REKLAMA

Co się zmieni z RODO? Wyjaśnia dr Wojciech Wiewiórowski

OFF Czarek
Data emisji:
2017-10-18 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:20 min.
Udostępnij:

Cezary Łasiczka rozmawia z dr. Wojciechem Wiewiórowskim o tzw. RODO, czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Rozwiń »

Dr Wiewiórowski wyjaśnia, na czym polega to rozporządzenie i czym różni się od poprzednich regulacji, mających na celu ochronę danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Co wejście w życie RODO oznacza dla nas, a także na przykład dla przedsiębiorstw? Czy faktycznie będzie to rewolucja w ochronie danych osobowych?

O tym wszystkim w programie OFF Czarek Cezarego Łasiczki. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Łączymy się przez Skype z dr. Wojciechem Wiewiórowskim, zastępcą Europejskiego inspektora ochrony danych w Brukseli, dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie doktorze. Niedługo, w przyszłym roku wchodzi w życie GDPR, czyli tzw. RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem... Strasznie długa nazwa. Panie doktorze, dlaczego rozporządzenie, a nie dyrektywa? Rozwiń »
Zacznijmy od tego, że ono faktycznie weszło w życie 20 16 roku w natomiast pełnić będzie funkcjonowało, czyli będzie mogło w rzeczywiście być używane do codziennego działania przy tak przez instytucje publiczne jak przede wszystkim przez samych obywateli firm przez całość rynku właśnie 2 5 maja 20 1 8 roku, dlaczego rozporządzenie dyrektywa jak wiadomo to jest akt prawny, który pokazuje tylko cele, które mają być osiągnięta państwom Narodowym pozostawia to w jaki sposób te cele mają zostać osiągnięte w jaki sposób należy dojść do tego punktu, w których dyrektywa wyznaczała i tak było 9 lutego piątek roku już taka dyrektywa harmonizacji w zakresie ochrony danych osobowych jak istniała natomiast, że patrząc na to, że rynek Europejski powinien być jednak jedynym rynkiem 1 rynkiem, na którym obowiązują te same zasady postanowiono, że nowy akt prawny, który po pierwsze, odświeżono Samuel był sam przepis o ochronie danych osobowych w UE powinien być wydany w formie rozporządzenia, czyli już aktu prawnego, w których tej samej treści w tej samej formie dokładnie tymi samymi przepisami obowiązuje w każdym z państ w członkowskich Unii Europejskiej po to, żeby osoba, która prowadzi działalność w Polsce, ale również osoba, która korzysta z różnego rodzaju usług, których dane są przetwarzane przez różnych administratorów lub zdawał sobie sprawę z tego, że ten system ochrony, która obowiązuje w Warszawie będzie tak samo działo w Paryżu będzie tak samo działał w la Valetta i tak sam udział w Madrycie jest tutaj o tym, założeniem pierwotnym jest to, aby te systemy były jak najbardziej do siebie zbliżone co prawda już przy dyrektywie było także powinny być zharmonizowane, ale jednak państwa członkowskie Unii Europejskiej za każdym razem dawał sobie sporo o pole do ewentualnych ulepszeń poprawi nie przy innych innego sposobu wykonywania do lektury był niższy to zakładali twórcy i kogo to dotyczy rozumiem, że ZSL mówimy o podmiotach w ramach Unii Europejskiej, ale co, jeżeli chodzi o podmioty spoza Unii Europejskiej czy także te podmioty dotknięta tą ta legislacja tak rzeczywiście ma Artem art. 3 rozporządzenia mówi wyraźnie, że rozporządzenie to odnosi się do wszystkich administratorów danych czy wszystkich tych, którzy przetwarzają nasze dane osobowe które, żeby albo działają na terenie Europy po albo mają swoją siedzibę na terenie Europy albo też działają spoza Unii Europejskiej oferują swoje usługi swoje dobre swoje produkty, które sprzedają dziury w le też udostępniają w formie darmowych serwisów dla Europejczyków to oczywiście jest kwestia ocenna co to znaczy w bardzo go także oferować swoje usługi na terenie Europy w ale z pewnością w każdej sytuacji, w której wprost wywoływane są kraje członkowskie Unii Europejskiej, kiedy w kierowanej są kierowane jest Warta w językach używane są tylko Unii Europejskiej czy też w ich oferta pojawia się w euro czy firma ma swoje oddziały na terenie Unii Europejskiej we wszystkich tych przypadkach będziemy traktowali, że również tak te podmioty podlegają prawu Europejskiemu podlegają temu rozporządzeniu często się mówi, że to oznacza, że inwazji euro, że Europa sobie do torby, by sobie przyznaje prawo do tego, żeby decydować o tym jak mają działać podmioty z zewnątrz podczas gdy jest to sytuacja dość normalne, jeżeli chcemy oferować nasze usługi czy nasze towary na terenie Stanów zjednoczonych też będziemy musieli podlegać się do tyłu wytyczne w tym przepisom, które ustalano Federalna komisja handlu w czy Federalna komisja zajmująca się prawem konkurencji, czyli też będzie musi podlegać poprawa amerykański podobne podejście zaproponowano tym razem w Ełku Unii Europejskiej czy GDPR, czyli to rondo zmienia znacząco zwiększy kolejek sposoby zasady przetwarzania danych osobowych czasem słyszymy, że mamy do czynienia z rewolucją w ochronie danych osobowych Jasień jest bardzo zgadzam z tym stwierdzeniem wydaje się, że jeżeli chodzi o zasady ochrony danych to są te same zasady, które istniały w co najmniej od połowy lat dziewięćdziesiątych w Unii Europejskiej tak naprawdę władza się jeszcze z wcześniejszych wcześniejszych uregulowań, które tworzyła w Europie w latach 80 czy też raczej ewolucja oczywiście, dostosowując się do tego jak wygląda świat w roku 20 16 20 18 i nie bacząc na to jak wyglądał w latach dziewięćdziesiątych, ale jednak ewolucja była rzeczywiście o pewnych znaczących zmianach możemy mówić, jeżeli chodzi o sposób wykonywania tych tych praw, bo tutaj pojawiają się rozwiązania nowe, które po pierwsze, ułatwiają przedsiębiorcom działanie tak, aby nie musieli oni rozliczać ze swoich obowiązków w każdym z 2 8 krajów Unii Europejskiej, ale w tym, które mają swoją główną siedzibę działa również swojej działalności jak również, a może przede wszystkim tym osobom, których dane są przetwarzane aż do tej pory, mimo że te systemy były zharmonizowane to tak naprawdę, jeżeli mieliśmy problemy bez sklepów online, którą kupowaliśmy aparat fotograficzny, który mieścił się we Francji, dlaczego liczba mieściła się we Francji to tak naprawdę musisz zwrócić się do francuskiego organu ochrony danych i to jeszcze najlepiej w języku francuskim i tak prowadzić postępowanie przeciwko temu, kto narusza ona, że uprawnienia teraz założeniem jest to, że kierujemy się do najbliższego najbardziej dogodnego dla organu ochrony danych, a on wraz z tym organem pochodzi z krajów, którym podmiot wykonuje swoją działalność, gdzie ma swoją siedzibę ma w RBN ustalały czy takie zdarzenia miało miejsce czy rzeczywiście naruszone zostały nasze prawa i ewentualnie stosować sankcji i te sankcje są rzeczywiście kolejną rewolucją, która się pojawia w, ponieważ obok możliwości wprowadzenia odpowiedzialności karnej jak to było w latach dziewięćdziesiątych w pojawia się, ale my nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek wprowadzenia odpowiedzialności udzieliliśmy Administracyjny w sankcji administracyjnych nakładanych na tych, którzy łamią przepisy o ochronie danych osobowych tych, którzy nie szanują naszej naszej prywatności to oczywiście dla wielu krajów FOT i jest nową również dla Polski w niektórych krajach takich rozwiązań istniał już do tej pory w NATO oraz niektórych będzie to nowe rozwiązania rozumie, że te rozwiązania dotyczące błędów dotyczą i będą dotyczyły jeszcze bardziej od maja zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców jak coś zmieni na lepsze albo na gorsze dni co będzie łatwiejsze, a co będzie trudniejszy dla osób fizycznych z pewnością największa zmiana, która szybko, bo może tak zacznijmy od tego co znaczy, że dotyczą osób fizycznych dotyczy firm czy organizacji mamy 2 strony z Łeby 2 strony ewentualnego sporu dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe, czyli tak, że firma jako organizacji społecznych jako organizacji politycznych jak państwo jako takiego, bo państwo też przecież w najprzeróżniejszych formach przetwarza nasze dane, ale również osób fizycznych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność, która się nie mieści w tym co nazywane jest użytkiem domowym już wiemy, że osobiste to jak 1 strona tego zagadnienia natomiast czy czynić danych dotyczy dotyczy danych osób fizycznych czy ta ochrona jest skierowana wobec osób nie wobec firm czy nie jest chroniona w ten sposób prywatność, jeżeli takowa istnieje przedsiębiorstwa organizacji stowarzyszenia tylko prywatność osoby fizycznej żyjącej osoby osoby fizycznej co się zmieniło myślę, że z punktu widzenia tej osoby, która dochodziła swoich praw przede wszystkim zmienia się o właśnie ten sposób dochodzenia czy zmienia się to w, że nie musimy kierować się do organów w kraju, w którym dokonywana jest działalność przez podmiot, którego działania nam się nie podobają tylko możemy to zrobić przez system prawny i przez system instytucjonalny w kraju, z którego pochodzi albo tego w tym akurat tej chwili przebywamy czy próba wprowadzenia takiej władzy powiedział, bo od umiejscowienia tej działalności tak od umiejscowienia tych działań, które podejmujemy to będzie chyba największa zmiana oraz prawdy, że pojawią się również, że nowe uprawnienia, które do tej pory nie było w rok w dyrektywie w albo też nie były wprost napisane w taki jak prawo do usunięcia swoich danych czasem niezbyt słusznie nazywany prawem do zapomni dobycia zapomnianym w PRL niż n p . prawo do przenoszenia go, czyli prawo do w pobrania swoich danych od 1 administratora uzyskania ich w maszynowo czytelnym, bo czy takim, który może być gotowy do wykorzystania automatycznie w formacie i przeniesienia do innego Doda innego podmiotu, u którego chcemy korzystać z serwisów to do tej pory nie było jasne czy możemy sobie zabrać cały swój powiedziałbym profil niekoniecznie serwisu społecznościowego oraz jak i się w organizacji świadczącej nam usługi zakres serwisu świadczącego usługi i przenieść go do innego serwisu, który wybierzemy go to ma promować się w czoło promować i walkę konkurencyjną na rynku, ale też lepszych możliwości łatwego przeniesienia się z serwisu, który do tej pory był dla nas głównym, bo tym, w którym realizowaliśmy z o różne swoje potrzeby domowego być może lepszego być może bardziej nowoczesnego mój Boże bardziej innowacyjnego w stylu chcielibyśmy go to przyszłość wrócimy do naszej rozmowy po informacjach z Brukseli przez Skype dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych informacje o Łodzi siądę i 20 wracały po informacjach o przez Skype z LTE z Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych o nazwie pozdrawiam rozmawiamy o rodową, czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych niektóre wykazują obowiązuje już od zeszłego roku, ale jeszcze bardziej będzie obowiązywało, czyli weszło w życie 17 maja od 2 5 maja 20 1 8 z zeszłego roku, a od 2 5 maja 20 1 8 rozpocznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych często jest tak panie doktorze, że kiedy n p. korzystamy z usług sklepu internetowego albo innych usług za pośrednictwem internetu netto na końcu pojawia się, gdy taka formułka Kliknij tu jest tu jest tu na jej nigdy nie wiemy, które w Kozicki są oczy, które karteczki są obowiązkowe, które nie są obowiązkowe czy musimy się na wszystko zgodzić co możemy wykonać część co to w ogóle znaczy, że jeżeli się zgadzam, jakie są tego konsekwencje męczy to RODO w jaki sposób wyjaśnić też zmienić Towarzystwo będzie wiedział wreszcie na co się zgadza i czy musi się na wszystko zgadzać zacznijmy od tego, że musimy zapoznać się z tym co się nam proponuje jako ofertę niezależnie od tego czy dotyczy to opłaty gromadziło się za połowę za to o usługę ponosi w Czechach czy dotyczy to warunków korzystania z tej usługi czy dotyczy tego w jaki sposób osiedla są przetwarzane ja wiem, że mówi rzecznik popularną, ale sam miałem okazję, którą ostatnio obserwować kilkukrotnie osoby, które nie zapoznał się do końca z ofertą, które przyjęły my w tej chwili musiało upłynąć aż się on mógł przyznać do tego, że zgodziły się na co się co nie do końca jest dla nich były poprawne jest podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych ochrony danych o nas, które przekazujemy takiemu podmiotowi to niestety trzeba to przede wszystkim przeczytać na co należy zwrócić uwagę przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sytuację, kiedy nasze dane mają być wykorzystywane do czego innego niż ta usługa, którą zamawia to niekoniecznie musi być usługa w internacie to może być usługa w swoim świecie realnym znowu z góry w ostatni w dniach zawierają umowę i dostarczenie energii elektrycznej dostarczenie gazu w Polsce do swojego mieszkania w i przy każdej z tych umów pojawiały się o kratki, o których pan mówi, które trzeba było zaznaczać na co ja się zgadzam się przy kontakcie z dostarczycielem gazu dostarczycielem energii i były tam kwestie wprost związane z usługą, czyli przetwarzanie danych na potrzeby też usługi ach, były tam kwestie kontaktu z samą firmą w UE czy to w postaci elektronicznej zamiast papieru czy to o kwestię przesyłania faktur w to była kolejna kolejny punkt i były punkty, które dotyczyły kwestii danych osobowych m. in. pytanie o to w czy firma ta może przekazać te dane innym współpracującym ze sobą podmiotom to jest kwestia, która powinna zapalać co najmniej żółte światło w w naszej głowie ponieważ, jeżeli ktoś, mówi że chciałby przekazać te dane w współpracujących ze sobą podmiotom to tak naprawdę, mówi że przekaże im wszystkim, którzy istnieją na świecie, bo w przekazie jest uprawniony czy oni będą mieli prawo przekazać innym współpracujących ze sobą cokolwiek słowo współpraca może oznaczać taki problem pojawia się przy serwisach internetowych w ale pojawia się również przy usługach jak mówią o usługach publicznych w UE może się pojawić również przy zakupie różnego rodzaju urządzeń może w końcu pojawić przy zawieraniu umów sprzedaży z Chin nawet w sklepach czy Lublin do przykład umów o jakiś karty lojalnościowe karty punktowe za każdym razem próbuje się nas zachęcić do tego, żebyśmy pozbyli się kontroli nad swoimi danymi jak nie ma nic przeciwko temu, żeby przekazywać swoje dawne na zewnątrz, żeby osoby mogą przekazywać swoje dane za mąż tyle tylko, że potem nie powinny dziwić się, że istnieje reakcja zwrotna, czyli po pierwsze, ktoś będzie do nas dzwoni ktoś będzie żyło z nami kontaktował, który będzie oferował różnego rodzaju produkty już słup niekoniecznie związane z tym co kupowaliśmy, więc pierwsza podstawowa rzecz czy taktycznych czy rozporządzenie po pomaga nam wtedy w tej kwestii będzie, że zmiany prawne nie są duże, bo co prawda rozporządzeniem drugie rozwiązanie wyraźnie stwierdza, że taka zgoda jest w każdej chwili możliwa do odwołania, czyli mamy prawo odwołać zwłok zgon, którą złożyliśmy stąd, że jeżeli zdecydowaliśmy się na to, że firma x, które zawieraliśmy umowę może przekazać nasze dane z pół pracującym osobom podmiotom to właściwie musimy sobie dopowiedzieć, że w ciągu kilku sekund nasze dane przekazane zostało tysiącom różnego rodzaju podmiotów i tych, z którymi współpracuje firma x i tych, z którymi współpracują te, które z firmą współpracują, czyli nawet, jeżeli odwoła to zgody, nawet jeżeli zrobimy to kilka dni później po zawarciu takiej umowy może się okazać albo, że faktycznie odwrócenie tego byłyby to co się zdarzyło Magdzie trudno co prawda prawo do usunięcia danych sugeruje, że taki administrator powinien zwrócić się do tych, które przekazał nam o to, żeby nasze obawy zostały usunięte, ale w tym przypadku nie spodziewam się, żeby to nierozsądne, że tak eufemistycznie ujmę działanie naszej strony na początku dało się tak naprawdę do końca roku do końca odwrócić proszę też pamiętać, że w PB jesteśmy kuszeni tego typu pomysłami, żeby przekazać swoje dane też podziurawiony różnego rodzaju urządzeń do głowy moim ulubionym przykładem jest zawsze inteligentny telewizor tzw . jest tzw. smart TV Republika przekazuje ogromną ilość danych dotyczącą użytkownika do podmiotów zewnętrznych do podmiotów, które wytworzyły ten produkt ten telewizor, który wytworzył różnego rodzaju oprogramowanie, które w telewizorze jest używane Ambry, próbując uruchomić usługę, próbując uruchomić urządzenie replikami po prostu tak zgadzam się zgadzam się zgadzam się dodała wprawdzie do usług jak w końcówce 2 skorzystać z Legii niestety nie jesteśmy potem w stanie otworzyć, w jakich dokładnie udzieliliśmy to co tu pojawia się jako nowe rozwiązanie w rozporządzeniu co wynikało do tej pory z orzecznictwa sądowego w niektórych krajach unijnych m. in . w Polsce, a teraz pojawia się w przepisach prawnych to fakt, że jeżeli istnieje wyraźny brak równowagi pomiędzy tym, kto takiej zgody żąda i tym, kto takiej zgody udziela możemy mówić, że ta zgoda nie jest ważna jest taki jest z takimi sytuacjami mamy do czynienia na ja w bardzo często w stosunkach pracodawca pracownik i zawsze natomiast we wszystkich sytuacjach, kiedy o naszej zgody na przekazanie informacji pracodawcy będzie zależała nasza sytuacja prawna sytuacja praktyczna w zakładzie pracy możemy mówić o tym, że rada nie ma tu nie mamy do czynienia z równowagą pomiędzy tym, kto prosi o tak naprawdę przed gorzowską żąda jak jest bardziej prawdopodobne prawidłowe w rządowych, a tym, kto to dane przekazuje, o czym będziemy mogli się wreszcie dowiedzieć właściwie, kto ma, jakie podmioty mają wszystkie nasze dane osobowe swoja pan o tym, że niektóre firmy za naszą zgodą dzielą się tymi danymi sprzedają je oddają wymieniają czy w tym czasie może zjeść właściwie to nasze dane są, kto je my co się z nimi dzieje nie ma 1 centralnego rejestru tego, gdzie nasze dane są przechowywane lub do sądu, bo bardzo ciekawe jest, gdyby kiedykolwiek powstał taki, gdzie możemy kliknąć i sprawdzić tak, że ich, bo Wojciech Wilk Wojciech Wiewiórowski oddane są w 14  000 podmiotowi to są te podmioty, a zaległości czy x 18  000 podmiotów to osoby podmioty nie ma takiego rejestru i raczej mało prawdopodobne, żebyśmy go tworzyli teraz mamy prawo, ale i to jest podstawowa kwestia, z których mogliśmy sobie zdawać zdawać sprawę z tego, żeby dowiedzieć się, skąd ktoś ma nasze dane, skąd Iłży ze skał i w jaki sposób do wszedł w jej posiadaniu to jest coś czemu go, o czym musi nas poinformować tak samo jak informacja o naszego przekazu z tym, że to nie jest informacja, którą na co dzień powinien do nas przysyłacie klubowi nie przychodziło do nas wtedy, kiedy my tego zażąda, aby pamiętajmy, że prawo dostępu do danych dotyczących samego siebie ba jest 1 z podstawowych prawd, które przewiduje rozporządzenie, ale przewidziano również przepisy krajowe, które z klubu z wielu krajach do tej pory rurki już podobnej formie wyglądało to niech nie chodzi tylko dane, które SO serwisów internetowych czy da bez ulg karty lojalnościowe, o których wspominałem w ale nawet dane z monitoringu wizyjnego, ale nawet dane z nagrań dokonanych podczas nie wiem, bo dach posiedzenia rady miasta osobach, które można uzyskać nie tylko w trybie dostępu do informacji publicznej to jest posiedzenia rady miasta, ale również w trybie dostępu do jej do danych o sobie dostępu do naszych danych osobowych, które dziś są przechowywane w bardzo to w praktyce oznacza, że BOR zmierzamy w prawo wglądu, a także zmiany czy rozmiar, jeżeli nagle jakaś kamera, kiedy sobie spaceruje po parku to ma teraz ma sprawić wglądu zmiany, czyli co skasowano oraz rozwijania jego wizerunku czy dana praca w osobową radę, by was złe prawo zmienia tych danych, które są nieprawdziwe uzyskana bezprawnie te mogą zostać w sumie Nowy Sącz radość z krzyżowej w słupek balon przed atakiem Gonera chadecji miał jestem dużo przystojniejszy żąda zmian to już długo będzie sugeruje postępowanie wedle kodeksu cywilnego być może naruszone zostało o Pańskiej PLB w państwie prawa państ w dobra osobiste może warto dochodzić na drodze cywilnej natomiast proszę pani także zgromadzenie jak i danych osobowych jest czynnością są do siebie tylko w oczach to znaczy, że zostało zamontowane tak pijani Danger, jeżeli jest osobą, która jest możliwa do rozpoznania na tym nagraniu będą traktowane jako dane osobowe, nawet jeżeli to jest monitoring wiele osób w tej chwili zapewne, że trwałość, słuchając tej audycji, gubiąc gdzieś tam przecież, kto rozpozna w nie da to cud nagranie, które pochodzi z publicznego w ulica Słowiczej kamery umieszczonej w miejscu publicznym każdy po nie do końca jest prawda ta pogarda to oni rozpoznawali i jak, ale tak to wygląda poza tymi osobami, które miały okazję, aby spotkać twarzą w twarz działki po pochwalę pana redaktora nasz rodak jest osobą, która bardzo dba oswoją prywatności nie zamierza swoich zdjęć nawet w serwisach społecznościowych, ale wracając do tego od czego zacząłem oczywiście, że kamera umieszczona jest na głównym skrzyżowaniu w Warszawie albo na dworcu w Krakowie do czasu rozpoznania osoby, która tam się pojawia i stosunkowo niewielka jak i barki zapomną o tym, że istnieją jakiekolwiek system automatycznego rozpoznawania osób natomiast, jeżeli taka sama kamera dokładnie takich samych murów w taki sam stan techniczny zostanie umieszczona na osiedle jednorodzinne, bo w ulicy 3 przy ulicy, przy której mieszkają ludzie w domkach jednorodzinnych w toku, bo kilku dniach jesteśmy w stanie rozpoznać to buty właściciela, który właśnie wyszedł z samochodu i wszedł na swoją posesję tytuł była młodsza mamy też duże pojęcie danych osobowych jest pojęciem kontekstowe lub w oczy wlicza do niego dołożyć całą rundę po całym całą obudowę w postaci innych danych, do których może być mniej się do ostrych pojęć danych osobowych również nie zmieniło się Jolanta chodzi o, a do tego groził, że panie doktorze wrócił do tego pojęcia po informacjach informacje dziesiąte 40 dr Wojciech Wiewiórowski z Brukseli w przez Skype z Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych panie doktorze pojawiają się różne takie nowe terminy w porządkach nowe zasady w tych europejskich porządkach prawnych, czyli zasada prywatności w ustawieniach domyślnych jest dla prywatności w fazie projektowania, czyli trawersy Bajzla mniej perwersji, by di FOT co to oznacza dom wątpię po pierwsze, dotyka pan problemu, jakim jest przetłumaczenie aktu prawnego, który został przygotowany w 1 z języków Unii Europejskiej to w języku, który był po wizycie roboczo nowo pracujących nad nim specjalistów od dna te pozostałe 20 kilka jazd ów, którzy w, które w Europie są użyte, o ile w prywatność w ustawieniach domyślnych to jeszcze jest mniej mniej więcej kalka tego sformułowania w Prowansji, by ich aut o tyle jak przetłumaczyć prawe pasy, by wzajemne język Polski naprawdę trudno powiedzieć napisano to dla tak jak panu przed finał odbył się czytał, ale tak naprawdę wpływ i to pojęcie i pojęcie tzw. rozliczalności to są te, z którymi przede wszystkim ma kłopoty językowe cóż to jest w ogóle pasji, by dizajn co Otóż to są to to byłby te ustawienia prywatność osoby oznacza to, tyle że w każdym systemie w każdym przedsięwzięciu, które podejmuje bank, który ma w obejmować przetwarzanie danych osobowych siła samego początku brać pod uwagę kwestię tego w jaki sposób naruszyłoby prywatność czy dopniemy wprowadza też osoby fizycznej, której dane gromadzi i na po poziomie projektu takiego serwisu takiego systemu informacyjnego takiego przedsięwzięcia i na etapie jego realizacji i na etapie jego używania już w praktyce i w końcu na etapie jego likwidacji dotyczy bardzo ważnych punktach przy ulicach co dzieje się z danymi osobowymi w tych serwisach, w których które przestają działać, które z różnych powodów czasem ekonomicznych, a czasem technicznych przez tak mało jak funkcjonować w to też trzeba przewidzieć wcześniej to też jest obowiązek ich prywatność w ustawieniach domyślnych oznacza z waszych, że to co otrzymujemy niezależnie od tego czy mówił o produkcie czy mówił osobiście w powinno jak najbardziej chronić naszą prywatność najbardziej jak to jest możliwe oraz, jeżeli postanowimy, że chce udzielać więcej informacji o sobie na zewnątrz, a do tego pełne prawo, ale powinniśmy my decydować o tym, że więcej informacji oraz dostęp do n p . w serwisie społecznościowym nie tylko naszym znajomym z tego serwisu, ale wszystkim osobom na świecie, które chciałyby w ADO tego serwisu zależy, czyli każda sytuacja, kiedy rezygnujemy z części naszej prywatności problem w celu w różnych celach, które w Bonn Guido oraz usprawiedliwiał BL to powinno być nasze działanie ani działanie owego de ad mi o administratora danych, czyli tego, kto zdecydował się na prowadzenie takiego serwisu jeszcze nas podkreślam to dotyczy nie tylko serwisów internetowych to dotyczy nie tylko produktów sieciowych dotyczy wszystkich sytuacji, gdy nasze dane są gromadzone wrócę do prymitywnego ze prymitywnego przykładu, który jest wielokrotnie podawane przeciwko ustawie o ochronie danych osobowych, czyli do przodu ładu owych list lokatorów, które zniknęły z prawdą z klatek schodowych w to też jest swego rodzaju prawa z bajki, zanim to znaczy z założenia nikt nie może w naszych danych, by wjechać na klatce schodowej, ale nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby sami mieszkańcy zadecydowali, że tego typu dane mają być wywieszone, czyli każdy z nich zdecydowało tak ja chcę, żeby moje dane wisiały na liście lokatorów by, że bardzo wzdłuż ulic lokatorów w oraz ustawienie domyślne jest takie, że ta informacja nie jest udzielana udzielana na zewnątrz, czyli od serwisów informacyjnych od serwisu, bo w internetowych, bo choćby listy lokatorów w jakiej spojrzenie na prywatność powinno się w powinno się pojawiać to oczywiście są rozwiązania, które po raz pierwszy zapisano wprost w przepisach i można było wyinterpretować z dyrektywy, ale teraz proc zostały zapisane jako obowiązek dla dla tych, którzy nasze dane przetwarzane w 1 z wyzwań, które pojawiały się od czasu do czasu, kiedy rozmawiamy o ochronie danych jest tzw. profilowanie czy ta legislacja zmienia w jaki sposób myślenia profilowaniu czy też samo profilowanie tak określa przede wszystkim co przez takie profilowanie rozumiemy i szczególny sposób reguluje to o te sytuacje, kiedy efekty tego profilowania będą miały wpływ na sytuację prawną osoby fizycznej w UE czy też ma do de facto obejrzycie w spocie, że jest to profilowanie tak profilowanie może mieć 2 generalne znaczenie jest albo gromadzenie naszych informacji, które dziś hołd zawarte i przetwarzanie celem stworzenia 1 opisu osoby z danych pochodzących z różnych źródeł jest ta pierwsza jest mniej mniej bezpieczna, ale wciąż szczur w konieczna do obserwowania reforma druga to jest tzw. profilowanie przewidujące na przyszłość tradycyjne, czyli takiej, gdzie z tych cech, które dzisiaj posiadamy ktoś do mnie mój cechy, które będzie posiadanie w przyszłości albo inna te cechy, które mamy dzisiaj ach, czyli ma jakąś grupę cech od nas przewiduje, że to, że po takim razie zapewne posiada również inne cechy, ale będziemy posiadać w przyszłości w tym momencie można powiedzieć, że to nasz profil osobowy zaczyna żyć własnym życiem od przestaje oddawać to co jest naprawdę, a zaczyna przy oddawać to co komu się wydawało i tutaj rozporządzenie mówi wyraźnie, że każdy podmiot, który dokonuje tego typu działań w powinien się przede wszystkim w lepszy sposób udokumentować to w jaki sposób i jakie działania przeprowadza i lepiej przewidzieć w jaki sposób ten profil może wpływać na sytuację osoby osoba ma również prawo sprzeciwu wobec takiego profilowania w, a prawo powstrzymania nas od działania to znowu jest rozwój prawda tu pewnych rozwiązań, które istniały już na podstawie dyrektywy w tej chwili zapisane trochę dokładniej w z samym rozporządzeniu czy tak bo, obracając do tej z początku rozmowy, kiedy mówiliśmy czy to rewolucja czy to rewolucja jest to jednak rewolucja, choć kilka rozwiązań rewolucyjnych z pewnością jest jasne pozwolę wspomnieć o takim, które rzadziej jest omawiany w Polsce ma być też może mieć duże znaczenie dla tego w jakiś sposób rozporządzenie będzie wykonywane Otóż art. 8 4 rozporządzenia mówi o sytuacjach, w których możemy być reprezentowani w sporach dotyczących ochrony danych osobowych przez organizacje społeczne przez różnego rodzaju Zrzeszenia, które nie mają charakteru zarobkowego w PiS nie będą tym samym świadczył usług komercyjnych reprezentacji osoby teraz będą już rodzaju tego, kto chroni konsumenta, ale nie tylko konsumenta w znaczeniu w klasycznie cywilom, ale każdej osoby, której dane dotyczą w Jaśle w Polsce ma być całkiem rozwinięty o 2 PL rozwinięty godnie nas od góry i środowisko organizacji pozarządowych, które zajmują się kwestiami ochrony praw człowieka w tym ochrony prywatności liczył na to, że to będzie ten, po którym w praktycznym gorzej działa do walki o lepsze realizowanie zasady ochrony zasad ochrony danych osobowych w Polsce na ciągłe pan redaktor równie dobrze jak ja wiem, że nie chodzi tylko organizacje wielkie, które zajmują się różnymi testami taki jak choćby Helsińska Fundacja praw człowieka, ale przede wszystkim wyspecjalizowane stowarzyszenia czy fundacje, które zajmują się ochroną prywatności są pełni Fundacja Panoptykon na czele UE, gdzie te autor tego artykułu, który wspomina art. 8 dziesiąte do jej możliwości działania w imieniu osób, ale też daje państwom członkowskim możliwość, żeby przewidziało, że taki podmiot taka organizacja taka rzecz tak jest zrzeszanie się w należnej w Lubinie niezależnie od upoważnienia otrzymanego od osoby w mogą pójść w 2 to rozpocząć postępowanie przez Odrę przed organem nadzorczym w siatce prezesa urzędu ochrony danych w Polsce lub ochrony 1 z tych zasad, które z rozporządzenia wynika panie rektorze, a co z przetwarzaniem danych osobowych przez kościoły związki wyznaniowe czy tak jak pan wspomniał, że to do rozporządzeń dotyczy całego terytorium Unii czy ktoś stawkę może ją złożyć wniosek do sądu w Madrycie związku znalezieniem pracy w Lublinie premiera kościoły związki wyznaniowe powiedzmy pobieżne w ten sposób jak bardzo mogę się wypowiadać na temat tego w jaki sposób planowane jest czy w wprowadzane jest, że rozwiązanie na poziomie krajowym w Polsce z tego względu, że jako o zastępca Europejskiego inspektora ochrony Dawid Jarząbek od nadzoru nad tym jak wdrażana jest rozporządzenie w państwie członkowskim, a to jest 1 z tych punktów, w który został pozostawiony państwom członkowskim do samodzielnego zadecydowania, czyli w samo rozporządzenie przewiduje, że mogą istnieć wyjątki, jeżeli chodzi o kościoły związki wyznaniowe art. 90 pierwszy rozporządzenia mówi do pojazd nie mogę komentować to proszę tylko o róg zastanowić nad tym co przeczytał walkę w euro do tego to rozporządzenie w dość wyraźnie mówi, jaka jest sytuacja państ w członkowskich to znaczy mówi, że jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kościoły związki wyznaniowe wspólnoty wyznaniowe stosują szczególne zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem lub zasady takie mogą być nadal stosowane pod warunkiem, że zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia jest teraz odrywają się od sytuacji polskiej, jeżeli w którymś kraju w momencie wejścia w życie rozporządzenia prosi, by dobrze w pierwszym zdaniu naszego dzisiejsze rozmowy powiedziałem, że ono weszło w życie od weszło w życie w maju 20 16 roku w, a teraz dopiero będzie w pełni operacyjne, ale wejście w życie nastąpiło w maju 20 1 6 roku, jeżeli w takim kraju istniał system szczególną ochronę danych w kościołach i związków wyznaniowych w to może być zachowane rozumiem, że jeżeli taki system nie istniał to podlegają kościoły związki wyznaniowe normalnym rozwiązaniom, które w UE wynikają z rozporządzenia to jest przepis napisany wprost pod sytuacji w Niemczech tak, bo w Niemczech taki system ochrony danych osobowych w kościołach związków wyznaniowych w poprzez również szczególnych rzeczników ochrony danych osobowych do rad na tym, że związków istniało słowo daję przed 20 1 6 rokiem i chodziło o to, żeby mógł być utrzymane w rozumiem chyba wydaje mi się zobaczymy, ale jak wiemy w krajach są mu w Unii są kraje równe i równiejsze, a w tym trudniejsze są jeszcze podmioty równo i równiejsi ciekawe czy tosta to ta legislacja sobie poradzi z polskimi podmiotami z polskimi kościołami związkowi ze związkami wyznaniowymi to będzie ich 3 dziękuję bardzo panie rektorze dziękuję bardzo panie redaktorze bardzo dziękuję za możliwość tego spotkam się z państwami w ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że ten 2 5 maja MR 20 18 roku, nawet jeżeli jest tylko w momentach ewolucji jest wątek Śląski dr Wojciech Wiewiórowski zastępca Europejskiego inspektora ochrony danych przez Skype z Brukseli był państwa, bo goście dziękuję serdecznie informacji już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu o
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA