REKLAMA

Gdzie są granice mediacji? (powtórka)

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2017-10-15 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Wiktor Osiatyński witam kolejna audycja zrozumieć świat dzisiaj naszym gościem jest pani sędzia Eleonora polem gwiazd Tomecka dobry wieczór pani do 2 proc państwo sędzia Sądu Okręgowego, lecz była pani, że zamkną społecznej rady d s. rozwiązywania konfliktów sporów i koordynatorką d s. mediacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie i Ania jestem pani zajmuje się głównie mediacją rówieśniczą co przeczytałem i o czym również słyszałem na 1 z Rozwiń » konferencji niedawno w gimnazjach amur zacznijmy od tego co to jest mediacja w ogóle na czym polega mediacja w ogóle dla, jeżeli chodzi o definicje mediacji co też bardzo różnie, bo resort chce kraj to obyczaj tak, by mogła powiedzieć mnie w powszechnie przyjmuje się taką właśnie przez opracowaną przez społeczną radę d s. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów sporów przy ministrze sprawiedliwości, których miałem zaszczyt, który pracy miała zaszczyt uczestniczyć przez 2 kadencje w biedzie przez rozmawiać rozumie się dobrowolnie poufny proces, w którym fachowo przygotowane niezależnej bezstronna osoba już za zgodą stron pomaga im poradzić z konfliktem w to znaczy jestem w konflikcie prawnym czy pracodawcą albo, że żoną albo z przyjacielem malborskim Siennym i nie możemy sobie z tym konfliktem poradzić i jakie mamy wtedy możliwości, a możemy pójść do sądu, jeżeli to jest sprawa, która się nadaje do sądów i możemy się pozabijać możemy się dalej kłócić możemy próbować sami osiągnąć kompromis tak nam się nie uda to możemy kogoś poprosić, żeby nam to pomógł tak jej tutaj zasadniczą rolę będzie termin właśnie dobrze przygotowany wykształcony w doświadczonym mediator co szczególne znaczenie przede wszystkim spra w rodzinnych, które nagrywają konfliktami najczęściej w tych bardzo dla mnie przykre jego syn starego sędziego rodzinnego w konflikcie naz w na jakąś kontaktów tego z rodziców, przy którym dziecko nie mieszka z dzieckiem są bardzo poważne sprawy, które bardzo rzutują na inny przebieg postępowań, które bardzo często z winy nie sądu, a właśnie skonfliktowanych stron przeciągają się dochodzi do wydłużonego postępowania sądowego i wtedy dobrze przygotowanym mediator może pomóc ludziom zrozumieć po pierwsze, przyczyny, które doprowadziły do tego konfliktu i pomoc ludziom rozwiązać ten konflikt samemu bez pomocy bez bez konieczności rozstrzygania tego w sposób arbitralny przez jakiegoś arbitra przez sąd uznał sąd ustalił, przy którym z rodziców dziecko jest i przy tym ustaleniu z HP w nim też pewne prawa widzieli drugiemu rodzicowi KIR krzyż dobrze rozumiem, że częściej nie chodzi o to, że ten drugi rodzic nie wypełnia swoich obowiązków i nie widzi tego dziecka czy nie chce go widzieć to taka sprawa raczej do mediacji nie dochodzi praca szczęście jest tak stroma, przy której dziecko jest matka czy ojciec utrudnia bądź uniemożliwia tej drugiej stronie Widzewa czy dobrze rozumiem, że to szczęściarz sytuacja na pewno ta druga sytuacja szczęścia, ale nie wykluczam też tej pierwszej, bo zdarza się ja sama w swojej praktyce sądowej miałam w sytuacji, kiedy matka występowała do sądu o przymuszenie przymuszenie tak ojca do kontaktów z dzieckiem w dni od, których wypełnienia tego obowiązku rodzi się uchylał przy czym trzeba pamiętać o tym, że na ciasto ludzie zapamiętali zapominają, że tak jak mówił Janusz Korczak nie ma dzieci są ludzie i ci ludzie mają prawo do swych korzeni swojej przeszłości w sensie Familia żadnym sensie taki, że mamy prawo do tego, żeby znać swoje korzenie, które się wywodzimy korzenie nasze dna tak się zdarza tak to i biologia i rozwój społeczny za tym przemawia, że te korzenie są dwustronne, czyli zawsze mamy 2 rodziny, które w po w organizmie dziecka tworzą 1 rodzinę tosty z rodziną dziecka rodzina ojca rodzina matki bardzo szeroko pojęta obecnie mamy już w rozwiązania, które pozwalają nawet w nią dziadkom czy środkom czy rodzicom chrzestnym występować nawet 7 dni procesami o ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem, ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby tych konfliktów nie było, gdyby sąd nie musiał rozstrzygać z prostej przyczyny rozstrzygnięcie takiego sporu przez sąd zawsze ma charakter czegoś narzuconego prawda kiedyś jak pani, kiedy studiowałem prawo od wybitnego, ale sądzę dość ograniczonego okresu oraz Ciechowskiego dostałem trójkę na egzaminie za to, że powiedziałem, że moim zdaniem w ogóle potrzeba istnienia prawa rodzinnego jest dowodem niedoskonałości ludzkiej natury i ponieść, by natura ludzka była doskonała, gdyby ludzie byli dobrzy to sądy rodzinne sprawy rodzinne nie były potrzebne, ale po naszą był oczywistą prawnikiem to uważał, że przy torze coś może być potrzebne nie mieściło się w głowie, bo uważał, że sądy spełniają zawsze pozytywną rolę, ale nadal tak uważa nadal uważam że, zakładając że, wymyślając prawo społeczeństwo zasady społeczeństwa trzeba założyć, że jakaś część ludzi będzie łamać przepisy czy nie będzie kierować dobrem tylko bronić się kierować innymi pobudkami i po to, te przepisy są w UDT dba też formacje, ale na życie wyprzedza zawsze przepisy prawa i bardzo trudno jest dostosować każdemu ustawodawcy przepisy tak, żeby przewidzieć pewne sytuacje, w których mogą się zdarzyć w przyszłości dlatego jest spotkanie jeszcze żywych sędzia albo mediator nawet Biskupim może się nawet jak torze w w tym celu m. in. kiedyś, kiedy byłem jeszcze członkiem społecznej rady d s. rozwiązywania konfliktów sporów przy ministrze sprawiedliwości opracowywaliśmy materiały do Kuriera mediacyjnego, który opracowywała nasza rada i kiedy spotkałam się z moimi kolegami nad torami d s. mediacji sądów rejonowych to 1 z pań w Smoleń kiego sądu w skrajnych Opola lubelskiego pani Urszula i Sarnecka Wojtalik kurator zawodowy, która przeszła właśnie tu szkolenie mediacyjne w powiedział mi, że one zorganizowała mediacje rówieśnicze takiej maleńkiej szkole w swoim okręgu Uelzen w zaproponowana przez tkaninę to opisała jak nam dopisała to postanowiliśmy Rzecznik Praw Dziecka za moim pośrednictwem, że w wybranych 1 1 gimnazjach Lubelszczyzny w takie mediacje rówieśnicze będą przeprowadzone to teraz pani zdefiniowała jakiś czas temu mediacje to teraz może określić mediacją rówieśniczą jest mediacja, w której rówieśnicze to znaczy uczniowie są stroną konfliktu i też uczeń jest mediatorem takich rówieśnik tak tak właśnie na tym to polega że młodzież, która posługuje się innym językiem niż innych, która bardzo często stwarza barierę nie do przebycia szklaną ścianę stawia przed nami, kiedy z punktu widzenia człowieka dorosłego już się w szczególności pedagoga sędziego czy dyrektora szkoły czy rodzice, a nawet winna się do tego świata nie pociech nie potrafimy dostać nie potrafimy przebić szklane ściany natomiast taka ściana nie istnieje wśród rówieśników dlatego tak sobie to w pomyślałam, że dobrze byłoby wykształcić Story konfliktów z ze sposobów przezwyciężania różnego rodzaju konfliktów ci pokazać młodzieży, w jakich zebranej młodzieży, która charakteryzuje się określoną charyzmą nawet powiedziałam mając to coś takiego co decyduje o tym, że mają autorytet wśród kolegów, że potrafią rozwiązywać różne konflikty, że młodzież jest stanie się poddać nie argumentacji takiego młodego człowieka, że zaangażuje trochę ludzi dobrej woli, które pomogą mi wykształcić takich mediatorów rówieśniczych którzy mając określoną wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów sporów taką podobno, w którym posiadają wykwalifikowani mediatorzy dorośli, że będą potrafili rozwiązywać konflikty na poziomie szkoły bez udziału osób dorosłych, bo to dla mnie sygnał Izraela nie ma też, by w czasie tej mediacji w tej sali czy w tym miejscu nie ma nauczyciela nie ma rodzica nie ma nikogo tylko same ich rówieśnicy tak tak chodzi mi o to, żeby wykształcić takie osoby właśnie z tym w z tą charyzmą taką zawsze podkreślam, że mają charyzmę mu, żeby mogli rozstrzygnąć jakiś konflikt, który nabrzmiewa w społeczności klasowej przykładowo ono dziecko cierpiące na chroniczne zapalenie zatok naciągnięta w ten nos wycieranie, kiedy nie zabraknie mu chusteczek czy też takiego nazywają go glosy jest to podstawa do tego, żeby dziecko już się zaczynały zamykać w sobie jest nieszczęśliwy jest chory jest przestaje być lubiany jest wyzywany przez kolegów no wiesz pada ofiarą billingu Massimo w różnych zakątkach pieski los znaczy wpierw siąpi Munoz no nazywane jest ich losem tak, czyli jest przeżywane, czyli dostaje uszczerbku na poczuciu własnej wartości godności wtedy zamyka się w sobie i wtedy jest nielubiany przez nielubianych na samym początku, dlatego że siąpił możność chodzimy ten wzrost cen trudno powiedzieć, w którym momencie, że po zamknięciu rym momencie człowiek poddane podawanie wasze młody człowiek jest podawanie tego taki takiemu procesowi szykanowania prawda po wizycie w leczeniu laser jest prawda jest w ramach tego billingu dziecko traci poczucie własnej wartości często skutkuje to później banerami nie jest popadanie w i pochody wie być może nawet ja tego nie sprawdziłem, bo nigdy nie miała do czynienia, ale nie jest, ale nie mogę wykluczyć nawet dziecko wtedy może sięgnąć po środki odurzające, że może zacząć palić papierosy w, jeżeli pochodzi jeszcze nienajgorzej z rodziny, która jest uzależniona od różnych używek rejestr będzie sięgać po używki ze świata dorosłych jak alkohol prawda gminy czy czy narkotyki, więc taksy pomyślałam, że dobrze, by było, żeby wyjaśnić przed jego kolegom z klasy, jaką wyrządzają krzywdę i do tego kolega państwo szkoli się tego rówieśnika mediatora, który będzie potrafił wyjaśnić tak tak to mało tego on powinien tak z 1 strony temu dziecku tej ofierze w przywrócić poczucie własnej godności fakt bycia, że nie jest absolutnie niczemu winien, że na każdy może zachorować każdy może, że biedne dziecko może niekoniecznie ubierać się Super w sklepach markowych tylko n p . w sklepach z z odzieżą używaną, bo go, by jego rodziców po prostu na to nie stać chciałby wyglądać tak jak wszyscy koledzy, że przykładowo ich dziecko jest osobą chorą z klasy integracyjnej jest przedmiotem wyśmiewania czy w jaki sposób na jej szykanowany przez rówieśników to wtedy bardzo często taki wykształcony przez nas mediatora może spotkać się n p. z tą klasą albo z pojedynczymi osobami w bardzo często mam prowodyra w klasie prawda o osoby, która narzuca, gdyby całej klasie jest w stylu i sposób zachowań, których my my dorośli nie będziemy akceptować Alex próbujemy wkroczyć to będzie bariera to nieprawda to tam pełen VAT c Jacek, ale on tu absolutnie nie ma żadnego wpływu, a właśnie taki mediator wie doskonale, że to ten chłopak n p . narzuca pewne style postępowania w klasie, żeby właśnie taki młody mediator potrafił dotrzeć on będzie mówił tym samym językiem będzie mógł pokazać, że żel z, że krzywdzą tą drugą osobę tego młodego człowieka, że potrzebują, że on pozwoli nam bardzo, że krzywdzą oni wiedzą, ale oni sobie nie zdają sprawy w konsekwencji, jakie to wpły w na tego chłopca ma tak tak rozumie, że to w z 1 strony to tak to dziecko musi sobie wszystko to ta ofiara musi sobie zdać sprawę żona w niczym nie zawiniło ja jestem tutaj może brutalna, ale w czasie moich szkoleń potrafi dawać przykłady bardzo brutalny takie związane nawet nawet, iż problematyką molestowania przypominamy, że n p. pedofile wraz ze wskazania co w szczególności może mieć wtedy Sejm młodzież nie zdaje sprawy dorastająca młodzież w wieku do restrykcyjnego, że w przypadku skazania za pedofilię jeszcze skazanym do końca życia nawet jeśli nie było w wyroku użyta w tym w do odbycia kary wystarczyło, żeby to wyrok w zawieszeniu wykonania kary to już w centralnym rejestrze skazanych będzie to zapisane do końca jego życia, żeby ludzie się może nie zdają sprawę, ale młodzież, która otrzymuje taką wiedzę od nas nauk już wie co wie jakie, jakiego typu zagrożenia mogą ją spotkać w przyszłości, ale jak to może pomóc mediatorowi mediacji, którzy już to wie do mediacji dotyczących takiej sprawy właśnie jak pedofil stoczył jak każde inne myślę, że w każdej innej, ponieważ może uświadomić kolegom koleżankom mowy o pedofilię to się okazuje, że wcale nie jest tylko włącznie problem mężczyzn kobiety też mogą tym się palacz niestety to że tego typu zachowania n p. przykładowo na dotykanie n p. 3 w miejsca intymne to się często zdarza wśród młodzieży, że może to mieć charakter no taki rozwój w garażu i pedofilii rówieśniczej, a szlachtą tak tak rozległego tępego idealnie pedofilia kojarzy się z kimś starszym, kto molestuje czy nadużywanie skoczy, ale tu chodzi również znicze czy molestowanie czy nadużycia rozum, a ten mediator czy mediator ma przyjść powiedz mi do klasy i do tej ofiary albo do ofiary do sprawcy i podsunąć im rozwiązanie konfliktu czy ma raczej stworzyć warunki, że oni sami zaczną szukać tego rozwiązania ścieżką przychodzi rozwiązanie konfliktu, na którą obie strony się zgodzą na to powinno być to drugie rozwiązanie nie pierwszy, ale nas kolarze jak Diana mediator, gdyż taką taktykę stworzyć atmosferę taką sytuację skłonić swoich rówieśników, żeby jedno drugie wysłuchało wypowiedziało powiedziało, jakie ma w związku z tym problemy trudności czy konsekwencje i żeby oni poszukiwali drogi rozwiązania konfliktów sami, żeby sprawca zrozumiał, jaką krzywdę wyrządza ofierze, a ofiara, żeby zrozumieć, żeby wyzbyła się to chyba największy najlepszych najemnik taki cel który, jakby chciał osiągnąć oczywiście nie nie wiem nie prowadzi nie prowadziłem badań statystyki czy wileńskiej i lewe było takich mediacji, jakie one miały rezultat ja mogę powiedzieć tylko, tyle że w moich badań przeprowadzonych w w gimnazjach, w których dorobiła inne no to wychodzi mi, że około 30 % zmniejszyła się agresja co się przekłada na w te negatywne oceny prawda zachowań tak dalej, ale wróćmy do tak, ale rozwiązano tutaj waszych rozwiązań i rozwiązanie mają znaleźć rozwiązanie w ten sposób panie profesorze, że w, gdy dowiadują się o czymś takim i to z reguły dowiadują się albo do wiary z reguły może nie tak z reguły dowiadują się o czymś takim od ofiar, ale jak prawda i tu chcę powiedzieć, że moi współpracownicy w szkołach tych różnych w no poszukują również różnych rozwiązań jak widok jak po pierwsze w jak wyłuskać tych przyszłych mediatorów, czyli takie osoby z charyzmą, które będą mogły funkcjonować w danej szkole różnego rodzaju za chwilę cały czas mi chodzi o to jak już jest mediator zaraz będziemy go szukać, ale on jest mediator bardzo konkretnej sprawie Jon ma pomóc stronom szukać rozwiązania, jakie to może być rozwiązany z jakiego rodzaju dane przygoda zdąży się, gdy słuchają wzajemnie to wciąż nierozwiązana wojna w świecie wrócę do tego może przykładu z tym losem i tak, że n p . dochodzą dochodzą do porozumienia się w sumie ten chłopak niczym nie zawinił Noma jest tak chory czat to choroby zaakceptować proszę nie da, bo wszelkie próby leczenia były negatywne w związku z powyższym umawiają się w klasie wszyscy razem, że przestaną go wyzywać przestaną go w Modlinie gotować ze 3 zaczną mu pomagać tak powiem no w UE w tym, żeby się czuł dobrze ciepło na razie ignoruje mediator czy mediator tak ich pokazie 1 2 stronę pomoże pokazać, że oni sami do tego dojdą to jest to zasadniczy cel mojego, żeby doszli sami to jednak, iż pani doświadczenia w jaki sposób dochodzą samych 3 przejść skłania do tego, żeby sami dość jestem pewna czy ich mediator inni tłumaczy na czym polega mediacja co z tym co z tym można osiągnąć i przede wszystkim, kiedy i, kiedy rozmawiają w jego obecności to tak umiejętnie stara się prowadzić rozmową to właśnie taką mediacyjne są, żeby strony same doszli do wniosku no przede wszystkim z, a sprawca, żeby doszedł do wniosku, jaką krzywdę wyrządza, żeby wytworzyć w nim poczucie, które my nazywamy oczywiście sprawiedliwością naprawczą, żeby chciał kiedyś zrozumie, że jaki, w jaką krzywdę wyrządza, żeby chciał to naprawić do tego wrócił po chwili przerwy zrozumieć świat Wiktor Osiatyński rozmawia w TOK FM witam państwa ponownie rozmówczynię moją jest pani sędzia Eleonora sporym jak niemiecka rozmawiamy o mediacji rówieśniczej w gimnazjach i przed chwilą sierpień zakończyliśmy nad czym sprawiedliwości naprawczej na tym, że celem mediacji byłaby chęć naprawienia krzywdy ze strony tego, który krzywdę wyrządził i że to naprawienie krzywdy może przybierać równy halach w różny charakter, ale nie jest zemstą i z artykule, który pani napisała przeczytałem bardzo mnie zaciekawiło takie sformułowanie, że sprawiedliwość ta naprawcze nie da sprawiedliwości sądowa czy sprawiedliwość oparta właśnie sprawiedliwości o wymierzeniu kary opiera się na zasadzie oko za oko ząb za ząb wszyscy dali z wodami w, że powszechne jest to uznawane za coś bardzo okrutnego, ale w swojej genezie biblijne to byłoby złagodzenie postępowania, ponieważ za jakiekolwiek wszelkie przewiny kary były okrutne surowe i traciło się życie i tutaj nagle przychodzi ustawodawca Osaka realnym sakralnej, jakby sankcji się sakralny legitymacje mówi nie za oko i można zabrać życia tylko drugie też około zarząd można zabrać dom i nic więcej, ale pani mówiąc o sprawiedliwości naprawczej nie mówi oko za oko tylko wartość pokazało go przerasta wyjęta oko trzeba przełożyć na wartość nie wybrać nie wyjąć drugiemu oczka tylko on ma spłacić zapłacić wyrównać wartość tego oka, które komunikują czy Despero i naprawcze, ale żniwa nie przekładana na pieniądze na nią 1 maszyna pieniądze niemal na dobroć może na dobre uczynny właśnie może na wychodzimy właśnie o to, żeby w, żeby naprawić krzywdy krzywdy i szkody, ale ale, żeby w ta chęć naprawienia płynęła, że tak powiem ze środka w z nas skrzywdziłem kogoś zdaje sobie z tego sprawę i chce zrobić wszystko, żeby to krzywdy naprawić biomasie przebudowali wewnętrznie, a on przebudować niesie wydaje, że tak i w pani doświadczeniu wykształcona odpowiednio przygotowany mediator może do takiej przemiany wewnętrznej czy sprawców doprowadzać na przynajmniej takie mam założenie i taki jest, jeżeli sens mojej ta jest w Europie molestujących w grupie dzielić się siła nie będę używał dną w jakiejś organizacji czy para organizacji, które liczą się siła i liczyć się molestowaniu upokarzanie innych to mediator się do niego dobierze jako szczyt G 8 za późno trudne jest wyjście z bardzo poważny problem który, choć ogranicza możliwości wybierać są niesie wydaje, że w pewnym w pewnych sytuacjach taki wykształcony przez nas mediator wie, że to pewne granice w określaniu już sam fakt, że on nie jest też młodym człowiekiem, że w pewnym momencie no niestety trzeba sięgnąć do osób starszych i w tym celu, jeżeli się nie radzili to po to, ja wszerz rosną również szkole pedagogów szkolnych lub osoby koordynujące program w danej szkole staram się Krzyśka szkolić też również rodziców, ale to w mniejszym zakresie, ale przede wszystkim te osoby, które zresztą uczestniczą w problemy w procesie szkolenia naszych młodych mediatorów, że w takich sytuacjach zawsze taki pedagog czy koordynator będzie służył radą i pomocą poza tym zawsze on ma w biznesie tak tanie w off w odwodzie w spędzić tam za plecami wykształconego profesjonalnego mediatora, ponieważ ja angażuje swojego programu ludzi, którzy się wydaje, że kochają mediacje w szpitalach robią to pro publico Bono, bo to jest strasznie ważne najpier w chodzi o to, żeby mu ci młodzi ludzie sami się dogadali, żeby ten mediator był kimś, kto jest rówieśnikiem, kto mówi językiem, który pomoże im się dogadać podoba mi się ten pomysł też, że mediator w czasie przerw czy w ogóle, że mediator odgrywa rolę nie tylko w sporze, ale obok w szkole żona przykład czasem nauki czarami pełni dyżur na przerwach i w ten sposób poznaje możliwe konflikty i poznaje możliwe zagrożenia i może sam swojej inicjatywy wyjście zaproponować mediację niekoniecznie czekając aż się strony zwrócą mu może oczywiście takie rzeczy nie wyklucza, ale zawsze świetny pomysł pani dyrektor Marcyniuk z takim małej miejscowości Mircze to jest w powiecie hrubieszowskim n p. założyła skrzynki mediacyjne to fajna rzecz, że na korytarzach wiszą takie Skrzynecki skrzynka mediatora i dzieciaki, które są skrzywdzone, bo czują się skrzywdzone albo może nawet nie skrzywdzone, ale uważają, że muszą porozmawiać z jakichś swoich problemach z mediatorem pliki do własnych rodzinnych też sprawa wrzucają karteczkę tak, żeby nikt tego nie widział kąta wrzucił karteczkę i prosi mediatora kontakt nazywam się Kasia Kowalska przypuszcza wdowa z pierwszej BU proszę o kontakt niż zrobić to tak, żeby nikt może nawet nie wiedział, że oni się ze sobą skontaktowali i ona może powiedzieć, że n p. padła ofiarą jakiejś agresji czy ma jakieś konflikty, których jest więcej nie może poradzić w morze to dotyczyć nawet konflikt tu pomiędzy uczniem na, a nauczycielem i wtedy ten mediator musisz się zastanowić ma już określoną wiedzę przekazaną przez nasz czy n p . tutaj nie należałoby jednak może zasięgnąć pomocy dorosłego, a jeżeli chodzi o konflikty rówieśnicy to może zaprosić sprawcy takiego n p. brzydkiego zachowania, że proponuje mediacje i jest stara się wytłumaczyć każdemu z nich jest w morze zło, jakie się wyrządza generalnie konsekwencje, choć i t d. z reguły jest także, że na początek tak, a nadzór w innych klubach świata my dorosłych najpier w mediator wysłuchuje 1 stronę później wysłuchuje drugą stronę w, a potem zaprasza ich razem na spotkanie i nie proponujemy rozstrzygnięcia, chociaż obecnie przepisy kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają, że mediator ma sytuację, w której mediator może nie wskazywać na różne sposoby rozwiązania konfliktów, ale jestem temu osobiście przeciwna, ponieważ to schodami wchodzimy troszeczkę arbitralność, ponieważ na każdy z nas nie podlega różnym rodzaju sugestiami mogła możnych można byłoby przekroczyć tę grę w granicy w nie arbitralności natomiast tutaj tak stara się rozmawiać prowadzić tę rozmowę dzieciaków między sobą, żeby te dzieciaki same znalazł jakiś sposób pogodzenia się przy tym o to no różnie bywa niekiedy się można śmiać z tych propozycji dzieci mniej jak nam n p . w nowo w zamian za to ja chciałabym, żebyśmy nie zaprosił do kina mówi dziewczyna, która w niektóre obawiać się w konflikcie z chłopakiem idą razem do tego kina no bo są takie różne sytuacje w inny, ale właśnie ma to na celu złagodzenie konfliktu, bo tych w gruncie rzeczy te mediacje rówieśnicze zmienia atmosferę w szkole zmienia atmosferę walk między uczniami między ludźmi z takiej rangi wrogiej albo nastawionej na obronę, czyli na reakcję ody na reakcję bardziej przyjazne i bardziej polegające na wsłuchiwanie się drugą stronę, ale się prawdopodobnie nadają do rozwiązywania dosyć prostych konfliktów między uczniami ale, żeby wykorzystać te konflikty właściwie o to, żeby zmienić negatywne uczucia na pozytywne reakcje uczucia natomiast w przypadku mediacji czy sprawiedliwości naprawczej w ogóle wśród dorosłych, którą ja znam to jest także sprawiedliwości naprawczej można, owszem, może się sprawca podlegać, a zachęca go m. in. do tego Koziej dzieli się nie podda zasadą sprawiedliwości naprawczej to będzie odpowiadał na normalnych zasadach karnych to zachęca do poddania się sprawiedliwości naprawczej coś podobnego jest w przypadku mediacji w szkole, że jest jakaś wisi potencjalna sankcja, jeżeli ja się tej mediacji rówieśniczej albo nawet strony dorosłego mediatora, którym pani wspomniała, że pani może go z rękawa w razie czego wysypać nie poddam to jakieś poważniejsze sankcje spotkają znaczy taka mamy określony przepis, który właśnie dotyczy uczniów inne wkład wpływa sprawa do sądu rodzinnego i sędzia dla nieletnich i jedno może przeprowadzić całe postępowanie w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i zawsze jest to po pierwsze, ogromna trauma i dla sprawcy i dla ofiary miałam kiedyś taką sytuację życia, bo skonfrontować jej obu chłopców ze sobą i jest permanentnie mi się ofiarami stawiała nie stawiała na na wyzwania wymuszają zastosować w młynach przy nim bardzo dawno temu, ale przymus policyjny musiała wyprowadzić tylko chłopak ofiary jest dla druhów, a ja było dla mnie strasznie traumatyczne doświadczenie, że zrobią to 1 jedyny raz w życiu biegami więcej w życiu po kilkadziesiąt lat temu w w początkach mojej kariery sędziego rodzinnego wyższą doprowadziła wtedy będą do takiego jakiegoś pogodzenia się tych 2 chłopaków Anny, ale już sam fakt, że ten chłopiec przeżył traumę po szóstej rano wkroczyła policja sprawdzani przymusowo doprowadziła do sądów też było dla tego dziecka strasznym przeżyciem na pewno nie tego bym nigdy w życiu nie chciała dzisiaj mamy taki, że są funkcjonujące w 19 8 2 roku tylko wtedy był tajny przepis teraz jest przepisać leku 3 2 ze znaczkiem ją od ust. 1 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, że można przekazać sprawę nieletniego do szkoły, do której dziecko obecny uczęszczają obaj sprawcy i ofiara, żeby to rozwiązało rozwiązała szkoła sama albo do organizacji morza w młodzież należą tylko jakiś inny jak jest inny podmiot prawda w ich, który ma informować sąd w IT out in to tutaj ja w tym momencie akurat się w nie zgadzam z ustawodawcą, ale jesteśmy powiedzmy prywatny pogląd, że ma co 6 miesięcy szkoła informować, kiedy sąd o podjętych działaniach tak dalej i t d. ponieważ uważam, że w takich sytuacjach konfliktu między uczniami na wieży i dyrekcja, bo wtedy to musi dyrektor szkoły zadecydować życia podać taką takich chłopców czy dziewczyny czy taką przyczyną taką parę ofiara sprawca mediacji rówieśniczej i dzieciaki doszły do ugody to sąd jeśli po nim ktoś w ogóle w takt powiem interesować tą sprawą w inny z chwilą powód uważam, że z chwilą przekazania sprawy do szkoły po nim sędzia natychmiast umarzać postępowania tutaj rozumieli znaczenie pozwala wróćmy do mediatorów pani sędzia czy zdarza się, bo media to, że to są młodzi ludzie też są ludzie właściwie po przejściu takiego przeszkolenia, w którym za chwilę dostają pewną, który w słowie władzy, a czy dostają pewną rolę sądu wartościowanie oni są mediatorami zdarza się, że oni sami inni nadużywają tej swojej przyszłej władzy czy zdarza się, że oni sami zaczynają być tymi w góry, czyli upokarzają inne osoby, że oni czują się wyróżnieni czuję się lepszy lepsi czy to jest bar czy ty rzadki albo w ogóle jak i choć miał z nim miałam przyznam się szczerze miałam na to zupełnie innego typu sygnały, że właśnie takie osoby w niej są darzone w społeczności szkolnej, a milemtrowi słupa rtęci powiedziane, ale oni są wybrani przez innych odczuwalne są namaszczeni przez panią w jakimś tam procesie doboru i potem szkolenia, czyli oni są, jakby dla pozostałych uczniów mogą się wydawać agentami do świata dorosłego, gdy nie ma dali nie tak tak absolutnie nie może być wino albo co temu zapobiega nadmiernemu zapobiegamy, więc właśnie przyszedł pani zwani Jarek Jarek Guła garażem Woźniak podlaskiego, a wymyśliła ankietę, którą tak wiem co roku w pierwszych klasach powtarza mianowicie lekarze w odpowiedzi dzieciom na pytania, kto to jest media, kto to jest arbiter co rozumiesz przez to słowo, kto twoim zdaniem w Reczu poniesie zajmować ten arbiter i kto twoim zdaniem mógłby być arbitrem w twojej klasie szkole w twoim rzeczników proszę sobie wyobrazić, że dzieciaki idealnie wskazują te same osoby, które wcześniej wskazała rada pedagogiczna to dobrze świadczy o radzie pedagogicznej, bo dla dzieci też oczywiste, ale nie miałem świadomość, że dały rady pedagogiczne mają taki dobry wgląd w funkcjonowanie dzieci funkcjonowanie społeczności szkolnych, a ja szczerze, że dobry nauczyciel to tylko popatrzył na klasę i po dwóch-trzech kontaktach już wie kto jakie ma predyspozycje, jeżeli chodzi o przywództwo w grupie o mediację o arbitrze arbitralność w klasie Boga Izraela innego niż przywództwo, a tak, ale od tej chodzi o to, że bardzo ciężko będzie przywódcą w gruncie, lecz z gołębia właśnie granatowe cecha ta bardzo często są to nie najlepsi ci uczniowie się tanie są prymusi nie oni nie bardzo często na sądowym musi nie są to osoby, które narzucają prawda jakiś tam styl bycia w klasie i t d. tak dalej nie są też prowodyr jest za prowodyrami natomiast mają coś takiego w sobie właśnie cel czas wracam do tego określenia charyzma, że już od razu wiadomo, że ta osoba potrafi n p. jak klasa zaczyna rozrabiać, ale to często w szum prawda na sali i nie zawsze nauczyciel potrafi ten szum wyciszyć na te wystarczy, że uciekli uczeń powie trza i nagle zapada cisza w nasze to się w ten spór przekłada się wszystkim bardzo podoba dzieciakom, bo zmieni, kiedy mam zajęcia również inni moi współpracownicy nie mamy zajęcia przecież nie tylko z tymi samymi mediatorami, ale również w ze szkołą z klasami w ich do siebie to w niewielkiej potrafi tego wytłumaczyć, bo aż takiej wiedzy psychologicznej socjologicznej nie mam, ale wiem, że takie zachowanie w się zdarzają jej właśnie w w początkowo rzecznikiem żeśmy ustalili praw dziecka, że będą, bo w 2 osoby z każdego rocznika wybierany na to szkolenie na szalę, a one już w pierwszym roku na 1 1 szkół Miami 6 6 absolwent 2 1 11, czyli były szkoły, gdzie w nawet, więc większe liczba uczniów się poddała nasze szkolenia mina była tego rodzaju uprawnienia, ponieważ kończymy szkolenie na takim wydaniem takiego zaświadczenia podpisanego przez prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i kuratora oświaty, że ukończył takie szkolenie i tę naraz przeżywa dzisiaj te szkolenia fragment pani artykuł o wytypowanie w ramach programu uczniowie powinni poznać podstawowe zagadnienia prawa karnego postępowania w sprawach nieletnich praw i obowiązków małoletniego wprawie materialnym oraz w postępowaniu karnym cywilnym zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu sprawiedliwości naprawczej mediacji poznać anatomię psychologię konfliktu ma być wiedział podstawowych instytucjach prawnych w kraju w funkcjonowaniu, a ponadto nauczyć się rozpoznawać charakter konfliktu uświadamiać czym przyczyny skutki przemocy oraz sposoby ich rozwiązywania metodami alternatywnymi szanować siebie swoje interesy oraz innych i ich interesy trop, ale jeszcze nie koniec Pomóż nam przeżyć to jakiś nonsens tego jest tak strasznie dużo też przedmiot na studia jak może się nauczyć tego wszystkiego mediatorów jakimś krótkim czasie w procesie szkolenia i po co pociąga to robi ta wiedza są już dotycząca n p. z zagadnień postępowania w sprawach nieletnich trafi obowiązkowo małoletniego prawie materialnym pociąga on ma umieć on ma umieć ludziom pomóc się dogadać w pociągu z przyczyn tych sald tej całej wiedzy pytam o nowe jak pani zapytam kasztanowców Grzegorz zwierzę miało nieco mniej słodka wcale nie jest za dużo rzeczy w głowie nie mniej lub źle nie ma absolutnie, gdyż potrzebne to jest potrzebne, dlatego że mnie, żeby zrozumieć dzieje idei mediacji rówieśniczej w tych w tym programie klimat realizuje uważam, że młodzież powinna zdobyć elementarną wiedzę prawną jej psychologiczne socjologiczne on w tydzień 2 tygodnie miesiąc to jest długi proces jak długi nowe reguły siedem-osiem miesięcy nawet tak to trwa ich miasta tydzień parę godzin to znaczy mieć na zapraszamy dzieciaki raz 2 × do roku do siebie w inny oczywiście nie wszystkie naraz, bo to byłaby cała rzesza ogromna, ale tam powietrzny 80 9 0 uczniów zapraszam mediatorów zawodowych zapraszam te tory kilka konfliktu i ich właśnie przede wszystkim teoretyk konfliktów przekazuje cudowną wiedzę jak konflikt może być on nie destrukcyjnie nie destrukcji jest ta druga opcja ta druga 30 lecia zdradza w ramach programu mediatorzy rówieśnicze powinni nabyć umiejętności zdefiniowania konfliktu stosowania technik aktywnego słuchania odróżniania interesu od stanowiska przestrzegania norm moralnych sprawiedliwego prostą, bo w wagach odnoszenia się do innych ludzi z szacunkiem bez względu na to tym ciągle będą mnie ta druga część wystarczyłaby z tej pierwszej gminie, ale może jestem przekształcą Alemu zły człowiek ma to być, ale młody człowiek powinien wiedzieć przynajmniej ja odebrałam takiej nauki w przeszłości dalekiej od kiedy musi wiedzieć, jakie są podstawowe organy w funkcjonowanie państwa, w którym człowiek żyje, że powinien znać podstawowe instytucje prawne, którego otaczają, bo one nas być mediatorem czy gogle każdy młody człowiek każdy moderować to uczynić dzielnie Aniu, pani szaleje, a pani Teresa ziemianie uczyli ich w sądzie jakich uczę w szkole to, ale uczy, ale w zajęciach w szkole ani na zajęciach mediacji lotami chorąży rozdała już za dużo widz nie tylko Bodo w bo w ramach mojego programuje się zwracam się mieniu prezesa, którego reprezentuje ich kuratora oświaty do różnych dziwnych instytucji, które dla dzieci z Brazylii ludzi czy przyszłam, żeby przysłali do szkoły, a sędziego prokuratora w adwokata radcy prawnego notariusza policjanta pedagoga no dobrze jak Holandia teraz to już erozję konie chodzi o to, że mają nadal daleko nawet spotkać z ludźmi, którzy mają tę wiedzę mam nawet takich ludzi jak zawsze trzeba z prezesem wyobraża, że przychodzi strażak to fantasta już im mówić dzieciom w całej niemal na brak rękojmi za Polaka z ludźmi, którzy mają po zjedzeniu Tonew trafiali do nich tylko w ramach tego programu tylko oni przychodzą do całej szkoły niekiedy cała szkoła się zbiera na takie spotkanie jednak raczej z pracownikiem Straży Granicznej mamy w tej chwili problem ja jestem czekiem ze Wschodu, więc my mamy tą granicę na Bugu, ale to nie tylko na Bugu, bo Bóg się w połowie hrubieszowskiego kończy o juwenaliach działa już jest na lodzie traw daje z jakim one też wiedzieć, dlaczego n p . sam często legitymować ani przez służby graniczne na wszystko to jest wiedza, którą musimy znać już dziś musimy funkcjonować w danych rozumianej społeczności można nabywać takich szczegółach, więc tylko spotkać się spotykam się z ludźmi Thomasa jest, którzy mają tę wiedzę i natomiast czy nauczyciele, z którymi pani rozmawia, kiedy pani w jakiej szkoły chce wprowadzić taką mediacją rówieśniczą czuli się opierają przeciwko temu nauczyciele albo rodzice czy raczej są chętni czy trzeba ich jakoś przekonać, bo to groźna myślę, że od zera przekonywać, że trochę trzeba przekonywać, że władza i Izraela wyraziły władze Jarot prozy Marka co daje się jakieś takie uprawnienia nie ma no tak to nawet są opory w środowiskach prawniczych również dlaczego, dlaczego wchodzimy z takim programem do szkół, a ja ne rem bas wokal, bo jest to robić trenerzy, choć szanujemy, a Wilna adwokaci uważają, że oni pojedynkach nie na wszystko w porządku tylko, że ja uważam, że kiedy ja przychodzę jako sędzia to sposób mojej rozmowy z młodzieżą ma zupełnie inny wydźwięk niżeli n p. lekcja ta SA na te same tematy prowadzona przez nauczyciela z danej szkoły, gdyż inaczej odbierane ja staram się mówić ich językiem jest to dla mnie ciężka praca boję się z żalem pani się może sygnalizatorów nauczyciela, więc była Jura staram się stałem się rozmawiać z młodzieżą staram się od nich dowiedzieć staram się podkreślić, że ten czynnik człowieka dorosłego jak najmniej się, jakbym wkraczał w FT świat mediatorów w świat mediacji rówieśniczej, bo w niczym gladiatorzy szkolili oni w 10 0 potrafią stworzyć cienie nie po tym, jak Wojtek na pytanie, dlaczego tak jest nie jestem psychologiem nie jestem socjologiem to są dziedziny, które są mniej jeszcze mowy o różne rzeczy w różnych rzeczach Inter ma już po tych lat dach prowadzenia szkoleń mediacji pani jest tylko nie ma pani dyplomów odpowiednich, ale już pani się orientuje w psychologii socjologii na tyle na ile pani potrzebuje na dziękuje 3 zalań i uznanie, ale inni w każdy ma dzieci chciałabym żeby, żeby nam się był żywo fajniej lepiej przyjemnie tak bym powiedziała, żebym chciał pani sędziom ciasta biegnie nieubłaganie trudno pomyśleć już prawie 5 5 i bardzo ważne pytanie, zwłaszcza praktycznie także państwo czy też kupili przede wszystkim na udziale ze szkółki i tak z gimnazjów i ten wybór nie był przypadkowy, bo obejmował młodzież w 3 tuje panią domu w trudnym okresie Adolf licencji, kiedy młody człowiek przeistacza się z małego dziecka dorastającego człowieka, a jego nieakceptowane przez dorosłych zachowania są często spowodowane gwałtownymi przemianami hormonalnymi zachodzącymi organiczny pani to co tu przeczytałem stosunkowo niedawno o tym, że właśnie wybraliście młodzież jest też wśród szkół gimnazjalnych z tego powodu cecha dole esencji było dla mnie najsilniejszym argumentem na rzecz zachowania gimnazjów naprawdę to bardzo silny i przekonująco brzmi tak teraz likwidują gimnazja to zmienić, a będziecie robić w liceach czy będziecie robić szkole podstawowej jednak czymś, czego oczy spółkę Enea nie przewidują prace ziemne bazują jest wydarzeniem tej zmiany w bojach przy Janie mam prośbę wpływu na proces legislacyjny musieli się pogodzić z tym co może mnie spotkać za kilka lat w związku z powyższym 3 listopada w odbędzie się taka narada czy konferencja szkoleniowa instruktażowe dla dyrektorów wszystkich szkół Lubelszczyzny tą konferencję zwołuje kuratora oświaty w imieniu własnym i my do prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie podczas tej konferencji Bender propagowała ten program i Benny zaprasza do programu dzieciaki z klas piątych i szóstych szkół podstawowych w tym przed gimnazja i przed gimnazjami w obecnych gimnazjów i będę wchodzić już do szkół ponadpodstawowych w ponadgimnazjalnej, dlatego że chciałabym nie stracić tego w trudnym jest powiedzieć jak to na zwrot ku dorobku może z gimnazjów, żeby żyć tak, by przenosić doświadczenia nasza UE, który już przez te od 20 11 roku żeśmy zdobyli przez 5 lat również na grunt szkół ponadgimnazjalnych nad, zwłaszcza że już mamy takie pierwsze pierwszy w Biłgoraju w czerwcu w tym 1 z liceum w taki program były realizowane poza tym, żeby zachęcić może i uczniów do udziału w tym programie w to pan rzecznik ogłosił po raz pierwszy w 20 1 1 roku jak ogłasza co roku konkurs literacki plastyczny i mam ponad 10 0 już cudownych prac plastycznych u siebie w gabinecie, które były nadsyłane przez uczniów z różnych szkół na właśnie Denek na konkurs m. in. na system taki konkurs był co mnie na inne n p . co wiem o sprawiedliwości naprawczej tych prac wiedziałem, ponieważ pani pokazywała na konferencji sędziów sądów rodzinnych w połowie września w tym roku gratuluję pani gratuluję tego dorobku życzę udanej konferencji już w tym tygodniu w i życia również, żeby to pani dzieło się poszerzała na inne gimnazja szkoły na Lubelszczyźnie i w innych częściach kraju dziękuję dziękuję bardzo dziękuję pani rozmów, czyniąc była pani sędzia Eleonora sporym jak metka z Sądu Okręgowego w Lublinie pani szkoli młodzież szkół gimnazjalnych do mediacji rówieśniczej dobranoc państwu do usłyszenia za tydzień kolejne oblicze zrozumieć świat Wiktor Osiatyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA