemy przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego wygłoszone 10 września w czasie 80 9 miesięcznicy no i katastrofy smoleńskiej w wraca my wskakujemy wskakujemy w zlotym na głęboką wodę sam środek skończyliśmy na tym, że Jarosław Kaczyński zbudował pewną pierwszymi zdaniami swego przemówienia zbudował pewną wspólnotę więzy wspólnoty emocji taką wspólnotę polityczną szerokim szerokim sensie tego słowa zaczął mówić o zwycięstwie i mówi tak następnie masz przybliży nas do zwycięstwa do zwycięstwa 3 i do tego momentu, w którym staną pomniki wszędzie znowu słuchacze mają sobie dopowiedzieć prawda wiadomo, że przed Pałacem Prezydenckim być może prawda na osi i grobu nieznanego żołnierza najlepiej i wszędzie w każdym miasteczku na każdym rogu staną pomniki do momentu, w którym wyjaśniona zostanie prawd i 2 i spróbujemy złapać Jarosława Kaczyńskiego za słówko, pamiętając mając pamięć to moje zastrzeżenie, że nie chodzi o to czy on to zrobił świadomie chodzi o to jak mój język podpowiedział wyjaśniona zostanie prawna SP lapsus językowy prawda w błąd czy kontaminacja prawdy nie można wyjaśnić prawdę można ustalić prawdę można wyjawić prawdę można odkryć, ale prawdy się nie wyjaśnia natomiast zatem błędem językowym kryje się pewne znaczenie niż wydać to znaczy wyjaśnić to znaczy wyinterpretować dać wykładnie wyłożyć nawet co można wyłożyć, iż nieprawdą czy co można wyjaśnić, iż nieprawdą wyjaśniać jak i skomplikowany problem, jaki zagadnienie wyjaśnia się czy wykłada pewną narrację i tutaj Jarosław Kaczyński wskazuje na to, że to prawda, która jest oczywiście najważniejszą kategorią, a wokół katastrofy smoleńskiej wokół miesięcznic tak ciągle poszukujemy tej prawdy, że to prawda nie jest taki wg takiej klasycznej definicji filozoficznej arystotelesowskiej zgodnością słów z rzeczywistością zgodnością faktów tak tego jak i jakie przedstawiamy tego jest pewnego rodzaju mitem pewnego rodzaju opowieścią o północy inną, którą my sobie musimy prawdziwą zawsze prawdziwą opowiedzieć odmalować i wtedy jakby ten nasz pochód zakończy się tak wtedy jakby osiągniemy stan harmonii równowagi staniemy wprawdzie nadwyżką słowa, które często pada to ważne, że ponadto zwrócić uwagę, bo to dieta zwrócił uwagę na to lapsus językowy na testy około 3 tego wyjaśnienia prawdy czy czegoś co właściwie nie wymaga wyjaśnienia zainteresował mnie to, że już niedługo zostanie wieszczono prawda net i ja to zrozumiem w taki sposób, że ktoś, kto pracuje ciocia ma jakiś cel i ma też jakiś tajny, a i tak walczy o mato, czyli że jestem, żeby wiedzieć, jaka jest prawda o nowości to prawdą, iż powinien znać albo wiedzieć, ale nie bardzo blisko tak oni uznali oni też się znają ci słuchacze ci najbliżsi odzywa pracujemy właśnie do pracy z dopasowujemy szczegóły jak dopracowujemy szczegóły, ale też kasujemy, jakby nad opinią publiczną czy pracujemy nad poszedł z kursem po to, żeby naprawdę mogła zatriumfował, żeby ona mogła zostać objawiona i przyjęta i wyjaśniona w tym sensie właśnie wyjaśnia, że wyłożone i przyjęto, żebyśmy my z takimi wielkimi wielki szeroko otwartymi wielkimi oczami nagle doznali pewne olśnienia tak znowu ta tak, ale religijna struktura ta prawda w tym wyjaśniona to jest taka prawda objawiona tak jak nie poznaliście go wyjaśnia właśnie jak można wyjaśniać czy dokonywać egzegezy pisma Świętego tak to jest ta grupa religijna chrześcijańska katolicka struktura tak też można wyjaśniać dokonywać egzegezy prawdy, żeby ona się nam pokazała, że do czasu w każdym zatem dążenie do tej prawdy i prawo do prawdy, które mamy to też takie charakterystyczne sformułowanie już pojawiał w poprzednich przemówieniach, że mamy prawo do prawdy natomiast naprawdę jest ukrywana my tu chodzi my idziemy kroczek dalej prawda to znaczy, bo wreszcie można się było zapytać, dlaczego te prawdy nie ma, dlaczego dopiero musi zostać właśnie wyjaśniona wyłożona, dlaczego to zwycięstwo jest do UE na horyzoncie, choć grzecznie nastąpił Otóż nie nastąpiło przeszkadzają nam wrogie siły wrogie siły, które tę prawdę ukrywając, który ją zaciemniają też bardzo charakterystyczny taki trop retoryczny, który mówi, że mamy przed sobą cel ten cel jest blisko, ale musimy pokonać pewne przeszkody dla na czym polegają te przeszkody mówi Jarosław Kaczyński znów cytat spotykaliśmy się po drodze z różnego rodzaju przeszkodami w, a dzisiaj, pomijając te okrzyki tam obywatele RP krzyczeli prawda oddzieleni barierkami, a miasto okrzyki, na które nie warto zwracać uwagi mieliśmy spokój ogromna większość tych marszów odbywała się w spokoju i tutaj pojawia się bardzo czekała w dysonans 3 bardzo ciekawy kontrast to znaczy z 1 strony wrogowie, którzy nam re blokują dostęp do prawdy zaciemniające prawdę są w 3 potężnej są przerażający Sołą tajemniczy działają z ukrycia jest taka Hydro w wielu głowach taki spis kłujące tajemnicze grupy interesu zawsze można wskazać mogą być Niemcy albo tzw. polskojęzyczne media albo totalna opozycja to droga nie ma znaczenia w danym momencie doraźnie oczywiście ma natomiast w strukturze analizy dyskursu nie ma znaczenia ten wróg szara sieć taka sieć powiązań właśnie nie tu, które mają tajemniczy, ale zawsze ne złowrogi cele do osiągnięcia i ich głównym zadaniem życiowym tej sieci wrogów jest to, żeby uniemożliwić odkrycie prawdy no ale dobrze z 1 strony ten ruch jest przekaz wróg jest wszak potężna, ale z drugiej zaś go okrzyki, na które nie warto zwracać ułożył wagi spotykamy się z przeszkodami, ale my te przeszkody 1 ruchem usuwamy psie zawsze jest pokój i zawsze zawsze jest spokój i nic nas na tej drodze to są przeszkody, ale zasady drodze nie zatrzyma, czyli dochodzimy do takiego kontrastu, że wróg jest jednocześnie przez potężne i słaby, bo możliwe do możliwy do pokonania przerażający, a ty żałosny sprawdzano wraz z Puszczy tak oni sobie tylko pokrzykują, a my niesieni duchem historii prawda czy wiatr to za barierkami poszukują tak, tak więc jest potężny i słaby przerażający i żałosne łączy w sobie przeciwieństwa jest taką brutalną scenę Znicz Stal, a jednocześnie przez 7 lat był spokój jest taki jest niczego nie robił to robią wszystko, żeby nas zniszczyć, a my tylko rośniemy w siłę i proszą oni są potężnie, ale jesteśmy jeszcze potężniejszy tak trafił już taki wróg z Redy nabiera fakt trochę tak oczywiście to jest klasyczny podział na myśli o nich tak, bo to taki fundamentalna antropologiczna antropologiczne przeciwstawienie badamy i oni, którzy nam jako zagrażają wobec, których się definiujemy znalazła się ta definicja jest ciekawa, kiedy trzeba to oni są potężni, żeby pokazać jak bardzo na czym u nas uciskają i dlatego odkrycie tej prawdy jest takie trudne ale kiedy trzeba jest strasznie słabi, żeby pokazać, że sami jesteśmy silni jak, z jaką taką determinacją, jaką determinacją walczy no i teraz czym walczymy o to walczymy o to walczymy było, dokąd zmierzamy w docelowej doprawdy, dlaczego tego zwycięstwa nie ma, bo przeszkadzają na wrogów jacy wrogowie sobie właśnie powiedzieliśmy jak teraz sobie radzimy z tymi drogami bardzo taką bardzo przejrzystą strukturę to mama to przemówi Otóż radzimy sobie ciągnie dalej Jarosław Kaczyński cierpliwością konsekwencją cierpliwość konsekwencja zwyciężyła to są odwołania do takich skojarzenia, że kluby do do takich skojarzeń, które mówią o tym, że kropla drąży skałę cierpliwością i tracą ludzie się Boga za rok się pograć kropla drąży skałę, że ciągła determinacja ciągła mobilizacja trwanie czy nie zazębienie waszych wpłat jest wytrwałość pochwała taki obsesyjny działalności to jest oczywiście zwrócenie się dokładnie do tych ludzi, którzy tam są, którzy od 7 lat co dziesiątego one niezależnie od pogody temperatury tego co do innych spraw, które w którym, które mają przecież tam zjawiają dzięki ich mobilizacji determinacji cierpliwości konsekwencji jesteśmy coraz bliżej tak znaczy to jest takie będziemy o tym jeszcze mówić na progu 8 już jesteśmy na progu to już już witamy się z Włoszką tak, dlaczego się jeszcze nie powitaliśmy dość powiedzieć, ale już już wita no i teraz po tych wstępnych uwagach, które są często wśród tych miesięcy to właśnie takie same budująca taką przypomnieć przypominające antropologii mówimy o tym, dokonujące aktualizacji pewnego Mitura aktualizacji pewnej sytuacji dochodzimy d s. doraźnych spraw bieżących głównie równie ważne zatem mówi Jarosław Kaczyński też cierpliwości ta konsekwencja musimy zawsze brać pod uwagę nie tylko w tej sprawie nie tylko w sprawie Smoleńska czy wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej tak ważnej dla polskiego honoru polskiej godności i polskiej suwerenności musimy brać pod uwagę także we wszystkich innych sprawach od Chin sprawa zaraz porozmawiamy natomiast w ten sposób, mówiąc że ta sprawa jest oczywiście najważniejsza i fundamentalna i w niej wykazujemy się największą determinacją cierpliwością konsekwencją w dążeniu do zwycięstwa i teraz te cechy, które wysoko oceniamy czy, które jak i hartujemy w ogniu walki musimy przenieść też na inne sprawy naszego narodu naszego naszego społeczeństwa w ten sposób mit Smoleński niż to paliwo smoleńskie staje się inspiracją do innych działa staje się takim fundamentalnym mitem, który na tak fundamentalną narrację opowieścią o, która nadaje sens istnieniu państwa istnieniu narodu istnieniu Lasek wspólnoty politycznej my na tym, że na tym fundamencie Smoleńsk tego fundamentu pańskie musimy wychodzić do wszystkiego do dołu do różnych innych, ale też Lech Poznań podkreśla cechy tego nowego człowieka czy tego wartościowego człowieka czy to jest taki, który jest cierpliwy wytrwały nie poddaje się i raczej myśli o długofalowych celach jest ani o łatwych szybkich zwycięstwach pewnie, ale jednocześnie ma z tyłu głowy oczywiście przed sobą najważniejsze wartości i najważniejsze wartości tutaj wymienione Polski honor Polska godność polską suwerenność jak słuchałem w kilkukrotnie tego przemówienia potem czytałem zastanawiam się czym się różni Polski honor od honoru w ogóle czymś różni Polska suwerenność suwerenność w ogóle Polska godność Ott po prostu godności człowieka to Jarosław Kaczyński, ale nie tylko ono jako przedstawiciel tego typu dyskusja ma ma taką tendencję do waszych obsesyjnego dodawania tego przymiotnika Polski Polska polskie do różnych rzeczowników i w tym policzyłem do państwa w tym przemówieniu słowo Polska czy Polsce określenie polskie pada 12 × bardzo krótkim 3 dwuminutowe przemówienie w tym czasie 12 to też nie jest bez znaczenia w strojach zgromadziło tych wątkach religijnych w tym sensie jest to taka jest taka obsesyjne dość tego podkreślania narodowości, ale też uruchomiona zostaje z uruchamiana zostaje taka narracja, której nazwa godnością ową tak to znaczy, że najważniejsze wartości, do których musimy dążyć to właśnie honor godność suwerenność znowu tak mówił na początku nie wiadomo co miałoby znaczyć to miałoby znaczyć w praktyce to miałoby znaczyć w życiu codziennym ważne jest, żebyśmy te słowa wypowiadali, żebyśmy wypowiadali dobitnie i żeby one budowały pewną pewną wspólną z pełną pewną wspólnotę emocjonalną nawet jeśli nie wiemy co co to miałoby na co dzień na coś znaczyć w tym sensie jest to jednocześnie wzniośle ją cech na nasze działania, ponieważ w każdym naszym działaniu chodzi o honor i godność, a latem wstaję rano myje zęby i musimy się, żeby to było godne i honorowe i Karwica przy przez cały dzień powinno ono przyświecać ta honorować godność owa narracja, jakbyśmy chcieli odwołać tutaj do klasycznych krytyków tego typu i inne tego typu polskiego dyskursu, który absolutnie to nie został zapoczątkowany przez Jarosława Kaczyńskiego ma historię 200 lat nie myśleć o 1 50 lat zmieniają świat odważna Gombrowicza czy do Mrożka tobyśmy powiedzieli, że jest niesłychana dawka infantylną ości w takim takiego dzieciństwa prawda w takim w takim postawieniu sprawy jeśli z za każdym razem musimy krzyczeć godności honorze suwerenności musimy się domagać znaczy, że coś jest nie tak prawda znoszą taką konstytucją dorośli ludzie nie muszą nie muszą sobie na każdym kroku przypominać, że są suwerenni godni i honorowi nam na tym polega bycie dorosłym to albo honorowym w albo po prostu tak właśnie po prostu honorów zatem musimy ten honor godność suwerenność cierpliwość konsekwencję determinację brać pod uwagę we wszystkich innych sprawach w wydaniu polskim nie tylko w sprawie bez innych polskich sprawach nie tylko nie tylko w nie tylko w sprawie w sprawie Smoleńska w tych sprawach n p . w których spotykamy się zupełnie niespodziewanym oporem teraz właściwie jak by słuchał tego u nas ktoś, kto kompletnie nie zaś na polskiej prawicy ale jaki opór, chociaż ten opór poległ, bo to nie jest wrogie ob no i to jest tutaj odwołanie oczywiście do weta w prezydenta Andrzeja Dudy tak do weta dotyczącego ustaw sądowniczych to weto trzeba jakoś elektoratowi wytłumaczyć, więc to jest ten niespodziewany opór, ale my go pokonam pokonamy go cierpliwością konsekwencją uporem honorem godnością suwerennością w wrócimy do przemówienia Jarosława Kaczyńskiego po informacjach Radia TOK FM informacje o 1 1 4 0 dr Paweł Dobrosielski z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego z państwem goście po tych w dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego analizujemy 10 września miesiąc temu 80 9 rocznica Smoleńska mówiliśmy o dochodzie mówiliśmy o zwycięstwie mówiliśmy o wrogu obudowaniu pewnej wspólnoty emocjonalnej wspólnoty wiedzy idziemy razem mówi Jarosław Kaczyński idziemy razem w cierpliwość spokój i pewność, że to są takie wartości, które nam towarzyszą, które sprawiają, że pokonujemy różne przeszkody i to wszystko musi nam towarzyszyć, bo to zapewniam, że pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, że mamy czwartą Rzeczpospolitą i tutaj jesteśmy, więc w środku tego przemówienia o tutaj pada kluczowe kluczowe sformułować pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, że mamy czwartą Rzeczpospolitą tutaj jest właśnie narysowany zarysowany horyzont tego zwycięstwa, kiedy pewnego dnia od dnia ich czyli kiedy panie redaktorze pewnego dnia nigdy tak to jest bardzo bardzo istotne to znaczy w takim obiektywny historycznym sensie nigdy to pewnego dnia oznacza zawsze to odsuwane to jest użycie takiej figury figury nie wiem marchewki, jaki możemy wypowiedzieć się czują taką opowieść jak to był pociąg do komunizmu ten pociąg jechał, więc niech się kończyły się skończyło się drewno w lokomotywie, która dotąd palimy ławki notowali łaski potem ktoś będzie do judo w kierownika pociągu przychodzą ludzie ją panie dyrektorze już niema drewna już niema jedzenia nie ma czym palić właściwie już nic nie ma no tośmy pojechali w bardzo nieprzypadkowo, że panu redaktorowi ta anegdota przyjechała, bo MF przypomniała o przepraszam, bo to jest właśnie posłużenie się tym tropem retoryczne czy o stylistykę i znowu się na początek poczynić pewne zastrzeżenia nie o to chodzi, że prawo sprawiedliwość czy Jarosław Kaczyński to są bolszewicy czy naziści nie są, ale sięgają do pewnych opracowanych systemach totalitarnych środków retorycznych i figura wielkiego marszu do zwycięstwa, które to zwycięstwo zawsze majaczy na horyzoncie, ale możemy być absolutnie pewni, że nigdy nie nadejdzie tak jak nigdy nie nadszedł światowy komunizm nigdy nie nadeszła tysiącletnia rzesza tak samo nigdy żadne zwycięstwo na horyzoncie wielkiego marszu nie nadejdzie on jest po to, żeby była marchewka dla sił w 8 maja uczyć w miarę pokonywania drogi musi być ta z gwiazdą, ale na wyciągnięcie ręki na wyciągnięcie ręki, ale zawsze daleko zawsze możliwe do osiągnięcia, ale nigdy jeszcze nie osiągnie to dlaczego chodzi o to, żeby permanentnie mobilizować, żeby być permanentnej gotowości, żeby trwał taki ciągły stan wyjątkowy wszystkie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego miesięcznice możemy właściwie powiedzieć, że mamy od 7 lat stan wyjątkowy stan takiego wyjątkowego podniecenia emocjonalnego wyjątkowy stan polityczny wyjątkowy stan społeczny stan takiej mobilizacji, która ma doprowadzić do zwycięstwa, ale dało zwycięstwo służy tylko temu, żeby się mobilizować to perspektywa zwycięstwa służy tylko temu, że by się mobilizować nasz zawsze musi oddalać w miarę po Kony wania drogi zawsze musi być w tej samej odległości jakby no, więc kiedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy czwartą Rzeczpospolitą mówi Jarosław Kaczyński nigdy pewne, ale nigdy pewnego dnia powiemy, że Polska została naprawiona, że naprawa Rzeczypospolitej została zakończona, że mamy taką Polskę, której chcemy przyznania mówiące właściwie to samo co prawda to jest bardzo charakterystyczne dla tego stylu tak jak mówiłem pary tak jak mówiłem parę religijnego, ale też wiedz owego, kiedy musimy dokonywać, czego chcą się w analizie literatury w nazywanej fundację musimy powtarzać pewne stropy pewne motywy pewne figurę, żeby one dobrze zapadł w pamięć dobrze zostały wysłuchane, żeby podkreślić, że u nas jest to zatem przyjmuje tego samego kilka razy różnymi słowami tak, że Polska została naprawiona, że naprawa Rzeczpospolitej została zakończona, że mamy taką Polskę, której chcemy, czyli kreujemy tutaj wizje pewnego pożądanego stanu ostatecznego, po którym zapanuje raj na ziemi kraina powszechnej szczęśliwości warto zauważyć, że w tej wizji świata nie ma miejsca na rozwój na doskonalenie na negocjowanie na dostosowywanie się na ewolucje na wszystkie te działania czy te procesy, które wiążemy z liberalną demokrację to ma być w walkach, która służy naprawie i ta naprawa ma przynieść ostateczne pożądany kształt idealnej równowagi harmonii takiego stanu idealnego utopii w 8 lat dziś tak daleko jak określanie powiedzmy kolorów partyjnych tego stanu tylko jasne jakiegokolwiek mechanizmu tak na czym mechanizmy się zmieniają tak mechanizmy takie wsie rodzice genetycznie powiedz nam się zmieniają ciągle badają co się dzieje po to, żeby przetrwać tak to mówimy o stanie właśnie permanentnym sielanki łatanie no to PiS stanie do takiego doskonałości, które już nigdy nie będzie potrzebowała niczego od nikogo tak tak tak to ten ostateczny horyzont, w którym usiądziemy i będziemy trwali w wiecznej szczęśliwości wieś jest otwarty nic już nie będzie zmieniało w państwie będzie musiało się zmieniać go osiągniemy tę prawdę i Polska, której chcemy zapanuje jakiś Polski chcemy zaraz sam Jarosław Kaczyński odpowiada sprawiedliwej suwerennej niepodległej wolnej silnej w 1 zdaniu znowu te 5 przymiotników padło proszę zwrócić uwagę refundacja suwerenna niepodległa i Wola zaś właściwie to samo znowu są pewne synonimy do tego Jarosław Kaczyński dodaje sprawiedliwa i silnego zatem mamy tutaj takie taki Imaginarium godność czołowo z honorową suwerennością wezmą w prawach kiedyś ważna jest w siłach a kiedy ważne jest, żeby inni nas tak, żeby inni się nas Ali albo nas traktowali z respektem szacunkiem suwerennie niepodległe godnie INFOR proszę zwrócić uwagę, że mówimy dużo o Polsce i o tym, horyzoncie czasowym, który ma nastąpić o zwycięstwie właściwie nie rozmawiamy o katastrofie smoleńskiej prawda to znaczy ten to pojawiło się tylko na początku przemówienia natomiast uznać treść każdego przemówienia na miesięcznice jest bardzo doraźne mobilizować najtwardszy elektorat ma się odnosić d s . które się dzieje aktualnie w tym sensie Smoleńsk nam dostarczać tego mitu tego paliwa fundacji innego wzorca wzorca i dostarczy nam struktury rytualnej natomiast w to w jaki sposób wypełniamy te rytualne struktura to już zależy od tego co się co się aktualnie wydarza zatem znowu Jarosław Kaczyński o taką Polskę zabiegamy o taką Polskę walczymy tutaj przypomina się Lech Wałęsa nasz dach przypomina szlak lnu i taka Polska prawda przypomnę, że od razu Lech Wałęsa nie to też jest w znowu powraca to pytanie czy Jarosław Kaczyński robi świadomie czy taki język podpowiada źle zadane jeśli słuchaczom się kojarzy to znaczy, że jest to skojarzenie prawda to z nawiązanie do Wałęsy i taka Polska z odrzuconych znaczenia czy jakby z przejęciem pewnego sformułowania teraz my możemy powiedzieć pech inną Polskę o inną polską no i dochodzimy do najważniejszego fragmentu tej tego przemówienia tej miesięcznicy takiego prawa do druku bardzo szeroko komentowane w mediach odlewa do prawa przez centrum bądźcie pewni, że będziemy mieli taką Polskę, że nikt nam nie narzuci woli z zewnątrz, że nawet, jeżeli w pewnych sprawach pozostaniemy w Europie sami ich to pozostaniemy i będziemy tą wyspą wolności tolerancji tego wszystkiego co tak silnie było bez naszej historii tutaj mamy bardzo złożony skomplikowany splot znaczy większość komentujących podchwyciła to sformułowanie wyspa wolności czy wyspa tolerancji oraz zastanówmy się jak wielopiętrowe to było nawiązać po pierwsze, bo to nawiązanie do Zielonej wyspy Zielonej z dokładnie było nawiązanie do przemówienia Donalda Tuska o tym, że Polska przeszła suchą nogą przez okres, że jesteśmy zieloną wyspą w Europie, czyli znowu tak jak w przypadku Wałęsy mamy przejęcie sformułowania przejęcie figury i nasycenie i innym znaczeniu, kiedy Tusk mówił o Zielonej wyspie miał namyśli wysp po kolory się właściwość rzeczową w regionie podzielone ma oczywiście, ale chodziło o to, że to jest wyspa dobrobytu czy wyspa dostatku natomiast dobrobyt dostatek to w ogóle nie są wartość tego Imaginarium, bo jest ufundowanego na katastrofy smoleńskiej tak dobrą i dostatek są dużo mniej istotne od godności suwerenności i honor dlatego jesteśmy wyspą wolności wyspą wolności no to co kto komentuje wyspa wyspa komentuje to, że są otoczone morzem przepraszam za takie oczywistości na miasto jest takie morze, które nas podmywa, które nam zagraża jesteśmy otoczeni nieprzyjaciółmi oblężoną twierdzą, że jesteśmy tak właśnie odwołanie się do syndromu do syndromu oblężonej twierdzy do takiego w swojej swoistego izolacjonizmu, jakbyśmy ciągle byli też w opozycji ciągle te siły nam zagrażają ale, ale wyspa jest też miejscem, które ratuje właśnie te, które można dobić przy przyjemność Witek prawda samotny może może przebić do wyspy, ale wyspa to jesteś Rajska wyspa prawda, a to znaczy wyspa właśnie tej tej ostatecznej szczęśliwości to jest ta Polska, której UE, której chcemy także możemy pozostać w Europie sami, ale to nie szkodzi, bo samotnie będziemy mieli rację w ramach będziemy tą wyspą wolności tolerancji i znowu mam też pewne odwrócenie znaczeń co właściwie mobbingu w 2 w jaki sposób Jarosław Kaczyński obraz Polski jako wyspę tolerancji skoro w tym typie dyskusji tolerancji nie ma nie ma tolerancji dla męża darowizna dla myślących inaczej dla różnego rodzaju mniejszości, ale jest też ostatnie zgoda na przyjęciu uchodźców prawda to jest ewidentne ewidentne nawiązanie do zoo do tej kwestii uchodźców to znaczy jest taka kwestia, który pozostaniemy w Europie sami, ale to my będziemy mieli rację to coś na czym polega tolerancja tak to jest kolejne przejęcie sformułowania przejęcie pojęcia kategorii tolerancji i nasycenie i własną treścią chcielibyśmy mniej, mówi że będzie wyspą tolerancji to mogliśmy przyjąć właśnie uchodźców nadawać prawa mniejszością tak dalej przeze mnie to ma znaczyć coś dokładnie odwrotnego mogą przejąć i mamy przejąć słowo jednocześnie cały czas jesteśmy na tej figurze wyspę jest to nawiązanie do takiego do do takiego złotego mitu polskiej historii, kiedy pierwsza Rzeczpospolita to był taki raj dla ziemi, gdzie panowała idealna tolerancja religijna tolerancja i inne w UE wobec innych przedstawicieli innych narodów wobec mniejszości narodowych mniejszości religijnych chyba ten mit oczywiście przez historyków został obalony natomiast ciągle silnie rezonuje w tym typie w tym typie umysłowości w tym typie Magina, że musimy się odwołać do korzeni, kiedy byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa z 1 strony, ale z drugiej w polityce wewnętrznej czy w takich, jakby w wewnętrznej sytuacji społecznej, a takimi co PiS słowa trochę panował taki jak nie obok Wilka Jankiem na cymbałach obok obok dworku szlacheckiego kiedyś to wszystko, kiedy to wszystko grało zgoda zgoda bez żadnych napraw wtedy rękę poda zgoda buduje Niezgoda rujnuje wiadomo na czym Jarosław Kaczyński kończy to przemówienie, bo już tutaj zbliżam się do końca to też jest tu też jest bardzo istotne powtarzam taką taką klamrę teraz będziemy mieli zaczęliśmy od przypomniałem sobie, gdzie byliśmy 7 lat temu na początku tych pochodów, a teraz powtarza zwycięstwo jest bliskie tylko musimy dalej cierpliwie z pełną determinacją i do przodu jak w tych pochodach jak w tych pochodach to było takie wytchnienie, po którym w przed burzą oklasków, które premier Jarosław Kaczyński zszedł z podestu zwycięstwo jest blisko tylko musimy dalej cierpliwie z pełną determinacją niż do przodu wywołały pewną sprzeczność skoro zwycięstwo jest bliskie to poco nam cierpliwość ta pełna determinacja pełna mobilizacja jest blisko to może już można trochę sobie pofolgować prawda albo już się cieszyć z tego, że zaraz będzie w dniach, gdy miała zatrzymać zwycięstwa co prawda bliski, ale też zaszytą marchewką Naki, ale jak tylko opuścimy gardę jak tylko stracimy czujność oddala się natychmiast natychmiast się natychmiast się oddali także zamknięcie po zamknięciu tego tego o przemówienia o ponownym odwołanie się do figury pochodu jest wraz z zaproszeniem do włączenia się w kolejnej miesięcznicy w kolejnych 2, a kolejne z nich już za w kilka dni i jeżeli padną ciekawe słowa to będziemy dla państwa analizować bardzo dziękuję dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w bardzo dziękuję, bo bardzo mi informację o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut w informacjach o Noblu na dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA