REKLAMA

Projekt ustawy o jawności w końcu jawny. Analizuje Aleksandra Kobylińska

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-10-25 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed śniadaniem w dołku tak nazywa się ten program od 5 lat no nie da się ukryć Szanowni państwo godzina szósta 2 5 i 3 2 sekundy na zegarek ach, no było miło i radości teraz też będzie miło ze względu na gości, ale chyba nieco mniej radośnie ze względu na temat, ale może się mylę pani Maria napisała przecież nikt nie widział tej ustawy póki co jest niejawna mnie pani Maria od wczoraj jest jawna i przeczytałem i powiem szczerze, że to niebyła lekka i łatwa Rozwiń » lektura państwa mają gorsze jest Aleksandra Kobylińska z Instytutu spraw publicznych w dużo bardziej wnikliwie przeczytała i dużo więcej niż ja prosty dziennikarz zrozumiała witam bardzo serdecznie dzień dobry państwu w założeniach ustawa ma zwiększyć kontrolę społeczną i wobec urzędników wobec polityków i służb pośrednio też i co z tych założeń jest w ustawie, o których mówili autorzy czy patroni tej ustawy pan Kamiński pan Wąsik takie podstawowe obszary, które możemy wskazać jako Novum tej ustawy to jest po pierwsze, fakt, że został ujednolicony system oświadczeń majątkowych i to jest taka kwestia, która rzeczywiście wychodzi naprzeci w postulatom, które już od lat były podnoszonej w środowisku organizacji pozarządowych nie tylko w Luboniu źle z UE w tym obszarze był straszny bałagan każda grupa w funkcjonariuszy publicznych miał zupełnie inne formularze oświadczenia majątkowego inne zasady dotyczące publikacji tego oświadczenia majątkowego i w tym sensie ta ustawa rzeczywiście wprowadzę jakiś tam porządek w tym zakresie, bo ujednolica formularz oświadczenia majątkowego i ujednolica zasady dotyczące publikacji teraz wszystkie oświadczenia majątkowe będą jawne w alei to MF możemy powiedzieć, że jest taki krok naprzód iść chodzi o o zwiększenie kontroli nad tym obszarem to znaczy w tej kontroli oczyszcza rozproszone i społecznej było, bo wszelkie formy ujawniania takich informacji dają wgląd w Atalancie szerszej grupie osób do tego żeby, żeby te informacje weryfikować oczywiście przy takim zakresie informacji, jakie na, jakie mamy tych tez ogromne rzesze osób, które są zobowiązane do tego, żeby składać oświadczenia majątkowe do służby, które się zajmują z kontrolą oświadczeń majątkowych tak naprawdę nie są w stanie tego robić skutecznie robią to wyrywkowo i z tego powodu pomysł na to, żeby jednak to błoto miał taki charakter właśnie jawne i w żywym, żeby dopuścić tę kontrolę społeczną właśnie nad nad tym obszarem podobny charakter też ma rozwiązanie, które zakłada obowiązek publikowania rejestrów umów dla podmiotów sektora finansów publicznych w alei to jest taki dość duży przełom jeśli chodzi o transparentność jawność tym obszarze wszystkie umowy cywilnoprawne zawierane przez podmioty publiczne i te są nie tylko instytucje publiczne administracji rządowej samorządowej są to też przedsiębiorstwa państwowe spółki skarbu państwa wszystkie umowy cywilnoprawne muszą się znaleźć w takim rejestrze w UE i młodzieży i przejrzyste transparentach i ten rejestr będzie wejście do dostępne dla każdego, bo to jest zmiana, która przepraszam, że wchodzę w słowa, ale były w moim prostym postrzeganiu rzeczywistości bardzo jest rewolucyjna tak taki trend również jest korzyścią dla ich realizacja takie postulaty, które od lat podnoszone w natomiast jak nie wiem jak to w praktyce będzie wyglądało tak naprawdę dobra, gdy zgodzą się politycy na taką transparentność tak jest jest to takie rozwiązanie, które no jest to prawdopodobnie może być bardzo kontrowersyjny dla tych osób, które będą zobowiązane oczywiście też, że wiąże się z dużym nakładem pracy prawdopodobnie, chociaż w są takie kraje, w których to już od dłuższego czasu funkcjonuje też kraje z naszego imprezami obszaru geograficznego i w i kulturowego Dzwoneczka na Słowacji już od ładnych paru lat takie rozwiązanie funkcjonuje ono rzeczywiście są przyczyniła do do zwiększenia poziomu przejrzystości moim imieniem zmarłej zminimalizowania korupcji tak samo rodzice tutaj chodzi o to, żeby w UE, żeby znowu tak kontrola społeczna objęła taki obszar, w którym mamy do czynienia często właśnie z jakimiś utrwalany i administracyjne biznesami tak, gdzie indziej jak właśnie tej przejrzystości wcześniej nie było gdzie, gdzie dochodziła nie będą marnotrawienia środków publicznych te wszystkie informacje jakoś tam mogą się przyczynić do tego, żeby w UE, żeby ta kontrola była skuteczniejsza no dobrze one w założeniach w zasadzie ingeruje w taki obszar zastępuje 3 3 różne obszary i 3 różne ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy administracji Państwowej szeroko nazwijmy to tak no i nie ta trzecia ustawa, czyli ustawa o szukam w myśli szukam też w tekście, a właśnie ustawa o działalności lobbingowej tak w jaki sposób ten trzeci obszar inaczej jest tez akurat bardzo interesujące, dlatego że to jest taki obszar, w którym jednak pewne środowiska dopatrują się dość sporego zagrożenia dla własnych, ale dla Grajewa wolę rozwiązania harcerze w procesie stanowienia prawa WTO to tutaj chodzi i to nie tylko w procesy stanowienia prawa w na inne na tym poziomie rządowym parlamentarnym, ale również w odniesieniu do instytucji samorządowych bała, bo te przepisy również będą obejmowały instytucje samorządowe w tomie takie rozwiązanie, które nakazuje wszystkim podmiotom i z etosu nie tylko podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową w, a także właściwie wszystkie inne podmioty nie tylko organizacje pozarządowe, ale również osoby fizyczne w PRL w myśl przepisów tych ustaw mają obowiązek ujawnienia swych źródeł finansowania za ostatnie 2 lata my tutaj się pojawia oczywiście pytanie, bo z 1 strony można powiedzieć, że także, że te kwestie powinny być jawne i Köln to zarówno organizacje pozarządowe, jakie nie wiem firmy w różnego typu podmioty powinny jak działa w sposób przejrzysty tak, a tutaj niestety nie wiemy jak Hey FF w jaki sposób te informacje są wykorzystywane tak czy w organizacje prorządowe teraz wszyscy trochę obawiają że, że będzie to taki pierwszy krok do tego żeby, żeby jakoś jakąś część tych podmiotów wykluczyć n p. Allianz nagroda to inwigilować, ale tak tak znaczy w oczy wiście jest także, że przy każdym innym każdy podmiot, którego przyzwoicie prowadzi swoją sprawozdawczość tak, że w odniesieniu do fundacji czy sprawa jest Stowarzyszenie oczywiście jest jest obowiązek ujawniania tego, jakie mamy 3, jakie jak wyglądają nasze finanse tak natomiast tutaj raczej obawa idzie w tym stronę, że żaden następnym krokiem w el będzie n p. wykluczenie pewnego kręgu podmiotów z tego procesu legislacyjnego n p. z tego powodu, że są niedofinansowane przez zagranicznych darczyńców paniom, ale tak jak Rosja wzorem rosyjskich agentów obcych tak każdy, ale oczywisty rezolucja pozarządową zdane tylko domysły to co się znalazło w ustawie w Eton to jest właśnie tak dość daleko idące jak gdyby rozwiązanie, które nakazuje właśnie ujawnianie źródeł finansowania bardzo ważne, że szef CBA będzie miał prawo wezwania w każdej chwili do złożenia oświadczenia majątkowego każdej osoby pełniącej funkcje publiczne to ma swoje wady zalety, ale ma też wady oczywiście, choć takie dojeżdżam do oświadczenia majątkowe taką na w tej chwili, ale ten katalog podmiotów jest raj jest Royal, które są obowiązane do tego, żeby składać oświadczenia majątkowe w UE jest bardzo szeroki on jeszcze został postrzelony przez tę ustawę z, a więc tutaj nie wydaje się, że to było jakoś, szczególnie że szczególnie ryzykowne przepis, bo popracuje i stało się też pewną rutyną powiedziałabym tak znanym z w środowisku tych osób, które pełnią funkcje publiczne Zień po prostu z regularnie takie oświadczenia majątkowe muszą składać natomiast to on to co może mnie jeszcze z takich obszarów, które wywołują nasze istnienie zaniedbała wiele wątpliwości w tutaj jest ciałem, a cały ten blok, którym pan wspomniał przepisów, które dotyczą dostępu do informacji publicznej w tej chwili mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej, która WI lidze kwestię reguluje w intymne niestety bieg w ramach tej ustawy może są też jakieś takie ekipy w rozwiązania, które mają poszerzyć dostęp do tej informacji publicznej w razie również znalazły się takie zapisy, które niestety mogą się przyczynić do tego, że ten dostęp będzie ograniczony i ograniczone na takich uznaniowych zasadach, bo jest tam taka dość niebezpieczna klauzula, która została wprowadzona w erze w sytuacji, kiedy ktoś uporczywie uporczywie domaga się w udostępnienia informacji publicznej to ten dostęp może mu zostać ograniczone i to jest niestety taki w UE jest bardziej wolni od ujawnionych zapisów, bo co to oznacza uporczywie czy n p. uporczywe domaganie się jest proszenie wielokrotne ministra zdrowia, żeby wyjaśnił, dlaczego agencja zajmująca się taryfikacją świadczenie usług medycznych podejmuje jakieś decyzje tak trzeba pamiętać, że to jest to takie prawo, które jest gwarantowane konstytucyjnie, więc po, więc wydaje nam się, że taka przesłanka jest po prostu w PRL absolutnie nieadekwatne i stwarzał zagrożenie do tego, że to, że instytucje zobowiązane do udzielania informacji publicznej Bano się zasłaniać właśnie to właśnie ten przepis, bo ja myślę, że to jest 1 z tych głównych niepokojących elementów czy jest n p. uporczywym proszenie Ministerstwo Obrony Narodowej o informacje na temat jakiegoś przetargu albo bez przetargu zakupów to jest taka furtka, którą Bóg może budzić poważne poważne zastrzeżenie wątpliwości, ale i kolejne kolejny jeszcze taki haczyk, który 1 6 w ustawie z satysfakcją odpłatności za udzielenie informacji publicznej, bo wcześniej MF było takie rozwiązanie, które pozwalało podmiotom zobowiązanym nakłada na nakładanie opłat z na te osoby, które nic domagają się udostępniał leki szczególnie nie wiem, ale wymagający pracy informacje z czasami tak informację czy chcecie zgromadzić, aby czas gromadzi dokumenty to wymaga czasu to wymaga nie wiem nakładów na starą takie techniczne sprawy, więc w UE, więc te opłaty były wcześniej nakładana natomiast, że udzielenie informacji nie było uzależnione od wniesienia tej opłaty natomiast w tej chwili takie rozwiązanie, że trzeba najpierw uiścić tę wpłatę i PSL znowu obawiam się tego, że to będzie takie nowe narzędzie do tego, żeby nic, żeby wyciągnąć aż 3 nie chodzi o o łącznej zniechęcać nawet, że grzebano na świat tak za Peru zaporowe opłaty proponowane i lekarza, że po prostu MIB ścieżka Odwoławcza ewentualnie odsuniętego, gdzie o tej decyzji o mnie w znaczeniu pułapu opłat za zadano informację publiczną będzie tak długotrwała, że de facto też będzie ta blokowało możliwość uzyskania takiej informacji na koniec jeszcze przejdźmy do sygnalistów, bo to bardzo ważne obszary, którzy w założeniu znowu mają być lepiej chronieni przez polskie prawo to wyjaśnimy słuchaczom, że możecie nie zna tak zakładamy jednak ci, którzy niewiedzą sygnaliści to takie osoby, które informują o różnego rodzaju nieprawidłowościach, ale wody albo podejrzenie łamania czy obchodzenia prawa tak i to trzeba dodać, że są osoby, które funkcjonują w miejscu pracy to znaczy to są takie osoby, które w ramach swoich obowiązków zawodowych w GM wykonywania pracy na rzecz jakiegoś szczelnym podmiotu czy to jest próbą zrozumienia, owszem w rozumieniu to także już tutaj w zamian dostał Lech to są to są rozwiązania, które chronią osobę albo pozostającą w danym środowisku zawodowym i oczywiście my się cieszymy, że ta kwestia została po latach naprawdę po latach naszych wysiłków, żeby ktoś się tym zajął została podjęta wreszcie natomiast to co nas martwić o to, że ta ochrona niestety ma ma takie też wycinkowo charakter takiej realnym u nas w naszym z naszego punktu widzenia niewystarczające, dlatego że po pierwsza ma się odnosić tylko oddałam kre w i ujawniania w wybranych przez przestępstwa to są przede wszystkim takie przestępstwa, które nie odnoszą się do w Radenci przed oczy jak przed przestępczości gospodarczej czy przestępczości dotyczącej sporządzania dokumentacji w firmie przestępczości korupcyjnej w natomiast z naszego doświadczenia wynika, że Gerard ten katalog przestępstw, czyli też, że jakiś innych nieetycznych praktyk co, do których sygnaliści mogą dostarczać informacji jest jest bardzo bardzo szeroki i tutaj niestety to zawężenie będzie skutkowało tym, że bardzo duża część osób w Polsce nie dostanie tej ochrony nawet jeśli w ujawnianiu informacji ma co istotne z punktu widzenia interesów Rosji dziwny zapis na bardzo dziękuję Aleksandra Kobylińska była państwem sięga się Instytut spra w publicznych dziękuję bardzo państwu również powoli dziękuję za bycie ze mną w pierwszym śniadanie w toku, bo jeszcze jeszcze przez chwilę zostanę na antenie, ponieważ przygotuje dla państwa pierwszy program gospodarczy na koniec tylko pan Piotr wysłał do nas maila, w którym napisał, że szykuje się z ukochaną na jej wyjazd wyjątkowo wstało piątej w związku z tym słucha nas nieco dłużej i że będzie wdzięczny za pozdrowienia od Piotra dla słoneczka w pozdrawiam od Piotra słoneczko w takim razie dziękuję pani Ania, ale wręcz te studia pana Piotra i słoneczko pozdrawiam państwu państwo zaproszone informacje, po którym wrócą z pierwszym programem gospodarki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA