REKLAMA

Europa musi stać się republiką - pisze Ulrike Guerot, mówi Przemysław Wielgosz

Światopodgląd
Data emisji:
2017-10-11 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub pod blond zdobycz 200, dlaczego Europa musi stać się republiką to jest tytuł książki orliki GROM niemieckiej politolożka myśliciel kim książki, która wywołała jak to mówią niektórzy dużych szerokie zainteresowanie wąskich kręgach to znaczy nie jest to bestseller, ale jest szeroko debatowano już od jakiegoś czasu i AM książka i prasa wydawnictwo MON dyplomaty Kapscha tłumaczyło na czym wydało książkę w języku polskim, ponieważ przed przełożył Rozwiń » Światosław Florian Nowicki, więc macie się państwo do dyspozycji i od razu powiem przyznano im do kolanka mi to duże jak bardzo lubię, chociaż uważam, że on jest ważna można się zgadzać lub nie zgadzać z tezami orliki grała Alona przynajmniej otwiera w niepewne perspektywy myśli MF rysuje bardzo perspektywa RM do przodu państwo gościem jest Przemysław Wielgosz g dyplomacji Kreml pomysłodawca książki strzelam między prawosławnymi w pomysłodawca każde, więc tak krótko, dlaczego dla pana to jest ważne książka no pewnie, dlatego że podtytuł tego drugiego tytułu czyli dlaczego Europa musi stać republiką brzmi krótko i w bardzo jednoznacznie utopia polityczna to jest książka, która deklaruje w tytule, że ma charakter utopijny, a to jest auto pijany z prostymi ten sposób myślenia o społeczeństwie o zmienia zmiany społeczne o koniecznych konieczny jako koniecznych naprawach w porządku społecznym w rzeczywistości, w której funkcjonujemy, która jest zgubili, a w ciągu ostatnich 5 30 4 0 lat w Europie w naszej części także sądzę jest nawet mocniej widoczni na Zachodzie utraciliśmy zdolność do utopijnego myślenia rozmyślania o społeczeństwie właśnie tak jak zauważyła w sposób przekraczający istniejące stosunki istniejące status quo w taki sposób, który w, którym dzisiejszy projekt polityczny nie szuka sobie legitymizacji w przeszłości z zamierzchłej jakiś utraconych chwalę co dzisiaj nam występuje postać tzw. polityki historycznej i czym się przemęczyć w Polsce szczególnie Eiffage w naszej części Europy z, ale w taki deal o takim uprawianiem polityki, które szuka legitymizacji w przyszłości znaczy myśli o tym co jak się mogłoby być też Angola biznes jak urządzić lepiej i jak i że dążenie do tego dlatego do tego ideału jest jest źródłem prawomocności projektu politycznego guru w to wierzę znajdę się, że Europa niesłychanie potrzebuje tego rodzaju podejście dziś tona pewno i też mieliśmy krótką mogli zarysować resztę, abyście państwo dotyczy tacie, więc pytanie czym się różnie Republika Europejska, którą do, której wzywa Orlika Agro od Stanów zjednoczonych Europy, dlaczego ona mówi Europa tak Unia Europejska nie, dlaczego mówi, że dziś jest postęp demokracja uważa, że właśnie ta Republika Europejska czy Rzeczpospolita Europejska zagwarantuje demokracje i ta demokracja, choć postne rodowa od tak dopóki wyjścia do tej książki rzeczywiście kryzys w tym znalazła się Europa po 20 0 8 roku ten kryzys wciąż pamiętamy w stanach Zjednoczonych wydawało się dotyczy sektora finansowego potem się rosnącą gospodarkę w Europie okazało się, że jest kryzys także pewnego projektu i jedność pewnego projektu EU Europy, który był realizowany od lat dziewięćdziesiątych od dekad z Maastricht de facto potem przez wszystkie kolejne etapy procesu, który nazwano procesem jednoczenia Europy, który jak się okazało wtoku tego kryzysu po 20 0 8 roku w kopał bardzo wiele przepaści między poszczególnymi regionami Europy przer w między poszczególnymi krajami podzieli Europę na centrum peryferie skrócił ją ze sobą wewnętrznie no bo on podporządkował projekt Europejski logice akumulacji kapitału logice narzucanej przez taką perspektywę neoliberalny sen Neo Neo liberalnego gospodarczo także o społeczeństwie mówi, że to jest dziś jest Unia Legalis styczną dziś Unia Zjednoczone gospodarcze czy finansową, ale nie Demokratycznej nie stała już mamy mamy ewidentnie ewidentnie bardzo duże postępy na drodze do otwierania i Europy na przepływy finansów przepływy inwestycyjne natomiast ogromny deficyt po stronie demokratycznego samostanowienia po stronie takich instytucji takich form organizowania się obywateli Europy, które by sprawiały, że bym się, że czują swoją podmiotowość także na poziomie europejskim w dalszym ciągu tym tą barierą barierą tej podmiotowości ile mamy do czynienia jest państwo są granice państwa Narodowego dlatego ta książka jest jest jakimś sensie odkrywcze i otwiera nową perspektywę wmyśleniu o o Europie wmyśleniu o kryzysie Europy projekt Europejskiego do dotychczasowego reprezentowanego przez Unię Europejską urzędu wzywa taką alternatywą, która na minę organizuje debaty jest za zwolennikami federalizm większego federalizmu jeszcze większej integracji ktoś ładnie mówił w tym żargonie europejskim brukselskim, a zwolennikami Europy ojczyzn Ależ ona pokazuje, że ta alternatywa fałszywa, że projekt federalizmu Europejskiego zakłada, że podmiotem tego projektu mają być mają być państwa narodowe rządy państ w narodowych mają się jednoczyć z jakby ta nawet nawet Europa Europa jest z marzeń federalistów będzie zawsze uprzywilejowywać woła państwa narodowe i tym samym pozbawiała obywateli Europy z rożnego gol poczucia sprawstwa w strukturach europejskich będzie będzie taką tworzyła blokadę instytucjonalną blokady formalną organizacyjną, jakkolwiek nazwiemy przed wyłonieniem się, czego chcą, żeby dostać obywatelstwo europejskie takim poczuciem wspólnoty losów wspólnoty także wolności w ramach Europy i ona podrzucała wiele takich więcej konkretnych tropów myślenia, czyli n p. jednak parlamentu Europejskiego, który byłby dwuizbowy 1 z tych izba to byłaby już w ramach listy trans narodowych niż z podziałem na państwo narodowe też mówi oczywiście o tym, że strefa euro taka jak one dzisiaj jest jest głównie korzystne dla Niemiec dla ich eksportu natomiast niekorzystna dla tego co dziś nazywamy peryferiami potrzebna jest Unia fiskalna mówi o wielu takich kwestiach już konkretniejsze jak do tego mógł doprowadzić, ale nie interesuje twoja perspektywa to znaczy co mnie czy wiek, a poza tym, że to jest utopia lampę, która daje nam jakąś perspektywę wmyśleniu czy tel 6 tys projekt jakoś realny ona się odnosi do bardzo konkretnych myślicieli z przeszłości wskazując, że ich wizja PS był uważany za szalone, ale czy to być wydaje realny koniec osłabienia państw narodowych takie realne nadzieje ulicy Góra jest filozof com polityki, więc ta paleta punktów odniesienia, do których one one sięga obejmuje nazwiska różnych różnych autorów z tradycji politycznej Europy natomiast wydaje mi się, że w gruncie rzeczy tym tłem, w którym Tajpej książka powstała jest bardzo duży ferment, który jednak powstał w Europie po roku 20 1 0 siódmy 20 11 w Polsce mało dostrzegana niema no to dostrzegamy, ale trzeba pamiętać że, zanim ta nocna z nowego nacjonalizmu już się zaczęła roztaczać nad kontynentem europejskim w roku 20 1 5 co w Polsce żeśmy też mocno doświadczyli Popow czesne w wyborach to przesunięcie się naprawą bardzo mocne strony spektrum politycznego to ten okres 2 0 11 2 0 14 tys moment kiedy, kiedy w Europie, bo bardzo wiele nadziei na inny sposób zorganizowania Unii po pierwsze, mieliśmy do czynienia z dużą i bardzo masowym ruchem w skoku Point to ból w 20 11 i z niego wyłoniła się do kościoła w Hiszpanii Podemos z drugiej strony z tego też ruch w jakimś sensie czerpała swoją siłę koalicja radykalnej lewicy Syriza, która w w Portugalii w Grecji objęła 3 wozy pojawią się filmy są uważane za radykalnym nie tak, ale królowania jest to, że zarówno projekt Syrizy, który zderzył się ze ścianą to znaczy z z wrażliwą nie ustępuje właśnie trojki z 1 strony, ale w ZUS jest ona też projekt Podemos i chociażby takich inicjaty w jak jak międzynarodowy municypalni wyznawany przez przez Adę Colau burmistrz nie z Barcelony, która byłaby jakimś sensie w pozwie nazwanymi bliska ulg lub koncepcją górą dowód może jeszcze wrócić to są wszystko idee to są wszystko ruchy rzeczywiście istniejący już w Europie, które starają się różnią się z tym źle się żyć tak to są mity są to są ruchy, które gdzieś tam funkcjonują lokalnie, ale o, ale ich perspektywa ma charakter uniwersalny to są rozwiązania, które mogłyby rzeczywiście, gdyby zastosować się zasadniczo zreformować się projekt Europejski zasadniczego odmienić Śląsk to jest ważne chcę zwrócić uwagę to znaczy z 1 strony przeczytamy tę książkę i bronione jest ciekawa i w dużej mierze przekonująca, ale wydaje się, że to jest tak utopijny rzecz, że aż niemożliwe do zrealizowania w obliczu tego, że mamy tych polityków w tych krajach, które mamy z listą własnych obserwuję szczególnie do Barcelony nie mógł w kontekście ostatnich wydarzeń tylko właśnie tym, że od lokalu jest burmistrz miał w tym, że te ruchy municypalne w tam tam Brosnan w siłach to tu wydaje się, że to jest gdzieś w podobnym trochę źle ten wydawałoby się to jest historia wyssana z takich jak utopijnego palca tymczasem takie rzeczy dzieją się naprawdę ten potężny ruch, który objął ponad 2 3 3  000 000 ludzi w 20 11 roku w maju to ruch 15 maja też nazwa w lewo oni oburzeni albo wręcz nierealnych argument, że to jest coś co co z tymi zniknęło okazuje się, że rzeź po pojawiły się różnego rodzaju form samoorganizacji ludzi od dołu nowej funkcji i to jest coś co coś co stwarza, by nową przestrzeń obywatelstwa takiego, który jest właśnie ponad podziałami narodowymi jak to jest ponad podziałami etnicznymi tożsamościowym i które które skupia się na na tym co uniwersalnej na lokalne co jakiś czas i oparte na na tym co lokalne, ale też i ale też i wychodzi poza granice narodowej też pomysł Mac gra, żeby oprzeć się na no właśnie na tych mocnych takich doświadczonych i bardzo bardzo tak jakby cieleśnie, bo to też jest metafora zaczerpnięte z tej książki o sposobach funkcjonowania we wspólnocie, czyli Nówka właśnie w obrębie miasta aglomeracji drewniane, choć miasta od regionu tam, gdzie czujemy się u siebie mocna i doświadczamy tego, a poziomem międzynarodowym który, który gwarantowałby uniwersalność tego tak też fakt konspiracyjnego można się my politycznego, ale 1 Lech wraca do komentarza, a propos wydarzeń w Katalonii napisałeś, że obecnej sytuacji nie należy wpisywać w kontekst złożonego ruchów nacjonalistycznych, ale należy powiązać z kryzysem państwa Narodowego tak, choć kryzys państwa Narodowego takim, jakim jest państwo hiszpańskie, które z państwem wielonarodowym neguje swym ubiorem Narodowym na ligę narodową naturę, ale przede wszystkim jest to państwo reprezentujące ten najgorszy rodzaj polityki neoliberalnej tego zarządzania kryzysem takiego właśnie takiego poparzenia polityki w stylu marynarskim ty jesteś zaczerpnięte z książki Gordona, mówi że Europa znalazła się w takim momencie Weimarski trochę, czyli wraca do tego co było w latach dwudziestych ADAC hallu i sprzeciw kosy coś jest za referendum za dom wraz z dialogiem, ale przeciwko niepodległości Katalonii no to jest kwestia polityki wewnętrznej w samej Katalonii trojga, a i jej statusu tam też w pewnej wizji politycznej ponad katolickie jaką, jaką ona reprezentuje w tym niemniej wydaje mi się że, że fakt, że dziś Katalończycy domagają się niepodległości odwołują się nie do takiego ciasnego etno etno kulturowego wykluczając grodzenie Lisowi nacjonalizmy są już kończę z otwartego nacjonalizmu antysemityzmu realnego budzi bardzo duże nadzieje przemysłowego z moich rękach państwa gościem, dlaczego Europa musi stać republiką Lu orliki Grota jest książka, której rozmawialiśmy, którą wydał Instytut wydawniczy w ciężką i prasa już na koncie ma takiego babola, że jednak myli momentami tłumaczenie rady Europy z radą Europejską, ale powodem jest, że Janczarek z 1 5 maja zaś karę dziękujemy, a świerk lub pod blond zdobycz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA