REKLAMA

Mieszkanie+ może popsuć system planowania przestrzennego

Analizy
Data emisji:
2017-10-11 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a teraz, że państwo wrócimy do tego stół z Dziennika gazety prawnej, który ukazał się w 2 3 3 dni temu bez sąsiada się nie wybuduje aż napisali dziennikarze Dziennika gazety prawnej chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to jeszcze nie jest sprawą, ale już jest przygotowany projekt i choć w nim m. in . o to w, że zostanie ograniczone prawo do zabudowy jeśli nasza działka będzie Rozwiń » sąsiadowała ze z innymi niezabudowanym działkami to bez planu zagospodarowania nie będziemy mogli zabudować w, czyli koniec z budowaniem sobie małej chatki w środku lasu przynajmniej tak mogłoby się wydawać po co są te przepisy in, o co walczą, jaka jest, jaka jest filozofia ktoś będzie nam tłumaczyła nasza nasza ekspertka pani Elżbieta Szelińska sekretarz generalny Towarzystwa urbanistów polskich dzień dobry dzień dobry pani to zaczniemy od RM małego słowniczka w dzięki niemu będzie nam łatwiej później rozmawiać co to jest plan zagospodarowania i czym się różni od decyzji o warunkach zabudowy właściwie to, że jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tak się nazywa, gdy prawo lokalne, na podstawie którego można zbudować w inwestycjach dramat, który określa przede wszystkim przed przeznaczenie terenu warunki zabudowy i gminy warunki, jakim powinny również odpowiadać budynki, czyli władza samorządowa decyduje tu chcemy szkołę tu pole, a tam można budynki mieszkalne i ten plan to wszystko określa również ze szczegółami dotyczącymi dróg i ideałów mnóstwo znamy szczegółów tych w planie tak jest to jest prerogatywa gminy to jest gminy zadanie własne i to jest prawo gminy zwane przez prawników władztwem planistycznym, a która określa co na terenie gminy można zbudować i jak chętnej do władz swoistego szło lans nie do dnia ostatecznie oba wykorzystywane, bo dziennik Gazeta prawna policzył, że tylko 30 % kraj jest pokryte tymi planami możesz poziom kraj został znany nawet jeśli, choć spojrzeć na miasto tutaj też jest problem bardzo duża część naszych miast nie jest pokryta planami dlaczego, bo nie ma takiej konieczności jeśli chodzi o kraj to proszę zwrócić uwagę na to, że 60 % kraju jest pokryte lasami 30 % powierzchni Polski to są grunty rolne i ile nam zostaje na urbanizację 10 % z tych 10 % jeśli chodzi o miasta to by nie są bardzo różne, gdy bardzo różne powierzchnie, które są bardzo różny procent miast i mapa plany, ale z po zderzeniu zjazd, na którym leży fakt, że nie jest konieczne, żeby miasta były pokryte planami, żeby w całości były pokryte planami nie jest to konieczne to nie jest obowiązek imienia, ale bardziej chodzi o to, jakie jest najlepszy punkt dojścia, czyli czy nie byłoby dobrze dla rozwoju miasta i dla pewności inwestycyjnej, żeby te plany tam pokrywały całe miasto, gdybyśmy mieli bardzo dużo pieniędzy to byłoby bardzo dobrze, a czy to jest drogie to jest droga, dlaczego dlatego, że po pierwsze, dno sporządzanie planów to też wymaga nakładów finansowych skutki finansowe uchwalenia tych planów też wymagają środków finansowych monarcha, gdzie jest ładnie jest zatem rolę chcemy zbudować siłę innym drogę i musimy zapłacić temu rolnikowi za to, że jest prostą JL go musimy n p . czy inaczej jeśli chodzi o drogi to w tej chwili jak jest to nie pamiętam, ale inne źródła, ale przykład z rejestru jeśli jest jakaś działka, która jest zarezerwowana n p . pod drogę w tej chwili mamy już specustawy drogowej, więc to się uprościło właściwie ale kto za co musi zapłacić gmina n p. Elena wykupić tę drogę, ale to już w późniejszym etapie realizacji, ale musi zapłacić odszkodowanie w przypadku, kiedy właściciel działki, na której zaplanowana droga nie może z niej korzystać w sposób dotychczas stosowany w dwójnasób, który jest, z którym dotychczas użytkował, czyli ulgę, ale rząd rozważa też ustalanie uchwalanie tych planów trwa długo i to też z jakich morska w jedno Warszawa bez przerwy tłumaczy żona bez przerwy pracuje nad tymi planami, ale tu trwaj trwała latami w Warszawie chyba najdłużej trwa proces decyzyjny, dlatego że plany są uchwalane przez radę miasta, więc radni muszą się zdecydować się urzędnicy muszą obliczyć ich stać na ten plan czy nie pogodzić różne interesy pogodzić to przede wszystkim pogodzić różne kraje zamiast planów istnieją decyzje o warunkach zabudowy niezbyt ładnie nazwane WZ kami co to jest dość ruszone nie są zamiast planów one są na obok planów prawda na terenach, które rzeczywiście planu nie mają, ale inwestor występuje o taką decyzję o warunkach zabudowy Wnęk tłumaczy tu gminą nie ma planu oraz na tym miejscu chciał zbudować osiedle i gmina zgadza się zawsze w gminach ma szyję u ma ustawę, w której jest napisane, że jedno, jeżeli sąsiednie działka jest zabudowana w sposób, który można określić inne kształty tej przyszłej zabudowy oraz jeszcze kilka innych warunków to tak ale kto jest to jest instrument oczywiście bardzo ułomny i to jest taka proteza jak gdyby tak źle na tym traci, bo mówi pani ułomny, czyli rysunki skutki negatywne wydawania wuzetek, jakie no przede wszystkim traciła przestrzennych przede wszystkim tracili no i porządek który zmiękczy, do którego się spodziewamy przy zabudowaniu takiego obszaru czy zamiast urbanistyki mamy chaos zamiast porządku urbanistycznego mamy chaos tak tak ta decyzja o warunkach zabudowy była pomyślana jako ogromne możliwości uzupełniania zabudowy już istniejącej jako n p. możliwości postawienia domu pomiędzy 2 już istniejącymi czy o bok, bo generalnie rzecz biorąc pozwolenie na budowę można uzyskać dopiero kiedy na podstawie planu miejscowego, jeżeli jest plan zagospodarowania to wtedy dna mającym plany robi się projekt i wtedy można dostać pozwolenia jazdę no jak to mawiano o nim wolna Amerykanka i to on ciągle się ciągle się spierają urbaniści deweloperzy radni tak dalej czy jeśli niema planu to zakazać budowy jeszcze niema planu to n p. był kiedyś taki pomysł, żeby za karę gmina musiała się zgodzić na wszystko w sedno tego nie tego nie wprowadzono ich zaraz powiemy Jerzy zaraz powiemy o sąsiedzie, bez którego się nie da zbudować własnego domu, ale jeszcze na koniec chciałam zapytać, dlaczego gminy wiedząc, że wydawanie tych decyzji o warunkach zabudowy powoduje chaos planistyczny mimo to wydawały takie zgody no ja myślę, że to były no to po pierwsze, dlatego, że interpretacje w orzecznictwie w sprawie sąsiedztwa były bardzo szerokie, czyli nie mogły odmówić, ale nie mogła odmówić niektórym odmawiał wielokrotnie i n p. przez samorządowe Kolegium Kolegium odwoławcze RL przy musiało w pewnym sensie administracyjnie oczywiście gminy do wydania decyzji, kiedy gmina się zaparła i nie wydała decyzję do Samorządowego Kolegium wydawał za gminę decyzji także to, by było ich wygodne i bardzo niewygodne dla gmin właśnie takie szerokie pojęcie sąsiedztwa wyjazdów bliżej właśnie teraz wracamy do propozycji ministerstwa, które postanowiło zakończyć tę wolnoamerykankę ukrócić wuzetki nie będzie na ich podstawie można było sobie budować w szczerym polu pomysł jest taki, że to musi być kontynuacja czy jeśli już są za Bóg jest budowa obiektu możemy wystąpić o wuzetkę właśnie, a jeśli tam nie ma to koniec tego nie będziesz budował w pustym, ale w pustym polu dobry pomysł jest mi chał ja powiem, że z mojego punktu widzenia to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza że w uzasadnieniu ministerstwo tłumaczy to, że doprecyzowuje przesłanki uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tak, aby odpowiadały one intencjom projektodawców ustawy z 20 0 3 roku, czyli będzie trudniej uzyskać pewnie wuzetkę terenowe w sensie będzie trudniej, ale z kolei ten był inny uporządkuje się sposób myślenia o o sąsiedztwie to proszę zwrócić uwagę na definicję sąsiedztwa właściwie to kiedy powstawała ustawa z 20 03 roku to w niej nie było definicji sąsiedztwa na nie ma do tej pory nie ma definicji działki sąsiedniej, a ponieważ znał wtedy wybitni legislatorzy mówili, że dno, jeżeli ich, jeżeli regulujemy jakieś pojęcia, które są powszechnie używany no to powstaje definiują dobro wiarą otworzy pierwsze oczywiście, że tak, ale proszę zwrócić uwagę n p . na pojęcie sąsiedztwa w domu, w którym pani mieszka czy pani sąsiadka to jest ta pani, która mieszka obok w mieszkaniu czy chociażby na tej samej klatce schodowej montaż sąsiadka z domu wierzę, że deweloperzy, ale i tak, ale żal, gdy z ulicy n p. 3 domy dalej to już nie jest państwem świata deweloperzy uznawali, że brak nawet gdzieś tam na horyzoncie są budynki to to już jest sąsiedztwo jak rozumiem stąd cały kłopot zaraz wrócimy do z rozmowy i przyjrzymy się bliżej tym planom i zobaczymy komu jeszcze z gminą na konto wpłynie i czy dobrze czy źle wpłynie ze mną studia pani Elżbieta Szelińska sekretarz generalny Towarzystwa urbanistów polskich analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną cały czas studio gość pani Elżbieta Szelińska sekretarz generalny Towarzystwa urbanistów polskich przyglądamy się wspólnie z nowym zasadom przygotowanym przez ministerstwo infrastruktury chodzi o to, żeby ukrócić on może być rozpędzanie się miast i budowanie na polu kapusty osiedla nie po łączonego z innymi i kompletnie nie tworzącego spójnej całości i miejskiej tkanki i pomysły, żeby to osiągnąć ministerstwo zapisało w nowelizacji ustawy to jeszcze nie jest przepis na razie pro projekt chodzi o to, że nie będzie można budować na działce w, która nie sąsiaduje z inną zabudowaną działką, chyba że dla tego terenu jest już uchwalony plan miejski plan zagospodarowania przestrzennego przed informacjami tłumaczyliśmy cóż to są za zalet twory prawne to ten plan zagospodarowania czy decyzja o warunkach zabudowy już mając tę wiedzę możemy się przyjrzeć tej propozycji mówiła pani to dobry pomysł Anny Nemś, ale choćby w Dzienniku Gazecie prawnej można przeczytać mnie głosy deweloperów, którzy są niezadowoleni no tak to znaczy deweloperzy chcieliby mieć więcej swobody oczywiście i zwłaszcza ci, którzy budują na dużych obszarach innych tyle tylko że, gdy jest bardzo duża podaż planów miejscowych gdy, które byłyby mają jako główne przeznaczenie tereny na budownictwo mieszkaniowe, czego oni wolą nikt nie chce kupować zaliczyły dlaczego, bo są prawdopodobnie droższe to po pierwsze, ale tam, gdzie ten, gdy nieruchomości, które kupują go pozbawione planów są tańsze dlatego żony niosą ryzyka w ale tym już jest fraza weź te gminy z wielu graczy w grach w tych grach mieszkaniową to dlaczego gmina, przygotowując plan dla jakiegoś terenu, wydając te pieniądze, uzyskując 100 0 uzgodnień, przyłączając ten plan następnie pozwala, żeby zamiast na tych działkach przygotowanych pod mieszkaniówkę zamiast na nich to daje tę zgodę na warunki zabudowy w polu kapusty, a niestety takie jest sprawą także gmina nie może przymusić prawnie dewelopera, żeby budował na działce objętej planem miejscowym no bo on może kupić taką działkę, którą chce, więc jeżeli on woli kupić tańszą działkę pozbawioną planu i liczy na to, że dostanie decyzję o warunkach zabudowy, gdzie sąsiedztwo będzie miał za rzeką albo po drugiej stronie drogi no to on wybiera taką opcję nie zdając sobie sprawy z tego, że ten cały świat możemy wybudować może go zaskoczyć, bo możemy wybudować coś co ja muszę nie będzie pod halę, bo to nie ten deweloper będzie tam mieszkał tylko ludzie, którzy widzieli tylko wizualizację terenu i myśleli, że kupują w domek w środku lasu rozumiem, że ten pomysł spowoduje, że też kupujący mieszkania będą trochę bardziej chronieni przed zaskoczeniem wiedzieli, że kupują w sąsiedztwie realnym, czyli n p . obok innego osiedla, a nie w pustce, która za chwilę znów zapewni zapełni się w Dreźnie nieprzewidywalny sposób byli oczywiście, dlatego że często jest tak, że kupują mieszkania wspaniałe, gdzie mają w Wilanowie był taki przykład wspaniały widok prawda na polanę łąki, a tu się okazuje, że za chwilę jest osiedle obok w aktach może to jest naszych słuchaczy, a plan też zawsze można zmienić i ktoś może odpowiednio zadziałać wywalczyć, że tu nie domom mamy gwarantowane przestrzeń rekreacyjna za chwilę na ich miejsce pojawią się budynki tak, ale on wtedy może brać udziału w tym planowaniu możesz zgłaszać uwagi może zgłaszać wnioski do tego planu może protestować tymczasem i ma do tego przyznać one narzędzia w procedurze uchwalania planu natomiast w procedurze wydawania administracyjnej decyzji o warunkach zabudowy to ma znacznie mniej tych reform bez bez szans nawet nie jest stroną w sprawie o tym, a może nawet nie wiedzieć co tam powstaną zło nie ma na konieczność, że jest on nie jest to publicznie ogłasza takie decyzje jest jeszcze 1 przepis, który tutaj w nich opisują autorzy Dziennika gazety prawnej chodzi o to, że dotychczasowe decyzje o warunkach zabudowy będą miały 2 lata ważność i koniec i Cropp kanie tak jak teraz teraz jest, że właściwie można zdobyć taką wuzetkę kupić to pole jest i czekać aż będzie koniunktura i wtedy dopiero budować czy pani zdaniem to jest dobry pomysł z tą z tym ograniczeniem incydent 2 lata to jest odpowiedni termin w poprzedniej ustawie przed tą ustawą z 20 0 3 roku decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu miały wyznaczony termin, dlaczego zmieniono na takiej nie mnie nie określa ono w nieskończoność myślę, że dlatego, że dno stale była była chęć jakiegoś podniesienia budownictwa wspierania inwestycji ranie inwestycji więc, więc syn natomiast to nie jest dobry pomysł ja pamiętam pewnego radnego z Warszawy, który jak wyszła ta nowa ustawa to złożył wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na kilkadziesiąt działek i do tej pory nimi handluje, czyli w stan działki wciąż stoją puste nie był niech to rozbudowa mieszkania, a jedynie pieniądz się pieniądz krąży decyzję o warunkach zabudowy z spowodował wzrost wartości tych wielkich 2 lata to wystarczająco mnie się wydaje, że trochę mało, dlatego że nota powiedzmy dla przeciętnego inwestora to może wie może dłużej troszeczkę potrwać przygotowanie inwestycji mówią o takich jak i średnich inwestycjach może 3 lata trzeba byłoby 2 lata jest krótko no ale różnie stąd seta, a Żelazowej woli, że jeśli chodzi o termin to tak Tallin ta może nagle dwugłowy oraz stać w jak grzyby po deszczu osiedli dla niektórych państwo pewnie będzie zaskoczenie, że nagle mają sąsiadów, a jeszcze chciałam zapytać o Neill o taką rzeźbą z zupełnie się to nie zgadza z 1 strony ministerstwo infrastruktury przygotowuje przepisy ograniczające możliwość budowania w środku pola, a z drugiej strony nie ten sam rząd przygotowuje program mieszkanie plus, które ma być gubiły, które do mieszkania mają być budowane na różnego rodzaju nieużytkach terenach skarbu państwa no to sami sobie z Huty ograniczają możliwości inwestycyjne ten nie no właśnie deweloperzy, którzy się też tak powiem załapią na mieszkanie plus to będą mogli budować sieje pod lasem tak, dlaczego jak to, dlatego że te przepisy dotyczą obszarów tzw. obszarów zorganizowanego inwestowania w skrócie Azji sekcji tak je nazywają, ale i na tych obszarach no w zasadzie zasady planowania przestrzennego są wyłączone, czyli mieszkanie plus jest wyjątkiem nieobjętym tymi z dynamiką wzrostową to jest coś w rodzaju specustawy dobry pomysł zdaniem naszego Towarzystwa to jest niedobry pomysł, bo to rozwala system planowania przestrzennego to są po prostu obok systemu, by ułatwienia dla budowy osiedla to są jednak dostosować się najważniejsze inwestycje to jest są dla ludzi dla dla ładu dla innych zwierząt, na które one tworzą dróg, które urbanizacji tak dalej czy tak walczymy z chaosem przestrzennym, ale tu pozwalamy na chaos no tak to żmudny w nim ciekawe wtrącono do słuchaczy co państwo NATO może z drugiej strony deweloperzy, którzy nic nie chcieli chętniej gęsto dołączać do inwestycji w ramach mieszkania plus teraz się z nędzą, bo okaże się, że nikt tutaj te warunki są korzystniejsze niż na początku wydawało będzie można budować wszędzie i byle jak za tak jak dotychczas ani przy tych inwestycjach własnych, a co z takim takimi osobami, które mają w działkę leśną budowla no właśnie w jakiś wolny w zaciszu ich same chciałyby sobie wybudować tam domek czyta czy te przepisy dotyczą też takich innych indywidualnych inwestorów mówimy, o ile o przerwę od tych okazji nie on to musi być obszar musi być oczywiście wyznaczony w jaki sposób nie chodzi o to już o tym, przepisy o sąsiedztwie, czyli jeśli mamy działkę my sami już nie mówimy o wielkich dewelopera wiedza inwestora tylko my sami do nas też obowiązywała zasada bez sąsiada się nie zbuduję nas też to obowiązuje, ale możemy wnioskować n p. o sporządzenie planu miejscowego w tym miejscu w swej w tej okolicy i t d . i wtedy można wyznaczyć takie warunki takie zasady z, które odpowiadają temu wnioskodawcy, jakimi jeszcze kilku innych będzie mogło z tego skorzystać też na koniec zapytamy ich pani do nas, że te przepisy przejdą przez Sejm, a u pytam oczywiście myśląc o zloty staż i o tym w jaki sposób na posłów wpływa się, kiedy na stole w komisji leżą przepisy dotyczące mieszkaniówki w dal mówię na podstawie dotychczasowych doświadczeń, kiedy zmieniały się te przepisy w trakcie, bo cóż deweloperzy n p. mieli większą siłę przebicia argumentacji czuje się pani, że tym razem te przepisy przejdą w takim kształcie jeśli chodzi o przepisy dotyczące warunków zabudowy trudno mi powiedzieć one są dosyć skomplikowane te inne tory są bardzo trudne rzeczy do ustalenia jak określić sąsiedztwo, jakie parametry Zobacz, jakie opisać i tu już widzę n p. dosyć duże komplikacje w tych przepisach, a które są skomplikowane można szukać w nich, acz Jurek, a dno na pewno na pewno dech to trudno określić, gdzie przepisy niemieckie n p. mówią o kwartale zabudowy Niemcy wiedzą co to jest kwartał zabudowy Polacy nie i by wtedy trzeba szukać n p . gdy frontu działki trzykrotnej odległości wpisania się kółka na dotykania się 1 rogiem 2 rondami to jest dosyć trudne i trudno to opisać naprawdę co widać na tym przyp SL to, jakie leki w dłoni Szanowni posłowie posłanki, bo tak będzie chyba wygląda praca nad tą ustawą, zabezpieczając się przed ewentualnymi naruszeniami ustawy autorzy wpisali tam bardzo wiele geometrycznych zabezpieczeń no i będziemy śledzić prace poselski zobaczymy się z tym poradzą z tym ustawodawcy dziękuję za całą rozmowę Elżbieta Szelińska sekretarz generalny Towarzystwa urbanistów polskich kin Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA