REKLAMA

"Waliców Project" - upamiętnienie zachowanych do dzisiaj fragmentów warszawskiego getta

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2017-11-01 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
29:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za nasz ne w koła 3 serii z muzeum historii Żydów polskich Polin nie jest moim państwa gościem dzień dobry w Chinach wbre w temu, żebyśmy porozmawiali o projekcie Waliców w Balicach w tych dla tych z państwa, którzy nie są z Warszawy to trzeba wiedzieć, że to jest z ulica ulica Waliców, która była w obrębie tzw. małego getta w podczas drugiej wojny światowej w na ulicy Waliców 1 4 przetrwała 1 kamienica z tamtych czasów tak jest rzeczywiście 1 z nielicznych kamienic, Rozwiń » które były na terenie getta Warszawskiego, które do dziś jeszcze istnieją jest to kamienica ma bardzo już złym stanie to znaczy, zwłaszcza te są oficjalne kamienicy przy właśnie Waliców 1 4 front kamienicy został zburzony podczas powstania Warszawskiego, ponieważ ta kamienica łączy tak naprawdę różne momenty ważne momenty w historii Warszawy była na terenie getta Warszawskiego potem już po tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej w lipcu czterdziestego drugiego roku został włączony z getta i oboje zwane getto południowe prawda, czyli tzw. małym George to tak tak od od momentu utworzenia getta w czterdziestym roku rzeczywiście ten obszar getta był stosunkowo duży w tym sensie, że obejmowały cały obecny Muranów plus właśnie część woli i tato małe getto to właśnie była Kuźnia dzielnica obecnie dzielnica Wola czy część natomiast po po likwidacji powiekę akcji likwidacyjnej 400 drugim roku południowego toczyli małe getto zostało wyłączone z terenu getta goście już wtedy mówimy o szczątkowym getcie, które istniało do wybuchu powstania w getcie w czterdziestym trzecim co ciekawe przy ulica Waliców 14 w getcie zam . Władysław Stilger poeta autor tekstów kabaretowych autor piosenek autor słynnej piosenki mój pierwszy bal, który śpiewała Wiera Gran tak, by on był Ernst zwany kronikarzy getta Warszawskiego, a sam, mówi że jestem kronikarzem tonących, ponieważ rzeczywiście w swojej twórczości zapisywało się doświadczenie żydowskie w czasie drugiej wojny światowej krok po kroku można powiedzieć począwszy od wybuchu wojny 30 09 . im początku okupacji w Warszawie poprzez kolejne etapy właśnie lek. Władysław węgiel był żołnierzem września uczestniczył w obronie Warszawy w zresztą takiego wstrząsający wiersz, który się nazywa kluczu stróża kluczyku stróża opowiada właśnie o, a jego droga ze jego drodze z polskim sąsiadem od obrony Warszawy we wrześniu 30 09 . roku bitwy pod Kutnem po dramatyczny powrót do tej Warszawy potem ucieczka na wschód i wreszcie i wreszcie Get ta tak trafił do getta Warszawskiego w czerwcu 400 pierwszego roku, ponieważ wcześniej był w Białymstoku potem we Lwowie w momencie wybuchu wojny w trzeciej rzeszy z Ewą ze związkiem Radzieckim, ale wrócił do Warszawy i wrócił do swego może być rodzinnego przedwojennego domu właśnie przy Waliców 14 miesiąc przed wojną mieszkał w tym domu zresztą w przedwojennej książce telefonicznej figuruje pod tym adresem jego ojciec w UE Maurycy singiel, na którym było malarzem scenografem także tam mieszkali tam też słaby zasięg, ale się uczył wódz przesiadują są też na ulicy Waliców gimnazjum stowarzyszenia kupców warszawskich to była taka bardzo dobrej dawna szkoła nic tak, że on z Warszawą był związany od początku i bardzo kochał to miasto znaczy to widać w jego twórczości Jarretta Warszawa jest dla niego nic bardzo ważnym miejscem nie łączą się wszystkiego wspomnienia przeżycia sam mówił, że jest to miasto jego pierwszego wiersza i pierwszej dojrzałej wiosny także te są wszystkie jego doświadczenia i przeżycia, zwłaszcza łączą się z Warszawą i w czasie pobytu w getcie warszawskim i tęsknił za Warszawą, która była za murem, która była dla niego niedostępne nieściągalna inne i czerpią z tego powodu czuć się osamotniony tak jak zresztą większość mieszkańców getta czuli się odseparowanie inni cenni ich losem z tym swoim losie wciąż się osamotnieni w, zanim przejdziemy do projektu Waliców 14 dniach chciałbym zapytać panią o samą historię getta te są oczywiście historia którą, którą znamy, ale nigdy dosyć chyba przypominania tego, o czym to było, jakie warunki w nim panowały w nos getto getto było stosunkowo nową małą powierzchnię, na której zostali stłoczeni wszyscy warszawscy Żydzi potem jeszcze byli przesiedleni ze innych miejscowości poza Warszawą także zagęszczenie ludności na metr kwadratowy w getcie było można być nieludzkie warunki warunki życia w getcie pod względem właśnie Penn zagęszczenia pod względem aprowizacji żywności potem pojawiła się epidemia tyfusu związana właśnie ze złymi warunkami życia na tej przestrzeni to to wszystko sprawiało że, że stopniowo miesiąc po miesiącu życia w getcie stawało się coraz trudniejsza do zniesienia oczywiście ludzie starali zrobić wystawiali sobie z tym z tym radzić w tym sezonie się, że było życie kulturalne czytano książki była edukacja w getcie próbowano, by umieć jakoś tak namiastkę normalności w tym w warunkach, ale jest też wiele świadect w mówiących o tym, że są właśnie z przyczyn chorób z przyczyn skrajnego głodu po prostu przypominam, że też na terenie getta były prowadzone tak kino unikatowym można powiedzieć, że w medycynie badania nad chorobą układową, który wcześniej tak naprawdę mnie nie nie obserwowano w takiej takiej skali także pomimo właśnie prób trud wielu rzeczach w pozorach normalności po prostu niektórzy nie byli w stanie z powodu właśnie taki, że byli wycieńczeni, że nie mieli co jeszcze inni byli opuszczeni, jakby te warunki fizyczne sprawiały, że tak naprawdę nie mogli się nie byli w stanie o tym, myśleć tak jak tak jak na co dzień możemy myśleć o różnych rzeczach planować tak swojej przyszłości planować też sposobów ratowania się rabat mówimy często, że na razie my Żydzi w czasie wojny nie bronili się prawda alejek są takie opinie, ale musimy brać pod uwagę to jak ciężko włożyć w getcie jak jak te warunki wpływały też na to jak będzie funkcjonować i Gento dotarły gigantyczne przepaści między bieda tandeta, a tym, którym jako tako się powodziło tak zgadza się oczywiście były były różnice wynikające ze statusu przedwojennego niektórzy po prostu mieli więcej zapasów więcej majątku, które wyprzedawali, który pozwalał im zachować się w warunki życia mieli też znajomości oczywiście niektórzy w Arizonie Targ po aryjskiej stronie wśród Polaków to też oczywiście pomagało w ratowanie się Penn State ETS to przepaść był zresztą wykorzystywane przez propagandę nazistowską w różnego typu filmach materiałach pokazywana właśnie, że ta bogata elita getta żyje prawda w sposób próżnia czy, a jednocześnie biedni umierają na ulicach także też ten wątek był wykorzystywany w getto w zasadzie początek końca getta to wielka akcja likwidacyjna prawda i wreszcie 19 kwietnia 400 trzeciego roku powstanie w Grecji, która właściwie te historie zamek kończy w Opowiedz w 2 słowach o tych wydarzeniach w tak rzeczywiście tak koło zagładą może być końcem społeczności żydowskiej w Warszawie jest też cel lipiec sierpień wrzesień czterdziestego drugiego roku etosu masowe wywózki do obozu zagłady Treblince ludzie byli wyciągani z domów tak czy było były obwieszczenia oczywiście, że należy się stawić kwartałach ami i ulic, których znała tzw . Umschlagplatz, czyli takim placu przeładunkowym to było miejsce zbiórki, gdzie wskazano ludzi do bydlęcych wagonów jadących do Treblinki tych, którzy się nie stawiali to po prostu ulica po ulicy dom po domu, by był przeczesywany przez DM przez oddziały niemieckie oddziały ukraińskie także również policja żydowską, która była w getcie ludzie byli byli zgrupowani na podwórkach i prowadzenie na Umschlagplatz bądź też rozstrzeliwani na miejscu też to była wielka rzeczywiście zagłada po prostu całej społeczności, która w przed wojną stanowiła 1 3 mieszkańców Warszawy także jest do dzisiaj taka ogromna wyrwa w tym większa wolność naszą żydowska w Europie to właśnie Warszawa i druga na świecie ponowne Nowym Jorku tak wskazuje się tak także tu mamy przed wojną całą tak naprawdę tzw . na dzielnicę żydowską, która zajmowała północną część centrum miasta, czyli dzisiejszy Muranów Nate właśnie też część dzielnicy Wola obecnej także to były to były okolice zamieszkane głównie przez Żydów, chociaż nie tylko, bo ludzie, jakby mieszkali razem Polacy Żydzi też były kontakty niebyła dzielnica zamknięta, więc to była rzeczywiście ogromna społeczność, która w ciągu kilku lat okupacji została po prostu z zrównana ziemią tak zmiecione ze świata z ci, którzy zostali nieliczni, ponieważ niektórzy nadawali się jeszcze do pracy w tzw. szopach czy to były takie zakłady produkcyjne i Natalia Maria teraz brat i wokół Geerta, które produkowały najczęściej dla wojska niemieckiego różne produkty mundury, ale także z getta w tym czasie było już zmniejszone prawda zawrzeć Południowa część granat, czyli właśnie m. in. ulice ulica Waliców była włączona do 4 strona bliskich, tak więc co się to było już to getto szczątkowe, które głównie już, jakby opierał się nam na tej na tym obszarze dzisiejszego Muranowa przez błoto getto w północnym można powiedzieć, że ci, którzy zostali w zaczęli planować bunt tak to było to były było były apele w żydowskie podziemie, które działało i które rzeczywiście zaczął mobilizować ludzi z 1 strony byli to wojownicy właśnie zorganizowani w podziemiu z drugiej strony była to ludność cywilna w proteście przyłączyła wszyscy ci właściwie, którzy zostali w Grecji właśnie po wielkiej akcji wysiedleńczej czescy drugim roku powstanie wybuchło 1 9 kwietnia 4 0 przecinka 0 ku i zakończyła się w maju wyburzeniem wielkiej synagogi na Tłomackiem to było symboliczne Nysy w licznych takie na rozłożone mniej więcej stały się sporadyczne to potyczki w zasadzie to była absolutna desperacja i jak podkreśla -li przywódcy powstania, którzy przeżyli bez, jakiego jakikolwiek szanse na zwycięstwo to po prostu była walka o godną śmierć tak zgadza się, więc właśnie też o to w tym wszystkim chodziło żar w zasięgu takie poczucie wśród Żydów, że ich śmierć jest niegodna wręcz się właśnie Władysław Szlęk latem pisały, że Żydzi nie mają swoich bohaterów napisał m. in. wiersze o Janusza Korczaka, który zdecydował się pójść ze swoimi wychowankami z domu dziecka na Umschlagplatz odmówił wszelkim propozycjom pomocy ratował notowania jego atak przez przez przyjaciół znajomych zdecydował się podzielić los swoich wychowanków i Szlanga LOT -em pisze, że leży właśnie Janusz Korczak umarł, abyśmy mieli także z Westerplatte, czyli odwołuje się właśnie tego, że jednak ten los żydowski było w innych w stosunku do losu polskiego gorszy w pewnym sensie niegodny, że umierali, by ta śmierć była bezimienna prawda na ulicy właśnie często z głodu wycieńczenia, więc była na pewno taka potrzeba właśnie podniesienia głowy i walki z reprymendą od zaś węgiel zginął właśnie podczas powstania rozstrzelany z żoną tak tak zgadza się on w momencie, kiedy ulica Waliców została wyłączona z getta przeniósł się do mieszkania na ulicy Świętojańskiej i tam paść podczas powstania w SOR był też bunker w Ankarze bunkier mnie Menachema kaca i Władysław Szlęk był w tym bunkrze w usługach go maja 400 trzeciego roku Niemcy wykryli ten bunkier wyciągnęli wszystkich wszystkie osoby, które się ukrywały, iż zostali rozstrzelani m. in. właśnie we z Schengen ze swoją żoną w po upadku powstania w Grecji Niemcy dom pod dom kwartał po kwartale palili burzyli wszelkie ślady po tzw. żydowskiej dzielnicy w Warszawie co tak naprawdę zostało do dzisiaj z Warszawskiego getta to jest ogromna pusta przestrzeń, którą po wojnie rozbudowano nowymi budynkami tak powstałymi w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych też obecny Muranów są oczywiście jakieś fragmenty nieliczne przedwojennej zabudowy trochę na terenie Muranowa, ale bardziej właśnie to jest teren woli i dos Santos jest ich może kilkadziesiąt takie, żeby spojrzeć na to policzyć jest ich około 3 0 może 4 0 takich fragmentów, gdzie to jest n p. fragment muru getta kamienice, a na ulicy chłodnej znana kamica czy mieszka Adam Czerniaków, w którego też jak znamy tragiczne stawiano odmówił podpisania to był już widzę Grand hotel, w który popełnił samobójstwa po tym terenie Niemcy wydali rozkaz wielkiego tak wielkiej akcji przesiedleńczej, tak więc mamy też domy na ulicy żelaznej Krochmalnej czy właśnie na noc Waliców, gdzie są 3 kamienice tak naprawdę, bo mamy kamienice z nr. 14 i obok jeszcze jest nr 12 dziesiąty też zachowali wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM PS za nasze dziecko patrzy z muzeum historii Żydów polskich Polin nie skłoni państwa gościem opowiemy państwo o projekcie Waliców 1 4 za naszym szkoła przez muzeum historii Żydów polskich Polin jest moi państwo gościem rozmawiano projekcja Waliców 14 pod tym właśnie od re sem jest 1 z naprawdę nielicznych ocalałych, choć zburzonych bardzo kamienic getta Warszawskiego w Janie czy państwo pamiętają takie zdjęcie powojenne tuż po wojnie dziewczynka nad morzem gruzów to było tylko z nielicznych w tym czasie zdjęć kolorowych, które obiegły świat to pokazuje skalę zniszczenia zarówno Warszawy, ale przede wszystkim w terenów, gdzie znajdowało się warszawskie getto ta ta dzielnica w zasadzie została zrównana z ziemią to było morze gruzów prawie Kamienna Kamieniu nie został poza nielicznymi pani mówi, że to jest około 3 0 takich przykładów drobnych fragmentów różnych elementów architektury które, które zostały po warszawskim getcie prawda tak czasami to jest tak jak wspomniano fragment muru ściany część domu czasami to jest jakaś taka enklawa, gdzie są 2 3 domy obok siebie, który się zachowały niektóre z nich są w dobrym stanie, bo już ktoś o to dbać czy dzielnica czy mieszkańcy czasami też te zjawiska bardzo groźne dla tak tak też z różną jestem pewny, że została odtworzona tak pewna błysk to dostaną przedwojennego tutaj jest w przypadku wali co dziś trochę inna myśl ostro zresztą zgadzają się jej władze dzielnicy i konserwator zabytków, żeby ten dom zachować w takim stanie, jakie są bez tych rzeczy absolutnie nie odtwarzać stanu, który był przed wojną nie do budowy 2 0 tylko zakonserwować oczywiście zabezpieczyć przystosować do tego, żeby zrobić tam miejsce pamięci też miejsce pamięci, ale też miejsce, gdzie będą siedziały różne wydarzenia Chile, gdzie grzebano tu żyło oczywiście, że gdzieś tam przychodzili spotykali się dyskutowali przeżywali różne rzeczy, ale ja mam pytanie, dlaczego KE tak nieliczne ślady pamiątki z getta Warszawskiego nie są automatycznie objęte opieką konserwatora zabytków nie są wpisane do rejestru zabytków notes oczywiście pytanie do konserwatora zabytków ja mogę tylko w razie snu ubolewanie z tego powodu, by te są nieliczne fragmenty i zabudowy przedwojennej pokazującej też jak to Warszawa wyglądała dlatego, że jeżeli pozwolimy na to, żeby TMT te domy uległy też, że pilnowanie tak naprawdę nikt nie będzie, a nie dbał chronił ich aż nie będą pod ochroną konserwatora m. in . to w rezultacie no one po prostu zaczną kodu z upływem czasu użytkowania popadną w ruinę dłużej wówczas oczywiście to są atrakcyjne też Gołańcz zajmą cały teren na deweloperze, którzy już jako rozumne ostrzą zęby na was coś bardzo atrakcyjne lokalizacje w klasie na pewno tak dlatego ważne jest, żeby o to walczyć ci mi tutaj jakby jest takie duże porozumienie różnych różnych środowisk, bo mamy działaczy miejskich, którzy zaczęli bronić starych kamienic Waliców 14 jest 1 z kamienic, które koty, które toczy się walka walka na petycję na różne akcje wydarzenia owym nagłaśniając sprawę, że te domy jeśli nie jeśli nie zareagujemy popadną po prostu w ruinę i zostaną rozebrane, więc jest czy jest taka inicjatywa oddolna etosu stowarzyszenia działające na terenie woli n p . Stowarzyszenie kamieni i psa, który nawiązuje do muralu, który jest na nowe ściana domu Waliców 14 jest przejazd jest nadal tak tak tak nie są powstał w 2000 dziewiątym wodach Odry zasłonięty poprzez nowe tak tak tam jest wolna działka czy się tam, bo taki parking chaszcze teren taki niezagospodarowany teraz rzeczywiście są już tak działkach została sprzedana właśnie dewelopera, który będzie tam budował, więc ta okolica niestety zaczyna przybierać trochę taki taki kształt Naum szklanych biurowców apartamentowców i traci hałasu oraz maniery Manhattan, a ta chcieli szklane domy zamki wielkie wieżowce w nowościach, ale z co na ten projekt mówi miasto konserwator zabytków czy gdzieś tutaj skłania się Szala czy miasto raczej chce upamiętniać zarobić w rezultacie tych deklaracji wynika, że konserwator wojewódzki konserwator zabytków wpisze ten dom na listę będzie ten dom pod ochroną takie są zapowiedzią oczywiście musimy poczekać na ostateczną decyzję, która ma być pod koniec listopada dodatkowo dzielnica Wola, która jest tutaj gospodarzem tak powiem też mówi, że jeżeli tylko będzie pozytywna decyzja konserwatora weto jak najbardziej oni są za tym, żeby zrobić tego miejsca pamięci, czyli przeznaczyć rzeczywiście ten dam im będzie rozpisany konkurs na na projekt nie jest co leży tam zrobić wcześniej jak są też takie głosy, żeby były jakieś konsultacje społeczne takie prawdziwe, żeby im mieszkańcy i właśnie działacze miejscy architekci varsavianiści różne środowiska mogą się wypowiedzieć nasza debata nawet do łazika one aż 1 grudnia w muzeum Polin na temat właśnie w projektowali psów o godzinie osiemnastej i rozumiem, że podczas tej debaty spotkałem się różne strony tak jak najbardziej projekcie zależy nam właśnie, żeby to był taki początek tych konsultacji był taki chcemy być takim trochę forum, gdzie spotykają się różne środowiska i podejmują właśnie ten temat generalnie co zrobić właśnie Zostań sami getta Warszawskiego obok domu przy ulicy Waliców jest takim symbolem tutaj przykładem ale, ale jest tych miejsc więcej takich testów mówiliśmy, więc ta debata będzie połączona z prezentacją innym prac studentów mediolańskich warszawskich, ale to są studenci wydziałów architektury na Politechnice warszawskiej mediolańskiej z te tezy w nim prace powstały w wyniku współpracy obu uczelni w ramach projektu ktoś nazywa Waliców Project ten projekt został wymyślony stworzony przez mediolański architektów odległy temat poszukaj MSZ Curtis oni są autorami też elementy zamykamy Maria lat nasza, czyli czy takiego miejsca pamięci w Mediolanie i wymyślili, a głównie, jakby to te spiritus movens zyskuje dolar czworga, który wielokrotnie odwiedzał Warszawę i jest bardzo poruszanej przeszłością historią wymyślili właśnie mnie, żeby zorganizować zajęcia dla studentów architektury, żeby oni swoim świeżym spojrzeniem takie zupełnie niezależnym od różnych środowisk pomyśleli nad architekturą pamięć o tym co można zrobić w takich miejscach jak jego palców 14 0 i o tym kto wie, iż ich ideał, jakby filozofią jest, by zachować takie miejsce było, żeby ono było świadectwo historii w takim stanie jest zachować wszystkie zniszczenia ślady ślady różnych wydarzeń, które tam miały miejsce udostępnić też ludziom do zwiedzania terminy i opowiedzieć historię tego miejscach właściwej rozumiem, że Dunaj jest to one też na awans z 1 strony mamy tych odważnych deweloperów, którzy oczywiście ostrzą zęby syna na atrakcyjną lokalizację, ale też jak rozumiem w pod tą dyskusją są różne modele w ogóle upamiętniania historii Żydów w Warszawie ten model, o którym wspomnieliśmy ulicy Próżnej, gdzie odbywa się festiwal, gdzie tak kamienice ten fragment ulicy został odbudowany do czasów przedwojennych, czyli jak ta nie powiedziano wysoki połysk i to jest też działanie dla wielu środowisk bardzo kontrowersyjne, którzy mówią, że po prostu to jest jakiś taniec na grobach, że to tego typu festiwale w Gniewie kultury żydowskiej muzyki klezmerskiej i t d. tak, by w NATO jest trochę jest trochę wszystko jest stosowne, bo tutaj właśnie to jest serce szła tutaj się wydarzyła największa tragedia w historię narodu żydowskiego i jest wysoce niestosowne urządzenie tego typu zaba w właśnie tego typu rekonstrukcji i t d . i t d. na drugi model to jest właśnie groźnym dla inwalidów, czyli zostawienie tej ruiny w takim stanie jak by jak jest teraz zabezpieczenie jej i jakiś opowiedzenia tej historii ale jaki przyjąć, że oba modele upamiętnienia są dobrej potrzebny tak dla różnych środowisk dla różnych grup ludzi, bo każdy potrzebuje troszeczkę innego modelu pamiętania taki więcej, więc one mogą współistnieć nie ma nie ma tutaj żadnej sprzeczności, jeżeli chodzi o projekty mediolańską warszawskich tak powinna była architektura to to na pewno jest to taki pomysł, żeby opowiedzieć lokalną historię i za chować te miejsca w takim kształcie, żeby dawały świadectwo tego co się wydarzyło tak na przestrzeni czasu z nimi, choć opowiedzą nie historii mieszkańców wydarzeń związanych z tymi z tymi domami jest też taka idea akcji jest obecnie bardzo powszechna w muzealnictwie muzeum rozproszonego czyli, żeby stworzyć muzeum w terenie jest już mamy duże muzea w tej w tej wyspy w tym obszarze, bo mamy i Zając powstania Warszawskiego mamy muzeum historii Żydów polskich i te mniejsze miejsce akcji w miałyby stworzyć taką sieć opowiadającą o lokalnej historii oddziałując na emocje też na bezpośrednie doświadczenie, bo ludzie, którzy by do nich przychodzili nawet przypadkowo się na nie natykali podczas przechodzenia doświadczali, by w pewnym sensie tego dotknięcia przyszło przeszło części prawda i byliby mieliby też świadectwo taki namacalny też te miejsca odsyłały, by do dużych muzeów, które opowiadają historie szeroką skalę szerokiej perspektywie historię globalną można powiedzieć także jest to taka idea, żeby działać w terenie, żeby nie pozostawiać tego całego obszaru pustym taktyką routera takim właśnie bezosobowy bez charakteru, ale także myślę, że że, gdyby w różne środowiska są poruszane w tym miejscem Tatara właściwie ta sprawowali SUV stała się już taką sprawą międzynarodową można powiedzieć mamy projekt mediolański mamy też ostatnio był zespół izraelskiej na koncercie w Warszawie właśnie na rzecz ochrony walców 14 to był taki koncert zorganizowany przez wolskie wolskie organizacje lokalne w i był bezpłatny trzecim muzycy przyjechali też bez żadnego honorarium, więc był rzeczywiście taki taki odruch zaangażowani są jego słów wskazuje na to, że w Wolicy 14 uda się zachować się nam wszystkie państwa zapraszamy na debatę właśnie na temat tego projektu 6 grudnia w do muzeum historii Żydów polskich Polin jest nasza szkoła czy włamań i państwa gościem bardzo dziękuję pani zatem rozmowa z rynkiem, a teraz już informacja rady tak w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA