REKLAMA

„Wielkość" i jej przeciwieństwo „Małość" - centralne problemy nietzscheanizmu

Ogród Pytań
Data emisji:
2017-10-23 20:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 28:53 min.
Udostępnij:

Opowiada prof. Paweł Pieniążek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, znawca filozofii Fryderyka Nietzschego. Rozwiń »

Ogród pytań to cykl debat organizowanych przez Centrum Łowicka i Warszawskie Studium Filozofii i Teologii. Tematy debat dotyczyć będą centralnych pojęć cywilizacji zachodniej. Pierwszym tematem będzie Małość. Wprowadzenie do dyskusji wygłosi gość prof. Paweł Pieniążek z Instytutu Filozofii UŁ. Prof. Pieniązek jest uznanym znawcą filozofii Fryderyka Nietzschego. „Wielkość" i jej przeciwieństwo „Małość" są centralnymi problemami nietzscheanizmu. Spotkanie odbędzie się 18 października, w środę, w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21, Warszawa.

Debaty z cyku Ogród pytań prowadzi red. Tomasz Stawiszyński (TOK FM, Przekrój), stałym komentatorem jest Tadeusz Bartoś, prof. AH im. A. Gieysztora, dyrektor programowy WSFT. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Pawła Pieniążka treningi w Łodzi lub klub będzie tutaj dla nas wprowadzi nas też temat mają do niego Tomaszowi dobry wieczór państwu no i przystąpimy do części początkowej w naszej dyskusji, czyli do wystąpienia prof. Pawła Pieniążka poświęconego pojęciu małości, a potem sobie podyskutujemy od dobrych 3 dziękuję organizatorom zaproszenie państwu za obecność mam nadzieję produktywności żywotną częścią całości są też powiedzieć jak w wielkości te Rozwiń » pojęcia są sprzężone ze sobą prowadzenie się aktywizują zakładają zaproponuje, żebyśmy przyjęli taką perspektywę historyczną to znaczy powiedzieli co powiedzieli wielcy myśliciele na temat wielkości małości i ewentualne starczy czasu, żeby podsumować czy wyciągnąć lekcję z tych doktryn czy nałóg prawda może powiedzieć, że te pojęcia ewoluowało i mamy pewną ewolucję w czasach, gdy światem rządziły wielkie kierownicy uporządkowanej dały metafizyczne czy religijne o wielkości dużo mówiono o mało silnie ona była po prostu niegodna dlatego mówienie w tym świecie hierarchicznym w świecie nowożytnym jak zobaczymy casus niczego trochę się to zmieniło zacznijmy od Arystotelesa klasyka naszej tradycji, który w etyce nikomachejskiej poświęcił wielkości małości i niedzielę uwag wielkości pod postacią wielkoduszności cnoty wielkoduszności, który możemy wyróżnić 3 rejsy pierwsza jest taka, że wielkoduszność jest cnotą, gdyby szczytową koronną zespołem wszystkich poszczególnych cnót takim zespołem, który każdy z tych cnót nadaje jak gdyby iglastych jej wielkość ta wielkoduszność jest związana właśnie z rozwojem wszystkich władz duchową cielesny z Iranu Grecji doskonałości widziałem ekologa i prawda, więc jest to cnota ważny szczytową tak po drugie z wielkodusznością łączy się pocą Orson Welles nazywa wielkim sercem, czyli wielką energią stanowi wielką energią zdolnością do wielkich czynów, czyli natężeniem się energią uczuć i emocji ta, która dysponuje do wielkich uczuć, a więc ona wymagana wielkoduszność wielkie marki wielkich osobowości wielkich indywidualności i trzecia cecha to jest raczej tylko rośnie jest godny ci co to znaczy to znaczy, że zasługuje na czyjeś, a nawet się domaga, aczkolwiek dla Arystotelesa krzyż jest dobrem zewnętrzne, który jest tylko gdyby obok majątku na czas sławy, który dopełnia po prostu cnoty jest wyrazem uznania zarówno dla postaci człowieka tylko dusznego, jaki dla samej istoty przezeń reprezentowanej jak można, by wyróżnić kilka cech człowieka tylko rocznego to tak denerwuje się, więc wątpliwy podejmującym wielkie zadania jest godny poświęceń gotowy do poświęceń ryzyka nie uważa, że trzeba żyć za wszelką cenę jest obojętny wobec osób bez dowodu zewnętrznych materialnych czy cielesnych cechuje go otwartość szczerość nienawidzi mu w skrytości poza stykał się na ogólnych, czyli 2 3 proszę o 13 z ławki kosze na ogół kryje się o tchórzostwo prawda, więc jest bezinteresowny przykładem bezinteresowności pożytek woli dawać niż brać was za doznaną dobra wstydzi się i chodzenia w większym dobrem albo zapomina o przysługujące budowy z jakiejś mierze świadczone usługi z czym tak jest uchodzi za upokarzając, więc odwzajemnia albo po prostu zapomina nawet nie jest z chorego podziwu go do pochwał, ale też do potępień i nie zabiega rzecz jasna o pochwały co jest ważniejsze od tego co później powiem nie żywi uraz tak nie przystoi mu pamiętać o poniesionym Jezu, bawię w tej hierarchii wartości złą jest praktycznie część istniejących w znikomym niegodnym pamięci ludzkim w 2 6 scharakteryzować wielkości Arystotelesa, że również w takim razie, gdzie jak, gdyby rysy czy cechy po pierwsze, oczywiście ambicja indywidualna związana z uroczystością, a drugie przede wszystkim te słowa największa wartość dla nas też pewna przesłanka pozytywna charakterystyki autonomia moralna, czyli auta Kia soul starsza młodzież moralną co to znaczy to znaczy, że się wielkodusznie jest w stanie w sposób oczywiście racjonalne w tym świecie w kosmosie greckim stawia sobie racjonalne cele i do nich dążyć przede wszystkim w sposób bezinteresowny je realizować jest czystą niezależną od świata kieruje się wrzątkiem własnych racji i teraz czym byłaby mało się pod sam Arystoteles małość ujmuje pod postacią małoduszności, która jest przeciwieństwem wielkoduszność małoduszności polega na tym, że ktoś ewentualnie zasługuje na 6, ale oni nie zabiega nie ma poczucia własnej wartości jest tchórzliwym i bojaźliwy tak naprawdę nie zauważył 1 z komentatorów sieci przeciwieństwem prawdziwym wielkoduszności stres wielkości, a więc mało się jest jest niemało duszność, ale próżność różne z kolei polega na tym, że zabiegamy o 3 3 rzeszy uznanie, na które nie zasługujemy powiemy sobie uzurpować kom 6 domaga się jej również zdobywamy ją owo uznanie oraz oceny waszych praktyk niegodnych godnych małości, czyli szalbierstwa oszustwa i być może cech, które Dziędziel, a w Sokole zwiąże z egoizmem czy w Pekinie małymi namiętnościami prawda 3 motywami jak egoizm zachłanność chciwość i t d. i teraz w przeciwieństwie do wielkoduszności może opowiedzieć o 2 cechach małości prawda w pierwszym jest klubowy dysproporcja pomiędzy tym kim jesteś niewspółmierność między naszymi ambicjami krótko mówiąc o tym co reprezentujemy i niczym są nasze czyny, a po drugie, brak auta marki 3 auto Nomi duchowej to znaczy, że kierują się namiętnościami, a przez to jesteśmy zależni od świata dążymy do dóbr najniższych w hierarchii materialnych cielesnych stąd te namiętności wyzwalają nas najbardziej niskie motywacje tchórzostwo pochlebstwo chciwość właśnie zawiść tyle Arystoteles stał tak jak pisze, że nawiązuje myśliciel osiemnastowieczny, czyli już nowożytnych spodziewa się do czasów nowożytnych regiony takie są trwale związany z wielkości oczywiście z wielką oryginalną osobowością z innych działalności z potężną energią zdolnością do wielkich czynów, tyle że miarą tych wielkich czynów nie jest już uniwersalna moralność, ale wkład bohatera do realizacji w skali historii do rozwoju o moralność, a przede wszystkim idei wolności społecznej czy polityk czy politycy i wolności obywatelskich, która realizuje się doskonałym państwie to jest różnica w stosunku do Arystotelesa no oczywiście musi być spełniony drugi warunek, że ten osobnik, który posiada ową wielką energię z wielką indywidualnością musi działać z duchem czasu i postępu rozumieć tak mówi Engel nakazy swojej epoki na 30 innych rzeczy ten nasz Polski w historii będzie wielkim bohaterem może być wozem postacią znaną, ale będzie bohaterem to 2 kryteria czynią nas bohaterami powiada tak Noise w związku z tym wielka postać, która realizuje dopiero w sytuacji hali historycznych czy w perspektywie historycznej moralnej czy sama musi postępować niemoralnie, bo historia nie jest domeną szczęścia opowiada Heydel i to jest dobry przyczynek do określenia małości uchyliła, które mamy ten skok jakościowy nową kwalifikację w rozumieniu małości w stosunku do tradycji filozoficznej Otóż małość określa się przez niezdolność do wielkich czynów oraz przez zarząd iść wobec tych, którzy do niej są zdolni, czyli wobec bohaterów tamtych Małysz poprzez ową zawiść zmierza do pomniejszania bohaterów pomieszania wielkich czynów w jaki sposób po pierwsze, poprzez wykrywanie i to jest mentalność kamerdyner z dnia czy moralnością pana Ernesta, który mówi Paweł wytykanie wad i różnych drobnych przywar kamerdyner podgląda wielką postać czyściutko klucza i widzi rzeczy banalne, który każdy człowiek posiada wyolbrzymia hiperboli psuje to cechy, które mają pomniejsza, zwłaszcza wielkiego bohatera po drugie i to jest ważny trop do niczego odwołuje się do moralności do moralności, bo on kamerdyner jest osobą moralną ironizuje Havel i dlatego nie Kubiak Aleksander wielki Azji, bo to z tego powodu byłby postacią niemoralną muszą się go zabijać mógłby to oczywiście zrobić, bo przecież jest taki stan człowiekiem jak ażeby Cezar czy prawda Alexander albo nie robi, bo z osobą moralną, a raczej codzienna moralność służy do deprecjacji wielkich postaci historycznych w ten sposób kamerdyner odwraca hierarchię wartości to co słyszy się niższym płacą niższe w windy Kuj jako wartość wyższą prawda Arisu regionalny duży istotne przedefiniowanie pojęcia małości tak po pierwsze, Małysz jest nie jest już zbiorem różnych przywar jak chciwość łakomstwo chociażby naszą wrażliwość czy mściwość, ale i sporą strukturą mentalną strukturę duchową, której prezesem czy podstawą konstytutywną jest właśnie zawiść ta ten potężny moty w, który dopiero zjawił się w czasach nowożytnych zawiść powiada o zawiść po drugie, małość charakteryzuje to, że używa moralności codziennej zdroworozsądkowej międzyludzkiej jako alibi własnej słabości i jako narzędzia deprecjacji czy zanegowania wielkich postaci historycznych tyle Hagen dobre dla nawiązuje Fryderyki nic się, który tworzy wielki torem macie wielki koncert jazzowego re z owej zawiści pod postacią resentymenty ta prowizja jego potężny mechanizm kulturotwórczym resentymentu zawiści, który ma wyjaśniać duchowość zachodnioeuropejską chrześcijańską czy moralności powstanie 3 genezę moralności chrześcijańskiej oczywiście jest kwestia kontrowersyjna, ale chodzi o doskonały opis waszej tego kompleksu, jakim duchowego, jakim jest w głosie resentyment ach, co to są resentyment resentymentu odnieść do oczywiście do genezy chrześcijaństwa do postawy słabych wobec silnych wobec postawy arystokratycznej pogańskich greckiej postawy dostojnych ludzi czy arystokratycznych co to za resentyment resentyment jest długo skrywanym uczuciem urazu z powodu niemożliwości spełnienia odruchu zemsty zahamowania takich planów jesteśmy za słabi zbyt niezdolni do odreagowania album spowodowany niemożnością spełnienia się czy osiągnięcia dobrych 3 wartości, które konstytuują naszą tożsamość, które chcielibyśmy osiągnąć, ale tych wartości nie możemy osiągnąć w związku z tym, że resentyment polega na zablokowaniu naszych odruchów prawda na tego uzewnętrznieniem uduchowieni no i urazy, która przychodzi z nienawiści prowadzi do samozatrudnienia obecnie możliwość traktowania samo zatrucia naszej psychiki, a tym samym prowadzi się też może prowadzić do dezintegracji osobowości to na euro z lęków depresji tak do krótko mówiąc do tego co się wiąże często z obniżeniem toczy się nasze wartości prawa tego, że nie możemy postawą warto się osiągnąć, które jak pisze, że konstytuują naszą tożsamość prawda wówczas doprowadzić do groźby dezintegracji naszych osobowości jak kary, jaki jest mechanizm obronny opisywanych później przez psychologię prawda zbiorową pod postacią racjonalizacja szkolnych tutaj mamy w czasie skończy się racjonalizację innym Pasieka jest reakcja obronna też 1 z reakcji obronnych i taka odgrywa rolę właściwe sentymencie to jest po prostu odwrócenie hierarchii wartości to znaczy są zanegowanie tej wartości, do których zmierzamy ale, których nie możemy osiągnąć zanegowanie ich i ustanowienie nowych wartościach wyższych takich, które są na miarę naszych słabości, a więc, w którym możemy sprostać i które wokół, których zawiązuje się nasza tożsamość nasz dobrostan psychiczny 3 mentalny i które pozwalają nam żyć w doskonałych sama afirmacji siebie prawda rycerz odwrócenie wartości tak silną woń wszystkich wartości tak resentyment prowadzi się do owego odrzucenia dlatego tańszego staje się środków chrześcijaństwa siłą kulturotwórczą doprowadzi do powstania chrześcijaństwa moralności ewangelicznej moralności słabych, którzy ze słabości z mocy działania kulturotwórcze jego niemocy sprostania wartościom najwyższym afirmacji zła cierpienia afro działania kulturotwórcze jego wysokości, czyniąc cnotę prawda ewangeliczną taka jest geneza odbędzie się oczywiście to była wywołał kontrowersje, ale to nas interesuje nas bardziej interesuje opis mechanizmu psycholog kulturowy tego czy psychol silną kulturowego czy psychospołecznych, który nazwany resentyment centralną strukturą duchową prawda istotą moralności opartej na sentymencie polega na tym, że ta moralność konstytuuje się nie jak w przypadku panów dostojnych przez samo potwierdzenie się w swoich wartościach spontanicznych żywiołowych w tych, które są na miarę naszych sił, ale poprzez negację cudzych wartości i dopiero poprzez negację wartości innych konstytuuje Anny negatywnie rewelacyjnie własną moralność poprzez konieczność zanegowania cudzej skali wartości poprzez szukanie wroga i dopiero poprzez znalezienie wroga odwracalny hierarchię wartości i kostiumy własnym wartość oraz by nie czysta prawda, że ludzie resentyment ma świadomość i dziś powiada niczym się jego następca Scheller, który polemizował ze Zniczem dzisiaj w głębi tajników swojej duszy to świadomość, że są gorsi, że tak naprawdę nie są ci, ale nie mają wyjścia muszą brać resentyment i zabijający zagłuszają własną niską samoocenę i właśnie owym permanentne naszych konsekwentnym odwracanie wartości i górniczym te wartości umów o odwróconym i teraz czym byłaby wielkość pojedynczego, żeby odwołać się cłami wewnętrznego prawa Otóż możemy wyróżnić 5 tak mi się wydaje cech mianowicie po pierwsze, oczywiście jest to postać potężna, która posiada energię twórczą czy też kulturotwórczym jest osobowość następnie w kajaku Arystotelesa szeregu Hegla dochował Torunia, czyli zdolność do ustanawiania własnych wartości i bezinteresownego dążenia do realizacji tych wartości do realizacji twórczych pasji w samo potwierdzenia sama firma się także własnych wartościach następnie co jest ważną cechą może mniej eksponowaną dla aut na pewno 3 są trochę tak czy u Arystotelesa, ale u naszego na wyższym stopniu afirmacja świata w jego bogactwie i różnorodność afirmacja świata mówiąc językiem hiszpańskim Vigo poza dobrym i złem i konsekwencję afirmacji świata jego różnorodności bogactwie jest to, że próbuje się szukać takiego typu relacji międzyludzkich, które potęgowały, by nas naszym naszą żywą energię twórczą siły twórcze, a nie obniżały szukamy takich relacji przyjaźni jak szlachetna rywalizacja na greckiej Agory, który niczym przywoływał czy takie relacje międzyludzkie, które potęgują wraz z i naszych rodziny przyjaciół Łach interlokutora 3 bliźnich potęgują najlepsze cechy twórcze siły tak czyjaś lekkomyślność wielkodusznością i na jej bazie piąta Cygan z tanią śmieszność i wielkoduszną zdolność nie pamiętania nie pamięciowe z tego co złe mini oraz sprowadzają do minimum wrażliwości nie pamiętanie o złu, które nas na wyrządzoną im, a więc panią mieszczą się wielkoduszność nie doczekamy się do potępień wiecznie dla poklasku prawda 3 lat pochwał trener Stali się z gęsiego teraz pozwoliłbym sobie podsumować to stopy pokazać jak ten mechanizm w krótkich słowach resentymentu został wykorzystany do opisu zjawisk społecznych kulturowych oraz zasugerowano mi się wspomniałem znicze polemizował Whitney filozof wnętrze, lecz monolog dwudziestym wieku z pozycji chrześcijańskich, który za zakwestionował przyjęcie resentymentu jako podstawy duchowości chrześcijańskiej moralności i odniósł sentyment do czasów nowożytnych także tak samo jak nic się, który woził egalitaryzm demokratyczny egalitaryzm czasów nowożytnych chrześcijaństwo duchem chrześcijaństwa do elitarnego Otóż Scheller odniósł resentyment tylko do czasu egalitaryzmu mieszczańskiego oszczędził chrześcijaństwo, które rozumiał co ciekawe w kategoriach bardziej Ars praktycznych i też inaczej przy definiowaniu miłości w sensie takim turystycznym duchu miłości ewangelickiej tylko jako Agaty, jaką siłę jako wydarzenie innych własną siłą prawda i t d . a więc użył tak naprawdę do PiS -u chrześcijaństwa cech, które niczym używał do opisu moralności dostojnej i arystokratycznych hala, a więc duży seler zakres zakontraktował wasze zastosowanie do dojdą do chrześcijaństwa, ale opisał to, że mechanizm jest szyby wiertnicze, nawiązując do nowych odkryć psychologii tak dalej czy też bardziej dokładnie odbędzie się również psychologii mówi wskazywał różne zjawiska społeczne jetta resentyment gramatyki stałych relacji n p. córki z teściową dla i t d . do Chin zjawiska, ale może upomnieć się podzielić generalnie jest to zjawisko, które też ma zastosowanie do opisu zjawisk społeczną i polityczny prawa, gdzie Małysz polegałaby na tym, że w innej grupy 3 1 to opisy zachowań społecznych oraz jednostek czy grup społecznych, gdzie mało sztygar na tym, że grupy społeczne pełne kompleksów im niezdolny do zaspokajania swoich aspiracji społecznych kulturowych prawda i t d. odwołują się do ustanowiony moralności albo ustanowionych w ideologii o to, żeby czynią zadość własnym kompleksem własnym frustracją prawda szukać wroga kierują się resentyment Kentucky szukają zemsty na innych prawda o państwa budzi frustrację są podatni na mistyfikację rzeczywistości tak i t d. nie myślę tu taki też wytropić tego, że bardziej w małym czy też małym od owych małych są ci, którzy to psychozą kulturowe czy psychospołeczne tworzywo resentymentu wykorzystują do własnej polityki do polityki nienawiści do polityki z zemsty, czyli ci, którzy robią wszystko, żeby wydobyć ludzi i najniższe instynkty wydobyć z nich właśnie małość wydobyć najbardziej niskie i podłe motyw wydaje się, że ci są najbardziej mali pomimo pewnej energii, jaką mają właśnie zdolność do tego, żeby te cechy małości wydobywać nic się w przypadku chrześcijaństwa mówił kapłana żydowskim, a o 1 z niczego się tym Pawle prawda, który właśnie po zgodzie z opisem części wydobywał u chrześcijan outlet w lesie wolskim akceptuje te najniższe ceny, ale mógł dostać coś się kontrowersyjna możemy sobie zaoszczędzić tutaj dywagacji na temat tak faktycznie było czy nie ważne z opisanego mechanizmu prawda, który może doskonale śledzić prawda, że zjawiska społeczne politycznych ta jak podkreślają największym mało się jest czynienie w innych małymi bądź potęgowanie w nich małości dziękuję bardzo Patria od razu tak do sedna przejęta i zapytam jeszcze raz ogólnych pana prof. Pieniążka oto na ile to pojęcie, o którym pan mówił na ile to pojęcie małości, ale też pojęcie wielkości pojęcie resentymentu tak zdefiniowanego jak to było niczego i później u Scheiblera jest w ogóle jakikolwiek sposób przydatne dzisiaj pan oczyści zarysował taką aplikację tego tych pojęć do rozumienia współczesnych zjawisk społeczno-politycznych aleja mimo wszystko zapytamy Ilona jest dzisiaj do rozumienia i do jakiegoś działania w sferze społecznej czy politycznej przydatne, a na ile pozostaje już właściwie tylko takim środkiem utrwalającym pewne hierarchie struktury stosowanym z ważnych stron wzajemnie z różnych stron zwaśnionych w obszarze rozmaitych konfliktów społecznych po torze, by jakimś sensie zakryć czułem, że przyczyny czy głębsze powody tworzenia się społecznych nierówności antagonizmów i t d . i t d. bo oczywiście tym pojęciem resentymentu bardzo chętnie się posługują i w Polsce n p . obie strony politycznego sporu wzajemnie, zarzucając sobie nie resentyment mam takie poczucie, że w tym jest w ten sposób czy w tym geście właśnie, uciekając w istocie Jobs próby takiego bardziej skomplikowanego i głębszego spojrzenia na to dlaczego rzeczywistość społeczna wygląda także się oni po tych 2 stronach barykady właśnie w tej chwili znaleźli i to użycie tego pojęcia mam poczucie też może uniemożliwiać właściwie dostrzeżenie pozycji, z której się mówi no bo to jest pojęcie, które kogoś, kto go używa wobec innych automatycznie stawia w hierarchii wysoko daje poczucie siły daje poczucie moralnej słuszności daje poczucie wyższości moralnej dlatego idealnego stawia gdzieś pozycji nie dla kogoś, kto się w tej z nas społecznej strukturze panowanie gdzieś indziej, dlatego że jakieś procesy społeczne historyczne ekonomiczne go tam zaprowadził ich, dlatego że jest po prostu małym padły zakryty karłem reakcji to dobre pytanie, bo rzeczywiście może zatrząść takie zjawisko, że sam resentyment sama ta kategoria podlega też, że resentymentu prawa, bo stała się narzędziem, które przewidziano obarczany każdego przeciwnika o sentyment i to pojęcie Sadyby wyłowione z jakiejkolwiek wartości analityczny pozwalający nam analizować rzeczywistość prawda społeczną czy polityczną dostał się takiemu żetonem prawda 3 3 3 3 jedno i rzeczone prawa, które możemy sobie obraca się tu jest wysoka 3 wysuwane w jakikolwiek treści a o czym świadczy prawda, że ono weszło do pewnego słownika jest czymś groźnym i nikt nie chce być podmiotem resentymentu, więc wszyscy uczynić z tego broni wszyscy mają nieczyste sumienie ruszy przerzucają, ale moim zdaniem nadal trwa dlatego jest bardzo ważna na taką wartość analityczną pozwala nam rzeczywistość społeczną politycznego przemiany analizować ją myślę, że tą kategorią możemy analizować w końcu populizmu to populizm szerzy odwołuje się do najniższych instancji do negacji innych osób do pracy negacji Boże, żeby konstruować własne pozycje polityczne, żeby się pozycjonować politycznie prawa w sporach musimy kogoś zanegować szukać wroga populiści są ci, którzy jak wiemy czekają na niższych grają na najniższych instynktach są anty elitarnej wyszukują kolejne grupy uderzają w polityczne wszystkim tak nawet jeśli są jakieś podstawy, ale wiadomo wyolbrzymia się oczy, mijając depresyjną elit jako takie prawa to jest właściwy start odwołują się to właśnie do legalizacji kogoś innego do wyszukiwania droga ta do tworzenia robota wzrok niemożna żyć, ale do potęgowania tego wroga wróg mobilizuje nasze emocje najniższy stan satysfakcjonuje najłatwiej wskazać wroga ofiarę o to, żeby mobilizować ludzi najsilniejsze wiemy są raczej emocje negatywne prawda negatywne nienawiść i t d. a wymagają większego hartu duchowego większego zaangażowania większej świadomości była społecznej kulturowej i doskonalszy mocy cele pozytywne dane takie, które chcemy realizować nie kosztem kogoś innego tylko polscy pozytywnie awansować, więc się wydaje, że nadal ten resentyment jest ważny, ale warto zwrócić się przyglądać się jak on pracuje prawda w tych nowych warunkach, kiedy mamy wszyscy świadomość refleksyjną resentymentu i 7 0 takie narzędzie, które jest gładsza i Pekin żetonem wiślane prawda przerzucony na sentymenty z bardzo dobrych ciekawych i pozostanę ja się nad tym na ile samo to pojęcie resentymentu pojęcie małości wielkości tak rozumianej te pojęcia ta Triada pojęć przynależy dokumentu, która została bardzo boleśnie w swojej aspiracji do wysokości moralnej wielkości wyższości identyfikacji z najwyższymi wartościami no nie wiem czy to będzie dobre słowo mocne, ale skompromitowana w dwudziestym wieku najpier w pierwszej wojnie światowej później bardzo mocno i wyraźnie w drugiej wojnie światowej we wszystkim co druga wojna światowa za sobą przyniosła i ta młodzież uczy ta inspiracja do do tego, żeby identyfikować czy utożsamiać się wyłącznie z porządkiem wartości wyższych i widzieć gdzieś indziej tych, którzy z kolei hołdują czy sprzyjające najniższym instynktom na jego w ogóle ten podział jeszcze jest utrzymanie, a po szkole frankfurckiej po francuskiej socjologii powód kocie w 2, gdzie właśnie z tej perspektywy ta narracja, że modelka bardzo esencja listy czy Nowaka bardzo nie dostrzegając zapewne głębszych porządków, które w obrębie procesów społecznych funkcjonują w porządku w pewnych struktur władzy, który się do produkują porządków symbolicznych n p . które jeszcze są prawa jednostkowej oczywiście sytuują jednostki grupy jednostek różnych porządkach w obszarach punktach hierarchii społecznej, ale przecież nie definiują specjalistycznie ich na to by ich moralności i ich wielkości bądź małość i AWF rzeczywiście no może to nie jest już do końca aż tak to instrument, który opisuje wszystkie zjawiska te najbardziej głębszy głębokich pokładów, ale należą się jednak upierał przy tym, że to jednak jest nadal ma to wartość analityczną nadal pozwala nam rozpoznać te grupy społeczne także prawa polityczne, które o odwołują się jednak duży sentyment tam Jazz 1 negacja dziś szuka kozła ofiarnego jest wrogość, gdzie mamy szykanowanie wartość zwracanych hierarchię nasze pozycje raczej autorytarny nazwami demokratycznymi prawda mam czas klasycznym resentyment, gdzie mamy z listy wykonany percepcję rzeczywistości, gdzie mamy olbrzymie pokłady frustracji kompleksów agresji, które blokują naszą irracjonalną koncepcję pozwalają na racjonalnie dokonać racjonalnego oglądu szablon do rzeczywistości ulegamy różnym misy wykonane obraz świata torując spiskowym o zdanie to jest klasycznym trzymał w resentyment prawda, bo mam zablokowane to możliwość reakcji, jaką pozytywnych kulturotwórczej, ale mamy zamrożone nasze akcje uciekamy się w agresję ktoś nas wyzwala prawa tworzącą się nienawiści mistykiem budującym używane przez moralności albo pewnych i ważne w skale wartości czy hierarchie wartości światopoglądów czy wzorcami ideologię, a takiej doktryny do ideologicznych czy narzędzia politycznego niszczenia wrogów tak dyrektor tak naprawdę są pozbawione jakiś godny prawdziwego wreszcie stanie się ideologią czy narzędziem opresji politycznej tak podają instytucjonalizacji i t d. związanemu z wysoką dotację co jest skutkiem, a co co jest przyczyną w takim przypadku nowo się może przyjść ktoś wtedy powiedzieć tak, ale jak ktoś nie ma poczucia bezpieczeństwa socjalnego jak ma nieustające poczucie upokorzenia ze względu na taki jak inne stosunki pracy n p . jak jego grupa społeczna jest takim innym położeniu i t d. tego jedno wówczas tego typu emocje się uruchamia Tarnów Ciech może podlegać także segmentowi może na to warto zwrócić uwagę, że resentyment pierwotnie w jezdni jest opisał grup społecznych jednostki je wydawał się resentyment to, że państwo czy młyn czy jeśli tam się o małość to nie damy się o małość naszych sąsiadów albo partii politycznych, które nie lubimy pytamy się na pierwszy małość naszemu po to, wszystko co pisał milczy dotyczy jednostki, która silny ma rozpoznać omówimy psycholodzy filozofowie różne rzeczy mówił to w swoich tekstach, ale oni, że on się uważa za kogoś, kto jest stroną psychologię i do rozpoznania własnej indywidualnej małości i jestem ciągle kluczowym, bo przełożenie tego na diagnozowanie niechęć sfrustrowanych robotników rolnych z istnieniem jakiegoś okresu w historii Wielkiej Brytanii to to jest nieosiągalny, żeby to przekładać to musimy budować chcieli budować małość mogę się, że są, ale z każdym dniem przedmioty analiz w 100 0 socjologicznych chłopcy są w tańcu rozwiesił w inny właściwy sposób z sentymentem Otóż zaobserwowano znaczący robotnicy nie są podszyć się z sentymentem najbardziej podatną grupą społeczną podatną na sentyment, bo drobnomieszczaństwa Hitler zagrał na sentymencie, dlatego że ta grupa społeczna jest zawsze sfrustrowana pełna kompleksów, bo jest grozi do kasacja do klasy Robotniczej, a aspiruje do wybicia się do Rosji jest bardzo stabilna woda na nas, że to szafa Polska pisała krzywo z Sodomy fizyczny prawda procesy psychologiczne i również zasady talentu to też się tego typu opowieści o o robotnikach klasie Robotniczej angielskiej ułudy dawny buty oraz ludzi z bardzo nie ma skoro przemysł zniknął, ale woli nigdy nie chcieli być, więc element zdrowy nie ma nie podano nie inspirowali się dobrze, czyli w środę w rozwoju w środowisku w swojej kulturze swój etos sferę swojej drużyny w swoich badaniach i nie myśleli o tym, żeby na salony arystokratów dziś publicznie aspirowali dzień zostanie nowa wieś jest dach to jest 1 z elementów tego nie tego sytuacja, w której nie ma innogy jak oswoić się z bardziej zabezpieczona przed dorosłym elementu Gómez może zastanówmy się jeszcze kilka słów, gdyby można było powiedzieć na temat właśnie małość ludzi jest nałożyć nasz może indywidualnemu kompresorów mówił m. in . nie pozwolić drugiemu być wielki człowiek w naszym języku jest takim za bardzo pompatycznie, by szczęście jest szczęśliwy, że ciarki przechodzą jak ktoś takie coś chciałby postawić takie pytanie natomiast tu chodzi o godną szacunku do ZUS nasz na czym rzecz polega czułym, czyli z 1 strony ja Niechcę komuś pozwolić pozazdrościć drogowej albo może odkładam podkładamy komuniści nogę żebym, żeby on za bardzo nie bardzo natomiast wiąże się inna rzecz rozważyć konstytutywne dla funkcjonowania ludzi w swoich społeczności dość, że ludzie dla siebie są miarą to ze zmianą dla mnie jak jest miara dla mnie i czy zawodowy los i tak się jak i do tego m. in. że opowiada się do Cho pojęcie not ponoć człowieka lodu, bo on w obserwacji społeczności którą, którą widział on zauważa coś takiego żywo upraszcza indeks cen ma też wszystko jest tak mały żeton i wiary, jaki wytwarzają dla człowieka ludzie to społeczność, a zwłaszcza dużych swojego środowiska niemieckiego nie lubił, że zmiany, jakie wytwarzają Polska SA mym materialne Nędza i nic nie warto, że w ogóle człowiek jako takiego potrzebuje jak w wyższej miary czyli czego jesteś wolny nad człowiekiem cóż, więc trudniej jest wystarczającą miarą do dla człowieka to oczywiście w Holandii ma sens wyłącznie wtedy w tym ujęciu no tak naprawdę nie wiem czy o indywidualne nie zbiorowy, bo wyznaczać kompozycja żony z wielkich czy nie jest wielki to jest oczywiście to jest oczywiście no rzecz dosyć, gdy gra inna kwestia, której autor chciał powiedzieć trochę, nawiązując do tego co, który pisał Marshall to mianowicie sposób i on zarzut, że małości sposób bycia ludzi w porównaniu z moją wartość ma wartość mojego życia jakakolwiek bonami było 3 zawodowa intelektualna wygląd zewnętrzny pochodzenie rodzinne cokolwiek jakiekolwiek wartości tego co docenią w sobie ogień omal nie istnieje autonomicznie tylko istnieje zawsze w porównaniu to postawa resentymentu mentalna polega na tym, że ja, udając jakiś przykład nie chce być dobrym lekarzem tym, bo chce być lepszym lekarzem niż ten wszystkie wartości generują się w porównaniu, jaki istnieje w porównaniu z dużego sentymentu prawda to są elementy generujące rozsądny nie ma jak autonomii wartości tych goli lepsi czy gorsi nawet przy czym gorszy z pierwotną spojrzeniem moim spojrzeniem na świat czy jestem od niego lepsi lub gorsi od dymu zboże pasze rozporządzenie MEN otrzymują to jest jakiś wątek był chyba do rozwinięcia nie jest to pojęcie resentymentu jest właśnie do zastosowania zbiorowego to znaczy oczywiście z rozwojem, że to uważa, że to nie jest coś co jest dobre do tego, że z tournée należy do działa w sposób małostkowy diagnozować choroby żony z sentymentalnym no to wtedy wszystkie elementy albo żony znały motywuje się małość małe, ale jak się Fryderyk niczym pokazuje rozwój religii chrześcijańskiej sekunda chrześcijańskiej to trudno traktować jako o powyższe w jedenastce to jest od całej kulturze jego wszystkich, którzy wniosą do wartości teraz możemy siedzieć już jakiś czas, bo niczym i zastanawiać się na ile w ogóle tego typu myślenie jest korzystne albo niekorzystne w sensie efektu społecznego na świat czy kulturowego no bo o z tego co ty powiedziałeś przed momentem mam takie wrażenie, że właśnie użycie tego pojęcia czy przeniesienie go w porządek psychologii indywidualnej daje wiele korzyści może być takim sposobem na głębsze samo poznanie bez wątpienia natomiast już potraktowanie tego jako narzędzia definiującego relacje społeczne może być moim poczuciu niebezpieczne, bo gotowości łożenia skoryguje niebezpieczną stolik służy jakiejś walce o naszych grup politycznych takich czy inny natomiast jako diagnosta kultury rzeczywiście Oschersleben Kisiel sprawdza bonie zależy mu są znane są one dobre argumenty chodzi o to, że można wyzywać ludzi do Rosji zdobędą listy nie mieć argumentów niż wyzywa chrześcijaństwo i uważamy za najgorszą rzecz, jaka w ogóle mogła się przydarzyć, ale ma równe nogi przywołuje nasza terytorialna, który wyobraża sobie Rogal zawodowych te dusze pogańskich formalności opiekuje jest taki piękny genealogii moralności czy wolno dłuższy passus właśnie z tej puli Jana tym Tertulian wstydzi się tą nienawiścią do Pogan do tych smażenia się w tym piekle prawnej tych kar wieczystych, czyli kulistych zdrowych Pogan będą czekały to był klasyczny resentyment, gdzie jest miłość chrześcijańska prawda asystę jesienią i budowanie dziś swojego dobrego samopoczucia na nienawiści do innych i satysfakcji owej schadenfreude, jaką od odzyskujemy taką zyskujemy w twarz doznanej krzywdy zła innego, który spotyka innych prawda nasze klasycznym takim jesiennym psychologii społecznej w rowach typową sytuacją to też, ale robi się prawda w, która w, których postawy, że sentyment do sytuacji jesteśmy skłoni n p. do bezinteresownego potępianie innych, gdzie budujemy własne dobre samopoczucie przez bezinteresowne niesienie motywowany potępiamy innych to jest przypadek starych panien w epoce wiktoriańskiej, które zobaczyły młodą fiskalną kobietę to były skłonne prawda stosować kryteria moralne, zapominając o tym, kim był młodości, jakie miały myśli prawda powiew młodości tak, a tutaj zasłaniają się tą bezinteresowną moralnością i piętnują właśnie nowy młodszy od siebie prawna, więc jest taka klasyczna sytuacja była społeczna, gdzie do 3 dostrzegalny w grupach społecznych czy pewnych warstwach, ale sobie z to powinno nas budzić pewne podejrzenie, iż mamy zbyt dużą łatwość po tym, jak innych w sposób bezinteresowny nie umotywowany być może powinno nas to włączyć zielone światełko w BOŚ może już legalnie bez sentymentów w Atenach to będzie za zajmowanie się liczba ta będzie będzie to część 1 państwo zapraszać można, by rozwinąć przykłady sentymentu właśnie z książeczki na SOS wlewamy resentyment moralności, w którym rośnie analizuje sytuację jak robić to resentyment rodzi nam się rozwija jak dużo walki jest szkołą leżał taki kwiat rozkwita, a więc ten resentyment on dojrzewa w sytuacji, w której im, w której doszło jakiś przykład komicznego bogatego powiedz mu tak sobie co się dzieje jeśli stajemy wobec naszych co widzieli już 10 1 nie wszyscy ulegają emocjom, ale bierzmy przykład procesu oraz sentymentalnym zazdrościłem komuś tego, że on jest bogaty, ale natomiast, że państwo w naszej kulturze zazdrość nie jest władny uczucie nie wypada uznać, więc nie chcemy się przyznać przed sobą do tego, że zazdrościmy mu się, że musimy jakoś ukryć no to co robimy musimy przedmiot resentymentu, czyli tego bogatego nadszarpnąć bomby są proste i ja sam straszy chciałbym mieć bogatego dochodzi do wartości, który z, której słynie, na których mi bardzo zależy mu bogactwo odmiennych innych wiekowych uroda sprawność intelektualną fizyczną dziecko na tym bardzo zależy równocześnie tego nie mam mam kogoś, kto to ma imię to poniża bardzo tego pragnę, ale nawet nie mogę się przyznać przed sobą, że zazdrości dziś tego człowieka bogatego byśmy odczytali pięknego, czyli jak i 3 inteligentnego muszę go nadszarpnąć warzyw jest wpisywana jest szansa, żeby nadszarpnąć róży z resztą cóż wydłubać, żeby odnieść do takich danych, więc poniża on najpierw osobom, które nic się tą wartość nośnika wartości później niż rozwija się to pomijam samą wartość różnych zdań bogata, że ten bogaty to na krat i t d. inna ukradli złodzieje świnia i ludzi traktuje jak psów u nich u samo bogactwo nie jest rentowna zaczynamy podniecać bogaci w ogóle to są ludzie moralni tutaj mamy resentymentu mamy zapisane w Biblii, bo bogatemu trudno jest wejście do Królestwa niebieskiego bieli ubodzy chorzy to są dobrzy ludzie zdrowi silni bogaci jeszcze umieją zrobić to co umieją to to są jacyś tacy właśnie nieprzyjemni ludzie, którym chciał uniknąć się spóźnił się same wartości witalne czytamy w 2 3 wymienia, ale resentyment dojrzewa i osiąga z innym swoją pełnię wtedy, kiedy i to jest właśnie najgłębsze zakłamanej chrześcijańskiej, kiedy bogatemu mężczyźnie już nie ma dla niego nienawiści zimą dla niego w ten ja po prostu jako dobry chrześcijanin temu biednemu człowiekowi wsi fałszuje, że on nie jest dno przepaści rząd on jest na granicy, że grozi mu wieczne potępienie tutaj mamy w rzeczywistości tak ja po prostu już mu współczuję o nieszczęśliwym człowiekiem do wielu pięknych bogatych w tym inny inne równie szczęśliwe ten bogaty i 5 inteligentne rozdzielnie albo mający bogate życie towarzyskie bogate życie erotyczne te wszystkie elementy wirtualne widzialne życia mają po prostu współczuje on z nieszczęśliwym, ale jestem tym dobrym tym, którym będzie się za niego modlić będzie się starał, żeby obrócić na dobrą drogę do 1 Juan, by zakłamania w tym procesie właśnie dojrzewania resentymentu został przez Shillera wydajemy się rozpracowany w sposób mistrzowski no tak tylko nie negując rzecz jasna zasadności psychologicznej każdy inny tego wywodu można powiedzieć jest to doskonały doskonałe narzędzie w rękach wszystkich kacyków satrapów jest to doskonałe narzędzie utrwalające wszelkiej niesprawiedliwości społeczne patologie kapitalizmu współczesnego mężczyzny no tak nie jest taki sposób, że znacznie gorzej, że jest nadużywana, że może być już może być użyte w taki sposób do łez w istocie język, który mówi tak no bogaci są bogaci, bo są dobrzy w dół sprawni są mocno realnie wyżsi ci, którzy w, jaki sposób negują ten porządek, który w bogatych bogatymi czyni regenta, by zazdroszczą, bo są obrzeża ci z sentymentem, bo w gruncie rzeczy nienawidzą tych bogatych, bo sami chcieli być bogaci, ale demagogią brakuje im na umiejętności to jest taki też ostatecznie przed to są tak na polskie pole przyniosły językach post transformacyjnej Polsce to właśnie podstawowa narracja, która doprowadziła mimo wszystko do zapadła się w pewnym momencie pod własnym ciężarem, bo ta narracja, którą słyszeliśmy tutaj 8 9, gdzie w dziewiątym roku była właśnie taka dostaliście wszystkie możliwe narzędzia do ręki płaci wszystkie klocki, z których każdy może zbudować sobie swój mały pałac albo zamek albo domek co kto woli jak się komuś nie udało no to znaczy, że nie umiało jest nieudacznikiem niewinnie starał się wystarczająco, a teraz narzeka pozazdrościć tak naprawdę o to by lista taka piękna różnica jest taka, że idą te, bo jest to pojęcie ducha ulgę sposobu użycia tej analizy sentymentu są siermiężne coś się ziemią, że są takie celów VAT upraszczając miałam żadnych subtelności wzrost zależy wzrost w odróżnieniu od czego dowodem czy jakichś problemów dotyczy bioder subtelność, która mówi, że żyjemy po prostu nie wiemy realizujemy nie upraszcza my nie robimy perspektywy i wszystkiego wyjaśniał prośba do dyspozycji rzeczywiście jedno pojęcie krótszy jest szczególny bardzo mi używać Otóż szczytem wytrychem wszystko będzie otwierał, ale wtedy rada jest taka MUKS dołączy jeszcze kilka innych gałęzi swój żywot różne z różnych stron myślę, że oczywiście rząd ma ograniczone czy limitowane zastosowanie prawa nie można wszystkiego koniec wszech obejmujący pojęcie, które wszystkie procesy decyzyjne są polityczne społeczne kulturowe tłumaczy, ale czy gmina jest geneza resentymentu to znaczy powstanie grup wykluczonych zablokowanych swoich aspiracjach, które są pełne agresji kompleksów, a czy inny dzień jest społeczna ekonomiczna, o czym innym resentyment, który jednak powstał i ktoś wykorzystuje to się sentyment musi być chyba kilka warunków spełnianych ci robotnicy koreańscy badacze propos angielskiej nie byli pełni resentymentu tylko drobnomieszczaństwa euro 2, więc musi zostać spełniony pełna blokada aspirację po drugie, gotowość pewnej ideologii, która natychmiast może wyzwalać dowartościowywać tej grupy jest zawinione przez macherów resentymentu narzędzie opresji politycznej czy ucisku tych baz rozważymy to bez prawa dostarcza alibi czy też tożsamości w tym grupą pełnym kompleksów frustracji, która obiektywnie istnieje coś innego jest inną kwestią jest, jakie procesy społeczne i kto odpowiada za ten proces, że doprowadził do powstania grup, w których kumuluje się psychospołeczne resentyment, o czym innym jest właściwie spora część tego segmentu stworzenie pewnych warunkach, którym on może zostać wykorzystany prawa czasami ten sentyment może zostać rozbudowany, bo nie ma innych warunków na pewnej ideologii w i t d. tak dalej zmiana polityki tak dalej musi mu się, że splot jakaś konstelacja prawem warunków, które sprzyjają powstaniu paszowego inny tak, bo tutaj mamy wtedy do czynienia z taką powiedziałbym miękką wersją tego, o czym cały czas do tej pory mówiliśmy, czyli stawką tak przejście rzeczywiście Towarzystwo opisowych odróżnienie tej warstwie opisowej od genealogii tego zjawiska skądinąd nie oczywiście pełna zgoda że, że geneza nie wpływa tak naprawdę na dynamikę tego, że tego zjawiska czy procesu no ale jednak mamy do zakorzenienia w tym silnym wartościowanie, czyli w pojęciu wielkości małości tutaj moja mu jakiś taki głos powiedziałbym sceptyczna, dystansując się trochę wobec wobec tych kategorii bierze się stąd, że mam wrażenie, że to się znowu odwołam do dość długo ta do do całej szkoły francuskiej socjologii drugiej połowy dwudziestego wieku, że właściwie dzisiaj mówiąc coś na diagnozuje, nazywając różne zjawiska kulturowe społeczne także związaną z jednostką jest szeroko rozumianym funkcjonowanie jednostki w świecie społecznym mamy świadomość, że zawsze mówimy to z jakiejś pozycji to znaczy, że inny nasz głos nasza perspektywa nasza diagnoza sytuacji, w której my jesteśmy, które są inni do pewnego stopnia niepełnosprawności lub relatywizmu świadomie tutaj zostawiam to 2 pojęcia paradoksalnie ze sobą ale, ale do pewnego stopnia te nasze pozycje nasze sposoby patrzenia perspektywy, które przyjmujemy są związane z miejscem w porządku społecznym, które zajmujemy to właściwie nową powoła się na Francuzów z drugiej po dwudziestego druga to Karol Marks na dobrą sprawę to uświadamia po raz pierwszy chyba tak istotnie w związku z tym zastanawiam się na ile te kategorie, o których dziś rozmawiamy są właśnie kategoria mini pochodzącymi z pewnego określonego punktu w hierarchii społecznej z tworzonymi w pewnym pewnych warunkach i w pewnym momencie historycznym przez ludzi, którzy zajmowali w hierarchii społecznej kreślone określone pozycje i na ile dziś także w dni, kiedy czasami w uproszczeniu jak to był już powiedział rzecz jasna mogą być narzędziem, które potem będą używane w taki sposób, który będzie n p. konserwacją wału pewna, że pewne społeczne patologie odnosi się mogą, że Ronaldo musiał być żoną Zofią zakłamania tych kategorii, czyli uproszczenia i nową wyższą doszło do kategorii wyższej kategorii równość idzie bardzo ostro atakuje równość Gajda z i teraz no oczywiście można powiedzieć, że dzielnica zajmuje jakąś pozycję pozycję społeczną, choć dodajmy, że akurat jemu trudno coś zarzucić, że on tutaj jest przedstawicielem prosty duży głaz ją do poglądu w majątek czek Gauck przyjął rząd oraz inne zaś burżuazyjny DuPont Poland do naszej marki oczywiście są też tacy, którzy uważają, że moje poglądy moja refleksja nie jest w stanie wyjść poza moją uwarunkowania są takie materialne, że zawsze był przedstawicielem klasy tu, którą w nowych domów to rzeczywiście tak się uważa ten rzeczywiście dyskusje z jałową obraz się robi prostym każdego wygłasza swój gaz z mechanicznym przedstawicielem właśnie, jaki swoich interesów świadomym nieświadomym Edmonton i dodał nowy klub rzeczywiście się kończy myśl łączy się filozofią kończy się człowieczeństwo czołg jest takim roboczy dzień, który nie jest w stanie zorientować własnych uwarunkowań tymczasem właśnie będzie resentymentu małości wielkości Unii trzeba go uszyła jest dogłębną autorefleksji, że diagnozą kultury nie dają sobą takiego prostego rozwiązania wrócił do tego przykładu równość George Clooney również mówi ale dlaczego atakuję tu pojęcie równości wszystkiemu winna jest logo akcyjny marsz równości liberalizm 19 wieku były w modzie to demokracją dodrukuje z prowokacyjną wiemy, że on jeszcze się wypowiada się składa taki sposób, że to słowo wymagają Hermes w tym, żeby zrozumieć, o co chodzi o dokarmianiu giga byłoby szkoda go, że wyjaśnienie, że mu chodzi, bo po zdiagnozowaniu społeczeństwa, w którym nikt wybitne jednostki się przycina odgórnych problem polega również mógłby stworzyć niejedną rodzinę unijne, a nie męczy niczemu tak bardzo chodziło o to, żeby nie wiem nie ludzie byli głodni, żeby nie mieli co robić, żeby popełniają samobójstwo z niej z rozpaczy to nie o to chodziło przecież chodzi tylko o zdiagnozowanie takich elementów kultury takich elementów, który w, którym wybitna jednostka ktoś, kto się w Bielsku odcinali od góry to jest problem on będzie zawsze u Francuzów Polaków Niemców w Polsce prowadzimy przedtem, że żona chce się dopuścić właśnie małość polega na tym, że nic się bać pozwolić wiem, gdzie mógł być wielkim od tych wielkodusznie się z Rostowskim począwszy przez wszystkie elementy ta mentalność kamerdynera diagnozy hotel diagnozują one one próbują nam pomóc, żeby w naszym myśleniu n p. w pozwie, że jestem socjalistą zwolennikiem ochrony praw ludzi pracujących i t d . to tym bardziej socjalistą ludzie lewicy potrzeba analizy sentymentu, bo nasz oni są w sytuacji, w której są podatni na resentyment żele wymienia mnóstwo różnych sytuacji podatności na rozsądnym socjaliści ci, którzy sądzą, że za rentownością pomocą biednym pomocą tym deszczowa jest tym, by tych społeczności taki niemających szans tak jak inni, tym bardziej oni podlegają feministki tak samo przy wszystkim ból o tym, bardziej oni powinni korzystać z analiz tutaj tych, ponieważ one man prowadził wewnętrzną wolność, żeby walczyć jest aktywistą społecznym będą walczyć z prawa równocześnie będą musiały prostych mechanizmów psychologicznych to ja ad vocem jako socjalista w takim razie tutaj szybko i krótko myślę, że barczysty zgoda oczywiście natomiast to uzupełnił bym to co powiedział, że taką perspektywę, która uwzględnia także to, że coś takiego to pojęcie wielkości i ten status jednostki wielkich czy wybitnej też wjazd produktem pewnego układu kulturowego też rozmawiać nie może być pojmowany zmienia się w historii są różne momenty czy różne epoki w rozwoju ludzkiej kultury, gdzie rozmaicie się myśli o wybitnych jednostkach różni się nie rozumie ich wielkość i to potrzebna jest także refleksja od tej strony to znaczy każe operujemy jednak tym pojęciem kina mówiącą o tych autorach, którym dzisiaj rozmawiamy w kontekście rozwijającej się kultury indywidualizmu, która w jednostce esencja listy ręcznie tak bardzo silnie umieszczono pewne prerogatywy cechy indywidualne jestem aktywny, który ją właśnie czynią jakimiś romantycznie artystą mającym połączenie z serami meta fizycznymi, które obdarzają ogórek rzeczywiście natchnieniem no, a i stąd jego wielkość są możliwości partycypacji właśnie w jakiś rzeczywistości niezwykłe nieziemskie zechce się wybrańcem to jest też kultura, w której etos pracy kapitalistyczny etos pracy protestanckich wiąże powodzenie materialne z łaską boską z tym, że się Bogu podoba ten, kto dużo zarabiają, a i t d . i t d. możemy rozmaicie się przyglądać tym w tym 9 3 pojęcia czy tym teoriom wielkości jeśli jest refleksja, która patrzy na to także od tej strony, która szuka w inny nie wiem też grać bez społecznej, jaką stanowią, jaką stanowią elity ekonomiczne artystyczne intelektualne także na rozmaitych zachowań cech przekonań, które mogą antagonizować inne grupy społeczne wobec nich no to kraj oczywiście natomiast o misiach wydaje się tu jest po prostu pewne niebezpieczeństwo ugrzęźnie się wyłącznie właśnie takim bardzo indywidualistyczny w rozumieniu wybitności elitarności wielkości co ten wybitny elitarnym wielkim bogatym dynamiczna refleksję i nie zdają się ślepi na to w jaki sposób sami wobec tych, których resentymentu oskarżają się zachowują możliwą karę to nie byli może z punktu widzenia z niczego nie byli mało wolnych ludzi musi też uważa, że jego osobę osoba to znaczy liczyć się to co posiada to jest przecież karłem do profesorze nie może Hegla ujęcie studyjnych najbardziej tak jest obozowych stylizowane na długo woda bezstronnie pokazać tych postaci przełomowe losowi Bogu po prostu tak się wydarzyło nazwy, ale to był stosunkowo szybko wielkich postaci żywych są oczywiście problem prawa, ale niższe rząd dotyczy wtedy, kiedy elity się nie mówił, a nie samego istnienia elit nie ma kultury w bazylice 14 proc, ustanawiając wyższe normy tak dalej jest niebezpieczeństwo rzeczywiście jest owe elity do wszelkich aspiracji społecznych stan do opisu wszelkich aspiracji społecznych buntów użył słowa resentyment tak jesteście sentymentalni, bo dążyć do tego dojdzie wtedy mitologia elit to się za element ideologii, czyli elity przestaną być prawdziwymi elitami otrzymują z własnej wartości, których naprawdę się rozwijają tylko ideologię zachowania struktury społecznej to jest nieuczciwe i tą mistyką jest sytuację społeczną, ale nie zależy właśnie tego ja się dzieje są Instytut procesy społeczne, który jest SUV -em wyspecjalizowali się wydaje są procesy społeczne, które generują wytwarzają nowe grupy społecznych są zablokowane swym rozwoju nie zależy od 1 0 lutego doprowadziły one są podatne rzeczywiście na resentyment trzeba tak precyzyjnie opisać to kompleks resentymentu, że powodem niż dzisiaj resentyment od ideologii odwrotny od łatwego dogodzić mam tu ze strony albo wasze elit, które łatwo blokują aspiracje społeczne niż kierujecie się z sentymentem podłączyć się zazdrościć nam lekarza aspiracje społeczne czy wyraz aspiracji ludzi biedniejszych czy grup społecznych jest resentymenty Rosen 2 niestety kiedy one są zablokowane, kiedy się neguje wartości elitarny nie patologie nie opracowano ideologię, ale pod pretekstem ataku na wasze patologiczne obszary funkcjonalne elit atakuje się elit jako takie ich miejsce w kulturze nie ma się wydaje kultury bez normalnie jednak Eli prawa, które są źródłem jakichś norm w wyższych wartości mimo zaletą strukturalizmu 3 porcje są bezradni wobec zjawiska populizmu nie potrafili za bardzo go pisać o populizm jest zjawiskiem nie tylko ściśle społecznym przyporządkowany grupom społecznym czy się rachunek ekonomiczny populizm jest w Azji do tras wyssany społecznie, bo populistą może być również biznesmen bogaty, który popiera, bo się mamy taką mentalność prawda inaczej go przepraszał wąskiego zaraz, więc mniejsze dodaje wartość mają pewne ważne nasza analizy Ortegi kaseta, którą opisywał opanowanie tłumu być może pomogą wizja zanosi się populizmem, który właśnie zamierza ostro obligacji społecznych tak do haremu wedle kategoryzacji hoteli seta należy każdy robotnik inżynier czy ktoś wysoko w hierarchii sytuowany kto, bo zupełną psychika kieruje się umowami zbiorowymi masowymi ma pewne percepcję masową gusta estetyczne nastawione zniwelowane on należy właśnie do tłumu punto nie są ci najmniejsi hierarchii społecznej pół przenika w stratyfikacji społecznej ta sama z populizmem waży dlatego szkoła frankfurcka przeproszą skoro frankfurcka załamała się ich ten impuls Marek Suski, ponieważ w kategoriach makroekonomicznych struktury społecznych ci w kategoriach tradycyjnych marksizmu na, czyli robotnicy burżuazja tych partycypacji rozwoju, że nastąpi pauperyzacja klasy Robotniczej prawda polaryzacja organizacja społeczna klasę robotniczą, którą coraz większe grupy społeczne będą grupy oligarchów kapitalistyczny prawą, że to doprowadzić do krachu kapitalizmu co mamy w latach trzydziestych zamaszyście porządku liberalnego w Niemczech w Republice Weimarskiej w Europie i co mamy zjawisko, które oni zauważyli Otóż klasa robotnicza, która w tej doktryny powinna wzbogacać się o rysować być coraz biedniejsza to dotychczas był należycie drobnomieszczaństwa coraz szersze grupy Otóż jak się okazuje że, ponieważ rewolucyjnymi oni poparli faszyzm i narzędzia ekonomiczne ma konstrukcję masowości prawda chorego Lisa społecznie temat struktury był bezradny długi wobec opisu Masłowskiego w nogach to robotnicy, którzy mieli robić rewolucję autoryzować się nagle w większości przychodzą z partii komunistycznej Niemiec po dojściu Hitlera władzy przywodzą do partii faszystowskiej popierają 90 % społeczeństwa niemieckiego popierało faszyzm klasa średnia zaczyna popierać drobno mieszczaństwo i również robotnicy załamały się przy sobie narzędzia zaczęli szukać innych narzędzi Włosi sięgali do psychoanalizy do opisu osobowości do opisu osobowości autorytarnej czy tak jest ogłosiła, że film Hanekego pokazują to świetny prawda gazową śledczy inne opis z autorytarnych dawnej struktury niemieckiej prawda tego wychowania rygorystycznego, gdzie mamy ojca wodza Führera i ich zachowanie przyniesioną na tłumaczenie faszyzmu na powstanie sadomasochistyczny go kompleksu Führer jest ojcem, który może nas uciskać na my jesteśmy Interior zjemy ten ucisk sam siebie uciskany jesteśmy to stosy, która ma soki stycznia o ten mechanizm przenosi na innych systemów ciskać szukamy wroga Żydów albo innych prawda intelektualistów i stylistycznie sadysta i 1 8 listami albo przez 8 osób z rodziną, ale też w 100 8 jesteśmy sadysta, a więc zjawisko populizmu, bo to był przeja w populizmu tego faszystowskiego związanego z lasu ideologie pal tłumaczono za pomocą narzędzi, z których teraz te grube kategorie makroekonomiczne masówki zupełnie banku to oni przyszli na pozycję w państwie zanosi się paradygmat Masłowski szkole frankfurckiej lista 10 ustami to jest dialektykę oświecenia oba tory już jest dołożyć się sama włoskie humanizm tak dalej, ale opis procesu utylizacji i opis dojścia Hitlera do władzy do wzięcia jest w dużej mierze też załamanie się w cenę nowość siedzenia to poseł się z nowej prawdziwie stacji właśnie w oddajemy państwu głos Gorzowa nie mamy już mikrofonu proszę o możliwość jej się na trenerskiej nie jest nie jest nie jestem socjologiem z realnymi normalnie, choć miał zrobić pachnącą po nim zaś minimalne widnieje imię i stawy prawnej, ale trasa wiedzie go bardzo szczególnych od Zachodu się do 30 państwo z tego, że zdefiniować nałoży na wiele jego małość i wielkości i definicje rzeczywiście, gdy wiele znacznie mniej ci zbaranieli ta umożliwia ich wiedzy socjologicznej w serwisie na nowe rozdanie na rzeź, ale istnieje żadna z tych kategorii nie ma obiektywnego charakteru, że naprawdę da wydaje się, że każda epoka, ponieważ są do wielkości nowej kategorii inne postawy gdzieś na gruncie społecznym w odniesieniu do innych ludzi były sędziego i dzieci mając nadzieję, że istnieją w czasie wiele części uderzali jego żelazna grecka, ale zdrowy zostawiali je wielkości była równa gra, bo jak i kolizje wrażliwość jest całkowicie indywidualne, gdyż prawda i każde jedno 2 i Howie moralności ekonomii brzmią, gdy o Wiśle inaczej we Francji byłeś inwestorzy na wsi Retkinia Chojny pojęcie pojęcie nowości natomiast na zdjęcia więźnia resentyment malarz naj wyraźniej widać ją złożyć na mechanizm działania społecznej, ale tam dowiedziała się rozleci dzisiaj dzisiaj Lichnerowicz zaś jeszcze próbuje odpowiedzieć lekarz dlatego powiedziałam, że to pojęcie ewoluował, bo system hierarchiczny świat, w którym wielkość wielkością związaną z wyższymi dobrami, a ZUS było czymś niegodnym dlatego są Grecy nie damy mówi o mało do różnych ludziach o różnych rzeczy wartych uwagi w etyce nikomachejskiej poświęconych wielkość Małysz, bo samo w sobie czymś niegodnym, bo lubię się z kierowcą tego, że to jest taka wypłukane z takich odniesień społecznych kategoria, bo od dawna psy do naprawy PiS -u grecką polis w i realizował warstwę obywateli była naprawdę bardzo małą warstwą wyidealizowaną to są ludzie samowystarczalni materialnie, którzy mogą być bezinteresowni, którzy mogą brać to etyka cnót doskonalić się prawda właściciele niewolników w Atenach i naprawdę niewielu było 2 tysiące parę tysięcy ludzi prawda i to byli ludzie, którzy rzeczywiście byli opisywani jakości wielkodusznie wyidealizowany oczywiście prawda mamy taką śluzę sygnalizację, ale bez odniesienia społeczne prawa tam rzeczywiście jest to utwór się argon demokracja ateńska polega na ogonie na likwidacji tych, którzy prowadzili korzysta się rywalizacji do stworzenia mechanizmów oligarchia albo teraz znów głosowano za ne za pomocą ostracyzmu to narzędzie wasze usuwające tych, którzy się dziś wznieść wygrać na agonię, a zmienić warunki mogą stać się ranami prawda złota szlachetna tak tzw . przez, czego inne mechanizmy demokracji n p. uczy demokracji czy Aten prawda jest znaleźć, ale pasteli gwiazda i umiejętności, że wielkość tak naprawdę jest kategorią znaną z objaśnień w Australii o takiego środowiska wsi oraz mniejszych społecznościach, których nie ochroni gniazda tuż po lekcji rzeczy że, gdy widzę zrezygnowano całkowicie jego człowieczeństwo one też inne niż one również innych po prostu z 3 obiektów w swojej tyradzie do takiej wielkości, ale takiego ujęcia ścisk stają się zmienia w zakresie zgadzam się leczy się zgłaszać się trzymam chyba temat małości wielkość zgłasza aspiracje nasze są coraz mniejsze jak środek przesłania przez Bartosza, gdy mówiło wielkości taki wzrost pewności każdy z nas może być wielkim w tym znaczeniu, że ma swoje cele pozytywne do nich zmierza w sposób bezinteresowny przekłada na wartości utylitarnych praktyczne zima z jakąś pasję twórczą do czego zmierzam swoje zainteresowania nie rozwija tych zainteresowań kosztem innych, żywiąc nie szuka wrogów nie porównuje się z innymi poza samą potwierdza się w tym kinie chcę być dobrze zbierał znaczki z zapasem ona też może ulec jakiś patrol z racji prawa, ale zbieram znaczki i to nie wystarcza nie potrzebuje odniesienia właśnie porównania się z innymi nie potrzebuje wroga nie potrzebuje deprecjonować kogoś, żeby swoje kolekcjonerstwo pod znakiem rzędu oto jestem mam w sobie są autonomiczną pasję afirmuje się w tej pasji nie porównuje się z innymi i pozwala innym być liderem kolekcjonerem numizmatu inie mówię, że moje kolekcjonerstwo jest lepszy jest dobrze się potwierdzać jako numizmat na 3 i znawca zbiera, a ja jako kolekcjoner właśnie to jest lekcja szaleństwa nie zależy od hierarchii mu niczego jego pan prawda właśnie tego wywłaszczenia romantycznego ideału panów z Lechem niczego afirmacja świata Diego bogactwie różnorodności nie porównuje się pozwoli żyć innym jego pasja niesie to mruganie nie definiuje siebie poprzez negację cudzych wartość nie dlatego jestem kolekcjonerem, że nie stać na kupowanie drogich monet chciałbym być numizmatu jeszcze znawcą i kolekcjonerem nie mogę ich zdobyć głosy za biedny jest jestem kolekcjonerem całe życie dlatego kolekcjonuje, żeby komuś dopiec sąsiadowi to jest bogatszy napiętą kolekcje to jest resentyment aktorzy tego nie rośnie i to są kryteria zbieram w sobie nie postuluje deprecjonuje innych szanuję innych nie buduje negatywny silniejszego wroga nie usprawiedliwiam tego co robię megahercom kogoś innego niech sobie robi, bo tak jest jego bogactwo osobowości proszę bardzo jest afirmacja świata jego różnorodności i bogactwie miały mieć ręce jeśli CETA może nie zdążyć Prusów, prosząc o roli z 1 seler przywołuje ten cytat, bo to jest dla nas wszystkich morał, żebyśmy się bronili się wraz z sentymentem Gd jest do głowy dziś o PIT doskonałości Goethe pisał jest tylko 1 obrona przed wielkością się wielkimi zaletami innych Nielsen tym 2 3 3 1 obrona przed wielkimi zaletami innych miłość do innych otrzymujemy innych i samych siebie również włosy odmienność bardzo chrześcijańskie, bo w 2, ale z pewnych dyscyplinach proszę bardzo Jasnej Górze dziś na remis jest ogromne, bo on zwrócić się wychowałam się o jej prezydent liczy to, że w Niemczech czy wizja, a z drugiej nie ma w rodzinie o tych dziwnych decyzji odwołali jej mąż jest żywa wdrażać żadnych obrażeń jest dzika granica między małymi relacjonowali małości, a wielu innych rozwiązań mało wzdycha, bo nie jest refleksja, ale no chyba po prostu wszelkie deprecjonowanie jest czymś złym prawo i żywienie się budowanie własnej tożsamości własnego dobrostanu jak dzisiaj sporo mówić na nienawiści na tle równoważy się z czymś złym prawda oczywiście mogą żywić pogardę to też jest być może się pali nacji po prostu robię swoje mogę uznać moich racji gęstości niższe, ale go taki świat ktoś nie ma może za, ale może warunki społeczno-ekonomiczne pozwolił mu na trudny dlatego niezmiennie mam prawo do rozwoju własnej osobowości na lepienie kosztem innych, a wszystkim nie kosztem psychicznym również, ale nie pogardza innymi, ale również nie litować się do końca nad nimi i wychodzi to całe życie poświęca policji w specyficznych darowizny może chrześcijański, ale mamy prawo do rozwoju własnej osobowości indywidualności i nawet uznania tego co robią inni za gorsze i na tym się kończy dobrze o pracy są robione na Wiśle w zbożu jako prawy rysował uniwersalna to jeszcze można dodać, że pojęcie rywalizacji ono nie musi być sentymentalny może być tylko wyobrażenie tego rodzaju rywalizacji, która jest to jest bez spontaniczny im spontaniczna chęć udziału zwycięstwa właśnie w tej i innych firm z pojedynku on innymi słowy w rywalizacji oznacza porównanie ktoś wygrywa ktoś przegrywa bynajmniej jednak w tej wizji niczego i tej właśnie wizję właśnie jego widzenia świata greckiego grywalizacja nie musi być, bo urodzenie musi polubić przysięgę prezentem będą wtedy, kiedy nie polega na chęci pognębienia kogoś zachęcić wkopane powróci większość nowo ty teraz pytanie dotyczące tych wielkich no cóż każdy może mieć własną powieścią wielkość, ale są tacy wielcy i zupełnie się zgadzamy, że są to Andrzej Gołota n p . takiego tu pojawia się coś się bardziej oczywistego to jest Albert Einstein to jest przeciwko wielkość strukturę duchową przede wszystkim prawda, a jest to, że bardzo złożone do pojęć zaraz wyciągną tych taki postęp postaci które z 1 strony wnoszą coś historyk cywilizacji z domu z drugiej strony mają te cechy pewną osobistą czy wybitny umysł licznych jego gaz olśnieniem, jaki wyłania się tu nie chodzi już Einsteina ale, ale sytuacja tych ludzi tego typu jednostek wybitnych ona polega na tym, że oni wiedzą, że są lepsi od innych do tego już się jak analizujemy taką wielkość obecnych wybitnego matematyka czy kogoś to on wiedzą, że inni oni nie rozumieją, o czym oni mówią oni wiedzą ci matematycy pracują wybitni dla pana informatyk informatyka może dobry przykład oni wiedzą, że nigdy to większa część ludzi nie będzie w stanie uchwycić z tych rzeczy, które oni rozumieją, którą oni trzymają się zajmują czy to czyni ich z definicji nadęty inni ludzie niekoniecznie, a przecież tak w sytuacji awarii tamy zdarzają w stadzie wolnościowym pogardzać nią i warzyw, którzy nie wydają no nie między istnieje coś takiego jak w wielkościach jakiemukolwiek założymy wybitność znaczenie, którą można opisać jak teraz zrobię proszę o tym, przywołał film Formana Amadeusz stałe relacje pozostawili im któryś z nienawiścią tworzył tylko z nienawiści tworzy tylko z nienawiści nie pozytywnie wyzwala z jakichś pozytywnych pokładów twórczego istnienia do końca prawda żywi się nienawiścią do Mozarta wiem, że być może tak do końca nie było został zamortyzowany fabularny album doskonały opis nienawiści długo tłumiony, która doprowadziła do dramatycznych konsekwencjach prawnych, ale mamy tutaj silnym to znaczy mamy pewną narrację, która się w jakimś kontekście pojawia operuje pewnymi wyobrażeniami utrwala nam pewien sposób myślenia o pewnych hierarchii społecznych o pewnych jednostkach i t d . tak dalej zresztą różne filmy i różne powieści w różnych epokach rozmaicie przedstawiały rozmaite cechy jednostkowe procesy społeczne historyczne et Cetera willi służyła też niekiedy wracały do góry nogami pewną hierarchię i tak utrwala na obowiązujące w danym momencie historycznym przekonania, ale niekiedy po prostu w swojej większości służyły ich utrwalaniu i reprodukowany New no bo ostatecznie jak mamy oczywiście takie takiej jednostki kanoniczne to jest bardzo ciekawym w ogóle przykład opona przed współczesna nauka już coraz rzadziej funkcjonuje tak jak funkcjonowała, kiedy Einstein ze swoją ze swoim genialnym umysłem się tam pojawił w NATO możemy zaraz znaleźć dyskusję, dlaczego się na no właśnie to jest pytanie czy śledczy nie mają Steina przy czym wtedy Einstein był, dlatego że rzeczywistość społeczną inaczej wyglądała artysta toczy się na osobną dyskusję, ale chce chodzić tylko, że przyjrzałem się takim zjawiskom historycznym jak n p. zniesienie niewolnictwa jak równouprawnienie kobiet jak równouprawnienie homoseksualistów czy włączenie homoseksualistów czy osób homoseksualnych w przestrzeni takiego normalnego funkcjonowania społecznego Otóż mamy tutaj do czynienia z takimi sytuacjami i społecznymi historycznymi, kiedy te wszystkie pojęcia, o których mówicie tutaj te pojęcia szlachetnej rywalizacji jak najbardziej kategoria w dyskursie kolonialnym obecna wskutek szlachetnej rywalizacji rasa Biała ogłosiła zwycięstwo odnosiła nad rasami które, które próbują na miarę utylitarnych o VAT należny, a jakość usług oraz na rowerze kręcenie w dzierżawę albo, że te zmiany do tak tylko, że po 200 zlotym tak tylko, że wtedy zawsze można także rozbawić każdą sformułowania każdą myśl tak tylko mi chodzi o to, że tak, że możemy może tak zgoda zgadzam się absolutnie, ale możemy oczywiście posługiwać się pewnymi pojęciami bardzo silnie się do nich przywiązując uważając, że one same w sobie są dobra wszystko co jest jakąś negatywną konsekwencją to wynika z wypaczenia albo możemy się zastanawiać czy samych tych kategoriach n p. pewien potencjał przemocy dyskryminacji nie jest już obecny, gdzie aż w tym sensie mówię, że w momencie, kiedy pojawiały się aspiracje do do niektórych niewolników oczywiście to był proces, który można też zapisywać w różnych orkiestrach, ale te ruchy na rzecz wyzwolenia niewolników w Ameryce n p. w stanach Zjednoczonych cały ten dyskurs abolicja mistyczny, który tam się wówczas pojawiał no to argumentacja strony przeciwnej szłam mniej więcej paulini właśnie tego, że ci po prostu by tutaj chcieli mieć coś co im się nie należy, bo nienawidzą tych swoich planów są przecież od nich mnisi gorszyć powinni służyć ale, ponieważ chcieli być w tych swoich aspiracjach rozbuchanych tacy jak oni na to po prostu próbują przywrócić naturalną hierarchię społeczną, która polega na tym, że ci nadal godności doskonale sile wsi w szlachetnej rywalizacji wygrywający no są w taki wolny w innym miejscu, a tamci nie z kobietami dokładnie to samo, a czy moglibyśmy też użyć tych kategorii, a do tego, żeby powiedzieć, że kobiety wiedziona sentymentem zaczęły się domagać z tego, że umiesz tak samo jak może, więc siedzieć spokojnie robić na drutach znaleźli się tu się za rogiem to jest tak, ale ale, ale jak się zostać na ile go sam Bóg widział problem, aczkolwiek gonią nas w tych kategoriach, kiedy w takim 1 z tych esejów prawda w ostatniej fazie z nocnego życia przestrzegał homoseksualistów gejów itp nie ma złotego z sentymentem, ale mówił przed tym, żebyśmy nie określali się negatywnie wobec kultury w starej odrywamy się, który zarzucamy właśnie opresję, żebyśmy tworzyli własną kulturę i za losy sprawy państwa trudno też własne normy, a nie poprzez negację określa jednak tam, gdzie są tańsi tacy uciskają nas, więc my negujemy tamtych tworzymy własną tożsamość własne pozytywne wartości poprzez negację porównanie nie twórzmy mówi o własne normy własną kulturę pozytywną z urazem naszego poglądu zdawał sobie sprawę zagrożeń tego prawa to samo dotyczy feminizmu ruchów równościowych może oczywiście to jest dużo pracy do Chin do wykonania na zupełnie podstawowych elementach 8 przy użyciu m. in. tego aparatu wypracowanego przez granicznego, ale może służyć niekoniecznie z manipulowaniem grup społecznych ale, ale głównie do Chin wnikliwej analizy tego statusu egzystencjalnego tych grup, które są historyczny uprzywilejowane tych ostatnich badań ruszy jeszcze z wieżowca dywizji, czyja dobrze wyczuwa, że można nazwać moralną z Chełmna w tej lekkości nie on tylko mówił raczej o wykorzystywaniu moralności takiej codziennej zdroworozsądkowo rozumiem tej międzyludzkiej to dostarczenie sobie alibi do tego, że jesteśmy wielcy on mówił Małysz musi spełnić 2 warunki niezdolność do wielkich czynów lub stanowić to może my możemy być nie być zdolni do wielkich czynów, ale trzeba filmować w tym, że w 100 0 osób na dole jest niemal w Polsce i potencjału nie jestem wielkim malarzem twórcą bohaterem polityczny prawa mężem stanu oferuje szyby w tym kim jestem to nie jest kamerdyner kamerdynera system, który jest niezdolny do wielkich czynów, ale chciałyby do niej zdolny i musi od razu mówić o odpady utylizować od realizować wielką postać i wtedy moralność jest dogodnym narzędziem, żeby dostarczyć sobie alibi, że oto dlatego jest to moralne jak i prawda PGE mówi mógłbym podbić Azję jak Aleksander czy Cezary, ale tylko dlatego nie robię syfu wszyscy równi mogą to zrobić, ale tylko dlatego nie robi postęp moralny, a tamten jest niemoralny ci co moralne służy do legitymizacji własnej słabości plus do deprecjonowania ich ściągania z tytułu innych, którzy są niemoralne albo dach niestety historia nie jest domeną szczęście swoją miłość historia dopiero realizuje moralność uniwersalną, zwłaszcza właściwą postawę w tej wolności społecznej dostaną państwo tak jak jest wprost stanowi wzrost jedno był ogromny i bohatera filmu ograniczy możliwość przejścia przez tę małość jego rodzina z dnia jedno 3 LO krotnie wpisywał wielka postać zwierzaka, o ile posiada wielką energię, a po drugie, wyczuwa tętna historie z biegiem historii wartości w drugą stronę kosztować przeciwko Napoleonowi nigdy nie będzie wielki Napoleon Total w powietrzu i News nowy świat nowe kodeksy wiemy ta droga 2 kryteria wielka energia plus właśnie wyczucie rytmu historii sprzyjamy postępowi Krakowowi toczy się nakazów epoki prawo to nie pasuje do Donalda trampa wszystko przykład Chin wiecu, ale chyba pomylili wśród, a to realizacji wolności Obywatelskiej uchwały dostaną państwo bardzo dziękujemy prof. Paweł Pieniążek był naszym gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OGRÓD PYTAŃ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA