REKLAMA

Jakie znaczenie ma XIX zjazd KPCh?

Połączenie
Data emisji:
2017-10-25 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor 13 6 Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio prof. Krzysztof Kozłowski szkoła główna handlowa dzień dobry mecz Energa i Marcin przechodnia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry nastrój w będziemy mówić o komunistycznej partii Chin i o zakończonym już 1 9 zjeździe, które wyłonią nowe ścisłe kierownictwo tejże partii no i równocześnie wzmocnił się dzięki nim gra właściwie przed chwilą tutaj poza anteną Rozwiń » miesiąc taką rozmowę niedawno też, że w The Economist opublikował bardzo znacząco okładka taka sylwetka siedzi binga e-podpis najmocniejszy człowiek na świecie i w zasadzie tak poza anteną panowie potwierdzi liście ten tandem to hasło, które można właściwie mu przykleić ten slogan, że nie tylko jest najmocniejszy człowiek na świecie być może, ale też po raz pierwszy będzie chciał się tak prezentować się siny starają się Press zaprezentować jako mocarstwo i to jest jak rozumiem to duża zmiana, ale zacznijmy może od pytania, w którą stronę komunistyczna partia partia Chin, z którą strony Chiny zaczynają się zmienia to znaczy co wynika z tego ścisłego składu kierownictwa komunistycznej partii Chin nowego kierownictwa czy tzw. komitetu sterującego lub coś nie wynika to zresztą powiedział, że strzeli umocnienie centralnej władzy siedzimy, więc rano, ponieważ w w można dziś większość z tych osób w 2 to są jego ściskali ścisłe pracownicy lot już przy stopie przez tę pierwszą kadencję, którzy już pracowali którzy, jakby zorganizowali jego czas, ale także brać udział w jego wizytach zagranicznych, a więc więcej takich którzy, którzy jak są, ale nie mniej pewni w sensie wykonaną z dnia koncepcji, która siedzi 5 reprezentowało na zjeździe, a czy zimowy to liczba zatruć o religii i władz Chojnic Tucholi jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest akademik byłby w tej chwili akademik z Szanghaju naukowiec i uważany za pewnego czołowego ideologa tej tego środowiska w ogóle człowieka, który który stoi jakby do Dajtek intelektualne podłoże tej całej koncepcji politycznej siedzi Kinga, a w i też w pewnym sensie odtworzonego trochę za politykę zagraniczną Krysi w tutaj warto zwrócić uwagę może nie tylko na samo formalne zmiana, ale przede wszystkim na zmianę jakościową w samej komunikacji partii z otoczeniem tak jak mówiliśmy wcześniej jeszcze zanim weszliśmy Antona warto pamiętać, że chodzi o to kiedy mówił o, kiedy zwracał się zarówno do wewnątrz siniaki uspokajał mnie jako przyjaznym ocieplał wizerunek chiński odchodził nasz kod do określania chiński wzrost na rzecz chińskiego złych dla nas była to gra słów natomiast podkreślano wtedy jako przyjazne nastawienie Chin do otoczenia i grzechy innego z postrzega się w określonym kontekście w tej chwili z tego bardzo długiego, ale bardzo szeroko rozwiniętego wystąpienia siedzi Kinga liderzy Chiny stają się kontekstem samego siebie tutaj też wyraźnie widać, że partia nie ma w tej chwili obaw, żeby być miarą własnych sukcesów nie wskazuje jakichkolwiek celów zewnętrznych, które będzie spełniać skoro otrzymuje od jakości zarządzania zarządzania publicznego to jest też dość istotne jak to jest znaną istota istota kwestia wpływ to w końcu przedstawił Filipinki to co zresztą zostało włączone do statutu partyjnego, bo jej pod jego imieniem jako jakoś obowiązująca linia partii w tej chwili to jestem pewny przeniesienia centrum z rozwoju gospodarczego z tego typu tryb priorytetu, który już tak już 7 5, ale że priorytetem dla Chin jest rozwój gospodarczy wskaźniki wzrostu siedzi w rynku w tej chwili, mówi że tak, ale ważniejsze jest również 2 ważne również w zasadzie ważniejsze jest przeciwdziałanie nierównościom społecznym czy temu rozwarstwieniu społeczeństwa poprawa stanu życia obywateli, ale nie tylko w kontekście statusu materialnego, ale również ciężka w kontekście ochrony środowiska tak poziom zanieczyszczenia, czyli Boga to wszystko Muza siedzimy w jego tak jak bym czytał jego przemówienie jego koncepcje to wszystko jest to nierówności społeczne powoduje pewną korupcję na pewno powoduje po prostu sprzyja korupcji co może powodować destabilizację państwa i toi toi toi zagrożenia i taty Chiny mają się teraz skupić przez następne w Prażmowie ewidentnie widać, że to chodzi o odwołanie do twardej legitymizacji partii z zewnątrz państwom wskazanie na efektywność nie tylko jak już za twardo określone cele zewnętrzne, które ktoś z zewnątrz może oceniać tylko mierzenie się własną własną miarą niewolno nam zapominać niewolno przeoczyć, że do tej pory mamy 3 tak naprawdę 3 osoby 3 przywódców chińskich obecny statut Mao Zedong siłą rzeczy twórca wind Napieralski lider donieckiej Republiki ludowej na shopping włączony pośmiertnie Freedom Awards tylko tak naprawdę w zakresie odniesień do teorii ta nasza opinia czy ktoś z interpretacji wstecznych, o co będą owi chodziło w jakim kierunku będziemy szli chodziło o zabezpieczanie się Gutkowo ludzi podziwiających jego poglądy naszych kierunków rozwoju chińskiego takie próby otwarte natomiast dzisiaj mamy do czynienia z myślą ci, która jest wpisana do statutu ogólnikowo co tak naprawdę pozwala zewnętrznie partii w postaci siedzi Kinga ma być ostatnim, a właściwie są przywódcy pozwala być ostatnim ostatnią instancją odwoławczą jednostronnie decydującą n p. w przypadku podjęcia jakiegoś bardzo trudnych warunkach domowych również zaprezentujemy w nas inaczej to nie jest tylko symboliczne wpisania to nie tylko, ale także w tej sytuacji każda krytyka ewentualna krytyka polityki szydził Kinga automatycznie oznacza również krytykę partii dzwonka chińskich jest po prostu niedopuszczalne, więc co bardzo czas zaraz Toyota z OFE będą interweniować, bo widzę, że panowie mogą się sami tak godzinami jak wszystko ułoży się dzień, by nie doszło do takiego momentu to znaczy, że ktoś mu w pewnym sensie dał tyle władzy raczej liczony był tak dobre w intrygach partyjnych wycinanie konkurencji jest dobre bardzo ciekawy, ponieważ w momencie, gdy szydził inna zostawało przewodniczący mieści się nie mylę był pewnym kandydatem był sekretarzem generalnym i położnej przewodniczącym był pewnym kandydatem kompromisu pomiędzy różnymi środowiskami partyjnymi pasował praktycznie wszystkim w związku z tym nie było zostałby otrzyma to stanowisko, ale przez ostatnie 5 lat ostatnie przez swą pierwszą kadencję udało mu się taki sposób z budować to tutaj taj wan, która też wynikała z pełnego zrozumienia i w aparacie partyjnym, że poz . Chin i zmiany na arenie międzynarodowej potencjał rosnących Chin i wyzwania, jakie się z tym wiążą wymagają nieco innej polityki niż prowadził dochodzi do, że te 1 0 lat rządów chodzi ciała i premia będzie dbało to to jest pewna stracona z OKS rozpędzone rozpętać w związku z tym nowy nowy nowe władze nowy przywódca musi to te ten rozwój detergenty formy zdynamizować tutaj panie redaktorze powiedział pan tych wewnętrznych intryg partyjnych metką Sieczka chyba patrzymy za bardzo na chińską partię komunistyczną nogę z soboty Chin z perspektywy schyłku socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej to nie jest do końca ta tak, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju rozgrywkami tylko i wyłącznie o władzę to mamy do czynienia z wewnętrzną grą polityczną bardzo złożonych interesów zarówno reprezentujących potężne organizm wchłonie organizacji, ale potężną P. P. z 1 strony złej strony instytucja partyjna trzeciej strony pewne interesy regionalne nie profesorze tak się nawet Angeli Merkel mówi w precyzują doprecyzowuje, o co tutaj nam chodzi mówiąc o wewnętrznej rozgrywce w partii, żebyśmy nie byli posądzani o jak już do przepychanki personalne to jest głos bieganie po pogodzenie tych interesów wymaga bardzo dużej wirtuoza, jeżeli chodzi o przywództwo polityczne no i trzeba przyznać, że jeśli ewidentnie Cluj do przywództwa w Chinach ma i ten przepis oponował i bardzo dobrze realizuje efektywnie znoszą utrzymywanie się władzy wzmacnia swoją pozycję widać po składzie tego stałego komitetu obecnie to jest w pewnym pewien kompromis natomiast centralną postacią zostajesz dzięki, ale o tym, składzie mówi się, że tam właściwie nie ma młodych twarzy to znaczy, że nie ma takiego wskazania na to, w którą stronę to wszystko będzie dalej szło, że tak, jakby siedzimy w pień trochę tu przed dialogiem mój swoją przyszłość już na wieki przed wyjazdem umówiła się o tym, było różne wiele spekulacji na temat tego czy siedzibie zdecyduje się na po pierwsze na zachowanie pewnych nieformalnych zasad wyboru kandydatów do tych stanowisk, czyli oczko limitu wieku tak 6 8 lat i potem przeszli na emeryturę i ich do tego doszły wskazania nostalgia za następcę właśnie to co ważne są na idiotę ta pierwsza została zachowana muszkę w przypadku ważnego o działaczom, jakim była cisza, który odszedł na emeryturę po nie ma nawet komitecie centralnym obecnie co praktycznie wskazuje, iż nie, zajmując znaczącej pozycji nie nie nie obejmują znaczące próby znaczących funkcji natomiast co do następcy faktycznie nie ma w obecnym stałym komitecie osoby, która wiekowo odpowiada, aby temu założeniu limitu wiekowego Taxi, która po zakończeniu tej kadencji mogłaby wszyscy są 80 tak tak nie ma takiej osoby mogłyby możliwości są 2 tak naprawdę myślę jednak to taka, że siedzi kim z Tęczy inny sposób zostanie u władzy n p. ponieważ kadencyjność jest znak nakłada tylko nasz obowiązek 2 kadencji limit 2 kadencji tych rzeczy tylko przewodniczącego Chin głowa państwa nadal nie dotyczy sekretarza generalnego komunistycznej partii związku z tym jest to pewna furtka siedzibie pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego natomiast funkcję przewodniczącego obejmie osoba bowiem stopniu wpłyną na autorytecie w nas bez jakiś wpływ na listy jazzowych tak bardzo istotna ich przypadki były już historie kredytowe to 2 funkcje sprawowały 2 różne osoby, a inna możliwość jest taka, iż dojdzie do nominacji bezpośrednio z biura politycznego rzężenie ten wymóg tej 1 kadencji naczynie formalny wymóg 1 kadencji stałym komitecie, aby potem móc objąć najwyższe stanowisko zostanie z łamanym aż zostanie uwzględniony jest kilka osób w biurze politycznym ktoś mówi dziś wyższą, bo jeszcze protegowany Miś dźwigał po drugie, kompetentnymi osobami, które mogłyby taką funkcję pełnić obyśmy między misiami ner obecny szef od dziś musimy mu nos jest ono wiele takich kandydatów mieliśmy się godzą w to jeszcze znieważyli znikały na włamanie do 6 zmiany, ale życiowo to ewidentnie polega na tym, że ci dał sobie instrument do tego, że może realnie takie kroki w tej chwili wykonywał przez kolejne elementy gry tak, skąd on teraz może z różnym stopniu błędy manipulować tak naprawdę różnymi środowiskami w kontekście tego czy właśnie zdecyduje się zostać dłużej w czynie czy ktoś inny zajmie jego miejsce to jest pewne elementy również strategii politycznej 13 18 za chwilę wrócimy do rozmowy o 13 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia goście prof. Krzysztof Kozłowski i maszyn przychodnia rozmawiamy o niezaleganiu w Chinach o tych w Chinach i o przeziębieniu, które po zjeździe komunistycznej partii Chin zdecydowanie wzmocnił swoją pozycję skonsolidował władzę i wydaje się, że nie wytycza pewien bardzo istotny i zastanawiający kierunek poza anteną jak zwykle najciekawsze rozmowy z szybkością i tutaj w itd to co padło w tym studiu, czego państwo nie mieli okazji usłyszeć myślę, że trzeba przynajmniej w pewnym sensie powtórzyć palnych o pewnym ogólnym zarysie powtórzyć mianowicie to jest pytanie o Chiny na arenie międzynarodowej Chiny, które stały się za rządów siedzi Kinga bardzo aktywne, ale czy bardzo aktywny to jest jeszcze pytanie o prawa czy to już jest najmocniejszy kraj na świecie i co to w zasadzie w dzisiejszej sytuacji oznacza i panowie tutaj nakreśli liście taki obraz, że w zasadzie być może dzisiaj oznacza to pewną stabilność właśnie, którą ścina mu dało się osiągnąć i jeszcze tego potwierdzić podczas tego zjazdu z siłą Chin w bezpośrednim otoczeniu w otoczeniu azjatyckim jest na pewno kontrast z nieprzewidywalnością polityki zachodniej i przede wszystkim Stanów zjednoczonych w regionie z 1 strony mamy jeszcze aż dzi w bierze dawno nie rozmawiamy o Chinach tak długo nie wspominając prezydenta tamto z 1 strony walka z notatkami pała, który krytykuje swojego sekretarza stanu oficjalnie, wyzywając go od idiotów, że kupuje, by rozmawiać z Koreą północną z drugiej strony mamy Chiny, które pokazują, że ich przywódca dysponuje takim poparciem stworzył taki konsensus wewnątrz partii, że jest uznawany powszechnie za dnia kucia jego myśl jest uznana za część konstytucji z 1 strony mamy kim Dzong una, z którym stany Zjednoczone nie potrafią się dogadać, który ciągle prowokuje i dołowi w momentach, kiedy z Amerykanie patrzą z drugiej strony mamy prezydenta mam przewodniczącego wsi, które wygłasza swoje 3 półgodzinne przemówienia i kim Dzong on siedzi cicho nie przekazał żadnych, ale tu żadnych prób nuklearnych żadnych prowokacji nie wszyscy mogą spokojnie patrzeć na Chiny i nikt im w tym nie przeszkadza, ale wszyscy powinni i wszyscy powinni to są drobne rzeczy, które może też łączyć ciężko ZUS chodziła po takie same wspólnych poza pozwała Nikolę pozowała w przerwie jak pan panie redaktorze wspomniał o tym, momencie, że stany Zjednoczone też wyrosły niejako wpadną w kontraście dłużnicy do starego kontynentu, które nie oferował już w Kasinie wachlarz czynności dużo w tej chwili paradoksalnie ich inne w regionie, który nie wie w mocno się zwrócić będą zmiany samego siebie stanowią na pewno ciekawy punkt odniesienia może jeszcze nie sprawdź, bo nie przesadzajmy Chin w tej firmie nie są w stanie stworzyć nowego ładu Międzynarodowego i całej inicjatywie Łanda trwamy od nowego Jedwabnego szlaku pasek szlaku jeszcze do tego daleko i to jest bardzo dużo znaków zapytania to jest nie zmienia to faktu, że lokalnie regionalnie jest na pewno atrakcyjna alternatywa karzącą za stabilność przewidywalność znacznie większą niż wszystkie punkty odniesienia, który do tej pory istniały zwalcza stany Zjednoczone są gotowi, by osiągnąć nie można powiedzieć po tym, zjeździe, że to jest cel Chin, żeby się na tyle wzmocnić, by kształtować nowy ład międzynarodowy myśli tak dziś myślę, że mniej ocenia to co powiedział Sieczin pieniędzy są jak możemy z tego wyczytać w Toronto to zdecydowanie tak patrzy z nikim nie chcą Chiny nie weszli stwarzaliśmy groźne zbytnie 6 8 KN zgodzi, bo ci to co patrzymy to co widzimy zależy od tego na co patrzymy, jakie tego co łączyć się dostrzegać, że zostanę czy naszym największym problemem w rozumieniu Chin nie po nie jest to, że patrzymy nań z perspektywy tuż po zachodniej nie wyklucza Adrian Hajduk jedno u niego, ale z mojej perspektywy zastanawiam się 3 bycie pierwszym z pomysłem z punktu widzenia zajmowanie pierwszej pozycji z punktu widzenia państwa, które tak naprawdę swoją obecną modernizacji zoo za zawdzięcza w dużej mierze umiejętnemu wykorzystaniu istniejącego systemu Międzynarodowego, ale nie wiedzieć, gdzie pełnię odpowiedzialności w tym zakresie jest lew jest ich wcale nie myślę tutaj mamy będziemy do czynienia z nową interpretacją, jeżeli chodzi tak Rzymianie drugą stronę nie będzie w niej Azzurri to nie jest zdrowa, a Kuba zajęcia miejsca Stanów zjednoczony wokół, ale jestem zadowolony nie można na to Chińczycy wiedzą niż, niemniej nie są do tego zdolni po pierwsze po drugie nie jestem tu potrzebne zabawne wymarła no właśnie Lotos znów stanie przed czy to nie jest ona ten nowy ład i ma właśnie polegać na pewnym Jason Lee wziął go obalać obecnego ładu i chcą wykorzystać go do własnych celów tej sumy z tej sytuacji, zwłaszcza przy takim kryzysie tym jest pogrążone są 100 stany Zjednoczone w tej chwili już w porównaniu do Chin staje się tym wizerunkowym stabilność w myśl jest bardzo prosty rachunek do wykonania zastanówmy się coby było, gdyby Chiny musiały część swoich zasobów inwestować n p. bezpieczeństwo regionalne, gdyby to bezpieczeństwo i na was nie było zapewnione przez stany Zjednoczone przez Toruń za nim dekad to nie byłyby w stanie rozwijać się w takim tempie realnego biznesu za wcześnie, by dokładnie, więc tutaj musimy zdawać sprawę, że przywództwo z perspektywy azjatyckiej oznacza coś troszeczkę innego niż to do czego przyzwyczaił nas Amerykanie w Bawarii dodała, że różne różne perspektywy ma on od momentu bieżącą perspektywę, której pełna zgoda ma być mamy te przyszłością perspektywę, która siedzi w nim treści w 20 5 0 rok w połączeniu z trwającą reformą armii ze wszystkimi zmianami, które w Chinach zawodziły będą zachodzić to moim zdaniem docelowo w Chinach z nami mogą w 3 30 8 to jest kwestia odpowiedzi strony nie wiem co się zdarzy za kilkadziesiąt lat natomiast jest Super prawdopodobna i ich osiągną ten potencjał do ochrony przynajmniej interesów przynajmniej w ramach tego pasa szlaku wtórują mu jeszcze mogę w leśnym wrócił jednak, bo to jest jednak to inicjatywa jest postrzegana głównie przez pryzmat gospodarczym oraz moim zdaniem jest to dużo ważniejszy aspekt polityczny jako pewny budowy właśnie sieci partnerów Chin na arenie międzynarodowej poprzez poprzez współpracę gospodarczą mamy z ceną polityczną jest ważniejszy moim zdaniem i walcz sam fakt, że ta inicjatywa została również wpisana do konstytucji partyjnej jako razem z tą częściej Veolii siedzi Kinga, tym bardziej potwierdza jej znaczenie naszych no i tutaj właśnie zaczynamy to jest właśnie ta różnica myślę, kto się pan doktor po to nie ja nie oczekiwałbym legalizacji passę wiślaków w stylu on najlepszym opakowaniem będzie takie typowo wystąpienie wyborcze, bo zwykle jak się patrzy na manifest pierwszego przywódcy ktoś oczekuje wyznaczania jakiegoś rodzaju jasnych ram działania tak, chociaż mamy do czynienia z większością przywódców w Europie zrobię to to osiągniemy to to prezent rysunkowa siedzi 5 zaprezentował pewną wizję, która jest bardzo wielu miejscach otwarty na dotacje do warunków brzegowych, jeżeli mówimy o nowym jedwabnym szlaku ono związane jest ono rzeczywiście inicjatywa integracji Azji na wzór chiński w sumie stronom bądź są bądź pięściarze, jeżeli spojrzymy na realne wykonane z Chojen nie mamy nie tylko waga gospodarcza także polityczne w ramach gwiazd nowego Jedwabnego szlaku to są wszystko kwestie bilateralne Jaś min, ale obraz właśnie to jest ten Duda jest ono na różnicach impulsu do swojej perspektywy mogą odtrąbić sukces, bo rzeczywiście oni osiągają to na czym zależy od tych porozumień są w zasadzie, bo my nie mamy też z branżą Grzegorz Kolanko te tworzą pełną sieć powiązań, która nie jest dla nich punktem odniesienia i tworzy dla nich przestrzeń tworzę z gospodarczego punktu widzenia może też czy ściętej głowy wysoko Expo toksycznych czy instrumentów finansowych czy nadpodaży zdolności produkcyjne to zostawmy rzeczywiście nasze oczko na boku, bo to są jeszcze inne kwestie bardzo bardzo złożone ekonomiczne natomiast politycznego budowlana wciąż rośnie zgodzić tylko, że to nie oznacza, że będziemy mieli jedno mocarstwo gronie jest równowaga będziemy raczej mi 1 wzór do odniesienia dla otoczenia, które warto powielać w zakresie nie ingerowania spał we wnętrzach dobrze to jest to taka wizja Chin globalnych, a tej bardziej lokalnym co sterowanymi Hongkongiem czy się rysuje się z tych przemówień, które tutaj pan dredy wieśniacy w dla Tajwanu i dla Hongkongu wsiami dla Tajwanu Hongkongu rysuje się dalsze zacieśnianie relacji z Chinami tak naddatek zwaną go zdecydowaną politykę anty niepodległościową na dotychczas była bardzo już oczywista natomiast w tej chwili i nie ma praktycznie nowy stok stopniowe dążenie do integracji z kont na znaczeniu że, choć Hongkong to co nam się ciężko się nie zgodzić po tych 2 0 paru latach od de facto powrotu do macierzy jakimś rodzaju zarysowania pewnych różnic między 8 różnic między Hongkongiem któż nie jest tak postępowy nie jest tak niesamowicie rozwinięte był, kiedy wracał przez porównanie dno w porównaniu do Szanghaju to tu przepraszam Otóż jest inna zupełnie zgoła natomiast przypadku Thai Thai i Tajwanu diagnosta znacznie ostrożniejsze, bo pani prezydent Tajwanu oczywiście ona bezpośrednio w reakcji na to wystąpienie siedzi Kinga dokonała już pewnych delikatnych Złotów i dalej łagodzić swoje podejście do konsensusu dziesiątego roku natomiast znowu Tajwan już na tyle daleko odszedł od Chin kontynentalnych i tą tożsamością, bo ciężko mówić o integracji na wzór Hongkongu czy ciężko nieszczęściem Tajwanu w tej chwili stawianego w 1 szeregu zupełnie innym modelem obraz wojenny porównywał go z Hongkongiem i mówiąc integracja mają raczej na myśli to niższy niż mgnienie, gdy ona może mieć różne formy tak natomiast nie mam nic nie ma odwrotu w tej chwili ze strony Farrell odczuła to dotyczy tego dogmatu przyłączenia wyspy dochodu do kontynentu nie w sensie fizycznym oczywiście ale jakby w tej chwili siedziby nie może się od zaraz za nie zależy na wolności oczywiście złagodzenia nie może zrezygnować z jakim jest dalsza nie może związana z polityki ograniczania dalszego dążenia do swobody Tajwanu w zakresie stosunków międzynarodowych natomiast warto zwrócić uwagę znowu z Chińczykami z warto zwracać uwagę na szczegóły już od jakiegoś czasu wobec Tajwan to, czego się z tak naprawdę postawił w cudzysłowie oczywiście Chinom Kontynentalnym, zwłaszcza na fali wystąpień słoneczników, czyli młodych ludzi protestujących przeciwko władzom czy coś nazwa Aqua, czyli do nowo ramowego porozumienia z konta na rondach z ostatnich wyborów, a dokładnie kontekst ostatnich wyborów, gdzie Kanik znęcają one wygrała wybory, ale my strasznie czasem zapominam żona wygadywał głównie ze względu na kwestie wewnętrzne tego nie gdzie było gigantyczne rozczarowanie z zarządcą Kanta dano szansę opozycji do tej pory i panika znów są one i warto zwrócić uwagę reakcji inne relacje Chin kontynentalnych na początku szli jego otoczenie wiedzieli co stanowić w tej chwili największym mieście wyzwaniem dla Tajwańczyków jest poradzenie sobie z niesamowicie rozwinięty system stypendiów dla młodych Tajwańczyków gra w Chinach kontynentalnych tak jak Hongkong ośrodka kupiono i zalano w inwestycjami z kontynentu tak ewidentnie silne kontynentalne zlokalizowały zidentyfikowały to pokolenie, które ma najbardziej negatywny obraz Chin i stara się teraz bardzo aktywnie wpłynąć na to, żeby to pokolenie zmieniło punkt widzenia, owszem, jego otoczenie zmienił punkt widzenia w przypadku ten rząd jest oczywiście też ważny kontekst amerykański to były, jakby 20 w polityce w PRL to będzie też pewnym elementem na wesoło Hongkongu jest ciekawa ciekawa rzecz w sytuacji żniwa na koniec tygodnia gwiazdor w trakcie zjazdu zdaje się zmieniono wypuszczono za kaucją zdaje się w Hongkongu wskazanych w Niemczu wszystkich, by tam 10 wszystkich miast na pewno kilku przywódców tego o tych protestów społecznych mrozów tarasu Zamkowego, toteż spektakl jest zwolnienie nie znaczy to wiele natomiast USA niedawno skazany za tych młodych ludzi, którzy mimo, że niedawno zostali skazani to pierwsze interpretacje też były rzuty z łóżka takie pokazanie kije marchewki Tajwanu i pokazano bardzo silnie zaciśniętą pięść, która na nich spadnie, jeżeli ogłoszą niepodległość, a wraz z Hongkongu no Słuchajcie zaczynamy z wami rozmawiać oczywiście, ale na naszych warunkach Tajwan jest na pewno tematem dla Chin niesamowicie trudne, bo z ekspertów tożsamości chińskiej są 2 różne w tej chwili zresztą tak naprawdę tak to niemożna mówić, że nie można przy głównym bardzo prosta sprawa ci Chińczycy, którzy uciekli razem ścianka szokiem i na Tajwan przed partią komunistyczną przed ludową armią wyzwoleńczą pamiętali Chin sprzed rewolucji kulturalnej sprzed wielkiego skodą w momencie, kiedy granica między Tajwanem o maszynami z błotem się otworzyły ci, którzy najbardziej dążyli do powrotu do Chin raptem zauważyli, że te Chin, o których oni myśleli o takim sentymentem już niema, więc winni porozumienia między tymi 2 podmiotami jest coraz mniej i Tajwan już dryfuje coraz dalej od psów mentalnej tożsamości kontynentu co nie zmienia faktu, że kulturowo to są rzeczywiście jest dalej zasięg kultury chińskiej z tym nie możemy dyskutować dalej jest spora grupa osób po prostu kup korzysta finansowo może, więc inna żyliśmy w paradoksalnie w tej chwili największymi zwolennikami i ożywiania relacji z kontynentem jest nowa bardzo bogata klasą biznesmenów, którzy tu się zdobyć niesamowite pieniądze w latach dziewięćdziesiątych i na początku tego wieku właśnie na relacje z kontynentem nomen omen także w akcje prezentuje szczęśliwie, na które było przecież autorem pomysłu na niepodległość Tajwanu nie przeszkadzał tak jak na wymienionych teraz myślę, bo ma ukończyć te mogą prosić taki jedno zdanie podsumowania, jaka będzie następna pięciolatka do Chin jak panowie sądzą bowiem co się wydarzyło w 1 zdaniu budowała siniak miały same dla siebie tak Chiny staną się centrum na świecie i zaniedbanej w tej to nie jest tożsame miarą same dla siebie oceniają siebie względem siebie panom nie patrzeć na otoczenie będą bardziej starały się oceniać własną miarę własne działania niewiele się przyjmować tak bardzo tym co oni świat mówi w tych dziękuję bardzo ma się przechodnia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i prof. Krzysztof Kozłowski ze szkoły głównej handlowej Blizanów studio 13 2 6 8 do góry Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA