REKLAMA

Czarno na białym - mamy już projekt ustawy reprywatyzacyjnej

Światopodgląd
Data emisji:
2017-10-20 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz obiecany przez wiceministra Patryk Patryka, jakiego projekt dotyczący tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest już opublikowany to jest projekt ustawy, która nazywa się o wzrok zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po czterdziestym czwartym roku więcej na ten temat i jeszcze wielu ciekawych kwestii z tym związanych czy Rozwiń » były tematów albo pytań powiem państwu dr Tomasz lusterek prawnik rzeczoznawca i też autor książki reprywatyzacja źródła problemu, w którą wydał Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dział, że to jest pana umilkł praca naukowa mierzymy czas rycerska, która w sensie została wydana w formie książkowej jak bardzo już nieaktualna przez to, że z projektem SLD jest zadziwiająco aktualne były już dziś mam dość dużą satysfakcję tak samo naukową, że w razie sporu z założenia niższym mam nadzieję w został zmieniony to, że to przypomnijmy jeszcze podstawowe założenia projektu Patryka, jakiego może Patryka, jakiego Bongo przedstawią, ale wiadomo, że pisali też inni, ale w każdym razie zakłada on, że nie ma już zwrotu w naturze tych zwrotu tych budynków tylko zależnie od tego czy ubiegający się o mówimy o odszkodowaniu rekompensacie dotyczy właśnie kwestia odszkodowań co by odszkodowanie i medycznie kryzys, który w Lublińcu sam z transferem z idealną rejonach miasta, czyli razem trafiliśmy z hal czy mniej oczywisty związane z, czyli utracone korzyści i tacy są rzeczywiste roczne korzyści i nie ma o czym tutaj ta koncepcja odszkodowawcze została zarzucona wprost to jest bardziej zadość uczynienie tych z NATO NATO działa serwis mówimy o leki, by właśnie roszczenia nie aktorem został wcześniej w planach mamy w każdym razie dostaje dostanie osoba ubiegająca się o to od 2 0 do 2 5 % wartości zależnie czy weźmie gotówkę czy bony i co więcej ważne jest to, że tylko potomkowie w pierwszej linii ważne jest to, że mają urok na zgłoszenie swoich roszczeń po tym, roku, jeżeli nie zgłoszą nie zgłoszą to tracą taką możliwość ma to kosztować jak twierdzi wiceminister kilkanaście miliardów, ale wydaje mi się, że tego nie wie czy odpowiedź prawidłowa, jeżeli chodzi o wartości 3 tys tych świadczeń, które zostaną wypłacone jest taka, że nie wiemy i tylko tak to jest prywatna jest jakikolwiek jej szacunki tych sił były bardzo oględne pewnie wskazówką są kwoty wypłacone w ramach reprywatyzacji zabużańskiej tam cała wschodnia Polska została jak do ostatniej nie mieli badanych 2 kwartale wcześniej były kwoty kilku miliardów być może założy około 1 0 miliardów całe Kresy wschodnie, gdzie Polski ustawodawca było bardzo łaskawy dla byłych właścicieli w tym sensie, że środki dowodowe czy materiał dowodowy był powiedział nam bardzo bardzo sprawdzane tak pobieżnie, a jeszcze ważny wartość nieruchomości będzie wyceniana na dzień nacjonalizacji i toteż jest ciekawe opon piszą o tym w książce że, że można było zadać ruchu na różne koncepcje można było różne momenty wskazać dane wskazują m. in. tym zaciekawiło, że możemy uznać że, gdy moment ustalania wartości nieruchomości byłby rok osiemdziesiąty dziewiąty tak, bo tak wynika, że mogę mieć trochę przybliżyć w zasadzie jest data może rozmawiać tak czysty dziewiąte raczej początek agresji na Polskę w czterdziestym czwartym krytyka trenera bogata nacjonalizacji jest kolejny później właśnie osiemdziesiąty dziewiąty i obecna i obecna wartość i tak, o ile w 3 roku jest dość sensowny, ale on uwzględnia również odszkodowanie za straty wojenne, a znacjonalizowano już mienie zostało zniszczone w wyniku wojny co trzeba rozróżnić w Warszawie tubylcy z racji zamek grozy ani kamica 3 dziewiątego roku jest to jakby tata to rozróżnienie wyskoczyli osiemdziesiąty dziewiąty, dlatego że liczba transakcji do podejścia porównawczego zastosowania cyrk czy w latach czterdziestych one są to wymaga żmudnej pracy też do wykonania natomiast w osiemdziesiątym dziewiątym diet liczby transakcji się informacje o tematach z terenu dużo większą od 2 i rzeczoznawców dzisiaj żyją w tych czasach wyceniali te mają dużo lepszą wiedzę, a nagromadzenie czynników rewolucyjnych niekorzystnych z punktu widzenia wartości nieruchomości w osiemdziesiątym dziewiątym roku i powiedz po wojnie było porównywalne czy się z korzyścią dla byłych właścicieli, ale jednak się jednak w czterdziestym czwartym roku po wojnie te budynki były prawdopodobnie nie wiem czy ktoś docenia olejowym instynktownie powiedziała było mniej warte niż 8 9, bo potem wielu ludzi jak w Warszawie czynie społecznym chociażby te budynki odbudowywał tak tylko że, że z kolei myjemy miszmasz rząd działa teraz już po czasach realnego komunizmu istnienia, czyli zniszczone struktury własnościowej zniszczone struktury rynkowej, a mimo wszystko w czasie wojny i dużo więcej było elementów rynku niż 80 dziewiątym roku czyli jakby to od 3 set spuśćmy wartość nieruchomości 8 9 rockowego bardzo niskie, by bardzo niska uważa, że było to lepszy moment dos klient mógłby pan miał na to wpływ to wskazałby rok osiemdziesiąty dziewiąty czy tak jak ostateczny Ministerstwo Sprawiedliwości, jeżeli uważa, że wynagrodzenie za datę nacjonalizacji jest najlepsza, ale zwaloryzowana oczywiście dzień dzisiejszy natomiast 20 nie są do końca pewien czy był w tym projekcie, który w tej chwili zostaną przedstawione jest bliziutko na stronie 5 rozegrał już, nawet jeżeli zaś data sporządzenia operatu kolejna data ich i nie wiem czy to nie jest w pewnej sprzeczności z datą nacjonalizacji dr Trevor zwykle, ale rozumiem, że ta ustawa re obejmuje również ona obejmuje nie tylko nieruchomości warszawskie, ale obejmuje inne akty prawne w tym reformę rolną tak to jest ciekawe jakiś dla mnie całkiem nowy element ponieważ, a meble Black bardzo to rozszerzy ramy reprywatyzację przyznał, że ta regulacja zabrzańska, ale trzeba wszystkich rodzajów nieruchomości czy znajomości ziemskich, jaki właśnie budynku w miastach tak udany występ to jest to, że ta sama szereg umów indemnizacyjnych podpisanych z kilkunastoma państwami tam one dotyczyły przejęcia wszelkiego rodzaju nieruchomości jest tak jakby to, że rozszerzenie na żadne inne w tej chwili Węgry właściciele nieruchomości w Warszawie byli właściciele byli kategorią uprzywilejowaną, dlaczego zwracamy kamienicy w Warszawie, a coś co było już dreszczyk emocji Warszawy nie to był taki sam lub własności do dna, ale to przecież właśnie Belgijki czy prawnej czy etycznej w ogóle koncepcji prywatyzacji jak myślą o reformie rolnej po, których w Polsce rozmawiano przez dekady o tym, że byłaby ona sprawiedliwa, a my teraz w ramach sprawiedliwości cofa my te reformy przeprowadzono tak przez tamte władze, ale jednak Łabiszyn także dochodzić do w to, że ziemia była bardzo nierówno rozdzielona w Polsce, więc cofnięcie tej reformy rolnej, a ja nie mam moim zdaniem też nie trzyma mnie, ale nie ma co zrobić ze złem cofnięcie reformy, dlatego że ziemia, która została przez nas filmy pozostaje w ich rękach, czyli efekt ten, który miałby zrealizowane za 4 0 został zrealizowany w reż Thomas sensownie, ale logika znaczy w tym sensie, że polscy ziemianie zostali wtedy wyzuci z własności wypędzeni ze swojej nieruchomości za 3 bomby nie przypominam, że to prowokacyjne ale gdy żądanie jednak odszkodowań za pańszczyznę no nie znaczy, bo też z późno nawet sam sposób przeprowadzenia reformy rolnej tam było także powyżej 5 0 przystanek rozeznać się od, których wojewódzcy była konfiskować na okres ten majątek w przypadku ziemian w ogóle po to, wojna się pozostawić 50 300 ha Stańczyka w tym prezes powyżej nic takiego miał miejsce nie byli wyprowadzani są więc, że nie mogą przebywać w powiecie, w którym mieszkali nad tą Bochenek iście barbarzyńskie komunistyczne prawie tyle reforma rolna na przestrzeń środka pruska reforma rolna Tryba przeprowadzona w zaborze pruskim nazwiemy zachodnich już nie mieliśmy takich problemów z wynajmem zaboru pruskiego jak właśnie w zaborze rosyjskim tak, bo co to tak też strefa historii muszę pamiętać, że 4 zlote za tynk ćwierć wieku od powstania państwa polskiego, które odziedziczyło różne systemy gospodarcze własnościowe i na strukturę agrarną zgodzicie albo zaborca możemy bez takiej też moment jedno proc jest poprawna pan pisze w książce, że pan uważa, że my dziś Polska jako społeczeństwo jako państwo jesteśmy w sensie prawnym niczego winni oczywiście oczywiście było w deszczu, bo to jest jakby bardzo ważne ustalenie, kto jest winny drugi język napaści oraz w czasie drugiej wojny światowej skutków tego, że powołanie się, że od 300 dziesiątego roku do 30 0 zlotego rok Polski rząd gwarantował wszystkie prawa własności czy państwo polskie i w zasadzie do 800 dziewiątego roku my nie mieliśmy suwerennego państwa polskiego mieliśmy albo jest przedmiotem dyskusji AKS wyzwolenie z odą do do 400 czwarte z SS piątego roku byliśmy wprost pod okupacją bardzo brutalną, a później mieliśmy rządy, które n p. zrezygnował z planu Marshalla wysłały wojska w Czechosłowacji dawno nie sądzę, że Polski demokratyczny rząd w ten sposób zachowywał, tak więc by ta zależność od Sowietów jednak istniała, czyli pan uważa, że nie powinna w ogóle być odśnieżanie było jasne, że w tym sensie, że społeczeństwo, które walczyło z komunizmem, która ponosiła przyśle różnie jedni walczyli jedni malowali na niepełnosprawność często byłoby jednak anty antykomunistyczne widzimy wzrost Solidarność różne inne zrywy tak jest to społeczeństwo obaliło komunizm miałby teraz odpowiadać za zbrodnie komunizmu nie natomiast jest takie jak wspólnota i my, jeżeli wybraliśmy system burżuazyjny po osiemdziesiątym dziewiątym roku jako ten sezon jak nazywa lot czy kapitalistyczne czy jak gonienie razem każe oparty na gospodarkę rynkową w oparciu o własność prawo własności to musimy dać głos gruby właścicieli do naszej akcji chodzi tu ukłony przenosimy warszawskie Stowarzyszenie lokatorów pisze o niesprawiedliwości tej ustawy, ponieważ zakłada ona wypłaty miliardowych rekompensat dla niewielkiej grupy społecznej spadkobierców kompletnie pomija doświadczenie potrzeby szerokie masy społeczeństwa potrzeby dorosłych dzieci dawny właściciel traktowane są wciąż poważni niesprawiedliwość społeczna największe kwoty otrzymać mają ci, którzy przed wojną posiadali najwięcej taka prywatyzacja czy jak mawiają spadkobiercy przewrót przywracanie przedwojennego uroku sprowadza się do przywrócenia na gorszego fragmentu epoki międzywojnia odtwarzacz i pogłębia nierówności społecznych zwracają oni uwagę na to, że te kilkanaście miliardów, by można było przeznaczyć na kwestie społeczne publiczne non dla wspólnoty w SLD czy coś jest głos z link bardzo dobrze są różne głosy jak w tej dyskusji też jest głos z części byłych właścicieli, którzy mówią, że brak restytucji i jakieś wypłatę na poziomie 200 % jest kpina tak jest to tylko świadczy o tym, że ten projekt jest naprawdę kompromisowy on one jakby to co jest najważniejsze dla lokatorów jak ustrzec się spotkania z lokatorami synek Krzyś zatrzymanie tej restytucji zwrotu w naturze no to jest to jest tak to jest fantastyczna analiz Otóż to jest najważniejsza co nie zmienia faktu, że my to co jest najważniejsze znalazło w inny, ale zwracają uwagę na to, że MDM n p. lokatorzy nie zostaną żaden sposób ci, którzy wpadli w długi Grecji, którzy stracili zdrowie i t d. zasób komunalny został zrobiony to wszystko runie nie zostanie wzmocniony natomiast kilkanaście miliardów wypłacone siłą rzeczy osłabi obecnie AZS jest ten paradoks, że właśnie brak restytucji i nie osłabia tylko petryfikuje wzmacnia wiarę, że zacne grono Metalowiec w imieniu od domu mody są trudne kwestie, ale rozłoży pan uważa, że biorąc pod uwagę argumenty drugiej strony jednak kwestie własności, że to rodzice budowali i bardzo intymne życie i uważam, że własność po prywatna podlega ochronie no to powinniśmy w jaki sposób to za zasygnalizować, że czyny jakich symbolicznie uczciwy i ma zajęte tak właśnie symboliczne to już tak myśli pan, że w, bo są wątpliwości prawne n p. właśnie ograniczenie praw tylko obywateli RP Rudol czy kwestia właśnie, że też tylko w pierwszej linii czujesz, że te wątpliwości prawne mogą zablokować projekt jak ktoś będzie chciał zablokować brzmiał tekst, ale z solą każdej regulacji Negredo zdaje się zapowiadają skargi już po wąskich ramion pasażerów TV 4 % tę ustawę o innych sprawach Wieniawski, by Polska, która legła u podsta w ustawy zabużańskiej noc grozy w Strasburgu tt tt sprawy, więc rekolekcje wiem, że pod wnioskiem pod tym kątem myślę, że ta ustawa jest dobrze napisana Warzymic pan, że ona ma szansę nie tylko właśnie przez przez procesy geopolityczne w Polsce, ale również obrońcy są tak również poza polską też z tego co się wydaje, że czytający demona uwzględnia roszczenia środowisk z zagranicy tak, że także styl, ale obywateli RP nie jest obywateli, którzy by były byłych bywa raczej z jego zapowiedziach Patryka, jakiego było, że tylko obywatele RPA tak bardzo byśmy się, że łatwo można zjeść polskie mocarstwo jądrowe dobrze, a na koniec wyznał, że kwestia zwrotów majątkowych Kościołowi nie jest rolą jest od dawna uregulowana zrezygnowano z najwybitniejszych, jaki problem był w dziale organizacji, a nawet czasem więcej rozumiem to, że zobaczyłem Ewę gnębią rozwiążą optymistyczny plan zakłada, że ta ustawa mogłaby wejść w życie z 1 stycznia przyszłego roku nie, licząc bardzo chyba szybko ambicjach balet idziemy na nie sprostały przychodzą bardzo szybko występy w tym trener Tomasz Luto rynek pracy i rzeczoznawca autor książki reprywatyzacja źródła problemu nie było państwa goszczą bardzo dziękuję bardzo dziękuję ATA świat lub podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA