REKLAMA

Kongres Świeckości, czyli o inicjatywie na rzecz świeckiego państwa

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-10-13 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dwudziesty pierwsza 2 6 piątkowy wieczór Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska i zaczynamy naszą rozmowę o kongresie świeckości z nami w studiu są już organizatorzy Zbigniew Szczęsny dobry wieczór dobry wieczór Bożena Szydłowska dobry wieczór dobry wieczór i Mirosław Woroniecki dobry wieczór dobry wieczór pani redaktor dobry wieczór wszystkim słuchaczom dobry wieczór panom i może zacznijmy w takim razie od rozmowy z panem na temat odczuwam w ogóle Rozwiń » chodzi Kongres świeckości 20 01 . 2 2 października w Warszawie są w ogóle za problem przecież nie żyjemy w państwie wyznaniowym no właśnie dobrze pani redaktor to poruszyła również SI my mamy zupełnie inną ocenę ich wedle mnie właśnie niestety żyjemy już w państwie wyznaniowym od kiedy i trudno jest podać datę, bo jest to pewien proces my jesteśmy przyzwyczajeni, że inne traktujemy jako miasto prawnicy, że tak tym państwo wyznaniowe jako państwo wtedy, kiedy zapisy konstytucyjne jakiś wyznanie uprzywilejowują bądź je ustanawiają wyznaniem państwowym natomiast tak naprawdę to nie o to chodzi, bo jak przy pokazuje przykład państ w skandynawskich, które do niedawna przecież nawet instytucje nie miał kościoły narodowe to jednak treść społeczna i polityczna była zupełnie inna natomiast w Polsce obserwujemy proces zupełnie odwrotny my stajemy się coraz bardziej państwem wyznaniowym mamy bardzo poważnie zaawansowany proces klerykalizm racji i to trwający już od roku 9 dziesiątego chciałbym przypomnieć, że takie akty jak orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który śmiało mogę nazwać orzecznictwem Fillon katolickim, które zaczęło się zresztą od sankcji usankcjonowania 2 i instrukcji dotyczących nauki religii w szkole posługiwał się w swoich uzasadnieniach argumentacją aksjologiczną pochodzącą, jakby zupełnie innego porządku niż porządek Konstytucyjny w myśl teraz jest pytanie w Trento nad wszystkim przeszkadza czy to panu przeszkadza wolności czy Tomi przeszkadza czy to przeszkadza pani i panu czy faktycznie jest tak, że to jest dla nas zagrożenie i tutaj chciałbym już wejść na teren, który jest bliski naszym słuchaczom, czyli tego codziennego życia przecież nie musimy posyłać dzieci dorośli nie da nam lekcje religii w szkole przecież nie muszę chodzić do kościoła, gdzie tutaj bezpośrednio to zagrożenie zaczyna nam wpajał zaczyna się życie w do naszych prywatnych domów gdzieżby zawłaszczyć naszą prywatną przestrzeń służy pani redaktor zauważyła, dlatego że przez wiele lat ta powiedziałbym dolegliwość czy też dyskomfort związany z wprowadzaniem w pewnych obyczajów religijnych z nasyceniem ceremoniału państwowego treściami religijnymi z nauką religii one były właściwie takie lekko dolegliwe one jeszcze nie powodowały konieczności a jakiego w przeciwdziałaniu natomiast sytuacja zmienia się radykalnie w momencie, kiedy ludzie zaczynają to dolegliwość ten dyskomfort postrzegać jako opresję dysk, którą dzisiaj śmiem twierdzić mamy do czynienia w momencie, kiedy pojawia się presja pojawia się również inna motywacja do działania nam się udało im w ramach Kongresu zaprosić wszystkie organizacje światopoglądowe ateistyczne, a gimnastyczne antyklerykalne laickie liberalne lewicowe połączone 1 celem i kombi od cen miedzi i kobiece również taki jest połączone z pewną ideą poszukania mamy to meteoryt i sposobów przeciwdziałania klerykalizm racji, która dzisiaj najbardziej widoczna, zwłaszcza w procesie wychowawczym do pracy w innym i to dzisiaj właśnie mamy do czynienia z takimi aktami jak kopanie nie poświęconych tornistrów n p . jak obowiązkowe zajęcia w szkołach z z rekolekcji, do których praktycznie do niej siłą przecież, a jednak jakiś sposób poprzez presję społeczną są przymuszony dzieci również niewierzące Dynama Drezno mecz euro no i o ile rozumiem obecność środowisk ateistycznych Racjonalistów osób po rządach lewicowych na kongresie o tyle może zatrzymajmy się na chwilę nawet przy temacie praw kobiet, a w obecności czy wpływu kościoła na przestrzeń społeczną polityczną, bo to wcale nie jest tylko takie oczywiste ja patrzę w tej chwili na program Kongresu świeckości i mamy tutaj kilka spotkań kilka tematów, które dotyczą bezpośrednio tego w jaki sposób świeckość państwa bądź bezwyznaniowości państwa wpływa na sytuację kobiet w danym społeczeństwie pani Bożena jak to wygląda ktoś w ogóle łączy zacznę od bardzo świeżej sprawy mianowicie interwencji naszego rządu mnie w sprawie komentarza komisarza praw człowieka ONZ do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych niektóre wypłynął w wyniku artykułu redakcji oko Press wczoraj i z którego wynika, że nasz rząd zwrócił się do ONZ-etu z prośbą o usunięcie SC tego komentarza nie takich zapisów, które chronią kobiety przed przymusem ciąży w sytuacji gwałtu w sytuacji zagrożenia życia zdrowia oraz sytuacji Real, kiedy płód jest teraz sposób, że nieodwracalnie uszkodzony Anne to sytuacja kobiet z OFE w tej chwili w Polsce jest absolutnie dramatyczna mamy mamy ograniczoną ograniczony dostęp do antykoncepcji mamy w tej chwili jedynym dostępnym w Polsce środkiem antykoncepcyjnym bez recepty jest prezerwatywa Hej, Hej ja w tej chwili mam 4 1 lat pamiętam że, gdy byłam 20 lat komu były jeszcze środki chemiczne dostępne wozy bez recepty dzisiaj młodzi ludzie mają do dyspozycji wyłącznie prezerwatywy to jest absolutnie dramatyczna sytuacja zmierzamy z takim kierunku jak era, kiedy się na kiedyś wyglądało jak wyglądały sprawy w Irlandii mianowicie w Irlandii jeszcze w latach dziewięćdziesiątych zakazane były prezerwatywy w taki to jest to jak to jest fakt to nie jest żart tak oczywiście ja się zaśmiała, ale faktycznie filmowców alarm generalnie rzecz biorąc nasz salon dla porozmawiać, pozując się właśnie Hans hasłem Kongresu kobiet w UE, na które MEN, który miał przyjemność być Ewa Mes sytuacja jest okropna w związku z tym, że kobiety obudziły się absolutnie doszło do tego, że jest TM istotny związek pomiędzy tymi Jan jest realny poziom ochrony ich praw przez państwo, a tym na ile mi w swoje, bo oddziałuje na na ten obszar kościół katolicki i ruch oddolny, który również reprezentuje tutaj swe w ramach Kongresu, ponieważ jestem też się działaczką ogólnopolskiego sylwestra ku kobiet sam siebie sformułował postulat świeckie elity te, które na które, które są bardzo radykalne powiedziałabym jak na ruch masowy oddolny z PIA ogólnopolski strajk kobiet również jest częścią Kongresu świeckości spróbujmy zastanowić się na ile w ogóle świeckości jest zakorzeniona w polskiej kulturze w Polskiej historii o tym, będzie opowiadał Zbigniew Szczęsny jak rozumiem przedstawia zarys historii idei świeckości na kongresie, ale na ile tam jest to w ogóle nam bliska tradycja czy my mamy do czego się odwoływać czy my dopiero budujemy to podwaliny oczywiście im mamy konkretne nazwiska konkretnych Racjonalistów w naszej historii, którzy są silne osiągnęli i gdzieś zostawić ślad po sobie, ale czy to już jest na tyle tradycja byśmy my tutaj mogli mówić o kontynuacji pewnych pewnych prądów z pewnością słabo z tym jest tak bym powiedział, ponieważ nasza historia potoczyła się w szczególny sposób utrata państwowości spowodowała w znacznej mierze powiązanie interesów narodowych z możliwością ich jednak my opalać się o struktury kościoła katolickiego, który zresztą dosyć silny podmuch dwojako w tym procesie uczestniczył też ja nie podważam wielkiego nieraz patriotyzmu polskich księży uczestniczących w zrywach narodowych albo wspomagających ruch narodowowyzwoleńczy Polaków, niemniej jednak kościół instytucjonalny w sensie Watykan prowadził interesy z caratem zupełnie przeciwne do naszych interesów narodowych polskich, owszem mamy pewną pewną tradycję związaną choćby w okolicach powstania styczniowego z całym nurtem intelektualnym ruchu czerwonych centrowa lat nie oznacza, że komunistyczna wyjaśnia dla współczesnej młodej publiczności, która może nie mnie nie pamięta tych lekcji historii ale, ale jednak socjalistyczne wyraźnie lewicowy i emancypacyjne nurt, który wiązał się z intelektualną tradycją polskiego jest także mentol, który ruchem przeciwnym państwu papieskiemu, a więc tradycją wyraźnie świecką LG jednak po upadku powstania styczniowego kościół razem na zmianę z polskimi konserwatystami w dni temu w tym w myśl liczę też tradycje skutecznie zabili jak pisał historyk amerykański czy, zdobywając w Polsce Brand Artur Szulc taka zbitka pojęciowa jak Polak katolik jest wynikiem bardzo przemyślanej i bardzo skutecznie prowadzonej propagandy, która nastąpiła w tym okresie po upadku powstania styczniowego można wskazać konkretne przypadki, kiedy tego typu treści budowano po prostu od podstaw, tworząc ramy pojęciowe dla tego co potem przerosło narodową demokrację na morzu można się zastanawiać jak to możliwe, że coś udało się można było tę zbitkę aveo w drukować nam w tożsamość naszą narodową polską, ale też chyba trzeba zauważyć, że odwrotny proces byłby zda znacznie trudniejsze to znaczy dużo trudniej jest przekonać kogoś do zrozumienia czegoś niż do uwierzenia dużo trudniej przekonać do wysiłku racjonalnego COVEC kluczowe znaczenie miało tak naprawdę znowu LBMA tak jak teraz proszę zwrócić uwagę baza materialna, którą dysponuje kościół oraz jego umocowanie prawne tworzy konkretne kanały komunikacyjne umożliwiające rozszerzanie wpływy w taki narracji wideo dokładnie tym samym mamy do czynienia w tej chwili Konga świeckości chce zwrócić uwagę partii politycznych na to, że nie da się dalej modernizować kraju nie przeciwdziałający tej narracji, która jest, jakby nie patrzeć nie chce wchodzić kwestie doktrynalne kwestii wiary, ale najbardziej zachowawczą narracją w ogóle, jaką mamy do czynienia w Europie i akurat ta najbardziej zachowawczy narracja najbardziej sprzeciwiająca się pewnym trendom mają modernizacyjnym w Polsce ma najsilniejszy wpły w może warto dodać dodać 1 rzecz, która jest dosyć istotna dla tych wszystkich środowisk, które w kongresie świeckości się znalazły, a mianowicie fakt, że my nie podzielam takiego przekonania teologów, że wolność może być tylko religii, że nie istnieje etyka świecka, gdyż zróżnicowanie dobra i zła jest zastrzeżone dla religii my nie podzielamy poglądu polityków przekonanych, że każda krytyka religii czy kościoła w sferze publicznej prowadzi w Polsce do eliminacji życia publicznego nie podzielamy także zasadności i polityki finansowej państwa, która finansuje obficie kościoła i wyznaczamy państwu polskiemu pewne zadanie, które jest znacznie szersze niż to do jakiego przyzwyczaili się czy wy przyzwyczajona dotychczas, że finansowanie kościołów i jest elementem wzmocnienia społeczeństwa spójności społecznej zatrzymajmy się na chwilę przy tym pierwszym argument się, bo oni rzeczywiście ważne i być może trzeba go powtarzać się tak długo aż stanie się właśnie zbitką słów powszechnie kojarzące się to on nie jest tak, że człowiek jest moralne, dlatego że stoją nad nim Carrey i nagrody boskie tylko może być moralnym mimo tego, że tych kar i nagród boskich nie ma to jest bardzo ważne, ale wydaje się, że tutaj zasobami, by wierzącymi wyznającymi jakąkolwiek religię bardzo trudno się porozumieć faktycznie ten spór o moralność on w odwiecznie wraca na PL jeśli jesteście ateistą to znaczy, że jest złem wcielonym jesteś tym Diabły mistycznym szatanem jest też rewersem wszelkich wartości, które w naszej religii zostały zebrane skodyfikowane jako ten najwyższy, aby wartości czy widzą państwo tutaj jakiś element model wyjścia z tego impasu, że moralność jest jednak cechą ludzką, a religia ewentualnie sobie zawłaszcza i nazywa zależnie od regionu kulturowego cywilizacyjnego i okresu ner epoki rozwoju pewną część tej moralność to jest przedziwne, ponieważ nasi najbliżsi sąsiedzi Czesi są krajem na ogół właściwie całkowicie z doświadczonym tam historia tak się potoczyła, że kości wpływy kościoła zostały utożsamione jednoznacznie przeciwnie do interesu Narodowego i ich kościoła tam właściwie niemal natomiast no chyba nikt rozsądny nie podejrzewał, że Czesi są jakimiś kraj zbrodniarzy kraj zbrodniarzy niemoralnym stąd to samo ze Szwecją Otóż to, więc nie proszę prowadzono mnóstwo badań dotyczących nazwijmy to z psychologii moralności w związku także z religią i tego typu tezy się w ogóle nie powtarzam jest to czysta demagogia i funkcjonuje w świadomości społecznej jedynie do przeważaj żyć tak wyrażę po prostu powie bez osób jest ciągle powtarzam ja wejdę w słowo Zbyszkowi, bo przy nie tylko przestępczość nie wzrosła jego wynik tego, że od kościoła brak, czego nie ma, ale również wzrósł popyt na wszelkiego rodzaju usługi czarów wróżb i tego typu tego typu rzeczy i tak naprawdę ta luka została zapełniona czymś się, że rynek nie znosi próżni Franek nie znosi nie znosi próżni bynajmniej nie chodzi o jakieś deficyty moralne, bo postępuj zawsze tak, abyś mógł zarazem chcieć, by twoje postępowanie stało się moralnym g makaronu hand interaktywnie praktyczny brak danych, toteż jest źródło jakich wartości etycznej jakiś fundament, na którym można poszukiwać swojej własnej etyki, ale my dzisiaj mamy w bardziej skomplikowany problem, dlatego że dyskusja cała nie tyle sprowadza się do kwestii rozważań teoretycznych etycznych moralnych co ma wymiar czysto praktyczny to są czysto praktyczne ludzkie losy, które są związane z tym co się dzieje w zakresie polityki jak n p. religia jest politycznie wykorzystywana, a wykorzystywana jest przez partię rządzącą w sposób absolutnie nieprawdopodobną wiedzą co to jest przemoc symboliczna wyjaśnimy podajemy przykłady dla tych słuchaczy, którzy być może tak bardzo są z nią oswojeni nawet nie są świadomi, że to jest przemoc wypowiem się jako matka Panny, a 2 lata temu zaangażowałam się w akcji świecka szkoła i temu właśnie początek mojej działalności społecznej i nie dzisiaj się nie poddaje, ponieważ że, ponieważ właśnie doświadczyłam jak matka i moje dzieci doświadczyły jako uczniowie przemocy symbolicznej w szkole moi synowie chodzili do Państwowej do państwowych szkół w UE, gdzie wszędzie w każdej klasie wisiały krzyże lekcje religii odbywały się w środku zajęć wszelkie zebrania początki roku zakończenia roku odbywa się z udziałem księży przed świętami zimowymi małe dzieci były zwalniane z lekcji, żeby odbywać próby jasełek, z których my dzieci było przymuszony, żeby brać udział w takt z 2 swoją swoją walkę w nas zupełnie prywatnym polu i powiązać z żołądkiem jest bardzo dobrym znaczą udało nam się wprowadzić ARR wprowadzić etykę do szkoły podstawowej, a po raz pierwszy dzisiaj w tej szkole etyka na etykę chodzi więcej dzieci one minęło 1 0 lat wie więcej dzieci chodzi na etykę niż na religię el Alto myśmy wprowadzili właśnie taka do gimnazjum, które kończyli w również prowadziliśmy etyka z wielkim problemem dzisiaj chodzi tam garstka dzieci, ale minęło bardzo mało czasu, więc chce, więc jeszcze dajmy dajmy im chwilę ENA niestety trochę zmieniły czasy nie są tak sprzyjające, więc ma bowiem szczerze, że może być teraz w trudniej o to, że estetyka była natomiast taką przemoc symboliczna jest też bardzo konkretnego, ale jeżeli nie wierzysz, jeżeli Ela religia jest czymś zupełnie obcym i nie chcesz miał wpły w na twoje życie obecność krzyża obecność księdza, który przychodzi na zastępstwo na lekcje jest przemocą jest sugerowanie, że musi się poddać pełnej, a narracji, ale jest na to nie godzę i ja mam nadzieję, że wszyscy rodzice, którzy są niewierzące lub po prostu się na to nie godzą, że religia była obecna w PRL tak powszechnie w przestrzeni publicznej pokażą tu prosto w geście zwróciłbym uwagę na to, że przemoc symboliczna tak naprawdę to coś więcej niż taka ambitna bezpośrednio przy musiała mnie czy sugerowanie, że należy się zachować tak inaczej tak naprawdę przemoc symboliczna polega na tym, że pewna pewna ciągłość pewna pełnienia określonej narracji powoduje, że jest to mało przez szerokie rzesze społeczne przyjmowana jako bez alternatywnej swoją i chyba dobrze pokazać mechanizm działania przeci w przemocy symbolicznej w tej chwili mieliśmy znakomity wręcz przykład to jest sytuacja dotycząca ochrony przyrody tego co się dzieje w Puszczy Białowieskiej w ich stosunek środowiska konserwatywnego środowiska leśników z motywowanego przez kler katolicki, gdzie na nomen omen bardzo ważny duchowny profesor GUS w 100 0 i Uniwersytetu lubelskiego katolickiego wykładowca tamtejszy instrument aut dane razem z ministrem szyszką, że pozostawienie tej przyrody tak samopas, żeby ona taka była bezpańska, a nie zaaplikowano jest właściwie jedno wbrew przykazaniu czym sobie ziemię poddaną no właściwie wbre w porządkowi boskiemu temu jak sobie jak wszystko powinno być od Augustyna i państwa Bożego opisanego prawda i że z tego pozostawienia tejże natury samym sobie samo złożyły się ściągnie sekty jakiejś IRR orlików roszczą politycznego winne pewien obraz to proszę odpowie płaci ten sam TOK rozumowania powoduje zaś chwilę, że dana nie wiem postać bajkowa wi-fi staje się jakimś diabelskim wizerunkiem dama ta data narodzin trzeba sięgać do postaci bajkowych, bo kobiety też sama sobie z moralności nie poradzą, o ile się ich nie poślą je rano dzieci za nie poradzą, o ile silna nie będzie interesowało w odpowiedni sposób na przyroda, tym bardziej że symbole religijne i związana z nimi pewna sfera pojęciowa i wyobrażenia oba działa jako z intern realizowany w wewnętrzne środek przymusu do podejmowania pewnych działań zgodnie z oczekiwaniami no i depozytariuszy tej doktryny, czyli kościoła w Widzewie tutaj w programie Kongresu świeckości IBF i jedno ze spotkań, które wydaje się prowokacją, ale może nie zatytułowane jest są okulary, z jaką szansę i wyzwanie dla kościołów chrześcijańskich, jaka to mogłoby być szansa, że państwo świeckie dla instytucji wyznaniowej tak to jest dosyć ciekawy temat sam jestem bardzo cieka w jak będzie zaprezentowany, ale moim zdaniem jest to ściśle powiązane z systemem prawnym, który w Polsce żeśmy skonstruowali, a mianowicie konstytucją, która w moim w moim odczuciu ona stwarza po prostu wręcz autostrady do legalizacji no weźmy taki przykład ojca Otóż art. 2 5 naszej obowiązującej konstytucji którą, którą my bronimy i dzielnie i będziemy bronić, bo są zakusy jej zmiany to on m. in . nakłada na władze ustawodawczą obowiązek regulowania statusu prawnego i wyznań mniejszościowych w drodze ustawy to implikuje obowiązek prawny rady ministrów do wynegocjowania odpowiednich umów z poszczególnymi jest wyznania mniejszościowym mamy w Polsce 1 6 4 wyznania, które nie są uregulowane ustawowo i władza nic nie zamierza z tym zrobić komu, ale pan im tak bardzo współczuje nie problem chodzi o współczucie dochodził po prostu o traktowanie serio systemu prawnego nie rozumiem, że w Polsce wszyscy na to konstytucja tak troszkę z przymrużeniem oka patrzyli, ale dla mnie to jest bardzo ważne i fundamentalny dokument, jeżeli wyprowadza się z niego pewien obowiązek prawny dla władzy Państwowej to powinien być realizowany i powinna to następować z tekstu 6 4 bodajże w tej chwili nie pamiętam dokładnie liczby wyznań to sąd oczywiście kościoły mniejszościowe to tak naprawdę chyba żaden do tej chwili jeszcze nie został nawet chyba nie została umowa wynegocjowana natomiast mamy tylko 1 5 wyznań o uregulowanym ustawowo na 3 jedno oczywiście jest umową międzynarodową, czyli tzw. konkordatem z NATO miast natomiast ta ogromna większość jest w ogóle poza zasięgiem zainteresowania władzy Państwowej, pomimo że przecież art. 2 5 konstytucji, który wprowadza pewne zasady polityki wyznaniowej państwa tak naprawdę zobowiązuje do tego, żeby te wyznania były równouprawnienie traktowane, ale to już jest właściwie czy bardzo skomplikowane same domy od wiecznych zalet modelu różnorodności to się sprawdza jeśli chodzi o różnorodność etniczną różnorodność płci i społeczną, że to jest zawsze gwarancja pewnej równowagi weź jakiekolwiek dopuszczenie do monopolizacji jakiekolwiek swary w tym przypadku religijnej prowadzi do wypaczeń moralnych do różnych nadużyć inne idą niesprawiedliwości i NATO nawet nawet mniejszym stopniu w tej chwili możemy mówić o 1 niesprawiedliwości, dlatego że jak powiedziałem wcześniej mamy do czynienia dzisiaj w Polsce spaść z państwem wyznaniowym, ale model państwa wyznaniowego może być bardzo różnej intensywności prawda mamy modele Mynarz 4 0 do 10 małych i do MSW jesteśmy na samym początku, ale chwalebne to prawdopodobnie gdzieś tam blisko trójki, ale wszystko przed nami natomiast oczywiście nad Nogatem modele zupełnej Integra Integra styczne jak Arabia Saudyjska czy Iran powiedzmy, gdzie będzie właśnie wszystko jest podporządkowane normom religijnym NATO chcemy na tej drodze jesteśmy rzeczywiście na samym początku, aczkolwiek już trzeba powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły szczególnie w ostatnich latach te wszystkie uchwały religijne Sejmu wkraczające na teren teologii NATO to do budzą zdziwienie, ale dopóki jest to tylko zdziwienie ta nie ma problemu natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy ta religia zaczyna się wdzierać do wzięcia społeczne w sferę publiczną zaczyna regulować sposób życia ludzi sposób postępowania, kiedy jest wykorzystywana do celów umocnienia władzy i tak jak to w tej chwili w Polsce mamy do czynienia i to dopiero jest jej problem czekały m. in. muszę się tutaj odwołać do tresera Mikołajki, które znakomicie przeprowadza taką egzegezę Stanów, który został wytworzony przez nadużywanie religii przez partię rządzącą i nawet stawia tezę, że mam w gruncie rzeczy do czynienia z herezją mamy do czynienia z taką oto praktyką oby praktykami obrzędowej mi, które łączą jak komuś taką jednostkę liczną wersje katolicy zło z jego Manic miejskiej odmianie z uzurpatorem w 1 nogą stanowią coś jest autentyczną herezją i dziwne jest to, że to co nazywamy religią smoleńską właśnie nie jest nie jest tak powszechnie odbierane i powszechnie oceniane inne w tych kategoriach, które są kategoriami, jakie należałoby ocenić całkowicie negatywnie radiu TOK FM jest patronem Kongresu świeckości my mówimy tylko kilku tematach, które będą poruszone w inne w ramach Kongresu świeckości przypomnimy żona odbędzie się 20 01 . 2 2 października w Warszawie, kto może przyjść, jakie są zasady uczestnictwa udziału czy to są otwarte spotkania panele dyskusje wstęp na Kongres jest bezpłatny zapraszamy wszystkich, ale należy się zarejestrować raz zarejestrować się można na pod adresami rejestracja krótka Ks małpa Gmail com, ale i, że jeśli komuś się o to nie uda nadal może jeszcze przejść jeśli podejmie decyzję w ostatniej chwili wystarczy, że weźmie ze sobą dowód osobisty i bez problemu bezproblemowe idzie, więc serdecznie wszystkich zapraszam na więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie internetowej w ww Kongres świeckości BP przez US krok w KPRM gov PL www może być umową może być bez po prostu Kongres świeckość życia LFL ktoś się napracował Nancy z organizowaniem tego Kongresu Nancy przy gotowanie tego programu, bo jeśli jeszcze się okazuje, że wstęp jest bezpłatny to stoją za tym bezsenne noce przygotowywania programów i organizowania tak to już razy od dajmy część chwałę jej udział w Czechach jest uwaga mianowicie w wyniku pewnych procesów też, że w skali Europejskiej zachodzących w sekularnej hossy w taki czy ruch pro świetnie znamy się w takim szczególnym momencie nasza tu u nas w Polsce, że zachód właściwie zostawił sprawę świeckości państwa już za sobą i nie jest specjalnie zainteresowane promocją świeckości jak to się mówi mam znalazł się w fazie post sekularnej natomiast mamy w przeciwnym kierunku mówimy my mamy jesteśmy w inny moment historycznej tych historycznych tak naprawdę to świeckie 6 walczymy na tyle rzeczywiście nie ma żadnego strukturalnego mechanizmów finansowania tego typu działalności, czyli my nie mieścimy się za bardzo z takim zorientowanie na no bo co to jest Świecko Świecko to jest pewna kultura polityczna tak naprawdę i dopiero z niej wynikają jakieś tam sprawy szczegółowe w związku z tym nie do końca się mieści my w modnej w tej chwili w Europie takiej takiej strukturze ruchów antydyskryminacyjnych jakiś emancypacji w związku z tym nic poza tym pieniądze dla SLD jesteśmy tutaj uważamy poszkodowani będziemy też tę sprawę chcieli poruszać w dyskusjach pewne kuluarowych, że jest koniecznie poruszyć sumienia Europy drżenie rąk, ale przed żadnym wsparła ruszyć z ramienia partii politycznych w Polsce, które mają swoje jedno, jeżeli za ciosem mają struktury finansowe używają ich bardzo nieśmiało zwrócić uwagę, że tych nikt tam kurs wyrównał, a właściwie, że ktoś ma to teraz w prawa są na więcej chyba niż ktokolwiek inny tych ptaków nie ma nie ma mechanizmów, które pozwalają w interesie państwa promować tę świeczkę lub świeckość oznacza nie tylko walkę, jakby ktoś nie wiem jednak chciał zaszkodzić walkę z religią no i o to chodzi o świeckość, gdyż walką o pewną sferę racjonalności w życiu publicznym, gdyż pieniądze są wydawane inwestycje są tworzone wnieść wadium nie chce wchodzić w dyskusji szczegółowe, ale jeżeli mamy twardy zakaz wywodzący się z pozycji właśnie jedno nauczania kościoła dotyczące nie wiem zakaz badań genetycznych na embrionach ludzkich to tworzy nam to automatycznie na pewną próżnię ich w Azji Azja nie ma tego typu problemów i posyła się do przodu w tej w tych osiągnięciach naukowych czy my powinniśmy zupełnie odrzucić ten obszar badań czy nie, jeżeli mamy aż tak silny wpły w życia religijnego i na postawy tworzących prawo to właściwie jest to zamknięte poza dyskusją poza strefą racjonalną warto w tym miejscu przytoczyć taki pogląd prof. Jan Woleński go, który mówił, że w gruncie rzeczy świeckość oznacza minimalne zaangażowanie instytucji publicznych w promocję jakiegokolwiek światopoglądu w tym wypadku religijne i to jest właściwie chyba najlepiej oddające stwierdzenie na czym polega istota świeckości z punktu widzenia organizacji państwo drodzy państwo zapraszamy na Kongres świeckości 20 01. 2 2 października w Warszawie więcej informacji na stronie Kongresu świeckości PL pisane bez polskich znaków, a dzisiaj o jego programie opowiadali nam organizatorzy Zbigniew Szczęsny dziękuję bardzo dziękuję państwu Bożena Przybyłowska dziękuję dziękuję i Mirosław Woroniecki dziękuję bardzo dziękuję państwu zapraszamy państwa na informację Radia TOK FM, które będą za 1,5 minuty zaraz po nich Anna Dziewit-Meller i będziemy rozmawiać ojej książce Her historycznej dla dzieci Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA