REKLAMA

Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Rozmowa z prof. Ewą Domańską

OFF Czarek
Data emisji:
2017-10-23 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i ich z PiS w łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest pani prof. Ewa Domańska z Instytutu historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry pewnego dnia miał tego dziś o refleksję ktoś przyjść jeszcze raz panie też, że ze słuchaczami podzielić Otóż podążały śladami Floriana bieżnika to jest taki inny autor wybitny autor dzieł w języku Wilamowski im, który miał fascynujące życie i Rozwiń » twórczość Onyszko w Trieście pracowało, gdyż były urzędnik jemy cesarsko-królewskiej kolei żelaznej pracowało i mieszka w treści, a pod koniec życia przeniósł się inne do takiej małej nadmorskiej miejscowości we Friuli Wenecji i bliski i tam też zmarłą i próbowałem odnaleźć jego grób dla miejscowym cmentarzu, ale studiując ze źródła doszedł do wniosku, że właśnie tego grobu nie ma i czy tak się troszeczkę zasmucił mnie na to Szczurowa pomyślał sobie kurczę to szkoda, że nie ma, że nie wiem nikogo nie za 2 albo nie miał rodziny albo krewnych do miło było, by się wybrać i postać może zapalić świeczkę albo ogarek albo złożyć jakiś kwiat albo w ogóle jakoś inaczej, ale potem sojuszem, ale właściwie ten grób to komedia z potrzeby no bierz wiekowi już niekoniecznie, bo chyba on już ma to wszystko inne troszeczkę może inny pas inną perspektywę bardziej chyba ten grób był potrzebny mnie do właściwie Niewiem jakiegoś poszukiwania zamknięcia tak i zmagały się z tą myślą o tym komu są potrzebne groby czy jak to co jak to w ogóle ugryźć i na ratunek, ale w innym momencie niedawno dopiero pospieszyła i właśnie książka pani profesor zatytułowana net cross wprowadzenie do antologii martwego ciała książka wydana przez wydawnictwo PWN wprawdzie obejść się ku pani zdanie pisze, ale porusza pani m. in. właśnie na kwestie związane z grobem, ale czy może z relacją do grobu osoby, które w nim są albo ich nie ma i tych, którzy pozostali i zmagają się z tą przestrzenią and ja się, że sceny groby są ważne dla MF dla tych, którzy pozostali dla żyjących są to niezwykle ważne zjawiska społeczne kulturowe natomiast mniej interesują my my inne rzeczy mniej interesuje nie tyle to co dzieje się nad ziemią, a więc sam gród w pewnym sensie nagrobka, ale to co dzieje się pod ziemią interesuje mnie także to czy możemy w naszej kulturze, która ma bardzo specyficzne podejście do zmarłych i zachowania śladów po nich, a zatem i grobów czy możemy mówić o czymś takim jak prawo do bez grobu Jana i nieoznaczonego miejsca pochówku wydaje się to być rzeczą bardzo kontrowersyjną my, ponieważ urząd uznajemy to za pewnik że, że miejsca pochówku muszą być znakowane powinny być zachowane pielęgnowane natomiast, że spotkałam się w przypadku badań na temat cel Witkacego z przeświadczeniem samego artysty który, który nie bardzo był, jakby przekonany do zasadności takiego podejścia i sam mówił o tym, że nie chciałby, by znano miejsce jego pochówku co zresztą się stało w myśl sobie, że po napisaniu tej książki, kiedy pojawi się pań różnego rodzaju koktajle i osoby pytają o pani profesor czy się pani zajmuje całą noc w ontologii martwego ciała i wtedy zapada milczenie wsi nie mówi w ogóle o tym, muszę panu przyznać, że ta książka powstawała zupełnie inne znaczenie na marginesie, ale ale nie mówiłam o tym, o czym Need niższe zawsze opowiadałam o tym, że zajmuje się porównawczą torem nauk humanistycznych społecznych to moją historią historiografii natomiast jest książka, która powstawała przez 15 lat niejako w ukryciu i po tym, jak uzyskam tytuł profesora sił kazała drukiem co ma też pewne znaczenie także nie nie chwalę się swoimi zainteresowaniami, ponieważ wiem, że wzbudzają one albo kontrowersje albo mogą świadczyć o jakiej się patologii albo po prostu uznawane są one za niesmaczne, jeżeli chodzi o dyskusję towarzyskie, ale w pewnym sensie, że tak się wyrażę to martwe ciało za panią chodziło, ale ja myślę, że badaczek tuż za wykonują sami nauczyciele akademickich akademiccy, którzy wykonują swój zawód z powołania mają właśnie powołania do powołani do przeprowadzenia pewnych badań, a także prawne predyspozycje często są to predyspozycje fizyczne albo psychiczna przekładany archiwista nie może obejść się alergikiem ja zawsze miałam przeświadczenie że, że w razie muszę tę książkę napisać bardzo się cieszę że, że to marzenie zostało spełnione także moje mój cel, jakby zostało zwieńczone sukcesem tak myślę, bo sprawa wydaje się daje trochę oczywista wydaje się, że to, że doskonale rozumiemy, o czym mowa, ale właściwie od pytania, które pani stawia w swojej książce czy w swoich badaniach czy człowiek po śmierci zaś organiczny pozostaje nadal zdolny do Solidarności gatunkowej zmarł, gdy byt człowiekiem czy staje się rodzajem rzeczy albo kiedy człowiek przestaje być właśnie zdolny do tej Solidarności gatunkowej nie jest martwym ciałem szczątkami ZOSP z rozpoznawania martwego ciała ludzkiego czym człowieczeństwo żywych różnić od społeczeństwa martwych to 3 0 koni, które z pytań, które dziś pojawiają się, ale chyba właśnie tak jak pani powiedziała może nie mamy odwagi, aby zadać te pytania wprost, a może my, a może czujemy, że znamy odpowiedź, ale wolimy się nigdy nie konfrontować z tymi pytaniami się, że to jest sprawa pewnego odium trup aktora ciąży nad tym tematem i ja próbuję z 1 strony destabilizować ten dyskurs szczątków martwego ciała, które jest ze specyficznym także dla polskich kultury Maria Janion sposoby niezwykle przenikliwe pisała o naszym AIDS, a nasz rynek Rona nacjonaliści nie o tym jak groby stanowią podstawę naszej naszej naszą właściwie naszych cech jest to naszą cechą narodową natomiast aż mnie chodzi o taką estetyzacji z 1 strony ów zniesienie tych szczątków, a z drugiej strony właśnie o jakość, aby aktywizację, czyli pokazania właśnie tego trans x 3 takiego rozkładającego się trupa, którego nikt nie chce oglądać, ale próbuje do podejść do tematu zupełnie innej strony w mojej książce słowo trup się nie pojawia właściwie słowo śmiać się też nie pojawiam nie chce mówić o martwym ciele o szczątkach od strony takiej bardziej biologicznej MDM mówiąc o tym w jaki sposób rozkładające się ciało staje się naturalnym elementem ekosystemu specyficznego ekosystemu, który stanowi cmentarz jak takie podejście do szczątków może wpłynąć na nasze rozumienie tego czy miejsce Maciej Czarnecki i szczątki co się ostatnio inne modne są wszelkiego rodzaju nurty czy ruchy Eko chcemy zdrowiej jeść zdrowiej z życia, ale także chcemy, aby to co robimy miało jak najlepszy wpły w na środowisko, czyli chcemy eliminować zanieczyszczenie czy nadmierne zanieczyszczenie pani w swojej książce porusza m. in. ten wątek, czyli jak myśleć o tym co się z nami stanie po śmierci ekologicznie i myśleć o tym, my no trochę trochę przed tym faktem my albo też myśleć o tym jak się zmierzyć z tym faktem, że to jest ktoś bliski czy znajomych, zanim powiem to co chciałabym powiedzieć, że nie chciałabym również zaznaczyć, że moja książka nie jest pozbawiona pozbawiona elementów duchowości religijności a tym bardziej etyki, ale właśnie te wątki są także ważne w UE w rozważaniu kwestii tego jak i stać się powracamy do pewnych przeświadczeniu na temat istnienia martwego ciała, kiedy składamy je do ziemi myślimy właśnie o tym co dzieje się pod ziemią pan mówił tutaj on na rozszerzaniu świadomości ekologicznej która, jeżeli chodzi o branżę pogrzebową pogrzebową przejawia się m. in. w tym, że rośnie zainteresowanie tzw . bijąc urnami te, które to urny są biodegradowalne, ale także elementy mają w sobie inną albo ziarno albo on albo jakąś szczepionkę drzewa i jak mówią inne jak mówią same reklamy właśnie na tych z prochami odpowiednio przygotowanych zneutralizowane chyba jednak trochę mają w sobie element in czynniki zasadowe, które na, które wpływają na to jak rośliny mogą na nich rosnąć jak z takich prochów może wyrosnąć drzewo boję się, że to jest bardzo piękne idea, która jest głęboko zakorzeniona w naszej świadomości także religijnej duchowej i myślę, że bardzo wiele osób, które decydują się na kremację mogłam rozważyć taki sposób właśnie upamiętnienia zmarłego wrócimy do naszej rozmowy o tej książce po informacjach diod FM informacja, że kilka minut o godzinie dziesiąty 20 pani prof. Ewa Domańska z Instytutu historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest w studiu radiowym w Poznaniu nie ma szans cenne cross wprowadzenie do Onkologii martwego ciała książka wydana przez wydawnictwo PWN ma radio TOK FM jest patronem medialnym tej książki informację za 3 minuty o godzinie dziesiąty 20 EUR w ich studia w Poznaniu z prof. Ewa Domańska z Instytutu historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o jej książce na KRUS wprowadzenie do antologii martwego ciała książka wydana przez wydawnictwo PWN radio TOK FM z patronem medialnym tej książki pani profesor w jaki sposób myślimy dzisiaj jak mamy stosunek do martwego ciała i do ludzkich szczątków budzę się wyzwania zaczyna się w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z całością ze śmiercią naturalną, a n p . z fragmentami spoza stałość czasami czy też ze śmiercią tragiczną to są bardzo trudne zagadnienia, ponieważ one są bardzo różnie podejmowane rozumiane w różnych kulturach, ale także są uwarunkowane sytuacją polityczną społeczną w danym kraju ważne jak sądzę jest to, że właśnie m. in. w sprawach katastrof naturalnych, a także katastrofalne powodowanych przez człowieka takich jak masowe mordy ludobójstwa terroryści c plus c kwestia plag nie tylko wśród ludzi zaczęła, jakby skłaniać się badacze zajmujący się problematyką my, ale ciała, a także śmierci to nagminne wskazywanie, że należy wyodrębniać się wyodrębnić tak NATO logicznej nauce zajmujących się śmiech zajmujące się śmiercią właśnie specyficzną są dyscyplina badań, którą określi on ani mianem badania martwego ciała, więc stało, jakby wskazuje, że faktycznie zaczyna z tego się robić się problemy na na globalną właściwie, a nawet planetarną skalę mówi planetarium, bo sam także pomysły, żeby w przyszłości ze względu na kurczące się miejsce na cmentarzach w niektórych państwach lokować się cmentarze na innych planetach takie takie pomysły właśnie także sam Penn także istnieją natomiast, jeżeli chodzi o samo podejście ja myślę, że jeżeli chodzi o nasze naszym celem na naszą nasz krąg kulturowy opolska obserwować jak bardzo delikatne to są kwestie możemy na temat Amy możemy, obserwując n p. dyskusja na temat katastrofy smoleńskiej na temat c mordu w Jedwabnem RM na temat ekshumacji w Katyniu na Wołyniu i t d . i t d . są to kwestia nie tylko bardzo trudne, jeżeli chodzi o etykę, ale także, jeżeli chodzi o politykę one są bardzo upolityczniona i dlatego pewne nasze przeświadczenia kulturowe czy religijne one są przesłania one szansy właśnie kwestie polityczne, jeżeli zaś chodzi o sprawy indywidualnej myślę, że winny, dlaczego boli my boimy się, jakby o tym, mówić, ponieważ krąży nad nami odium właśnie tego rozkładającego się ciała stonce chęć zabezpieczenia tego rozkładu podawania ciała altana to brak sesji chodzi o to, żeby ten zmarły wyglądał na zadowolonego i w razie zbrojnego od jedno z żywego albo śpiącego prawda także chodzi o to, żebyśmy jak najdłużej mogli rozpoznać zmarłym tego tom bliską osobą oczywiście problemy zaczynają się w momencie, kiedy nas ustępują oznaki oznaki śmierci niezwykle trudne są kwestie właśnie po takich pomieszany szczątków które, która taki się stało w wyniku właśnie tych lat katastrofy mamy możliwości identyfikacji, ale wiadomo, że one same bardzo często zawodne mówi Jan szerzy tutaj powiedzmy ważne jest, żeby pamiętać, że w takich przypadkach zawsze polityka będzie stała ponad 3 czy świadczeniami religijnymi i etycznymi 8 zaczynają się w przypadku ekshumacji czy w przypadku dość ofiar tragicznej śmierci czy naturalnych czy wypadków komunikacyjnych zaczęły się wyzwania, bo z 1 strony ma chcemy dla zmarłych pewnego szacunku i ochrony dla ochrony pamięci i dobrej pamięci i z drugiej strony wciąż spieramy się o to jak mówić mówić o o zmarłych jako o jednostkach z ze swoimi imionami nazwiskami historiami różnymi czy też mówić o nich jako narodowości ach ci mówić o nich jako ofiarach czy mówić o nich jako o liczbach i myślę, że to jest 1 problem, ale drugi być może bardzo bardziej szczelnych znacznie bardziej ważna jest taki, że jednak media epatują nas stale obrazami martwych ciał elementy i TOS mamy takie obrazy, które tak, jakby wkomponowały się w Imaginarium społeczne, że być może nie wybierają już takiego efektu jakbyśmy, jakbyśmy chcieli proszę sobie przypomnieć się co stało się ze publikowanym zdjęciami bin Ladena czy synów Husajna czy samego Husajna to były takie powiedzmy trofea, które funkcjonowały właśnie w tej przestrzeni publicznej, ale chodzi także o filmy kryminalne tak jak n p. CSI czy kości, które przyzwyczajają nas do obrazu reprezentacji tego ciała, która jest poddawana różnym procesom sekcjom i t d . tak dalej jest powiedzmy dla nas źródłem informacji z 1 strony, ale także przede wszystkim obiektem tego co antropolog amerykański Elle czy są de la on nazwało rynek krok przed mocą w swojej książce przypomina pani repatriację szczątków Witkacego, dlaczego no to byłych to było właściwie można powiedzieć się groteskowe, ale taka Groteska, która ocierała się o tragedię, ponieważ się oczywiście była to kwestia polityczna związana z rejestru i komu, kiedy gen. Jaruzelski spotkał się z Gorbaczowem uzgadniali, że Gorbaczow, jakby przekaże m. in. ING Aviva Ossolineum, a także m. in. szczątki Witkacego odbyła się ekshumacja przyjmowano mnie tam osoby to co trzeba, ale oczywiście sytuacja polityczna wymagała, żeby sprawę to ukryć wiadomo było, że tanie są szczątki Witkacego okazało się, że to byłam młoda kobieta w połogu co było widoczne od początku, a zatem kwestię tą podejmuje jako pewien bardzo specyficzny kazusy, które pokazuje jak bardzo mamy do czynienia z tzw. polityką martwych ciał albo nekropoli czekam, kiedy właściwie szczątki nie są ważne w ważna jest, że ważne jest ich instrumentarium instrumentalne wykorzystanie danych zazwyczaj do celów politycznych sama no po prostu termin obiektem manipulacji, a także służą do manipulacji w tam repatriacji szczątków Witkacego miała też interesujący można, by rzec bardzo artystyczny finał, ale tak pisze w książce o bardzo znanej kontrowersyjnej akcji i Jacka Krzysztof Skiba, który jak twierdził pojechał na Ukrainę podkopał się pod grób Witkacego znalazł tam kości artysty potem, żeby przewiezie przez granice jak twierdził przemienił je przez maszynkę i potem rozsyłał Witkacy Logon swych postaci takiej właśnie torebki z ruchami oczywiście jest to akcja artystyczna w nich, a my, która jest owiana tajemnicą i to jest właśnie jej największa atrakcyjność, ale ponieważ, że niektórzy twierdzą, że w istocie Kleczkowski nigdzie nie pojechał tylko zbudować taką atrapę grobu zrobił zdjęcia, a on szczery, a właśnie proch, który został rozesłany do różnych osób wcale nie jest prochem także jest to bardzo bardzo ciekawe, jakby akcja myślę, że zasługuje na uwagę i dlaczego dlatego zdecydowałam się i Kujaw tutaj podjąć się w swej książce Adasia do przeczytania całej historii one naprawdę fascynuje w za coś co jest fascynujące, ale posiana bardzo dobrze pokazuje to co pani pisze o tym, właśnie Mekro w polityce, czyli o tym jak gdyby żył, w których momencie, a szef szczątki tak podlegają różnym różnym siłom różnym wpływom Niemiec daje to Neo rozpacz, ale właśnie o polityce o nic co jakiś oczekiwaniach czy projekcjach, gdy po tych, którzy pozostali jej mówię zarówno o najbliższych lat czy rodzinie, ale także na różnego rodzaju instytucje, dla których szczątki staje się narzędziem gry politycznej albo narzędziem propagandy albo narzędziem różnych innych działań w dlatego książka podzielona jest na 2 części pierwsza część, która jest najbardziej frustrująca dla mnie to jest właśnie ta część, która podejmuje różne zagadnienia związane z polityk tzw. polityką Marty chciał, a druga stanowi pewne antidotum oczywiście nie chce powiedzieć, że w drugiej książce, która prezentuje taką perspektywę długiego trwania i pokazuje jak może się zmienić nasz stosunek do szczątków, kiedy zajrzymy do grobu i zobaczymy co tam właściwie się dzieje od strony biologicznej scaleniu uznaje, że to jest pozbawione polityczną ości, ale w każdym razie no pozwala nabyć pewnego dystansu wobec tego co dzieje się tu i teraz owe właśnie tej perspektywy krótkiego trwania bowiem kogo interesują szczątki poległych pod Kannami albo poległy w wojnie trzydziestoletniej są do sprawy zapomniane i można się spodziewać, że za kilka pokoleń powiedzmy za trzy-cztery pokolenia za 2 1 6 50 300 lat nikt nie będzie też pamiętał o tym co dzieje się tutaj na terenie Europy, jeżeli chodzi właśnie masowe mordy czy ludobójstwa i nie jest to jakby optymistyczne dla nas żyjących tutaj perspektywa, ale jako historyk jest to jakby naturalnych można powiedzieć, że większe lepsze jest cenzura czy widzi pani waszego cezurę czasową, gdzie coś interesuje nas jako wciąż jeszcze coś bliskie nam i nie chcemy jako instytucję jako ludzie z wyjaśnieniami ukarania winnych być może czy zamknięcia a kiedy my a kiedy szczątki staje się pewnego rodzaju ciekawostką przykrym faktem historycznym myjemy się, że to się zamyka, a może przeceniam, ale Stolat to jest już ta Górna granica powiedziałabym, że to jest kwestia 60 7 0 lat na pewno na pewno nie dłużej po prostu zobaczyć jak ktoś n p. psy z 2 oczywiście w tej chwili możemy powiedzieć co jest duże zainteresowanie tzw. archeologią pól bitewnych prowadzi się prace dotyczące okopów cmentarzyska cmentarzy przepraszamy el se z okresu pierwszej wojny światowej no ale to jest 14 LOK, a więc to się, jakby zamyka FT cenzurze 10 0 lat i głębiej to sam, jakby kwestia upamiętnienia dbania o cmentarze n p. powstańców ale, ale to nie są takie jak bez oczekiwania dotyczące ekshumacji do identyfikacji szczątków leczy czy innego jakiegoś upamiętnienia szczątków serce tu chodzi raczej o o miejsce, czyli im bliżej na nas czasowo tym jak były bardziej chcemy, aby te szczątki były szczątkami indywidualnymi od znanymi stać się wraz z imienia nazwiska ne, a im dalej czy po powyżej tych 60 300 lat to już tylko statystyka no statystyka jest bardziej takie cechy przedmiotowe instrumentalne jeszcze bardziej instrumentalne podejście głównie naukowe proszę zobaczyć się co dzieje się w archeologii prawda no archeolodzy, jakby bazuje Romeo w swoich badaniach na na cmentarzach nawet samo określenie cmentarzyska sugeruje, że jedno jest pewna różnica między cmentarzyskiem n p . na politycznym, a cmentarzem, ale powojennym prawda czy nawet dziewiętnastowiecznym samo określanie szczątków jako osobniki, ale wskazuje na to personalizację Tychy tych osób pochowanych, gdzie oczywiście praca archeologa kieruje etyka zawodowa jest cały kodeks tego postępowania halogeny na miejscach pochówku, ale jednak jedno ten stosunek jest kompletnie taki element PZU naukowiec one, że tak powiem wręcz niższe od 8 do naszej rozmowy po informacjach stój skoro w Poznaniu prof. Ewa Domańska autorka książki na cross wprowadzenie do antologii martwego ciała i ich studia w Poznaniu z prof. Ewa Domańska z Instytutu historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu my książka pani profesor na KRUS wprowadzenie do antologii martwego ciała wydana przez wydawnictwo PWN płynny to jest książka, której sens dzisiaj rozmawiamy szczerze my jest to pozycja, która mówi o rzeczach właściwie, które towarzyszą na Mont od tysięcy lat, a chyba aż szczególnie w dzisiejszych czasach staramy się o myśli trochę po śmierć od siebie odsunąć wspomniała pani o tym, że martwe ciało czy szczątki towarzyszą nam także w tej przestrzeni popkultury na poprzez różnego rodzaju seriale filmy horrory czy też z no właśnie różnego rodzaju filmy związane z dochodzeniem tego co się wydarzyło dziś zagadki kryminologicznej czy kryminalistyczne jednakowoż mam wrażenie panie profesorze sam sam co mu kwestii śmierci starał się od siebie od odsunąć szczególnie w społeczeństwach bogatych a gdzie myślenie o tym, że przy mijamy Czyża przeminie mecz, że coś nam się stanie po śmierci odsuwamy zupełnie na bok raczej oczywiście my my o osobie osobach, które być może posiadają tajemnice życia wiecznego szczerze mówiąc nigdy za bardzo nie rozumiałam tego podejścia, ponieważ nowi jednak czytające filozofię znając historię, ale doszłam do przekonania, które oczywiście znane w literaturze przedmiotu może być człowiekiem to znaczy być zdolne do śmierci co nie jest takie oczywiste chce w kontekście postępu technologicznego i tego co może się stać się z naszym ciałem bessy na nawet w naszej w naszej wiedzy prawda mówię tutaj robią polityce o zarządzaniu działami Joannę mordach tzw . a więc za kwestii podtrzymywania życia po śmierci mózgu także są to sprawy niezwykle skomplikowane, które je mnie pokazują zjawisko śmieci zupełnie innym zupełnie innym świetle po prostu śmierć staje się coraz bardziej problematyczna i być może filmy dotyczące zombie wampirów w tym wampirów, które nie nie są już jednoznacznie złe proszę zwrócić uwagę na cła like son prawda nasadę gdzie, gdzie wampiry są jednostkami pozytywnymi pokazują właśnie zmieniający się podejście w kulturze zachodniej amerykańskiej do śmierci, która gdzieś, gdzie śmiech relacji między życiem śmiercią stają się zaburzone w książce prezentuje właśnie takie zaburzenie w w postaci chmury w postaci takiego zdania, że śmierć jest tylko formą życia oczywiście to nie jest żadna nowa ideał na przebieg przejawia się w naszej kulturze od od bardzo dawno ja po prostu ją, jakby wyciągamy z lamusa, a zatem chodzi właśnie o takie myślenie o śmieci w kategoriach metamorfoz ze przekształcania przeformułowanie naszego ciała, bo przecież się nie tylko w sensie duchowym, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą my będziemy istnieć, ale także w sensie biologicznym, aczkolwiek nie w tej samej formie właśnie, bo mnie to jedno z pytaniem, które wspomnieniami, które stawia pani w swojej książce my panią to nowa świeca to co się z nami East stanieje coś jest coś dzieje z tym pierwiastkiem człowieczeństwa, w którym momencie przestajemy być człowiekiem czy przestanie być człowiekiem czy też zmieniamy się czy przebieramy jakąś inną formę, jeżeli jak należy tak to, jaką formę ta opowieść o repatriacji prochów Witkacego doskonale to pokazuje, że co coś się zmienia, ale co, kto o tym decyduje pokazuje pani właśnie różne formy człowieka czy różne formy humanizmu poprzez właśnie przechodzenie przez śmierć, a my, ale także koncentruje się pani właśnie na ludziach, którzy w są ludźmi czy jest nie są ludźmi jednocześnie przypomina pani myśli na temat Komosa cer to przy okazji nie przy okazji tzw. muzułmanów nie mylić z muzułmanina mi, w czym muzułmanów, czyli więźniów obozu zagłady obozów koncentracyjnych tak jak wiadomo były to osoby było to osoby, które często w bazie obozowej też było określane jako właśnie pół używane zombie chodzące trupy, ponieważ ze względu na chorobę Głąba Głodowo my no pozostawali oni na takie właśnie krawędzi, ale nie mają już się w sobie takiego instynktu bardzo często inne przetrwania, ale myślę, że tutaj kwestia jest ciekawa o tyle, o ile jakby to podejście, które prezentuje w drugiej części książki mówi coś takiego pomyślmy o tym co się dzieje w samej glebie prawda składamy ciało do ziemi zgodnie z rękami pogrzebowymi to ciało się rozkłada staje się elementem są elementem czegoś co globu znawcy nazywają humus, czyli próchnicą i jaki z tego wniosek no może być wniosek taki, że po prostu być może spoczywają w pokoju znaczy, że byłoby Grekom pomóc się rozkłada się w spokoju, a więc dla mnie właśnie ekshumacje są nie tylko problematyczne z punktu widzenia, jakby etycznego w UE, ale także z punktu widzenia tego, że ex Human, czyli wyciąganie słomą słów nigdy nie jest całkowite jednak coś tam pozostaje, a więc do chóru naruszamy integralności ciała o tym, właśnie myślałam i chciałam pokazać to troszeczkę inny od troszeczkę innej strony, żeby też, że tak jak powiedziałam wpłynąć może na zmianę naszego myślenia o tym, czym jest martwe ciało ich i szczątki jak możemy podejść n p . do fenomenu cmentarza jak n p. obchodzić się pesymistami grzebane mi to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli bierzemy pod uwagę to co dzieje się pod ziemią nie dbamy tylko nagrobki albo winny albo, wstawiając n p. nagrobek myślimy o tym, czyje zamiast laty lastriko nie lepiej dać n p. bluszczu, który jest bardzo taką charakterystyczną rośnie nam świetnie, adaptując się na cmentarzu przed bytem grupy stał się właśnie takim naturalnym ekosystemem, a nie był taki przytłoczone płytą dla Strykowa, która zresztą sztuczna także być może warto wziąć to pod uwagę, planując pochówki naszych serc naszych bliskich i pomóc właśnie w tej naturalnej gmina wesprze ożenił się z ziemią, z której przecież, że jak mówią my Enemy święte księgi pochodzimy z naszej pani Anny Liber pokazuje też coś staje z nami po śmierci tym sensie materialnym, czyli my ile w i czego u nas pozostaje ci, żebyś sobie, by jeść dobrze pamiętamy okoniem 9 l chemicznych płynów używanych do zaba w z hamowania zwłok różnego rodzaju sztuczne materiały, które mamy na sobie, kiedy jesteśmy odbierani do śmierci metale stanowiące okucia trumien na jakiś przedmioty codziennego użytku, które czasem zupełnie zabieramy to wszystko pozostaje i to wszystko przenika do tej warstwy gleby, w której się znajduje i to wszystko zanieczyszcza środowisko to wszystko zanieczyszcza wody pitne to wszystko inne zanieczyszcza, bo właściwie całą okolicę mijamy się że, gdyby człowiek byłby, gdybyśmy byli im bardziej świadomi z tym właśnie jak następują procesy dekompozycji jak można je przyspieszyć się albo spowolnić to byśmy też inaczej planowali pogrzeby, bo w istocie nie ma nic awangardowego w tym, że zamiast trumny Dębowej wiedząc, że dom we znacznie trudniej się rozkłada zamówienie trumnę sosnową poproszą o to, żeby w środku nie było żadnych czuli, bo tiulu jest niezwykle trudne trudne materiałem do rozkładu nie ma nie daje żadnych okuć proszę o tym, żeby nie było okucie to znaczy sama z własnych doświadczeń wiem w rozmowach ze innych gmin przy planowaniu pogrzeb buzie, że być może takie życzenia są przyjmowane przez osoby planujące pogrzeb domu pogrzebowym jako coś niezwykłego, ale po wytłumaczeniu natychmiast jest to zrozumiałe i ich też w rodzinie nie może nam osoby bardzo tutaj tradycyjnie nastawionych tej kwestii nie było żadnych problemów w tym żeby, żeby właśnie osobą bliską pochować właśnie w tym film inny z bawełnianym ubraniu w Sosnowcu jej trumnie i ich dosyć właśnie specyficzny sposób taki, który w tym, że jak minimalizować ten wpły w pochówku na na nasz ekosystem jest zabawne jest to pani proza taki znalazł może trochę dla mnie chyba humorystyczny element, że kapitalizm towarzyszy nam także po śmierci go przez zobaczyć z 1 strony mamy tej ekologiczne, czyli myślenie o tym, że coś się z nami dzieje po śmierci ich, żeby zminimalizować szkodę, jeżeli komuś to jest bliskie tak dla środowiska lokalnego dla wód no i t d . tak dalej, a z drugiej strony mamy podmioty, które zarabiają pieniądze na tym, że pójdziemy odejdziemy ostatnia podróż po z wypasionej trumnie tak z najdroższymi materiałami ubrani w jakiś Super czy na, czyli mamy to zderzenie pewnych pewnego myślenia ekologicznego, a oraz interesów Gapika te listy 3 różnych podmiotów teraz jak to rozwiązać w dna oczywiście branża pogrzebowa tych niezwykle dobrze prosperujące biznesy, ale my też doskonale sobie z tym poradzi bowiem, jeżeli będzie większe zainteresowanie Eko cmentarzami to z pewnością wcześniej czy później pojawią się takie Eko cmentarze pojawią się nowe oferty, jeżeli chodzi o upamiętnienie zmarłego n p . jak nawet Polska firma Dimon dualny oferuje zmiany profilu ów sympatyczny diament także po prostu wraz z oczekiwaniami klienta, że się tak wyrażę zmienia się ta branża i oczywiście pewna sposoby pochówków odchodzą, a nowe wchodzą miały się żale, że bardzo tutaj branża się szybko zaadoptuje to tylko w Sydney fascynująca książka Szanowni państwo z wielu powodów 1 z nich PS bez wątpienia jest taki, że to przestrzeń, której wciąż za mało myślimy albo może odsuwamy Tomyśl Nasdaq podziela pani profesor to jest owoc pracy w 2 1 5 lat, więc ja ze swojej strony polecam, bo przedstawiają z wypiekami na twarzy tak to jest cząstka animowana zdecydowanie najbardziej dynamiczna chciałam zaprosić do jej przeczytania proszę mi wierzyć ona nie eliminuje to nie jest książka o trupach to jest książka o życiu bardzo pani dziękuję pani prof. Ewa Domańska z Instytutu historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była państwem gościem na cross wprowadzenie do antologii martwego ciała książka wydana przez wydawnictwo PWN w radiu TOK FM jest patronem medialnym od tej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA