REKLAMA

"To ustawa pacyfikująca środowisko naukowe"

Analizy
Data emisji:
2017-10-09 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w audycjach analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i wracam do tematu ustawy z 2 0 konstytucja dla nauki tak ustawę nową ustawę o szkolnictwie wyższym nazwał jej autor FM minister Gowin właściwie współautor, bo ustawa powstawała wraz z uczelniami czy nietypowe dla prawa sprawiedliwości postępowanie konsultacje rozmowy o wzięcie pod uwagę wielu wielu propozycji dyskusja ostatnio MEN minister Gowin przedstawiał swoją ustawę na Narodowym kongresie nauki w Krakowie jak zgodnie Rozwiń » oceniły media i sami uczestnicy wywołało to wielkie wrażenie na środowisko naukowe było zadowolone oczywiście mówiło w pewnych okolicznościach poprawek, ale generalnie jest nieźle jak jest rzeczywiście porozmawiamy z Aleksandrem z tym kinem z komitetu kryzysowego humanistyki polskiej dzień dobry, widząc grę w Durbanie jedno zlotych osób i właśnie z nielicznych czy po prostu 1 z osób, które ostro i krytycznie podchodzą do tej ustawy z realnym i znają się właśnie nad tym czy jest pan czy jest on dosyć osamotniony w swojej krytyce czy stoi za panem szerokie grono tych, którzy ustawę przeczytali i za uważają jej ona wady nie czuje się samotny natomiast zgadzam się z pierwszą częścią ryzykownego pani redaktor rzeczywiście uważam, że ustawa jest upiorną natomiast bardzo dobrze sprzedano i tutaj wielkie są oba dla pana ministra, która nie zrobił ze 3 niesłychaną jest wspaniały wspaniały trik to znaczy ustalmy faktycznie podskakując środowisko naukową naukowe inni sprzedał środowisku naukowemu i opinii publicznej jako były ustawę wolnościową poszerzającą wolność autonomię środowiska naukowego to jest wielka sztuka, ale się nie mówimy o profesorze EU for profesora chory torach o ludziach nauki ich tak łatwo było omamić może jednak dostawa jest dobra poprawka mówimy tak naprawdę rektor rektorzy rzeczywiście piją na temat na rzecz tej ustawy wychwalają ją jak mogą ich Wilk nie jest to on o dziwnym, dlatego że rektorzy bardzo na tej ustawie zyskują faktycznie jest faktycznie władza rektorów są w nowej ustawie będzie olbrzymia noc z uczelniami wspólnota akademicka samorządność akademicka mkną Rzeczpospolita akademicka zostanie wygaszona zupełnie inna była bardzo słaba ona była nieprzejrzysta ona była na egoistyczne ona była skorumpowana, ale była jakość była jego samorządność, z którą należy no należy poprawiać i mamy narzędzia, które bardzo chętnie opowiem narzędzia być może czasem to są grunty są trochę nieprzyjemne dla tej społeczności są takie narzędzie ukazuje Boga mówił o polskiej demokracji znów emitowana czasem skorumpowana czasem skłócona, ale jednak szkoda by z niej rezygnować prawdach i tu widzi pan IKS podstawowy problem zaś lepsze idziemy do golenia samej ustawy, ale chciałam jednak chwileczkę jeszcze poznać filozofię pan doktoryzować się właśnie na uczelni wyższej z filozofii to może będzie nam łatwiej może Jarosław Gowin i sprzyjające mu partia uważają, że to nie jest dobry sposób na zarządzanie uczelnią, żeby oddawać głosy oddawać decyzji w ręce tych ciał kolegialnych czy samorząd społeczności jako takiej i tak jak w przypadku państwa taki w przypadku uczelni należy wprowadzić ten system centrali centralnego zarządzania zaufanych wobec ministra rektorów i ich rządzenia dużo bardziej skoncentrowanego na Górze wtedy ich jakby sam pomysł może się nie podobać, ale jest to jakiś pomysł jest jakiś pomysł oczywiście samodzierżawia jest jego zespół z zachowanych, bo faktycznym Jarosław Gowin mylił Grzegorz monarchia oświecona mu z on jako Krakus na pewno w na pewno do austriackich wzorów podświadomie podświadomie jakoś się mniej lub bardziej wygląda no ale faktycznie jest faktycznie ta ustawa wywodzi się raczej ducha zaboru rosyjskiego nadzoru nie odsyła raczej słabe samodzierżawia, dlaczego dlatego, że rektor w nowej ustawie faktycznie pozbawiony kontroli to znaczy, że dyrektor sprawuje władzę suwerenną nad polityką finansową uczelni rynna psy i jej sprawami dyscyplinarnymi nad oceną pracowników i nie jest kontrolowany w tych swoich funkcji zupełnie przez społeczność akademicką i ty to jest w i czy to jest na pewno dobry czy to na pewno racjonalny model naszym zdaniem zdaniem naszego środowiska jest to model wysoce korupcjogennych w sposób kolorystyki rzeczywiście strukturę uczelni do tej pory byłem często nieprzejrzysta żyjemy w złym gospodarowaniu finansami były nieprzejrzyste należy je z psów zarazem scentralizować scentralizować, ale zarazem dać społeczności silne narzędzie kontroli z posłem co mówił na naszej antenie 2 tygodnie temu prof. Duszczyk, który z prorektorem uczelni Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie do tej kwestii oddawania władzy rektorom się odnieść chcę to, że my w dużej części do wyboru, bo widać na kongresie przez 2 dni temu słyszałem taki frontalny krytyki tego tego projektu i to nie tylko łącznie z mównicy o samorządzie dobrać gości, ale również w kuluarach targów to naprawdę Google Drive transparentny projekty współ dzieli to, że ja mam zwidy mam problem z tym, żeby n p. pewne rzeczy zaakceptować miast nawet tacy przedstawiciele przedstawiciele uczelni nazwane regionalnymi z tych poza tym w dużych ośrodków na ostatni panel podzieli w 80 posła poprawek ustawę, a tego się bardzo baliśmy także, że tak naprawdę będzie to jest napisane utwory w internecie została do Warszawskiego Jagiellońskiego, ale trudno mieć problem nie tak jest, ponieważ tamte tantal IT absolutnie uczelnia dostanie pan odpowiedział, że dla nich jest do zaakceptowania w dużej części ich przepraszam mój błąd to nie ten fragment wywiadu ten też ważne, ale chodziło mi o tym, w, którym pan prof. Duszczyk mówił do tej pory było także właściwie ważniejszą rolę w miały wydziały z silnymi dziekanami Asam rektor nie mógł na wiele rzeczy wpłynąć nie mógł decydować wielu rzeczach teraz to, że zostanie zebrane w 1 ręku osoby, które stoi na czele uczelni, iż to ułatwi zarządzanie i będzie wskazywało na to kto za wszystko odpowiedzialny to jest naiwne wyobrażenie to jest wyobrażenie tak też wyobrażenie takie, że jeżeli nie będzie trzeba się układać się ze społecznością akademicką wtedy zarządzanie będzie znacznie łatwiejsze, bo nie trzeba będzie się użerać no przepraszam, ale co, jeżeli jest centralizacja władzy zawsze ma takie konsekwencje żonę słabo informację słabą informację o potrzebach problemach o roszczeniach biegli kursują pomiędzy lub któryś z takim olbrzymim ciele, jakim jest Uniwersytet olbrzymimi już teraz już teraz bezładną Uniwersytet warszawski ma bardzo duże problemy ma bardzo duże problemy z zarządzaniem ze względu właśnie na na ten problem z przepływem informacji pomiędzy gdzieś pomiędzy 1 jednostką drugą, jeżeli dane, jeżeli te kanały komunikacji zupełnie zupełnie zostaną zapchane system systemy stanie się zupełnie nie celowali w gruncie rzeczy, o czym tak mówiła Jadwiga Staniszkis kiedyś, analizując problemy problemy PZPR to znaczy wskazywała na to wskazywała na to na problemy takie i sztywnej struktury takiej sztywnej struktury jak PZPR z odbieraniem oddolnych komunikatów o potrzebach o roszczeniach o Gniewie społecznym no i słuszne i tutaj wyraźnie tutaj wyraźnie modele rektorskim być może modelem modelem właśnie w modelu, który będzie wcielał się problemy problemy w dawnej partii, ale w Zjednoczonych, ale jedno, gdy na nowe ciało ma dołączyć oprócz aktorów na uczelniach pojawią się rady UE po niej radę Powierniczą one mają nas oraz rady uczelni o tak są nazwane ważny pan minister jeszcze w na wiosnę mówił o radach powierniczych mają się składać ze w pół w połowie z przedstawicieli uczelni, a w połowie z osób reprezentujących ponad połowa posłowie reprezentujący wszystkich pozostałych, czyli środowisko dokoła uczelni z ludzi biznesu ludzi la Nina SZ może zdjęć osób i tutaj tom tom ska ner Thomas w sprawie przyłączenia będzie bliżej zwykłego człowieka i prawdziwego życia i tych miejsc pracy i t d . tak dalej zwykłą zbliżyli zwykłego polityka Dudy haraczy dodajmy jak to jest problem to jest właśnie problem to znaczy z 1 strony uczę z 1 strony bardzo wzmocniona jest pozycja rektorów na uczelniach i z tego powodu rektorzy biją brawo Gowinowi z, a z drugiej strony no i rektor nie odpowiada przed społecznością akademicką jedyne ciało, przed którym odpowiada jest zewnętrzna i będzie się składać ponad połowie z osób z poza uczelni jej z przedstawicieli i jak mówią dokumenty KRASP, czyli ciała rektorskiego samorządów oraz biznesu w gnoju to jest pytanie to ciało będzie ustalać strategię uczelni będzie ustalać statut uczelni, czyli 2 najważniejsze dokumenty regulujące całość uczelnianego i będzie przedstawiać kandydatów na rektorów to są bardzo duże kompetencje wielkie kompetencje, które zostaną oddelegowane na zewnątrz uczelni tytoń jeśli czy też nie skończy kolonizację polityczną uczelni czy też nie skończył oligarchizacji uczelni ma duże wątpliwości nie widzę nic zabezpieczenia są duże duże zarzuty zaraz do nich wrócimy po informacjach, zwłaszcza że tę radę na jej skład ma wpływać Senat uczelni nie minister Gowin jest tym bardziej przyjrzymy się tym zarzutom, które stawia nasz gość pan Aleksander Temkin z komitetu kryzysowego humanistyki polskiej po informacjach wracamy analizy Agata Kowalska przy mikrofonie druga część dyskusji z Aleksandrem tym kinem z komitetu kryzysowego humanistyki polskiej 1 z osób, które krytycznie podchodzą do ustawy Jarosława Gowina ustawy o szkolnictwie wyższym w LM z nielicznych krytykują bardzo wielu przedstawicieli świata nauki jest za i wskazuje na to, że ta ustawa powstawała w porozumieniu z właśnie ze środowiskiem naukowym i wiele z propozycji tegoż tego środowiska spełnia, a one tuż przed informacjami wskazywał, że ustawa odbiera autonomię uczelniom i taki sprytny sposób, zyskując zwolenników wśród rektorów, ponieważ to oni, a będą przyjmować większość władzy jak wspomniałam o radzie nauki, czyli tym nowym ciele ktoś ma pojawić w lewo w uczelniach i składać się w połowie z przedstawicieli uczelni, a w połowie z ludzi z zewnątrz GI i to razem pana zdaniem w jaki sposób autonomię uczelni odbiera, dlaczego w problemy stoi, że jedynym partnerów UE partnerem rektorów bardzo silnych rektorów jest nim jest świat polityczny świat politycznej biznesowej natomiast uczelnia Ależ, skąd organizacje pozarządowe są uczelnie przestały dzielić, ale proszę pani pani redaktor, jeżeli spojrzy na dokumenty rektorów nad Nate postulaty na temat kształtu rad uczelni to tutaj to tutaj mówimy wyłącznie 2 środowiskach, które mają wejść do rad uczelni to znaczy o samorządach o puli od przedstawiciela świata politycznego i przedstawiciele biznesu, czyli jest to perspektywa jest perspektywa instrumentalizacji oligarchizacji, a jak oligarchizacji gorzelni z tych 2 światów dyrektorzy chcą cię Ależ to jest problem jest taki, że to jest 1 z elementów systemu natomiast opis my Czytelnicy nie czytali ustawy, więc ja ja wspomną 2 innych elementów po pierwsze, ustawa, o czym mówi się mało przewiduje usunięcie automatyczne usunięcie zwolnienie z pracy naukowcy z długów, wobec którego toczy się postępowanie karne z niejednoznacznie naukowca skazanego i skazanego z wyrokiem TK prawomocnym wyrokiem czy Brukseli prawomocnym naukowcom, wobec którego toczy się postępowanie karne to znaczy po ślubie to znaczy policjant powie, że go popchnąć potknęła się no i prokurator prokuratury wytacza sprawę i znika z uczelni jest to jedno i k to kto to jest bomba to jest bomba atomowa niestety niestety inna niż w SLD, że w ten sposób można wymienić rektorów przy czym sposób można wymienić każdego w ten sposób można, ale tych, którzy mają być silni to na nich głównie, tym bardziej dziwi mnie zamęt w tym tymi przepisami, ale zostawmy na rajd w razie, a drugi element drugi element to jest to jest jeszcze wierzchniej bombą może być w poprzedni był bombą atomową teraz będzie bomba wodorowa art. 60 pierwszy art. 60 pierwszy pozwala ministrowi Klichowi dowód w trybie administracyjnym, czyli od ręki dowolny kierunek, który nie jest jedno z najwyższej kategorii tak nie jest dziś jest z samych szczytów świata nauki jazdy kategorii, a nie ma kategoria plus ja dowolny kierunek pod hasłem, że nie spełnia regionalnych potrzeb społecznych ekonomicznych bez podania żadnych kryteriów gdzie by regionalnych potrzeb społecznych ekonomicznych, lecz minister może wg własnego widzimisię rozwiązać dowolny kierunek i jeżeli rano, jeżeli ten kierunek jest niewygodny albo, jeżeli w ministerstwie dziś, że socjologia historia czy Rzym czy prawo z danym województwie jest i jest niepotrzebny z jedno to jest to jest narzędzie umożliwiające inną pacyfikację większość środowiska większość środowiska naukowego niepokornych polonistek z buntowniczą buntowniczych wydziałów prawa czy dołek jak będziemy mieli z kijem czy przy obrocie spraw politycznych kijki być może wydział teologii normy w każdym razie może fantazji nie fantazja jest ona poniosła fantazja, a może sobie wyobrazić, że w tym czasie w zadzwonił do nas prof. Maciej Duszczyk prorektor uczelni warszawskiej, którego wspominaliśmy te rzeczy się nasze rozmowy, powołując się na jego wypowiedzi radiu TOK FM mimo to ponownie zawitał dzień dobry panie profesorze w Leonie pana panie sędzio proszę założyć słuchawki panie profesorze czy coś o szukaliśmy z Mir KO lek. Otóż szampany sporo do kilku metrów od naszej wątroby odrzucali pomogłaby wypełnić powiedział że, w jakich dokumentach rektorów jest taki zapis w piątkowym dyrektorzy wymagają tego, że dążą do tego, żeby pobili środowiska polityczne i Słowika biletowe w wyższej szkole nie można powiedzieć o wszelkich naszych dokumentach unijnych Warszawskiego również udać tylko o sile również gra 2 wielkich planach jak najdalej politykom biznesmenom opierały i dziś robią oddech dla kogo można składać do osób, które znają środowisko tutaj bardzo, bo jak i mogą być szkodliwe od mogą być architektury inny uczeń, który przedstawi wykład jak bardzo chętnie bym n p . takie jak widział, aby zrobić, na które ustąpił właśnie kilka dni temu byłem w Bronowicach rektora lekami chorych nie ma żadnej mowy o policji lot dopiero pierwszy pomysł, jeżeli miałby tam chodzić, o ile my w, a obok polityki po pobycie w gigantycznym kropelkami nie tylko rektor KUL wodnych lub najwyżej dorośli mogą powiedzieć no rzecz to bal, a po co w ogóle wpuszczać ludzi spoza uczelni do organu uczelnianego ba, ponieważ my obsługujemy dzisiaj dyskusji na Ukrainie nie tylko ich łącznie w ramach tematów, które nadal utrzymują swoją pozycję nieprawdą jest bowiem, że nagle pojawia się pogląd, jakoby New York Michael Schumacher w ustawie zapis mówiący o tym, że wszystkiego tak, by rząd po deregulacji nagrodę honorową będą realizowane w regulaminie wynagrodzeń w ogólniakach kompletnie inna literatura Belgiem to opinia Senatu Bogdan Szpryngiel był rok będzie regulamin pracy, które wejdą od drobnego klienta od ich siła związków zawodowych w obie bardzo bardzo, ale apel poranny PL puszczamy ludzi alkohol uwagę, że tylko igłą, których wagi opiniowania dokumentów Araba w obecnym kształcie takich napisano w ustawie nie ma tak naprawdę duży format Wayne, a ona tylko łącznie opiniuje przeobrażeń cumuje statek jak gdyby strategia uczelni, a więc okno na wszelkie dokumenty komputery Onet PL czy dyrektora w obu reklamach, których zapewniona okrutna kontrola nad produktami tej z narkotykami ktoś kogo będą też tylko dzisiaj środowisko środowisko akademickie i musi, więc otworzyć się na zewnątrz, ale nie otwierać na polityków no błagam nie odbywa się na kilka lub rachunku krasnoludki, które pomogą pomogą nam, u których od jego dorobek uczelniany nic groźnego im do ściany sól awanturnik Warszawskiego w rankingu szanghajskim powinniśmy mieć ich efektem wyciśnięcia trend Micro wszelką pomoc w ligach go potrzebujemy po prostu gnić kilka lat spokoju przygotowywać pali przy dobrej grze dużą autonomię uczelni przybytku ile znaczy, że pierwszy mogłem nowego gracza na Tourmalet rzekach, których obwód, a to nie będzie narzucony przez dyrektora odbędzie dyskutowany ze wszystkimi możliwymi siłami, które są, które będą, które będą, którym pozwolono kolega Marek pomodlić się dolar odnośnie do tego nie ponieważ, żeby chwilę cierpliwości, bo się z nami nie rozglądać Aleksander Temkin odniesie się do tej części, a potem wrócimy do pana kolejnych wątków mamy 4 minuty, więc ja odpowiem w takim razie zwięźle i brutalnie panie rektorze gołąbki same leki są do gąbki to znaczy nowelizacja nowelizacji i niepostrzeżenie politycy znajdą się z radą uczelni oddawanie im ponad 50 % miejsc w radzie uczelni plus stanowiska przewodniczącego przewodniczący rady uczelni jest z nieodpowiedzialny 3 0 3 5 % miejsc tak to jest to jest odpowiedzialny za towar na poziomie oraz Milko opiniował pudru, ale nie każdy klient może nie będą tylko opiniowałem, dlatego że będą przedstawiały kandydatów na rektora, a do biura rektora będą przedstawiały 2 Karolina Lis dyrektor przedstawiona w ich 2 kandydatów na rektora będą przedstawiały 2 kandydatów na rektora, a pan rektor na pewno czytał już artykuł pana rektora Machulskiego, ale swoją drogą od pana byłego rektora pomorskiego uniknie rektor Uniwersytetu wrocławskiego zwolennika opcji zerowej na uniwersytetach takie głosy wychodzą również środowiska aktorskiego z, który postulował, żeby ministerstwo miano za mało jest ono udowodnione lata i różnorodność dopóki nagród Goya, a po kilku takich par 1 i rok po ulewach tak jak i rektora rektor Mar rektora wybiera wybierał elekt odbiera Kolegium elektorów, które w ich lokatorów adiunktów, a mikro i studentów i pomagać, ale z 2 ostrzega, że ma znaczenie, kto wyznacza kandydatów udowodnił to choćby ostatni ostatni, a historia jest dla członków członków rady wybiera rano, ale jak tu zostawię malał, a Duńczycy w zamian za noc mówi Jan polityków mogła przyznać, że bez aktu przedstawia Senatowi kandydatów do wyboru niestety ustawodawca nie właśnie ustawę, która określa sama też bardzo ciekawe, że nie ma to jest bardzo ciekawa innowacja w tym, że to o tym, mowa w Zabrzu 8, a pani, że pan jeszcze mowy chciały drugą rzecz poruszyć na antenie wymienia ono 2 kierunkach rozwoju pojawił się takich walut mówiąc o dyrektorze mogłabym tak, żeby n p. zwalniać pracowników, którzy jak pozostali, który stał portret ikony toczy się postępowanie o jedno z głównych celów głównych naszych Opolu teraz u po opublikowaniu ustawy o ogłosili minister o tych opartych o wszystkich rektorów cel był szybki jak ujmują TOK FM 3 i musi zniknąć niegroźnie zarzucają rektorowi tego nie zarzucamy aktorom, których już nie mówi pan Goran Bregović dobrym kierunku, ale na pewno na pewno tego cenionego w regionie będzie też jest opór odbędzie się dziś oczywiście zgadzam, bo z nim profesorowi skończyć albo odmówili, do których pan mówi córka wkłada nam pomóc to rzeczy, których nie mówimy Otóż w żadnym wypadku nie kosztem innych byśmy o tym, że kierunek studiów był dopasowany do lokalnych pod pewnymi społeczno-gospodarczych i 1 z głównych ulicach wysłuchał mojego wystąpienia związkowych dokonana na reklamę Narodowego określał ją zobaczyć ich jak mówią wyraźnie PGE, że jeżeli już pomóc w jego potrzeby krajowe i to tylko łącznie o PDOF wyłącznie wtedy, kiedy są o liczbie obiektywne czynniki jak i kierunek Jakub Wilk i reklamy lektura zgadzamy się zgadzamy się ani on również styl tej pannie z dnia nie słuchał Dolina nazwano je zaraz typowe dla dyrektorów, że nie słuchali wypowiedzi znanych filmów koślawe bardzo proszę bez przytyków tejże, ale też zapytam pan mówi o tym, obiektywne czynniki mogłyby pozwolić na zamknięcie danego kierunku akta miałby określać obiektywne czynniki tylko łącznie od Uniwersytetu na tym polega autonomia traktatu będzie mowa o PIT ma silnik będzie mógł tam taki kierunek jednak od kilku lat nie ma na niego naboru oraz otrzymanego odszkodowania o takich jak i to dlatego odlegli od ekonomicznych, żeby nie brać żadnych innych dotyczą one barykady i biernie górą lat, żeby tam być filozofem ani trwalsza im powodów zdaniem nie pasuje do jakich ekspert ekonomiczny, ponieważ to jest inny element chodzi o to, że w toku to jest wasza tradycja upowszechnieniem nie można było widać ubytki obok nowy blok kandydat nie będzie ich kierunku hektolitrów to będzie 1 kandydat to muszą być kierunki, które za wszelką cenę będą będą utrzymywane od drugiego siekierą i córką tak jak od osób na rynek, a Lech Jonak gosposię nie wiem, ale nie ma takiego chodnik tak jak chociażby taki kierunek ma o tym, Piszcie na jakich dopełnić wymogu takiego mądrego takiego elementu kampanii i oka ich nawet po nich wymordowani takiego giganta od innych niektóre mało elity odbierają tak naprawdę lubić ich wyjątkowe kierunki nie chciał nikogo świat i uważam, że w tym przypadku taki rynek ubezpieczeniowy będzie ich nie godzi w żadnym wypadku zamknięcia kierunku powoduje ich widzimisię polityczne Dominika i udzielić mu chodzi już to thriller Wojtera rzecznik MOPR, ale parlament to jest pewna i Kurier PL projekt, który jest ich projektem, który środowisko o groźbie popiera monitoring dla unikalnego projektu nad walutą rośnie odwrotnie, a na nich rektorzy popierają i cały czas są przy głosie szkoda, że również termiczne albo dojechać do najnowszych i powstanie nie tylko od jego budowa trybun jak, w jakich jakiegoś o ich obowiązkach i sam udział w tym momencie postawić kropkę widzą państwo to jest dyskusja, która dopiero nabiera tempa zachęca do czytania i w polityce Gazecie wyborczej i Jonassona Uniwersytetu znaj był pan der Ber prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Maciej Prus Maciej Duszczyk studiu Aleksander Temkin z komitetu kryzysowego humanistyki polskiej 2 głosy 1 za drugi przeciw obydwa zastrzeżeniami będziemy do tematu wracać to mogę obiecać teraz czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA