REKLAMA

Rozłączność monologów

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2017-10-17 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

Przekonanie, że się ma stuprocentową rację, i że zwolennicy poglądów odmiennych są albo źli, albo głupi - oto przyczyna kolapsu komunikacyjnego w polskiej przestrzeni publicznej. Czy można coś na to poradzić?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten kwadrans filozofom Tomasz wstawić chiński dzień dobry, a przynajmniej dzień dobry tym z państwa, którzy dopiero teraz włączyli radio i nie słyszeli tego dzień dobry, który mówiłem o godzinie trzynastej, witając się w popołudniu Radia TOK FM pomówmy tym razem oraz łączności monologów w książce, którą nieodmiennie bezwzględnie państwu polecam w książce p t. samobójstwo, a przemiana psychiczna to jest polskie tłumaczenie w oryginale ten tytuł brzmi słowo Rozwiń » design and soul zatem tytuł Polski cokolwiek odbiega od litery od oryginału, a od ducha oryginału niekoniecznie odbiega, choć brzmi to ekscentrycznie, ale o tym, innym razem Otóż w tej książce zmarły przed kilkoma laty amerykański psycholog filozof James Hillman pisze w pewnym momencie słowa następująca cytat nie można zrozumieć danego zjawiska jeśli zakłada się z góry, że nie powiem, że nie powinno ono istnieć ten felieton nie będzie poświęcone samobójstwo jednak te słowa przypominają się często w kontekście, który wyznacza jakoś temat dnia tego felietonu właśnie, a mianowicie w trakcie lektury rozmaitych mniej lub bardziej publicznych dyskusji i debat politycznych często rozgrywających się do dzisiaj rzecz zupełnie normalna w przestrzeni portali społecznościowych zapewne wielu z państwa jeśli nie prawie wszyscy dysponuje kontem na Facebooku albo na innej Platformie umożliwiającej swobodną Choszczno nie zawsze swojego dna morza wymiana opinii z innymi użytkownikami to co powiem zatem nie powinno być sam wobec tego obce przynajmniej w warstwie jakiś takiej ogólnej diagnozy i ogólnych wrażeń co do tego jak takie dyskusje jak takie facebookowej nie tylko facebookowej debaty przebiegają w grę z filozofem i nie wiem czy jest to cecha szczególna specyficznie polskiej debaty publicznej to małe wyjaśnienie definicyjne mówiłem wcześniej o sporach na Facebooku albo na innych portalach społecznościowych Otóż te spory na Facebooku traktuje jak najbardziej jako część debaty publicznej właśnie nie widzę już dzisiaj żadnych powodów, żeby je z zakresu znaczeniowego tego pojęcia wyłączać w każdym razie nie wiem czy to jest cecha specyficznie polskiej debaty publicznej, ale w Polskiej debacie publicznej szczególnie jaskrawo widoczna cecha, którą bym nazwał właśnie rozłączność monologów, czyli programowym nie wchodzeniem w dialog z kimś, kto żywi poglądy przeciwne albo w każdym razie odmienne, a tylko prowadzeniem własnego wywodu eksponowaniem własnego stanowiska, a także, by ten ktoś mógł być owej ekspozycji świadkiem i choć często świadkiem być przestaje no bo przestaje już w pewnym momencie słuchać no bo nie liczy na żadną interakcję, ale ten ktoś, kto rozpoczął swój monolog w kontynuuje ów monolog bez względu na to czy jest słuchany czy nie jest tak jakby chodziło tylko o to, żeby on mógł to co chce wypowiedzieć, a czy ktoś go słuchaczy nie słucha to to już jest drugorzędna tym miał temu wszystkiemu tej ekspozycji temu monologów i właśnie towarzyszy prezentowane w sposób mniej lub bardziej bezpośredni raz wypowiadane explicite teraz implicite zawarty w tonie i treści innych wypowiedzi pogląd o bezwzględnej słuszności poglądów własnych albo grupy, z którą się mówiąc identyfikuje oraz bezwzględnej niesłuszną ości wszystkich innych poglądów w polityce oczywiście widać gołym okiem i to po obu stronach barykady jeśli się można posłużyć tą militarną, ale niezwykle trafną w tym kontekście metaforą pogląd ten pogląd to w słuszności bezwzględnej słuszności swoich poglądów inie słuszności cudzych mutuje do rozmaitych postaci ja mam takie 2 zasadnicze postać tego poglądu właśnie teraz postaram się scharakteryzować ten kwadrans filozofom Otóż może ów pogląd przyjąć n p. forma przekonania w tym jak sądzę celuje, zwłaszcza prawica, że z takim ani innym zespołem przekonań nieodłącznie idzie w parze moralna czystość i przyzwoitość, a że mówiąc innymi słowy ktoś się z jakimiś nami i z naszymi poglądami identyfikuje, kto w szczególności wybiera styl życia przez nas rekomendowane ten w jakim głębokim sensie jest od innych moralnie lepszy i czystszy i w ogóle zalicza się w ten sposób do grupy ludzi przyzwoitych oni skazanych w sercach i nieskalanych sumieniach i duchach nieskalanych albo duszach to już zależnie od tego jaką, kto ma metafizyka i w ogóle właśnie tak jak powiedziałem im zalet zalicza się do tej grupy osób którzy, które to osoby, upewniając się o słuszności swoich przekonań w ten właśnie sposób celebrują własne poczucie owej wyższości i jestem sam sposób odróżniają się wyraźnie czynią tę dystynkcję bardzo chętnie odpowiem za zdegenerowane i upadłych przedstawicieli obozu przeciwnego jak doskonale wiadomo cechą charakterystyczną wszelkich środowisk, które w oparciu o wskazane mechanizmy kultywują przekonanie o swojej moralnej wyższości jest coś co nazywa się hipokryzją, a więc zasadnicza nie korelacja pomiędzy tym co się głosi i co się prezentuje na zewnątrz, a tym co się realnie robi prawicowa religijne środowiska na całym świecie wstrząsane są od czasu do czasu rozmaitymi skandalami, które pokazują, że wielu złotousty głosicieli n p. chrześcijańskich wartości potrafi jednocześnie zachowywać się w sposób zgoła satanistyczne i powszechność tego rodzaju wzorca skład nie do przekonania, że jest to w tych środowiskach swoista norma to ta właśnie nie korelacja jest normą nie korelacja pomiędzy tym co się mówi, a tym co się robi, a przynajmniej Jeślinie norma to mechanizm z koniecznością się pojawiające na pewnym etapie rozwoju czy konstytuowania się taki właśnie środowisk facebookową dyskusjach przejawia się ten rodzenie rodzaj przekonani zbiorowych rytuałów retorycznych konsolidujących daną grupę nowy, a przecież takie występowanie i opowiadanie się wobec innych jest jakimś rodzajem rytualnej konsolidacji Otóż przejawia się to w dyskusjach facebookowych retoryką, akcentując moralny upadek Kondor dyskutantów mizerny i nieprzejrzyste charakter ich motywacji oraz ogólną ludzką małość przykład z taki ogólny przykład z struktury tego typu dyskusyjna jest taki, że ktoś pisze, że uważa to i tam to ktoś inny zaś odpowiada może uważa to i tamto, bo jest człowiekiem o podłym charakterze z Alp po słabym charakterze o złych intencjach o w jakiś ogólnie cechach, które powodują, że na dobrą sprawę nie ma sensu podejmować z nim merytorycznej dyskusji bowiem ekspresja takiego ani innego przekonania no po prostu oznacza, że ten ktoś, kto owo przekonanie żywi jest z ogólnie w jakimś głębokim sensie istotą gorszą od tych, którzy żywią przekonania przeciwna ten kwadrans i filozofem i tylne, a z drugiej strony w tym z kolei mam wrażenie raczej celuje lewica i w ogóle środowiska liberalne mamy rodzaj wiary opartej w gruncie rzeczy o jakąś odmianę ewolucjonizmu, że oto w dziedzinie medycyny społecznej politycznej i wszelkiej innej istnieje precyzyjnie zdefiniowany i uchwytny postęp na podobieństwo postępu w naukach empirycznych czy technologii n p . no i to właśnie jacyś my, czyli nasze środowisko nasza partia nasza grupa, gdzie leżymy w dłoniach ostateczną formułę będącą finalnym przynajmniej na tzw. dzień dzisiejszy będącą finalnym ogniwem długiego łańcucha ewolucji ludzkiej myśli ktokolwiek z VAT -em sądzi o coś inaczej ten się sprzeciwia oczywiste mówi jasno widoczne mu kierunkowi rozwoju ludzkich społeczeństw i ludzkiej kultury no bo ten rozwój przebiega przebiega linearnie od jakiegoś początku do jakiegoś końca, a my zawsze jesteśmy w punkcie końcowym nadanym etapie zawsze jesteśmy w awangardzie tego postępu no i w takiej optyce n p. postawa Eco SA 2 tys najazd Trzemeszno więcej czy też jest czymś innym zupełnie niż n p. wyrazem politycznego zamiłowania do przeszłości i nieufności wobec rozwiązań, które re konfiguracją jakiś dobrze znanej oswojone status quo jest taka postawa konserwatywna właśnie czymś więcej, bo jest w istocie występkiem przeciwko oczywistym faktom ustalonym bezspornie na drodze obiektywnej ewolucji ludzkiej wiedzy z kimś, kto coś takiego czynnik to próbuje no kijem zawracać bieg rzeki, która właśnie w ten tę stronę ani inną przecież płynie Otóż z kimś takim nie ma w ogóle sensu dyskutować, ponieważ nie wolno po prostu tak myśleć ja w każdym razie nie powinno się tak myśleć można się, więc z kogoś, kto tak myśli co najwyżej pośmiać albo skwitować jakimś innym lekceważącym określeniem go przykładem takim ogólnym strukturalnym przykładem tego rodzaju dyskusji jest komentarz dotyczący, a to jakiegoś tekstu od jakiegoś poglądu na komentarz, który opowiadano, że jest to on tak skrajnie zacofane myślenie albo tak zupełnie już zdezaktualizowanych, że właściwie nie ma co z tym wchodzić w jakąkolwiek polemikę można się z tego tylko śmiać można co najwyżej jakoś pogardliwie prysnąć, kiedy się tego rodzaju myśli gdzieś spostrzega, kiedy ktoś je głosi no ale przecież nie ma sensu najmniejszego, żeby podejmować jakąkolwiek polemikę z nią rozmowę no bo przecież któż mógłby tak myśleć tylko ktoś, kto jest totalnie de Mode ten kwadrans filozofem i tylne z obu tych zarysowanych nieco karykaturalnie przyznaje, ale mowa tu przede wszystkim o ekstremalnych wariantach postawach jest oczywiście coś narzeczy przekonania łączą się z moralnością mają wymiar etyczny, a całkowita rugowanie dyskursu moralnego czy wręcz moralisty ręcznego z przestrzeni publicznej, choć takie postulaty mają też swoich zwolenników jest praktycznie niemożliwe to ukłon w stronę tej tego pierwszego wariantu nazwijmy go konserwatywnym jest to po prostu istotny wymiar wymiar moralny właśnie ludzkiego życia i doświadczenia i nic na to nie poradzimy z drugiej strony to ukłon w stronę postawy liberalnej ekstremalnej liberalnej, której wcześniej mówiłem w sferze światopoglądowej oczywiście istnieje progres w każdym razie istnieje w niej jakiś ruch poglądy się zmieniają, a co za tym idzie zmienia się kształt przestrzeni społecznej, która w oparciu o nie jest skonstruowana, skąd się te poglądy jednak biorą w jakimś znacznym stopniu się biorą z wiedzy mianowicie i to jest ich racja bytu to jest powoda w każdym razie 1 z powodów, dla których dokonuje na politycznych zmian i rewolucji i ewolucji niewolnictwo zostało zniesione także, dlatego że wiemy dziś bezspornie, że kolor skóry nie determinuje żadnych cech poza kolorem skóry właśnie, a pojęcie rasy jest przydatne do kwalifikacji biologiczna antropologicznych nie niesie jednak za sobą żadnych wyznaczników moralnych intelektualnych i mniejszościowych albo wyższością owych et Cetera równie uprawnienie kobiet ma źródło także w postępie wiedzy, który pozwolił swastyki chować pseudonaukowe bajania o różnicach między płciami mających przenosić się w jaki sposób na strukturę społeczną i t d . i t d. w obu tych poglądach jest, więc coś narzeczy, ale w postaci, którą wcześniej przedstawiłem przyjmują one formę zabudowanych monady licznych rozłączne monologów, z których naczelną cechą jest stwierdzone przez Hermana przytaczane przeze mnie na początku przekonanie, że pewnych poglądów, a w szczególności poglądów niezgodnych z głoszonymi przez nas po prostu nie powinno być ten kwadrans filozofa elity i w ten sposób tworzy się kultura braku dialogu i przemocy zastępującej rozmowę, ale tworzy się coś jeszcze więcej tworzy się mianowicie pogląd, bo on pod spodem tego wszystkiego stoi, że takie wartości jak wysiłek poznawczy dochodzenie do kolejnych wariantów budowanego nieustannie obrazu świata, a wreszcie zewnętrzny wobec moich pragnień chęci i poczuć zesta w kryteriów którymi się posługuje w celu zrozumienia siebie i innych świata, że mianowicie to wszystko jest kompletnie nieważne, bo ważna jest wyłącznie tym faza, jaką głosie to co w głosie i skuteczności, z jaką jestem w stanie przeciągnąć innych na swoją stronę Otóż jest to pogląd całkowicie, paraliżując dialog, którego celem jest wspólne dochodzenie do zawsze teściowej i nigdy totalnej prawdy oraz zrozumienie, że zmiana nie, a zwłaszcza o zmianie poglądów nie ma nic zdrożnego i złego przeciwnie umiejętność zmiany poglądów świadczy o umysłowej osobowościowe elastyczności, a zatem zmieniajmy poglądy jeśli tylko uznamy, że się gdzieś myliliśmy nie jest to żaden wstyd, czego oczywiście owej zmiany i państwu i sobie z całego serca życzę tymczasem bardzo dziękuję to ma stawić się niski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA