REKLAMA

Co zakłada nowy projekt ordynacji podatkowej? Dr Irena Ożóg, dr Andrzej Arendarski i dr Jakub Borowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-10-25 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka magazynek tak część druga Maciej Głogowski dzień dobry, a w sumie od moich wie pan dr Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej dzień dobry widok pani dr Irena Ożóg Kancelaria Ożóg Tomczykowski biznes Center Club dzień dobry dzień w mandacie Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole szkoła główna handlowa dzień dobry snajper Lecha bezrobocie we wrześniu podał GUS mieliśmy 6 i osiemdziesiątych w sierpniu mieliśmy 7 i Rozwiń » jak tu od dłuższego czasu pytam czy wychodzimy do ściany państwo mówią, że są problemy na rynku pracy, a bezrobocie i tak spada, więc jest chyba dobrze jest dobrze i spada, ale mieli zbadać coraz wolniej przy czym musisz uderzyć w pierś to znaczy, iż chodzi o stan bezrobocia to prawdopodobnie są także na środku, której te błędy prognozy Chiny były relatywnie dużej to nie tylko nie tylko ekonomistów rynkowych, ale miły serwery i inne duże instytucje Pattona szkodzą taką kwerendę po raportach o inflacji Narodowego Banku Polskiego narodu bank Polski przez ostatnich kilka lat znacząco obniżył stopy bezrobocia równowagi czy te stopy, poniżej której bardzo trudno zejść też pomylił się tylko bardzo bardzo znacząco także na akurat to jest taka przyjemna po bokach przyjemna pomógł w Andorze, a przy okazji chciałbym jak pan dr Burski jest przy głosie zaraz państwo daje też GUS w pierwszej części magazynu, jaka jest naszym gościem był pan prof. Leszek Balcerowicz na koniec pytają o to co być może nie spędza sen z powiek niektórym, czyli od ceny to co się dzieje z inflacją patrząc na ceny żywności to jest coś co najłatwiej uchodźcami i patrzymy na żywność w ogóle uważam, że jest już znaną, bo żywność prawie codziennie trzeba kupić, a ona jest wyraźnie droższa pan profesor postawił taką tezę na maj wójt będąc już w już szefem NBP od przeszło 1 0 lat chyba jednak powinniśmy już stopy procentowe podnosić ostatnio coraz częściej możemy tutaj także w magazynie czeka je cytować naszym słuchaczom rośnie grupa członków RPP, którzy sugerują, że być może ta podwyżka będzie szybciej niż na koniec przyszłego roku co się dzieje z inflacją mamy i co się będzie umorzona rzetelne to drugie pytanie, zwłaszcza że będzie to ma wiele się mamy inflację, która wynosi 2 2 % rosną szybko relatywnie szybko na tle przeszłości ceny żywności natomiast polityka pieniężna powinna być zorientowana na północ w stabilizowanie cen oczywiście, ale musisz się orientować na przyszłe procesy inflacyjne, ponieważ pomiędzy decyzjami w polityce pieniężnej, a ich wpływem na inflację 12 czasu to jest kilka kwartałów związku z tak naprawdę musimy o tym, jeżeli są też na pytanie co zrobić stopach procentowych musimy się kierować przede wszystkim prognozami i te prognozy Narodowego Banku Polskiego poznamy już niebawem to będzie listopadowa projekcja inflacji nasze oceny wskazują, że inflacja pozostanie poniżej celu inflacyjnego 3 2 i pół procent przez wielu najbliższych kwartałów tempo wzrostu cen żywności silniej wyhamuje może mieć nawet deflację, czyli spadek cen żywności w ujęciu rok do roku w czwartym kwartale przyszłego roku w naszych znajomków, ale i to ten horyzont dla polityki pieniężnej właśnie bardzo ważny Chiny inflacja bazowa, czyli ta inflacja po wyłączeniu cen żywności cen nośników energii ona jest niska 1 % będzie rosła, ale będzie rosła stopniowo wydają się dzisiaj nie ma podsta w do takiej decyzji o podwyżce stóp procentowych, ale im nic złego w tej relacji, że to nam rosną płace, że mamy coraz wyższe oczekiwania to widzimy, że rosną ceny ten film widzi złego w tych relacjach nie dzieje płace inflacja inflację płace i t d . w kosztach to Point miejscowa interesów myślę, że trochę się dzieje w Mannheim rano wraz ze badania siły nabywczej gospodarst w domowych, dlatego że my, że jeżeli weźmiemy pod uwagę udział wydatków bieżących i w tym wydatków na żywność w tym roku przy dynamicznym wzroście płac jednak w przewidywanym na przewidywanej stopie wzrostu cen towarów żywnościowych to znakomicie realną wartość nabywczą pieniędzy, które otrzymują gospodarstwa domowe obniża natomiast jeśli chodzi o o kwestie obniżki podwyżki stóp procentowych Matyjaszczyk SLD Remak absolutnie zgadzam, dlatego że uważam, że nie można na politykę pieniężną patrzeć przez pryzmat 1 kwartału czy 2 kwartałów, dlatego że efekt jest dużo zapewnia, że nie można, ale chodzimy do sklepu widzimy, że jest drożej niż zaczynam zastanawiać co z tego będzie przysługiwać leżą poza polską, a raczej w wyjazdach trochę poza polską, ale trochę pewnie, ale trochę pewnie też jej i mają swoje źródło jeśli chodzi o wzrost cen artykułów spożywczych w w rolnictwie tegoroczne wyniki rolnictwa tegorocznego, jakkolwiek nie dramatyczne to jednak są gorsze niż w latach poprzednich przykład kwerenda panie redaktorze podsumować działalność w porze bardzo ceny wieprzowiny będą spadać cykl świński ceny masła będą spadać, dlatego że skończyła się spekulacja na wzrost jego oceny ceny pieczywa będą się stabilizować, dlatego że mamy rzeczywiście odłożony efekt wzrostu cen zbóż natomiast to nie będzie trwał w nieskończoność co do mamy dalej WTO co zrobić ze złóż z mniej, ale Bóg był był DSG był bardzo chcieli tak, gdy jest pewne futbolowe jaja i dobrze teraz, ale z serii był tylko premier Piechociński udowadnia noworocznych będę rozszerzać nasze lokum były szyła ski w tym roku co do zasady zakładamy, że one się nie powtórzą takiej skali w przyszłym roku w związku z tym również będzie mieć efekty bazy to wszystko cała pod uwagę obowiązujący pracy inny, ale oczywiście pytanie zasadnicze jest taki w jakim stopniu ten wzrost płac będzie się przenosił na wyższe ceny i w usługach w większym stopniu w przypadku tych długów, które w sumie w ciągu, których istnieje silna konkurencja na rynku długu, dla których konkurencją z Chin, bo n p . jeszcze, przyłączając się złotym to przeniesienie będzie niewielki w związku z tym nie spodziewam się w najbliższych kwartałach tak, iż eksplozji inflacji wzrostu inflacji powyżej celu i w związku z tym moim zdaniem nie ma podstaw do tego, żeby stopy podnosić VAT tak bardzo nie znaczy, że stopy nie będą podniesione z Lwowa tanich dokładna prognoza, a już w kategoriach, że panie rektorze spotykamy się za parę miesięcy i rozliczamy pokoleń w panelach drzwi są rozliczani z dnia zjawił, ale myślę, że w panele drewniane rzecz mianowicie pojawiają się opinie i to takich powiedział miarodajnych ośrodków analitycznych się w Polskiej gospodarce w przyszłym roku może grać tzw. przegrzanie, a co to znaczy, gdy słyszy to lepiej wyjaśnia pan tam pan premier kupuje drewno dodaje świętem podest negatywne skutki zbyt szybkiego zbycia takiego rozwoju być może propozycja zwiększenia stóp, czyli ograniczenie podaży w taniego taniego pieniądza, ale musiałby zostać w Busha rzeczywiście wystąpi taka lista czynników, które świadczą o przyznaniu bardzo szybki wzrost kredytów pogarszanie się saldo bilansu handlowego w PGL lasy są podobnej tego wszystkiego nie ma związku z tym oczywiście IQ wzrosło ryzyko przegrzania to pełna zgoda 3, a ile ono jest wciąż niskie bardzo dziękuję K2, a już szansa, że pan prezes Arendarski tak siedzi w kąciku nic nie musi trwale martwi panie prezesie ja ze szczerą troską jest dalej niż przepraszam to poza tym wszystkim się podoba mu, że burleska na pytanie, jakie chciwość jest zarząd wszystko, żeby ich nie to musimy rozwinąć to mnie to już ten sam ponad 3 ha maksymalna podstawa długo wszystko się podoba nam pogoda się opowiada się podoba im trochę mniej też więcej słońca tragicznie mało słonecznych nie było w tym w Utah Jazz lub lekarz po prostu tragedia to wpływa na ocenę wpływa na nie jest również Diane Lane strzelisty akt c i szczerze nie powinien tak sobie na mnie wpływa źle i koniec zwiedzania no dobrze drodzy państwo pan prof. Balcerowicz 3 powiedział tak w napytanie mówię o o służbie zdrowia i co robić powierzono najpierw trzeba mieć dobrą analizę, aby móc n p. odpowiedzieć na pytanie czy należałoby składkę zdrowotną po to, podnosić w Polsce bardzo często ostatnio w dyskusjach wywołanych tym dramatycznym głodowym protestami my od razu pojawia się argument składki z drugiej strony rząd chce, mówi że zrobił wszystko co zrobić, czyli przyjął projekt ustawy i chce dać za kilka lat 6 % relacji do PKB na służbę zdrowia ja mam w pamięci kilkanaście dni temu pan Artur Borowski tutaj nasze audycje opowiadał, dlaczego nie można dać tych 3 0 8 % PKB w ciągu najbliższych 2 lat, bo 500 plus, bo obniżony wiek emerytalny pan doktor do tej wyliczanki jeszcze w obronę terytorialną wszystkie te działania składają się na potrzebne 3 6 miliardów złotych, a więc podjęliśmy decyzję polityczną co dalej, ale nawet, gdyby te okoliczności te nie istnieje nie jest euro, o których pan dr Borawski jest holenderski mąż, więc twierdzić, że i, by się podnieśli tę składkę do 6 % nie ruszając z tego systemu ochrony zdrowia jest w tej chwili to śmiem twierdzić, że pieniądze znikną natomiast ewidentnej poprawy świadczenia usług medycznych nie będzie, dlatego że trzeba myśleć oczywiście zwiększeniu funduszy w Polsce jest on jest zbyt małej przeznaczonego na ochronę zdrowia natomiast to powinny poprzedzić ma bardzo głęboko powietrze powietrze poprzedzić bardzo głębokie zmiany w całym cyklu zajmie konkurencyjność kas chorych prawda jej możliwości ich wyboru przez i t d. tak dalej i nie robienie tam Perry rozwojowi prywatnego lecznictwa no ale ich czas, żeby jakiś jakiś pierwiastek irracjonalny sprawdzony w wielu krajach w Izraelu ten stał się będzie się uczyć to działa jak trzeba, ale powiedzcie mi zupełnie szczerze państwo, bo my już nie chodzi o politykę rząd mówi wychodzi, mówi że 6 % Francji do PKB co nic nikomu tak naprawdę nie mówi jakieś 6 % należy 6 % będzie w 20 2 5 roku na to opozycja wychodzi mówi tak co w ogóle będzie się zajmował 20 2 5 rokiem, kiedy to będzie, kto będzie rządził i t d . tak dalej na co jest przestrzeń finansowa dzisiaj czy te obietnice, które składa rząd są realne jak mamy do tego podejść z naszego punktu widzenia tutaj profesjonalnego w po cisza w długim okresie chyba chyba jednak są realne jeśli chodzi o podwyższenie wydatków jak ów udziału wydatków na służbę zdrowia w UE w Polsce natomiast my natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na Nowacką na takie przepraszam za określenie swych zgranie się pokonać jeśli chodzi o składkę, bo nie wiemy do końca do końca pewnym co to oznacza co oznaczałoby dla przeciętnego obywatela podwyższenie składki na ubezpieczenie zdrowotne a dlaczego dlatego, że składka jest ściśle z tym powiązana z podatkiem osobistym Otóż część składki e-składka w ogóle wynosi 9 % w podstawy jeśli pan najogólniej wynagrodzenia w, a wynagrodzenia za pracę czy z innych tytułów natomiast część tej składki jest odliczana od podatku się dyskusji w UE o skład c nie powiedziano i Sejm ewentualnie jej wzrost byłby odliczany od podatku co oznaczało, że bezpośredni ciężar poniesie, bo niezbyt budżet państwa czy też również ani założyć jak będzie w krajach WNP PL z 1 z UE od obywateli mówi co oznaczało de facto wzrost opodatkowania w nie nazywali składki tak, by było rozśmieszał, gdy portfel preferowani zmierzają do tego zmierzam do tego, że żadna dyskusja o zarówno o podwyższeniu ulegnie podwyższeniu składki jest niepełna informuje wprost będziemy de facto podnosić podatki czy znaki akcyzy oraz znajomością w sieci powiązań i myślę, że to jest kwestia ta w bardzo polityczna i i w tej kadencji chyba tej podwyżki składki od tych lektur szkolnych lektur wzywał tutaj takiej szczerej odpowiedzi na wieść, że wciąż się zgadzam z panem doktorem marynarskie życie co wcześniej zastanowić nad tym jak ten pan te pieniądze z żywych nie zmarnować dodatkowe pieniądze pojawią się w systemie ich szefami w 1 obszarze możemy dość bezpiecznie przyjąć, że jeżeli te pieniądze część stanowi szansę na wzrost płac lekarzy i pielęgniarek to ta wschodnia będą pieniądze zmarnowane wiemy co się dzieje, więc tu tylko oczywiście, gdyby te pieniądze, gdyby te wynagrodzenia znacząco wzrosnąć na to urząd i pewnie słusznie obawia się, że to doprowadzi do spirali roszczeń w całym sektorze publicznym na to trudno będzie zapanować no ale gdy jest to znak PN efekt wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie więc, że ktoś musi dźwignąć pas po drugiej stronie, ale może dźwignąć naruszyć w 1 społeczeństwa no przecież my, nawet jeżeli jest to budżet państwa to przecież też nic co dobrze, a jeszcze 1 rzecz panie doktorze, bo pan z tym przywołam tutaj już raz, więc nie będę całości powtarzał przy po pokazywał to wyliczenie, dlaczego to 6 8 % jest niemożliwe, że to była nasza polityczna decyzja wybraliśmy program PiS-u, więc się nie mieści finansowo, a czy pana zdaniem szefa procent PKB w ciągu najbliższych 8 lat jest możliwa w długim okresie oczywiście jest możliwe natomiast to będzie oznaczało zmianę gospodarowania w finansach publicznych w żadnym razie zmian i nosa będzie albo ograniczyć wydatki na innych ludzi na wyrażone w duszach Trump to zupełna ustrzelić pierwszym totalnym powiedział, że inwestycja tak bo, bo tu najłatwiej ich nowo, ale właśnie żeśmy bili dwojgu braciom jest ono albo wolniej chodzić z deficytem sektora finansów publicznych, które ma być w obecnym Małyszowi za tworzący zobowiązany jest mniej kosztowna dla społeczeństwa lat to jest to jest kosztowne społeczeństwa w tym sensie, że po pierwsze, utrzymujemy dług publiczny na poziomie, który to jest sedno powinien być niższy to po pierwsze po drugie tuje i to kosztuje w narażamy się jednak do wstrząsu, dlatego że tak długo jak gospodarka będzie rosła wtem pie w okolicach 3 % z inflacją w okolicach 2 % i będzie utrzymać deficyt sektora finansów publicznych na poziomie zbliżonym do 2 to poniżej 3 % to jesteśmy w stanie jakoś trwać w GL z w miarę stabilnym oraz stabilną relację długu publicznego do PKB, a powyżej 50 %, a przed każdym silnym wstrząsie zewnętrznym, bo od takich wciąż mówimy o wzrost gospodarczy spowalnia deficyt silnie wzrasta żyje no i wtedy trzeba szukać gwałtownych pościel, bo to co szukać oszczędności w wydatkach albo podwyżek podatków oraz rolniczych związków gospodarczych przechodzili wiele razy także na obrót należy go z polityką się na końcu politycy wybiorą rozwiązanie, jakie inne rozwiązanie takie, które najwyraźniej załatwi sprawy przed wyrokiem, gdyż w 20 1 8 i następnym maratonem albo czy mąż bez państwa jak w dobrym więźniowie mówią, że zgodnie z generalnym tej części membrany, które ekstra za małą słońca we wrześniu było informacji w radiu TOK FM po informacjach część trzeciej oczywiście będę pytał zdziwienia jest jeszcze 1 sprawa czy pracownicy delegowani poważna debata w unii Europejskiej, choć tak naprawdę warto pamiętać mówimy o bardzo niewielkiej grupie w ogóle pracowników w całej Unii Europejskiej, ale urosło do rangi, ale w znacznej grupie w Polsce, ale bardzo znacznej grupie Allianz w Polsce informacji handluje ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 4 4 to jest magazyn EKG część trzecia Maciej Głogowski dzień dobry euro 4 zł 2 4 frank 3 6 3 USD 3 zł 6 0, a funt 4 zł 7 3 gr w naszym klubie dziś pani dr Irena Ożóg pan dr Andrzej Arendarski pan dr Jakub Borowski reforma pracowników delegowanych uporać się Unii Europejskiej oczywiście jeszcze parlament będzie szlifował ostateczny kształt, ale pani minister Rafalska wychodziła z obrad w kilka dni temu ich zawiedziona niespójnością grupy Wyszehradzkiej no i tym, że dla Polski zdaje się wedle rządu dobrych rozwiązań nie ma to jest poważna sprawa tak jak mówił przed informacjami, że się dziwić temu temu w branży należy się dziwić zdziwieniu pani minister Rafalskiej, dlatego że proszę pokazać przypadki, kiedy grupa Wyszehradzka, chociaż raz solidarnie w pełnym składzie, bo zawadza albo przeci w jakiemuś rozwiązaniu może zająć się, żeby ktoś nie wyjaśnił te słowa pana wiceministra spraw zagranicznych powiedział, że inne stanowisko Czech i Słowacji na charakter tylko takie rzeczy wytłumaczyć co robić to jest leczenie w knieje w katedrze wawelskiej w Krakowie jest tak świętej jedni z nas, a na jej rzecz pokręcony KH Khan z gmin i stamtąd wywodzi się pokrótce takie powiedzenie każdy Święty nawyk rent a, ale z naszych rezerw dewizowych regionalnych SLD temat niezależnie od powagi sytuacji na polskich kierowców to, że jest możliwe jest możliwe, że jesteśmy tam nadzieję na cenzurowanym w unii powoduje, że na nasz głos się tam po prostu nałożyć nawet powiedziałbym specjalnie, ale spółka była koalicja z pań, ale za mało, a Drzymała być może kiedyś się byśmy uzyskali większe nie większe poparcie w tej chwili sprawą się dla Polski najważniejsze to jest to jak zostanie 8 proc kierowców związane w Kilonii zostaną uznani za tych delegowanych pracowników czy czyszczenie aluzje, że wniosek jest taki, że reforma idzie w stronę, w której Polski pracownik pracując na Zachodzie będzie mniej konkurencyjny tak tak jest tak jest wynagrodzenie to będzie otrzymywał będzie bardziej zbliżone do tego, które otrzymują pracownicy wykonujące podobne czynnością zasadniczą zmianą nie może kierować, analizując znalezione w domu jest tylko taka okres przejściowy ma być 4 lata, więc nowa chcieliśmy 5 między pokrzywdzonym udało się natomiast no to jest powiedzmy sobie tata wiadomość to lepsza gra teraz zbieżność zastanawiam, bo tak źle znosi próżni czy jakoś sobie z tymi nowymi wszedł z przepisami firmy będą mogły poradzić już pierwsze pytanie zadałem jest taki sukces to podniosłe w debacie, a co będzie jeśli po roku z tym pracownikiem rozwiązana jest mowa w ruinach z Anwilem wiązano je podpisał nową umowę o pracę, ale to mi co ma podać albo nie dać mu kolejny dwunastomiesięczny okres, jaki dwunastomiesięczny mróz no to, że może być pracownikiem delegowanym, a ta nadal nie fakt, że daje to zależy czy to w ogóle wchodzi w Łęcznej może grać w działalność innych może być 12 lat związana z 1 zlotym za 2 spodziewam się, że w dyrektywie tak jak większości dyrekty w ostatnio podejmowanych będzie postanowienie o tym, że na nie stosuje się tego okresu zwolnienia owego jeśli w rzeczywisty jeśli stan faktyczny wskazuje na obchodzenie detale i ich rozumiem też, bo w taki być może, chociaż sama jest popularne lot już dłuższego czasu omawiany, ale nie wszyscy musieli śledzić chodzi o zreformowanie systemu, w którym wewnątrz Unii Europejskiej z różnych krajów w różnych miejscach pracują pracownicy i żeby w miarę ujednolicić w sytuacje i i tą samą pracę za tę samą płacę w tym samym miejscu, żeby nie było tej nierównej konkurencji tak dobrze to tłumaczy tak, ale jest też swój los jest pytanie czy to ta zmiana dostaw oraz zaproponowano jest dumna z zasadą swobodnego przepływu siły ognia na scenie z PSP tak dokładnie treści fundamentalna jest analiza uwag biznes i Europy, czyli organizacja pracodawca Europejska, która wskazuje na to, że wnioski, że nie jest to rozwiązanie jest absolutnie chybione, ponieważ jak, gdyby i uderza w finałach w podstawowe zasady funkcjonowania powinno się ten wolny przepływ pracowników i tam rzeczywiście występują również różne nadużycia, ale karanie wszystkich za to, że jak i wolna grupa prawda mała grupa przedsiębiorstw tam oszukuje i t d. tak oszukuje istnienia tam jestem jestem problem taki właśnie tak opisywał tak taki nakaz to uzasadnienia zwracano uwagę właśnie, że czas ukrócić oszustwa prawda i tak by tego dyskusja nie kończy się bowiem sprawę, a teraz w parlamencie europejskim K2 albo państwo nasi słuchacze tego nie widzą, ale pani dr Irena Ożóg przyszła się z Lizą papieru w tym więcej więcej, a w branży KIO o 3 km sprawdzi dr Adam Darski radna, ale papier zadrukowany, więc dwustronnie 3 ulic Anielewicza stron 5 7 5 jak 5 70 stron to państwo się domyślają ordynacja rady ochrony nie jest kompletny 5 60 kartek centralka, a 70 kartek dla obywateli ze strony i teraz są pani bardzo szczegółowo przedstawiła propozycję nowej ordynacji w nieznanych deserowe jak bardzo szczegółowo pisaliśmy o tym nie należą się tutaj mówili z panem Lechem Borowskim Arendarski każdy z nas przeczytał wyrywkowo na artykuły będziemy zadawać pytania jak myślicie o tym, mówić o najem jest na stronie 12 -li Rose barw niech pani doktor praw nabywcy co jest w tych propozycjach na stronie elity salon oraz filmy grozy dwustronne wbite jest co dokładnie tak tak też krótką Otóż są oczywiście szczegółowo nie przeczytałam, bo ordynacja samolot NAC zawiera 8 8 7 artykułów przepisy wprowadzające zawierają 1 6 5 ceny artykułów do tego są 4 2 projekty aktów wykonawczych rozporządzeń, które będą aktami wykonawczymi do ordynacji, jeżeli się z tym zapoznać się od czasu troszeczkę więcej niż czas, który upłynął od publikacji tego aktu na stronie na stronie internetowej ministra finansów i jest to projekt przygotowany przez komisję Kodyfikacyjną jej natomiast daje to chyba nie jest jeszcze projekt ten który, o ile go zaakceptuje rząd ostateczny, dlatego że trwają w ministerstwie pracy zaś wczoraj pan prof. Etel przewodniczący tej komisji nie poinformował, że Ministerstwo Finansów UE nie poinformował wprost, ale poinformował że, o ile Ministerstwo Finansów wprowadzi dodatkowe sankcyjny przepisy do ord. pod . to pewnie komisja sobie z tym poradzi natomiast gorzej, jeżeli różne przepisy będą wprowadzali w inny posłowie w czasie debaty parlamentarnej i wniosek z tego z tej wypowiedzi jest taki, że jednak minister finansów szykuje coś, dlatego że ta ordynacja wydaje się za dla niego za łagodna, czyli dla rolników zamiana znaków lat dla podatników za godne najemcy poczekamy zobaczymy Otóż ten akt wielkiej ma tylko kilka nowych instytucji natomiast generalnie są porządkowaniem stanu dotychczasowego stara ordynacja czy rentę obowiązująca obecnie ordynacja jest ordynacja i dziewięćdziesiątego siódmego roku, a zatem obchodzi swoje dwudziestolecie była uchwalona przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w międzyczasie zmieniło się bardzo zmieniać trzeba zawrzeć informację, że nie ma już jest dla obligacji nie da, bo zaraz zaraz po jedno 3 trzeba zrobić trzeba było zrobić nową organizację podatkową, żeby uporządkować te istniejące instytucje prawa podatkowego, żeby uporządkować ordynację żeby, żeby uczyli się z prawną choćby wczytać, dlatego że dzisiejsze rzeczywiście niestrawny, ale wiem, że ma już lekki szczegółowe rozwiązania też przyjdzie czas myślę, że wiele takich okien z Rudy żelaza dziś wielu z nas myślę, że wtedy porozmawiamy szczegółowo jak ją oczywiście przedawkował i powiem tylko, tyle że są dobre rozwiązania nowe w tej ordynacji jak na cele jak n p . jak n p. umowa z organem podatkowym czy ugoda z organem podatkowym, ale nie wiemy zobaczymy czy to w ogóle zadziała, dlatego że dzisiaj też się w pewien sposób można się ZUS organ podatkowy umawiać w trakcie postępowania podatkowego ma gest niewłaściwe słowa, ale udowadniać i organ może uznać argumenty strony jest inna to będzie zależało od tego jak urzędnicy będą chcieli stosować przepisy, ale jeszcze muszę dodać, iż jest za czas przedawnienia zobowiązań podatkowych do 2 5 lat dzisiaj mamy 5 lat co do zasady i TEPCO okres pięcioletni może być przedłużony w dni zawieszenia postępowania lub LUS z 2 5 lat to co, a 2 5 lat natomiast co znaczy to znaczy, że w grze, jeżeli dzisiaj epopeję niejakiej się jakiś błąd podatkowy wyniesie 0 0 przestawił chronienie to już za mojego życia jej organ podatkowy może nie do końca mojego życia jak byli w najmniej na bazie Ghazni jest mniej wyznanie HR jest w areszcie 2 1 radnych wystarczy jednak na spotkaniu 8 z profesorem talent Anto podkreślał będzie przygotowany wprowadzenie pewnych rozstrzygnięć prawnych, które w ciągu tych 2 0 lat nastąpił polskie prawo nie jest prawem precedensowym, czyli prawnik nie może się na wyrok jak i powołać prawda, żebym nie, żeby sąd uznał musi być to jest Scott pikowane w formie prawa i tu duża część będzie go zajmowała rozstrzygnięcia sądów w sprawach noża i też bardzo też bardzo dobre, bo w duże jasności prowadzi do ordynacji tylko mnie już jak zmienił zdanie nie 3 kilo waży nowa ord. pod . koniec elka 2 i na koniec jeszcze 1, że Szczurek sporo czasu w poniedziałek wtorek poświęciliśmy w magazynie ferie, więc na koniec świata całej audycji Grzegorz Schetyna powiedział reforma OFE była błędem odwrócimy tę reformę trzeba umieć przyznać się do błędów w mojej krwi i właściwie powiedział coś, czego nikt nie rozumie wczoraj pani Izabela Leszczyna z posłem mówiła, że trochę nie tak jak powiedział Grzegorz Schetyna, czyli zieloni nie chcą Platforma nie będzie chciał całkiem odkręcić tego to samo zrobiła czy nie przywrócić do OFE obligacje, które zostało umorzone tylko oddać, kto będzie chciał tę część umorzoną w postaci akcji spółek skarbu państwa pan dr Borawski jak się panu tak bardzo ogólnie podobają to pomysł ma tutaj przed sobą, gdyby ten podany jest sporo odpowiedzi niewiele na razie, więc życie musimy czekać na doprecyzowanie tych propozycji mam przed sobą tak wystąpienia siedzącego Schetyny jest sformułowanie, którzy tak tym, którzy zechcą przeniesiemy obligacje z powodu do filaru kapitałowego, więc rzeczywiście to auto to należałoby doprecyzować, bo oczywiście takie a takie przeniesienie na nią zasługują na wzrost roli domy publiczne, których na, które nas po prostu w tej chwili już po ich nie stać natomiast co do zasady ta opozycja jak rozumiem składa się do tego ja tu też poza Balcerowiczem mówił, żebym akcje spółek skarbu państwa Anny przenieść do funduszy emerytalnych i no ten kapitał emerytalny podnieść dzięki temu to pewnie brakuje takiej drugiej nogi to znaczy co dalej z oszczędzaniem w tych funduszach, by takie cuda zasady jestem zwolennikiem rozwiązania, które zostało odłożone na półkę niestety przez przez rząd, czyli tych pracowniczych programów kapitałowych nie we wszystkich szczegółach to rozwiązanie się podoba, ale co do zasady rozwiązanie, które wkłada się do tego, że więcej odkładamy na emeryturę dokłada do tego pracodawcy stopa oszczędności w gospodarce dzięki temu rośnie co jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi na dłuższą metę jest jest rozwiązaniem jest rozwiązaniem dobrym, więc w tym sensie może jeszcze Platforma to rozwiązanie poszerzy w zupie na nas pytanie zasadnicze, która ma jest tak, jeżeli wysupłał spółki skarbu państwa, a dzisiaj wiemy, że w zasadzie z znakomita też znaleźć chodzi o wartość udziału w tych spółkach to są spółki, które zostały uznane za strategiczne w oczy nie podlegają procesowi prywatyzacji czy nie są przeznaczone, ale wystarczy tych spółek na przeniesienie raczej nie to jest pytanie w jaki czy rząd w tej sytuacji miałby wyzbyć się zupełnie kontroli nad tymi spółkami wymieniamy strategicznego pożar w KGHM PKO BP on one woda wybija z to także Foremniak w tak najbardziej obrazowy sposób wytłumaczyć co to znaczy spółkę strategiczną zżymał wojnę czy PKN Orlen powinien być spółką, którą skarb państwa ma wpływ czynie frapuje chyba oczywiste różne sposoby na to złota akcja prawda i t d. ale właśnie w takich sytuacjach państwo może przejąć kontrolę, więc w całych było to doprecyzować w jaki sposób terakota blokowała może być w Prowansji Bretanii więcej na razie mniej odpowiedzi, ale z drugiej strony w morze jest także po prostu Grzegorz Schetyna no i szuka tego momentu jej musi coś powiedzieć, a potem jak będzie też zobaczyć no miejmy nadzieję, że nierzetelnym chwytem mającym gór przez bardzo dziękuję za te ogólne sformułowania zostaną doprecyzowane kończymy z dnia ani wielkość 1 i narzeka nie zgłosiła jednak archeolodzy z uniwersytetu wpły w państwa z gospodarki trudno nazwać przychodzi do władzy tylko po staremu kicha dr Jakub Borowski, czego ty grasz musisz dawać z kaligrafii w bardzo państwo dziękujemy informację po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA