REKLAMA

Czy czeka nas kryzys? Analizuje prof. Andrzej Wojtyna

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-10-16 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka i jest dziewiąta 5 to jest magazynek Legii Maciej Głogowski dzień dobrać dziś naszym gościem jest pan prof. Andrzej Wojtyna Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie były członek rady polityki pieniężnej pan profesor jest naszym krakowskim studiu dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dziękuję za zaproszenie czy zbliża się kryzys, ale czy światowy czy kin w Polsce sieć równoległych nośny zastanawiam się, bo z Rozwiń » 1 strony jest wzrost gospodarczy w unii Europejskiej nie tylko rok 20 17 może być gospodarczą najlepszym w ostatnim dziesięcioleciu szefowa MFW mówi to nie czas na to by być zadowolonym z siebie ustępujący minister finansów Niemiec mówi bądźmy czujni co się dzieje dzieje się tak jak już w ostatnich właściwie 10 latach to, że powinniśmy być czujni to wciąż tkwią w ekonomistą ta myśl przyświeca ich od dawna nad tym co nie przyświeca to powinna przyświecać i powinni ostrzegać oczywiście nie przesadnie, bo w tym optymizm jest też ważny w budowaniu wzrostu gospodarczego nie powinienem pana profesora pytać o to czy zbliża się Krezus Wierzbno pytać oczywiście trzeba, bo są przesłanki, które napawają też w takimi obawami, ale silny w czas, kiedy może wystąpić i ich wkład, w którym segmencie rynku finansowych on mógłby się zacząć, bo to jest bardzo trudne do określenia, bo stąd ta ta czujność, żeby przyglądać się w sygnałami próbować NTT Zawadzie pewien szerszy obraz i przeprowadzać pogłębione analizy, ale na zasadzie takich alternatywnych scenariuszy raczej po prostu zasnąłem panie profesorze od świata gospodarki globalnej świat Polski nie było to już teraz jak już wywołaliśmy do pytania to coś z tym trzeba zrobić, by nie zostawić naszych słuchaczy niepokoję Noto ja bym się tego się niepokoju nadmiernie nie mniej nie podpisał umowę na szczególnie jeśli chodzi o te grupy krajów, do których my należymy czyli, czyli tzw. gospodarek wschodzących, a nawet jesteśmy przez bank światowy ostatnio zaliczani do nowych tych wysoko uprzemysłowionych krajów dzień ci akurat pomyślnym tendencją w gospodarce w czasie naszej transformacji i akurat 3 w do tych krajów szczególnie ci z interesujących ważnych dla krajów BRICS, czyli tych głównych emerging markets, że one wszystkie będą w tym roku zanotują wzrost równolegle religijny to napawa optymizmem natomiast z drugiej strony ciągle jeszcze są obawy dotyczące miękkiego czy trochę bardziej twardego lądowania przez Chiny no bo problem właśnie zadłużenia w sektorze prywatnym to jest znaczący problem, który może nabyć taką pętlę PTTK jako diabelskiego sprzężenia jak to miało miejsce też wcześniej w strefie euro, gdzie dług publiczny dług prywatny mogą potem zacząć się wzajemnie wzmacniać w panie profesorze, ale tak z 1 strony też sygnały, o których mowa była wcześniej wielkich ekonomistów czy przedstawicieli potężnych instytucji z drugiej strony ta świadomość tego co dzieje się w Polsce, czyli wysoka dynamika wzrostu gospodarczego niskie bezrobocie, choć sygnalizowane problemy z dostępem do od pracowników, którzy gotowi są podjąć się prace mnóstwo mieszkań to w sektorze budowlanym właściwie mówisz o boomie czy to wszystko są dobre czy złe wiadomości tak z punktu widzenia polskich konsumentów obywateli wreszcie to już musimy jak zwykle dziś odnieść się do kwestii czynnika czasu na tor czynnik czasu jest niezwykle ważne dla ekonomistów, bo pamiętajmy, że ekonomia jest nauką w wyborach, ale też to tych wyborach nie tylko między działaniami na poziomie mikro makro, ale też w tej perspektywie czasowej czy wyboru między okresowych to co może cieszyć konsumentów w krótkim okresie słusznie cieszy, gdy tak pan redaktor mówi silny boom, ale z ekonomiści zwracają uwagę na to czy ten boom jest możliwy do utrzymania i 3 3 3 czy krótkookresowe korzyści nie przełożą się na średnio 3 długookresowej koszty i dlatego trzeba patrzeć na wina w NATO w jakiej fazie koniunktury jesteśmy i jeśli tak na to jak powinna wyglądać polityka, by tu często zwracano uwagę na te średniookresowej zagrożeniami przede wszystkim na fakt, że jeśli go w wiele wskaźników właśnie z rynku pracy wszystko wskazuje że, że jest bardzo silne ożywienie w Polsce na to powinna być to w czasie powiązane z budowaniem nadwyżki budżetowej, a nie wyrażaniem radości, że mieścimy się w poniżej in 3 % i że na razie nam nie grozi procedura nadmiernego deficytu, ale pamiętajmy tak jak obecna sytuacja jest w dużej mierze efektem przesunięcia pozytywnych efektów szczególnie ze strony podażowej Zarębska z okresu MAK sprzed kilku lat, a niektórych czynników sprzed kilkunastu lat na to ona siłą inercji jeszcze utrzymują no ale ale trzeba jednocześnie szukać nowych motorów wzrostu właśnie po stronie podażowej, żeby po wygaśnięciu tych dotychczas działających, żeby tak tak gospodarka utrzymała się na dach, a jak to horror dzisiaj rola się tym zarządzić na tym się zarządzić silna tak łatwo, jakbyśmy czasem chcieli się nie da, bo to jest rzeczywiście splot wielu czynników również instytucjonalnych i dlatego ja często wracam do Odessy sytuacji, że inni decydują się na na tzw. dobrą zmianę namiestnik nie zdiagnozowano przyczyn utraty dobrej zmiany w błocie, aby pokazać, dlaczego ona jest konieczna w gospodarce, a oczywiście można dziś ma były podnoszone pewne kwestie, ale pamiętajmy, że nasz model kapitalizmu sprawdził się już przez cały okres transformacji bardzo dobrze najlepiej w każdym razie z krajów postkomunistycznych, ale z drugiej strony jak już chodzimy w ten obszar szeroko rozumianej dobrej zmiany to dobra zmiana zapewniła nam dostęp do programu wielkiego programu społecznego o jakim jest 500 plus trochę inaczej patrząc na wynikające z tego konsekwencje finansowe dodatkowo jeszcze nie można powiedzieć się całkiem nieźle przynajmniej na razie wygląda sytuacja budżetowa stąd pytanie czy rzeczywiście powinniśmy się jakoś się obawiać albo nadmiernie myśleć o tym co co w przyszłości czy na pewno tak diagnoza, którą stawia dobra zmiana o tym, że to atmosferę transformacji może jednak nie przebiega tak dobrze skoro tyle osób potrzebował tych dodatkowych pieniędzy wpadnie redaktorzy mąż zawsze jest problem grupy czy grup społecznych, na które potrzebują większych dochodów i dziś nikt cię to zrozumieć trzeba to oczywiście uwzględniać, ale to nie może być jedyne aspekty długofalowo prowadzonej polityki szczerze, że to jest ten najważniejszy element dobrej zmiany to tym bardziej że ten element nie został przeprowadzony tak jakby sobie wyobrażali ekonomiści nie dokonano diagnozy i analizy istniejącego systemu pomocy dla dla słabiej uposażonych grup społeczeństwa i spółki po tej diagnozie rozważano alternatywne możliwości poprawy to tylko na zasadzie takiego gestu który, który wzmacnia oczywiście dochody i one pobudzają koniunkturę, ale ekonomista powinien patrzeć czy splot czynników instytucjonalnych przede wszystkim tak mnie, który tu jest brany pod uwagę czysto najlepsze rozwiązanie na dłuższą metę ma przede wszystkim oczywiście chodzi o to jak wpłynie to ona na sytuacje aktywności zawodowej przecież od dawna, bo to jest na dłuższą metę 1 z najważniejszych czynników na kod, którego zależy wzrost gospodarczy, a tak samo jak kiosk jak powrót do do niższego wieku przechodzenia na emeryturę, na który znał działa przeciwko wzrostowi na lata, czyli to co co dobra zmiana jeśli to ma być aplauz wyborców przede wszystkim części elektoratu krótkookresowych NATO w różny można to zaakceptować, ale grono ekonomistów jest pokazać te wszystkie tzw. wydajności oraz analityka rolą jest wygrać wybory no chyba jest stale polityka to nie tylko jest wygrać najbliższe wybory, ale jak, jakbym chciał ciągle rozumiem że, że tutaj w kartach tych nie powinno być zbyt głęboka różnica między politykiem a, a mężem stanu Karnataka robocza definicja jest taka, że mąż stanu jest skłonny przegrać wybory jeśli tak, żeby nie ulegać właśnie takim krótko okresowym z pewnym oczekiwaniom o charakterze to teraz ogólnie nazywamy populistyczną tylko przedkładać długookresowy rozwój kraju nad czarną płytę krótko prasowymi korzyściami politycznymi należy to niestety coraz mniejszym mniejsza część polityków chciałaby być jak widać z tego chyba mężami stanu albo uważa, że na, budując politykę taką populistyczną populizm ekonomicznego i też politycznego populizmu może, że to oni zawsze w nim miejsce w historii trudno mi się akurat nie zgadza najpierw pan profesor trochę mnie stopował z tym, by nie przesadzać w tym poszukiwaniu kryzysu, a teraz my mam wrażenie musiałyby się role nieco nie trzeba wrócić panie profesorze, ale na nie sposób nie zapytać, bo był to możemy mamy te problemy z oczu możemy mieć w dłuższej perspektywie właściwie te scenariusze rysowane są Odrę, ale jakiegoś czasu pan wspominało rynku pracy niezwykle istotnym, a jeszcze jest 1 jedyną rzeczą, której nie nie moglibyśmy nie mówić o inflację inscenizacja u nas nie jest jeszcze może nadmiernie wysoka 2 i 2 %, ale jak popatrzy się na przestrzeni czy drogę, jaką inflacja pokonała w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy po to jest spora różnica wychodząc z tej deflacji, przechodząc do inflacji ten wzrost jest widoczny czy mamy jakąś najbardziej ogólnie zapytam, ale proszę odpowiedzieć kim się inflacyjne zagrożenie w tej chwili w narażeniu Leaf takiego silnego zagrożenia, by nie widział natomiast i dobrze, że ta inflacja wraca do celu nawet wiemy o był z tym problem przez przez wiele trzeci kwartał, gdy dominowała deflacja na szczęście w dużej mierze mgnienie nie tak zła tylko po ścięciu mój tata dobra deflacja no ale jest i mamy teraz pewnie tt trwa 2 , 2 inflacja, czyli w pobliżu celu inflacyjnego wydawał się, że powinniśmy się z tego powodu cieszyć natomiast toczona może się wymknąć spod kontroli sąd będzie z 1 strony w dużej mierze zależeć od tego co się będzie w całej gospodarce światowej działało 3 jeśli tendencje wzrostowe i ożywienie się będzie utrwalać NATO to będzie działać w kierunku łagodnego przyspieszania oczywiście inflacji natomiast dla Polski ich płci kurs jeszcze wzmacnia i półki ona ogólnie jest stabilny NATO był to i treść żądania płacowe mimo sytuacji na rynku pracy są nie tak wygórowane obecnie tylko w Polsce NATO wydaje się, że żal, że tak krótkookresowe, czyli siły presja nie będzie silna, ale wyobraźmy sobie scenariusz taki jak i jaki wystąpił w wielu krajach naszego poziomie rozwoju w przeszłości, że dochodzi do dość znacznej deprecjacji kursu my wtedy e-myta tata inflacja o może podskoczyć o te powyżej powiedzmy Górnego przedziału pasma Nate wtedy jest konieczna i duża ingerencja banku co zresztą będzie ciekawym sprawdzianem części dla dla mam nadzieje podtrzymanie jego niezależności NBP w takiej sytuacji ma, ale wtedy stajemy przed bardzo trudnym dylematem, bo po z kolei i wtedy czar dość szybko podnosić stopy jad, a toby oznaczało też na podcięcie tylko krok, czyli krótkookresowe Gawron mamy już bardzo niewiele czasu to tylko krótkie pytanie, więc bardzo proszę o najlepiej tak suknia Panny już aha podnosił stopy procentowe boja takich przepraszam jeśli pan redaktor z tego akurat pytanie mnie nie zwolni nabór mieliśmy taką praktykę oczami w naszej radzie że, że przyszłym kolegom z przyszłych rat nie będziemy tak bezpośrednio podpowiadać co my byśmy żałuję, ale znajduje bardzo dziękuję pani Maria zaproszenie w karierze kolarza serdecznie pozdrawiam państwa i słuchaczy TOK FM pan prof. Andrzej Wojtyna były członek rady polityki pieniężnej Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie teraz będą informacje rady taka sama po informacjach druga część magazynowa takie ekonomia kapitał mógł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA