REKLAMA

Czy NSA "zalegalizował" komisję weryfikacyjną?

Analizy
Data emisji:
2017-10-05 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie wracamy do tematu dzisiejszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz prezydent Warszawy w rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego spór miał miał wg pani prezydent toczyć się między organem takim, jakim jest prezydent miasta Warszawy, a komisją weryfikacyjną ministra, jakiego w o to kto ma dokonywać decyzji reprywatyzacyjnych w NSA uznał, że MMA sporu takiego w ogóle nie ma i Rozwiń » umorzył wniosek pani prezydent ze mną studies pani Beata siemienia jako prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów dzień dobry NRD i przed chwilą słyszałyśmy, że wspólnie jako na naszej antenie pan mecenas Maciej Kiełbowski z kancelarii Wardyński i wspólnicy powiedział, że bardzo jest interesująca, jakie będą skutki tamtego orzeczenia NSA chciał, żebyśmy się temu też przyjrzały, ale najpierw spytam panią gęsi i jak pani ocenia w ogóle to tą dzisiejszą decyzję NSA czy jak ja podejrzewam jako kompletna zaliczka NSA umknął nie mógł nie musiał udawać się w bitwach polityczną aktu, który nie ominęły ani Trybunału Konstytucyjnego ani Sądu Najwyższego czy nas od tej trochę uciekł czy też czy też po prostu nie mógł inaczej orzec lenno to jest interesujące zagadnięci, o którym wspomniał zresztą Maceo mecenas kiełbaski pani redaktor też o to zapory zapytała o to czy mógł NSA mógł zastosować innej formie kontroli rozproszonej kontroli konstytucyjnej konstytucja bezpośrednio w tej sprawie no i jak miało wątpliwości co do tego, dlatego że w ostatnim akapicie uzasadnienia 1 z 4 postanowień, które za wywiady dzisiaj NSA wskazano bardzo liczne dorobek orzecznictwa Velvet zgodnie, z którym nie można w sprawach oraz sporu o kompetencje wykraczać poza ścisłą wykładnię językową musimy po prostu to jest tak śliska sprawa myśmy tak jasno określić granice żona muszą wynikać wprost przepisu i na nie należy interpretować ich ani za rozszerzająco ani zawężająco w Lotto to słowo mówił pan mecenas kiełbaski czy chcecie państwo się zgadzają w Senatowi zmian w wątpliwość co do tego innych graczy stąd NSA zadecydował o tym, że organ no jest organem, który liczy, że komisja jest organem, który może w pełni działać zgodnie z konstytucją i t d. raczej skłaniamy się ku temu, żeby stwierdzić, że NSA podkreślił, że nie ocenia tego rozwiązania, aczkolwiek to budzi ono pewną wątpliwość sens, ale on, ale już zaznaczył NSA, że on to wątpliwa, ale on tym prosty błąd proszę się nie zajmie jedno, niemniej jednak, że już samo zasygnalizowanie tego jest pewnym tropem, który być może w przyszłości się rozwinie dopóki coś się nie rozwija nasz naj wy wóz jak przystało będzie też tylko jedno z tych pisemnych uzasadnień, ale słucham też o tych później, gdy konferencji po po wyroku i tutaj mówili przedstawiciele sądu że, wskazując na te 2 różne podstawy działania pani prezydent miasta Warszawy, czyli kodeks postępowania administracyjnego i z drugiej strony komisji, która działa na podstawie tej specjalnej ustawy w tym momencie w pani sędzia powiedziała no rzeczywiście zakres możliwości, jakie ma komisja jest częściowo zgodny z tym co co może prezydent, ale tam jest to jest też dużo szersze niegodnie mnie oceniła tego w odmówiła odpowiedzi na pytanie czy to nie jest w bardzo szerokie, ale jednak wskazała na to, że rzeczywiście ta ustawa pozwala tej komisji praktycznie wszystko to trudno spekulować, żeby ceny są po prostu tego nie powiedział i możemy domyślać się do jakich były powody, ale nie możemy dopowiada Sylwia to, czego NFZ ani do powiek nie powiedział, jakie będą tego skutki na remont organizacje lokatorskie dawno mówił zresztą jest wiele środowisk w mojej ocenie, które mówią, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie powinny się wciąż też do komisariatu słuchamy było był u nas po siedemnastej, a zaraz po tym, kiedy pani prezydent ogłosił, że nie pojawi się na komisji mimo tego wyroku NSA posłuchajmy co mówił Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej w zbiorowym nowe prawo było na tyle precyzyjne jest dobry kompetencji różnią się nie były zbliżone tylko aby było bardzo rozgraniczyć żony to sieciom zajmujemy szanujemy wyrok sądu nie ma co dyskutować, że taki wyrok sądu zapadł to tworzy nową nową rzeczywistość na tym także Hanna Gronkiewicz-Waltz musi zastanowić no tak mówi Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym po siedemnastej rzeczywiście powstała nowa rzeczywistość czy właśnie nic nowego nie zostało jest stara rzeczywistość moje zdanie jest stara, czyli w wagonie niewesoła Neuera czy nie wysłała pewnych niewesołe dla prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo w pewien sposób odpadła jej wymówka, żeby się nie stawiać na komisję ja pamiętam, że zna prof. Płatek też, że go stała na stanowisku, że z no, jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma nic faktycznie do ukrycia nie wiedziała to niech przyjedzie i o tym, powie no tego w moim odczuciu tego wymagają tego przyzwoitość, że mieszkańcy wybrali prezydent Warszawy, więc ona powinna po prostu przyjść przed mieszkańcami stanąć jej to wszystko wytłumaczyć, ale nie rozum Anny czegoś, bo pani prezydent tłumaczyła, że to jest właśnie spór kompetencyjny i ona nie może pojawić się z komisji jako świadek znany, bo ona tak naprawdę nie uznaje działania tej komisji no bo właśnie twierdzi, że to ona jako prezydent Warszawy ma prawo do tych gmin różnego rodzaju prace procedur prywatyzacyjnych no ale w trasę, żeby to wiemy, że rozstrzygnięty jest ten spór to właściwie to dlaczego mnie i a do tej pory też urzędnicy ratusza pojawiali się komisje sama pani Hanny Gronkiewicz-Waltz nie, ale urzędnicy, tak więc serial do końca nie rozumiem co miał dzisiejszy wyrok wspólnego z decyzją ani pojawianiu się na przesłuchania w LM prawdopodobnie to, że 1 z argumentów podnoszonych przez ratusz było to czy ratusz jest stroną czy organy w postępowaniu przed komisją z tym się też wiązały Harry dla Hanny Gronkiewicz Waltz niestawiennictwo jako strony czy jako organu powyżej organy, by zostawił, bo byli jego pełnomocnik c i nie było do tego wątpliwości no i wokół tego wokół tego było to kolejny spór także to, jakie są związki to wszystko ma i można oczywiście za każdym razem szukać nowych argumentów, które były odpowiedziały niestawiennictwo, bo to jest wybór polityczny trudno mi ocenić jak jak prezydent dalej będzie się zachowywała jeśli chodzi o rzeczy, bo mnie też te koszty polityczne kwestie mnie ciekawią bardziej jest nawet rzeczy Marcin Kierwiński dobrze rozpoznał w sprawę, czyli rzeczywiście powstała nowa rzeczywistość prawna, czyli ten czy ten wyrok NSA, mimo że umorzył z bólu nie nie rozpatrzył tak naprawdę tego wniosku nie na korzyść sporu kompetencyjnego uznał, że tu sporu nie ma to czy rzeczywiście jest tak, że od od tygodnia ta komisja uzyskała nową legitymację to na pewno nową legitymację uzyskała no myślę, że myślę, że co do tego nie ma wątpliwości, ale w pewnym zakresie znaczenie jako całościowo jako organ czy nowym, odnosząc się do tego pytania czy czy jest zgodny z konstytucją czy nie tylko do tego czy organ czy komisja nie dubluje kompetencje organów administracji już istniejących, bo ten argument się pojawiał i w analizie biura Rzecznika Praw Obywatelskich i w analizie biura analiz Sądu Najwyższego także ten argument też gdzieś się, że obok wielu różnych zarzutów kierowanych pod adresem komisji pojawią no ale ono moment nie znaleziono w ustawie sporządzono Nowak przypisane są niektóre przepisy, więc na to kto nosów wręcz słowo słowo to właśnie nowym teraz rozumiem, że dzisiejszy wyrok, który mówi tutaj sporu kompetencyjnego nie ma oznacza, że non est już drugi raz takiego zarzutu nie będzie można postawić komisja stoi staje się trochę ponad innymi no bo też jak jak teraz ocenia decyzję komisji, że komisja jest ponad innymi jak był już to ta ustawa daje takie moce komisji, że komisja wszczyna swoje postępowanie to z urzędu sądy organy wszyscy wszyscy dookoła muszą swoje postępowanie zawiesić czy komisja prosto z samej ustawy już już wcześniej była była ponad wszystkimi faktycznie z tego co wiem tak się działo to znaczy wszystkie inne postępowania były zawieszane, a sądy z tego co wiem współpracowały z Hanną Krall oraz prezydent Wybrzeża z komisją, żeby dostarczyć nowe dokumenty, a więc to rzeczywistość już tak naprawdę największą rewolucją w rzeczywistości powiedzmy w porządku niech organów administracji publicznej odpowiedział po prostu dokument wprowadzenie tej ustawy z 9 marca tego roku, który no trochę moim zdaniem za mało los spotkał się on nie oczywiście z krytyką się spotkało, ale chyba oddaje się, że za mało wytłumaczyliśmy, jakie niesie ze sobą zagrożenie dla demokracji dla dla ich po prostu innych o innych sfer życia wprowadzenie czegoś takiego spoina zwyczajnego ciała w razie co mówiliśmy na wkład na naszej antenie o tym, że oto powstaje komisja, które są jednocześnie prokuratorem elementem administracji rządowej jednocześnie trochę sądem i trochę też jakimś rodzajem urzędnika w UE i o tym, mówiliśmy, że rakiety, ale być może nie pani mówi o czymś innym, jakim w, jakim ona jest organem do takiej rzeczywistości szerzej rozumianej nie tylko w sensie prawnym jej podziału władzy z tych mnie chodziło o coś jeszcze jej, gdy o krok dalej za organ oczywiście te zarzuty były podnoszone przez wiele środowisk do miasta ras n p. w obliczu tego znane jak też prowadzone są postępowania do czego się od nas Rzecznik Praw Obywatelskich został nazwany sprzymierzeńcem handlarze roszczeń i t d . no mamy do czynienia z jakimś nowym standardem, a w zasadzie na takim raczej mówić brakiem standardów przesłuchaniach, które są prowadzone raczej złym stylu, dlaczego pan ukradł z, próbując dojść, jaka była, jaka była prawda no to jest trochę jednak niebezpieczne poza tym poza tym nietrudno o złu nie tak w ogóle w przy komisji weryfikacyjnej przez długi czas mówiono na niego jako o komisji śledczej AIM można sobie przypomnieć, że z poprzednich komisji śledczych pamiętamy tylko takie spektakularne Bono, bo motyle rożnych występujących i trochę tak może stać się, że w przypadku komisji na arenie, bo przecież jej efektem działań są konkretne decyzje, odwracając krew reprywatyzację, czyli cofając decyzje zwrotowe tak, ale to też ciekawe zagadnienie dlatego przydałby się na ten temat jakaś większa debatę wśród prawników do tego, że sama decyzja komisji weryfikacyjnej nie sprawia wbrew temu co mówią przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, że kamienica wraca do miasta tak się po prostu nie dzieje ta decyzja jest podstawą wszczęcia kolejnych postępowań przed sądem o unieważnienie w umowę o ustanowieniu użytkowania wieczystego i t d . i t d. to wszystko będzie prowadzony dalej przez sondę i może trwać dłużej jednak niż w posiedzeniach komisji, a pewnie będzie trwać nawet kilka lat, więc sprawa wcale się jeszcze nie zakończyła, ale mimo tego, że no powiedzmy sukces jest taki, że 1 stronę została zauważona lokatorzy mogą na chwilę odetchnąć z ulgą, ale do ustalenia oznacza koniec ich zmagań o to, żeby pozostać w tych mieszkaniach i żeby kamienica pozostała w rękach miasta bądź też, żeby już zmierza już po wydaniu po zakończeniu tego procesu prywatyzacyjnego, żeby do miasta wróciła do tego na koniec doprecyzujmy jeśli komisja uznaje daną dany zwrot za nieważny to kto potem ma zajmować się z resztą spraw sądowych znowu miasto nocą wydaje się, że interes prawny do wystąpienia z takim postępowaniem z takim powództwem miasto, czyli będzie tak sukces ministra jakiego, a porażki wieloletnie znów będą szły na konto BGN wieloletnie zmagania dosyć duży bałagan i znowu z tym bałaganem będzie musiał się uporać się miasto to pytanie jak Donna Anna liczy na własne życzenie czy mogą wszczynać wcześniej do Poznania wcześniej postępowania czy nie każda z nich jest moc orzeczenia inkwizycja izraelskiego na dziś, ale tych samych no i to chyba jest najlepsze podsumowanie w ZUS prawniczki Beata siewie niejako z komitetu obrony praw lokatorów dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA