REKLAMA

Czy Trybunał Konstytucyjny przekroczył swoje uprawnienia?

Połączenie
Data emisji:
2017-10-24 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:39 min.
Udostępnij:

Trybunał Konstytucyjny ogłosi dziś dwa wyroki - w sprawie konstytucyjności regulaminu wyboru kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego i w sprawie zaskarżonych przez RPO zapisów trzech ustaw z 2016 r., regulujących działalność TK. Po 14:00 naszymi gości będą prof. Marek Chmaj i dr Tomasz Zalasiński

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór 14 7 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie ze mną studium prof. Marek Chmaj konstytucjonalista dzień dobry dzień dobry witam serdecznie im dr Tomasz Zalasiński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego dzień dobry dzień na rodzinę panie redaktorze dzień, bo państwo możemy mówić dzisiejsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego odnośnie Sądu Najwyższego odnośnie regulaminu tegoż sądu w sprawie wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Rozwiń » Najwyższego ten decyzję interpretuje się jako otwarcie drogi do odwołania Małgorzaty Gersdorf ze stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie może najpierw odnieśli się do tego są tutaj stało się przedmiotem skargi konstytucyjnej i ile to w ogóle powinno trafić do Trybunału Konstytucyjnego zdaje się pan prof. Marek Chmaj twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny, badając regulamin Sądu Najwyższego przekroczył swoje uprawnienia rzeczywiście wiemy, że Trybunał nie kontroluje aktów prawa wewnętrznego zresztą sam zakres wniosku złożonym przez posłów prawa i sprawiedliwości odnosiły się działo do ustawy o Sądzie Najwyższym obecnie obowiązującej w zakresie w jakim ta ustawa nie przewiduje dała wydane m. in. regulaminu zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego poza tym Trybunał moim zdaniem wyszedł poza zakres tego wniosku, bo rozpatrywał nie tylko zarzuty, które podnieśli wnioskodawcy, ale także rozpatrywał inne zarzuty, które sobie sam postawił, do których do, których się w wyroku odniósł m. in. zarzuty dotyczące niezgodności z artykułem, gdzie po 10 03 . konstytucji, który dotyczy tak ważnych aktów prawa czy kierownictwa wewnętrznego twarz się zgadza, że to jest w pewnym sensie reagują myślę, że tutaj uwagi, o które chętnym, który przedstawił pan prof. Chmaj one są zasadne, aczkolwiek ma rzeczywiście w 2 działa komisja Trybunału Konstytucyjnego to opcja Trybunał rozpoznaje akty prawa jazdy można bez wewnętrznego w zakresie ich normatywnego charakteru, więc na szkodę regulamin Sejmu ma charakter normatywny rzecz w tym mieści się w zakresie kognicji Trybunału natomiast w tym przypadku to można być mieć wątpliwości czy i jak daleko tak kognicja sięgała, więc w tym zakresie można podziwiać ich uwagi pana profesora tak czy ja rozumiem, że posłowie PiS mieli zastrzeżenia co do faktu, że Sąd Najwyższy wybierała prezesa Sądu Najwyższego w wewnętrznym regulaminem ani ustawą tak to było jak zdaje się to to główne zastrzeżenia tak to zastrzeżenie zrozumiałe z lektury wniosku natomiast to moje ocenie trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że umocowanie do wydania tego rajdu regulamin ma charakter ustawowy to jest 1 rzecz druga rzecz w ustawie o Sądzie Najwyższym stąd to podnosiło również Sąd Najwyższy w swoim stanowisku w ustawie o Sądzie Najwyższym są przepisy, które wskazują w jaki sposób tego wyboru dokona w związku z tym no można mieć wątpliwości czy ten cel w postaci uchylenia czy stwierdzenie zgodności z konstytucją samego regulaminu czy rzeczywiście on nie powinien być przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał oceniał poparcie znacząco się że, badając różne przepisy ustawy w sumie Trybunał znęcał się nie tyle nad sędziami Sądu Najwyższego to tylko nad Sejmem, który paręnaście lat temu uchwaliło ustawę o Sądzie Najwyższym i dziś Trybunał w dzisiejszym składzie w wersji podkreślam składzie z uwagi na to, że zasiadał pan sędzia sprawozdawca, który tak naprawdę zdaniem bardzo wielu osób uprawnienia do orzekania nie ma, ponieważ jest dublerem, więc Trybunał w tym składzie na wezwania deszcz lał podkreślał, że to Sejm wtedy popełnił błąd powinien ponieść aż zdaniem Trybunału miał obowiązek bardziej szczegółowo opisać procedurę wyboru pierwszego prezesa w ustach Faith no dobrze to Trybunał poznać coś nad Sejmem poznać coś się także nad prezydentem Komorowskim sędzia sprawozdawca wyraźnie groził prezydentowi Komorowskiemu odpowiedzialnością przed Trybunałem stanu za to, że wybrał spośród 2 kandydatów właśnie panią pierwszą prezes Gersdorf w ale pamiętajmy, że wszyscy poprzedni piersi, gdy prezydenci na podstawie tych samych przepisów wybierali poprzednich pierwszych prezesów Sądu Najwyższego, ale Krystynę element niezrozumienia dla mnie znaczy wg prawa sprawiedliwości dobrze rozumiem, że niekonstytucyjne miałoby być także przedstawianie prezydentowi kandydatów przejazd na pierwszego prezesa przez zgromadzenie powinien teraz przewodniczący zgromadzenia to rozumieć, o czym to jest kwestia sformułowania wniosku wniosek sformułowany jest w oparciu o zaniechanie legislacyjne w porze posłowie formują szereg zarzutów, że czegoś w regulaminie nie ma, a powinno być w regulaminie albo powinno być w ustawie z diabłem szczerze, że mam pewne wątpliwości, że do zasadności tego zarzutu, o ile można dyskutować czytamy procedura powinna być w ustawie czy może być w regulaminie o tyleż kwestia zarzutu dotycząca uchwały to jest kwestia dyskusyjna, więc ja osobiście mam wątpliwości co do co do tego zarzutu tak ale jaki będzie miał 8 medali będzie skutek prawny uznania przez Trybunał Konstytucyjny w większości krajów skarg w zgłoszonych przez prawo sprawiedliwość co to będzie oznaczało dla tych mamy standard domniemania konstytucyjności o tym, mówiliśmy wielokrotnie, więc wyrok ma skutek na przyszłość w żadnym wypadku nie oznacza to, że czynności jakiekolwiek dokonane na podstawie przepisów, które uznano w tym roku za niezgodne z konstytucją są wadliwe czy niemożna powiedzieć, że prezes Małgorzata Gersdorf została wybrana niekonstytucyjne czy niezgodnie z Instytutu została wybrana została w panikę pierwsza prezes Sądu Najwyższego została wybrana zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami prawa na ich podstawie i zgodnie z ich treścią natomiast po kilku latach po wielu latach Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie rozstrzygnięcie, aczkolwiek zastrzega również to, o czym mówił van PUR FSO, iż sędzia sprawozdawca był tak jest tzw. sędziom dublerem i tutaj Trybunał Konstytucyjny wprost odnieść także doktryna prawa czy publicyści, ale Trybunał Konstytucyjny wprost z podważa legitymację tego sędziego do orzekania, a więc w tym orzeczeniu Trybunału stwierdził, że przepisy są niezgodne z konstytucją wybrane przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym regulamin związku z tym skutkuje to wyłącznie na przyszłość w mojej ocenie skutkiem tego wyroku jest obowiązek po stronie ustawodawcy wprowadzenia do ustawy o SN bardziej szczegółowych regulacji dotyczących wyboru prezesa i osoby z Najwyższego na tak marny skutek prawny i skutek taki faktyczna polityczna w skutek prawny jest tak jak pan doktor powiedział Trybunał wydał wyrok zakresowy w przepisach na razie nic nie zmienia, ale to oznacza dla ustawodawcy konieczność przyszłości bardziej szczegółowego uregulowania procedury wyboru pierwszego prezesa jak znam życie i jak obserwuję scenę polityczną zapewne ten sposób wyboru tak zostanie uregulowany w ustawie, aby jak dajmy im bardziej ograniczyć samodzielność sędziów Sądu Najwyższego w wybieraniu kandydatów zapewne tych kandydatów przybędzie 2, ale Sąd Najwyższy zostanie zmuszony do przedstawiania większej liczby kandydatów także podliczyć swobodę decyzyjną prezydenta no i jeszcze mamy skutek faktyczny czy faktyczne polityczne Otóż Puszcza się u ich formacje od coś było nie tak z wyborem pierwszej prezes no skoro było nie tak skoro podważono przepisy, na podstawie której została wybrana na razie autorytet Leszek był nie tylko rozbitek to one już nie powinna więcej, a nie orzekać ani być pierwszym prezesem taki pójdzie sygnał, chociaż to kompletnie nie wynika z wyroku wynika wręcz przeciwny wniosek to zresztą potwierdził zaś dubler sprawozdawca Mariusz Muszyński, że w prof. Gersdorf została wybrana wtedy zgodnie z przepisami prawa właśnie widzę na żółtym pasku TVN, że zapisy, które pozwoliły na włączenie do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym sędziów Muszyńskiego Ciocha Morawskiego są konstytucyjne, więc zdaje się, że to co przed chwilą mówił pan dr Zalasiński to już jest jak rozumiem przeszłość, a chcesz się zmieniło z Chin, które niestety żyjemy w czasach, kiedy w przeciągu 1 5 minut może nam się zmienić tak radykalnie sytuację mam ja jednak jestem na gruncie wyroków Trybunału kwestionujących kwestionujących możliwość orzekania dublerów muszą się zapoznać z wyrokiem z życzeniem, ale i z zadłużeniem ono jest jak rozumiem w tych filmach tak nieżyjący żółty pas energię za mało, żeby się nim kierować w swoich interpretacjach natomiast jak pamiętam jak pamiętamy wniosek rzecznika praw autorskich to tam wniosek dotyczył przepisu, który włączy włączał do prac Trybunału osoby, które u przy złożyły ślubowanie wobec prezydenta, więc rund tym, że tak powiem tylko tymi drzwiami dublerzy zostali wprowadzeni do Trybunału Konstytucyjnego ja chciałem powiedzieć, że osiedle konstytucji sędziów Trybunału wybiera Sejm tam o złożeniu przysięgi wobec prezydenta mówi nie ma kwestia złożenia ślubowania prezydentowi jest regulowana ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, ale nie ma waloru Konstytucyjnego działa trzymam się tego, że sędziami są ci, którzy zostali wybrani przez Sejm w najmniej zajęte miejsca, a to troszeczkę inaczej o tym, byśmy po raz kolejny otwierali to dyskusja, która była jeszcze w grudniu 20 1 5 roku będzie wtedy zawróciła zupełnie inna historia Otóż Sejm uznał, że może uchylić uchwały swojego poprzednika poprzedniego Sejmu w zakresie powoływania sędziów i uchylił to, wybierając własnych nowych w tym 3 dób nerwów no ja tutaj nabrałem od razu Piotrusia, ale skoro Sejm może uchylać uchwały swojego poprzednika czy poprzedników to sięgajmy dalej nieleczona lub pamiętacie 1 800 30 01 . Sejm powstańczy zdetronizował dynastię Romanowych Mikołaja Pietrzaka, gdybyśmy uchylili tamtą uchwałę albo jeszcze głębiej pamiętacie rok 1 70 0 sześćdziesiąty czwarty Sejm rozbiorowy Tadeusz Rejtan tak pięknie wyglądające na obrazie Matejki chcielibyśmy uchwały tamtego Sejmu uchwały obecnego uchylili nadto pierwszy, że rozbiory zostałby anulowany, a proszę pamiętać, że wtedy granice Rzeczpospolitej sięgały daleko na wschód 14 19 zaś wróćmy do rozmów o 1 4, a 2 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nostry prof. Marek Chmaj oraz dr Tomasz Zalasiński rozmawiamy o dzisiejsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego powiedzieliśmy wcześniej nie o wniosku posłów prawa sprawiedliwości co do konstytucyjności regulaminu wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a teraz nie myślę 3 wnioskami po złożonymi przez Adama Bodnara przez Rzecznika Praw Obywatelskich nie chodzi o zapisy 3 w usta w Trybunale Konstytucyjnym chodzi o wybór tzw. dublerów o sędziów dublerów i dopuszczenie do orzekania przez prezes Julię Przyłębską po wygaśnięciu kadencji Andrzeja Rzeplińskiego Trybunał w składzie Mariusz Muszyński Zbigniew Jędrzejewski Henryk Cioch Leon Kieres Andrzej Zielonacki orzekł, że są to zapisy zgodne z konstytucją czy rozumiem, że sędziowie dublerzy są teraz oficjalnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego tak czy nie pani dość, że zmarła ONZ ban GI za usunięcie z dnia chciałbym powiedzieć, że akurat w tym zakresie podzielam i to w sposób bardzo zdecydowane tezy wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w mojej ocenie zakwestionowane przepisy dotyczące wyłączenia tzw. sędziów dublerów do orzekania poprzez wprowadzenie zapisu, że tylko, że orzekają sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w mojej ocenie ten przepis jest niezgodny z konstytucją i ich w tym zakresie już tak powiem, że zgłasza votum separatum wobec tego co co usłyszałem w tej chwili w zakresie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i chciałbym jeszcze dodać, że w ogóle w zakresie tego orzeczenia to mam pewien generalny taki, a smak, ponieważ to jest chyba naczynie jest na pewno pierwsza taka sytuacja w historii systemu kontroli konstytucyjności prawa Rzym w sprawie orzekania 2 sędziów, którzy są bezpośrednio zainteresowani rozstrzygnięciem tutaj mowa o w ruderach, którzy orzekają o tym czy mogą orzekać to jest rzecz bez precedensu to jest to jest coś niebywałego po prostu o to jeszcze raz powtórzę, bo do punktu to takie rzeczy się nie zdarzają, gdy idzie o kierunek rozstrzygnięcia i nie zazdrościmy okrutny podkreśla, że dr Zalasiński bardzo często, mówi że coś jest jak to pan mówi niedopuszczalne dopuszczanie do niewyobrażalnej czy nie to jest to o niebywałym niebywałe przedmieściach niestety wprost ozdabia się to zdarza coraz częściej co ze Spodkiem trzeba stwierdzić tak jest tego dzisiejszego wyroku Trybunału też czerpią dla siebie jakąś nauczkę Otóż we własnej sprawie we własnej sprawie orzekało 2 dublerów można można zatem, jeżeli nas zatrzyma drogówka, że przekroczyliśmy znacznie prędkość i to na czerwonym świetle przejechaliśmy ponad przez pasy tym momencie wzorem Trybunału błędy sędziów własnej sprawie własnej sprawie i moim zdaniem jako sędziego nie nie przekroczyłem prędkość światła było mocno mocno miętowe można można podobnie ksiądz może sam się rozgrzeszać nie musi iść do kolegi z powiek znikały podobnie wielu z nas może przy drodze urzędem skarbowym podkreślać na chwilę, ale na zarzuty urzędnika jako ostateczna instancja stwierdzam, że wszystkie podatki płaciłem w terminie i w określonej wysokości myślę, że warto się sędziami Trybunał orzekający dzisiaj zacytować fragment przesłać fragment modlitwy Tuwima tutaj cytuję, lecz nade wszystko słowom naszym zmienionym chytrze przez krętaczy jedność przewrócić i prawdziwość niech prawo i zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość ataki gości potem są one odczytał też możemy skończyć rozmowę występ studia, ale jednak warto sobie zadać pytanie jak to decyzja Trybunału ma się do poprzedniej decyzja wrócę do tak do tego co za czasów Andrzeja Rzeplińskiego odnośnie sędziów dublerów Trybunał powiedział macie jak 1 z drugim pogodzić bardzo trudne pytanie nasze pytanie bardzo prosta odpowiedź bardzo trudna należy się odwołać do konstytucji, która mówi o tym i sędziów Trybunału konsument wybiera Sejm, a sędziowie to nie są ci, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta ustawa o Trybunale Konstytucyjnym słusznie podkreśla zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich zwracał uwagę na to, że w ustawie tej ten Konstytucyjny dał pozytywną przesłankę kładzie się na złożenie ślubowania wobec prezydenta ani wybór przez Sejm w związku z tym, kto to jest problem natomiast orzeczenia Trybunału kościelnego są w obrocie prawnym one to to sąd orzeczenia, które były publikowane jest ona sobie w tej chwili wewnętrznie trzecią czasami zdarzają się takie sytuacje, że Trybunał Konstytucyjny odchodzi od swojego poglądu zwykle czyni to ona w nas pamięta pan taką sytuację tak, choć trudno jest tu jest podać wiernym, że nie ma tak spektakularny nie zdarzają się, ale na pewno nie są to tak on tak kategoryczna, że ci, a tutaj wykładnia ustawy treść konstytucji jest jednoznaczna i ona niestety gdy przemawia za niezgodnością z konstytucją zakwestionowane ustawy Trybunał orzekł inaczej, więc na orzeczenie zapewne będzie niezwłocznie opublikowane wejdzie w życie i zgodnie z konstytucją będzie miał moc powszechnie obowiązującą i tyle konstytucjonalista może na ten temat powiedzieć natomiast z treścią orzeczenia się nie zgadza w no cóż poprzednia Trybunał uznał, że trójka sędziów wybranych 8 października 20 1 5 roku to sędziowie wybrani legalnie i z tego orzeczenia Trybunału także wynikało obowiązek prezydenta co Trybunał wyraźnie stwierdził niezwłocznego odebrania ślubowania od tych sędziów, którzy zostali wybrani legalnie 8 października 20 1 5 roku prezydent następnie te bardzo szybko odebrał ślubowanie, ale nie od tych sędziów legalnie wybranych tylko dublerów dzisiaj trybunałów m. in. w składzie 2 dublerów wskazał że, jeżeli prezydent odebrał ślubowanie to znaczy, że to osoby, które przed wobec prezydenta ślubowanie złożyły mogą orzekać w Trybunale no i orzekają, ale to nie zmienia zupełnie naszego oglądu sytuacji mamy 3 sędziów wybranych legalnie co, do których był obowiązek odebrania ślubowania przez prezydenta tymczasem prezydent łamie staną obowiązek odebrał ślubowania dublerów i na podstawie dzisiejszego orzeczenia Trybunału potwierdził, że dublerzy mogą orzekać z tym, że też można wchodzić słowo panu profesorowi też chciałem podkreślić, że słowo orzeczenie dzisiejsze zwłaszcza, gdy idzie o to orzeczenie dotyczące wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, jakbym grał w cudzysłów ponieważ orzekali dublerzy orzekali sędziowie dublerzy orzekali we własnej sprawie są przesłanki wyłączenia wyłączenia sędziów 2 z tego składu, więc ja mam naprawdę poważne wątpliwości co do legalności wydania takiego wyroku i to chciałbym zaznaczyć wzrostu stała się rzecz, która nie powinna mieć miejsca, ponieważ miałem problemy związane z orzekaniem we własnej sprawie były przecież artykułowane publicznie i one są na rzut oka widoczne, a więc tutaj mam mam pewien problem z tym orzeczeniem po prostu mu się może czas mija spokojnie przeczytać przeczytać uzasadnienie ale, ale to ja mówię są pewne wątpliwości prawne co do legalności tego w ja mam ochotę tak już na koniec zapytać panowie się pan wie nie wakacje odnośnie wyboru swojego fachu wyboru specjalizacji prawnik konstytucjonalista dzisiaj w tej rzeczywistości musi opowiedzieć się przed laty wybrano właściwie jest to zawód obecnie i szanowanej pożądane co więcej okazuje się być to mówię bez żartu, że przedstawiciele innych dziedzin prawa, wypowiadając się w sferze publicznej podpisują się czasami jako konstytucjonaliści czy to są teoretycy prawa czy Europy liści i 3 profesorowi prawa cywilnego natomiast odwrotnej sytuacji, że konstytucjonalista podpisuje się jako cywilista czy Europie histeria w praktyce nie zauważyłem także kontratakami, a to, o co mi tutaj chodzi to znaczy jak rozumie się tą szarżę na konstytucję czy o zmianie konstytucji czy lekceważenie tego dokumentu przez obecne władze to właśnie o to czym mamy tutaj do czynienia oczywiście są łamaniem przepisów konstytucji rażącym łamaniem ja już przestałem mówić, że to niema państwa prawa, bo już dawno nie ma chwili ich niedawno to można powiedzieć, że od momentu, kiedy Sejm rozprawił się z 3 legalnie wybranymi sędziami Trybunału, kiedy prezydent odebrał ślubowania od sędziów dublerów dla całej piątki ówcześnie wybranych sędziów później tylko ta sytuacja się pogłębia mamy prezydenta, który nie ma refleksji konstytucyjnej, który podpisuje bardzo często ustawy co, do których mamy duże wątpliwości konstytucyjne mamy prezydenta, który zgodnie z art. 1 2 6 czuwa nad przestrzeganiem konstytucji ten prezydent przedkłada Sejmowi 2 projekty usta w tak jak ostatnio, w których ustawą zakłada wygaszenie kadencji określony w konstytucji to rzecz bez precedensu w Money Sejm, który uchwala ustawy niezgodne z konstytucją, który tworzy też ustawą organy nieprzewidziane przez konstytucję n p. rada mediów nalot narodowych i ta Radomska do mediów przejmuje uprawnienia konstytucyjne uprawnienia krajowej rady Radiofonii telewizji mogłem co mnożyć takich naruszeń jest dużo oczywiście to 5 możemy je zastanawiamy się jak trzeba będzie to w przyszłości naprawić wracając do pytania pana redaktora w moim przypadku wybór był naturalnym, aczkolwiek powiem szczerze, że warunki wykonywania zawodu się mocno skomplikowały inflacji o wadach doszliśmy Szanowni państwo w nawiązują też do tego, o czym powiedział pan profesor bardzo wiele osób rzeczywiście przypisuje sobie wykształcenie praprawnuk konstytucja na listach i konstytucjonalistów w tej chwili mam bardzo wielu, a ja bym boją się nawet bardzo chciał, żeby było bardzo wielu konstytucjonalistów, bo boi, bo w tej refleksji nad konstytucją brakuje ja jeszcze mogę dodać, że pisałem doktorat na temat zasad prawidłowej legislacji ma to ktoś w ogóle trafia zostawia mnie w trudnej sytuacji w 2 w dniu dzisiejszym, a też 2 w 2 w barwach tak szaleją teraz szczególnie na natomiast z perspektywy konstytucjonalisty powiem szczerze, że bardzo mnie niepokoi to w jaki sposób się czyta konstytucję w jaki sposób się analizuje i tutaj nie chodzi wyłącznie o nie prawników, ale również prawników ktoś, kto przedstawia się jako konstytucjonalista jak słucham jego wypowiedzi i widzę, że o antykoncepcji nie widzi on widzi 1 przepis i widzi cel, który chce osiągnąć i to jest bardzo przykre konsekwencje powinno się wykładać systemowo w oparciu o wartości, które za miejsce zaniósł swoją szereg przepisów, a nie tylko patrzeć na 1 przepis, który mazda w danym momencie interesuje to analiza konstytucji to nie jest prosta sprawa to to jest bardzo skomplikowana wykładnia i widziałem mówiono namnożyło się konstrukcja nazistów, ale efekty wykładni są raczej słabe w tym kraju oraz dr Tomasz Leszczyński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego prof. Marek Chmaj konstytucjonalista byli państwo moimi gośćmi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA