REKLAMA

Sąd: uniemożliwienie pełnomocnikowi kontaktu z klientem zgodne z prawem

Analizy
Data emisji:
2017-10-17 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska 3 mikrofony dzień dobry państwu dzisiaj bardzo dużo i to bardzo ważnych tematów analiza pan z państwem do godziny dziewiętnastej przyjrzymy się wizycie w LM prezydenta Turcji prezydenta Erdogana przyjmowanego przez głowę państwa przez prezydenta Andrzeja Dudy przez marszałków Sejmu Senatu miało być też spotkanie z premier Beatą Szydło zostało odwołane, dlaczego i czy to wszystko razem jest ważne i co oznacza dla naszego kraju kraju, który Rozwiń » jako pierwszy w unii Europejskiej przyjmuje prezydenta Turcji po niesławnym puczu i wszystkich jego konsekwencjach, czyli łamaniu praw człowieka w Turcji, dlaczego Polska zdołała się na ten ruch, dlaczego zacieśnia tym stosunki z Ankarą w inny o tym, po osiemnastej z Konstantym Robertem z gazety wyborczej położna z 40 przyjrzymy się temu co dzisiaj w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej o o powiedziałem, o co pytał przedstawicieli Ministerstwa Środowiska trwa sprawa Puszczy Białowieskiej trwa również sprawa łamania zakazu wycinki o tym wszystkim co się dzisiaj wydarzyło w Trybunale, jaka będzie ostateczna decyzja po osiemnastej 40, a już teraz tam studiu panią Aleksandrą chrzanowską ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry dzień dobry i to jest dzień, w którym za chwilę dołączy do nas Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka prosto z sądu można powiedzieć biegnący do nas, bo to jest dzień, w którym mamy kolejny odcinek historii Anny z sytuacji na granicy polskiej granicy wschodniej tam, gdzie różnego rodzaju emigranci często uchodźcy ubiegają się właśnie o azyl jak państwo wiedzą naszych licznych audycji Polska jest podejrzewana o łamanie prawa azylowego w LM dzisiaj sąd miał on wydać wyrok właśnie w 1 z takich spra w, jakie były szczegóły po co nam chodziło i czy odnieśli sukces tuż za chwilę Jacek Białas opowie, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie z Aleksandrą śląską przypomniały tło słuchaczom to znaczy jaki jest problem na granicy i dlaczego organizacja takiej akcji czyha Helsińska po oskarżają Polskę łamanie prawa azylowego od około 2 lat obserwujemy znaczne pogorszenie najpierw na granicy w Terespolu granicy białorusko polskiej a, ale po od jakiegoś czasu też coraz gorzej wygląda w Medyce na przejściu ukraińską o polskim, a chodzi o sytuację, w której osoby, które w rozmowach z nami deklarują, że zamierzają ubiegać o ochronę międzynarodową ze względu na prześladowania, którym grożą w krajach pochodzenia, czyli o tym, azyl tak tak ten a ten potocznie zwany azyl nie mogą takiego wniosku złożyć Straż Graniczna nie przyjmuje od nich takiego wniosku, twierdząc z kolei znowu w rozmowach z nami, że oni nigdy o taki wniosek nie poprosi tylko, że deklarują ekonomiczne przyczyny przyjazdu do Polski jak do tej pory wyglądała testu oceny, jakie rozumiecie, dlaczego Straż Graniczna nie dopuszczała cudzoziemców do składania wniosków azylowych w tym oficjalnie nie jest to niedopuszczanie stanowisko Straży Granicznej takie, że oni po prostu nie proszą o ochronę skoro nie proszą o ochronę tu nie mają prawa wjechać bez dokumentów uprawniających do wjazdu natomiast z relacji cudzoziemców wynika, że oni jak najbardziej to ochronę proszą o rzezi życie jest zagrożone, ale dotąd trudno to rozumie znaczenie dla ich jest to wielki herb jest to oczywiste, że po prostu Polska nie chce wpuszczać uchodźców nie chce ich na swoim terytorium złożenie wniosku azylowego byłoby równoznaczne ze obowiązkiem Straży Granicznej do wpuszczenia takiej osoby na terenach z bardzo istotne, że trzeba podkreślić, że dochodzi tylko o wpuszczenie to znaczy prawa, a nie wpuścił Michała w tym przypadku aż wpuszczenie Straż Graniczna robi domku w kompetencjach Straży Granicznej z przyjęciem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i przekazać go do rozpatrzenia szefowi urzędu d s. cudzoziemców i to jest kolejny etap w interesie leży pani mówi w kompetencjach Straży Granicznej z przyjęciem wniosku, czyli dna nie ma mowy o wyborze typu przyjmuję nie przyjmuje oceniam ten wniosek absolutnie nie ma takiej możliwości też mniejsza nie ma takiego prawa i w momencie, kiedy Straż Graniczna słyszy potrzebuje ochrony grożą prześladowania musi taką osobę wpuścić i tuż potem inne władze w czasy, kiedy dana osoba przebywa na terytorium Polski bezpiecznie rozpatrują czy rzeczywiście taką ochronę należy czy nie jeśli uzna, że nie należy to taka osoba musi opuścić terytorium Polski, ale przez cały ten czas rozpatrywania tego wniosku ma prawo być tutaj, więc Straż Graniczna, ustalając od razu na granicy czy komuś z emisji należy to prawo do ubiegania się o ochronę czy nie, bo my tak to interpretujemy to niewpuszczanie tych ludzi, że Straż Graniczna po prostu na oko nie wiem jak ocenia na oko na ucho tak ocenia czy w dana osoba powinna uzyskać ochronę czy nie w zatrważającej większości przypadków ta ocena jest negatywna woli zgierzan wciąż przypadki, kiedy udaje się złożyć wniosek o 0 pojedyncze to są naprawdę pojedyncze przypadki zresztą widać w statystykach też ogromny spadek liczby osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w tym roku wieści rozniosły wieści rozniosły w internecie wieści rozniosły na pewno przyjdzie trochę mniej ludzi, bo nie są głupi jak, więc może, że z jak słyszą to wiedzą, że nie będą w stanie przejechać te granice, ale też wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy są w tym 6 WL iście mówił, bo w tym rzadkim, ale przede wszystkim Czeczen z tak Doda więcej czasu w Terespolu Brześciu Terespolu de facto to co to są Czeczeni to są cały czas ludzie, którzy najliczniejsze ubiegają w Polsce ochrony, ale i i policji, którzy już tam są ich odbijają po wielokroć nie wracają lub nie mogą do siebie wrócić tylko przez ileś miesięcy no mamy rekordzistów tak, o których wiemy, że ubiegają się od lipca ubiegłego roku oni ponad rok są w tym wrzeszczą co jakiś czas próbują wjechać no, gdyby im nic nie groziło to naprawdę już dawno zrezygnowali z tych wysiłków, tak więc winni są dla nas jest jasna sytuacja, w której osoby które, która mają się, czego obawiać i próbują wjechać nie mogą wjechać i to znaczy, że Straż Graniczna na oko czy na ucho ocenia, że leży im się ochroną nie należy i odmawia im prawa do do wjazdu do ubiegania się na ochronę dołączył do nas Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry z lektury mówią państwo prosto z sądu nie może do nas trafił w, ponieważ dzisiaj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym toczyła się sprawa właśnie takiej osoby cudzoziemca, który chciał wjechać do Polski akurat nie przez Terespol tylko przez przejście w Medyce, czego dotyczyła skarga Bogny skończą się sprawą na skardze do sądu tak jest n p. skarga dotyczyła neon decyzji o odmowie wjazdu wydanych wobec cudzoziemca obywatela Tadżykistanu i tutaj decyzje, kto podjął decyzję wydał w I instancji były komendant placówki Straży Granicznej w Medyce następnie został skierowany odwołanie do komendy głównej Straży Granicznej Komenda główna Straży Granicznej to decyzję utrzymał w mocy innych dlatego też skierowana została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to już rutyna osiągnęła właśnie taka sprawą jeśli przez los malarz z Aleksandrą śląską, czyli cudzoziemiec ubiegający się mówiąc złożyć wniosek o azyl tak jest to by to było czujemy trudno się kontaktował się od dłuższego czasu informował o tym, że chce takie taki wniosek złożyć nie jest to nie jest to jednak nie było nie podlega możliwym kierowaliśmy jako Fundacja kierowaliśmy pisma interwencyjne do placówki z informacją, że taki, jaki pan chce złożyć wniosek jednak to tutaj nie mogło tutaj gra w tej sytuacji bardzo, ale czy tutaj właśnie model ważny moment czy Straż Graniczna stwierdzała ten obywatel w obronie z nie złożył wniosku azylowego czy też n p. oceniła jego wniosek odrzuciła absolutnie sobie Stańko, żeby się, bo taki, że żaden wniosek i uskładane z dachów czy to samo co gmina da rozwiązać pozostaje to jest tego typu powiedziałem to sytuacja raczej typowa no bo tutaj już list jakikolwiek ślad przyznania, że taki jest uszkodzony natomiast nie ma wyjścia po prostu takiego taka taki cudzoziemiec musi mieć zapewnione prawo do norm dot wjazd na zgon może po męża on składał taki wniosek o pewności oczywiście nie ma, bo problem problem żal polega na tym, że rozmowa, która odbywa się podczas powodzi będzie tor, ponieważ ogranicza cudzoziemca ma jednak niż sposób rejestrowana w tam Straż Graniczna twierdzi, że na takich wniosków nie ma i że podczas takich jest takie rozmowy z po i sporządzona notatka służbowa Sęk w tym, że winnej sprawie podobnej, która też, że dno, którym sąd Administracyjny wydał wyrok no i leżysz pan kilka miesięcy temu w WSA stwierdził, że z takiej rozmowy końcowego sporządzono protokół protokół czy taka taki dług będzie przebieg rozmowy byłby też potwierdza pracująca w nas tutaj nie ma żadnej informacji o tym jak ta rozmowa ta rozmowa też dodatki stworzoną przez Straż Graniczną jest ona ma do niej wgląd do jego ona podpisuje go, choć to będzie tylko tego tylko w 2 0 połowę notatkę podpisuje się, jakby przed wydaniem decyzji na nich nie ma możliwości weryfikacji tego dotyczyła ciała teraz ta skarga, bo tutaj znów jest jednak na tę decyzję Straży Granicznej natomiast na co mnie nie nieprawdziwe rozum informacje tutaj akurat to ich działania sądowe nazwijmy to tak idą dwutorowo, choć pierwsza droga jest to droga przed europejskim Trybunałem praw człowieka druga przed sądami krajowymi to przestań element, bo druga sprawa, której tym razem sąd oddalił nasz nasz naszą skargę chodziło o to, że zaskarżyliśmy tę decyzję odmowy wjazdu wyniesiono argumentować, że prawdopodobnie istnieją przesłanki do tego rozluźnić prosił jednak status uchodźcy no bo po pierwsze, było tak kontaktował się z fundacją są takie takie pismo po drugie w decyzji od umowy o złoto w odwołaniu decyzja mawia Buzała po raz kolejny wniosek żołnierz uchodźcom, że chciał złożyć wniosek więc, jakby tutaj tak taki argument, ale po trzecie też również wskazaliśmy tutaj to dosyć Inter Inter sytuacja, że nawet wówczas, gdy w Trójmieście złożyć wniosek na granicy, bo obecna obecność pracownika, który my, by miał pełnomocnictwo cudzoziemca każda z nich resztki wraz z prawdą wynosił on wraz z Legnicą tak jest już o sobie, że jego wujek jego klienci na granicy prosi o możliwość złożenia wniosku choć, czego to po pierwsze po drugie nasz mógł tutaj jego i jego prawnik powiedział, że to również chciałby zapoznać się z aktami dotyczącymi tej po tych postępowań drugiego wjazdu i odmówiono mu dostęp do tych akt miał kontakt ze swoim klientem stąd cudzoziemcowi wcielił się z nim widział, a w czasie tej procedury nasze rozumienie absolutnie tutaj akurat mógłby zgodnie z prawem no tutaj chodzi postury kontrole graniczne akurat jest to, iż to jest o krok mi się za nie do końca jasne natomiast nawet po zakończeniu kontroli Granicznej samej sobie następnie podniszczone osób postępowanie administracyjne w sprawie odmowy wjazdu wcieliła się to cała procedura, kiedy on składa wniosek o zerowy Straż Graniczna lub nosa niezauważone albo nie składa not ta z rejsu robił notatki w tym czasie mogły tam być pełnomocnik znaczy to po po zapłaci podobno tzw. czynności 2 drugiego drugi 1 w Porto zakończył się drugi limit limit jest proszony kształt osobnego pomieszczenia to okno być może nie, ale później po tych po tej rozmowie jest jest jest wszczynane postępowanie licencyjne odmowy wjazdu czy jest wydawane normalnie decyzje tak dalej i w ramach tego postępowania pełnomocnik powinien mieć udział mi się w niej możliwość widzi wzięcia udziału tych czynnościach przede wszystkim w szczególności to powiedzieć, że zarzuty prawo jasno, mówi że pełnomocnik powinien mieć możliwość wypowiedzenia się co do materiałów sprawy, a w twarz prawnik nie miał dawno dostępu do niczego i wydaje się tutaj nad tutaj moim zdaniem naruszenie przepisów prawa było oczywiste to w sumie taką akcję prawników z warszawskiej Okręgowej rady Adwokackiej w LO w kosz na granicy z pecha lidera z Terespola i dokładnie to próbowali zrobić spotkać ze swoimi klientami ten dostęp do 8 został uniemożliwiony najgorsza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dzisiaj go rozprowadzić był wyrok co stwierdził WSA dziś możesz im WSA stwierdził, że tak naprawdę skoro skoro prawnik był obecny pełnomocnik obecne granice do nóg mógł cudzoziemcowi świadczy je pocztą polską pomoc logistyczną w złożeniu takiego wniosku, choć czego, ale trudno im najwyraźniej takiego wniosku po prostu nie złożyła w aktach nie ma żadnego śladu, żeby taki wniosek składał powiedziałbym dosyć no zaskakująca konstatacja, dlaczego dlatego tak powiedział wcześniej go robaki postępowanie inwazyjne i był pełnomocnik obecny to jego świętym prawem jest w tym postępowaniu wziąć udział i w ramach tego postępowania o odmowie wjazdu powinien przywieźć prawnika bez do placówki zobaczyć jak to powiedzieć, że państwa, ale mój klient chciał złożyć w Kuwejcie przed wydaniem decyzji studiujących Biała z Helsińskiej fundacji praw człowieka Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej po informacjach przyjrzymy się bliżej temu co powiedział sąd i czy nie zaczyna być także Straż Graniczna sądy uważają, że w Polsce po prostu nie ma miejsca dla uchodźców po informacje wracamy dyskusja analizy druga część rozmowy z ekspertami z organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka również prawami uchodźców Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka i Aleksandra Chrzanowska ze stowarzyszenia interwencji prawnej w studiu rozmawiamy o dzisiejszym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że Straż Graniczna miała rację miał rację, kiedy odmówiła wjazdu 1 z cudzoziemców na przejściu granicznym w Medyce człowiekowi, który ubiegał się o azyl w Polsce tłumacząc, że w jego kraju grożą prześladowania sądzę wojewódzki jak przed chwilą relacjonował Jacek Białas uznał, że sam fakt fizycznej obecności pełnomocnika na granicy, mimo że nie dniem tylko, tyle że pełnomocnik jej nie miał możliwości spotkania się ze swoim klientem i brania udziału w procedurze administracyjnej ten nie oznacza, że ów klient do form pomocy prawnej nie miał dostępu brzmi to kuriozalnie w, a ja chcę teraz państwo zapytać wprost jak rozumiecie, że takie stanowisko WSA, bo od bez przerwy rozmawiamy o tym jak ważne jest, iż sądownictwo w Polsce jak ważna jest obrona sądów a gdy nagle słychać takie uzasadnienie toczą się mocno drapać w głowie znaczy też nie ma racji minister Ziobro chce te sądy wyczyścić i zmienić no bo pracę ciekawego widzieliście to też jest chłonny pytanie natomiast w 100 1 wyrok jednak moim zdaniem bardzo bardzo martwią się, ponieważ tutaj wydaje się że, choć wszyscy zgodzimy no chyba wszyscy wiedzą, że po prostu są uchodźcy, którzy proszą o status i ja bym oczekiwał jednak nie wszystko od sądu to są właśnie będzie temu ciałem, które Reno pokaże, gdzie jak należy stosować prawo, ale ja jestem legionistą prawniczką jasnym się czy to nie jest tak jakby sąd powiedział w, owszem, została pani pani Kowalska zatrzymana przez policję i owszem, ma pani prawo do pełnomocnika, a to, że nie został on pani dopuszczony został na korytarzu to nie znaczy, że pani z niego górą ma z nim zgodzić inaczej tak należy rozumieć, dlatego że tutaj no tutaj obecność pełnomocnika na granicy powoduje to rząd powinien być dopuszczony, choć tutaj nie ma podłość to nie jest tak, by żadna kwestia ich nie ma nie ma tu widzę żadnych wątpliwości jest postępowanie administracyjne pełnomocnik wręcz powiedział, że wręcz to pełnomocnik grupy nowy wręczona decyzja komu złożyć pełnomocnictwo to on powinien dostać niż cudzoziemiec, a jednak nie miał żadnego dostępu i do dojdą do klienta ani do sprawy i sum sąd jakoś to toast oczywiście jeśli poczekamy na pisemną uzasadnienie wyroku i to jakby sprawa jeszcze tak, że po mieście piłka jest w grze niczego tu jeszcze po uzyskaniu tej pisemnego uzasadnienia na będziemy tutaj konstruować skargę kasacyjną do NSA z tym, że nad Osą 2 lata i teściową powiedział tutaj dla nas to są takie oczekiwanie na myśli, że to będzie 2 lata dlatego znak rządu od poczekać na pisemne uzasadnienie potem sporządzić skargę wnieść ją, więc to tutaj czas bardzo mocne granie korzyść, dlatego że tam osobno 2 lata to już jest wieczność powiedziałbym oczekiwania na taki wyrok, zwłaszcza że te niewiadome vide wyrok NSA będzie wisielczy powiem, że cała nadzieja w ministrze Ziobrze i wprost będzie Dudzie prezydent obiecał skargę nadzwyczajną za chwilę będzie można wszystkie wyroki sądów podważać, więc Helsińska Fundacja będzie mogła podważyć ów i wyrok WSA się w obronie przyjmować mówi wisielec albo po prostu no to co no rzeczywiście to sytuacja u człowieka, który czeka na granicy UE i poczeka rozumiem 2 lata wojnie poczeka Aleksandra Śląska w studiu pani wyśledzi te historie związane ze Strażą Graniczną im się kolejnymi próbami uzyskania azylu w Polsce jak pani rozumie postępowanie sądu, bo ja jestem podobnie zmartwiona i w MON takie duże poczucie bezsilności tak naprawdę w tej chwili, bo w nos sondy nasza ostatnia nadzieja w sytuacji, kiedy mamy poczucie, że Straż Graniczna łamie prawo łamie prawo polskie międzynarodowe i też prawa człowieka tych ludzi, którzy właśnie na jak deklarują uciekają przed prześladowaniami przed zagrożeniem życia tt tt to może być naprawdę kwestia kwestia życia i śmierci więc, więc w sytuacji kiedy, kiedy nie możemy liczyć na Eneę znana na dno na pomoc sądów w takich sytuacjach to ich nie bardzo wiem co nam jeszcze pozostaje tkanki lub więcej do nas mówił przed chwilą, że te sprawy związane z uchodźcami odrzucono mi przez Polskę toczą się nie tylko na inne po poziomie krajowym, ale i europejskim i tutaj pamiętam m. in. zastosowanie środka tymczasowego przez Europejski Trybunał praw człowieka w tym udział Polska ma wpuścić tych ludzi jako odchodziło Terespol chyba tak jest, ale skutecznie nie zastosowaliśmy jest dieta nie, ale musi dziś nadzieja jest miliard zlote jednak myślę, że wkrótce będzie wyrok Trybunału w tym Trybunał stwierdzi naruszenie przez Polskę prawa konwencji myślę, że przynajmniej, gdybyśmy sięgnęli torze w końcu któryś Trybunał powie, że to działania są bezprawne wówczas sami będziemy mieli takie stwierdzenie bezprawności działania działanie Straży Granicznej nóż jak będzie wykonanie tych wyroków to się jeszcze pewnie okaże ale, ale samo stwierdzenie bezprawności dość często będzie dużo to istota to jest to, czego będzie od toto Pyskatego Powiśle co oczekiwać, gdyby Jan mam nadzieję, że to zadziała, ale sam fakt, że nie za działały te te postanowienia w sprawie środków tymczasowych REIT-y, czyli sąd Europejski już powiedział Polsce także nie możesz nie wpuścić polsko tych ludzi konkretnych konkretnych przypadkach mimo to Polska nic sobie z tego nie robić stąd może mój pesymizm, ale obroniłem była w 8 proc i rozwiąże Jacek Białas cieszy się mieliśmy rację Aleksandra Śląska się zmartwił, bo nic to nie da w tym ludziach jako Słowianie stąd też prawniczką jak wy jazd ów może bardziej przyjmuje perspektywę adres oczywiście ważne, żebyśmy wiedzieli widzieli czarno na białym, że mamy 100 % racji Straż Graniczna łamie prawo tylko, że co z tego, jeżeli to w praktyce nic nie zmieni to z punktu widzenia tych ludzi, dla których niemożność dostania się do bezpiecznego świata może oznaczać tortury prześladowania śmierć to to gest z ich punktu widzenia to fajnie, że wygraliśmy, ale co z tego, dlaczego więc ich sytuacji to to nic nie zmienia, bo to jest sytuacja tych osób, o których próbowaliśmy walczyć z pomocą adwokatów od marca tego roku żadna z tych rodzin jak dotąd nie została do Polski wpuszczona z tego co wiemy one nie wróciły do miejsc, w których mieszkały tylko gdzieś się rozjechały się w różnych miejscach Rosji niektóre próbowały innymi drogami przedostać się do Europy niektóre przy tym, łamiąc prawo no ale mądrych poczucie że, że Wybrzeże to postępowanie Straży Granicznej trochę itd wepchnęło nad głową o drogę łamania prawa w próbie podejmą globu, podejmując próby ratowania życia próbujący nielegalnie przekraczać granice i to jest polityka jest bardzo niepokojące, bo woda potem z bardzo łatwo Jacha próbował przekroczyć zieloną granicę dla przestępców tak tylko nie zastanawiamy się już się nad tym co go do tego pchnęło w Enei i większość tych ludzi nie są w sytuacji obuwie jest to zupełnie bez bez wyjściowy, ale jeszcze jedno pytanie też bardziej sprawne hamulce jest tak, że my tutaj tworzymy w Polsce nową praktykę stosowania prawa azylowego i te procedury, która wymyśliła sobie Straż Graniczna New deal, czyli od syna na miejscu osoby i on jedynie przyjmowanie do wiadomości faktu, że woła o azyl to jest czekała nowa jakość i możemy spać, ale możemy do tego mam prawo może każdy kraj na nas swój sposób może stosować prawo azylowe jedzenia zdecydowanie tak od dekad problem problem w Polsce polega na tym, że znana w pewnej stwierdzeniu w pewnych faktów czy Treblince Gross uparcie twierdzi, że osoba nie składa wniosku ma tutaj idą z bardziej taką argumentację prawną jak powiedział wcześniej w odwołaniu od decyzji odmowy wjazdu, bo zawarte w taki wniosek uchodźcy i tutaj rzeczywiście sąd mógłby też powstały fundusz rozwoju w ten sposób, że prawo unijne jednak mniej stwierdza takiej naczynie nie przewiduje pewne taki konkretnie określonej formy takiego obiektu taki takich deklaracji o azyl owej to można wobec tego zakładam, że można zrobić w dowolnej Otóż sąd mógł powiedzieć nawet z dnia nawet styl dowolny sposób obudzić tak skoro deklaracja była zawarta w odwołaniu Moto była już jest to by złożył wniosek tylko to trzeba tak powiem chcieć tutaj wydaje się, że prawo polskie źle implementuje prawo unijne, ponieważ wniosek o właściwym jest wniosek wypełniony przez fundusze zagraniczne na formularzu i t d . więc jakby nie dla kolesi to Straż Graniczna ma w rynku fuzji i rady tony oraz sądu należy ocenienie codzienność życia oczywiście, że tak to akurat tematu, ale sąd może on mówił ocenił, że skoro w dokumentach czegoś nie ma zginął gwiazdorzy wie co to takiego istnieje istnieje sam fakt tak jest natomiast się życia publicznego tutaj to nie jest tak, by Polski Polska specjalność, dlatego że takie odpychanie uchodźców no to już miejsce na całej podział na granicy końca w unii Europejskiej od Hiszpanii poprzez prawda MEN Grecję Włochy jedno wiadomo Węgry toną w wywiadzie Lwy dlatego rozmawiamy, bo to jest ważne ze względu na to jak nasz kraj traktuje ludzi szukających pomocy, ale ważne też to, że oto sąd Technology za legitymizowanie u bezprawne działanie Straży Granicznej potraktował je formalistycznie zajrzą do jedno 1 dokumentów i na jego podstawie tej notatki są w Straży Granicznej w ocenie sądu sytuacje, czyli nie mówimy wyłącznie uchodźcy mówimy o nas wszystkich o tym, że jeśli to w akurat dana kompetencja leży tylko w rękach danego funkcjonariusza to jesteśmy przegrani nie mamy szans od nowego powiedział tutaj piłka nadal jest w grze ja mam nadzieją, że jednak Naczelny Sąd Administracyjny do tego do tego do tego dodać do już, kiedy ono odniesie się po właściwe czy stwierdzi, że do Tadka nie może być dowodem, bo to ma być protokół mówi coś podpisano też przez cudzoziemca, który może o VAT należy, że to też nie zostało również on z tym, że tak powiedziano w 1 wyroku dał jednak jednak nieprawomocne, bo nie w zaskarżonym przez graniczną Nexus stwierdził wcześniej w wyroku, że nie może być notatki to musi być protokół cudzoziemiec musi sam własnoręcznie potwierdzić to treść tejże też rozmowy więc, gdyby piłka nadal jest w grze i ostateczna decyzja leżała mi aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego chciałbyś zapytać Aleksandra Chrzanowska no, a oto co my możemy zrobić to znaczy to są sprawy trudne prawnicze związane już z procedurami administracyjnymi nakryli głowią się prawnicy, ale słuchające nas ludzie w musisz pomóc itp chodzi czy mogę coś mogą zrobić z tym, że w sytuacji, kiedy tylko w dziejach nie mają w tej chwili szans na to, żeby skutecznie wjechać do Polski, by dać ochronę to jedyne co możemy zarobić, ale może też bardzo ważny to próbować wspierać ich tam na miejscu, bo wiemy, że właśnie wiele tych rodzin decyduje się na nieopuszczanie Brześcia raczej pewnym etyki w tym przypadku, a idee i podejmowanie kolej po kolejnych prób wjazdu zresztą doświadczenie pokazuje, że to czasem prędzej czy później popłaca nie ma żadnej logiki ktoś wjeżdża za trzecim razem ktoś z 8 10 03 . ktoś nigdy nie wyjdzie tak ale, ale dopóki ludzie mają środki na to, żeby tam gdzieś mieszkać utrzymywać się kupować bilety na na pociąg NATO mogą liczyć na to, że może jutro pojutrze albo za 3 miesiące to będzie mój szczęśliwy dzień i pozwolą mi wreszcie złożyć wniosek o ochronę, więc to co my możemy robić to w każdą akcję dzieci z Brześcia talent niż klient działa to to akcja akcja prowadzona przez Marcina kuli która, która po prostu kilkakrotnie wyjeżdżała, które urządziła na dworcu szkołę dla tych dzieci, które niejednokrotnie od wielu miesięcy nie chodziły do szkoły nie miał okazji, żeby się pobawić, żeby Bóg na chwilę zapomnieć o tym, jakich warunkach taki skład się zajmą znajdują, więc jest to mogą być tego typu gesty to może to mogą być wyjazdy tam i zaproponowanie tym ludziom czegoś co, chociaż na chwilę oderwie ich własny umysł od tego co się dzieje w tym, jakie zajęcia na rzeczy dzieci Malina też 1 bardzo ważną rzecz tam robi z kolei z mamami, ale tych dzieci szyje z nimi laleczki i różne inne żarty typu choroby te projekty stąd przedmioty użyteczne i oni to potem sprzedają i dzięki temu zarabiają na to swoje utrzymanie na leki na kolejny bilet do do Polski, więc można je po prostu można je po prostu bez filharmonię można wesprzeć taką cegiełką można też robić jakieś zbiórki i po prostu pieniędzy i przekazywać przekazywać fundusze, bo był to też czasem nie zawsze jest sens wozić rzeczy przez granicę łatwiej przekazać środki te, które można kupić potem żywność odzież czy wytyczyć własny lekarstwa czy dorzucić się do opłaty za zakwaterowanie w Brześciu wydają się, że rzeź to są w tej chwili takie takie rzeczy, które są najbardziej potrzebne realne jeśli państwo chcieli pomocowym zaczął pisać na adres analizy małpa to krok FM już wtedy państwo prze kieruje do odpowiedniej organizacji, która wspiera i zna te kontakty i wie komu można przekazać pieniądze dotyczy właśnie pomoc różnego rodzaju na pewno można się nawet Rosji pułk Aleksandra Śląska ze stowarzyszenia interwencji prawnej można prawda możnych tego Warta świeczki Jacek Białas z Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję za nich oddanie cyfry informacje, a po nich przyjrzymy się, dlaczego w Polsce z taką radością władze publiczne witają prezydenta Turcji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA