REKLAMA

Polska (nie)równych płac, dochodów, majątków? Czy Polska jest państwem opiekuńczym?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-10-20 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

Instytut Badań Strukturalnych sprawdził, czy w przypadku Polski uzasadnione jest mówienie o państwie opiekuńczym. Ta analiza wskazuje, że tak – Polska spełnia kryteria państwa opiekuńczego. Udział wydatków socjalnych w PKB jest w Polsce wyższy niż w państwach o zbliżonym poziomie dochodu, choć wciąż niższy niż w większości bogatszych krajów Europy Zachodniej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz czy Polska jest państwem opiekuńczym to pytanie stawia i odpowiadamy nie Jakub Sawulski z Instytutu badań strukturalnych związany też z uniwersytetem ekonomicznym w Poznaniu dlatego też zaprosiliśmy go jest w naszym studiu w Poznaniu dzień dobrych czy nawet to właśnie czy Polska jest państwem opiekuńczym zwracam się też z tym pytaniem do słuchaczy jak państwo, jaka jest państwo opiniach, jeżeli macie, jeżeli chcecie Rozwiń » się podzielić proszę pisać na adres światopogląd małpa to krótka FM ewentualnie korzystać cały czas zachęcamy obligacji mikrofon, którą znajdziecie państwo na stronie zachęcamy, ponieważ potem możemy te nagrania emitować na antenie są świetnej jakości i też chętnie słuchamy państwa głosów antypolska jeszcze raz pytam jest państwem opiekuńczym i uwaga Jakub Sawulski twierdzi, że tak i to jest dla mnie chyba ciekawa i kontrowersyjna chyba bym powiedziała odpowiedzi, więc zaczniemy może od bardzo krótkiej definicji co to jest państwo opiekuńcze z myślą, że państwo opiekuńcze najłatwiej na mecz zdefiniować, jeżeli przed wstawieniem osoby takie to podstawowe modele aktywności państwa w gospodarce możemy mówić o państwie liberalnym czy neoliberalnym, czyli takim państwie, które raczej nie angażuje się w podział dochodów w gospodarce i raczej w niewielkim stopniu dba o zabezpieczenie potrzeb socjalnych obywateli te kwestie pozostają wolnemu rynkowi możemy też mówić o takim drugim modelu w pewnym uproszczeniu oczywiście w, czyli o państwie opiekuńczym takim państwie, które dystrybuuje dochody, które aktywnie dba o zabezpieczenie potrzeb socjalnych swoich obywateli nie takim Kret to Grzegorz kryterium takim kryterium państwa opiekuńczego oceny tego państwa opiekuńczego, które jest najczęściej wykorzystywane to jest udział wydatków socjalnych PKB, czyli to ile państwo wydaje na cele socjalne to jest właśnie mnie taki moment, w którym inny Wodniak, na które zwróciłabym uwagę, dlatego że tak jak pan pisze to pomiar jakieś mierzenie państwa opiekuńczego można nim chłopak przeprasza można państwo opiekuńcze mierzyć za pomocą wysiłku, czyli właśnie tak jak pan mówił za pomocą tego ile państwo wydaje na cele opiekuńcze w tym sensie oraz Bell oraz za pomocą rezultatów i ja bym jednak myślałam, że najwłaściwsze byłoby sprawdzenie rezultatów to znaczy czy to państwo rzeczywiście się opiekuje no tak to znaczy oba te sposoby są uznawane w literaturze za za dobre to są one 2 różne metody oceny tą, którą ja akurat stosuje to jest ten wysiłek to znaczy, że wydatki socjalne w relacji do PKB, czyli relacji do wielkości produktu, które tworzymy w Polskiej gospodarce i pomysł wynika z tej analizy analizuje pan odpowiedź na dane z 20 1 5 roku przede wszystkim, jeżeli dobrze rozumiem to są dane Eurostatu wynika z nich coś co w sumie można było uznać za jakość oczywiste rok 20 15 na początek zaznaczę to jest jeszcze przed wejściem w życie programu 500 plus, bo oni też dramatycznie zmienia te te relacje, ale mówię o tyle oczywiste, że mi państwem opiekuńczym jest w związku z tym, że krajom uboższym niż państwa Europy zachodniej to wydaje mniejszą część swojego PKB nawet na kwestie socjalne to jest naturalne jakoś oczywiste jest pewną tendencją światową natomiast, jeżeli porównać do krajów z podobnym statusem z naszego regionu to parlament pisze, że wydaje mi wiem co ja mam wrażenie, że to jest tak mniej więcej pośrodku to znaczy wydaje więcej niż Węgrzy Czesi Estończycy Bułgarzy Litwini Łotysze czy Rumunii, ale n p. jednak mniej niż Słowacy Chorwaci Słoweńcy nie wspominając tak to znaczy trzeba wziąć pod uwagę właśnie jeszcze ten program 500 plus te dane, na których TFI zwraca uwagę to są dane za 20 15 rok, czyli one nie uwzględniają programu 500 plus, jeżeli ten program Nc plus powiększa wydatki socjalne w Polsce mnie, więc o 5 %, jeżeli dodamy te 5 % do danych za 20 1 5 rok spośród tych wszystkich państ w Europy Środkowo-Wschodniej wyższe wydatki socjalne od polskimi będzie miał już tylko Słowenia, czyli te wydatki socjalne w Polsce będą wyższe niż 9 innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej co oznacza, że na sklep państw naszego regionu na tle państ w o podobnym poziomie rozwoju rzeczywiście wydajemy na cele socjalne dużo to jest rzeczywiście ważne i też daje domyślenia, ale jak pan mówi to jednak czy dając dalej pana raport państwo też możecie się w niego wczytać on jest na stronie Instytutu badań strukturalnych MDM można nieco ją jak zmienić swoje stanowisko czy nieco swoją opinię dlatego gdy że, gdy przyjrzeć się w strukturze tych wydatków socjalnych to okazuje się, że wydajemy inaczej chwilę chciała się zatrzymać bardzo dużo na tz w na emerytury w na wydatki mam namyśli wydatki emerytalne rentowe to jest bardzo ciekawe i ważne, dlatego że w zasadzie wydajemy to stoi 1 3 naszych wydatków publicznych, ale nie tak tak to tego, że Polska wydaje tak dużo w żaden sposób nie usprawiedliwia, że mogą użyć tego słowa ani demografia Polski ani bogactwo tak to znaczy rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na wydatki emerytalno-rentowe w państwach Unii Europejskiej to jest dosyć logiczne to wydatki emerytalno-rentowe są w dużym stopniu uzależnione od tego jaki jest udział osób starszych w populacji weź udział osób starszych populacji tym wyższe emerytalny wydatki emerytalne rentowe, jeżeli popatrzymy na te dane dla państw Unii Europejskiej to takim jedynym państwem powstającym właśnie Polska znaczy my wydajemy na emerytury renty dużo więcej niż wynikałoby to z obecnej struktury wiekowej naszej populacji, dlatego że jeszcze w tej chwili jeszcze jesteśmy 1 z najmłodszych populacji Unii Europejskiej procent mediany wieku pod względem udziału osób starszych w populacji jesteśmy 1 z 5 najmłodszych społeczeństw Unii Europejskiej, a mimo to wydajemy na emerytury renty więcej niż średnia państw Unii Europejskiej i dużo więcej niż średnia w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli państ w naszego regionu i doprowadzenie, że pan wydatków emerytalno-rentowych w Polsce do poziomu średniej państw Wach Europy Środkowo-Wschodniej wymagałoby ich redukcję około 2 0 20 % jeszcze raz podkreślę, że mówimy o wartościach względnych, czyli mówimy o tym, jaka część budżetu, jaka część PKB może powinnam powiedzieć, jaka część PKB w przeznaczana jest właśnie na emerytury i renty że, gdybyśmy mieli mieć tak jak średnio w państwo mają w naszym regionie to te wydatki emerytalno rentowe należałoby zredukować o 20 % 4 20 %, o których pani mówi Teresa równowartość 2 i 7 % PKB to jest te nieco więcej czym mniej więcej tyle ile w tej chwili wynosi deficyt naszych finansów publicznych, czyli gdzieś tam Center spalin są oczywiście moglibyśmy założyć że, gdyby te wydatki emerytalno-rentowe w Polsce były na poziomie średniej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej ma to moglibyśmy być byłoby nam zdecydowanie łatwiej równoważyć nasze finanse publiczne w napisał pan Marek, który jest przekonany, że od k oczywiście Polska jest państwem opiekuńczym daje przykład tego, że są n p. zniżki na bilet transportu publicznego dla grup różnych społecznych choćby emerytów nauczycieli radnych miast i pisze, że emerytury są przecież dobrem nabytym przez prace tych ludzi bardzo dziękujemy za ten głos, ale w takim razie po gościa naszego Jakuba sokólskiego z czego wynika to, że ten udział rent emerytur są do PKB jest w Polsce tak duży w nim coś mi po w porównaniu do innych krajów z Europy i naszego regionu tak w porównaniu do innych krajów i w porównaniu też do struktury wiekowej nasze podatki to trzeba podkreślać z czego to wynika to wynika z 2 rzeczy po pierwsze, szybkiej dezaktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce, czyli o osoby starsze w Polsce stosunkowo szybko po prostu zaczynają pobierać te świadczenia emerytury renty i druga przyczyna to jest to, że wysokość tych świadczeń w Polsce nie jest niska wbre w takim obiegowym opiniom, że emerytury renty w Polsce są niskie nie, jeżeli popatrzymy na medianę dochodów osób starszych to jesteśmy 1 zaledwie kilku państw UE, które tam mediana dochodów osób starszych jest nie niższa niż mediana dochodów pozostałej części populacji jest czas się na tym zatrzymała, żeby zrobić do słuchaczy mieli możliwość przyjęcia tej formacji, bo nas bardzo ciekawa i pewnie wbrew przekonaniom nie jakieś części Polaków, że MF media nowy dochód osób starszych, czyli ten, który jest najbardziej w środku i tak bym powiedziała w Polsce nie dokładnie 10 0 osób powyżej sześćdziesiątego roku życia jest mniej więcej po takich jak byłby reszty społeczeństwa i to jest dosyć niezwykłe jak na Unię Europejską noc jesteśmy w grupie tych państ w, gdzie względnie osoby po sześćdziesiątym roku życia mniej w porównaniu do reszty społeczeństwa mają się nieźle tak dokładnie tak jak pani przytoczyła te dane NT to zresztą nie tylko dane dotyczące dochodów to potwierdzają, ale też wskaźników ubóstwa wskaźników nierówności pokazują, że te wysokość emerytur rent w Polsce nie jest wcale niska to oczywiście wynika w pełnym też znów podkreślę względnie, czyli w stosunku do zamożności reszty społeczeństwa, żeby ktoś zaraz tu też nie zdenerwował się w oczy oczywiste to znaczy nie możemy nie możemy porównywać tak wartości absolutnych to znaczy wysokość emerytury w Polsce wysokość emerytury w Niemczech to oczywiste, że te zamożniejsze społeczeństwo, więc tam emerytury będą wyższe, ale jeżeli właśnie porównamy nasz wkład do zamożności całego społeczeństwa to sytuacja materialna osób starszych w Polsce emerytów rencistów nie jest zła i Prostak Birmingham w czasie też dzieje kosztem czegoś co znaczy budżet jak koszyk zdrowia nie jest z gumy chodziło o to, żeby zobaczyć co wyczytałem też w pana raporcie, że zbliżenie na emerytury renty w stosunku owo dużo w tych wartościach względnych Polska wydaje to stosunkowo mało w porównaniu do innych krajów UE inne Unii Europejskiej wydaje na świadczenia dla bezrobotnych pomoc społeczną dla osób wykluczonych i na zasiłki mieszkaniowe tu jesteśmy w ogonie UE rzeczywiście aczkolwiek, jeżeli chodzi o wydatki na zasiłki dla bezrobotnych to to jest jeszcze uzasadniane, dlatego że stopa bezrobocia w Polsce jest stosunkowo niska nadal datek mamy duży udział w osoby długotrwale bezrobotnych takich, które w, którym zasiłek po prostu nie przysługuje natomiast rzeczywiście polskie państwo w niewielkim stopniu angażował się przez cały okres transformacji nadal w zasadzie tak jest angażowała się w kwestie zasiłków mieszkaniowych i pomocy społecznej dla osób wykluczonych ciekawe rzeczy też już państwo będziecie musieli pytać na temat edukacji tutaj tylko zwrócą uwagę na to, że wydatki na edukację w Polsce nie odbiegają znacząco od wydatków w innych państwach Unii znów podkreślę mówimy o wartościach względnych czy mówimy o udziale tych wydatków PKB natomiast relatywnie wysokie są te wydatki w Polsce na szkolnictwo wyższe wynoszą tylko w 2 państwach Unii są wyższe niż w Polsce w Danii Finlandii to daje dużo domyślenia bardzo aktualny jest rozdział pana raportu, który dotyczy zdrowia już pewnie państwo wielokrotnie słyszeliście w ostatnich dniach, że wydatki publiczne na zdrowie są w Polsce znacząco niższe niż w większości innych państw g i oczywiście program 500 plus, jeżeli w sumie weźmiemy właśnie wydatki społeczne znacząco wzmocni to państwo opiekuńcze w Polsce, więc czas mam tylko taką wątpliwość to znaczy rozumiem, dlaczego wybrał pan tę metodę, ale tak, by się zastanawiać czy n p. kwestia nie wiem nierówności społecznej nie byłaby lepszym wskaźnikiem tego czy Polska jest państwem opiekuńczym z Arką oczywiście to jest tylko 1 z metod analizowania tego czy Polska jest państwem opiekuńczym na stronie naszego Instytutu badań strukturalnych jest także analiza właśnie tego, o czym pani mówi, czyli poziomu nierówności dochodowych w Polsce ta metoda, która ją ja przyjąłem jest to metoda wydatkowała Alona również pokazuje nam w jakim stopniu to nasze państwo redystrybucję dochodu od 1 lub do drugich i ten poziom wydatków ono oczywiście także wpływa na to łączy czy mamy wysokie wskaźniki ubóstwa liczy czy nierówności dochodowe w Polsce są wysokie czesne tak ważne jest też jak to się rozkłada pomyślę, że jednak to wydatki na emerytury renty w tym sensie znacznie zawyżają tę statystykę, ale myślę, że daje to dużo domyślenia w bardzo państwa zachęcam do sięgnięcia po raporty też zapowiem, dlatego że nasz gość państwa gość Jakub Sawulski będzie 1 z uczestników poniedziałkowej debaty na temat polskich równych nierównych płac dochodów i majątków to tutaj w Warszawie odbędzie się ta konferencja wielu specjalistów od KRUS spraw społecznych nierówności weźmie w nich udział, toteż więcej znajdziecie państwo na stronie Instytutu badań strukturalnych Jakub Sawulski właśnie z i basu i Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu był państwa i naszym gościem w studiu w Poznaniu za co bardzo dziękujemy dziękuję serdecznie i tyle co dla państwa dziś Anna Piekutowska przygotowałyśmy program realizował Krzysztof Woźniak informacja, a po nich jeszcze więcej sportu ATA świat był pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA