REKLAMA

Marczuk: Obecnie nie ma pomysłów, aby rozszerzyć program 500 plus

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-10-05 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra w naszym studiu pan Bartosz Marczuk wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej dzień dobry panie ministrze w kinowych hitach dziadkowie opiekują się wnuczką i co ważne faktycznie sprawują nad wnuczką opiekę, ale nie otrzymują 500 plus to oczywiście konkretny przypadek, którego pan znacznie musiała opisane w dzisiejszej Rzeczpospolitej może trzeba jednak myśleć nad Rozwiń » rozszerzeniem kręgu osób, które mogą otrzymywać 500 plus naczytałem się na styku to jest rzecz nie z tego co pamiętam Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie no to co budzi moją wątpliwość, dlaczego sąd, przyznając prawo do opieki nad dzieckiem nie uznał po prostu, że jest to rodzina zastępcza, bo tam jest oprócz tego, że może to, że opiekun faktyczny to może być też opiekun prawny, jeżeli sąd przyznaje lepiej pieczę zastępczą to wtedy oczywiście nasze prawo do 500 plus także to nic tak jednoznacznie tutaj w tym tekście opisać, ale z drugiej są jak już odpowiednią opiekę faktycznie sprawują to tak po ludzku byłoby pomagać także takim dziadkom prawda no pamiętajmy, że mogą rodzić spory bardzo dużo sporów może wyrazić, jeżeli tak, kto tu faktyczną opiekę sprawuje stąd, jeżeli jest zaletą tej drużyny sprawę jasno borowiny mają ograniczone rodzice mają ograniczone prawo do piłki no tak, ale tu jest definicja faktycznego opiekuna jest dobrze skonstruowana Jona funkcjonują 20 0 4 w systemie świadczeń rodzinnych czy też osoba, która się zajmuje, ale występuje też do sądu o przysposobienie natomiast, jeżeli taka sytuacja tutaj to jest z tą sytuacją pieczy zastępczej też opiekun prawny w tym momencie wydaje się, że to jest rozwiązanie tej sytuacji, ale ty jesteś dobry dobry przykład do do rozmowy o tym czy w ogóle jest w tej chwili na stole projekt pomysł, by rozszerzać dostępność programu 500 plus nie nie ma takich pomysłów dlatego żoną pamiętajmy o tym, że w z programu 500 plus w porównaniu do tego co było przed programem 500 plus jedno korzysta bardzo duża liczba beneficjentów 4  000 000 dzieci to jest blisko 60 % polskich dzieci korzysta z wysokiego jak na polskie warunki świadczenia bez bez kryterium dochodowego od drugiego od drugiego dziecka program 2 umów to co założyliśmy odmówiono jej szefowa pani minister Elżbieta Rafalska 3 głównych celach, czyli inwestycje w rodzinę czy kapitał ludzki jak mówią ekonomiści obniżanie czy redukcje dużą redukcję skrajnego ubóstwa wśród dzieci i trzeci cel męczyli większa liczba dnia urodzin przynosi inie efekty tych 2 pierwszych ewidentne i bardzo wyraźne w tym trzecim mamy tutaj tendencja, choć to z pokorą musimy patrzeć na to, żeby tt procesy demograficzne mają swoją wewnętrzną taką mechanikę powolną inercję, ale biorąc pod uwagę to jak, realizując te 3 swoje cele no to uważamy, że to sporo nam znakomicie wręcz skalibrowany panie ministrze to taka ekspercką Grant szef pan zapewne zna atakiem na opracowanie GUS, które cyklicznie raz w roku 2 LO pokazuje się to są podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce ostatnie dostępne są w roku 20 16 jak spojrzy się to jest taka tabela, która pokazuje wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce i dla 2 dorosłych osób z dwójką dzieci dla 2 dorosłych osób z trójką dzieci kapitalnie te wskaźniki obniżają się z trójką dzieci wyraźnie z dwójką dzieci systematycznie może nie aż tak bardzo, ale ten spadek jest natomiast popatrzeć w osoby samotne samotna dorosła osoba z dziećmi na utrzymaniu tutaj ten wskaźnik zagrożenia ubóstwem w roku szesnastym w porównaniu do piętnastego rośnie coś takiego dzieje, dlaczego rośnie nasz rodak pamiętajmy o tym, że te wskaźniki za 20 1 6 są niepełne jeszcze, że to suma mówi o tym, że znakomicie malejące wskaźniki ubóstwa, zwłaszcza wśród dzieci to tak naprawdę zobaczymy, o czym zresztą też w spisie w roku 20 1 7 jest metodologia badania GUS jest taka, że on bada to po wydatkach, czyli idzie do gospodarstwa domowego pyta ile wydajecie i później przypomina, że to czy ulgę kalkuluje czy te wydatki pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb czy niepotrzebnie pozwalają, ponieważ program przypomnę 20 16 ruszą, jeżeli chodzi tak naprawdę o transfery pieniędzy gdzieś w okolicach czerwca to automatycznie nie mamy tutaj pełno jeszcze informacji jak program redukuje ubóstwo będziemy się z 20 17 tutaj można spodziewać się ogromnych dalszych spadków, które też tego, ale ludzie generalnie skradziono zastanowić się spodziewać się spadku ubóstwa ze, gdzie jest samotność rozdzielimy ich zdają sobie, że razem z dzieckiem tylko chciałem zaznaczyć to, że to nie mam jeszcze pełnych danych tutaj jest on o tym jak działa ten program rozszerzyć spoglądamy na redukcję ubóstwa skrajnego wśród dzieci z tych danych GUS włoskich wynika, że ono w 20 1 6 malało dziś okolice 40 % to możemy spodziewać, że w roku 20 17 będzie to w porównaniu do roku 20 1 5 70 80 proc nigdy tak naprawdę po osiemdziesiątym dziewiątym roku 700 taka sytuacja zdarzyła, jeżeli chodzi o samotnych ja przypominam tutaj, że też przecież oczywiste jest to, że rodzice, którzy wychowują dzieci i samotnie też mają prawo doświadczenia 5 zlotym wskaźnik rośnie jazdy nie polemizuję, że mają prawo tylko wskaźnik rośnie naszym i z naszych informacji z naszych danych wynika tak, że są z samotnych dzieci w systemie mamy w okolicach 5 60 3 i samotne dzieci straszącego od dzieci wychowywane przez samotnych rodziców co oznacza, że miesięcznie do tych rodzin trafia nawet po okolicach w okolicach 300  000 000 zł przemnożone przez 12 to jest to ponad 3 i pół miliarda złotych, które trafia do rodzin, które wychowują, które wychowują jako samotni rodzice dzieci stąd jedno tutaj ten to, że wskaźnik rośnie jak kąśliwie, że nie zwróciłem uwagi czy ten wskaźnik rośnie musiałbym zerknąć dokładnie na to, ale wierzymy, ale dobrze przytaczam proszę bardzo, ale to jest wskaźnik rozumiecie ubóstwa, bo to jest wskaźnik ubóstwa nie lub wykluczenie społeczne to ona też składa 7 chyba 3 5 różnych zmiennych i w tym momencie, a my dziś spoglądamy na sam wskaźnik ubóstwa tego skrajnego ten wskaźnik maleje, ale wszystko sprowadza się do tego czy na razie nie ma tej przestrzeni, by jakiś znaczący sposób rozszerzać program 500 plus bank uznał, że tej finansowej przestrzeni na rząd nie widzi w tej chwili w naszych po pierwsze jest to to program zaopatrzeniowy, czyli jest program to zupełnie zmienia podejście polityki rodzinnej po drugie jest w góry jest po prostu bez kryterium dochodowego przy bardzo szeroką jeśli spoglądamy na kryterium na pierwsze dziecko na tonę wynosi 800 1 200 zł co jak na warunki polskie jest kryterium bardzo wysokim 800 to jest przypomnę rodzina bez dziecka niepełnosprawnego 1 200 z dzieckiem niepełnosprawnym i wreszcie 500 zł świadczenia miesięcznego przez 1 8 lat samo w sobie doświadczenie izba jest jak na warunki, jakie warunki w Europejskiej wręcz bardzo wysokie także wydaje się, że tutaj na razie nie na razie jednoczą się przyglądać temu jak program realizuje swoje cele, ale no pamiętajmy, że to jest tak naprawdę godną kopernikański przewrót, jeżeli był zakażony polityka rodzinna każdej strony słyszymy od przedstawicieli rządu o tym, że jest bardzo dobra sytuacja budżetowa stąd może się naturalnie rodzić takie pytanie jeśli rozszerzać program 500 plus n p. od początku od pierwszego dziecka bez innych zmiennych, o których pan wspominał no to jak nie teraz, kiedy po prostu znaczy pamiętajmy, że to jest naszych szacunków wynika, że rozszerzenie programu każde pierwsze dziecko to jest rząd wielkości 18 miliardów złotych w tej chwili wydajemy na program 500 plus rośnie około 2 4 miliardów złotych po pierwsze, pytanie czy czy budżet na to stać na 18 minut złotych to jest potężna kwota po drugie, pytanie i to też zasadnicze czy mnie czy byśmy realizowali te cele te cele te 3 cele, o których mówimy no bo w tej chwili, jeżeli mówimy od drugiego dziecka w górach jest bez kryterium dochodowego jest bardzo wyraźna zachęta, żeby zmienić ten dominujący w Polsce model, który jest trwale z synem 2 + 1 na 2 + 2 maja w nr. 5 4 procent rodzin, które wychowują dzieci Osama tylko jedno dziecko staliśmy się krajem jedynaków stąd pytanie czy mnie czy byłoby to zasadne czy nie lepiej można, by było wydać wydać po prostu te pieniądze niech pan jeszcze powie, a termin taka zasada, który jest w naszej polityce, czyli złote za zło to ona w programie 500 plus będzie obowiązywała je ono nie będzie obowiązywała, dlatego że po pierwsze, tak mówiono tutaj jest od drugiego dziecka w góry bez kryterium dochodowego często nie jest takie świadczenie Marc 0 1 chować Agcy nowa hala są takie przyjęcie kryterium dochodowe itd po drugie, dostałoby się też świadczenie 500 plus tylko mógł się z zaświadczeniem o 20 + 3 2 0 minut 3 500 minus, że znał właściwie no bo przypomnijmy, że ta zasada działa w ten sposób, że mnie, że jeśli komuś tam brakuje dokładnie to jest od 20 zł powiedzmy sobie można, by było to sprowadzić ktoś otrzymywałby świadczenie 20 zloty poza tym gminy gremialnie narzekają na koszmarną dość administracyjnej obsługi tej zasady złotówka za złotówkę, ale ograniczenia są pożyteczne świadczeniach rodzinnych no ale Bielan były szacunki to będzie 3 50 dodatkowych milionów dla rodzin okazało się ostatecznie, że 1 70  000 000 20 1 6 roku, a często wraz z każe milionom jest taka, iż są warzywa aktualna, ale często decyzje, które nie są wydawane w tej sprawie mają wstęp 5 7 członek pan porozmawia z wami jeszcze w gminach zajmują to na pewno no no to usłyszy pan tt tt tt nie można być narzekania tylko uwagi panie ministrze pan też w wypowiadał się już mniej niż 1 Rosja czytałem różne wypowiedzi słyszałem mówiąc o tym, że dobrze byłoby, gdyby przedszkola powstawały w firmach i że dobrze to byłoby pozytywne dla rynku pracy dla dzieci wiadomo czy rząd ma jakiś pomysł na to jak ewentualnie wesprzeć się zachęcić przedsiębiorców do tego, by to się działo to znaczy, by te przedszkola w oraz przyzakładowe powstawały na większą skalę, lecz jeśli chodzi o kwestię przedszkoli to tutaj mamy sytuację właściwie można powiedzieć, że domykamy tę lukę tak, bo przypomnę znajomą, która weszła teraz życie dzięki zmianom, które weszły w życie teraz od 1 września 20 17 roku wszystkie trzylatki mają co do zasady prawo do przedszkola Gminnego, czyli tego takiego nie drugiego z 2 2 5 0 najwięcej złotych i dzieliła ich zdaniem Ano to gmina musi to zarówno w Warszawie to oczywiście także trochę to irytuje ludzi jak takie rzeczy mówię, bo wpły w na Ursynowie proponuje się n p. miejsce w na woli, ale co do zasady to atak co do zasady będzie coraz lepiej tak w tej sprawie i to bardzo dobrze, że wreszcie jest także prawem czy człowieka takim powszechnym, których celem zapisuje dziecko do publicznego przedszkola od trzeciego roku życia to są mamy 3 mamy problem to jest kłopot z tymi miejscami od roku do 3 lat, czyli że z chłopakami klubami dziecięcymi Nate to jest bardzo bardzo duża interwencja rządu w tej sprawie na czym w naszym ministerstwie powstał projekt ustawy, który w tych już jest uchwalony już 1 stycznia 20 18 roku po pierwsze, że uelastycznia zasady zakładania i prowadzenia placówek, choć cały czas pilnujemy bardzo bezpieczeństwa po drugie, wreszcie z kwoty 1 50  000 000 zł, które budżet centralny przeznaczona niestety te miejsca opieki nad małymi dziećmi, gdy będzie to kwota do 500  000 00 0 to w tej chwili 4 5 0 zaplanowane, czyli blisko pół miliarda złotych, w którym mówiła pani premier Beata Szydło jeszcze na początku tego roku z realizacją tej litery i zapowiedzi i co do zasady w tej chwili mamy dziś około 10 % miejsc dla tych dzieci takich najmłodszych chcemy doprowadzić do tego, by było to 30 % miejsc i w tym konkursie, który będziemy za chwilę już ogłaszać w Niemczech w październiku w listopadzie konkursie na konkursie na to, żeby skorzystać z tych pieniędzy, bo gminy będą mogły budować żłobki będą mogły adaptować pomieszczenia tak samo prywatni przedsiębiorcy będą mogli też mają tam specjalny moduł niż w ubiegłym roku wprowadziliśmy w tym roku kontynuujemy i w tym momencie też prywatni przedsiębiorcy firmy to jak pan wspomniał też będą mogły ubiegać się o te pieniądze o to, żeby zaadoptować n p. żaglowiec żłobkowe opiece żłobkowej natomiast wracając do opieki przedszkolnej wydaje się, że tutaj akurat, że chodzi o firmy to, ponieważ jest już ta oferta gminna co do zasady co do zasady powszechna czy będzie coraz bardziej powszechna, chociaż biorąc pod uwagę te wskaźniki waloryzacji niemal 8 2 proc TFI procent rząd 3 3 2 2 dzieci przedszkolnych w przedszkolach to wydaje się, że tutaj nie będzie już bowiem wielkiego zainteresowania firm w pan Bartosz Marczuk wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej był gościem magazynu EKG bardzo dziękuję dziękuję z informacji po informacjach druga część naszej audycji już teraz zapraszamy ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA