REKLAMA

O wystawie Krew. Łączy i dzieli. Gościem Tomasza Stawiszyńskiego była kuratorka wystawy dr Małgorzata Stolarska-Fronia

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-10-10 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu i reklama w z Radia TOK FM na 13 października w muzeum historii Żydów polskich polityków zostanie otwarta wystawa p t . kre w kropelka łączy ich dzieli z nami jest dr Małgorzata Stolarska Fronia kuratorka tej wystawy dobry wieczór kres, czyli leitmotiv tej wystawy to jest 1 chyba jest najbardziej pierwotnych symboli na jakie tylko można sobie wyobrazić celem symboli, które łączą takie 2 podstawowe przestrzenie egzystencji Rozwiń » człowieka przestrzeń biologii i przestrzeń kultury tak dokładnie w takim też kontekście ukazana jest też wystawa to znaczy przede wszystkim okazujemy kre w jako bardzo istotny symbol w kulturze żydowskiej w ale także w powiązaniu z religią chrześcijańską pokazujemy te wątki, które są wspólne i tak, które są różne pokazujemy kre w jako konstrukt kulturowy w pewnym sensie zarówno własnych kont w kontekście judaizmu, ale też kontekście mógł, lecz pewnych wydarzeń społecznych wydarzeń politycznych PRL badań naukowych, ale też ten aspekt medyczny jest również obecny na wystawie interdyscyplinarna wystawa dano tak powiem, że jest najbardziej tak tak o losie składał z 4 segmentów 5 5 segmentów co to są za segment wód 4 segmenty, ponieważ ta wystawa, która odbędzie się w Polin jest rozwinięciem wystawy koncepcji wystawy, która narodziła się w muzeum żydowskim w Londynie i rzeczywiście w muzeum żydowskim w Londynie były 4 moduły tematyczne pierwszy moduł tematyczny wiara i rytuał, w którym przede wszystkim okres pojawia się w kontekście właśnie zwyczajów obyczajów żydowskich drugi moduł krew chrześcijańska krew żydowska, gdzie pokazane są, gdzie pokazane jest kre w w kontekście właśnie relacji pomiędzy tymi obiema religiami trzeci moduł krew i raz sam udział opisujemy pierwsze badania naukowe, których podsta w po prostu z była ciekawość na temat różnic pomiędzy ludźmi, ale potem oczywiście została wykorzystana przez niebezpieczne ideologię i od tych przykrych konsekwencjach też badań naukowych mówimy i w końcu czwarty moduł kre w i medycynę działa oddział pisane są przede wszystkim pierwsze badanie prowadzone tu nagle nad grupami krwi nad rozwojem trans fuzji, ale też sadzone to jest kończy się ten wątek na takich sprawach bardzo współczesnych, które dotyczą n p. jedno takich teorii na temat tzw. żydowskiego genu DIN Ka i t d. także to dosyć to są te 4 moduły, które zachowały się 4 tematy, które zachowały się z wystawy londyńskie, ale oczywiście modyfikacje tutaj w tym kontekście naszym polskim na zachód w każdym z tych moduł owo to nie jest takie bezpośrednie przeniesienie do 1 tej wystawy londyńskiej nie nie tak jak mówią właśnie, że modyfikacje zaszły w każdym z tych modułów temat tematy się utrzymały natomiast całkowicie nowym modułem jest moduł piąty, którym usytuowany będzie w Polin na antresoli on nazywa się kre w i tożsamość i o ile tam różni się tym jak do tej części, która będzie w sali wystaw czasowych, że tej części sali wysta w czasowych zawierających 4 moduły ta opowieść o krwi i jako właśnie symbolu kultury i jakość przedmiotu badań naukowych opowiedziana jest głównie przy pomocy obiektów po obiektów historycznych, ale także dzieł sztuki współczesnej, które są wplecione w tę narrację natomiast ta piąta część ona mu ma skłonić zwiedzających do refleksji, ponieważ ta wystawa jest bardzo taka gęsta merytorycznie i jest tam dość dużo tekstu jestem dużo treści dla większości osób zapewne nowych i czasami egzotycznych, ale tak naprawdę z tym, z czym myślę, że każdy zwiedzający wejdzie na tę wystawę to swoje własne przekonania i swoje własne pojęcie o krwi, które zwykle wiąże się z bardzo mocnymi emocjami i z bardzo osobistymi emocjami i chciałabym, żeby po wejściu tej wystawy właśnie po zapoznaniu się z tym całym materiałem zwiedzający miał szansę, żeby zastanowić się czym dla niego jest tak Krawczyk krew kształtuje jego tożsamość czy dotyczy kre w jest ważna w jego oczy jej określaniu samego siebie, jaka krew była symboliczna czy faktura była jest w żyłach właśnie właśnie to jest to jest to pytanie, które w tej części piątej w zasadzie nie ma żadnych obiektów historycznych natomiast znajdują się instalacje wideo jest wideo Bogny Burskiej, która właśnie dotyczy tego zagadnienia pokrewieństwa zagadnienia krwi jako symbolu Narodowego symbolu kulturowego jak też taka bardzo to jest film, który prezentuje taki sposób też metaforyczny różne skojarzenia, które my jako współcześni ludzie możemy z krwią Miedź, ale także w tej przestrzeni znajduje się 5 ekranów, na których prezentowane są wywiady z osobami, których łączy doświadczenie bycia z Żydami w Polsce są ludzie różnych pokoleń i im zadaliśmy czasami takie prowokacyjne pytania czy czy kre w w kształtuje swoją tożsamość te 3 czy ma ona znaczenia czy ta linia krwi ma znaczenie dla ciebie jako współczesnego Żyda czy Żydówki 3 3 3 w jaki sposób myślisz sobie w ten sposób, że to co łączyć się ze społecznością żydowską to są właśnie więzy krwi i oczywiście w większości odpowiedź była nie to znaczy albo były to odpowiedzi tak dużo bardziej złożone pokazujące, że ta sprawa, więc więzów krwi 3 czy właśnie pokrewieństwa nie jest taka jednoznaczna, zwłaszcza nie jest jednoznaczna wydaliśmy je, w którym niema 1 formy, ale tożsamość żydowska wydaje się przynajmniej w takim stereotyp owym w odbiorze jest tożsamością w obrębie, której ta na symbolika krwi, ale też bardzo dosłownie pojmowanych więzy krwi odgrywają istotną rolę no właśnie okazuje się, że nie wierzę, że ma zostać Żydem nie będąc z Żydem w sensie można chwili tak można można, by zostać konwertyta i właśnie to to właśnie jej judaizm jest religią, w której te więzy krwi nie są wcale najważniejszej o tym, mówić niemal każdy z naszych rozmówców i rozmówczyń, że tak naprawdę to co ich kształtuje jako członków pewnej społeczności kulturowej religijnej to też są osoby o różnym stopniu zaangażowania religijnego to wcale nie są więzy krwi test czeka, kiedy mówimy o tej różnorodności symboliki krwi, bo krew to też jest z 1 strony tynk czy w każdym razie gdy wartość wzniosła go coś duchowego coś, odsyłając go do takich coś właśnie będącego n p. środkową nie strukturą tożsamości, ale zarazem krew to potrafi być coś bardzo niskiego coś z tabu izolowanego coś co jest nieczyste okalające i t d . takie połączenie gminy sacrum Profanum rzadko się zdarza w przypadku 1 symbolu 3 1 dla obiektu przy 1 substancji tak na okres jest tym już archetypem, który jak był łączy w sobie wiele przeciwstawnych znaczeń przede wszystkim w kontekście judaizmu on pojawia się jako symbol zielone pojawia się jako symbol życia w wielu przypadkach i z tym wiążą się określone rytuały, o których też mówimy na wystawie, ale n p . gdy dno n p. w okresie, gdy n p. całe zasady koszer są skupione wokół tej idei, że w krwi jest dusza w krwi jest życie kre w trzeba oddać Bogu w związku z tym mięso przed spożyciem trzeba poddać odpowiedniej obróbce tak, aby tej krwi i się z ciała pozbyć z drugiej strony mamy kre w i jako symbol nieczystości związane z tym rytuały dotyczące czystości małżeńskiej i tzw. stanu Nida, czyli stanu, w którym znajduje się kobieta podczas miesiączkowania i w tym kontekście krew postrzegana jest jako nawet w pewnym sensie symbol śmierci, ale symbol po prostu nieczystości i nieczystości, którą trzeba jak by przeczekać, który jest, który też trzeba się oczyścić i stąd kąpiel rytualna w mykwie cyklicznej nieczysta i cykliczne nieczystości tak comiesięczny cykliczny nieczystości, która od, której podlega kobieta jednocześnie kre w w judaizmie to symbol też odkupienia i oczyszczenia i temu służyły ofiary opisywane w Biblii Hebrajskiej ofiary w świątyni, gdzie składano na ołtarzu Barana i po prostu w ten sposób w modlono się od banku odkupienie Żydów i tak n p. odkupienie grzechów i to n p. jest ten wątek, który łączy i judaizm chrześcijaństwo, ale oczywiście jest bardzo duża różnica, która polega na tym, że to tynk podstawowe rozumienie krwi jako symbol odkupienia zostało zupełnie inaczej rozwiązać internet przez chrześcijaństwa, by judaizm pozostał przy tym podstawowym znaczeniu na chrześcijaństwo postrzegać w kontekście ukrzyżowania i śmierci Chrystusa to napięcie pomiędzy judaizmem chrześcijaństwem tak jak pani powiedziała jest tematem osobnego segmentu właściwie na tej wystawie w przez pryzmat jak rozumiem symboliki krzyża i w obu religiach czy w obu tożsamości ach tak prezentujemy także, by oddać sprawiedliwość prezentujemy w jaki sposób kre w rozumiana jest najpier w przez chrześcijaństwo to znaczy pokazujemy te wspólne korzenie w rozumieniu krwi jako symbolu odkupienia, ale tłumaczymy też idea ta substancja ci coś co jest istotą wiary chrześcijańskiej, kiedy krew staje się krwią Chrystusa, kiedy wina Stalina przestraszone wizją państwa są oczywiście tak podczas ofiary mszy świętej i tutaj właśnie pokazujemy w jaki sposób te ten no to rozumienie krwi przez wydanie został rozwinięty przez chrześcijaństwo, ale też bardzo ważnym i mocnym wątkiem tej części wystawy jest oczywiście element ten moment, kiedy ta krew stała się narzędziem oskarżania Żydów autorze oni tę kre w chrześcijan wykorzystują do swoich celów, że przy tych produkcji Mads dobrze, bo tak duże dodają to do masy przeznaczonej na święto Pesach, że w ten sposób oczywiście powtarzają historię ukrzyżowania tak, by powtórnie zabijają rzekomo Chrystusa i to jest wątek wątek tych fałszywych oskarżeń o Żydów mord rytualny czy fałszywych oskarżeń niebezpieczne bezczeszczenie hostii jest tutaj bardzo istotny w kontekście rozumienia krwi zarówno przez chrześcijaństwo judaizm, a tak naprawdę dowodzi tego, że ci, którzy te oskarżenia wysnuwa Lee nie jest znali tak naprawdę i tego podstawowego rozumienia krwi przez judaizm, bo przecież nie wolno Żydom spożywać krwi, więc jakżeż oni mogli do dawać się do marca, ale jednak ten na zasadzie demonicznej transgresji zerowa tak to sobie wyobrażam tak i to jest właśnie tak tak dokładnie to jest siła tej demonicznej transgresji, że ona przez przetrwała niemal 800 lat i monet to też narracja wystawy jest tak poprowadzone, że pokazuje jak też te średniowieczne mity legendy o mordach rytualnych era po rytualnym miały się bardzo dobrze przez kilkaset lat i ona nie to nie był jednorazowy incydent, ale były rozwijane na wystawie londyńskiej ostatnim takim wątkiem historii współczesnej, gdzie się pojawiają to jest proces Menachema Bailey Sass 19 1 3 roku natomiast ja postanowiłam pociągnąć ten wątek aż do pogromu kieleckiego, gdzie tak naprawdę u podsta w tego mordu na ocalałych z zagłady Żydów leżały właśnie te średniowieczne przesądy i pokazujemy też nawet książkę Białoszewskiego ziarno prawdy i Teodor Szacki Miłoszewskiego tak w czasie, żeby pokazać, że te mity są ciągle żywej te stereotypy są ciągle żywa niestety, zwłaszcza w Polsce no właśnie pomyślałem sobie mówiłem o tym, pani za nim weszliśmy na antenę ni to rzecz jasna jest skojarzenie z kimś w sumie niewielkim aspektem czy inne 3 czy obszarem tej wystawy, ale że, kiedy tylko usłyszałem o tym, że taka wystawa będzie i że TOK FM ma patronat medialny nad tą wystawą to od razu chciałem porozmawiać na jej temat to wydało mi się, że jest to temat z bardzo aktualny dzisiaj przynajmniej w jakimś aspekcie w tym aspekcie, na które być może właśnie teraz pani zwróciła uwagę na postanowienie przed oczami sceny niedawne ze Stanów zjednoczonych, kiedy podczas zjazdu przedstawicieli różnych radykalnych nacjonalistycznych organizacji zorganizowano takie pochody i demonstracje i podczas tych pochodów demonstracji panowie do złudzenia przypominający zresztą świadomie stylizując się na inne obywatelu z niemieckich z lat trzydziestych maszerowali, wznosząc okrzyki blade and soul, czyli ziemia i kre w i odwoływali się bardzo silnie do takiego rozumienia tożsamości, które w, jakim sensie opiera się właśnie od 2 jakość okres i uziemienia takiego rozumienia tożsamości wydawałoby się dość archaiczna go w dzisiejszych czasach, ale jak się okazuje zyskującego nową postęp tną popularność takich krajów przede wszystkim w dużym stopniu w społeczeństwach to zaś kultura w różnych kulturach narodowych wiąże się z tym wątki martyrologiczne z tym wątkiem ojczyźniany im z wątkiem ta krew braterską czy bohatersko przelana za ojczyznę to jest bardzo mocny symbol Spały mający wiele grup wewnątrz różnych społeczności narodowych ten wątek u nas pojawiać się w kontekście ideologii nazistowskiej i wykorzystywanej jest wykorzystywany, zwłaszcza przez nazistów propagandy antysemickiej u zarania drugiej wojny światowej, bo to zaczęło się dużo wcześniej niż 19 3 9 roku wykorzystywanie postaci Żyda jako krwiopijcy niezależnie od tego czy na tych plakatach propagandowych jest on kojarzony z zysk z tzw. żywym bolszewik wiem czy Żydem kapitalistą, jakby nie było mnie nie robiło różnicę, ale takie hity Żyda, którym jest chciwy i wysysa kre w z tych biednych chrześcijańskich większości współobywateli się pojawia natomiast i to jest taki wątek, który wiąże się w jaki sposób z tymi wątkami narodowymi jest wydają się, że on jest też dość aktualny również u nas i dla mnie bardzo ważne jest bardzo ważne było też czy, próbując dostosować tę wystawę w dużym stopniu do odbiorcy polskiego i to jest też ta to takie wy też nieco inne podejście niż na wystawie w londyńskiej nie może Polin ma również międzynarodową publiczność to jednak myślę, że będzie się duży cieszył dużym ta wystawa będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem wśród polskiej publiczności i pomyślałam sobie, że właśnie to wprowadzenie dyskursu okruszki z perspektywy żydowskiej być może pozwoli niektórym naszym zwiedzającym zmierzyć się z pewnymi takimi nawet nieświadomy nim czasem stereotypami, które mogą wnieść na wystawę z jakimiś kliszami którymi się posługują nie tylko w stosunku do Żydów, ale do wszelkich innych, których po prostu podświadomie klasyfikują także moim wnukom poprzez, jakby od VAT na domniemaną odmienność krwi odmienność pochodzenia doń wstyd jesteśmy już 20 01. wieku, ale jednak wydaje mi się, że czasami takie klisze wywodzący się z tych teorii rasowych cały czas był wychodzą na wierzch właśnie wyglądała w środę i staje się zyskują nowe życie dzisiaj przynajmniej tak jak mówiłem o obszarach na razie być może marginalnych jakich grupach, które w są radykalne i ekstremistyczne natomiast wydaje mi się, że coraz silniej ten język słychać jeszcze lat temu 1 0 myślenie było to tak słyszalne tak widoczne jest teraz właśnie w Pentagonie ważna kre w jest tym co łączy i tym co dzieli jak mnie wystawa, czyli niektóre grupy o określonych interesach politycznych czy narodowych używają symboliki krwi do tego, żeby pokazać to co i to co jest im wspólny oczywiście, tłumacząc to w różny sposób, ale taka krew jest czymś tak pierwotnym czymś tak były podstawowym też dla nas jako dla ludzi, że używany jest właśnie jako klucz do takiego pokrewieństwa ideologii powiedziałabym, że w tych różnych obszarach czystych różne właściwie wymiarach symboliki krwi, która jest obok, które są obecne na tej wystawie mnie, że istnieje jakaś nić, która je wszystkie ze sobą łączy, które jakimś sensie jest takim zwornikiem poza oczywiście samym przedmiotem czym to jest po prostu takie naświetlania tego tematu tego symbolu tej substancji właśnie substancji kulturowej i biologicznej o w różnych stron bez takiego wyraźnego w stronę jakiegoś łącznika który, który pomiędzy nimi jest rzeczywiście ta kwota wystawę pokazać różnorodne rozumienie chwili coś i tak kre w postrzegane jako jednocześnie coś bardzo uniwersalnego, ale też bardzo partykularne go z drugiej strony coś co nas wszystkich łączy je dla nas wszystkich to słowo krew wiąże się z pewnymi określonymi emocjami i to jest to jest to co co spaja te wszystkie wątki, ale rzeczywiście te poszczególne moduły tematyczne są skonstruowane także mają pokazać poszczególne aspekty pań dojedzie aż rozmowie na temat tej wystawy, którą można znaleźć na stronie internetowej muzeum Polin, że cytuję poprzez kre w można opowiedzieć bardzo prawdziwą historię ludzkości tak bardzo ambitne jest zamiar, ale czy wystawa ma być właśnie jakąś taką próbą panoramicznego spojrzenia na ludzką historię na historie judaizmu Żydów właśnie przez pryzmat z krwi tak, bo to się, bo to się splata to jest nie tylko historia krwi i symbolu krwi też w judaizmie, bo to głównie jest prezentowane tej pierwszej części Białej rytuał, ale też właśnie tych punktów, które ta kre w w, gdzie chcesz wiedzieć, gdzie stykali z stykają się różne kultury znalazła się kre w z punktu widzenia nauki i prezentujemy n p. części medycyna kre w i medycyna czy medycyna genetyka prezentujemy n p. obiekty nie tylko związane z kulturą żydowską, ale n p . są tam takie relikty jak igły strzykawki wielorazowego użytku, który jeszcze osoby, które urodziły się nie wiem w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku pamiętają, a myślę, że dla młodego wyglądają strasznie to zagrają w NZOZ jest coraz mniejsze niż te po prostu jednorazowe na tak znalazły się koszmarnego ten pokazujemy też tak naprawdę historia rozwoju serum Logi, czyli nauki o grupach krwi w jaki sposób się ta nauka wątroby nie ma dlaczego, jakie wezmą uczestnicy pijemy z tego profity no bo to, że kilkadziesiąt lat temu, gdy lekarze naukowcy poczynili imprez sami sobie wytacza -li krew i badali mieszali się bessy zbadać czy właśnie czy można z 1 osoby niezależnie od grupy krwi przetoczyć krew z 1 osoby do drugiej czy na początku było to w ogóle eksperymenty na zwierzętach myje o tym, również mówimy to jest przeplata z wątkiem żydowskim, ale tak naprawdę to jest też na UKW takiej uniwersalnej historii medycyny no tutaj jak pani powiedziała jest jak właściwie wynika z tego co pani mówi jest ogromna różnorodność poruszanych zagadnień różnych obszarów nauki kultury, które są pokazywane przez pryzmat krwi właśnie, ale z tą różnorodnością tematyczną też się wiąże różnorodność konwencji nie no bo mamy tam rozmaite eksponaty medyczne jak pani powiedziała mamy zdjęcia mamy filmy nadal mamy też dzieła sztuki nowoczesnej jak najbardziej tak tak mamy na wystawie 5 dzieł sztuki nowoczesnej pierwsza dzieło to jest grunt rzeźba niż taka kura, która już stoi w holu muzeum Polin można je zobaczyć to jest zapowiedź jest w bardzo piękna praca, która wspaniale komponuje się też architekturą Polin natomiast w przestrzeni wystawy bardzo ważne było dla mnie i też dla Natalii Andrzejewski, która jest moją współ kurator koło odpowiedzialną za właśnie wprowadzenie w to narrację dzieło sztuki współczesnej naszym zamierzeniem było właśnie w zlecenie ZBP w złączeniu tej warstwy historycznej merytoryczny z tymi jest mi pracami, które z, których 3 są te zostały specjalnie wykonany na potrzeby wystawy pierwsza praca to jest celem prace Elizy pro sztuk to jest taka praca formie sukienki ona znajduje się w części poświęconej czystości małżeńskiej części poświęconej nigdzie druga praca Doroty Buczkowskiej na szukanie znajduje się w części poświęconej Schulzowi i tak jak wspomniałam w części poświęconej tożsamości jest wideo Bogny Burskiej i te 3 artystki zapoznał się ze scenariuszem i właśnie stworzyły prace, które właśnie są wkomponowane w całą narrację od 13 października będzie można też wystawę zobaczyć do 2 9 stycznia ona potrwa 20 1 8 roku zapraszamy serdecznie dopiero z bardzo państwa zapraszamy od piątku to bardzo dziękuję im również w dr Małgorzata Stolarska Fronia kuratorka wystawy kre w krótka łączy ich dzieli ta wystawa tak jak powiedzieliśmy muzeum historii Żydów polskich Polin narusza 13 października nie jest dwudziesta pierwsza 5 5 słuchają państwo wieczoru Radia TOK FM po godzinie dwudziestej drugiej godziny filozofów i prof. Tadeusz Bartoś będziemy rozmawiali o władzy symbolicznej ale, ponieważ te kwestie symbolu symboliczna ości i poszczególnych symboli jakoś przewijają się w dzisiejszym świecie, że to jeszcze po mówimy o Katalonii dr Agnieszka grze Chinka z Akademii Ignatianum w Krakowie będzie naszym gościem telefonicznym zaraz na początku godziny filozofów na temat tego co się właśnie w Katalonii wydarzyło oczekiwaliśmy z dość powiedziałbym no z dużym niepokojem na to co właściwie tam się w parlamencie katalońskim dziś wydarzy rozmaite najbardziej dramatyczne scenariusze były w obiegu może n p . Katalonia ogłosi niepodległość wtedy Hiszpanie przyśle tam wojsko wreszcie będziemy mieli do czynienia z wojną domową na nic takiego się nie stało no właśnie czy domową czy nie domową no to już pewnie byłoby co do tego spory nic takiego się nie wydarzyło, a co się wydarzyło ne i właściwie jak ten konflikt pomiędzy Katalończykami Hiszpanami będzie mógł dalej prawdopodobnie przebiegać we wszystkim sobie zaraz po dwudziestej drugiej pomówił i będzie to rodzaj wstępu do rozmowy o władzy symbolicznej, bo w istocie o władzę symboliczną, a przynajmniej także o władzę symboliczną w kwestii relacji pomiędzy Hiszpanią, a Katalonią, choć w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA