REKLAMA

Nie wszyscy święci święci, czyli kogo Kościół otaczał czcią i dlaczego. Opowiada dr Sebastian Adamkiewicz

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-11-01 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
radio TOK FM pierwsze radio informacyjne słuchają państwo Radia TOK FM przy mikrofonie Karolina Głowacka ambitna w naszym studio w Łodzi pan dr Sebastian Adamkiewicz dzień dobry panie doktorze dzień dobry dzień dobry pani, żeby państwo pan doktor jest z portalu histo ma k org nie jest także adiunktem wydziale historycznym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi, ale będziemy rozmawiali na gminy i inne tematy myślę, że państwo nie zaskoczy dziś 1 listopada te Rozwiń » powszechnie wiadomo uroczystość wszystkich świętych porozmawiamy o tym, skąd w ogóle się wzięła idea świętych, kiedy mnie ci pierwsi święci zostali przez kościół uznani jak wyglądała zmiana tego w jaki sposób wygląda procedura uznawania za bycie świętym, skąd w ogóle taka idea panie doktorze ideał świętości jest pewien sposób nieodzownie związana z chrześcijaństwem z pewną ideą, która chrześcijaństwu towarzyszy, a ta idea polega przede wszystkim niezwykła wywyższenie człowieka człowieka jako istotnej, która spośród wszystkich istot na świecie jest tą najbliższą Bogu skoro chrześcijaństwo uważa, że Bóg stał się człowiekiem wcielił się to i świętość nie jest już tylko zarezerwowana dla Boga, ale także dla ludzi, więc w zasadzie świętość od samego początku jest związana z chrześcijaństwem jest związana z jego wyznawcami, ale ile sam kult świętości osób wziął się przede wszystkim ze względu na męczeństwo na męczenników na pierwszych męczenników w kościele i to oni byli tymi pierwszymi świętymi, którzy w poczet świętych ludzi zostali przyjęci jak to wyglądało w dawnych czasach nie kościoła czy były jakieś procedury precyzyjne określający weryfikujący, kto świętym jest jak to było na samym początku tak jak to zazwyczaj bywa we wszelkiego rodzaju wspólnotach ludzkich o tym kto zostawał świętym decydowała Wola ludu decydował pewien zwyczaj obyczaj natomiast nie jakieś twarde procedury ta Wola ludu polegała przede wszystkim na tym, że ktoś, kto umierał, który ulegał męczeństwo był uważany przez jakieś środowisko lokalne, którego dobrze znało uważany był za Świętego wtedy zazwyczaj przychodzą na cmentarz w miejscu, gdzie taka osoba była pochowana modlono się przy jego grobie jak, kiedy już chrześcijaństwo zyskiwało na świecie coraz większą przewagę nad czym w tym świecie oczywiście europejskim coraz większą przewagę do ulgi na grobie takiego człowieka stawiano świątynie odprawiana jakąś liturgia i w ten sposób ten człowiek stawał się Święty, bo stawał się Święty w oczach ludzi, ale znam przypadek, kiedy po śmierci Jana Pawła II na plac Świętego Piotra zaczęli wystawać ludzie z takim napisem Santo subito Święty natychmiast i wtedy bardzo często powoływano się na to pierwotne chrześcijańskie właśnie ten zwyczaj powoływania świętych czy powoływania i wolą ludu ze względu na pewien kult lokalny, więc na samym początku takich procedur nie ma to wiąże się przede wszystkim z jakimś uznaniem Świętego przez jakieś środowisko chrześcijańskie, że ta dana osoba jest święta oczywiście po latach zaczęło obrastać we wszelkiego rodzaju procedury i przede wszystkim te procedury zaczęły pojawiać się w średniowieczu ona ostatecznie ukształtowały się w siedemnastym wieku, kiedy już świętości określano bardzo precyzyjnymi procedurami kościelnymi, a to wszystko wiązało się z pewnymi nadużyciami, które z ogłaszaniem świętych były związane, a te nadużycia wiązały się przede wszystkim z tym, że szereg osób, które uznane były za święte były po prostu postaciami mitycznymi i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji zaczęto prowadzić bardzo skrupulatne procedury związane z ogłaszaniem błogosławieni i świętości, bo to wyraźnie zaczęto odróżniać to rozróżnienie też jeszcze dokładnie wyjaśnimy pan mówi o tym, że święci Jeż były takie postaci mityczne, które zostawały uznawane za świętych, kto n p . to po pierwsze, oraz czy oni zniknęli z tego pocztu świętych skoro ich nie było z tym miasto oczywiście pewien problem, dlatego że mają kościół, jeżeli komuś przyznaje raz świętość to zasadniczo od tej świętości nikomu nie odbiera było tak na w połowie dwudziestego wieku w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku wokół głów było to jedno z wydarzeń wokół Soboru Watykańskiego drugiego, że papież Paweł VI zaczął troszeczkę reformować kalendarz rzymski kalendarz, który ustala święta przede wszystkim święta kościelne i część świętych my stracimy swoje święto zostało, jakby zdegradowane zostały również znaczenie tych świąt w takiej zazwyczaj byli to ci święci co, do których my historyczności można było mieć daleko idące WORD wątpliwości takim n p. świętym był Święty Jerzy, który miał rzekomo zabić smoka, który ewidentnie jest pewnym wymysłem średniowiecznego świata takim świętym jesteś Święty Krzysztof Świętek Krzysztof, który znany jest dziś jako patron kierowców, ale też z pewną postacią mityczną, dlatego że opowiadano, że na 4 m wysokości, że był piekielnie silne NATO jest mniej ewidentnie postać mitologiczna przy czym trzeba sobie bardzo też wyraźnie powiedzieć, że wszelkie te postacie mitologiczne, które stało się świętymi, które za świętych były uznawane zawsze te ich historia świętości PIH biografie to były takie opowiastki bardzo moralizatorskie to były opowieści, które niosły też za sobą pewną chrześcijańską wymowę i często kościół nadal się na tę postać powołuje przy czym nie jest już wyłącznie takie powołanie się nad tą konkretną postać na konkretną świętość, ale raczej na pewną teologii, która z danych opowiastek wynika, iż i dlatego ciągle te postacie w kościele funkcjonują, chociaż tak jak mówiłem i święta zazwyczaj albo nie są już w kościele obchodzone albo mają n p. znaczenie wyłącznie lokalne, ale też bardzo ciekawe kim pan wspomniał o nowym świętym Krzysztofie, który wg opowieści 4 m tego typu sytuacje misie to trochę skojarzyło swych nic mitologię grecką herosami też takimi wyjątkowymi nie postaciami, które można było dokładać wiele właśnie cech specyficznych wiele historii związanych ze świętymi ma takie cechy magiczne jak n p. teraz mi przychodzi do głowy święta Jadwiga, która zdaje się gminy po miała odbić się z twoją stopę w 1 miejscu i to były jakieś tam właśnie przyczynek do innych do tego, żeby w tym miejscu odbywał się też jakiś kult stąd takie myśli kojarzą bez rzecze oczywiście te opowieści hagiograficzne pełne są tego typu sytuacji dojazd całkiem niedawno słuchałem takiej konferencji arcybiskupa Grzegorza Rysia zresztą metropolity łódzkiego już od przyszłej soboty 4 listopada jest ingres do katedry u nas tutaj w Łodzi i opowiada na tej konferencji taką historię jak kiedyś przeczytałem opis hagiograficzne umieszczony w taki używał takich żywoty świętych Piotra skargi świętej Kingi i tam jest taki fantastyczny opis jak to święta Kinga tuż po urodzeniu tuż po tym, jak się urodziła jak już wyszła z łona swojej matki to uklękła i zaczęła odmawiać pacierz po łacinie więc, żeby historia hagiograficzne pełne są takich magicznych elementów, a to się wiąże przede wszystkim stan średniowieczną i wczesna nowożytną wiarę w cudowność świętych to, że święci od samego początku jak tylko wyszli z łona swoich matek to my nosili na sobie z nami tej świętości i poznamy świętości w zasadzie do końca życia już posiadali i ta taka wizja świętych, którzy są idealnie od samego początku ona w kościele i nauczaniu kościoła jest bardzo silna nawet do dnia dzisiejszego, chociaż coraz częściej oczywiście i nauczaniu kościoła i w takim mówienie o świętych pojawia się to, że to też byli ludzie z krwi kości różne grzechy na swoim sumieniu mieli to jednak i średniowieczu i w czasach nowożytnych otworzono takie przekonanie o tym, że to są ludzie idealni i tak jak mówię to pozostało do dzisiejszych czasów, bo jeszcze pamięta swoje lekcje religii, które miałem w szkole i pamiętam kiedyś taką opowieść o Janie Pawle drugim, a to jeszcze człowiek żyjący wtedy, bo w noc ja już parę lat temu chodziłem do szkoły podstawowej i i pamiętam to taką opowieść o świętości Jana Pawła już wtedy jeszcze żył, ale już opowieść była świętość Jana Pawła i brat zakonny, który nas tej religii uczył wysłała taki wykres na tablicy i to było wykres świętości Jana Pawła i był moment urodzenia Itaka i taka prosta linia prosta tak do nieba idąca tak jakby ta świętość cały czas z nim wzrastała, a obok był wykresów, na którym porównywana była świętość każdego człowieka Natana, by taka oferowana czeka teraz święte oraz łyżeczkę mniej, ale Jana Pawła II to samego urodzenia to wszystko rosło rosło do góry i trochę takie było spojrzenie na świętych w czasach średniowiecznych, że to byli ludzie idealni i faktycznie to porównanie do takich greckich wiara herosów dajmy się tutaj bardzo odpowiednia, bo takie było właśnie spojrzenia na tych ludzi, że to jest pewna postać, która jest absolutnie idealna samego początku wiadomo religia to jest sprawa zróżnicowana jeśli mówimy o kościele rzymskokatolickim Noto mamy oczywiście taki nurt silnie powiedzielibyśmy intelektualny rzecznik teologów próby rozważenia różnych spra w, a z drugiej właśnie to, o czym pan mówi, czyli te i inne takie proste opowieści o świętych magiczne niemalże jak dla dzieci tak myślę sobie, że szczególnie w czasach średniowiecznych to muszą być po prostu bardzo wygodny sposób do przekazywania pewnych treści dzięki właśnie tym opowieściom świętych tak niewątpliwie dlatego one takie były, bo my możemy się oczywiście dzisiaj Nigel wyśmiewać z niektórych tych opowieści o tym jak n p. jakiś 1 ze świętych poskromił niedźwiedzia nie możemy się troszkę nabiera ze świętych, którzy robili jakieś rzeczy cudowne na jej niesamowite prawie magicznej możemy troszeczkę pukać się w głowę jak katolicy mogą takie rzeczy wierzyć ale, ale z drugiej strony, gdyby spojrzeć na tę historię hagiograficzne to one właśnie miały taki charakter, o którym powiedziała pani redaktor to znaczy one miały być taką Ewangelią w pigułce wiadomo, że przekazywano tych historie ludzi na ogół niepiśmiennych większości niepiśmiennych, więc starano się im to przedstawić jak najprostszy sposób, ale też jak najbliższej im, jeżeli przedstawiano im historia to ona była prosta ona niosła za sobą pewną mądrość ona najczęściej posługiwała się bardzo wyraźnym symbolami, które tym ludziom miały pomagać, ale tym ludziom miały pomagać bardzo czasem skomplikowane treści teologiczne stąd też święci, którzy często byli z mitologii chowani czasami oni istnieli tak jak n p . Święty Mikołaj, który jest tak połączeniem kilku świętych Mikołajów tak czy chociażby Święty Walenty, który też prawdopodobnie połączeniem kilku postaci, ale tworzono taką historię, która zawsze miała mniej za sobą bardzo wyraźne bardzo wyraźne przesłanie tak jak chociażby właśnie historia 1 ze świętych, który poskromi już w tej chwili zapomnianej imienia poskromił niedźwiedziami dzisiaj symbolem Bawarii, gdzie właśnie to poskromienie niedźwiedzia to miał być taki poskromienie własnych słabości, że chrześcijaństwo wymaga od ciebie, żebyś poskromił własną słabość i to właśnie taka prosta historia, która miała ludziom pokazywać drogę do tego, żeby stać się tym wzorowym chrześcijaninem stąd droga do świętości, ale są też tacy, którzy mnie krytykują kulty świętych pod tym oto względem, że wy de facto jest to ukryty Polic tej sumy, czyli jak wcześniej inny powiedzmy Grecy Rzymianie mieli Boga bogów od różnych spra w taki Święty ci je zielsko katoliccy oto jest święte od rzeczy zagubionych zdaje się Święty Antoni Święty Krzysztof od kierowców, ale jest n p . Święty bernardyn, który jest patronem osób cierpiących na czkawkę niż mamy tutaj pewną można, by powiedzieć inflację tego od od jakich rzeczy święci mogą być jeszcze dodam do tego, że polscy dominikanie wierzą bardzo świętość brak tak, który zmarł jakiś czas temu ojca Badeniego zresztą wybitnego dominikanina i twierdzą, że on z kolei Święty, chociaż nie jest jeszcze formalnie ogłoszony świętem, a wśród nich istnieje przekonanie głębokie jego świętości twierdzą rząd będzie świętem od poszukiwania miejsc parkingowych, bo podobno świetnie dzięki modlitwie do ojca Badeniego wyszukuje się miejsca parkingowe, a toczy się tytułem żartów, bo faktycznie jest pewien problem z gry z myśleniem świętości z Politechniki z mam, bo i często osoby wierzące tak, by na to patrzą to znaczy jest Święty, do którego się modlimy tak jak modlimy się do Boga natomiast teologia chrześcijańska teologia katolicka od samego początku podkreślał, że zawsze w centrum powinien być Chrystus to on jest tą postacią centralną natomiast święte jest jedynie przykładem jest jedynie pewnym wzorem jedynie pośrednikiem w stosunku do Boga oczywiście, ponieważ ryby zazwyczaj osoba święta kojarzona była w takim kulcie lokalnym z czymś szczególnym to często dodawane są mu pewne specjalne umiejętności czy dodawana jest mu specjalny element kultu, który jest daną postacią się wiąże, więc jeżeli Święty był kojarzony n p . z macierzyństwem albo Święty był kojarzony z mądrością to takim patronem takich elementów naszego życia naszego życia się staje, chociaż jeszcze 1 ważną ważną rzecz należy podkreślić efekt katolicy śmiałe UE, ale też we wszystkich innych wyznaniach chrześcijańskich, które uznają świętości wiara świętość danych osób nie jest konieczna do zbawienia to bardzo jest wyraźne w wyznaniach chrześcijańskich, że to nie jest konieczne do zbawienia, że tak naprawdę oczywiście kościół ogłasza różnych świętych, ale my nie musimy w nich świętość wierzę, żeby katolikami czy chrześcijanami pozostać i to jest bardzo istotna tak samo nie trzeba wierzyć w to wszystkie rzeczy związane z jakimiś szczególnymi patronat sami to ma pomóc chrześcijanom wieża Toma jak by wzmocnić wiarę skupić ich na pewnych przykładach natomiast nie jest to żadne zobowiązanie do zobowiązania do wiary naszym studio w Łodzi jest pan dr Sebastian Adamkiewicz z portalu pismak org oraz adiunkt w dziale historycznym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi rozmawiamy o świętych kościoła oraz o tym w jaki sposób ta idea powstawała jak się zmieniała się rozszerzała w pewnym momencie zaczęła także być bardziej inne skodyfikowane jak to było to powiem państwu więcej po skrócie informacji Radia TOK FM radio TOK FM pierwsze radio informacyjne Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym łódzkim studiu dr Sebastiana Denkiewicz dzień dobry jeszcze raz panie doktorze dzień dobry witam pani w państwach UE z portalu historia org oraz adiunkt w dziale historycznym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi przy okazji dzisiejszego dnia 1 listopada z regionu uroczystość wszystkich świętych rozmawiamy o tym w jaki sposób ta idea w kościele kościołach się rozwijała podobno pierwszym świętym był łotrem i dobry łotr z krzyża tak pierwsza świętym był Dyzma Dyzma dobry łotr z krzyża, który nawrócił się tuż przed swoją śmiercią i tuż przed śmiercią postaci, która obok niego, bo ukrzyżowano, czyli Chrystusa, kiedy wyznał właśnie na krzyżu, że on wraz z drugim Złocieńca, który był z Chrystusem ukrzyżowanym, ale oni cierpią na krzyżu za słuszne winę natomiast ten, który z nimi razem cierpi, czyli Chrystus jest ukrzyżowany niesłusznie wtedy Chrystus miał się do niego zwrócić jeszcze dziś ze mną będziesz w raju i to od samego początku właśnie MR pokazuje, że świętość nie musi być związana z idealnym trybem życia bo, jakbyśmy popatrzyli na tych pierwszych świętych kościoła to na ogół tonie są osoby, z których życia chcielibyśmy czerpać jakiś szczególny wzór no tutaj jakby postacią taką najbardziej dobitne jest głowa kościoła pierwsza głowa kościoła, czyli Święty Piotr ja może powiem, że jakby Święty Piotr urodził się 3 wieki później to nikt nie mógł zostać papieżem mało tego z kościoła, aby został wykluczony, bo jeszcze 3 wieki później kościół wymyślił taką zasadę pod wpływem różnego rodzaju prześladowań, że jeśli chrześcijanie w pod wpływem jakiegoś przymusu zapali się swojej wiary to później nie mogli do kościoła już powrócić musisz do końca życia pozostać po kłótni Kamil i Święty Piotr z pewnością do kościoła wrócili, by nie mógł oczywiście później później to znacznie złagodzona i po odpowiedniej spowiedzi ci chrześcijanie, którzy się biali zapali mogli go z powrotem do kościoła powrócić, ale był taki epizod w historii kościoła, kiedy nie mogli tego zrobić, a Święty Piotr jest przykładem bardzo dobitnym takiej postaci, która zapalała się swojej wiary w Yale, która przecież nie była idealną postacią, która była taką postacią wręcz 3 troszkę szaloną człowieka, który byłby skłonny do wielkich deklaracji, ale też do wielkiego tchórzostwa, jakby nie patrzeć dalej Święty Paweł Furtak tak naprawdę kościoła ktoś, kto stworzył kościół, który do kogo umocnił poza jedynie nudę poza tym kręgiem najbliższych chrześcijaństwo niechby to też autobus morderca to był człowiek, który prześladował chrześcijan, który prawdopodobnie kres 1 chrześcijanina miał na swoich dłoniach, który pilnował Kamil wania Świętego Szczepana pilnował ubrań Świętego Szczepana i później został świętym także ta idea nie idealnego Świętego kogoś, kto prowadzi życie, gdybym był nie tylko grzeszne, bo to niemożna powiedzieć o życiu grzecznym to czasami jest życie w zupełnym upadku to jest idea, która chrześcijaństwo bardzo silnie towarzyszy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Jona dopiero zaczyna być troszeczkę niwelowana w średniowieczu, kiedy wchodzi ten idealizm związany też zmyśleniem epoce z tymi z tym poszukiwaniem pewnych ideałów, a obecnie w kościele znowu ta idea pewnego spojrzenia na świętość jako drogi jako drogi dojścia jest bardzo bardzo silna stąd też bardzo wielu dzisiaj jest świętych, których ten nie idealizm dzisiaj się zaczyna też podkreślać chociażby Giampaolo Frassati jest takim przykładem młodego Świętego młodego chłopaka, gdzie bardzo często podkreśla się to, że AB jako młody człowiek nie był idealny i potrafił się pobić na ulicy i palił fajkę listą fajką jest pokazywany i Piła alkohol, czyli był normalnym człowiekiem ta normalność ta świętość normalności jest we współczesnym kościele coraz silniej podkreślana mówił pan o tym, swe pierwsze części naszej rozmowy ziemne są na początku za świętych uznawano mnie jako menel siłą tłumu, że oto dana grupa powiedzmy, w jakich miejscowości uważa, że ich lokalne lokalna ważna osoba z -li jest świętym domyślam się, że w pewnym momencie mer papierze musieli wziąć sprawy w swoje ręce, czyli zacząć kontrolować, kiedy tak było jak zaczęła się takie właśnie ustandaryzowane nie tej procedury to się wiąże pobyt ten proces w centralizacji w ogłaszania świętości rozpoczyna się od dziesiątego wieku mniej więcej od dziesiątego wieku w 90 0 dziewięćdziesiątym trzecim roku w trakcie Soboru na Lateranie papież Jan 1 5 uznał publiczny kult Świętego uległ kazał zbór gra i prawdopodobnie to jest 1 z takich pierwszych u jedno z pierwszych kanonizacji wykonanych przez Rzym i które my znamy oczywiście ale, toteż pokazuje, że ten proces centralizacji zaczął następować w kościele, bijąc się również bierze wzrost bieli on również wiąże się z rozwojem tej instytucji kościelnych, a niewątpliwie na pewno też centralizację kanonizacji, czyli ogłaszania świętych wpłynęło także my także konflikt pomiędzy papiestwa matce starostwem, czyli pomiędzy władzą świecką, a władzą duchową papieże zaczęli obawiać się nie musieliśmy go obawiać, bo to był fakt, że bardzo często różnego rodzaju państwa to władza świecka zaczną sobie kreować czy tworzyć świętych i że ta władza nad tym, kto zostanie świętym kościoła zaczyna wychodzić z władzy duchowej zaczyna opuszczać władzę duchową staje się też domeną władzy świeckiej i to jakby powodowało, że te sprawy związane z kanonizacją były coraz bardziej scentralizowane już 1 200 30 04 . roku UE w ramach takich dekret dał Grzegorza dziewiątego czy takiej próby kodyfikacja prawa kościelnego stwierdzono, że jedynie papież jedynie biskup Rzymu może uznać, iż kult może uznać też Kulczyk to była bardzo bardzo istotna bardzo istotna taka ustawa kościelna, która w bardzo wyraźnie stwierdzała, że to papież od papieża uzależnione jest kultura, więc tych później 16 wieku kolejne bardzo poważne reformy związane też z kryzysem kościelnym ona też spowodowały, że coraz bardziej to sprawę scentralizowana aż do 1 600 30 04 . roku, kiedy w ramach takiego Brave papieskiego ustalone zostały bardzo twarde zasady dotyczące procedur kanonizacji ich beatyfikacyjnych, dlatego że dodano właśnie te to pojęcie beatyfikacji, który miał poprzedzać kanonizacja i oczywiście obrosło to cała procedura ta procedura tworzyła się przez lata ta to obraz, po którym wspominałem ono jedynie usankcjonowała coś co już istniała, ale stało się wtedy to już nie poza tym prawem kościelnym i tak jak mówię ten proces poświęcania danego człowieka dzielił się na jego beatyfikację, a po beatyfikacji również na kanonizację i dzisiaj mamy błogosławionych mamy świętych i to właśnie od 1 600 30 04 . roku ten zwyczaj się już utrwalił, a czym się różnią te 2 stany, jakiej znajdują się potencjalni święci beatyfikacja, czyli ogłoszenie kogoś błogosławionym to jest taki to jest taka procedura w ramach, której ustanawiany jest kult lokalny, czyli ktoś, kto jest błogosławiony jest błogosławionym na jakimś terenie zezwala się na jego kult na jakimś ograniczonym terenie jakiś diecezji w grupie diecezji w jakimś mieście, więc jego kult jest ograniczony na dojazd kanonizacja, czyli ogłoszenie świętym to jest ogłoszenie świętym dla całego kościoła powszechnego, czyli wtedy kult jest rozszerzony na cały kościół powszechny wychodzi już poza określoną diecezje czy poza określony obszar tak jak n p. było w przypadku beatyfikacji Jana Pawła II, że kult Jana Pawła II mógł być rozwijane n p . w Polsce, ale nie dotyczy jeszcze kościoła powszechnego natomiast już po kanonizacji dotyczy to całego kościoła powszechnego jest to oczywiście są pewne elementy wstępne, kiedy rozpoczyna się n p. procedura beatyfikacyjna to osoba, która jest takiej procedurze poddana ogłoszonej sługą Bożym słowo Boże i wtedy byłyby oczywiście nie wiąże to jeszcze się z kultem, ale ten kult n p. na jakimś małym obszarze może się rozwijać, ale jest kwestią czysto prywatną czysto prywatną nie staje się to jeszcze kultem kultem w kościele, bo ten kult kościelne może się dopiero rozpocząć, kiedy następuje beatyfikacja beatyfikacja to jest wstęp mówią one o tym, że był taki moment, że to władza świecka zaczęła w pewnym sensie decydować o tym kto zostaje Święty, więc jak rozumiem była to sprawa polityczna z 1 strony z drugiej chyba też po prostu dobry biznes bo kiedy mamy znanego Świętego to przyjeżdżają do nas pielgrzymi my przecież pamiętamy też w naszej historii, jakie to było ważne otrzymanie zdaje się z ramienia Świętego ner Wojciecha przybysza przekazanie im to było ważne, żeby rodząca się taka, aby Polska jako rozumiemy współcześnie Mann miała swojego Świętego ważnego tak, bo sprawa Świętego Wojciecha to jest ewidentna sprawa polityczna związana właśnie stworzenie struktur kościoła w Polsce, kiedy Bolesław Chrobry po pierwsze, usilnie zabiegał sam Miś misja Świętego Wojciecha w Prusach, próbując tak sobie sposób podbić prusaki, bo okazało się, że pogańscy Prus sobie zamordowali Świętego Wojciecha w czasie tej misji NATO zaczął usilnie zabiegać po pierwsze, wykupienie jego ciała później o ogłoszenie go świętym, dlatego że posiadanie własnego Świętego podwyższała prestiż danego państwa w tym świecie chrześcijańskim stąd też w ogóle sprawa Świętego Wojciecha jest tutaj niezwykle istotna i prawdopodobnie również ze względu na posiadanie ciała, czyli relikwie Świętego Wojciecha, który bardzo szybko został ogłoszony świętem po po swojej śmierci to, że z 1 w ogóle z pierwszych, by kanonizacji przez papieża oficjalnie ogłoszonych wiązało się to również posiadanie ciała posiadanie relikwii wiązało się też prawdopodobnie z ustanowieniem tutaj na ziemiach polskich struktury kościelnej archidiecezji gnieźnieńskiej metropolii gnieźnieńskiej poszczególnych biskupstwo to była niezwykła zaleta w tym chrześcijańskim świecie posiada swoich świętych posiada swojego Świętego również inne święte polskie odegrał bardzo ważną rolę polityczną to był Święty Stanisław Święty Stanisław, który zamordowany został z rozkazu Bolesława Szczodrego zwanego też miałem stał się taką figurą po pierwsze, wyraźnie pokazującą, że czym innym jest władza świecka i czym innym jest władza duchowa i są takie momenty, kiedy władza duchowa może sprzeciwić się władzy świeckiej w i jeszcze 1 element związany był z taką ideologią zjednoczenia ową Otóż wg relacji Święty Stanisław miał być poćwiartowany i przez długi czas opowiada Nowak legenda, że jeżeli wzrośnie się całe ciało Świętego Wojciecha no to również zjednoczy się Polska i to zrośnięcie się ciała Świętego Stanisława miało być taką miało być taką umowę z takim symbolem jednoczenia państwa jednoczenia państwa polskiego była 1 z takich legend, że kiedy któregoś razu odkopano ciało Świętego Świętego Stanisława no to okazało się, że jego ciało jest zrośnięte i to był taki symbol, że trzeba już dokonać zjednoczenia państwa także oczywiście ci święci byli wykorzystywani to nie tylko w średniowieczu, ale też n p. w dwudziestym wieku Otóż ogromnym świętem potężnym świętem w Polsce była kanonizację Świętego Andrzeja Boboli w latach trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy jedno ulice opustoszały państwo bardzo mocno silnie zaangażowało się właśnie w cały ten proces kanonizacji, bo to była 1 z pierwszych kanonizował pierwsza kanonizacja po odzyskaniu przez Polskę niepodległości to głos szalenie istotne wydawano różnego rodzaju periodyki wydawano książki na jego temat, a jeszcze dodatkowo Andrzej Bobola był takim symbolem też władze Rzeczpospolitej nad Kresami wschodnimi, więc to jeszcze bardzo silnie tutaj podkreślano to misję cywilizacyjną państwa polskiego także, gdy sprawy świętych były często wykorzystywane również w sprawach politycznych i bardzo często politycznie były wykorzystywane czy słyszał pan świętych takich, którzy no cóż wprost, by -li po prostu młodszy karami albo nie dobrymi królami zbywali ogłoszeni świętymi, bo to się właśnie tak politycznie opłacało, gdy takich przykładów takich przykładów na ogół nie ma jeśli faktycznie ogłaszano kogoś świętymi ten kult świętych pozostawał w kościele nie zostawał zapominane po to, boli fakt tycznie ludzie, którzy w swoim życiu czynili dokonała się ich życiu jakaś przemiana to jest przede wszystkim ten główny podstawowy element, bo oczywiście łotrów, którzy zostawali świętymi to my mamy bardzo wielu tylko, że zawsze trzeba pamiętać, że w jej życiu miała następować jakaś przemiana, która do tej świętości wprowadziła triumfu łotrem absolutnym dołuje n p . Święty Augustyn, który był heretykiem był człowiekiem, który winą było naprawdę bardzo słaby życie bardzo nie wzorowe, który bardzo wyraźnie przyjeżdża do rozgrywek mówi Joachim bardzo rozrywkowe bardzo rozrywkowa myślę, że święta mogą stanowić niejedna osoba, aby mogła dzisiaj pozazdrościć rozrywkowego życia, a jest dzisiaj ojcem kościoła 1 z podstawowych ojców kościoła ale, toteż wynikało ze zmiany jego życia jest n p . Święty Jan Boży, który przez większość życia to wprowadził hulaszczy tryb życia lub wręcz pijakiem człowiekiem, który miał problemy alkoholowe i włącznie z tym, że kiedy zaczął zmieniać swoje życie zaczął się nawracać to uznano, że jest szalony i wsadzono go do szpitala psychiatrycznego zresztą w tamtym szpitalu psychiatrycznym zaczął patrzeć jak są traktowane osoby, które w takim szpitalu są i tomu wyznaczyła jego misję życiową zaczął zajmować się leczeniem zaczął zajmować leczeniem ludzi i stworzył to stworzy ten zakon Bonifratrów, który leczeniem się leczeniem się zajmuje oczywiście takich przykładów można mnożyć oczywiście są kontrowersyjni święci takie miał przed kontrowersyjnym świętem jest niewątpliwie Maksymilian Kolbe chodziarz nikt nie ma absolutnie wątpliwości co do jego świętości jeśli chodzi o koniec jego życia, bo tutaj Here liczne postawa, kiedy on oddał swoje życie za kogoś innego, kto był w obozie koncentracyjnym Auschwitz oczywiście to ona nie jest kwestionowana o tyle n p. jego wcześniejsze życie szereg poglądów, które głosił sposób, który w, jakiej w, jaki to robił, a już budzi już budzi kontrowersje, jakie to po bo mogłoby myślę, że myślę, że ojciec Tadeusz mógłby się wiele nauczyć Maksymiliana Kolbe to był człowiek, który potrafił n p . w swojej gazetce rycerzy rycerz Niepokalanej głosić otwarcie, ale antysemickie poglądy oczywiście one bardzo często odnosiły się do tzw. kwestie ekonomiczne jak to mówiono, więc pokazywał przede wszystkim Żydów jako konkurencję ekonomiczną dla Polaków dziś nie głosił potrzebę eksterminacji narodu żydowskiego, ale ich usunięcia go na wkład w przestrzeni publicznej już jak najbardziej, czyli to była postać niezwykle kontrowersyjna w tamtych czasach one już w dwudziestoleciu międzywojennym wzbudzała kontrowersje nie no ale ich koniec jego życia jest tutaj ewidentnie już przykładem świętości i tutaj nie można, jakby tego tego kwestionować ich się w trakcie swojego życia on też robił szereg czynów, które kościół uznaje za takie akty świętości m. in. z tego powodu, że niektórzy święci mogli wzbudzać pewne kontrowersje w tej całej procedurze i beatyfikacyjnej kanonizacyjnej pojawia się w kościele taka osoba, która się nazywa adwokatów diaboliczny adwokat diabła, czyli ktoś, kto przez cały całą procedurę kościelną musi udowadniać, że dana osoba absolutnie do tego grona świętych i kanonizowanych się nie nadaje beatyfikowany świętych się nie nadaje tym i każdy, kto taką procedurę przechodzi włącznie z Janem Pawłem drugim tak jego adwokata diabła posiadał, którego zadaniem jest nic innego jak tylko podsuwanie tej komisji kościelnej czy komisją kościelnym podsuwanie bezustannie dowodu, że dana osoba do tego do tej świętości się na nie nadaje, ale oczywiście zawsze po takich procesach Kanonizacyjnych beatyfikacyjnych pojawiają się wątpliwości te n p. dotyczyły świętej matki Teresy, którą n p. już po jej kanonizacji zaczęto oskarżać o malwersacje finansowe i takie oczywiście sytuacja się pojawiają na kościół stara się na te sytuacje różnego rodzaju odpowiadać na, ale to bardzo często trafia dziś do pułapki z napisem teorie spiskowe i tych pułapkach ma się świetnie świetnie się rozwija bardzo dziękuję za rozmowę dr Sebastian Adamkiewicz z portalu pisma Orka adiunkt w dziale historycznym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi dziękuje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA