REKLAMA

PKWN- samozwańczy, marionetkowy, tymczasowy

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-10-30 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Anną, kto udaremnia lub utrudnia wprowadzenie w życie reformy rolnej podlega karze więzienia lub karze śmierci, kto w czasie wojny przechowuje nabywa lub zbywa broni podlega karze więzienia lub karze śmierci, kto bezprawnego zezwolenia władz wyrabia przychodzi wujek nabywa lub zbywa aparat odbiorczy podlega karze więzienia lub karze śmierci, kto mając wiarygodne informacje o przestępstwach lub o przygotowaniach do ich popełnienia zaniecha donieść o tym, władzy Rozwiń » podlega karze więzienia lub karze śmierci, kto dopuszcza się gwałtownego zamachu na zakłady urządzenia lub komunikacji powszechnego lub wojskowego użytku podlega karze więzienia lub karze śmierci ktoś się wojny dopuszcza się aktów sabotażu przez wytwarzanie zupełnie lub znacznym stopniu nie zda tych przedmiotów powszechnego lub wojskowego użytku podlega karze więzienia lub karze śmierci sąd orzeka przepadek całego mienia, a w razie skazania na karę śmierci dodatkowo orzeka się utraty pra w publicznych i obywatelskich praw honorowych dekret polskiego komitetu wyzwolenia Narodowego o ochronie państwa wchodzi w życie jest 3 0 października 19 4 4 roku znam jest już prof. Andrzej Friszke Polska Akademia Nauk dobry wieczór pani dobrych wrażeń bardzo się cieszę, że jest pan z nami dziś mamy rocznicę dekretu z 30 października o ochronie państwa 1 z głównych elementów terroru wobec społeczeństwa w opozycji, a Woman in zasadę, że prawo nie działa wstecz dekretem objęto przestępstwa, a przed 1 5 sierpnia czterdziestego czwartego roku każdy z 1 1 artykułów przewidywał kary śmierci, a 5 punktów dekretu było wykorzystywanych także po wojnie do znudzenia ludności cywilnej, ale my ją, opowiadając o tym, na, jaką rodzi się PKWN się musimy sięgnąć aż do Stalingradu, kiedy po i Rosjanie przełamują ofensywę nazistowską, ale i wtedy także Stali przychodzi do ofensywy w sprawie polskiej ta była przy przechodzi do ofensywy, bo to nie znaczy, że wcześniej nie było z różnych elementów tej sytuacji przypomnę PPR grupa inicjatywna to jest czterdziesty drugi rok prawda styczeń 4 2 oni zaczynają tu działać nie istnieją pewne takie placówki tam pra w do ojczyzny przetrwali Niki można powiedzieć na terenie związku Radzieckiego z komunistami z natomiast faktycznie po Stalingradzie Stalin przechodzi do ofensywy my i ona polega zarówno na zwiększeniu kontaktów kontaktów dała się z tym przetrwali nitami czy przemyski z 2 osobami z Wandą Wasilewską i Zygmuntem Berlin wiem, że ci ludźmi, których wcześniejsze zadeklarowali jak o pro sowieccy Polacy i skłoni rzutach z apelem do współpracy najdalej idącej zresztą po Stalingradzie Stalin wezwał Wasilewską do Moskwy i powiedział sytuacja wygląda tak, że chyba dojdzie do decydującego konfliktu między emigracyjnym rządem polskim związkiem Radzieckim w tej sytuacji Wanda mogłaby dużo zrobić, a ta w i oczywiście my nie znam tych wszystkich szczegółów, ale na pewno w ciągu tych paru tygodni następuje ożywienie takiego pisma nowe Widnokręgi, którą ona formalnie byłem redaktorem naczelnym i zaczyna się mówić o potrzebie armii polskiej na łamach tych pism jakieś drugie wychodzi pismo wolna Polska wszystko muszą pisać ma gdzie komuniści polscy są w redakcjach i oczywiście nie robią to co jak rozumiem jest uzgodnione z odpowiednimi władzami samice nie wyrywa, żeby coś robić na własną rękę, bo to jest groźna sprawa jest możemy traktować, że te ruchy wszystkie są uzgodnione z Itaki okres przejściowy można powiedzieć trwa do kwietnia czterdziestego trzeciego roku, choć przez parę tygodni, bo w kwietniu czterdziestego trzeciego po odkryciu grobów katyńskich przez Niemcy nadanie informacji, że znaleźli groby katyńskie Paul Polaków pra w do polskich oficerów pod Smoleńskiem no i gdy rząd Polski w Londynie próbuje się dowiedzieć, o co chodzi i oczywiście składają wnioski do Międzynarodowego czerwonego krzyża o zbadanie sprawy Stalin te uznaje za dogodny pretekst i zrywa stosunki z rządem w Londynie, a jeszcze dodajmy, że wcześniej, bo w marcu ambasador związku Radzieckiego w Londynie Iwan Majski ta zażądał to w ogóle kuriozalna sytuacja rekonstrukcji rządu polskiego w Londynie tak, by wyrażą wolę narodu, bo tu cytat związek radziecki nie jest skłonny zgodzić się na Polskę rządzoną przez obecną grupę emigrantów no tak tak tutaj tam się tam jest kilka wątków takiego powiedział dramatycznych w obszarze stosunków polsko-sowieckich znaczy to jest to co pani powiedziała tuż za próbę dezawuowania leżą emigracja, ale los tak być ostateczne prawda to wiadomo, że rządzący muszą coś bardzo źle, ale Czyż nie jest sporna przegroda to jest polskim obywatelem 3 i Stalina teza jest taka, że ktokolwiek mieszkał przed wojną za Bugiem to już nie jest polskim obywatelem to jest problem możliwości docierania do polskich obywateli przez rząd Polski w Londynie, który formalnie ma on dyplomatyczne uznanie, a jest blokowany wszelkich próbach kontaktu z Polakami na terenie związku Radzieckiego, więc to narasta i jest osobny wątek stosunki z dwutorowo z 1 strony próba osłabienia czy odebranie legitymacji rządu rządowi londyńskiemu, a z drugiej strony ta próba skonstruowania własnego ośrodka władzy, który zostanie rzucony w Tarnowie sam no to jest zamykana na konto będzie narastało graczy Stalin do ciała syna na na początek mecz Stali rzeczywiście politykiem okrutnym politykiem, który nie ma nic się można powiedzieć z żadnymi racjami moralnymi, ale jest politykiem bardzo przebiegły, ale i bardzo pilnie patrzący jak kolejne ruchy na te w tej w tych szafach, że tak powiem ani z Polakami Polacy są tylko przedmiotem, ale z wielką Brytanią przed wszystkimi Stanami Zjednoczonymi, ale są przyjmowane i w zależności od tego, jeżeli wyczuwa, że jest przestrzeń może posunąć dalej się posunie druga rzecz no i ile siły ma prawo nie bez przyczyny dopiero po Stalingradzie rozpoczyna ciągle bowiem, że zwycięstwo pod Stalingradem tak bardzo wzmocniło związek radziecki, że zachód to właściwe wzmianki będzie miękki nie ma frontu drugiego na Zachodzie oni są nieprzygotowani do ofensywy jest o rządach jest w tym momencie główną siłą walczącą z Hitlerem, a zatem może sobie pozwolić na rozgrywania karty polskiej po drugie, właśnie do lądowania w Normandii jeszcze rok no właśnie po drugie, on, że dach po Stalingradzie zaczyna się liczyć realnie, że czas, kiedy wojska sowieckie wejdą na terytorium Polski na nie wiadomo, kiedy nastąpi autorzy już o tym trzeba myśleć, a zatem trzeba przygotowywać sytuację, że Bytom Polskę meczu z pytań i chłonąć z NASA zneutralizować, zwłaszcza realizować z my o tym w zasadzie nie ma nie nie jesteśmy świadomi tego, ale proszę zwrócić uwagę, że dla komunistów czy w ogóle państwo komunistyczne socjalistyczne istniało tylko jako Republika sowiecka lot nie może być tak jak suwerenne państwo socjalistyczne, a w związku z tym w całej tej grze, którą Polacy obserwują oczywiście ich obawa strach jest związana z tymi o tym jest wpisany w gazetkach różnych podziemnych, zwłaszcza Zielona ofensywa ofensywną Stali nastroje w Polskiej prozie dowożą chłonąć Polskę jako Republikę sowiecką w i myślę, że ustawienie w tym momencie wie, że tego nie zrobi to znaczy, że to jest taka gra, że nie będzie robił sowiecki będzie coś pośredniego, ale dlatego głównie, że zachód musi to przełknąć ta operacja, którą o, którym będziemy za chwilę mówili dokładniej o ataki jest obliczona, żebyś tak powiem ne uspokoić sumienia przywódców świata Zachodniego, że będzie to przyklepali, jakby o Żydach za radykalnie się to nigdy nie przyklepali w związku z tym to jest taka gra właśnie po, która doprowadzi do tego, że będzie mieli Polski komitet wyzwolenia Narodowego ani rząd sowiecki zatrzymaliśmy się na wiek i roku po czterdziestego trzeciego, kiedy to po odkryciu grobów w Katyniu potem po próbie wyjaśnienia sprawy przez rząd Polski na emigracji Moskwa zrywa z rządem emigracyjnym inne stosunki dyplomatyczne do wejścia Rosjan na terytorium przedwojennej Polski jeszcze trochę zostało czasu, bo stanie się to dopiero w styczniu czterdziestego czwartego roku w rejonie Rokitna Wojciech Karpieszuk frontu ukraińskiego armii czerwonej przekroczą dawną granicę co się zatem dzieje w ciągu tych kilku jesienią złożyć do rzeczy dzieją, chociaż są takie rzeczy zdrowo doń nie będę oceniał dużo się dzieje przy łódzkim powstaje związek patriotów polskich Stalin daje Wasielewski właśnie zielone światło na to, żeby ona stworzyła organizacja Polaków w związku Radzieckim, czyli związek patriotów Polish Hammer komunistów polskiego związku Radzieckim, ale mamy też komunistów polskich w Polsce tak, ale to jest, że na razie jest nieważny oni są tam są niczym specjalnie dla natomiast Wanda Wasilewska robi związek patriotów polskich i są to jest związek patriotów Polski oczywiście w swoje zalety wąskiej grupie kierowniczej to są komuniści, ale jednocześnie są to ludzie różni przeważnie, którzy siedzieli gdzieś w łagrach przeważnie, że tak pewnie nie mogli się wydostać z armią Andersa z różnych przyczyn i tych z 6 i rozpoczyna się również działalność taka podział charytatywną pomocowa, którą oczywiście dla wielu ludzi jest bardzo ważna poczucie bycia przed chwilą blokowano dostęp placówek rządu emigracyjnego na przelot do miejsca, żeby polskie dzieci albo polskie sieroty albo w Polsce jest dziś prawda w nędzy znajdujący się ludzie różnych części jednak związek patriotów to chodzi zajmuje się opieką zajmuje się prawda posiłkami rozdają ubranie potrzebne zajmuje się sztukami to będzie duża ich działalność taka lokalna, ale istotą jest właśnie jedno powstaje organizacja Polaków, którzy opowiadają zaś luźnym związkiem Radzieckim i ta organizacja rzuca hasło odbudowy wojska polskiego w związku Radzieckim i od lipca po czterdziestego trzeciego formuje się pierwsza dywizja kościuszkowska w Sielcach nad Oką komuniści polscy rusz niszczą grają, że tak bowiem do dna przeważnie do tego wojska do tej jednostki stają tam organizują tę jednostkę stają się oficerami politycznymi powstaje już tak powiem no i pewnego rodzaju struktura organizacyjna z następnie bardzo szybko jak na takie sytuacje prawda zostaną rzucone pierwsze oddziały w bitwie do pod Lenino w październiku, która później przejdzie do PRL-owskiej legendy takie z, a może to wszystko po torze Stali się za chwilę spotyka z Churchillem Rooseveltem w Teheranie listopad koniec listopada spotkanie w Teheranie tam nas zdradzą i tam nas not w gruncie rzeczy tak natomiast Stalin tam przechodzić tak jak z takim mianem, że nie tylko są Polacy w Londynie my je u mnie te są Polacy i inni zorganizowani i chcą walczyć z Hitlerem walczyć z Niemcami organizuje się wojsko i oni co mają nic nie mieć do powiedzenia o przyszłej Polsce w nagłych tworzy się, że tak powiem alternatywę i to alternatywą będzie grał Stalin, próbując obniżyć pozycję rządu polskiego w Londynie armii krajowej mało prawda Polaków, którzy nie są jego i to do pewnego stopnia będzie służyć skuteczne to znaczy on nie uzyska nic bardzo takiego wymiernego też chyba nie bardzo wymiernego w tym momencie nie chciał wystarczyło mu obniżenie tej pozycji jest taka bardzo historia ciekawa bardzo w ogóle nieznana mu, ale jako pokazanie mu mówimy to musimy o tym, powiedzieć to znaczy tuż przed Teheranem wypływa inicjatywa utworzenia związku Radzieckim polskiego komitetu Narodowego, czyli co toby miało być na to miał być taki właśnie trochę rząd emigracyjny po tamtej stronie departamenty prawda tam od spraw zagranicznych od spraw oświaty od spra w sprawiedliwość różne Never Never utworzone i właśnie pewne poczynania zostały wokół tego wdrożone przywódcy komunistyczni musimy Serafin powiedział ładnie okruch, o czym tu mówimy inny z Wasilewskim na czele prawda tutaj rozmawia ze Stalinem na ten temat próba jest pozyskanie jakichś osób z zewnątrz przede wszystkim Oskara Langego ściągnięcia takiego ekonomisty, który w Ameryce, ale sympatyzują właśnie jest raczej z tym kręgiem tutaj niższa tego księdza Lemańskiego też zamek rynki i spróbować tego stworzyć rząd w pewnym momencie Stalinowi nie to jeszcze 1 czas ich jak i cała sprawa zostanie wstrzymana, ale nie mnie ona znakiem zostanie wstrzymana, ale niezwykle dumna i test taki przetrwa rolnik, który powiedział ten krąg ludzi i jakiś dokument zaczęli pisać tak dalej, który potem będzie uruchamiany przy tworzeniu PKWN, a po Teheranie wiadomo, chociaż my dowiadujemy się o tym, nieco później dom Mikołajczyk bodajże w październiku wkrótce zresztą później, a złożę rezygnację nie Mikołajczyk złożył rezygnację przez PKWN będzie tylko twarde 6 40 4 ta w rynku należy dużo później się dowiedział, bo to widział się w porozumieniu teherańskim dopiero w październiku czterdziestego czwartego roku Wilno ta tak dlatego zaraz później złożył rezygnację z nową, czyli po już wiadomo, że nie będzie wsparcie mocarstwa Wielkiej Brytanii Stanów zjednoczonych dokona transakcji nie to nie do końca jest tak naczep nie to nie do końca jest tak znaczy polityka brytyjska zwłaszcza, bo Roosevelt Boruc dość bierny, ale w Ciechocinie w gruncie rzeczy gra jest o co ze strony Churchilla, bo tematem jest granice i rząd prawda jest Polska ani granice i jaki Polska Miedź żonglując teraz załatwia niemalże z prawej gra niemalże sprawę granic tak dlatego rzeczywiście dochodzi do wniosku, że ta sprawa przegrana nie ma się coś dać temu upominać o Lwów Wilno dla Polski, bo to sprawa przegrana i on będzie przekonywał Mikołajczyka, że rząd Polski powinien się zgodzić na tę linię teraz macie naszą obecną granicę wschodnią, bo to jest w ogóle przegrane natomiast koncentrować na tym, żeby rząd obronił 3 Polska źle w tym uszczuplona miała zachowaną suwerenność i dobra Churchill bardzo długo, próbując zatem złamać Polaków, bo w Grudziądzu o to chodzi złamać Polakom, żeby zgodzili na oddanie połowy terytorium państwa ocalili niepodległość, a zresztą mam jego fragment wystąpienia w izbie gmin w czterdziestym czwartym my sami nigdy nie udzielaliśmy w Polsce w imieniu rządu jej królewskiej Mości gwarancji w odniesieniu do jakiejkolwiek szczególnej linii Granicznej mam głęboką sympatię do Polaków tej bohaterskiej rasy, ale Rosja ma prawo do zabezpieczenia się przeciwko przyszłym atakom Zachodu nie wydaje mi się rosyjski postulat zabezpieczenia zachodniej granicy Rosji wykracza poza to co jest rozsądne lub słuszna i ten jest czy dostanę skorzystał z ewoluowało, bo właściwie Stalin już po czterdziestym pierwszym roku jeszcze armie Hitlera szły na Moskwę, kiedy doszło do spotkania z ministrem w brytyjskim i drewnem i Stali goście już wtedy powiedział, że on Rosja chce mieć do granicy w końcu zajęła się z tym dziewiątym roku prawda w ramach traktatu Ribbentrop Mołotow to ona chce zachować na wojnie Brytyjczycy opowiedzieli o tym w ogóle gadać nie będą to już nie jest temat, żeby wszyscy w tym momencie o tym, dyskutować, ale Stali wiele razy w czasie wojny wcześniej grubość Stalingradem podkreślał, że ma to jest dla związku Radzieckiego kluczowa sprawa my, choć jest Churchill dachem zmiękł po okresie granica nie będzie tak jak chcecie na Wschodzie rozmawiamy o sprawie rządu, ale Stalin na to odpowiada, ale jeżeli mogę rozmawiać o sprawie rządu to nie chce wziąć jubilatom granice i to Mikołajczyk stanął i rząd Polski w Londynie nawet bardzo dramatycznego problemu no i jak ma się zgodzić na oddanie połowy terytorium Chin ożywia zachodnich nie były jeszcze mowy zresztą sama robi sobie mandat, gdyby zgodzić, że ciągle żywe i oczywiście ja mam głębokie przekonanie, że Stalin świadomie rozgrywał, chcąc doprowadzić do rozłamu wśród Polaków na emigracji, bo on omówiony górniczy region musiał wiedzieć, że dla ogromnej części Polaków to będzie nie do przyjęcia w związku z tym co najmniej nastąpił rozłam na tych, którzy są skłonne zaakceptować na rozbiór Polski jak wtedy mówiono no i na tych, którzy wiedzą, że nie no i choć tam walczą ze sobą drużyn bardzo tego będą słabsi ja myślę, że on to brał pod uwagę inne i m. in. dlatego wyhamował ten projekt Karenu po co po co ich jednoczyć niech myślą, że tak, że chce mu zdać ten rząd w Londynie tylko właśnie nie zabiorą niektórych ministrów nie wyrzucą, że tak powiem tak chce nam się nie podobają, a po drugie nie uznają, że mamy prawo do połowy absolutorium, a tu Stalina, który ostatecznie został przez Mikołajczyka odrzucone m. in. ścianom jak pozbyć się gen. Sosnkowskiego ministra obrony generała kilka lat ministra informacji o cenach oczywiście tak zdystansowanie się władz polskich od obarczania Moskwę winą za dokonanie zbrodni Katyń no właśnie i też coś Pęk kluczy osób, które pani wymieniła, ale też ustąpienie prezydenta Władysława Raczkiewicza nocą w ogóle jest szalenie stop, bo to nawet z VAT, gdyż nawet dość, że ma premier nie możesz usunąć prezydenta nie ma tego sposobu żadnym kraju, ale Stali się tym nie przegrała natomiast te nazwiska otwieraj kota są tutaj to wcale nie byli jacyś bardzo antysowieckim politycy PiS byli uwikłani w ten czy ten wniosek do Międzynarodowego czerwonego krzyża zbadania zbrodni katyńskiej to pokazuje właśnie sprawa była kluczowa dla Rosji no bo Rosja się nie chciał przyznać, że zbrodni katyńskiej wiemy prawda do dziewięćdziesiątej wyrok się nie przyznawała twierdziła nachalnie, że to Niemcy no i chyba o powiedzmy sobie, że nie bardzo mu się przyznać zaczyna trudno sobie wyobrazić, żeby wojują cała z Hitlerem armia czerwona związek reński czterdziestym 03 04. roku będzie tak to myśmy zabili kilkanaście tysięcy polskich oficerów oni na to w kradzieży za nie mogli pozwać, by się przekreślił opinii publicznej świata demokratycznego Zachodu jako mordercy tacy sami jak hitlerowcy no to w zakręt poślizg kłamstwo kompletne raźno klasa polityczna wiedziała akceptowała do jedno zachodnia klasa polityczna dach okna Brytyjczycy zjedzie jedno 30 tys, ale no, ale to było w pytanie co mają robić czy rząd dachem co zerwać stosunki ze związkiem sowieckim i co zostawić Hitlera nie da wiąże z dziurą na Zachodzie Niemiec jedno w nie było wyjścia, więc widzimy, że tak powiemy zgodnej z walki z Hitlerem zamknięto oczy na tak straszne fakty jak zbrodnia katyńska dobrze mamy rozgrywany rząd emigracyjny w Londynie, który jest coraz słabszy, bo słabnie poparcie sojuszników idziemy dalej w kierunku już powstania PKWN był w nie raczyła się też bardzo ciekawy okres w kompletnie nieznany i węszyli okazję poznać czterdziestego czwartego rok nawet więcej od stycznia czterdziestego czwartego do mniej więcej od maja czerwca czterdziestego czwartego od pół roku w gruncie rzeczy się powoli formuje ośrodek władzy dla przyszłej Polski po stronie sowieckiej w styczniu zostanie powołany do życia centralne biuro komunistów polskich, ale wysłuchają na rzecz to jest fajna rzecz to nie ogłoszono, że został powołany, więc to jest próba w uzgodnieniach w tym kręgu komuniści nie przywódcy komunistów polskich i Stalin Mołotow, że w gruncie rzeczy jest znana też wznowienie partii komunistycznej, który gości nie było raczej z PPR w kraju, ale ci komuniści związkowiec nie należą do żadnej osobnej partii Polski, a to jest próbować się zbudowania polskiej partii przy czym bardzo znamienny sposób jej zbudowania Otóż wynegocjowali oni między sobą właściwie Dymitrow w byłym przewodniczącym Międzynarodówki komunistycznej Mołotow Stalin 5 nazwisk 5 osób, które powołano nowego centralnego biura komitetu Polski jako właściwie szefostwo, kto to jest 5 osób po pierwsze, staroświecki czeski gen Aleksander Zawadzki Stanisław Radkiewicz po wojnie będzie ministrem bezpieczeństwa i Jakub Berman kandydatem prawa i piąta osoba ale by zaraz zapomniał honorarium, bo Aleksander Zawadzki oczywiście Zawadzki już padł padł już na lasy przypomnę piąta osoba i to jest 2 jedno Wasilewska oczywiście, że Wanda Wasilewska i to i tak piątka z gry w gruncie rzeczy staje się można być partnerem w sprawach polskich najważniejszym zarówno jako rozmówcy władz sowieckich jak i oni wyznaczą pełnomocników w różnych środowiskach, a więc będzie pełnomocnik związku patriotów polskich też Brystygierowa będzie pełnomocnik w armii polskiej to jest właśnie Zawadzki będzie pełnomocnik tych pismach i Radia, które tam Rosjanie mają to być taki wiersz włoski będzie też pełnomocnikiem d s. właśnie polskie prowincjonalnego Hilary Minc jak duży skok wymienia nazwiska, które wreszcie po wojnie będąc członkami biura politycznego partii to w tym krąży tak powiem tych osób to są ci najbardziej zaufani najbardziej sprawdzeni w większości nie głupi, że trzeba to jeszcze nie są głupi ludzie to są bardzo inteligentni ludzie i komuniści w i oni, że tak powiem wg zasad, które ustalono mają się rozejrzeć wokół siebie, bo już tak kolokwialnie i zobaczyć stos przedwojennych komunistów nadaje się w dalszej współpracy i po 1 po 1 bez żadnych zebrań werbować i tworzyć struktury przyszłej partii na tej zejdzie parę miesięcy jeszcze Roman zambrowski na tej wizycie parę miesięcy i właściwie dno w połowie roku czterdziestego czwartego to będzie grupa to wezmę 30 0 osób, które zostały zwerbowane sprawdzone i w gruncie rzeczy to będzie ta to jądro władzy niewielu, ale mają za plecami armię czerwoną no ale docenił żywi wielu wcale nie musi już wielu to wcale jest tak mało to jest tak pewna grupa, a wszystko sprawdzonych towarzyszy to są przedwojenni komuniści, którzy jak ta wg, tak więc wkrótce zresztą wewnętrzne zostało powiedziane zachowali wierność dla partii zachowali Żydach odpowiedni stosunek do związku Radzieckiego i można na nich budować od 30 0 osób jako elita władzy pozostaje obcości służbach PRL w powiązaniu ich hierarchii wcale nie jest mało jak oni wejdą prawda w roku czterdziestym czwartym do Polski, gdy powstanie PKWN na ślad za tym Polska partia robotnicza jawna notowani są właściwie jądro władzy, po którym Gomułkę kokietują Bieruta Kofty jeszcze parę innych osób, ale generalnie to już jest to już jest struktura władzy centralnej na powojenną Polskę, jeżeli popatrzymy sobie na te osoby nawet nie ma Węgrom 30 0 osób na rok tych pierwszych 5 0 tych najważniejszych 5 0 to właściwie oni będą na wszystkich kluczowych stanowiskach w Polsce ludowej do pięćdziesiątego szóstego w dużym stopniu jeszcze dużo później kluczowe różne urzędy, a że również kierownictwo Radia Kielce wydawnictwo kierownictwo ministerstwa bezpieczeństwa ministerstwo kultury ministerstwa różnią świat tanga personalna wykuwać na poziomie 4 0 do trzeciego 40 do czwartego ataku w pierwszym numerze w pierwszej połowie 4 × w pierwszych miesiącach czterdziestego czwartego, a my mamy 20 02. za 40 czwartego roku wieczór dwudziestą 15 to już dawno zaraz tak szybko nie da się, ale nie chciałam powiedzieć, że radio Moskwa poinformuje o powstaniu PKWN no ale tam, zanim do tego dojdzie jeszcze nastąpi parę rzeczy to znaczy ktoś już kontaktu uczyła Stali zle w wesprę polsko trzyma w taki w zamrażarce ostatecznie przeprowadzono takie rozmowy fundamentalne z Mikołajczykiem chyba to było w maju czy na początku czerwca, które pani wspomniała działa zażądał właśnie odejścia tych ministrów na nikłe wdrażali walczyły jak żyć wiele lat i wtedy znak został uruchomiony scenariusz rzeczywiście zrealizowania do grupy KWR lub w tym celu ściągnięto do Moskwy grupę działaczy z kraju i Marian Spychalski na czele to są właśnie ci kierowcy w kraju, którzy tam tworzyli krajową radę narodową oni zostali przewiezieni do Moskwy zresztą jeszcze Stali chwilę odczekał do liczby są na 2 tygodnie se armie zwiedzają rozmawia z żołnierzami, a ja przyszedł tak właśnie połowa lipca notował pełne manewry posiedzenia w Moskwie ta grupa centralne biuro komunistów polskich prócz plus Spychalskiego szuka Morawski sprawdzamy też Polski o przyjęcie odpowiednich dokumentów przyjęcia, że tak powiem odpowiednich struktur nazwa początkowo miał być komitet wyzwolenia Narodowego podobno sam, więc sam zaproponował miastu taka jest religią kraju Polski komitet ma być wyzwolenia Narodowego zatwierdził osobiście, a podobno jako 1 z francuskiego komitetu wyzwolenia Narodowego Ekolan SA GL strajk jest wezwanie z Darkiem tak jakby golf, czyli skromnie ani nie Stalin pisał Polski po czymś tak, by tak samo sprawdzono, który tekst manifestu uzgodniono, kto jak Departament będzie kierował w przyszłym komitecie przyczyn bardzo charakterystyczne znowu jak powiedzieliśmy to wszystko są polscy komuniści mieli, ale tymi głównymi rozgrywającymi ze Stalinem uczyła się Stalin dziś rozgrywa można powiedzieć natomiast jak będzie układany skład typ PKWN tam wcale komunistów, że nie będzie będzie rządach Pm próba takiego ustawienia personalnego, żeby to nie był rząd komunistyczny na pierwszy rzut oka tylko pełne reprezentację droga była no może niepełna, ale w każdym razie, żeby to było pluralizm Arendt n p. Andrzej Witos Otóż właśnie harmonię tej roli Bossak jest, który nie był żadnym znanym działaczem nie był znany działacz, ale z działaczy ludowych no był działaczem Ludowym był pośród nas niż komunistyczny był w 1 w sejmie posłem znalazł się związkowiec jako zesłaniec po wysiedlonych czterdziestym roku pod tym właśnie nie jest nie załapał się Dawid Teresa Wasilewska z tak jakby wyciągnęła z tego obozu wciągnęła do władz związku patriotów polskich Jantar nic nie robił to firmową no bo jak będzie firmował to by wrócił do kręgu polarnego w związku z tym teraz dobrze to do rządu i tak do tego PKWN ona na Departament rolnictwa i paru innych osiedli parę innych osób stałem na tej zasadzie w związku z tym, że to ogromny personalnie tam nie było żadnych wybitne indywidualności oraz reprezentował obóz skład, który normalne nawet interesując się polityką się nie wiedział komu chodzi mu znać Wasilewską Edward Osóbka-Morawski kompletnie była to nieznana postać kompletnie nieznana to było przed wojną działacz PPS -u szczebla powiatu, a z przewodniczącym noc, a w no też nazwa z no i awans do wzrostu nieprawdopodobne, ale chodziło o to, żeby nie był komunista na czele no socjalista działacz Spółdzielczy tam można byłoby trochę zareklamować Will po raz kolejny obserwujemy spryt Stalina cłem po raz kolejny obserwujemy spryt Stali ta absolutna absolutnie, by było było, by tam osoby nagich gór Beskidu Ciechowski i to nie są w ogóle znane nazwisko, ale niekojarzone wprost z jakąś działalnością komunistyczną czy nie były to osoby przed wojną sądzone nie były to osoby przed wojną ścigane pierdoły zwykli obywatele no może nawet działacze szczebla powiatu niektórzy i to, że tak powiem, że był skład personalny PKWN no i ogłoszony jak słusznie pani powiedziała gwiazda w tym faktem jest High tech no dobrze pani prof. Marek to wygląda logistycznie, bo radio Moskwa ogłasza tego taka Młynów w Polsce jeszcze nie ma, choć oczywiście potem będzie powtarzana ta legenda rzutów w Chełmie tak w ogóle w lewym albo też pierwsi członkowie PKW płynu jak znalazł w literaturze faktycznie dotarli do Chełma 20 07 . lub 2 8 lipca, zostając tam władze lokalne jak to wyglądało co oni pojawiają się i co lała się bardzo dobre pytanie, żeby oni się pojawić mogli i mogli żądać, by zacząć funkcjonować to NKWD musiał usunąć władze polskie podziemne, a zatem, kiedy armia czerwona wchodziła ujawnili się delegat Okręgowy w Lublinie delegaci okręgowi powiatowi oczywiście armia krajowa i dowódcy komendant prawda w wojewódzkim byśmy powiedzieli armii krajowej nasz organizm strzelić mnie zależy im nawet, żeby nie rozszczelnienie strzelali do tych ludzi tylko po prostu ich internowali internowali można powiedzieć aresztowali go to różnie bywało, ale to wychodziło internowali wywieźli do związku Radzieckiego, więc w momencie prawda, kiedy oni to, że wszystko wychodziło z podziemia, a to było Lubelszczyzna jest miejsce jest bardzo dobra silna konspiracja jest tam na ślady z państwem korpus bezpieczeństwa również, czyli rodzaj policji sformowanej w podziemiu to wszystko NKWD usuwa je tworzy próżnię w ich ani rusz nachodzą go nie rozróżnia wchodzą komuniści bo, iż jest w gruncie rzeczy na lekarstwo to znaczy 1 z pierwszych ba nawet członek PKW, który ląduje też Zaradkiewicz właśnie, czyli szef bezpieki i zaczyna organizować aparat bezpieki w oparciu, o co po pierwsze o swych ludzi z armii Berlinga w tym momencie część oficerów podoficerów, a nawet żołnierzy jest oddelegowana d s. startem krajowych oni będą tam tworzyć no niem podstawy jakiś cel zabezpieczenia obstawianie ich budynków prawda na rozminowanie terenu tworzenia szkoły również, że takie rzeczy, a z drugiej strony wychodzą spory z lasów partyzanci armii ludowej i w sumie to jest po zaczątek dno i administracji można powiedzieć administracji zaplecza i tak powstaje powstaje ten rząd PKWN w 2 tys wszystko tak słabe, że bez armii czerwonej na to by to było zmiecione w ciągu paru godzin w związku z tym oni funkcjonują na tej zasadzie, że armia czerwona realnie wszystko prawda obstawia, a ściga tych partii zarządów krakowskich idealnie żadne UB rok jeszcze nie ma tylko NKWD i dopiero w żyłach płynie pod opieką osłoną tego aparatu sowieckiego powstanie Zaremby władzy powstaje właśnie chociażby jednostki UB zaczyna się tworzyć milicja zawsze dekretami noe załatwia Vuelta, a jeszcze, ale reakcja międzynarodowa na Polski komitet wyzwolenia Narodowego, bo on uznawany tylko przez związek radziecki oczywiście naczyń do zachodnich oczyszcza go nie uznaje oczywiście traktuję to jak sygnał alarmowy, ale przez to jest różnica tygodnia i wybucha powstanie warszawskie to jest reakcje są już dach krótkie, bo przez tydzień tylko można proszę zarejestrować za filmem powstanie warszawskie i to co robi robią Brytyjczycy w ciągu tego tygodnia przede wszystkim to namawiają Mikołajczyka, żeby jednak poleciał do Moskwy rozmówić się w dostawie i sprowadzić zawrzeć kompromis na Mikołajczyk leci do Moskwy ląduje w Moskwie tuż po wybuchu powstania Warszawskiego i próbuje żyć tak powiem ze Stalinem no za jeszcze raz wraca sprawa granic prawa rządu, a Stalin w zasadzie nie chce gadać no bo już nie musi mówi to niech pan panie premierze pójdzie to on drzwi obok tam siedzą członkowie PKWN niech się porozumieją Polacy z Polakami, a ja się porozumieć się to co pobłogosławi i tak między wygląda ta rozmowa z winy i powiedziałbym, że też dla Mikołajczyka powstanie warszawskie jest takim elementem też rozgrywki zacznie on przyjeżdża z poczuciem, że to jest argument pokazujący siłę polską Polski suwerennej na rzecz trzeba się liczyć z nami i Stali się ten argument kompletnie ignoruje na 3 takie daje pół obietnice, ale najpierw się porozumieć się tam jest to zwyżka Wasilewska w wspaniała patriotka Polska prawda i t d. porozmawiajcie i się porozumieć się na jak się okazuje, że do tego porozumienia nie dojdzie, bo oczywiście co zaproponowali Mikołajczyka w Rzymie przyłączył do PKWN no to on nie mógł przecież te 2 no w tym momencie z koszulek do powstania Warszawskiego został już zarażonym wrogą i właściwie Mikołajczyk wyjeżdża z Moskwy z piaskiem zaczyna się ten atak propagandowy i Moskwy i władz PKWN na powstanie warszawskie, kto napisał my manifest PKWN był to komisja to komisja właśnie oni pisali ten manifest od czasu tego polskiego komitetu Narodowego, czyli parę miesięcy mieli na min Stamm był PRL tam był myślę, że Berman tam był w tych w tej grupie są tacy dyrygenci w nich prawda czy dopisali przy czym bardzo ważny treść, bo to nigdzie nie zna tej treści przecież treść jest taka, że w gruncie rzeczy trudno się niezła i tak właśnie nie da się do czego przyczepić, bo tam nie ma słowa komunizm nie pada słowo socjalizm nie pada reformy społeczne są umiarkowane co ma być ogólno demokratyczny program, acz ogólną demokratyczny program, który właściwie jest powszechnie akceptowany i jedno co tam zawsze jest tych komunistycznych programach ważny Sojusz ze związkiem Radzieckim zawsze podkreślam zawsze bardziej niż jakikolwiek inny z w związku z tym ten manifest z jego treści jest bym powiedział Tadeusz ogólna, a Stalin osobiście sprawdzał czy to przed publikacją, więc to jest to jest element gry wszystko Stalina to nie to, że tam Polacy Projects sami coś błyszczeć na 1 rzecz powiedzieć, która w ogóle umyka tej tej całej historii jak ją, gdy rozmawiam co ci komuniści mieli w sobie, że oni byli tak podatni ani oczyści mieli wierność rozwiąż kryzys rozprzestrzeni biologiczne, bo ojczyzna światowego proletariatu nośnik komunizmu to jest kwestia ideologiczna bardzo ważne oni oczywiście też przez te lata byli związani z różnymi więziami z administracją władzami sowieckimi sprawdzanie czy są lojalni niektórzy wcale nie nie byli tak powiem wcześniej jakoś eksponowanie przeciwnie bardzo wielu z tych, o których mówimy przyszły ciężkie okresy nawet na pograniczu głodu często mylisz kołchozach wrogich przysiółka, choć wcale ich tam tak bardzo nie jest kimś w złotych większość w gruncie rzeczy, tym bardziej nie hołubi pamiętajmy też, że meta padli ofiarą wielkiej czystki no i do tego zmierzam na adres mieli w głowie wszyscy oni, bo to byli w przedwojennej KPP owcy zostali zrobił z partią trzydziestym siódmy roku parę lat wcześniej krzyż wyrżnąć całą partię wyrżnął po prostu zapraszano polskich komunistów do Moskwy już nie wracali tak jest i stracono w sumie kilkuset czołowych działaczy partii tych wszystkich umów tych i ci co zostali, o których mówimy no to albo byli to działaczy tak niskiego szczebla, że do wzrostu trudno się nim było zainteresować punkt widzenia Moskwy albo, dlatego że siedzieli w polskich więzieniach byli poza zasięgiem Gomułka n p. Gomułka, ale też inni, o których tutaj mówimy po nazwisku albo linie z albo byli, że tak powiem nie, którzy właśnie na skład centralnego biura komunistów Polski też dosyć interesujące to mówię o tym w 5 osobach biła się też tego nie rozwinęli, a to Murzyna wartość na sekundę na tym jeszcze zatrzymać jeszcze mamy chwilę czasu mamy jeszcze podestach Świerczewski mówiłem też się sowiecki oficer przełom w ogóle nie był w partii komunistycznej, by znaleźć na koncie tak tak jest, ale to nie jest komunista Polski to jest sowiecki oficer polskiej Polak, owszem, ale nieczynny spra w polskich do dołu do czasów nowości do końca wojny w PiS oraz Aleksander Zawadzki działacz komunistyczny, ale bardzo specyficzny, bo związane z dywersją wojsku polskim tzw. wojsku w KPP w trakcie widz też to była ona różne miało funkcje w pół czasu życia spędził w związku Radzieckim połów w Polsce, ale też miała epizod w wojsku taki czy to nie jest typowa polityka to sorry na wojsku kategorię wiadomo no to przeważnie się wiąże z kontrwywiadem prawdopodobnie, że są ludzie też powiązani z sowieckim wywiadem po prostu no imamy, że tak powiem Wasilewski o, która była ikoną całej tej orientacji, ale już po wojnie do Polski nie wróciła była osobą zresztą, o której się, mówi że właściwie w tym okresie kluczowym to ona była jedyną chyba po jedynym polskim obywatelom anemia telefon do Stalina ona mogła pojechać do Stalina poza procedurami biura, a także wpisywaniem się, że coś niesamowitego w ogóle no imamy Jakuba Bermana, który był liderem PSL tegoż zyska prawdziwych komunistów KPP owców nożykiem niewątpliwie wybitnie inteligentnym re i czynnym we wszystkich takich działaniach właśnie na przed formowaniem komunistycznej, by po polskiej partii Robotniczej tak dalej pozostające w bezpośredni kontakt z Dymitrowa wzmogło to bowiem to jest ważna data ta grupa i sposób, że dach potem powołania i jeżeli pamiętam, że to oni w pozostałych, jakby dla uwiarygodnienia bity w sposób oszczędny działaczy notował trochę coś mówi teraz jeszcze rząd PKWN a zanim się nie przekształcił rząd tymczasowy tez kilka miesięcy pół roku, gdyż jak mówiliśmy wcześniej rządził dekretami my wspominaliśmy o tym, dekret jest 30 października o ochronie państwa, ale też równie ważne to dekrety z 2 4 sierpnia rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych uderzał siłą rzeczy armię krajową na 2 0 kluczowe dekret z 6 września o reformie rolnej i dekret 7 października milicji Obywatelskiej, ale także powołujące służbę bezpieczeństwa w lotach 1 3 w gruncie rzeczy co będzie jutro odbędą się już co najważniejsze powiedzieli graczy te dekrety służą usunięciu struktur organizacyjnych partyjnych wojskowych podziemnych jakichkolwiek zastraszenie społeczeństwa i zastraszania społeczeństwa, ale jest też i marchewka, ale jest też marchewka, która służy za 7 dekretu reformie rolnej on ma wywołać tak powiem poparciem masowe ludu chłopów prawda obiecuje się chłopom ziemie i próbuje się wywołać na wsi na taką małą rewolucję złoża i października w Nyonie za bardzo nie za bardzo się udaje bardzo oni starają się to zarobić, ale po zimie biorą no ale wydaje, że wierzą w związku z tym sytuacja jak wyszło właśnie to ziemie od co najmniej, że tak bym się zastanawiam co dalej prawda, bo jak ktoś z Torunia Tomasza biorą no i już jest właśnie o to chodziło zostawiliśmy to już zaczyna się ta ta więź no właśnie tworzenie milicji, a co to znaczy milicji to na ogół oznacza, że dziś jak sprzedać bożyszcze dam dowódcami są jacyś partyzanci armii ludowej tak dalej, ale tych posterunków lokalnych wszystkich, gdyż oferta pracy dla Chłopskich dzieci dla Chłopskich synów darów dla dachu dla robotników prawda no formacji, że tak piętra, gdzie praca jest jak rozumiem lepsza niż w fabryce albo na roli związku z tym to jest awans do tego dochodzą awansem w wojsku, bo jest przeprowadzona mobilizacja, ale w ramach tej mobilizacji też są zajęcia stanowiska podoficerów krótko mówiąc pojawiają się ludzie dużo ludzi, którym zależy na tym, żeby ten system utrzymać tak jest w taki jest ITS początek budowania zaplecza społecznego i to oczywiście się udaje, że dziś w razie tylko nie można tego przez ZUS, ale w jakiś udaje następuje z zakupem w sytuacji, kiedy jak oni, dochodząc dziś nic nie mają tak naprawdę poza jakimiś kilkoma oddziałami partyzanckimi tam Moczara czy go Kaczyńskiego, a po paru miesiącach mają, że tak, więc co najmniej parę tysięcy ludzi, jeżeli nie parędziesiąt tysięcy, którzy z dachem skorzystali na tym wreszcie trzecia rzecz bardzo ważna to wszystko się odbywa po stronie szli okupacji, a zatem pojawia się spora grupa ludzi, którzy tak bym nie, akceptując ani komunizmu 1 z 2 widzą, że to się życie odradza szkoły można otworzyć Uniwersytet w Lublinie można otworzyć fabryki jakieś prawda otworzyć na uruchamia się kolej prawda po tym, froncie po tym wszystkim przewóz żywności na takie rzeczy codzienne i niestety tak to jest, że człowiek Żydach peany potrzebuje realizacji tych codziennych potrzeb jakakolwiek władza, by nie była, jeżeli potrafi tam coś przewieźć żywność dowie się lekarstwa dowie szpitalu uruchomić noc jest potrzebna piramida Masłowa wiecznie żywa jak Lenin panie profesorze, dlaczego zmiana nazwy na rząd tymczasowy, bo bezdomni kolejna rozgrywka Stalina PKWN się z jego pola widzenia sprawdził, ale pojazd miałby za chwilę konferencja w Jałcie wielka konferencja 3 mocarstw dostali, że tak pełen właśnie podnieść poprzeczkę zobaczył, że mu się udało z tym PKWN rząd Mikołajczyka ustąpił zachód nie wie co ma z tym zrobić nawet krok do przodu zmieńmy PKWN nasz rząd tymczasowy też brzmi bardzo poważnie rząd tymczasowy tymczasowym wracali razem podnosimy tak jest podniesiono rangę właściwie PKWN skład jest ten sam tam mieliśmy minimalne zmiany były dokończyć sami ludzie tylko nazwa inna i że tak powiem w Zdrojach na działce na początek lutego Stalin pojedzie do Jałty nos wiadomość, że to właśnie mamy rząd tymczasowy, który świetnie sobie radzi za chwilę będzie ofensywa styczniowa Ion wtedy obejmie władzę na terenie całej Polski no właśnie tusz przebijał to jeszcze jak pojedzie do aut do powiek w Polsce rządzi rząd tymczasowy i teraz tak powiem jedyne co możemy się zgodzić to na uzupełnienie jego składu o niektórych demokratycznych przywódców Szach mat bardzo dziękuję pani prof. prof. Andrzej Friszke Polska Akademia Nauk o naszym gościem przed dwudziestą trzecią jej wpływ na państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM i oczywiście wracamy po informacjach w tę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA