REKLAMA

W poniedziałek zbierze się komitet strajkowy - trwa protest rezydentów

Światopodgląd
Data emisji:
2017-10-13 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektor Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego, ale też wice przewodniczącą łącząca rady Narodowego Funduszu Zdrowia dzień dobry w Dąbrowie kampanię witam państwa i jutro w Warszawie mają się odbyć pikieta ma się odbyć pikieta poparcia dla lekarzy rezydentów, którzy prowadzą strajk głodowy od 1 2 dni dziś odbyła się tam u nich Rozwiń » tam, gdzie oni prowadzą ten strajk jest spotkanie poświęcone Enie sejmowej komisji zdrowia bez dna jakiegoś rozwiązania bez pomysłu nie dochodzi do spotkania z panią premier, dlatego że Beata Szydło domaga się Boni najpier w zarząd zakończyli strajk głodowy, które prowadzą no natomiast oni nie mają zaufania, ponieważ już to wcześniej robili ja panie, by był nieco skomplikuje sytuację wręcz co jest najważniejsze dla nas teraz w nie myślę, że inicjatywa podjęta przez rezydentów młodych adeptów studiów medycznych, którzy nabywają wiedzę, aby stać się specjalistami, czyli tą grupą zawodową, o którą pacjenci najbardziej zabiegają o proszę zwrócić uwagę, że największe kolejki w Polskim systemie ochrony zdrowia są właśnie do specjalistów i specjaliści są pośrednie do tego, żeby realizować skuteczną nowoczesną medycynę i to nie ulega najmniejszej wątpliwości czy SLD mają rację mają rację ci młodzi ludzie, którzy mają wiele do zyskania atak naprawdę wszystko do stracenia walczą o to MF i wyrażają poglądy, które łączą wszystkich ekspertów wszystkie grupy zawodowe w sektorze sektorze ochrony zdrowia każda jego 1 pacjenta obywatela bez względu na to jaki ma poglądy polityczne, jaką wyznaje religię, jaką ma płeć czyli jaki jest wieku łączy nas jedno wiemy, że Polski sektor ochrony zdrowia wymaga radykalnej poprawy po raz wymierzonej przede wszystkim dostępnością do świadczeń w tyle go organizacją tej opieki, a wszystko to zależy od poziomu jej finansowania i o to przede wszystkim apelują nie słyszał nieraz wręcz nawet wielokrotnie w radiu jako przedstawiciele tego protestu mówili, że swoimi innymi decyzjami obecna ekipa rządząca pokazała, że jeżeli chce to może bardzo szybko podejmować nawet radykalne nawet trudne decyzje, więc mówię to jest kwestia woli to znaczy oni domagają mamy to już wielokrotnie państwo słyszeliście mamy 1 z najniższych rent procentowo relatywnie, jeżeli policzyć ilu części budżetu przeznaczano na ochronę zdrowia 1 z najniższych wskaźników oni domagają się, gdy wskaźnik wzrósł do czegoś w prawie 7 6 , 8 % PKB run to wymaga, czego czy uda się to zrobić bez podniesienia składki gmin zapewne nie jest łatwe, żeby osiągnąć ten wskaźnik tak krótkim czasie, bo ten pierwszy postulat 6 8 do 20 2 0 roku to mogłoby się zdarzyć tylko właśnie poprzez podniesienie składki natomiast w toku negocjacji kot w toku mediacji, które się toczyła przez ostatnie dni wypracowano taki postulat, który był, jakby zadeklarowany również przez pana marszałka Karczewskiego Elle i zaopiniowane pozytywnie przez pana ministra Kowalczyka, że to będzie 6 % w perspektywie 20 2 0 pierwsze 20 20 drugie rok jestem przekonana, że przed terminem akcji rządu lektura jest wyjątkowej sytuacji zwróćmy uwagę na sytuację makroekonomiczną my jesteśmy w okresie koniunktury to jest ten czas, kiedy możemy mówić o zwiększaniu wydatków zresztą rząd prawa i sprawiedliwości absolutnie to rozumie, że trzeba dokonać pewnego uregulowania kwestii, które do tej pory były poza obszarem uwagi rządzących ochrona zdrowia takiego szczęścia nie ma wielu wielu by powiedziałbym prawie dekadę bowiem gdzieś tam zawsze jest w na końcu kolejki w oczekiwaniu na pieniądze pomogą liczna rozbija się rodzinom zarażone w programie 500 plus było bardzo istotne, ale pamiętajmy, że mamy dzisiaj taką oto sytuacje, że pomimo tego, że przychody Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składki zdrowotnej rosną one w 20 16 roku były w prawie 5 miliardów większe niż 20 1 5 roku rosła też Mrugała rośnie nasze pragnienie inflację samochody rozwaga składka wzrosła o prawie ponad 5 % w UE, a mimo wszystko świadczeniodawcy zrealizowali, czyli fundusz kupił bardzo niewiele więcej świadczeń niż w poprzednim roku co to oznacza, że ze względu na rosnące koszty realizacji świadczeń, bo one rosną wszędzie w gospodarce ta presja na wynagrodzenie jest naturalna ona nie wynika tylko z tego, że przez lata zamrożono i nie zajmowano się w ogóle wynagrodzeniami w ochronie zdrowia w ale również z tego, że ten poziom jest coraz bardziej relatywnie niższy w stosunku do innych wynagrodzeń w gospodarce, a widzimy zresztą co zostało również wyartykułowane strategia odpowiedzialnego rozwoju, że rozwój polskiego państwa może się dokonywać tylko i wyłącznie przy dynamicznym wzroście wynagrodzeń Polaków nie może zatem dziwić, że tego wynagrodzenia oczekują również pracownicy sektora ochrony zdrowia rezydenci w ich imieniu występowali w ten postulat ich jest taki zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia, abyśmy mogli dokonać takiego solidnego przeglądu wynagrodzeń w całym sektorze ochrony zdrowia, czyli reprezentują wszystkich pracowników piłka w tym sensie jest po stronie rządu to znaczy takiej pani mówiła i my jest naprawdę szeroka zgoda co do tego, że postulaty rezydentów są nie tylko prawdziwe, ale są w ZUS dzwonkiem alarmowym społeczeństwo się z starzenie mam problem demograficzny lekarzu wyjeżdżają protestowali też niedawno ratownicy kolejki, a mniej niż wcale nie są krótsze, a więc to w UE mówi pani że, aby byłoby możliwe porozumienie w tej perspektywie zwiększenia wydatków do 6 % do 20 20, którego środku jest to możliwe bez podnoszenia składki do głowy jakiś idealne rozwiązanie na wyrost rozwiązania są różne 1 z nich, bo pamiętajmy, że jesteśmy w modelu takim para ubezpieczeniowym, czyli w finansowaniu ochrony zdrowia w pokrywane jest składki zdrowotnej, którą AM nasi pracodawcy odliczają od naszego wynagrodzenia na Wyspach na poziomie 9 % i ta składka zasila budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, które w tym roku dysponował kwotą około 7 8 i pół miliarda złotych w zeszłym w przyszłym roku spodziewamy się z Rospudy przychodów o kolejne 5 miliard dół w, niemniej jednak te pieniądze są niewystarczające do pokrycia potrzeb chociażby z racji faktu, że analizy pokazują, że z powodu starzenia się społeczeństwa już 5 % więcej będziemy potrzebowali środków NFZ się w dwudziestym roku dwudziestym roku zatem wiadomo jest, że wezwanie jest ogromne tych pieniędzy potrzebujemy i nie mogą możemy odłożyć tego procesu na 20 05 . rok, bo te grunt proces dojścia do 6 % został rozpisany w propozycji pana ministra Radziwiłła na rok 20 2 5, jakie są rozwiązania, gdzie są pieniądze pieniądze są chociażby w decyzji politycznej o tym, aby dofinansowanie ochrony zdrowia potraktować jako swoistą inwestycję w PRL wymienili sugerowanie dokładnie w nich Real i rozwoju w Ministerstwie Finansów są pieniądze, które przeznacza się na różne rok do rodzaju inwestycje kapitał ludzki kapitał zdrowia jest inwestycją i dlaczego jak się przekłada na zwrot w takiej oto sposób, że pacjenci, których ziem, które zabezpieczymy szybko PL dostęp do świadczeń nie chorują nie są na zwolnieniach lekarskich nie pobierają zasiłków rent, aby chcę państwu zwrócić uwagę, bo myślę, że słuchacze muszą rozumieć, że oczekiwania rezydentów względem zwiększania poziomu finansowania rok do roku są na poziomie około przy tym zrewidowanych oczekiwaniach około 8 miliardów złotych 8 0 miliardów złotych, a każdego roku budżet państwa dopłaca do naszej składki chorobowej naszej składki rentowej ponad 1 4 miliardów złotych, czyli można powiedzieć jedno to, czego nie zrobimy w wyrwę w systemie ochrony zdrowia daje tej interwencji, której nie zrealizujemy na czas szybko i skutecznie koszty konsekwencje tego zaniechania będzie pokrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych czyli kto budżet państwa my podatnicy w ramach dodatkowej dotacji to jest ten dynamiczny patrzenie na finanse budżetu państwa to nie jest patrzenie statyczne, żeby wypracować modele i znaleźć te pieniądze ogromne pieniądze znaleźliśmy na 500 plus i pani premier powiedziała udało nam się to znaleźć szybko ja myślę, że właśnie w determinacji, że kapitał zdrowia Polaków, który jest stawiany powiedziałabym już dzisiaj tak na takiej bardzo niebezpiecznej krawędzi, bo widzimy to start w kre w w statystykach epidemiologicznych, że ten kapitał zdrowia jest równie ważne jak drogi jak kopalnie jak euro dług akcja one mniej jest MF może ważniejsze Boniek radujmy tutaj, ale jest równie ważne jak inwestycje w inne sfery leżące u podsta w rozwoju nowoczesnego państwa takie ambicje Money, czyli z 1 strony to jest kwestia determinacji rządu przekonania ministrów w rządzie w niczym z odpowiedzialnych za rozwój czy za finanse, żeby inne postulaty rezydentów dotyczące oczywiście nie tylko ich pensji tylko w ogóle systemu ochrony zdrowia potraktować priorytetowo i zwiększać te wydatki ideowym, ale z drugiej strony rozumiem, że to po to, właśnie chciałbym usłyszeć, że chyba musimy rozpocząć dyskusję debatę publiczną na temat tego czy chcemy czy jesteśmy gotowi płacić więcej do systemu albo jak to zorganizować, kto ma płacić, skąd wziąć te pieniądze badania opinii pokazują, że większość z nas jest gotowych pracować absolutnie nie dłużej niż ten skrócony okres aktywności zawodowej, ale warunkiem tego, że nie możemy tego realizować jest najczęściej stan naszego zdrowia w jestem przekonana że, gdybyśmy rozpoczęli taką świadomą świadomą nie polityczną nie nastawioną na swoistą manipulację merytoryczną dyskusję nie tylko tak nie, bo jest zawsze były bigos prywatnie nigdy tak nie cywilny dyskusja o tym, abyśmy systematycznie zwiększali swoją składkę zdrowotną, bo 9 % to jest dużo mniej niż ten etap propozycja, kiedy ten system się urodził wtedy była pro poz. 11 procent no i różne okoliczności sprawiły, że wtedy, gdyby zredukować zredukowana do 9 % Ależ on też w wielu krajach jest 1 1 1 2 30 1 4 natomiast oczywiście obywatele dotknięci swoimi doświadczeniami nieefektywności systemu chcą mieć pewność co za to dostaną to musi być umowa społeczna za składkę wyższą od 1 stycznia 20 19 roku dostanę n p. gwarantowany dostęp do pewnego klub pewne, czyli o wyborze ograniczone ustawą okresie nie dłuższym niż n p. 3 miesiące elektroniczną kartę rywal zwierzęta rok to jest ten pierwszy krok musimy realnie i bardzo odpowiedzialnie rozmawiać o finansowaniu ochrony zdrowia nie w kontekście tylko Ministerstwa Zdrowia, ale całego rządu i całej gospodarki, bo to jest w interesie wszystkich resortów Ghana teraz rozumiem, że możliwe branże dyskusja czy spór toczy się o to czy rząd zgodzi się zobowiązać bardzo konkretnie na dół na ten postulat tych 6 % do 20 2 0 3 6 8 dziś to się toczą spory tak jakby to, o co walczą rezydenci to on mapę drogową dojścia do 6 % w najbliższym możliwym terminie podają datę 20 01. 20 02 . są rozsiani są racjonalni zdają sobie sprawę, że może to być ciut dłuższy okres, ale na pewno perspektywa 7 lat i oczekiwania na to, że dojdziemy do średniej Europejskiej to jest coś co nie satysfakcjonuje nie tylko rezydentów, ale parę naszych pacjentów i nas obywateli dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektor Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego łapać kogo się bardzo dziękuję bardzo dziękuje, a świerk lub pod blond zdobycz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA