REKLAMA

Co Józef Piłsudski robił w Białystoku? O komiksie, którego bohaterem jest Marszałek i... kolej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-10-03 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich robić razem z Anna Piekutowska jesteśmy w Białymstoku, bo w Białymstoku od 1 października do końca tego tygodnia trwa festiwal literacki zebrane to jest już ósmy taki festiwal w tym roku radio TOK FM ma nad nim patronat do miasta zjeżdżają pisarzy żaba niszczenie wind, który jest Czapliński Krajewski to tylko kilkaset tych nazwisk proszę zajrzeć na stronę cieszy się dowiedzieć w Polsce szczególnie mieszkańcy Białegostoku co się dzieje, a może też państwa Rozwiń » zainteresuje to wszystko dzieje się w zmianie klimatu, ale my teraz jesteśmy w białostockim muzeum wojska razem z nami jest Marek Gajewski kustosz muzeum wojska w Białymstoku dzień dobry witam serdecznie zainspirowała do tego spotkania komiksy, o który o, którym dowiedzieliśmy się naszego redakcyjnego kolegi w Jakuba Medka komiks koleje losu Białystok Piłsudskiego do związku oczywiście wzrokiem Piłsudskiego, dlaczego koleje losu, jaki jest pomysłem to nasz tak wydawnictwo nasza najnowsze wydane zostało w formie komiksu, który cieszy się wielką wielką wielkim wzięciem zainteresowaniem jest to dobry nowy środek przekazu zaangażowań odbiorcy, mimo że w jego różnym wieku czy dla młodzieży czy nawet dla osób starszych każda forma jest dobra do przekazywania historii historii bardzo ciekawej historii związanej z lokalności z naszą historią regionalną z dziejami Białegostoku, który nie do końca są znane nawet mieszkańcom Niemiec już o mieszkańcach mieszkańcy poza Huzar poza miastem, czyli mieszkańcami województwa podlaskiego i strat, tym bardziej ciekawa, gdyż nawiązuje do postaci nietuzinkowej postaci, która w okresie drugiej Rzeczypospolitej odgrywała 1 z największych ról żeli chodzi o byt państwa polskiego do 19 30 dziewiątego roku do dnia śmierci pierwszego marszałka wojska polskiego Józefa Piłsudskiego i to opowieść o ich wszystko, by koleje koleje losu, dlaczego koleje losu, dlatego że aż większości wydarzenia związane są też z transportem, czyli salon koło marszałka Piłsudskiego, który przebywała, która przebywała stacjonowała tutaj na dworcu marszałek też przymierza się nie samochodem w tamtym okresie tylko koleją motywów 1 z najlepszych prawych środków transportu wiosek dworzec większość bohaterów właśnie tu dużo wydarzyć, by odgrywa duże, by tych wydarzeń odbywało się tutaj na dawnym dworcu i oczywiście miasto z udziałem marszałka nawiązuję tutaj do takich szczególnych szczególnego dnia do wizyty marszałka zaplanowany przygotowanej od od kilkunastu miesięcy trwa od przygotowania w dniu 2 1 sierpnia 19 2 1 roku od kiedy marszałek Piłsudski na zaproszenie włodarzy miejskich przyjął zaproszenie przyjechał i 1 z faktów najważniejsze było wręczenie sztandaru dla czystej gry bloku, który już na stałe przybył do Białegostoku po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej i muszę przyznać, że dla mnie to było trochę zadziwiająca, a może nawet rozczarowujące, dlatego że zaczyna się niezwykle ciekawy test nieduży komiks trzeba powiedzieć taki tlący się dosyć powierzchowny, bo nie mógł być pogłębiony tych zaledwie 30 40 stronach, ale zwrócimy się fascynująco początkiem dwudziestego wieku, gdy nie było jeszcze państwa polskiego przyjeżdża tutaj Piłsudski konsolidować przywozi robotnika pisma socjalistyczne druga odsłona to jest oczywiście to są lata od odzyskiwania czy walki o niepodległość co ciekawe myślę dla regionu mieszkańcy innych regionów do Białegostoku ta niepodległość przyszła później w roku dziewiętnastym dopiero NATO w lutym dziewiętnastego roku wzrosną będzie więcej powiemy trzecia odsłona to jest czas wolny bity wolny z bolszewikami w i tego co się działo na tym froncie, a wręcz można uznać taką tezę, że w tym co walczyć tutaj były drugimi najważniejszymi po bitwie warszawskiej jest to czwarta odsłona dotycząca jednak oficjalnej wizyty jednodniowej, podczas której nie działo się jakiś niebywały zdarzenie, a właśnie jej poświęcona jest prawie połowa komiksu, dlaczego taka proporcja dla mieszkańców miasta, bo to niebywała wizyta bowiem była pierwsza oficjalna dłuższym wymiarze czasowym zaczynamy dlaczego, dlaczego zaczynamy od czasów konspiracyjnych, gdy jedziesz z ruchem 900 ósmy po takich pierwszych wizyt, gdzie konspirator Józef Piłsudski przyjeżdża tutaj Białegostoku załatwia sprawy związane z wydawnictwem konspiracyjnym robotniczym powiedziała działa w partii Polski partii socjalistycznej nie możemy go nazwać, że był komunistą trochę znużone oczy przykład pani armii czerwonej dwudziestym roku byłoby to brzydko mówiąc pozamiatane obu socjalistą walczył o Polskę zupełnie inaczej niż inni próbował to osiągnąć dużo dużo bardzo popularny postara się wywalczyć, współpracując nawet spóźni z Austriakami Niemcami, o czym świadczy jego służba Legionowa czy w dowodzie tak naprawdę pierwszą brygadą piechoty Legionów przez dłuższy czas mówi brygadier niebędące nie można z wykształcenia wojskowego to jest fenomen wielu oficerów armii austro-węgierskiej rosyjskiej pełnił ważne takie czy później urzędy w wojsku polskim, a mimo to brygady Wysocki został w 19 2 0 roku pierwszym marszałkiem Rzeczypospolitej Grażyna Wolska życia drugiej Rzeczypospolitej to też jest fenomen wywalić kawę ja nie wierzy pan specjalistą od wojskowości też muzeum wojska, ale 1 to na co zwracacie uwagę autorzy też zwracają uwagę czy Paulina Królikowska Daniel wału takie wypowiedzi Żuka, a jak dowodzi setkami miałam wierzy, że tu w Białymstoku będzie lepiej, że robotnicy się zjednoczony przeciw carowi przeciw pracodawcom za Polskę albo takich wypowiedzi bez strajków i zjednoczenia całego ludu nie wyrwiemy się z nich woli ekonomicznej politycznej i narodowej tylko ten wspólny trud pozwoli nam odzyskać niepodległą Polskę, ale były podejmowane dlaczego, dlaczego tak nas tak naprawdę możemy Piłsudskiego nazwać honorowym obywatelem w wielu miastach ja jestem z decydowała o tym, już 19 19 roku chciał na 1 z posiedzeń panu pomóc właśnie wręczenia honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku oczywiście ta wojna 2 na Wschodzie tak naprawdę rozum zrozumie jednak dziś tak naprawdę o tym, Rzeczypospolitą te granice na każdy z możliwych środków z Czechami Niemcami z Ukraińcami z Rosją to było, bo taki fenomen, że Polska się do zawodu była ta pomoc Zachodu oczyma do końca szczera to nie powiedziałbym każdy z państw ententy miała swoje różne interesy w tym względzie, czego potwierdzeniem są parafia warszawska, gdzie Anglicy naprawdę zmusi rząd Grabskiego do wielkich ustępstw po to, żeby tylko o pilnować swoich interesów Rosji to i to właśnie na 100 ml octu może solidarnie pracować ale, ale naprawdę piłkarskiej i Piłsudski działacz po polskiej partii socjalistycznej jeździł wszędzie tam, gdzie był potrzebny, żeby ta partia rozwijać o to, żeby pokonać tego nie świadczone dla naszego wroga, czyli Rosji czy to była Rosja carska Rosja później bolszewicka on walczy z nią o to, żeby ta Polska jednak powstała, bo miał swoją swoją wizję tej Rzeczypospolitej to nasza rodzina nowo po tylu latach niepodległości wizje federacyjne, że to będzie jednak państwo składające się z narodu białoruskiego ukraińskiego litewskiego i t d. tak dalej w co przeczyło oglądem innych polityków, którzy chcieli się w domu państwa narodowe typowo łącznie Polski jest miał już pomysł na pieńku z mostkiem jest i z innymi i to właśnie trochę tego zabrakło w tym komisie takich właśnie opowieść też to właśnie tych z tych tej ówczesnej konspiracji czy jest dla rozwoju bolszewickiej operacji Żeligowskiego jest potraktowana bardzo powierzchowny nie oddaje tych trudnych relacji z inż. Dębskiego polskiego wybraliśmy takie epizody, które nawiązują tutaj do naszego naszego miasta w szczególności pokazywać historię regionalną, bo naprawdę są samochody są inne miasta w Polsce, które mogą robić podobnie i na pewno to robią czynią nie my chcieliśmy zrobić taki pomysł, który pokazuje, że takie systemy tutaj gęsto w różnych latach i wygraliśmy te najważniejsze epizody, które Toure, który tu, które odegrały jakąś powiedzmy role, bo naprawdę rzeczywiście warszawska, choć nazwa to inaczej TENIS bitwa warszawska jest operacja warszawska, podając się z wielu wielu elementów z przyczyniła się do zwycięstwa przecież w 19 20 roku jak ta operacja zakończyła powodzeniem Piłsudski przychody Białegostoku butów stacjonowała jego salonka na 2 dworców kolejowych zapadały najważniejsze decyzje do kolejnej batalii, która też nazywany bitwą niemiecko to też była operacja niemiecka szerszym wymiarze chodziło o 1 3 z siebie teraz obecnej zachodniej Białorusi tak tak chodzi o to, że tutaj zapadł ten waży decyzje, czyli planowanie strategiczne przegrupowanie wojsk z tego miejsca wydawanego najważniejsze rozkazy po to, żeby tych bolszewików jednak pokonać ani ponieśli sromotną klęskę, ale ich siły się odbudowywała próbowali ich na nowo uderzyć na Polskę pogroził stłamsić, żeby dalej niż iść na zachód Piłsudski akurat tym wypadku okazał się geniuszem mając przy tym bardzo dobrego szefa sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego, bo tutaj też wraca pomysł i takie takie różne różne polskie patrzenie różnych ludzi różnych naukowców nawet historyków czy Piłsudski była kuratorem planowi operacji warszawskiej oczywiście, że był, ale przy wsparciu szefa sztabu tak naprawdę na Piłsudskiego stawał funkcję naczelnika państwa, czyli tym państwem kierował ze strony powiedzmy politycznej i administracyjnych, ale był również naczelnym wodzem wojska polskiego nic od niego zależało, ale przyczyną bardzo dobrego szefa sztabu wcześniej gen. Stanisława Hallera, a później korzeni liści z Józefem odrobili bracia stylistycznie jak również gen. Tadeusza Rozwadowskiego wybitnego wybitnego naprawdę dowódcy oficera to jeszcze taki 1 komentarz mówi pan Bednarz świetliste kule perspektywy Podlaską czy wiesz czy regionalnym w 1 1 listopada oficjalnie dzień symbolicznie wskazanych w dzień świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości z perspektywy Białegostoku jak na to patrzycie podczas gdy dostałem ten nie przyszła niepodległość została wywalczona w jednak dopiero w lutym dziewiętnastego z tą niepodległością to jest taki proces złożony w Czorsztynie, bo w innych częściach kraju pytanie proboszcz ludzi znacznie wcześniej znane pod koniec października wiadomo było, że wojska wojska państ w centralnych, czyli Austro-Węgier i Niemiec na froncie wschodnim oczywiście nasze zwycięstwo na Zachodzie były już praktycznie pobite, choć nie do końca zawsze można na ten temat szerzej dyskutować wiadomo, że w Szymanach osoby nie schyliła się upadkowi, więc Polska komisja likwidacyjna już pod koniec października 19 1 3 roku przyjmowała do władzy wzrok osoby niskie okupanta po prostu Austriacy nie byli w stanie zapanować nad tym wszystkim co się działo Polacy wykorzystywali ten moment przypomnieli sobie też działała Polska organizacja wojskowa też związana osobiście z Piłsudskim, który kierował ją nawet będąc będące w Magdeburgu przebywać w Malborku z menu start internowany przez Niemców to, skąd się zaczęło właśnie tej konspiracji, która była wcześniej czy roboty bliskich w różnych miastach, gdzie rozwiódł po frakcje taką rewolucyjną ataku do wdrożenia dostarcza oni widzieli na możliwości wywalczenia niepodległości nie można ich wojna, w której wezmą udział w przeciwnych stronach frontu ci nasi zaborcy i właśnie to wykorzystał z treścią wiadomo inny inna inna też polityka inne podejście do tej sprawy w szerszym wymiarze, bo to wszyscy wszystkie państwa dąży do konfliktu, gdzie pokazać zdolność Europy w pisowskich tra w to wykorzystał niektórzy zarzucają, że działał wraz z milionami u boku u boku Austro-Węgier u boku wokół Niemiec, ale wykorzystał to fenomen dzieci zbuntował się wypowiedzieć posłuszeństwo nie chciał marnować polskiego żołnierza o rzeczywiste interesy obcego państwa, gdzie polskość w tym momencie nie była podnoszona tak naprawdę, a 5 listopada tworzył królestwo Polski tylko tak pod czyimi auspicjami czy zaborcy, który nadal nie mówi o proklamację odrodzonego państwa polskiego chciał tylko wykorzystać inne elementy żołnierskiego o to, żeby ba polskimi bagnetami pokonasz naprawdę Rosji niestety pieski był zupełnie innego zdania doszło do kryzysu przysięgowego też ten wątek można użyć na terenie Białostocczyzny mało część oficerów właśnie Legionowa, która wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom i Austro-Węgrom przebywała na dworze pobliskiej Łomży, gdzie była internowana 3 czy w Zambrowie niż dalej Legionową i Szczypiorno spotyka się wywodzi i dyscyplina sportowa Szczypiorniak, czyli piłka ręczna nie zamierzam się co stanowi owoc, żeby w rozumieniu nie zanudzić to tym, że na koniec jeszcze raz pytanie, jakie znaczenie ma wizyta potem już 3 20 01. roku Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, że aż właśnie połowa tego komiksu, którego wyszliśmy w naszej rozmowie z poświęcona właśnie jej słowa są wydarzenia początku wieku konspiracji wojna bolszewicka wcześniej odzyskania niepodległości aż tak dużą wagę tej oficjalnej wizyty w 2 z tego, że jeżeli chodzi o aborcję wyższe mandaty niepodległości oczywiście wszyscy przypisują zdaniem Polek głośnej i jest nam, że pomysł zarzucono nadzienie na styku listopada, bo Piłsudski przyjechał do nowo z Magdeburga do Warszawy dziesiątego i jedenastego przejął władzę i został mianowany naczelnikiem państwa i z tym dniem kojarzył sobie jak stoku w Lizbonie sytuacja była inna Piłsudski też w tym brał udział wynoszący scanii grubości 1 3 dni to nie wrogość odzyskaliśmy rzekome wyrzuciliśmy Niemców, ale niestety na Wschodzie zdecydowała się bardzo silna armia niemiecka która, chcąc nie, chcąc wycofują się ze Wschodu musiała przejść przez Białystok bądź przez inne inne miasta ważne w Polsce tymi głównymi liniami komunikacyjnymi Piłsudski nie chciał dopuścić do tego motywu obrazu równoznaczne z kolejną okupację, więc te wszystkie Polska z Ukrainy Białorusi wrzucane trasą kolejową z Brześcia przez Białystok do Grajewa dary do Prus wschodnich i to były rozmowy dyplomatyczne pertraktacje wojskowe jest rozmowę o 10 0 się tak prostu dogadano dogada może na podstawie potem umowy z 5 lutego 1000 dziewiętnastego roku, że już ta niepodległość to on do Białegostoku zawita w lutym i to dokładnie Włosi 19 lutego w Białymstoku wkroczyły pierwsze oddziały wojska polskiego nie było tutaj 2 proste było formalne przyjęcie Niemcy nawet bardzo dobrze się zachowywali tam taki mamy w komiksie, że pozostanę taki, że Niemcy tam rząd stawia na dworcu rzucał butelkami można sobie przypisywać tak mogło być Niemcy też odchodzą podpalić koszary po torze zniszczyli ten dworzec czy nie, dlaczego zniszczone on zniszczonego przez sprzeczne z wojny tak naprawdę nie czyni to odejście Niemców, którzy des Pera możemy sobie przypisywać Rosjanie piętnastym roku ewakuując się z Białegostoku niszczyli wszystko co przedstawia po kolei wartość, więc wszystkie te związane infrastruktura kolejowa była zniszczona po to, żeby Niemcy nie mogą się szybko przemieszczać w swoim pościgu zaraz z Rosjanami wchodzącym na wschód i właśnie dlatego takie epizody stawia się, bo oznacza z naszego w naszym mniemaniu odgrywa bardzo bardzo ważne z odgrywały niebagatelną rolę w wróćmy jeszcze do wydarzeń z tego też już kilkakrotnie przejeżdżał przez przez miasto Białystok był serdecznie witany na dworcu, bo jechał zbyt niska czy powinna załatwiać sprawy sprawy związane z owacjami wojskowym na Wschodzie i miasto zdecydowało o tym, żeby go uhonorować, bo Piłsudski miał jednak duży wkład w to niepodległość miasto chciało się odwdzięczyć, nadając mu tytuł honorowego obywatela miasta Białegostoku, ale rok dwudziesty pokazał, że na to po prostu nie było czasu zrozumcie panie i państwo, że używana jest z tego roku pokazała tak naprawdę kimś kim jest Rosja bolszewicka jest za kogoś uważa, iż wytyczonych wybicia z listy gończe za wzór pierwszy rok do tego zmierza właśnie chcę pokazać też, dlaczego tutaj ten grał z 2 wojny z tego roku tak wielką rolę mówię tutaj też po wycofaniu się z Polski pod Warszawę tutaj się ukonstytuował nikt nowy rząd Polski, który popierał Sowiety tymczasem komitet rewolucyjny Polski wszyscy przepisu, że Białystok może być wyrażony przez pryzmat wojny tylko z tym wydarzeniem nie tu w Białymstoku odbyła się też wielka bitwa 2 2 sierpnia 19 0 6 roku całodzienna bitwa, która kosztowała setki zabitych rannych zarówno z obu stron, ale Polska mogła się w poziomie, że Polsce się tu kapitalne zwycięstwo, rozbijając jedno armii bolszewickiej ten temat staram się już rozpowszechnić jak najbardziej Dobrzyńska żony dobrze jest odbierany my tutaj mamy się części dziś tak tak naprawdę, więc za Piłsudskiego też grywał role, bo tutaj walczą o jego będzie mniejsza dywizja ta pierwsza dywizja piechoty Legionów, którą tak sobie już szanował których, gdy żołnierze związku żołnierzy to się wywodzi nie mógł wcześniej przewidują wysoko, bo operacja niemiecka po tym, traktat ryski podpisanie zagrał trochę czasu dopiero w sytuacji nazwaliśmy promowała już zaczęły spływać oddziały liniowe z sądu, bo jeszcze 1 już niemal się Rosjanie zachować mówi ten traktatu tego nie podpisać mogą być różnie wizyty się dogadamy, że w czerwcu dopiero dzień ten występ przyszłego roku DGP zwrócił wprawdzie pierwsze oddziały w tym miały stać garnizony i wiedzy w ramach właśnie tej rocznicy pierwszej rocznicy podniesienia tego wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami w Białymstoku proponowano, żeby przyjechał marszałek Piłsudski właśnie w tym nic z tego drugiego się niestety ułożono sobie inny plan, by z tego, że dzień wcześniej to też oceny, ale 1 z ważniejszych motywów i powodową wręczenie sztandaru do tego pułku, który wraca właśnie zwrotu z trudem miasta uczyli się serio pułku piechoty toto też było bardzo ważne cały scenariusz tych wydarzeń został ułożony właśnie od wizyty marszałka myślę, że to jest fajne wydawnictwo, które winny sposób troszeczkę pokazuje pokazuje wydarzenia tutaj też mamy sprawę Żeligowskiego tego buntu buntu nikt żołnierzy służy ani na jego zielonych ludzików hashtag to bardzo kontrowersyjne proszę zrozumieć jak może tutaj była ta akcja wojskowa szerokim wymiarze, ale nie ma na to dokumentacji, bo to, żeby wiadomo, że wprowadzić w błąd ententa, czyli naszych sojuszników w cudzysłowie Francuzów Anglików do zajęcia winna marszałek wymyśla genialny pomysł szukał generała, który to po prostu wykonała Żeligowski był 1 z tych, które turyści od lutego Nawalny tragicznego w trakcie trudnego tragicznego na niego po tym, zadania z Bono wiadomo zbuntowane oddziały wkraczały to są ochotnicy akurat przydzielono teraz dziesiątki materiałów archiwalnych nie jest związany właśnie steroli środkowy napady na temat jest bardzo ciężki związany z naszą naszą lokalność, bo tutaj właśnie Białystok zapadła decyzja tutaj doszło do rozmowy z Piłsudskiego Żeligowski ten podział wprost może iść jak będzie trzeba oczywiście wybrać i nie powierzyć popieram nie Żeligowskiego na siebie wielką odpowiedzialność zbuntował to oddziały, chociaż przeszły też kryzys wszędzie zajęcia winna, iż niektórzy oficerowie wypowiadali posłuszeństwo i trzeba było użyć argumentu, iż silniejszego pojechał Adam Sikorski i 8 na koniec chciałbym zbyć Józef Piłsudski jak przychodzę tutaj uczniowie to opowiada pan o nim jak wielkim Polakiem był ojcem polskiej niepodległości to jakby z prawie, żeby w kontrowersyjna potem historyk musi pobierać prawdę mówić prawdę po to po pierwsze musimy sobie dawać odbiorcy, jeżeli to jest młodzież czy dzieci wieku to powiedzmy też szkoły, bo szkoły podstawowej czy dorośli no i jest wiele wiele wiele osób, które bardzo mocno popiera Piłsudskiego który, którzy dziękują za to co zrobił, bo naprawdę odegrał niebagatelną rolę, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości od 5 latach funkcjonowania państwa polskiego jako historyk mogę mieć tutaj troszeczkę inne poglądy z olbrzymimi dla kogo mogę mamie przedstawiać jako jako historyk wojskowości ciągle liczy, że coś zrobić mówi z nędzą jest inny pogląd właśnie po raz jako dowódca liniowy powiedzmy cieszy się wielkim autorytetem wśród żołnierzy żołnierze mu dziękowali ufali mu wyżyć z wystawą interesy właśnie państwa polskiego i swoje prywatne, chociaż z tym też można różnie różnie z tym, o czym mówić rozmawiać widziano też lekcją z nową żonę zmieniał wyznanie musiałby byłej żony byłej kochanki różne rzeczy siedziały, ale odpowiednio wójt tuszowane to jest w świecie polityki na jej rzecz chyba normalna nic o tym nie mogliśmy zbudować partyjnych jako polityka jako polityk polityk potrafił wyczuć inne in naszych sąsiadów Niemcy czy Rosję widział ski ma do czynienia próbował się nie izolować wełną mecz Polska była w okresie zaraz po zamachu majowym 1 z takich większych podtekstów w czasie było liczyć w tym momencie wiadomość potem do władzy w Donbasie Stronnictwa faszystowskiej w Niemczech czy we włoszech nawet w Rosji może rozważyć była dyktatura, więc mieć czegoś na Polskę wtedy już nie w połowie lat trzydziestych nie odgrywała takiej roli w nogi się bez niego przymus władza pamięta nie był człowiek formatu od Piłsudskiego ma nawet powiem państwu taką 1 ciekawą anegdotę z 30 osiemnastym roku do kosza takiego znam innego spotkania przyszłego marszałka ze swoim podkomendnym oficer ze śmigłem bo, bo licznik zamierza się w tak Taku dąży do władzy w rządzie Ignacego Daszyńskiego do wszystkiego mogę mogę akurat się pomylić, ale opłata do tych znamienne zdanie Piłsudskiego do Rydza Śmigłego Śmigłego, który cytuje Rydz-Śmigły pan się polityką one polityków nie trzeba zajmować, bo coś co w takim stylu było ciekawego, że po prostu do umów tak mocno ożywili się z umową i wojskowością niż do polityków, do których mosty nie dorastał i takich argumentów czyli, podsumowując mieliby po polisy pan o Piłsudskim był wielkim Polakiem ojcem niepodległości wybitnym wojskowym i strategii lub i można go nazwać tak jak pani, mówi że był wielkim politykiem mężem zaufania mężem stanu w dobrym wojskowym, choć na to papierów takich oficjalnych nie miał byli lepsi od niego oficerowie BOR ale, ale stwierdzam jedno jedno jedno głośniej, że tak powinni stanowczo, że spełnią nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o kierowanie państwem i strony takiej politycznej jak również wojskowym zapamiętany zostanie na pewno przez wszystkich Polaków jako wybitny wybitna postać i honorowy obywatel nie tylko Białegostoku, ale naprawdę wielu wielu miast Polski i postać nietuzinkowa, a tys zlotemu, a właśnie właśnie chciałem o tym, też powiedzieć o zamachu moją majowym, bo tutaj akurat pokazała się zupełnie inna twarz Piłsudskiego, chociaż nie do końca jestem winien, bo anody stronie swojego oficerów, którzy do tego zamachu tak naprawdę doprowadzili do rzymskiego osobę, bo dziwne jest takie stwierdzenie że, że żołnierz, składając przysięgę prezydentowi musiał się budować potem inni z bronią w ręku stawał przeciwko właśnie legalnej władzy notatka taka historia się o to czy bardzo dziękuje rozmawiałyśmy z Markiem Gajewskim kustoszem muzeum wojska w Białymstoku muzeum wojska wydało komiks koleje losu Białystok Piłsudskiego autorstwa Pauliny Królikowskiej i Daniela Bauma, a jesteśmy przypomnę państwu w Białymstoku tutaj trwa ósmy już festiwal literacki zebrane w tym radiu TOK FM ma patronat więcej znajdą państwo na stronie festiwalu bardzo się w naszym mieście Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA