REKLAMA

Problemy rodziców niepełnosprawnych dzieci (w tym dorosłych) ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-10-07 13:40
Czas trwania:
15:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa to Anna Gmiter Zabłocka dzień dobry witam państwa ponownie, a w drugiej części mojego programu sprawa, na której dostawałam sygnały również od państwa sygnały na mój adres problem małpa TOK kropkę FM chodzi o świadczenia pielęgnacyjne świadczenia dla rodziców dzieci, ale też dorosłych już niepełnosprawnych i problem z tymi świadczeniami w 1 z takich spraw włączyła się Helsińska Fundacja praw człowieka i adwokaci pro Bono swój problem Rozwiń » mój sprawa moimi gośćmi są pani mecenas Katarzyna Kucharczyk dzień dobrem rodziny gra pan Jarosław Góra z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry panie Jarosławie dzień dobry witam również, że pana Bartłomieja Kowalczyka aplikanta radcowskiego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać, że państwo o świadczeniu pielęgnacyjnym konkretnie o sprawie pani Marii Kowalskiej takie nazwiemy, bo ta pani chce pozostać anonimowa jest to osoba, która starała się właśnie o świadczenie pielęgnacyjne jest mamą syna z niepełnosprawnością, które już w tej chwili jest osobą dorosłą no ale świadczenia pielęgnacyjnego pani Maria nie dostała, ponieważ pobiera emeryturę Helsińska Fundacja praw człowieka próbowała jej pomóc zacznijmy od tego właśnie na czym polegał ten problem zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osobom, które zrezygnowały z podjęcia bądź wykonywania pracy zawodowej po to, żeby w pełnym wymiarze poświęcić opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny ustawa przyznaje tzw. świadczenie pielęgnacyjne, jednakże w tej ustawie są bardzo istotne wyłączenia to tych świadczeń pielęgnacyjnych dostać nie może 1 z tych wyłączeń jest ERP, a sam jest to, że oświadczenie to nie przysługuje osobom, które mają przyznane prawo do emerytury w takiej właśnie sytuacji, czyli z przyznanym prawem do emerytury była nasza klientka problem polega jednak na tym, że pani Maria miała przyznane prawo do tzw. wcześniejszej emerytury ME, którą dostała Agcy, który to prawo zostały przyznane nas podstawę takiego specjalnego rozporządzenia rady ministrów i to prawo do emerytury, bo jej przyznane właśnie w zamian za tą, że zrezygnowała z pracy po to, by się opiekować niepełnosprawnym synem sytuacja pani Marii jest wyjątkowo zła powiedzmy to w ten sposób była ona samotną matką, która musiała wychowywać syna z niepełnosprawnością, które nie były mu zdolne do samodzielnej egzystencji już od urodzenia w związku z tym, aby związać koniec końca map de facto w ogóle móc syna utrzymać podejmowała się tzw . prac chałupniczych przez te 20 lat wypracowała sobie prawo do jakiś minimalny emeryturę znów tak jak powiedziałam problemu by nie było, gdyby to, iż ta wcześniejsza emerytura była w godziwej wysokości, ale emerytura pani Marii wynosi w tej chwili około 800 zł w sytuacji, w której świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1 400 zł i w naszej ocenie nie ma żadnego powodu, dla którego osoby znajdujące się de facto w tej samej sytuacji, czyli osoby, które zrezygnowały z pracy zawodowej z możliwości zarabiania realizowania się kariery po to, by wyręczyć państwo UE w obowiązku dbania o osoby niepełnosprawne miały być traktowane inaczej w przypadku pani Marii różnica wynosiła ponad 500 zł i stąd też jest działa sprawa i stąd nasze zaangażowanie w nią no właśnie państwo zaskarży liście negatywną decyzję w sprawie nieprzyznania tego świadczenia pielęgnacyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ta sprawa była już rozpatrywana, jaki jest status quo na dziś status quo jest takie, że została wydana decyzja wyrok w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający naszą skargę, czyli mówiąc innymi słowy została utrzymana w mocy decyzja odmawiająca pani Mary świadczenia pielęgnacyjnego jak uzasadniał to sąd bowiem, że to było dosyć myślę, że to ważna jest dla słuchaczy by, by przedstawić argumentację sądu mimo tego, że ta decyzja sądu jest chce dla was niekorzystna Otóż sam zasadnicza stwierdził, że z przykrością z wielką przepraszam, ale jednak został zmuszony do oddalenia naszej skargi z uwagi na to, że przepisy prawne, które obecnie obowiązują nie pozwalają mu, aby zmienić decyzję czy też uchylić decyzję organów administracji publicznej sąd dodaje jak stwierdził, że trzyma wręcz nas kciuki za to, żeby nam się powiodła w podejmowaniu dalszych prób bądź do uchylenia tych decyzji monstra zmianę przepisów natomiast na w tych okolicznościach faktycznych, a przede wszystkim prawnych przyjętych przepisach, które aktualnie obowiązują niestety, ale nie jest w stanie wydać innej decyzji niż to zrobił właśnie tutaj w tej waszej skardze pisaliście o tym, że zgodnie z konstytucją obowiązkiem władzy publicznej jest wspomaganie rodzin w trudnej sytuacji materialnej społecznej, a także udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami wartości te powinny przemawiać za przyznaniem wszystkim opiekunom wsparcia na równym poziomie, bo tutaj, ale w tej sprawie konkretnej, ale mamy niejako do czynienia z takim nierównym traktowaniem pani Maria Kowalska, jakie nazwaliśmy otrzymała emeryturę na podstawie tego specjalnego rozporządzenia 19 8 9 roku, które warunkowały przyznanie tej emerytury od rezygnacji z pracy celem sprawowania pełna etatowej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem to właśnie uczyniła pani Maria tymczasem świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z ustawą również wymaga rezygnacji z pracy celem sprawdzenia opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem zatem przesłanka jest dokładnie ta sama natomiast wysokość świadczeń to znaczy wcześniejszej emerytury otrzymywanej przez panią Marię oraz świadczenia pielęgnacyjnego różni się o blisko 600 zł taka sytuacja w naszej ocenie jest niczym nieuzasadniona mówiąc obrazowo walczyliście państwo o to by ta różnica została pani Marii przyznana dokładnie tak wnosiliśmy o to, aby organ przyznał pani Marii świadczenie pielęgnacyjne, ale w wysokości nie tej określonej w ustawie, czyli nie w wysokości 1 400 zł, a jedynie w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczenia pielęgnacyjnego oraz otrzymywanej przez panią Marię emerytury, czyli to jest około 800 zł tutaj w tej państwa skardze mecze bramkarza Stali się również o tym, że taka decyzja o nieprzyznaniu tego świadczenia nie może być decyzją arbitralną i nieuzasadnioną, ale rozumiem tutaj w tym przypadku tak jest no bo rzeczywiście kobieta dostaje emeryturę zdecydowanie niższą od świadczenia, które formalnie powinny się narażać co dalej z tą sprawą na pewno będziemy walczyć dalej, jeżeli tylko klientka pani Maria nas do tego upoważni, a mamy podstawy do tego, żeby uznać ona również będzie walczyć do końca, bo jest osobą bardzo odważną i bardzo waleczną będziemy walczyć następnym krokiem jest złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli Sądu II instancji nad sądem, który wydał wyrok, o którym rozmawialiśmy i jeżeli nie powiedzie nam się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym tutaj trzeba będzie rozsądnie rozważyć wspólnie z klientką inne środki nie wykluczamy złożenia i wniesienia skargi konstytucyjnej o stwierdzenie niezgodności tych przepisów, o których mówiliśmy z konstytucją bazę właśnie na tych argumentach, że są one sprzeczne z zasadą równego traktowania osób znajdujących się w podobnej sytuacji takiej samej sytuacji jak również tymi wcześniejszymi wespół w, a wspomnianymi przez panią redaktor z zasadami czy obok zasadami wspierania przez państwo osób z niepełnosprawnościami wspierania rodziny i również z zasadą demokratycznego państwa prawa, dlatego że naszym w naszej ocenie konieczność występowania osoby której, która spełnia wszystkie przesłanki do otrzymania świadczenia konieczność walki przez nią w sądzie o 600 zł, czyli czy konieczność ubiegania się z nią przez nią o od doświadczania jest czy czy konieczność egzystencji przez panią Marię za 800 zł uwłacza godności godności człowieka, a godność jest 1 z tych wartości, które powinno realizować demokratyczne państwo prawne tutaj powiedzmy słuchaczom, że państwo reprezentujecie pani Maria pro Bono, ale nie bierzecie za to żadnych pieniędzy panie Jarosławie czy to jest tak, że ta sprawa jest wyjątkiem czy też takich podobnych próśb do Helsińskiej fundacji wpływa więcej, by pomoc innym niestety ta sprawa nie jest sprawą jednostkową i w podobnej sytuacji znajduje się tak naprawdę wielu opiekunów osób z niepełnosprawnościami i właśnie mają przyznaną niską emerytura, która automatycznie wyklucza właśnie przyznanie tego wyższego świadczenia pielęgnacyjnego innym tę sprawę wybraliśmy też ze względu właśnie na stan faktyczny szczególnie trudną sytuację pani Marii mamy też staramy się o tutaj je wspierać również inne osoby i tutaj rodziców czy właśnie opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy są zorganizowani n p. cenne składają petycje do złożyli petycję do Sejmu do do Senatu w tej sprawie sprawą właśnie o zapoczątkowaniu prac legislacyjnych, które rozwiążą ten problem właśnie o to, żebyśmy musieli uciekać się do drogi sądowej tylko, żeby ustawodawca jasno sposób rozwiązał ten problem przyznał tym osobom prawo do ubiegania się o to świadczenie pielęgnacyjne, które wspieraliśmy taką petycję przed, gdy była ona rozpatrywana w Senacie i tutaj Senatu zdecydował, że zwróci się do ministerstwa rodziny pracy polityki społecznej z prośbą o przyspieszenie prac legislacyjnych, które doprowadzą do tego, że to osoby będą mogły ubiegać się oświadczenia 15 dnia czy to już właśnie w formie przyznania im prawa do całego tego świadczenia czy do wyboru między tymi świadczeniami emeryturą lub 2 lub świadczeniem czy też właśnie przyznanie różnice potargować się rozwiązać ten problem zapewnić jak równy dostęp do wsparcia państwa tak, bo skoro państwo obecnie zdecydowało, że opiekun opiekunowie mają prawo do uzyskania wsparcia w wysokości 1 40 6 zł to dlaczego wykluczać możliwości tego wsparcia osoby, która mają jakąś emeryturę tak, ale ona ma 800 zł bez spojrzenia właśnie na wysokość tego od całej tej emerytury rozumiemy, że ktoś miałby wysoką emeryturę być może faktycznie doświadczeniem mogłoby się nie należy tego sobie, ale jeżeli to jest tak niska emerytura, która jest również jak przyznawał de facto jak za spełnienie od analogicznych okoliczności, które uprawniają do świadczenia pielęgnacyjnego od testu uzupełnienie nieuzasadnione różnicowanie i decyzja ustawodawcy niewątpliwie rozwiązałaby całą tę sprawę być może nawet szybciej niż przejście przez całą drogę sądową, która niestety trwa, ponieważ naszą sprawę inicjowali 8 we 20 1 6 roku, o ile pamiętam, a więc notatek postępowanie jeszcze jest tak już w toku jeszcze trochę czasu port potrwa nie wiemy, jaki będzie tak naprawdę jego rezultat tajna decyzja ustawodawcy pozwoliłaby w sposób jednoznaczny na rozwiązać sytuację rozwiązać problem tak naprawdę tych osób i zapewnić im wsparcie środki na godziwe, a godziwe życie mieliście państwo takie wrażenie, że po prostu sąd przyznał, że ma zwoła związane ręce mam absolutnie tak w składzie sędziowskim były 3 panie sędzie, które po ogłoszeniu wyroku uzasadnienie rozpoczęły w ten sposób mówiąc Res int po ludzku przykro i po ludzku bardzo współczują naszej klientce, ale niestety mają związane ręce m. in. orzecznictwem sądów sąd wyższej instancji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach także widać było, że sąd bardzo by chciał, ale nie znajdował podsta w w obowiązującym stanie prawnym naszym zdaniem takie podstawy były no ale tutaj to będziemy starać się wykazać w skardze kasacyjnej, ale tak jak mówi ważny, ale to jest tak pani mecenas, że jeśli chodzi o tę skargę konstytucyjną tak tyczy to pokazanie już pójście o krok jeszcze naprzód, bo skoro pani, mówi że sąd nawet po porannym powoływał się na torze wcześniejsze orzeczenia naczelnego sądu, bo tak Janinę rozumiem, że tutaj musi być wyczerpana pewna droga także BT skarga konstytucyjna już złożyć niestety apostaty tak skarga konstytucyjna przysługuje dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z prawomocnym z prawomocnym orzeczeniem czy z prawomocnym wyrokiem, od którego normalnym toku instancji nie ma już odwołanie także jeszcze długa droga droga przed nami, jaka była reakcja pani Marii tuż po po tym orzeczeniu w Łodzi pani Maria jak była bardzo podekscytowana całą sprawą mówiła, że całą noc wcześniej nie spała i oczekiwała od dna to rozstrzygnięcie niestety Benno Furmann dziś rozpoczynają pałają ta decyzja chociaż, jakby była przygotowana na tworzono niestety przepisy są takie, jakie są mi raczej sąd właśnie był pójdzie w tym kierunku, że gminie nie nie przyznaje prawo do tego świadczenia, ale była bardzo rozczarowana, ale równie zdeterminowana do tego, żeby dalej walczyć pokazać ten problem nagłośnić po to, żeby właśnie doszło do ostatecznie do poprawy ich sytuacji, ale też sytuacja się całej grupy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które właśnie są w podobnej sytuacji po to, żeby właśnie tym co się zmieniło i to osoby wreszcie był uzyskały jakiś wyższe pieniądze na najlepszy na nas na życie tak naprawdę proszę państwa na koniec jeszcze powiem, że sprawa to, o których rozmawialiśmy z prawa świadczenia dla pani Marii to jest 1 1 i jakby 1 odsłona tego problemu natomiast nie tak dawno, bo we wrześniu ruszyła zbiórka podpisów pod petycją, żeby zmienić zakaz pracy na świadczeniu pielęgnacyjnym, żeby rodzice mogli sobie dorabiać ale kto jest m. in. petycja, którą można znaleźć na Facebooku ten profil nazywa się chcemy całego życia i dziękuję moim gościom którymi byli tzw. Jarosławia Góra z Helsińskiej fundacji praw człowieka pani mecenas Katarzyna Kucharczyk i pan aplikant radcowski Bartłomiej Kowalczyk bardzo dziękuję za rozmowę i dziękujemy dziękujemy dziękujemy proszę państwa, a ja tej sprawie sprawie świadczeń będą się przyglądać i na pewno do tego tematu powrócę to wszystko na dziś dziękuję za wspólnie spędzony czas zachęcam do zajrzenia na Facebooka na mój profil twój problem moja sprawa już teraz informacje Radia TOK FM, a po nich Karolina Głowacka swój problem moja sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA