REKLAMA

Rocznica śmierci WIncentego Witosa - premiera, który pozostał wierny chłopom

Światopodgląd
Data emisji:
2017-11-02 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
liderowi 3 3 1 października 19 4 5 roku, a więc 7 2 lata temu zmarł Wincenty Witos pierwszy chłop pierwszy Rzeczpospolitej jak o nim nieraz się mówi albo pisze pierwszy chłop na czele rządu ideowy przywódca polskiego Stronnictwa Ludowego jak rozumiem patrzy na Piotra Zgorzelskiego, który kiwa głową wszystko się zgadza póki co i póki co trzykrotny premier działa 3 akty Vista mąż stanu jak to się kiedyś mówiło mam poczucie przeczytawszy kilka pana tekstów, że z kolei Rozwiń » pan ma poczucie, że dziś postać mnie wręcz rugowanie czy wypychane ze sceny z pamięci historycznej właściwym określeniem istotnych Wincenty Witos jest drukowane bowiem obecna partia rządząca zapatrzona jest postać Józefa Piłsudskiego bezrefleksyjnie jestem w stanie przytoczyć wiele przykładów, które świadczą o tym, że sposób działania Piłsudskiego drugiej Rzeczypospolitej ma wiele analogii odniesień zdrowotnych do roli tego co dzisiaj PiS robi z naszą ojczyzną wrócimy do tego wrócimy właśnie do tego jak dziś to co co pamiętamy jak ta wiedza jest ewentualnie wykorzystywana do czego ale przypomni może trochę jeszcze postać samego Wincentego Witosa nie wszyscy może tak wszystko dobrze pamiętają no ale oprócz tego, że obowiązuje pana jakaś lojalność partyjna to to dlaczego vito z wielkim Polakiem był to wszystko zaczęło się tak naprawdę od jego aktywności samorządowej przedtem będąc drwalem, który poprzez ciężką pracę uzyska środki na zakup gospodarstwa rolnego i to gospodarstwo było takim sensem jego życia, bo nawet jak był premierem starał się tylko mogą uprawiać ziemię to on ciągle żywych bębnów Boni powiedział on urodził się w Wierzchosławicach albo nawet pod Wierzchosławicami należałby dziś to jest obelga w tych uwagach Alicja Galicja była w rejon Tarnowa można, by tak przybliżyć słuchaczom i oczywiście poprzez ciężką pracę dorobił się gospodarstwa rolnego, które starał się zawsze uprawiać w wieku 3 5 lat został wójtem właśnie gminy Wierzchosławice i my także tę funkcję pełnił do do końca dopóki można było ją wypełniać, dopóki nie wybuchła druga wojna światowa pani wspomniała, że suma 30 01 . do października, gdy tylko dodam, że test tego piątego wyznaczone zostają tego roku 7 2 lata temu o godzinie szóstej 3 0 w kościele ojców Bonifratrów w Krakowie przy nim była jego najbliższa rodzina odszedł wtedy jak mówiono o nim wielki Polak pierwszych chłop Rzeczypospolitej dwukrotny premier Rzeczypospolitej, ale także więzień brzeski pewnie będzie moment, abyśmy tak tego wrócili, a konieczny pierwszy rząd to jest czas wojny bolszewickiej wojnę bolszewicką panu, że jest on ani wizytówki jest bohaterem całkowicie z mam na to dowody i wielu historyków oczywiście się z tym zgadza bowiem ma było takie pismo związane z 1 2 sierpnia, kiedy Piłsudski dokonał przeglądu wojska przegląd wojska w ocenie Piłsudskiego wypadł bardzo źle, bo to wojsko to było tak naprawdę takie jedno wielkie narodowe pospolite ruszenie, które odpowiedziało właśnie na odezwę Wincentego Witosa do Włoszczowy nie wie czy pani redaktor i 3 radiosłuchaczy wiedzą, że w tej blisko milionowej armii w szczytowym momencie około 70 % stanowili chłopi powtórzę jeszcze raz w blisko milionowej armii i polskiej około 7 5 proc stanowili chłopi to ich te proporcje pokazują, kto stanowił trzon armii, która zatrzymała bolszewików nawałnice to odezwa do chłopów i włosiem, którą wydał Wincenty Witos ona była rozpropagowana przez jedyne wówczas można powiedzieć powszechnej skuteczne źródło w informacjach był ambony w kościołach księża podczas mszy odczytywali tę odezwę i to pospolite ruszenie, czyli ci chłopi, którzy po przeczytaniu tego ten zry w patriotyczny udawali się do do punktów zbornych, aby bronić ojczyzny był czymś fascynującym to to co świadczyło o tym, że ta świadomość tej warstwy społecznej patriotyczna była bardzo duża, że tzw. szarą strefę narodowa choroba fryzurę temat korupcji w albumie Barroso zwrócić uwagę panie lato jak i jakie było wspaniałe no ale pozwolę sobie, bo to na inną rozmowę zostawimy może, dlatego że pobili go, że drugi rząd w Witosa to była walka z hiperinflacji z zarządu Witosa Polska głodna i bossa zostawia bardzo trudne warunki o tym, też, ale proszę pozwolić skończyć jeszcze ten wątek wojny polsko bolszewickiej, bo to jest naprawdę w nos szczytowy moment dla uratowania nie tylko Polski Europy czy tak naprawdę mówiąc chłopi przyczynili się do tego, że Europa i w tym także Polska nie została zalana przez bolszewicką nawałnicę wprost tak ważne w dzisiejszym woda w dzisiejszych czasach, żebyśmy o tym, wiedzieli, że warto podkreślić i 2 z tego sierpnia wracam do tego, kiedy Piłsudski na wsi dokona przeglądu wojska załamał się załamał się i zaprosił do siebie właśnie Wincentego Witosa Daszyńskiego także, który był wicepremierem i złożył na ręce Witosa dymisja fakt mało znane złożył dymisję z pełnienia funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza funkcję tę przejął Wincenty Witos na siebie te dymisje schował bardzo dokładnie zamknął w szafie Pancernej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dlaczego z 2 powodów do tego, żeby po pierwsze, szlachetnym człowiekiem, ale po drugie, że tego typu informacja, gdyby wyszła i rozlała się po kraju po prostu by załadować bilet w kolorze wody w teren przeczytałam gdzieś Piłsudskiego to dla mobilizuje ją sobie nawzajem, ale z działałaby, więc Piłsudski, więc Witos tego nie zrobił Piłsudski udał się wtedy do majątku Bobowa koło Tarnowa majątku swojego przyjaciela długoletniego adiutanta w Sieniawie Długoszowskiego tam spędził, żeby była jasność te najważniejsze i najtrudniejsze dla Polski chwilach idźmy dalej jest fascynująca historia, ale idźmy dalej ulicą nieruchomościami, choć sama jak one je jeszcze jedno słowo należy się 1 wybitnemu Polakowi także zakopywane mu wtedy i teraz twórcom w wymiarze organizacyjnym i państwowym tej Wiktorii warszawskiej było czuć się Witosa to nie ulega żadnej litości, ale w wymiarze strategicznym wojskowy gen. Rozwadowski wybitny strateg z miękkim narodzie wątek wojny bolszewickiej był drugi rząd jak mówiłam uwaga hiperinflacja i trzeci rząd, który dramatycznie zakończył się przerwany został zamachem majowym dodam tylko dla porządku, że Witos odmówił wejścia do pierwszego rządu Ignacego Daszyńskiego, mówiąc że jest zbyt lewicowe, ale potem wziął udział był częścią centrolewu, który przeciwstawiał się sanacją w Polsce jest w ogóle pan tę centrową dlatego o nawet używają niektórzy takiego pejoratywnego znaczenia obrotową Allena, jeżeli partia centrowa ma to jakby w swoim jądrze aktywność NATO trudno się dziwić, że ma też zdolność rozmawiania o Polsce zwiększyła się z samych zainteresowanych był konflikt w coraz gorętszy z Piłsudskim i pan nawet bardzo ciekawie sprzęt tłumaczy ten konflikt na dzisiejszą sytuację to oddam Dmowskim nie przeszkadzało mówiąc oględnie, zamykając sprawę narodową i teraz kwestia procesu brzeskiego to jest dla mnie uderzające zostało mi Wincenty Witos skazany przeczytałam, że drobiazgowo najwcześniejsze takie dokumenty z 20 05 roku, kiedy po raz pierwszy PSL staram się o kasację do tamtego roku i po dziś dzień po raz kolejny to się nie udaje niezależnie od rządu dla rodzaju chochlik banda rozumie problemy to jest prosta sprawa, ponieważ zarówno po jaki PiS mają może wchodzić takie źródła piłsudczykowskiej oni dla nich Piłsudski jest bohaterem bez skazy dla nas natomiast Piłsudski jest człowiekiem, który po 20 06 . roku, kiedy dokonał puczu wojskowego tak czy zamachu na legalnie wybraną władzę, której emanacją był urząd na czele, którego stanowi centrum i to z jest po prostu od 20 06 . roku dyktatorem dlatego też uważamy, że cały proces brzeski ta kompromitacja wymiaru sprawiedliwości drugiej Rzeczypospolitej to upokorzenie Wincentego Witosa, ale przecież także innych działaczy lewicowych tak jak Liebermana, który się w inny pod celą zaprzyjaźnił Wit Szostak, który w, którego Witos pielęgnował w momencie, kiedy Lieberman miał, gdzie miał w atak serca tak to wszystko pokazuje, że mnie, więc ten typ Witos w czasie procesu brzeskiego otrzymał wspaniałą nagrodę od Piłsudskiego za to, że jednak Piłsudski i nie nie musiał się tłumaczyć swojej dymisji przez wiele lat, bo Wincenty Witos po prostu po 15 sierpnia Piłsudski przybył do Warszawy to dymisja mu oddał, a to dla mnie ciekawe, a propos pamięci historycznej, bo z 1 strony nie udało się skasować w roku w procesie brzeskim jednak tak jak pan mówił bardzo z tym cały czas staramy się nie to czy to zrodziło po 3 SLD czy ryczy pisk także fani snowboardu w tym roku masz pomysł uchwały w rezerwowym był wspominający i wielki największy prawdopodobnie strajk w drugie patrzy strajk chłopski niektórzy może należałoby jednak bardzo mówić o rebelii albo powstanie, dlatego że przemoc wobec chłopów była straszna, ale chłopi też sięgali po przemoc zdrowi, ale myślę nawet po rozum każe się nie udaje tego uchwalić GU myślę, że to jest jakiś taki, że taki kurs, którą w kulturowa niechęć do środowiska wiejskiego czy przecież większość z nas, gdybyśmy sięgnęli do korzeni wywodzi się z tego środowiska prawda następuje taki, jakby powrót wielu ludzi na wieś, bo nie mógł sprawdzamy dużą część aktywności naszej zawodowej wmieście, ale budujemy swoje domy dziś jednak złożyło bowiem przyznawały się o tym, elektorat prawda jak co by mówili z PiS po prostu wykorzystał polską wieś zawłaszcza rzekoma lepsza przekonuje, ale poprzez kłamstwa tak, bo tylko zwrócą uwagę, jeżeli wracamy tutaj na bieżącą politykę to porównanie do sanacji jest bardziej galary to jest, ale też bardzo wiele chociażby chociażby sama reforma edukacji reforma edukacji ja nawet się za przyznaniem przez używanie tego słowa to jest dokładnie to samo co 30 04 . roku zrobił rząd sanacyjny, a mianowicie w szczególnym przypadku jeśli chodzi o dzieci wiejskie nie reforma minister Zaleski doprowadziła do tego żony zostały, jakby w luku pozbawione okna na świat, jakim był dla nich gimnazjum tak, ale to były dla nich na ich uległy również ta sama akcja sanacja nie koniec 2 3 1 2 w państwo autorytarne 1 wódz twa państwo autorytarne 1 partia robi pozostałe organizacje polityczne to najczęściej tak jak w dzisiejszej narracji opozycja totalna, która nie jest wyśmiewana przez rządowe media tak, których się grozi nie, w którą się, który się odbiera elementarne pakiet demokratyczny chociaż, by debata parlamentarna tak pamiętamy przyjmowanie ustaw 1 noc pamiętamy słynne posiedzenia w sali Kolumnowej przez to są działania nieparlamentarne, a do dziś Witos, jeżeli jest dla polityka inspiracją przynajmniej w deklaracjach, kto jest inspiracją do czego przede wszystkim do tego, że odwoływał się zawsze do ludu odwoła się do większości odwoływał się do wartości demokratycznych demokracja była dla niego istotą aproszę zwrócić uwagę czym jest demokracja czym jest konstytucja dla obecnie rządzących to są takie takie zbędne ozdobniki, które otrzyma tolerować, bo jeszcze być może ktoś z zagranicy się tym zainteresuje Witos był wielkim demokratą był człowiekiem, który jak wiadomo nie kiedy zostało pozbawione tej władzy po raz kolejny, ustępując Piłsudskiemu przypomnimy wtedy, gdy podczas dawały bolszewickiej po po raz pierwszy, a później 20 06 . roku po co po to, żeby uniknąć rozlewu krwi prawda, bo proszę pamiętać, że wierne rządowi wojska szły w stronę Warszawy i on za pobiegł kolejnemu rozlewowi krwi osi oczywiście i tak stał prawda no bo są ofiary my zresztą od każdego 12 maja jesteśmy na Powązkach składamy kwiaty pod pomnikiem tych ofiar proszę wierzyć że, gdyby nie ludowcy dotąd grupowo byłby bardzo zaniedbane Wincenty Witos zmarł 3 1 października 40 ego piątego roku krakowian wspominał go Piotr Zgorzelski imprez polskiego Stronnictwa Ludowego w niedzielę Zaduszki, jakby to ją nazywacie Witosa Halszki Witosa we i to jest ten moment, kiedy polskie Stronnictwo ludowe Roch rozpoczyna oficjalne nasi polskiego Stronnictwa Ludowego obchody stulecia chcemy, by przywrócić tak jak pani redaktor podział na samym początku do publicznej świadomości obiegu społecznego postać wielkiego Polaka dwukrotnego premiera Rzeczypospolitej, ale także branżowi dwukrotnego remont się, gdy doliczono się kolejnego piłkarza w barwach trzykrotnego premiera drugiej Rzeczpospolitej Anna, ale także więźnia brzeskiego, ale także więźnia hitlerowskiego obozu był taki epizod, że proponowano mu tak jak w innych krajach, aby stworzył kolaboracyjne rządy, żeby stanął na jego czele oczywiście odmówił i przez to ucierpiało więzienia młody człowiek, który w podczas procesu brzeskiego wykazał się wielką postawą patriotyczną i odwagą cywilną, by za to, trafiając do więzienia był prześladowany upokarzany nawet w sposób fizyczny przez sadystę kostka Biernackiego i to po prostu świadczy o tym jak sanacja rozprawiał się z przeciwnikami politycznymi bardzo dziękuję dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA